Verzoek tot onmiddellijke actie naar aanleiding van bestrijding van de epidemie van Covid-19

door | 4 aug 2021 | BMR-vaccin, COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte, Nationale politiek

Ik ontving de onderstaande mail die landgenoot Ign. Ard Pisa heeft gestuurd naar: [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>

Het is een verzoek tot onmiddellijke actie naar aanleiding van de epidemie van COVID-19.  Aangehecht aan de verstuurde mail is een Fauci-Covid Dossier

Deze mail is waar het artikel: ‘Schokkende bewijzen – het Coronavirus werd al in 2001 gezien als mogelijk biowapen’ over gaat. De politici zijn hier dus over geïnformeerd! En zij het nalaten om op deze informatie actie te ondernemen verliest de politiek wat mij betreft alle geloofwaardigheid dat zij het beste met de burger voorhebben.

 

Hier volgt de mail:

 

 

Geachte volksvertegenwoordigers,

Bij de aanvaarding van uw functie als lid van de Staten-Generaal heeft u een eed, dan wel een verklaring en belofte, van zuivering afgelegd en trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van uw ambt gezworen.

Bij handelen in strijd met bovenbedoelde afgelegde eed en/of verklaring en/of belofte bij de vervulling van uw ambt is er sprake van een ambtsmisdrijf voor welk strafbaar feit u terecht zult staan voor de Hoge Raad.

Als bijlage aan deze brief heb ik onomstotelijk bewijs gehecht, dat dr. David E. Martin heeft geleverd, uitgaande van patenten die zijn afgegeven vanaf 1999 en latere jaren met betrekking tot de z.g. SARS-COv-2 en die zijn bedrijf heeft geanalyseerd. De conclusies zijn op zijn minst schokkend.

Dr. David Martin is de oprichter en CEO van M-Cam International, https://www.m-cam.com/. M-Cam International is het bedrijf dat wereldwijd alle innovaties die vertaald worden in immateriële activa en/of vermogensrechten onderzoekt en bijhoudt. Het bedrijf van dr. David Martin heeft vierduizend patenten, die uitgegeven zijn, rondom de SARS-CORONA virus, beoordeeld. Alle patenten zijn raadpleegbaar via de pagina van de United States Patent and Trademark Office, https://www.uspto.gov/.

Dr. David E. Martin legt haarfijn uit in een interview, met de Duitse advocaat, Reiner Füllmich, dat gepubliceerd is op 12 juli 2021 en die gezien kan worden op https://odysee.com/@vaccines-covid-nwo:3/JgxEMA02opvp:6, dat er geen sprake is van uitbraak van een virus in Wuhan, China in 2020, maar van een bewuste verspreiding van spike proteïne als een bio wapen met als doel mensen afhankelijk te maken van wat hij noemt post pandemie injecties.

De injecties die thans worden gegeven aan mensen in relatie tot de SARS-Cov-2 zijn GEEN vaccines tegen een virus, maar zijn injecties met een, volgens dr. David E. Martin, schadelijke gepatenteerde spike proteïne mRNA sequence. Immers, om als vaccine te kwalificeren moet het middel, dat toegediend wordt via een injectie, bescherming bieden tegen de infectie. Het is algemeen bekend dat de injecties met spike proteïne mRNA sequence, GEEN bescherming geven tegen infectie met de SARS-COv-2. Er is volgens dr. David E. Martin dan ook GEEN sprake van een volksgezondheidscrisis maar van een diabolische marketingcampagne met als doel om winst te maken voor investeerders.

Inmiddels is er ook een uitgebreid Nederlands artikel geschreven over de onthullingen van dr. David E. Martin. Het artikel vindt u terug op https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/covid-19-patenten-verraden-t-biowapen/.

Het Covid-19 beleid van de Regering van Nederland bestaande uit het misleiden van mensen via de media om injecties die als vaccines worden gepresenteerd zich daarmee te laten inspuiten terwijl deze mensen niet juist althans niet volledig zijn geïnformeerd, is in strijd met de Nuremberg code en levert dus een strafbaar feit op. Deze code is na de Tweede Wereldoorlog door de Verenigde Naties in het leven geroepen om te voorkomen dat medische experimenten op mensen worden uitgevoerd zonder geïnformeerde toestemming van de betrokkenen.

Ik wil u nogmaals op het feit wijzen dat de injecties met spike proteïne mRNA sequence om een computer gesimuleerde gezondheidscrisis tegen te gaan, nog in een testfase verkeren tot 2023. De bijwerkingen van deze injecties worden thans opgenomen in het registratiesysteem van Lareb, https://www.lareb.nl/pages/update-van-bijwerkingen. In een hoorzitting in de Amerikaanse Staat Texas begin mei 2021 verklaarde een medisch expert, B. Edwards, dat volgens onderzoek slechts 1% van de bijwerkingen wordt geregistreerd. Zie de verklaring op https://www.youtube.com/watch?v=GSssnEOZYDg.

U heeft de Wet van 28 oktober 2020, houdende Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van Covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) goedgekeurd. Deze wet is van toepassing geweest tot en met 31 mei 2021.

Vanaf 1 juni 2021 is de “Tijdelijke wet maatregelen Covid-19” vervangen door de “Wet publieke gezondheid” met als doel voor de langere termijn een juridische basis te vormen voor een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoorschriften van groot belang zijn.

Via bovenbedoelde wetgeving heeft u de Regering een juridische basis gegeven, om de vrijheden en rechten van mensen, zoals opgenomen in de Grondwet en internationale verdragen zoals Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in Nederland, opzij te zetten met als doel winst te creëren voor een groep investeerders.

Ik begrijp dat u, net zoals ik, geschokt zult zijn na het inzien van hetgeen daadwerkelijk schuilgaat achter het Covid-19 beleid van de Regering van Nederland.

Het is derhalve uw plicht om per direct een halt toe te roepen aan het Covid-19 beleid van de Regering van Nederland, om de democratie en de vrijheden van de mensen in Nederland te herstellen.

Ik doe dan ook namens alle mensen die Nederland wonen dringend een beroep op u, om binnen 14 dagen na dagtekening van deze mail, aan te geven welke stappen de Staten-Generaal zal ondernemen om het Covid-19 beleid van de Regering in Nederland te stoppen. Zo zou u kunnen denken aan het met onmiddellijke ingang intrekken van de Wet publieke gezondheid en een parlementaire enquête te starten.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik.

Hoogachtend,

De heer Ing. L.G. Pisa

3 augustus 2021 te Lelystad

 

Mede ondertekenaars:

Mevrouw Zr. Prof. dr. T.A. Takken, te Egmond aan Zee, Officier van onze Koning Willem-Alexander in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw W.M. de Winter, te Egmond aan Zee

Mevrouw E.F.J., te Egmond aan de Hoef

Mevrouw. E.J.A. Muller, te Egmond aan de Hoef

 

 

Kopie van deze mail is verstuurd naar:

[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
Secretariaat CDK <[email protected]>,
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This