Verwijdering instagram-account van Robert F. Kennedy Jr. maakt duidelijk dat de CIA en de media één en dezelfde zijn

door | 3 mrt 2021 | COVID-19 ziekte

Dit artikel is met toestemming overgenomen van dr. Mercola.com Het wordt steeds duidelijker allemaal!

Het artikel begint met een interview van Robert F. Kennedy door de in Amerika welbekende journalist Patrick Bet-David. Het is niet ondertiteld vanwege de lengte ervan. Maar het artikel zelf dat voor u is vertaald geeft een mooie samenvatting van waar het om gaat. De rol van de CIA, de media, en de de aanhoudende pogingen om van een democratie een fascistische staat te maken. Het is heftige informatie, maar het maakt veel duidelijk.

Robert F. Kennedy heeft een hoorbare aandoening aan zijn stembanden, waar u misschien even aan moet wennen, maar hij is een van de meest inspirerende sprekers op dit moment. Mocht het interview een stap te ver voor u zijn, dan is het artikel ook zeer de moeite waard.

De democratie kan alleen blijven bestaan als wij allemaal gaan staan.

 

 

 

Verwijdering instagram-account van Robert F Kennedy Jr. maakt duidelijk dat de CIA en de media één en dezelfde zijn

Een analyse van Dr. Joseph Mercola
 
Op 10 februari 2021 heeft Instagram het account van Robert F. Kennedy Jr. – advocaat, oprichter van Children’s Health Defense en medeoprichter en voorzitter van de milieugroep River Alliance – opgeheven. Volgens Instagram werd zijn account verwijderd wegens “het delen van achterhaalde beweringen over het coronavirus en vaccins”.1

Dit komt niet als een verrassing voor iedereen die het afgelopen jaar al heeft gemerkt dat particuliere sociale media-bedrijven steeds meer gebruikers censureerden. Vaak werkten ze in opdracht van overheden waardoor ze zichzelf kwalificeerden als instrumenten van een fascistische samenleving.

Zoals beschreven in ‘Definitie van fascisme met voorbeelden’ is een kenmerk van fascisme “een economisch systeem waarin de overheid particuliere ondernemingen controleert”.2 Hierbij draagt “een centrale autoriteit bedrijven op om voor het nationaal belang te werken en degenen die zich verzetten onderdrukt”.

Het welzijn van de bevolking als geheel wordt in zo’n systeem ondergeschikt gemaakt aan het bereiken van “noodzakelijke sociale doelen”. Dit kan bijvoorbeeld het doel zijn om de hele bevolking te vaccineren tegen COVID-19, waardoor de vaccin-industrie winst kan maken in plaats van failliet te gaan. De volksgezondheid doet er in feite niet toe.

Natuurlijk is het hele uitgangspunt van een massale vaccinatiecampagne tegen COVID-19 dat het mensen zal beschermen en sterfgevallen zal voorkomen. Maar het bestaan van een verborgen, onderliggende agenda wordt zichtbaar door het feit dat schade en sterfgevallen als gevolg van het vaccin ofwel worden onderdrukt, ofwel worden afgedaan als aanvaardbaar in de naam van het grotere goed.

Met andere woorden: sterven als gevolg van een ziekte is onaanvaardbaar en moet worden voorkomen door vaccins, terwijl sterven in goede gezondheid als gevolg van vaccinatieschade een aanvaardbare prijs is die betaald moet worden om de kwetsbaren te beschermen. Het eindresultaat is hetzelfde: mensen sterven. De enige verschillen zijn hoe en waarom mensen sterven, en of grote bedrijven – die de politiek financieren – al dan niet kunnen profiteren van het proces.

 

 

Ron Paul Liberty Report – augustus 2020 – Niet ondertiteld.
 

 

Vertrouw de nationale veiligheidsdienst niet

 
In het bovenstaande ‘Ron Paul Liberty Report’ van augustus 2020, spreekt Kennedy over aanwijzingen die suggereren dat zijn vader, Robert Kennedy, werd vermoord door een CIA-agent die als bewaker was ingehuurd./3,4

Hij gaat verder met een overzicht van de geschiedenis van de CIA – hoe het aanvankelijk werd opgericht als een organisatie voor spionage met als enige taak het verzamelen van inlichtingen. En vervolgens transformeerde in een paramilitair agentschap dat zich bezighield met het omverwerpen van democratieën over de hele wereld en andere snode en antidemocratische activiteiten.

Hij gaat ook in op het beruchte CIA-programma MK Ultra, waarin mensen worden gehersenspoeld om opdrachten uit te voeren, inclusief moorden, tegen hun eigen wil in.

 

 

CIA en Media zijn één en dezelfde

 
De rol van de CIA in de huidige vloedgolf van censuur is groter dan de meeste mensen denken. In een artikel in ‘Off-Guardian’ getiteld: ‘Opening the CIA’s Can of Worms’, belicht Edward Curtin de nauwe banden tussen de CIA en de mainstream media.5

De CIA en de media maken deel uit van hetzelfde criminele complot. Kennedy citeert het boek van Douglas Valentine: ‘The CIA as Organized Crime’, waarin Valentine stelt dat: “De CIA en de media deel uitmaken van hetzelfde criminele complot.” Curtin beschrijft de media als “stenografen voor de continue activiteiten van de nationale veiligheidsstaat, die zijn gericht op het manipuleren van het Amerikaanse volk,” en hij voegt eraan toe:

“Voor alle praktische doeleinden, als het aankomt op belangrijke buitenlandse en binnenlandse zaken, zijn de CIA en de mainstream media niet van elkaar te onderscheiden.”

Psyops zijn “Psychologische operaties” om specifieke informatie over te brengen op een publiek met als doel hun emoties, motieven en objectieve redeneringen te beïnvloeden. Psyops beïnvloeden het gedrag van regeringen, organisaties, groepen en personen.

Hoewel informatieoorlogen en psyops al lang aan de orde van de dag zijn, is het pas in de afgelopen jaren zo dat steeds meer mensen het opmerken. En het is pas in het voorafgaande jaar overduidelijk geworden dat dit gaande is door de snelle toename van individuen, groepen en onderwerpen die het zwijgen wordt opgelegd.

In het afgelopen jaar hebben zelfs gerenommeerde artsen en wetenschappers de moderne versie ondergaan van het online met pek en veren besmeurd te worden, gevolgd door verbanning uit hun internet-gemeenschappen voor de misdaad van het stellen van verstandige vragen en het spreken van onderbouwde waarheid.

 

 

“Schuldig bevonden door een krantenkop”

 
Het doel van de informatie-oorlogen waar we nu in verwikkeld zijn is om “de harten en geesten van het Amerikaanse volk te winnen en hen te verleiden tot slachtoffers van hun eigen medeplichtigheid”, schrijft Curtin. Nogmaals, met betrekking tot COVID-19 is het duidelijk de bedoeling om iedereen te laten geloven in de noodzaak om zich te laten vaccineren, en om bezwaren – hoe logisch ook – af te wijzen.

Het is onmiskenbaar dat de door de CIA aangestuurde media, de medische wereld en het nationale veiligheidsdiensten allemaal samenwerken in deze kwestie en klassieke propaganda tactieken gebruiken. Curtin schrijft:6

“Onlangs nog had The New York Times deze kop: ‘Robert Kennedy Jr. geweerd van Instagram wegens valse virus claims’. Let op het ontbreken van het woord ‘vermeende’ voor ‘valse virus claims’. Dit is schuldig bevonden door een krantenkop.
 
Het is een perfect stukje propaganda dat zich voordoet als verslaggeving, omdat het Kennedy, een briljant en eerbaar man, wordt beschuldigt van valsheid en domheid, en zo wordt het verbod van Instagram gerechtvaardigd. En het is een voorzet tot verdere censuur van de heer Kennedy door Facebook, de moedermaatschappij van Instagram.
 
Dit is één voorbeeld van de censuur die aan de gang is en er zullen er nog veel, veel meer volgen. Wat ooit werd gedaan in de vorm van ontbrekende informatie, wordt nu openlijk en schaamteloos verwijderd. En het wordt toegejuicht door degenen die, te kwader trouw, beweren dat zij de verdedigers zijn van het Eerste Amendement en het belang van een vrij debat in een democratie. We glijden snel af naar een onwerkelijke totalitaire sociale orde.”

Curtin is het niet eens met journalisten als Glenn Greenwald, Matt Taibbi en Chris Hedges, die stellen dat sociale mediabedrijven eigenlijk niet willen censureren, maar onder druk worden gezet door overmoedige, op macht en controle beluste media-persoonlijkheden.

“Er is meer aan de hand”, zegt Curtin, die erop wijst dat “deze bedrijven en hun werknemers doen wat hen gezegd wordt, expliciet of impliciet, omdat ze weten dat het in hun financiële belang is om dit te doen.”

Hij stelt dat ze allemaal “deel uitmaken van een groot onderling verbonden inlichtingenapparaat – een systeem, een complex – waarvan het doel is om macht, rijkdom en overheersing te vergaren voor de 1% ten koste van de 99%”, endat dit de CIA en de media tot “delen van hetzelfde criminele complot maakt”.

 

 

Wie trekt aan de touwtjes van de controle?

“Het argument dat de Silicon Valley bedrijven niet willen censureren, maar onder druk worden gezet door de media, snijdt geen hout”, zegt Curtin, omdat:

“Deze bedrijven zijn diep verbonden met de Amerikaanse inlichtingendiensten, net als de NY Times, CNN, NBC, enz. Ook zij maken deel uit van wat ooit “Operatie Mockingbird” werd genoemd: het programma van de CIA om de media te controleren, te gebruiken en te infiltreren. Alleen een grote naïeveling zou kunnen denken dat zo’n programma vandaag de dag niet meer bestaat.”

Velen vermoeden dat Facebook de publieksvriendelijke versie is van ‘DARPA’s Lifelog’, een databankproject dat tot doel had het hele bestaan van mensen te volgen voor nationale veiligheidsdoeleinden.7 Het Pentagon trok de stekker uit ‘Lifelog’ op 4 februari 2004, als reactie op het verzet over privacy-bezwaren.8 Maar Facebook werd diezelfde dag gelanceerd.9 Is dat toeval?

Of het nu toeval is, of dat er samenwerking aan vooraf is gegaan, er kan geen twijfel over bestaan dat Facebook nu de functie van Lifelog vervult, namelijk het surveilleren, volgen en dataminen van zijn gebruikers, zowel on- als offline.

Ook Google, Amazon, Twitter en andere grote techbedrijven zijn verbonden met het “militair-industrieel-media complex”, om Curtin’s term te gebruiken. Allen leveren onschatbare bewakings- en censuur-functies, en zonder hen zou het totalitaire controlesysteem waarin we nu gevangen zitten, niet mogelijk zijn.

“De waarheid is dat het internet vanaf het allereerste begin een militair en inlichtingen-instrument was en het zijn niet de traditionele media die tech-bedrijven hun orders geven”, schrijft Curtin.10

 
Het zijn niet de eigenaren van de bedrijfsmedia of hun werknemers die de uiteindelijke controle hebben over het huidige grootschalige optreden tegen afwijkende meningen, maar de inlichtingendiensten die de mainstream media en de monopolie posities van Silicon Valley beheersen.
 
Al deze mediabedrijven zijn slechts de buitenste laag van de ui, de middelen waarmee berichten worden verzonden en mensen worden bestuurd. Maar voor wie werken deze inlichtingendiensten? Niet voor zichzelf.
 
Ze werken voor hun opperheren, de superrijken, de banken, financiële instellingen en corporaties die de Verenigde Staten bezitten en altijd hebben bezeten.
 
Door een simpele speling van het lot bezitten deze superrijken de mediaconcerns die essentieel zijn voor hun controle over het grootste gedeelte van de rijkdom van de wereld door de verhalen die zij vertellen. Het is een symbiotische relatie.”

 

 

Operatie Mockingbird: De Grote Reset

 
Waar Curtin het over heeft is dezelfde elite van 0,001% van de wereldbevolking waar ik al eerder over heb geschreven in artikelen als “Oneness Versus the 1%,” “What You Need to Know About the Great Reset,” “The Global Takeover Is Underway,” “The Plan for a Global System of Slavery,” “The Pressing Dangers of Technocracy,” “Technocracy and the Great Reset” and many others.

Hoewel de specifieke identiteit van de individuele touwtrekkers moeilijk is te achterhalen, is het wel duidelijk dat er een internationale “Deep state” is wiens plannen op een gecoördineerde manier over de hele wereld worden uitgevoerd. Schijnbaar in een oogwenk, zoals we zagen toen de COVID-19 pandemie uitbrak.

Binnen enkele dagen, zongen alle wereldleiders hetzelfde liedje. Dezelfde boodschap werd in tientallen talen verkondigd, vaak woordelijk, alsof zij dezelfde autocue lazen. Als we kijken naar de niet-gouvernementele organisaties in de wereld, wordt het gemakkelijker om vast te stellen wie de tekstschrijvers zijn, aangezien zij een uitgebreid, met elkaar verweven web vormen dat steeds weer bij zichzelf uitkomt.

We kunnen dus vaststellen dat de kern van deze technocratische machtsstructuur entiteiten omvat zoals de Trilaterale Commissie, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, het Wereld Economisch Forum, de Bilderberg Groep, de Club van Rome, het Aspen Instituut, het Atlantisch Instituut, het Brookings Instituut en andere denktanks, om maar enkele van de meest voor de hand liggende te noemen.

Tot de leden van deze exclusieve “clubs”, waarvan er vele alleen op uitnodiging zijn, behoren leiders van grote industrieën, de media, de politiek en het militair-industrieel complex.

Zoals Curtin opmerkt: “Zij zijn de internationale opperheren die er alles aan doen om de wereld in de richting van een wereldwijde dictatuur te duwen.” De CIA is, zoals je inmiddels wel zult vermoeden, ook vanaf het allereerste begin onderdeel geweest van deze “Deep State” of “Cabal”.

En als de CIA en de media twee kanten van dezelfde medaille zijn, kunnen we afleiden dat de wereldwijde psyop die momenteel aan de gang is, tot doel heeft de succesvolle implementatie van de Grote Reset en de Vierde Industriële Revolutie te bewerkstelligen – twee termen die verschillende aspecten beschrijven van dezelfde agenda van onderwerping.

Hoewel het voor sommigen lijkt of het niets met elkaar te maken heeft, speelt de vaccin-agenda wel degelijk een belangrijke rol in dit geheel, vooral op de lange termijn, en dat is de reden waarom anti-vaccin geluiden nu in een razend tempo worden onderdrukt. Het is echter niet de enige reden waarom antivaxxers het zwijgen wordt opgelegd.

 

 

De werkelijke bedreiging die Kennedy vormt

 
Zoals Curtin in zijn artikel opmerkt, wordt Kennedy niet gecensureerd alleen omdat hij vragen stelt over vaccins, over Bill Gates of over de farmaceutische industrie in het algemeen. Nee, het is omdat hij een directe bedreiging vormt voor het hoogste echelon van deze verborgen wereldwijde machtsstructuur die de controle wil overnemen.11

“Zijn kritiek suggereert dat er iets veel gevaarlijker op komst is: de teloorgang van de democratie en de opkomst van een totalitaire staat van totale surveillance, controle, eugenetica, aangevoerd door de mega-rijken onder leiding van hun propagandisten en inlichtingendiensten.

Om hem een verspreider van verzinsels en een complotdenker te noemen is niet alleen bedoeld om hem het zwijgen op te leggen over specifieke medische kwesties, maar ook om zijn krachtige en welbespraakte stem over alle kwesties te doen verstommen.

Luisteren naar zijn goed geïnformeerde wetenschappelijke opvattingen over vaccins, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Bill en Melinda Gates Stichting, enz. laat de geest uit de fles die de machthebbers dicht willen houden.

Dit komt omdat RFK, Jr. ook een scherpe criticus is van de enorme macht van de CIA en haar propaganda die vele decennia geleden al werd gebruikt om de moord op zowel zijn vader als zijn oom door de nationale veiligheidsdienst in de doofpot te stoppen.

Het is daarom dat zijn prachtige recente boek, ‘American Values: Lessons I Learned from My Family’ dat met geen woord rept over vaccins, werd gemeden door mainstream boekrecensenten. Want het beeld dat hij schetst klaagt de CIA op meerdere manieren fel aan en klaagt ook de media aan die de spreekbuis van de CIA zijn geweest.”

Volgens Kennedy, heeft de CIA zijn vader vermoord. De reden dat ze dat deden was omdat hij een machtig en populair politicus was die, zoals Curtin zegt, “de macht van de CIA had kunnen verminderen door het verhaal in te perken dat de plundering van de wereld en van het land door de rijke overheersers mogelijk heeft gemaakt.”

Met andere woorden, hij wist dat de CIA de figuurlijke middelste stok was die de tent overeind hield, en als je die eruit rukt, stort het dak in. En dat konden ze niet laten gebeuren.

 

 

Connecting the dots – de verbindingen leggen

 
Kennedy bespreekt veel van dezelfde onderwerpen die in het ‘Ron Paul Report’ aan de orde komen in zijn veel langere interview met Patrick Bet-David, hierboven. In beide interviews bespreekt hij de tragische maar heroïsche geschiedenis van zijn familie. Hij gaat ook in op het onderwerp van de veiligheid van vaccins en de dwaasheid van het negeren van gepubliceerde wetenschap die aantoont dat er aanzienlijke problemen zijn. En het feit dat de medische wereld deze problemen weerlegt en ontkent – zonder ooit met feitelijk bewijs te komen.

Kennedy bespreekt ook gegevens die suggereren dat de COVID-19 lockdowns misschien wel meer doden hebben veroorzaakt dan het virus zelf, evenals de schending van de mensenrechten die zich voltrokken hebben. Zoals vele andere deskundigen gelooft hij dat de lockdowns wetenschappelijk onverdedigbaar zijn en veel meer mensen zullen doden dan COVID-19.

Gebaseerd op een recente kosten-batenanalyse van wereldwijde lockdowns, heeft Kennedy gelijk.12 Uit gegevens blijkt dat de kosten voor lockdowns in Canada – in termen van voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren en welzijnsjaren – minstens 10 keer hoger liggen dan de baten.

In Australië zijn de minimale kosten 6,6 keer hoger en in de VS zijn de kosten naar schatting ten minste 5,2 keer hoger dan de baten van lockdowns. Dus ja, pandemische maatregelen beroven de bevolking van meer levens en vruchtbare jaren dan dit virus ooit zou kunnen.

In zijn interview met Bet-David gaat Kennedy ook in op de bekende bijwerkingen van vaccins die op hun beurt een zeer winstgevende industrie van chronische ziekten aandrijven; het gebrek aan veiligheidsstudies voor vaccins; de onverantwoordelijke procedure van het testen van vaccins tegen valse placebo’s zoals een ander vaccin; en de overeenkomst tussen de farmaceutische industrie en het Congres die de industrie vrij waard van aansprakelijkheid in geval van vaccinatieschade wat er toe bijdraagt dat er nooit veilige vaccins worden ontwikkeld.

Hij heeft het ook over de agressieve reclame voor medicijnen en vaccins die, als neveneffect, farmaceutische bedrijven in staat stellen om de media-aandacht voor hun producten te beïnvloeden; de twijfelachtige integriteit van Dr. Anthony Fauci; hoe sterftecijfers door elkaar worden gehaald om ten onrechte het aantal griepdoden op te blazen als marketingtruc om griepvaccins te verkopen; de gevaren van 5G, moderne elektronische surveillance van de bevolking; het verzamelen van data door de sociale media; en de schadelijke invloed van de zogenaamde filantropie van Bill Gates.

Zoals Curtin opmerkt, wijzen Kennedy’s observaties, die mensen helpen de verbanden te leggen, de mensen uiteindelijk op het kernprobleem van onze tijd, namelijk een verborgen controlestructuur die de Amerikaanse grondwet probeert te vernietigen en ons van onze rechten en vrijheden wil beroven – als we dat laten gebeuren.

Uiteindelijk is dat waar al deze censuur om draait. Die verborgen machtsstructuur wil niet dat wij ons realiseren wat ons wordt aangedaan, want dan komen we misschien in opstand. En als dat gebeurt, is de kous af, want wij zijn met veel meer dan zij.

 

 

Een goed geïnformeerde, verenigde mensheid is het antwoord

 
Dit is precies waarom we nooit moeten stoppen met het zoeken en delen van dit soort informatie. Degenen die in de propaganda trappen, helpen letterlijk hun toekomstige cipiers om de tralies rond hun gevangenissen te plaatsen. Het is zelfvernietigend, en daarom moeten we degenen om wie we geven helpen om het grotere plaatje te begrijpen en ons niet vast te pinnen op details van afwijkende meningen die er niet toe doen.

Zoals opgemerkt in Kennedy’s 24 oktober 2020 online toespraak,”Internationale boodschap van hoop voor de mensheid” – die het startschot gaf voor een dag van protest tegen de staatsgreep door de technocratische elite – moeten we onze denkbeeldige angsten afwerpen; paniekzaaierij door de media verwerpen; aandringen op vrijheid van meningsuiting en deelnemen aan het democratische proces.13

“De enige manier waarop we kunnen winnen is met democratie,” zei hij. “We moeten vechten om onze democratie terug te krijgen, om onze democratie terug te winnen van deze schurken die haar van ons stelen. Merk op dat de mensen die het rijkst worden van deze lockdown, dezelfde mensen zijn die kritiek op de lockdown censureren.”

Kennedy benadrukte ook een ander cruciaal punt, namelijk de noodzaak om ons te verenigen. We moeten ons gekibbel over niet-essentiële zaken als ras, religie en politieke voorkeur opzijzetten en ons blijven richten op de echte vijand.

“Wat de Big Tech schurken willen dat we doen is met elkaar vechten. Ze willen zwarten tegen blanken laten vechten. Ze willen republikeinen tegen democraten laten vechten. Ze willen dat iedereen gepolariseerd raakt. Ze willen iedereen isoleren omdat ze weten dat als we allemaal samenkomen, we vragen gaan stellen en dat zijn vragen die ze niet kunnen beantwoorden.
 
Als je een republikein of democraat bent, stop daar dan met daarover te praten. Stop met jezelf te identificeren. De vijand is Big Tech, Big Data, Big Oil, Big Farma, het medische kartel, de totalitaire elementen van de regering die ons proberen te onderdrukken, die ons proberen te beroven van onze vrijheden; van onze democratie; van onze vrijheid van denken; van onze vrijheid van meningsuiting; van onze vrijheid van samenkomst en alle vrijheden die de mens waardigheid geven.
 
De vrije stroom van informatie, de ketel van het debat, is het enige dat de regeringen in staat stelt een rationeel beleid te ontwikkelen waarin zelfbestuur werkelijk zal werken en zal zegevieren.
 
U staat in de frontlinie van de belangrijkste strijd uit de geschiedenis – de strijd om democratie, vrijheid, menselijke vrijheid en menselijke waardigheid te redden van dit totalitaire kartel dat probeert ons, tegelijkertijd, in elk land ter wereld, te beroven van de rechten waarmee ieder mens is geboren.

 
En ik beloof u: “Ik zal sterven met mijn laarzen aan, vechtend zij aan zij met jullie allemaal om ervoor te zorgen dat we deze rechten terugkrijgen en ze behouden voor onze kinderen.”

En dat, precies daar, is waarom Kennedy, net als zijn vader en oom voor hem, een doelwit is voor eliminatie door het technocratische-CIA-media-drugs-industrieel-politiek-militaire complex. Het goede nieuws is dat hoe meer mensen weten en begrijpen wie de echte vijand is, des te kleiner het risico is voor degenen die het weten.

Per slot van rekening kan de CIA geen heel land, of de hele wereld, vermoorden. Op een bepaald punt wordt het tot zwijgen brengen van mensen zinloos omdat te veel mensen de waarheid al kennen. Ik denk dat dit op dit moment het geval is met Kennedy, en daarom is het ergste wat ze kunnen doen, proberen zijn bereik op de sociale media te beperken. En met uw hulp, zullen zelfs die pogingen uiteindelijk falen.

 

 
Bronnen:
1 CNN February 11, 2021
2 The Balance September 27, 2020
3 YouTube August 14, 2020
4 Ron Paul Institute August 14, 2020
5, 6, 10, 11 Off-Guardian February 14, 2021
7 Military.com February 4, 2004
8 Rapture Ready FAQ: Lifelog project
9 History Facebook Launches February 4, 2004
12 Preprints.org 2020: 2020100330 DOI: 10.20944/preprints202010.0330.v2
13 Children’s Health Defense October 26, 2020

Bron originele artikel + aanklikbare bronnen: RFK Jr. opens CIA can of worms

Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This