Verlenging spoedwet en acceptatie A-status Covid-19 is gebaseerd op wetenschap of op corruptie?

door | 25 feb 2022 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte, Kabinet Rutte III - IV

Op 22 februari is de spoedwet voor de vierde keer verlengd en heeft Covid-19 de A-status gekregen. Hiermee verzekert de overheid zich van de juridische bevoegdheid om ingrijpende maatregelen op te kunnen leggen aan de bevolking. Waarom hebben de media ons niet bericht over het waarom van wéér twee onnavolgbare beslissingen die onze grondrechten en vrijheden bedreigen? In dit artikel zetten wij voor u uiteen hoe het bedrog groter en groter wordt.

Voor het verlengen van de spoedwet en het verlenen van de A-status aan Covid-19 zou er sprake moeten zijn van een noodsituatie en een gevaarlijke ziekte. Dit is beiden niet het geval. De volgende vijf vragen liggen aan de basis van dit artikel:

1. Is Covid-19 een gevaarlijke ziekte?
2. Bestaat de kans dat volgende mutaties gevaarlijk worden?
3. Werkt het vaccin?
4. Werken de maatregelen?
5. Waarom wordt de spoedwet verlengd en de A-status verleend?

 

 

1. Is Covid-19 een gevaarlijke ziekte?

Nee, niet echt. De cumulatieve oversterfte van de normale wintergriep in 2017/2018 werd geschat op 9.444 sterfgevallen tijdens de 18 weken van de griepepidemie. In week 10 daarvan was de oversterfte het grootst, namelijk 1189 gevallen.1

Sinds Covid-19 is de normale seizoens-griep ‘verdwenen’ of wordt meegeteld als een vals positieve ‘Covid’. De sterfte aan de griep fluctueert normaal gesproken; het ene jaar zijn er meer sterfgevallen dan het andere jaar. Dit jaar is het aantal laag. Op 24-2-22 overleden er 13 mensen aan Covid-19 (Omicronvariant). Gemiddeld waren dat er over de afgelopen 7 dagen 11,9, dus dat zijn 83,3 overlijdens in één week.2

Op dit moment is Omicron dus 14 maal MINDER dodelijk dan de griep van 2018 in de piekweek. En Omicron nu is 6 maal MINDER dodelijk dan het gemiddelde van die hele griepperiode in 2018.

Hoeveel mensen zouden beseffen dat er op dit moment alles aan gedaan wordt om onze rechten en vrijheden blijvend in te perken voor een “gevaar” dat we een paar jaar geleden normaal vonden?

 

Bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte

 

 
Ernst Kuipers informeert de Leden van de Eerste Kamer. Waarom benadrukt hij niet dat Covid-19 vanaf het begin mild is geweest en vooral hoogbejaarden met onderliggende aandoeningen trof? In 2020 stierven er volgens het RIVM slechts 111 mensen die jonger waren dan 70 jaar en geen onderliggende aandoeningen hadden.3 Waarom verzwijgt hij dat we in het pre-Covid tijdperk winters hadden waarin de oversterfte vele malen hoger was dan nu? Er waren geen maatregelen en er was ook geen paniek onder de bevolking – waarom laat hij deze informatie weg?

 

 

2. Bestaat de kans volgende mutaties gevaarlijk worden?

Nee, niet echt. Het is algemeen bekend dat mutaties milder worden.

“Virussen worden zwakker naarmate ze meer muteren. ZWAKKER, niet agressiever. Onderstaande verhaal in de New Scientist bevestigt het. Virologen, dit moet u de burger en de journalist vertellen!” – Moleculair bioloog Pieter Borger (wetenschapper)4,5
 
“Elke mutatie is minder dodelijk. Elke mutatie is een afzwakking van het virus. Dat is altijd al zo geweest” – Prof dr. Grandjean6
 
“Echt besmettelijke virussen veroorzaken vaak minder ernstige klachten. Dat is op zich ook logisch, want als je je niet echt ziek voelt ben je meer actief en kun je meer mensen besmetten. Iemand die heel ziek wordt, blijft thuis in bed. Als een virus iemand snel ernstig ziek maakt, kan het zich dus minder goed verspreiden en zal het minder dominant worden.” – UMC Utrecht7

 
De onderstaande afbeelding laat zien dat de “noodsituatie” – als die er ooit is geweest – betrekking had op de voorspellingen die zijn gedaan in de media op basis van rekenmodellen in de tijd dat we nog niets wisten over dit nieuwe virus. Ze bleken niet correct te zijn. Vanaf november 2020 was de pandemie voorbij en de situatie is al ruim een jaar stabiel.

De Case Fatality Rate is het aantal bevestigde sterfgevallen gedeeld door het aantal bevestigde ziektegevallen. In de onderstaande grafiek staat de CFR van een aantal landen, waaronder Nederland naast elkaar. Het beeld is wereldwijd min of meer hetzelfde.

 

 

 
Waarom zegt Kuipers: “De situatie is nog niet stabiel”. Nogmaals: de cijfers laten zien dat de situatie rondom het gevaar, uitgedrukt in overlijdens, al vanaf 16 november 2020 nu al ruim een jaar stabiel is. En waarom zegt hij: “Je weet nooit hoe het in de toekomst gaat worden?” Op het moment dat iemand zegt: het kan zomaar weer erger worden, moet een journalist, of eerste kamerlid, dan niet denken: waar baseer je dat op? Wat weet jij dat wij niet (mogen) weten?

 

 

3. Werkt het vaccin?

Nee, niet echt. Zelfs de directeur van Pfizer, Albert Bourla heeft in een recent interview gezegd dat twee doses van het vaccin niet langer beschermen – zelfs tegen ziekenhuisopnames en de ernstige ziekte – en dat de booster nodig is.8 En waarschijnlijk zegt hij dat bij boostershot nummer 83 nog steeds. Hij loopt binnen op een vaccin dat binnen afzienbare tijd achterhaald blijkt te zijn vanwege een nieuwe variant van het virus.

 

 
En het belangrijkste onderzoek, dat gebruik maakt van een placebo blijft uit. Covid-19 vaccin heeft een voorlopige goedkeuring en bevindt zich nog in de experimentele fase. Wat is gemakkelijker dan de gevaccineerde groep met de ongevaccineerden te vergelijken en te kijken in welke groep de ziekte het meeste voorkomt, en in welke groep de meeste ziekenhuisopnames zijn en in welke groep de meeste overlijdens zijn?

In Nederland wordt de vaccinatiestatus van de mensen die in het ziekenhuis terecht komen met een positieve test geheimgehouden. Waarom? Onderzoeksjournalist Steve Kirsch zette de cijfers op een rij voor Schotland. Het aantal ziektegevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen is verreweg het grootst in de gevaccineerde (rode) groep.9

 

 

 
Waarom komt de minister niet met een soortgelijk plaatje met Nederlandse data? De regering had toch transparantie beloofd? Wat gemiste kans weer!
 

 

4. Werken de maatregelen?

De spoedwet zorgt ervoor dat de minister bevoegd is maatregelen te nemen. Tot nu toe werden die niet wetenschappelijk onderbouwd. Voormalig minister Ollongren maakte al bij de invoering van de wet duidelijk dat de regering niet geïnteresseerd is in wetenschap. Het volgende fragment komt uit het Eerste Kamer debat op 26-10-20 over het invoeren van de spoedwet:

Het mondkapje wordt als voorbeeld genoemd van een mogelijke maatregel die je door kan voeren als je maar voldoet aan de criteria van noodzaak en effectiviteit:

“Dus als we overgaan op de invoering van de plicht van het dragen van een mondkapje – van een dringend advies naar een plicht – dan moet het voldoen aan de criteria van noodzaak en effectiviteit.”
 
“Dat is niet helemaal hetzelfde als te stellen dat er altijd een 100%, helemaal dicht getimmerd en door getimmerd wetenschappelijk bewijs moet zijn voor het invoeren van zo’n plicht. Het gaat om redelijke gronden, voldoende gronden die moet je kunnen aanvoeren.”
– Kasja Ollongren10

Dus het aantonen die noodzaak en effectiviteit is objectief. Als Ollongren het ok vindt is de noodzaak aangetoond. Wat betreft het wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid van een maatregel zegt Ollongren:

“Dus wetenschappelijk bewijs, mooi, maar dat is voor de noodzaak niet per se noodzakelijk. Je kunt ook andere gronden en onderbouwingen aanvoeren om zo’n maatregel toch te nemen. Bijvoorbeeld dat je vindt dat een maatregel een bijdrage levert aan het bereiken van een doel en daarom noodzakelijk is.” – Kasja Ollongren11

Eerste kamerlid Alexander van Hattum vroeg twee jaar geleden om wetenschappelijke onderbouwing, en kreeg nul op het rekest. Nu vraagt hij nogmaals om de wetenschap tijdens het Eerste Kamer debat op 21-2-22:

“Uit onlangs vrijgegeven Wob-documenten van het ministerie van VWS blijkt nu dat in mei 2020 al duidelijk was dat asymptomatische besmettingen geen rol speelden in de coronacrisis en dat ook het OMT hiervan op de hoogte was, maar dat zonder wetenschappelijke onderbouwing het risico op deze asymptomatische besmettingen wel als basis werd gebruikt voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat maakt wel duidelijk waarom de voormalige minister steeds zo weigerachtig was om concreet toetsbare indicatoren in te bouwen. Een wetenschappelijk onderbouwd verhaal ontbrak en maatregelen waren dus gebaseerd op aannames, of scherper gesteld, op drogredenen. Kan de minister daarom een duidelijke en volledig wetenschappelijke onderbouwing geven van de bij de verlenging van de aan de orde zijnde maatregelen? Wordt die wetenschappelijke onderbouwing ook op onafhankelijke basis door het OMT gedeeld?” – Alexander van Hattum12

 
En weer wordt hij genegeerd. Misschien moet u even de tijd nemen om te laten bezinken dat Nederland te gronde wordt gericht met een beleid dat geen wetenschappelijke onderbouwing heeft.

… ….

En die wetenschappelijke onderbouwing gaat er ook niet komen ook. De zittende macht heeft kennelijk wat te verbergen. Het is duidelijk dat Kuipers wil dat de spoedwet wordt verlengd, en Covid de A-status krijgt – en dat hij alles zegt of verzwijgt wat nodig is om dit doel te bereiken. Marianne Zwagerman maakte een filmpje over het Eerste Kamer debat op 21-2-22 wat ze als volgt introduceerde:

“De Eerste Kamer stemde deze week in met de wet om corona als A-ziekte aan te merken en stemde voor de 4de verlenging van de spoedwet. Terwijl de crisis eigenlijk al voorbij is. Hoe kán dit?! Ik leg het uit aan de hand van wat fragmenten uit het debat met Minister Kuipers. Die behoorlijk feitenvrij stond te oreren daar, ik deed een factcheck. Kijk maar even.”

 

 

 

5. Waarom wordt de spoedwet verlengt en de A-status verleend?

Kuipers zou beter moeten weten – hij is in tegenstelling tot zijn voorganger Hugo de Jonge medisch goed onderlegt. Maar hij werkt kennelijk voor het doel dat hij voor ogen heeft en niet voor de volksgezondheid.

En we komen weer uit bij de agenda van het World Economic Forum. De strijd gaat niet over gezondheid maar over macht. Over het introduceren van een surveillance maatschappij die we zonder de crisis – die onze overheid met haar maatregelen heeft veroorzaakt – nooit zouden accepteren. Kuipers is kennelijk meer geïnteresseerd in de voorbereidingen van de Great Reset dan met het afronden van een overreactie op een griepuitbraak. En dat is zichtbaar.

 

 

Bronnen:

1. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0049.pdf
2. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte
3. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-12/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201229_1229.pdf
4. https://twitter.com/BorgerPieter/status/1352566698688335874
5. https://newscientist.com/article/mg24933184-200-how-covid-19-could-become-as-mild-as-a-common-cold/?utm_source=nsday&utm_medium=email&utm_campaign=NSDAY_220121
6. https://tinyurl.com/nhcae8dk, https://www.youtube.com/watch?v=0ZNP8o48uNo
7. https://www.umcutrecht.nl/nieuws/klunzige-virussen-overleven-niet
8. https://alexberenson.substack.com/p/if-you-are-a-vaccine-company-executive
9. https://stevekirsch.substack.com/p/think-vaccines-work
10. https://login.spotr.media/eerstekamer/vlcvukys6tuh.mp4 14:32:25 min
11. https://login.spotr.media/eerstekamer/vlcvukys6tuh.mp4 14:32:57 min
12. https://www.eerstekamer.nl/verslag/20220221/verslag

 

 

 
Over de auteurs

Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This