URGENT: Het Covid-vaccindocument over dalend aantal zaadcellen is nog erger dan het op het eerste gezicht lijkt

door | 24 jun 2022 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Het onderstaande alarmerende artikel is eerder gepubliceerd onder de titel: URGENT: The Covid vaccine paper on declining sperm counts is even worse than it seems at first – Alex Berenson
 

Covid-vaccin document over dalend aantal zaadcellen

 
Op 17 Juni 2022 publiceerde het tijdschrift Andrology een peer-reviewed artikel waaruit blijkt dat het aantal zaadcellen bij mannen sterk is gedaald na de tweede dosis van Pfizer’s mRNA Covid-prik.

Gebaseerd op tellingen van mannen die sperma doneerden aan drie vruchtbaarheidsklinieken in Israël, is deze bevinding desastreus – zowel medisch als politiek gezien.

Zij raakt de kern van de allerbelangrijkste vraag over de mRNA-prikken, namelijk of zij verborgen risico’s voor onze vruchtbaarheid inhouden. Deze kwestie is al aan het smeulen sinds begin 2021, nadat ik (AB) had gemeld dat uit gegevens was gebleken dat de injecties een overmaat aan miskramen bij ratten hadden veroorzaakt – en andere verslagen waaruit bleek dat meetbare hoeveelheden vaccin de eierstokken en de testes hadden bereikt bij tests met ratten.

Sindsdien hebben media-“fact-checkers” en volksgezondheidsautoriteiten de legitieme zorgen en iedereen die ze naar voren brengt, weggewuifd en bespot:

 

 

 
Nu – nadat een half miljard mannen mRNA injecties hebben gekregen – lijken de sceptici gelijk te krijgen. Weer een keer. Het Israëlische artikel biedt hard bewijs dat de vaccins een systemisch risico kunnen vormen voor het aantal zaadcellen van mannen. Wat een samenzweringstheorie was, is nu slechts een theorie. ALWEER.

Het artikel roept vragen op over het werkingsmechanisme die onmiddellijk beantwoord moeten worden. En naast het risico op myocarditis, is de bevinding nog meer bewijs voor het feit dat het aanmoedigen – laat staan het dwingen – van mannen onder de 40 om de mRNA-vaccins te nemen een catastrofale vergissing was.

De auteurs nuanceren hun bevindingen door te melden dat de spermaniveaus zich na vijf maanden herstelden. De dalingen waren dus slechts tijdelijk, schreven ze.

We zullen buiten beschouwing laten dat een daling van vijf maanden nauwelijks als “tijdelijk” kan worden beschouwd voor iemand die een gezin probeert te starten – of in vergelijking met een “vaccin” dat binnen enkele weken of maanden zijn effectiviteit tegen Omicron verliest.

Zoals andere schrijvers hebben opgemerkt, ondersteunen de feitelijke gegevens in het artikel niet echt het argument dat het spermagehalte na vijf maanden weer normaal is. In feite, volgens sommige metingen, bleven de niveaus dalen.

In plaats van dit feit te erkennen, gaven de auteurs een zo goed mogelijke draai aan hun gegevens, terwijl ze tegelijkertijd de cijfers zelf aan het eind van het artikel publiceerden, zodat andere onderzoekers de realiteit voor zichzelf konden zien.

Deze tactiek is nu gemeengoed geworden onder onderzoekers die gegevens naar buiten brengen die aanleiding zouden kunnen geven tot bezorgdheid over de mRNA-prikken. Het is waarschijnlijk een reactie op de overweldigende politieke druk om de steeds ernstiger wordende crisis rond de veiligheid en doeltreffendheid van de injecties die regeringen wereldwijd aan meer dan een miljard mensen hebben gegeven, te verbergen.

Hieronder is de cruciale grafiek te zien, die laat zien dat het “totaal beweeglijk aantal” – het aantal zaadcellen in het geëjaculeerde sperma – drie tot vijf maanden na de tweede injectie (T2) met 22 procent is gedaald en zich nauwelijks heeft hersteld tijdens de laatste telling (T3), toen het nog 19 procent onder het niveau van voor de injectie lag.
 

 
Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/andr.13209

 

 
Nog belangrijker is dat de daling van het aantal spermacellen NIET kan worden toegeschreven aan ontstekingen op korte of zelfs middellange termijn, omdat mRNA-gegenereerde spike-eiwitten ervoor zorgen dat onze immuuncellen de systemische productie van anti-spike-antilichamen opvoeren. Als dat het geval zou zijn, zou men een daling van het aantal zaadcellen op korte termijn verwachten die na verloop van tijd omkeert. In plaats daarvan is het totale aantal zaadcellen kort na de mRNA-injecties onaangetast, neemt het maanden later af en herstelt het zich nauwelijks.

Om deze onaangename realiteit te bagatelliseren, concentreerden de onderzoekers zich op het feit dat de mediaan, en niet het gemiddelde, zich na vijf maanden had hersteld. (De mediaan is het numerieke middelpunt van een reeks; als een reeks bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 4, 20 is, dan is de mediaan 3, maar het gemiddelde is 30 gedeeld door 5, of 6).

Zowel de mediaan als het gemiddelde kunnen waardevolle statistieken zijn. Door de mediaan te gebruiken in plaats van het gemiddelde, worden extreme uitschieters verborgen. In dit geval is het feit dat het gemiddelde veel sterker daalde dan de mediaan een teken dat sommige mannen waarschijnlijk zowel in de tweede als in de derde periode bijna geen sperma meer hadden – en dat feit is aantoonbaar belangrijker dan de verandering in de mediaan.

Dit alles wil zeggen dat deze gegevens niet gemakkelijk kunnen worden weggeredeneerd en niet mogen worden genegeerd, hoe graag de media dat ook zouden willen. De daling van het aantal zaadcellen maakt deel uit van een zich ontwikkelend en steeds duisterder beeld van de langetermijngevolgen van de mRNA-opnamen voor de gezondheid – en zou op zichzelf ouders ervan moeten overtuigen niet het risico te nemen hun kinderen aan deze krachtige biotechnologieën bloot te stellen.

 

 
Bron originele artikel: https://alexberenson.substack.com/p/urgent-the-covid-vaccine-paper-on/comments

Vertaling: Door Frankema
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This