Verzoek voorlopig getuigenverhoor Hugo de Jonge en Ab Osterhaus ingediend bij Gerechtshof in Den Haag

door | 26 apr 2023 | COVID-19 ziekte, Rechten

rechterOp donderdag 20 april werd bij het Gerechtshof Den Haag het verzoek voorlopig getuigenverhoor behandeld om Minister Hugo de Jonge en Ab Osterhaus onder ede te horen met betrekking tot de vraag of zij opzettelijk danwel verwijtbaar desinformatie hebben verspreid. Het gaat om de desinformatie dat ongevaccineerden een gevaar zouden vormen voor de rest van de bevolking, dat de vaccins uit en te na getest zijn, veilig en effectief zijn, transmissie tegen gaan. Het verzoek is ingediend namens een aantal jeugdigen uit de omgeving van Alkmaar. Alle Eerste Kamerleden hebben een uitnodiging ontvangen om bij deze zaak aanwezig te zijn, evenals de stukken.
 

 
Advocate Meike Terhorst schrijft in haar brief naar de Eerste Kamerleden:
 

“Ik breng deze zitting onder uw aandacht omdat het wetsvoorstel inzake de Pandemiewet / wijziging WPG op de agenda staat om op 16 mei a.s. in stemming gebracht te worden. Enkele dagen later wordt er, zo verneem ik, op WHO niveau gestemd over het Pandemieverdrag. Hierdoor kan de WHO “wetgevende” bevoegdheden krijgen en lijken dus de facto de wetgevende bevoegdheden van de Staten-Generaal inzake pandemie wetgeving te worden overgeheveld naar de WHO. De overheveling van nationale bevoegdheden aan een internationale instantie waarop geen controle kan worden uitgeoefend doet mij denken aan Handelsverdrag CETA (Canada – EU).
 
In mijn eerdere mail aan u heb ik uiteengezet dat de Grondwet een delegatie van de wetgevende bevoegdheden van de Staten-Generaal aan de Minister verbiedt. De wetgevende bevoegdheid van de Staten-Generaal is exclusief. De Pandemiewet kan fungeren als een “machtigingswet” waarbij de uitvoerende macht, de Minister van VWS, de positie van wetgever inneemt, in plaats van de Staten-Generaal. De covid-19 wetgeving wordt permanent gemaakt en verder uitgebreid. Uit de WOB documenten heeft @ceescees72 mails van 21/8/20 en 25/8/20 van ambtenaren van VWS gevonden waaruit blijkt dat ambtenaren in paniek raken van een amendement waarbij een minderheid in de Tweede of Eerste Kamer een Ministeriele Regeling zou kunnen blokkeren. Er wordt verzucht “hadden we maar in Maart een Belgische of Franse machtigingswet door de Kamers gejaagd”. Nu bijna drie jaar later dreigen de ambtenaren hun machtigingswet te krijgen.
 
De belangrijkste functie van de Eerste Kamer is de controle van wetgeving of deze in overeenstemming is met de Grondwet. Maar deze controle wordt zeer lastig omdat de Minister door deze machtigingswet alles mag. Er zit een noodbevoegdheid in het wetsvoorstel waardoor de Minister kan besluiten tot nieuwe lockdowns, QR code of digitaal vaccinatiepaspoort of avondklok zonder dat daarvoor de medewerking van de Staten-Generaal in haar hoedanigheid van wetgever nog nodig is.
 
Als dit wetsvoorstel Pandemiewet niet wordt aangenomen en er opnieuw een pandemie uitbreekt dan zal de Staten-Generaal moeten beslissen welke maatregelen genomen mogen worden en deze in een wet vastleggen. De Minister heeft dan de medewerking van de Staten-Generaal nodig. Inzake de avondklok kon dat binnen enkele dagen. In mijn ogen is het ook onverantwoord om de COVID-19 wetgeving permanent te maken voordat de deksel van de COVID-19 beerput is gehaald en de onderste steen boven is gekomen.”

 
Zij hoopt dat deze informatie kan bijdragen tot heroverweging van het wetsvoorstel wijziging WPG/Pandemiewet.“Het is belangrijk dat u uw taak als hoeder van de Grondwet vervult en het wetsvoorstel inzake wijziging van de WPG verwerpt.”, aldus Terhorst. De uitspraak is op 30 mei.
 
 
Rick Kuit van LNN-media interviewde Meike Terhorst na afloop van de zitting, evenals Jasper van CSTV
 


 
 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This