Viruswaarheid wordt Voorwaarheid – over de strijd die heeft aangetoond hoe verziekt de Nederlandse rechtsstaat is

door | 4 dec 2022 | COVID-19 ziekte

Helaas is dit artikel door een technische (en domme) fout tot twee keer toe niet meegegaan in de vorige nieuwsbrieven. Dus oud nieuws maar wel belangrijk. Dank Willem en Jeroen, jullie zijn toppers!
 
Algemene mededeling: Weer is er iets fout gegaan met de verzending van de nieuwsbrief: dit keer zijn er vier mooie artikelen niet meegegaan: die worden u hopelijk vandaag nog nagestuurd!
 

 
Op 25 november kondigde Jeroen Pols in een persconferentie aan dat Viruswaarheid gaat stoppen als actiegroep.[1] De directe aanleiding is een verloren rechtszaak waardoor Viruswaarheid haar bankrekening kwijt is. Is het de overheid gelukt om een van de belangrijkste organen uit het verzet uit te schakelen, of is het werk van Viruswaarheid gedaan…

Ik wil beginnen met het uitspreken van mijn respect en bewondering voor Willem Engel en Jeroen Pols, en het team juristen die zich bij Viruswaarheid hebben aangesloten. Door hen zijn mijn ogen opengegaan voor de zieke en corrupte rechtsstaat die Nederland is geworden. Ik heb met ontzetting de rechtszaken gevolgd die zijn aangespannen tegen onder andere de overheid, en in een later stadium meegelezen met de juridische verslagen op de website van Viruswaarheid. De hoeveelheid werk die zij hebben verricht is gigantisch, en uit de hoeveelheid smaad die zij daarvoor hebben teruggekregen blijkt hoe bang de machten en krachten achter de schermen zijn voor de waarheid.

Covid heeft het allemaal aan licht gebracht: dat de media zijn verworden tot een staatskrant die een bedachte verhaallijn op ‘repeat’ heeft staan, dat de overheid totaal is verweven met het World Economic Forum, dat wetten zijn geschonden en vrijheden onrechtmatig zijn ingeperkt, dat miljoenen zijn verdwenen in de zakken van corrupte beleidsmakers, dat er diep en onnodig leed is veroorzaakt en uiteindelijk dat de hele “coronacrisis” niet meer was en is dan een dekmantel voor een misselijkmakende staatsgreep.

Het is over een periode van meer dan twee jaar beetje bij beetje duidelijk geworden door de tomeloze inzet van talloze kleine verzetsbewegingen en snelgroeiende alternatieve media, door Kamervragen en WOB-verzoeken en door artsen, wetenschappers en andere deskundigen die niet langer konden zwijgen ook al betekende hun professionele mening het einde van hun carrière als die afweek van de verhaallijn van de overheid.

 
Terugkijken op de “coronacrisis” had Willem Engel natuurlijk al direct in zijn eerste interview met Ramon Bril bij Café Weltschmerz gelijk over de aerosolen.2 Bijna een jaar lang bleven het RIVM en zelfs de NOS beweren dat we nog niet zo veel wisten van dit “nieuwe virus”. Toen konden ze er niet langer onderuit en bleek dat de 1,5 meter maatregel was gebaseerd op gebakken lucht. Eén voor een bleken alle maatregelen toch niet te werken, was het vaccin toch niet zo veilig en bleken de politici en OMT leden halve en hele leugens verteld te hebben. En al die tijd stond Willem Engel als het “gezicht” van viruswaarheid – en een van de eerste die gesteund door zijn team de leugens doorprikte – als een soort schietschijf waarop de media hun giftige pijlen richtten in een poging om het verzet van de bevolking te breken. Ik heb begrepen dat Engel meer dan 400 keer negatief is geframed in de media. Je moet het maar kunnen dragen.

In de persconferentie somt Jeroen Pols de manieren op waarmee de overheid heeft getracht het team van viruswaarheid het zwijgen op te leggen:

• Minimaliseren van hun bereik (shadowban) en later verbanning van sociale media;
• Gecoördineerde haat- en lastercampagnes;
• AIVD-infiltraties;
• Inzetten van staatstrollen;
• Strafrechtelijke onderzoeken;
• Pogingen van het openbaar ministerie om de stichting in diskrediet te brengen;
• Weigering van de AMBI-status op valse gronden;
• Onder druk zetten van de vrijwilligers

Door al deze zaken en het negatieve stigma dat Viruswaarheid hierdoor heeft opgelopen is het nu tijd voor de nieuwe (actie)groepen die zijn ontstaan. Viruswaarheid kan haar werk door de overheidsbelemmeringen niet goed doen, aldus Pols. De organisatie heeft misschien niet gewonnen, maar wel blootgelegd hoe de overheid omgaat met mensen die het niet met haar beleid eens zijn.

De harde realiteit is dat we niet meer in een werkzame democratie leven, en de toekomst gaat ons nog zwaar op de proef stellen. Mede dankzij Viruswaarheid is er een bewustwording op gang gebracht die een nieuwe generatie ‘wakkeren’ heeft opgeleverd, die wegen zoeken om de tirannie van de overheid te omzeilen en tegen te houden.

We gaan zien of we het gaan redden.

Viruswaarheid kan in ieder geval terugkijken op een prachtige bijdrage aan het behoud van ons gezond verstand en een rechte rug. “Wij zijn de nette mensen”, is de bemoedigende uitspraak van Willem die menig demonstrant zich zal herinneren. Het is te bizar voor woorden dat Willem terecht staat voor “opruiing” terwijl het ministerie van Justitie het rapport van Nilz Melzer naast zich neer heeft gelegd. Melzer, niemand minder dan de rapporteur over foltering van de Verenigde Naties veroordeelde in dit rapport in duidelijke bewoordingen het excessieve politiegeweld tegen vreedzame demonstranten – en sprak zich negatief uit over het ontbreken van strafrechtelijke en disciplinaire sancties tegen de daders en verantwoordelijke gezagsdragers.3

Het is de omgekeerde wereld. Er zijn nogal wat mensen die in Nederland werkelijk strafbare daden hebben gepleegd en/of die nu vrij rondlopen met dik gevulde corrupte broekzakken, en daar kennelijk zonder problemen mee wegkomen. Maar Willem moet zich verantwoorden voor het feit dat hij tweette directies van bejaardentehuizen te bellen om ze te informeren en te vragen om onze ouderen vrij te laten. En wat de financiën betreft – de boekhouding van de stichting staat online en het eerste kwartaal van 2023 zal bijgewerkt worden met de cijfers over 2022. De rechter zou zich moeten buigen over de 5,1 miljard die het ministerie van VWS niet kan verantwoorden, en de aangifte tegen Hugo de Jonge die is ondertekend door bijna 70.000 Nederlanders.4,5

De afgelopen jaren zijn zo ziek geweest, en de mensen die nu het hardste oordelen over Engel zijn waarschijnlijk de mensen die zich het diepste zouden moeten schamen over het zich verschuilen achter overheden, regeltjes en adviezen en het opgeven van onze eigen verantwoordelijkheid om altijd zelf te blijven nadenken, vragen te stellen en te onderzoeken wat wel en niet waar is.

Viruswaarheid gaat verder als Voorwaarheid. Het wordt een documentatiecentrum en kan dienen onder meer voor mogelijke rechtszaken of tribunalen in de toekomst. Ook zullen Willem en Jeroen voorlopig doorgaan met hun weekoverzicht op de vrijdag avond.

Laten we ervan genieten en ons informeren zo lang als het kan. Misschien is dit scherpe duo niet eindeloos bereid om onbezoldigd te werken en doelwit te zijn van de zieke spelletjes van de Nederlandse rechtsstaat.
 

 

 

 

Bronnen:

1. https://potkaars.nl/blog/2022/11/25/persconferentie-over-de-toekomst-van-viruswaarheid-livestream-25-november-2022
2. https://www.youtube.com/watch?v=H-2in_Z66F8
3. https://stichtingvaccinvrij.nl/vn-rapporteur-nederland-schendt-anti-folterverdrag-vernietigende-veroordeling-politiegeweld-tegen-demonstranten/
4. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5231880/hugo-jonge-vijf-miljard-uitgegeven-geen-bonnetjes-rekenkamer
5. https://www.aangiftehugodejonge.nl/
 

 

 
Over de auteur:
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This