Voorbereiding op de verplichte Covid-19 vaccinatie in Nederland is gaande?

door | 3 dec 2021 | COVID-19 vaccin

Op 02-12-21 bericht de NOS dat de Duitse regering per februari een vaccinatieplicht wil en er nu al aanscherpingen zijn:

“De Duitse regering is voor de invoering van een vaccinatieplicht per 1 februari. Dat is de uitkomst van overleg tussen de zestien deelstaten, de vertrekkende bondkanselier Merkel en haar opvolger Olaf Scholz.” – NOS1

De agenda wordt verder uitgerold en Nederland zal ongetwijfeld spoedig volgen.

“Merkel noemt de situatie in Duitsland zeer zorgelijk. “De vierde coronagolf”, moet gebroken worden zei ze. De druk op de ziekenhuizen is groot en in sommige gevallen te groot. Daar komt de angst voor de nieuwe omikronvariant nog bij”. – NOS1

De timing van de omikron-variant is opmerkelijk, hierover informeren wij u een volgende keer. Het breken van de “vierde golf” zou moeten gebeuren door het aanscherpen van maatregelen die om te beginnen niet in staat zijn geweest om te voorkomen dat er überhaupt een vierde golf is? Moeten we dat geloven?

“In niet-essentiële winkels en cultuur- en sportinstellingen zijn alleen nog gevaccineerde bezoekers en mensen die hersteld zijn van corona welkom. In sommige deelstaten geldt die zogenoemde 2G-regel al.
Ook wordt het dragen van mondmaskers in scholen verplicht en komen er beperkingen op het aantal bezoekers die Duitsers thuis mogen ontvangen.
 
De regering wil dat er aan het einde van het jaar 30 miljoen vaccinaties zijn gezet. Op dit moment is 68,7 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Dat moet minimaal 75 procent worden.”
– NOS1

Het “aanscherpen” is meer van hetzelfde terwijl al lang is gebleken dat het niet werkt. De ongevaccineerden krijgen de schuld, en de laatste troefkaart wordt uitgespeeld. Verplicht vaccineren – gedwongen deelname aan een ongecontroleerd experiment – is de volgende stap.

 
Van Scholz heeft de Duitse bevolking niet veel te verwachten; hij is een voorstander van verplichting:

“Van Scholz was bekend dat hij voorstander is van een vaccinatieplicht. In eerste instantie wilde hij die invoeren voor mensen die in hun werk met kwetsbaren in contact komen, deze week werd bekend dat hij voor een algemene vaccinatieplicht is”.– NOS1

 

 

Verplichte vaccinatie

Verplichte vaccinatie gaat niet over gezondheid – het maakt onderdeel uit van een agenda die ons doet afglijden naar een medisch dictatoriaal politiek bewind. Covid-19 vaccins zijn niet in staat om de overdracht van het virus tegen te gaan. Dus ook al zijn alle mensen die met “kwetsbaren” in contact komen gevaccineerd, ze kunnen deze persoon nog steeds besmetten. En waarschijnlijk zijn deze personen kwetsbaar omdat ze dik in de tachtig zijn en om te beginnen lijden aan meerdere ernstige en potentieel dodelijke onderliggende aandoeningen, maar dat terzijde.

 
In dit artikel zetten wij een aantal uitspraken onder elkaar van de leidinggevende personen en instanties. Hoe bizar is het dat de conclusies van de ‘top’ juist pleiten tégen verplicht vaccineren.

 

1. Dr. Fauci, hoofd van het National Institute of Health (NH) in U.S.A

 
Dr. Fauci, de Amerikaanse Jaap van Dissel zei op 27 oktober dat het belangrijkste doel van coronavaccins niet het blokkeren van Covid-19 infecties is, maar het verminderen van de ernst van de symptomen. Met andere woorden: vaccins kunnen de overdracht van het virus niet tegengaan. Je kunt nog steeds ziek worden en nog steeds andere mensen besmetten ook al ben je gevaccineerd. Het doel van het vaccin was volgens dr. Fauci alleen om de ergste symptomen te verminderen. En dit zou “levens kunnen redden”?

27 oktober 2020: Dr. Anthony Fauci explained that the main goal for coronavirus vaccines isn’t to block COVID-19 infections, but instead to stop severe cases and life-threatening complications. By stopping symptoms, the vaccine would prevent severe illnesses and save lives. Preventing COVID-19 infections entirely is a secondary goal for early vaccine candidates, Fauci said.2

“Het volledig voorkomen van Covid-19 infecties is een secundair doel voor de eerste covid-19 vaccins”, zei Fauci. Helaas is gebleken dat de Covid-injecties totaal niet in staat zijn geweest om – in tegenstelling tot de eindeloos herhaalde belofte in de media – een einde te maken aan de pandemie. Er steekt telkens weer een nieuwe variant van het virus de kop op en de “eerste” covid-19 vaccins zijn voorlopig nog niet de laatste.

 

2. Dr. Andrew Pollard, hoofd van de Oxford Vaccine group

Dr. Andrew Pollard die aan het hoofd stond van het wetenschappelijk team dat in een noodtempo het AstraZeneca vaccin ontwikkelde kwam tot een soortgelijke conclusie op 10-07-21, en gebruikte daarbij nog scherpere bewoordingen. Eerst in het Engels en daaronder, in het Nederlands vertaald, zei hij het volgende:

Herd immunity ‘not a possibility’ with Delta variant
 
‘Head of Oxford Vaccine Group says vaccination won’t stop spread altogether. ‘“We are in a situation with this current variant where herd immunity is not a possibility because it still infects vaccinated individuals,” he said. “I suspect that what the virus will throw up next is a variant which is perhaps even better at transmitting in vaccinated populations. So that’s even more of a reason not to be making a vaccine program around herd immunity.”3

Vertaling: ‘Hoofd van Oxford Vaccin Groep zegt dat vaccinatie de verspreiding niet helemaal zal stoppen. “We bevinden ons in een situatie met deze huidige variant waarin kudde-immuniteit niet mogelijk is omdat het nog steeds gevaccineerde individuen infecteert,” zei hij. “Ik vermoed dat wat het virus hierna zal opwerpen een variant is die misschien nog beter is in het overbrengen in gevaccineerde populaties. Dus dat is nog meer een reden om geen vaccinatie-programma rond kudde-immuniteit te maken”’

Het opbouwen van kudde- of groepsimmuniteit was ten tijde van deze conclusie inmiddels al flink verstoord door het isoleren van een hele generatie jonge en gezonde mensen die nauwelijks enig risico liepen. Het concept van groepsimmuniteit – wat prima zou werken in dit geval omdat de jongere generatie nauwelijks risico loopt – werd terzijde geschoven.4

 

3. Aaron Siri over wetenschappelijk onderzoek van het CDC

De advocaat van het Amerikaanse ‘Informed Consent Action Network (ICAN)’, stuitte op 19-10-21 op bevindingen van CDC-wetenschappers die in feite de nagel aan de doodskist zijn voor de noodzaak om te vaccineren. In essentie komt het hierop neer:

Binnen de mensen die zijn besmet, zijn er vergelijkingen gedaan tussen gevaccineerde en ongevaccineerde personen:

1. besmette gevaccineerde personen met symptomen hebben een even hoge “viral load” (aanwezigheid van virussen) dan besmette ongevaccineerde personen met symptomen

2. besmette gevaccineerde personen zonder symptomen hebben een veel hogere viral load dan besmette ongevaccineerde personen zonder symptomen.

Hieronder vindt u een citaat uit een zeer lezenswaardig artikel dat het betreffende onderzoek beschrijft. Besef dat dit onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van het CDC zelf! Dit onderzoek haalt de bodem weg onder het gebruik van vaccins, laat staan het verplicht maken ervan.

19 oktober 2021 “Study Destroys Justification for Vaccine Mandates”
 
“CDC and State Health Department scientists find similar or higher viral load of Covid-19 virus among the vaccinated as compared to the unvaccinated.”
 
Arts met vraagtekens en een laptop“The CDC and State Health Department scientists just released a study that again reflects the dangers of making civil and individual rights contingent on a medical procedure. This study, titled Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, reviewed swab specimens from 36 counties in Wisconsin from the end of June to the end of July 2021. They then checked the viral load of SARS-CoV-2 in each swab.
 
What did they find? High viral load in “158 of 232 unvaccinated (68%…) and 156 of 225 fully vaccinated (69%…) symptomatic individuals.” Meaning there was effectively no difference between the symptomatic vaccinated and unvaccinated in terms of who was carrying, and therefore spreading, the virus.
 
But the study does not end there. It also found high viral loads in “7 of 24 unvaccinated (29%…) and 9 of 11 fully vaccinated asymptomatic individuals (82%…).” Meaning, among asymptomatic individuals, the vaccinated had a higher percentage with a high viral load. As I explained in an interview with Shannon Bream, this reflects that the unvaccinated that catch the virus are more likely to be at home in bed with symptoms, while the vaccinated that catch the virus are more likely to have no symptoms and hence continue their daily routine unknowingly spreading the virus.
5

 

 

Gevaccineerden kunnen andere besmetten

 
Gevaccineerden kunnen anderen besmetten. Dit feit alleen al zaagt de poten onder een beleid vandaan dat een QR-code of vaccins verplicht stelt. Wat wordt er met deze informatie gedaan?

De kranten staan vol met artikelen als het gaat over het promoten van het vaccin om de mensen te beschermen tegen Covid. En nu is gebleken dat gevaccineerden net zo goed andere mensen kunnen besmetten als ongevaccineerden. Dr. Fauci komt vaker op de TV dan een popster. De Lancet is wereldwijd een toonaangevend medisch tijdschrift. Joehoe… journalisten… deze mensen zeggen dat het vaccin de overdracht NIET kan voorkomen! Moet dit niet op de voorpagina?

 

 

The Lancet

Het feit dat de wetenschap dit heeft ontdekt, heeft helaas niet vanzelfsprekend tot gevolg gehad dat de bevolking er goed over is geïnformeerd. Integendeel – er is een hetze ontstaan tegen de ongevaccineerden waarmee wordt getracht om hen het falen van het vaccin in de schoenen te schuiven. The Lancet heeft zelfs nog een dringend verzoek gepubliceerd gericht aan hooggeplaatste regeringsfunctionarissen om te stoppen met valselijk te beweren dat “de niet-gevaccineerden een bedreiging zijn voor de gevaccineerden voor het oplopen van COVID-19.” Dat is de halve waarheid.

“Er is steeds meer bewijs dat gevaccineerde personen een relevante rol blijven spelen bij de overdracht”6
 
“Het is verkeerd en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van niet-gevaccineerden”6


In het artikel waaruit de bovenstaande citaten komen geven de auteurs de volgende waarschuwing:

“Historisch gezien hebben de burgers van zowel de VS als Duitsland negatieve ervaringen die zijn veroorzaakt door delen van de bevolking te stigmatiseren vanwege hun huidskleur of religie.”

En de auteurs sluiten af met een dringend pleidooi:

“Om een einde te maken aan de ongepaste stigmatisering van niet-gevaccineerde mensen, waaronder onze patiënten, collega’s en andere medeburgers” – en om “extra inspanningen te leveren om de samenleving bij elkaar te brengen.”6

Het wordt niet opgepakt. De media bijten kennelijk nog liever hun tong af dan hun funding in gevaar te brengen.

 

 

European Medicine Agency

De EMA heeft onder de informatie van het Covid-vaccin van Pfizer (Comirnaty) staan dat er geen bewijs is dat het transmissie (overdracht van het virus) stopt. Dit staat er al vanaf de start van de “voorwaardelijke” goedkeuring van Comirnaty door de EMA. Ze omschrijven het als “onbekend”.7
 

 

Inmiddels heeft de praktijk laten zien dat dit niet meer “onbekend” is. We WETEN dat het vaccin de overdracht van het virus niet stopt. En het tiranniseren van een deel van de bevolking om iets te doen wat zij niet willen is puur machtsmisbruik.

 

 

Verplicht vaccineren in heel Europa?

Ursula van der Leyen, de voorzitter van de EU, is uitgesproken vóór vaccins.

“Nu er een nieuwe golf aankomt, moeten we het aantal vaccins opvoeren, vindt zij. En ze stelt voor om elke 6 maanden na de eerste vaccinatie boostershots te nemen om onze immuniteit “hoog te houden”.8

Misschien moeten we de onderstaande zaken niet vergeten. De ‘juiste contacten’, de ‘juiste’ informatie en ervoor zorgen dat je de tegenstander uitschakelt voordat die jou uitschakelt, lijkt haar strategie te zijn.

 
1. Mevrouw van der Leyen ligt letterlijk in bed met de farmaceutische industrie. Haar man is medisch directeur van het Amerikaanse biotechbedrijf Orgenesis, dat gespecialiseerd is in cel- en gentherapieën.9 En zij is goede maatjes met Klaus Schwab, de directeur van het World Economic Forum, en Albert Bourla, de directeur van Pfizer. Drie handen op een buik.

 

 

 

 

 

 

 

 
2. De EU is een paradijs voor lobbyisten. Er lopen maar liefst 30.000 lobbyisten rond in Brussel, die niets anders doen dan parlementsleden verleiden tot het nemen van voor hun bedrijf gunstige beslissingen door politici van de “juiste informatie te voorzien” om hun product aan de man te brengen.10,11,12

 
3. Van Leyen wil de code van Neurenberg afschaffen. De EU heeft heeft in in het document ‘Action Plan Against Disinformation’ een beleid beschreven dat zij sinds 2018 uitvoert.13 Het houdt in dat iedereen die vragen heeft of kritisch denkt over vaccins gecensureerd wordt. Het beleid is tot een hoogtepunt gekomen tijdens de “corona-crisis” en ouders, artsen, wetenschappers, juristen en wie ook maar “anders denken” dan de gehersenspoelde massa zijn hierdoor benadeeld. Alsof dat nog niet erg genoeg is had van der Leyen woensdag 01-12-21 de euvele moed om aan de pers te verklaren dat zij voorstander is van het afschaffen van de Neurenberg-code.14

“Ah joh, het is gewoon maar de code van Neurenberg. Alleen maar wat we hebben geleerd van de nazi-wreedheden, vooral die van medische aard,” titterde professor, docent en podcaster Dr. Jordan Peterson.
 

 

 

Woekerwinsten

Alles om de woekerwinsten veilig te stellen? Alle maatregelen die getroffen worden maken het probleem tot op heden alleen maar groter. De burger heeft het zwaar, maar de industrie zorgt goed voor zichzelf en gaat gewoon verder met het opstrijken van hun woekerwinsten. Het interesseert ze kennelijk geen bal dat het aantal bijwerkingen ongekend hoog is, dat sporters, kinderen en adolescenten dood neervallen en dat het aantal zelfmoorden in rap tempo toeneemt. Terwijl de farma-giganten 1000 dollar per seconde bijschrijven op hun bankrekeningen, kan de bevolking zuchten onder het juk van de torenhoge rekeningen voor een “gratis” vaccin dat niet naar behoren werkt, niet veilig is en niet nodig is.15,16

En dat straks verplicht wordt?

 

 

 

 
Bronnen:

1. https://nos.nl/artikel/2407911-duitse-regering-wil-vaccinatieplicht-per-februari-ook-nu-al-aanscherpingen
2. https://bgr.com/science/coronavirus-vaccine-efficacy-explained-fauci-interview/
3. https://www.politico.eu/article/herd-immunity-not-a-possibility-with-delta-variant/
4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
5. https://aaronsiri.substack.com/p/study-destroys-justification-for
6. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
7. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
8. https://twitter.com/vonderleyen/status/1463848299518205956
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Heiko_von_der_Leyen
10.
https://www.theguardian.com/world/2014/may/08/lobbyists-european-parliament-brussels-corporate
11. https://transparency.eu/lobbyistsinbrussels/
12. https://medium.com/graduatesofdemocracy/lobbyists-in-brussels-the-dark-side-of-the-european-union-23a7018b7a93
13.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-communication-disinformation-euco-05122018_en.pdf
14.https://thepostmillennial.com/eu-chief-nuremberg-code?utm_campaign=64471
15. https://www.telegraaf.nl/financieel/889800024/studie-coronavaccinmakers-verdienen-1000-dollar-per-seconde
16. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/covid-19-vaccin/

 

 
Over de auteurs:
Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het kernteam van de stichting Vaccinvrij.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This