“Verplichting” van mondkapjes in het middelbaar onderwijs – mondkapjes zijn niet verplicht!

door | 9 sep 2020 | COVID-19 ziekte

De middelbare scholen zijn weer begonnen, en daarmee sluipen de corona-maatregelen het onderwijs binnen. Wordt er gesold met onze kinderen? Wat zijn de effecten van Corona maatregelen op de jeugd? Op hun gezondheid, op hun psychisch welbevinden, op hun sociale ontwikkeling?

 
Onthutsend onderzoek dat is gedaan in Duitsland naar de effecten van de lockdown op kinderen laat zien dat er diepgaande effecten zijn.

In een notendop: Wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan op 2600 kinderen in het lager en middelbaar onderwijs in Duitsland laat zien dat de noodzaak om scholen te betrekken bij de maatregelen niet aanwezig was.Nul procent van de kinderen uit het onderzoek bleek besmet te zijn met het virus. Het onderzoek laat ook zien dat het (tijdelijk) sluiten van scholen een hele lijst van negatieve effecten heeft gehad op kinderen in het lager en middelbaar onderwijs. Bijvoorbeeld: een toename van depressiviteit bij kinderen (“mijn leven wordt nooit meer zoals voor de Coronatijd”), een toename van extreem gebruik van het internet, een toename van eenzaamheid als gevolg van het gebrek aan contact met leeftijdsgenoten, een toename van kindermishandeling en zelfs een toename van lichamelijke aandoeningen als gevolg van onder andere de verstoorde medische zorg.1

 

 

Is er op dit moment een noodzaak voor corona-maatregelen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nu de scholen weer begonnen zijn, is de door de overheid niet gestelde vraag: Wat zijn de effecten van de maatregelen die nu het middelbaar onderwijs binnendringen?

 
Dit artikel gaat over het “verplichten” van mondkapjes op verschillende colleges in Nederland. Waarom wordt dit überhaupt gedaan? Heeft de verplichting een noodzaak? Heeft het een juridische basis? Is het slechts een klein “dingetje” en hoeven we er niet bij stil te staan? We maken ons zorgen om de verregaande en waarschijnlijk moeilijk omkeerbare gevolgen van het subtiele psychologische en manipulatieve spel dat met onze kinderen wordt gespeeld.

 

 

Het “verplichten” van mondkapjes

Op 21-08-20 bericht de regionale krant ‘De Gelderlander’: Verplicht mondkapje voor 2000 leerlingen van Merletcollege

“GRAVE – Leerlingen van het Merletcollege (met vestigingen in Grave, Mill en Cuijk) moeten een mondkapje op als ze van het ene leslokaal naar het andere lopen. De 2000 leerlingen hoeven het kapje niet op in de klas, aldus rector Iedje Heere. 
 
Het is bedoeld om leerlingen alert te maken op verspreiding van het coronavirus. De maatregel is volgens Heere niet genomen omdat leerkrachten zich zorgen maken.
 
“Maar wij denken dat de leswissels de momenten zijn waarop de leerlingen makkelijk even vergeten dat ze anderhalve meter afstand moeten houden van docenten. Door ze dat mondkapje heel bewust op en af te laten zetten, weten de leerlingen: nu moet ik even beter opletten.”  – De Gelderlander1

 
Op 28-08-20 staat in de Gelderlander dat het Keizer de Grote college in Nijmegen volgt met de mondkapjesplicht. Alsnog mondkapjesplicht voor leerlingen Karel de Grote College

“NIJMEGEN – Na het Mertelcollege in Cuijk, Mill en gaat het Karel de Grote College in Nijmegen als tweede school in de regio mondkapjesplicht invoeren voor de leerlingen. De mondkapjes hoeven alleen in de gangen gedragen te worden.
 
De maatregel, is nodig om met name de docenten te beschermen tegen corona. Ervaringen van de eerste schooldagen na de start van het nieuwe schooljaar nopen daartoe. 
 
‘Het is lastig voor leerlingen’
 
Woensdag zijn ouders en leerlingen per brief geïnformeerd. ‘De meeste leerlingen zijn zeker van goede wil, daarover geen misverstand. Maar we merken toch ook dat het lastig is voor leerlingen om gedisciplineerd van het ene naar het andere klaslokaal te lopen’, aldus de rector.
 
Afspraak was dat telkens eerst de leerlingen, dan de docenten van het ene naar het andere lokaal zouden lopen. Zodat we de aanbevolen scheiding tussen scholieren en docenten konden garanderen.
 
De verplaatsingen door het schoolgebouw gaan echter zonder toezicht van docenten nogal eens met horten en stoten en niet helemaal zoals we gehoopt hadden. Er is toch soms te weinig bewustzijn om de regels na te leven.” – De Gelderlander2

 

De kinderen gedragen zich normaal, en dus worden er abnormale maatregelen ingezet? Een ‘aanbeveling’ wordt een ‘verplichting’, en kinderen worden er dag in dag uit geconfronteerd met een gevaar dat niet bestaat.

 

 

Angst – collectieve, ongefundeerde angst

Wat bezielt een rector tot het nemen van onnodige en wetenschappelijk verre van transparante maatregelen? Is de Nederlandse bevolking terecht gekomen in een gevangenis van ongefundeerde angst? Psychologe Michaéla Schippers legt in een uitermate verhelderend interview uit hoe de psychologische vork in de steel zit.

 

 

 

 

Voor degenen die liever naar een podcast luisteren is de hiernavolgende link een optie: We Worden In Angst Gehouden, ‘Pan de Paniek’ – George van Houts

 

 

De communicatie vanuit de school

Op de in de linken genoemde pagina’s staat hoe de maatregel vanuit de school wordt aangeboden4,5  Het is niet verplicht, en gaat tegen onze rechten in, maar de school doet op de ene pagina voorkomen dat het verplicht is. En op een andere pagina weer dat het niet verplicht is. Het is verwarrend, en in combinatie met de aanhoudende berichtgeving in de media, waarschijnlijk de reden dat niemand het meer snapt en maar meewerkt vanuit sociale druk.

 

 

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de wereld die we creëren

De huidige crisis is niet veroorzaakt door een virus, maar door de maatregelen die genomen zijn in reactie daarop. Maatregelen waarvoor een transparante wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt en waarvoor bovendien geen juridische basis is. Kunnen ouders ervan uitgaan dat de rectoren of onderwijzers van hun kinderen goed zijn geïnformeerd? Dat zij de juiste beslissingen nemen? Kunnen ouders achterover hangen, en gelaten toekijken hoe het bizarre toneelstuk zich ontvouwt?

 

 

Actieve ouders

Het bovenstaande artikel in de Gelderlander van 26-08-20 waarin werd aangekondigd dat mondkapjes verplicht zijn op het Karel de Grote College werd gevolgd door een artikel op 27-08-20 dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is.3

 
Een ouder besloot om opheldering te vragen en kreeg de volgende uitleg van het Karel de Grote College:

 

Beste ouder,
 
Na het algemene bericht aan de ouders op donderdag 27 augustus met een toelichting bij het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje in de gangen, hebben wij tot nu toe twaalf reacties van ouders ontvangen. Al deze ouders heb ik uitgenodigd voor een telefonisch gesprek. Hiervan heb ik er inmiddels negen gevoerd. De gesprekken verlopen in bijna alle gevallen op een zeer prettige wijze, met respect voor elkaars standpunten.
 
Drie kinderen van deze ouders kiezen er zelf voor om tóch een mondkapje te dragen en zes leerlingen willen dit niet. Juridisch gezien kan ik het dragen van een mondkapje niet verplicht stellen en tevens mag ik geen sancties verbinden aan een weigering, omdat ieder kind het recht heeft op onderwijs. Dat betekent dat er tot nu toe zes leerlingen zijn die geen mondkapje zullen dragen in de gangen, waarvan de teamleiders en de betreffende mentoren op de hoogte zijn.
 
Aan deze leerlingen geven wij de opdracht om de 1,5 meter afstand te waarborgen, zich respectvol te gedragen naar leerlingen en medewerkers die wel een mondkapje dragen en om zich zoveel mogelijk op rustige momenten door de gangen te bewegen. Gebeurt dit niet conform deze afspraak, dan zal de mentor hierover worden geïnformeerd en het gesprek aangaan met betreffende leerling. We doen dit op een rustige en respectvolle wijze. Tevens wordt in de klas het gesprek gevoerd hoe leerlingen de maatregel ervaren. Ik voer deze gesprekken ook met de leerlingenraad.
 
Hopelijk heb ik u zo voldoende geïnformeerd.

 

 

Hoeveel kinderen zouden mondkapjes dragen als het niet “verplicht “zou zijn? Als er gewoon aangegeven zou worden dat als een kind de behoefte zou hebben om er eentje op te zetten dat dit wat betreft de school OK is? Dit was het antwoord van de betreffende ouder naar het college:

 

 

 

Beste Karel de Grote College,
 

Hartelijk dank voor deze heldere uiteenzetting. Het doet me deugd dat het niet mogelijk is om de mondkapjes verplicht te stellen. Dat vermoedde ik ook al. Zijn alle ouders daarvan op de hoogte gebracht of alleen de ouders die vragen hebben gesteld?

 
Ik weet niet of u zich erin heeft verdiept, maar wetenschappelijk gezien is er geen enkele grond voor het dragen van een mondkapje, zoals de ouders die u contacteerden u misschien ook verteld hebben. Bij het langer dan enkele minuten dragen van een mondkapje, is het reeds schadelijk voor de gezondheid van de drager, omdat het CO2-gehalte in de lucht achter het mondkapje dan ver boven de veilige limiet ligt. Bovendien wordt de lucht warm en vochtig achter het kapje, wat bacteriegroei bevordert. Niet erg hygiënisch.

 
Wanneer alleen gevraagd wordt van de leerlingen om een mondkapje op de gangen te dragen, zullen de leerlingen in het algemeen het kapje niet lang achtereen dragen, waardoor het met de fysieke schadelijkheid wel mee zal vallen.

 
Veel ernstiger vind ik echter het psychologische effect van het dragen van een mondkapje. 

 
-De communicatie wordt bemoeilijkt, want de spreker is moeilijker te verstaan en er is slechts een klein deel van de mimiek van het gezicht zichtbaar.

 
-De leerlingen worden er voortdurend aan herinnerd dat er een virus is waar ze bang voor moeten zijn. Dit leidt tot een psychologische stoornis die hypochondrie wordt genoemd: het extreem bang zijn om ziek te worden of dat al te zijn. 

 
-De leerlingen worden er voortdurend aan herinnerd dat zij andere mensen ziek kunnen maken en gaan zich daardoor verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van andere mensen. Hoe wenselijk is het dat mensen bang gemaakt worden voor elkaar? Dat we elkaar als wandelende ziekteverwekkers gaan zien? Is dat echt iets waar een school als het KGC aan mee wil werken?
 
-De drager kan een gevoel van schaamte of vernedering krijgen door het (moeten) dragen van een kapje.

 
-Leerlingen die geen mondkapje dragen, lopen het risico buitengesloten te worden. U schreef dat u van hen verwacht dat zij zich respectvol naar anderen gedragen. Zegt u dan ook even tegen de mondkapjesdragers dat zij zich respectvol gedragen naar de leerlingen die zo’n kapje niet opzetten? Zorgt u voor open gesprekken tussen de leerlingen en voor wederzijds respect voor de gemaakte keuze? 

 
Ik geef u een voorbeeld van wat er momenteel in onze samenleving gebeurt: Op het moment wordt er veel getest en wordt het gevaarlijk geacht wanneer iemand positief getest wordt. Maar wat zegt een positieve test als iemand gezond is? Niets, zo zegt Merel Boogaard, die RT-PCR-testen analyseert. Ze is heel erg boos dat de test op de verkeerde manier wordt gebruikt. Ze noemt dat een smet op de wetenschap. Vanwege die uitspraak is ze nu geschorst. Maar ze is hoegenaamd niet de enige professional die zegt dat de RT-PCR-test op een oneigenlijke manier wordt gebruikt.

 
In wat voor maatschappij willen wij leven? Welke maatregelen zijn proportioneel en zijn de verschillende consequenties van de maatregelen wel meegenomen? Eerlijk gezegd verbaast het mij dat juist het KGC deze mondkapjesregel heeft opgenomen. Want wat zegt het als mensen gehoorzamen aan een regel die helemaal niets bijdraagt aan de gezondheid van wie dan ook, terwijl dat is waar die regel voor bedoeld zou zijn? De virussen gaan namelijk dwars door de mondkapjes heen, omdat de gaatjes in een katoenen kapje 1000x zo groot zijn als een virus. Het is domweg belachelijk om te denken dat ze ook maar één geval van ziekte zouden kunnen voorkomen.

 
Dus tot slot een gewetensvraag voor u: Wanneer is voor u de maat vol?

 
(U hoeft daar niet op te antwoorden; als u enkel de moeite wilt nemen serieus over deze vraag na te denken en daar voor uzelf een antwoord op te vinden, is mijn doel van deze mail bereikt. Ik sta in liefde, waarheid en vrijheid en zet me in voor een samenleving waarin die begrippen tot uiting komen.)

 
Hartelijke groet en nogmaals dank voor uw heldere toelichting.

 

 
Laten we alstublieft contact zoeken met leerkrachten en leiding met betrekking tot welke maatregel op school dan ook. Laten we onze mening kenbaar maken. Laten we informatie aanbieden. De maatregelen – ALLE maatregelen – zijn niet zomaar iets. Het is subtiele psychologische oorlogsvoering; een chronisch appel op onze angst, zodat we straks – na het accepteren van de mondkapjes – het vaccin zullen accepteren om van de mondkapjes af te zijn. De maatregelen hebben geen juridische onderbouwing. En het allerbelangrijkste: De maatregelen hebben negatieve effecten op onze kinderen!

 

 
Met dank aan de bovengenoemde ouder, en alle andere ouders die meedenken zich actief inzetten voor transparantie. Het stellen van vragen over de wetenschappelijke onderbouwing (negatieve effecten, veiligheid); over de ziekte -, en sterftecijfers (noodzaak); of de juridische basis van wat wij of onze kinderen ‘moeten’ is meestal al voldoende. Laten we ons informeren buiten de reguliere kanalen om – en informatie aanbieden aan mensen die besluiten moeten maken. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we ons gezonde verstand niet verliezen. En vooral dat onze kinderen niet de dupe worden van ongefundeerde corona-maatregelen.

 

 

 

 

Bronnen:

 

  1. https://www.cafeweltschmerz.nl/kinderen-zijn-de-slachtoffers-van-de-lockdown-professor-doctor-wieland-kiess/
  2. https://www.gelderlander.nl/grave/verplicht-mondkapje-voor-2000-leerlingen-van-merletcollege~aaf41a6d/
  3. https://www.gelderlander.nl/nijmegen/alsnog-mondkapjesplicht-voor-leerlingen-karel-de-grote-college~a4ee9ff9/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
  4. https://kgcnijmegen.nl/Portals/4/Objects/Actueel/QA_volledige_opening_vo_200819_v2.pdf
  5. https://roosterwijzigingen.kgcnijmegen.nl/dia.asp?dia_id=1645

 

 

 
Over de auteur:

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This