Anti-vaxxers zijn dement? – negatieve beeldvorming in de media treft een groeiende groep bewuste en bezorgde burgers

door | 21 feb 2019 | Media

Op 20-02-2019 plaatst HLN.be een twitter van viroloog Marc van Ranst:

“Proficiat, antivaxers! Jullie droom is werkelijkheid geworden: dit is wat er overal gaat gebeuren wanneer mensen stoppen met hun kinderen te vaccineren omdat ze luisteren naar jullie demente en levensgevaarlijke praatjes”, twitterde Van Ranst eergisteren op het nieuws uit Madagascar.” [1]

Op facebook wijst HLN.be nogmaals op het ‘gevaar van de antivaccinatiebeweging’ met een dreigende uitspraak van Van Ranst: ‘Het kunnen er nog meer worden’.2

 

HLN.be

HLN.be is een van België’s grootste online media-sites, vergelijkbaar met RTL-nieuws in Nederland.2 En twitters zijn tegenwoordig kennelijk nieuwsbronnen. Maar van welke kwaliteit? Geeft ‘het nieuws’ ons gedegen, controleerbare informatie – of moet zij het hebben van het bangmaken van de massa en het stigmatiseren van een deel van de bevolking?

 

 

Wie of wat zijn ‘antivaxxers’?

Wie zijn toch die anti-vaxxers waar men het in de media steeds over heeft? De facebookgroep van de Stichting Vaccinvrij is met 30.000 leden de grootste burgerbeweging in Nederland en België op het gebied van bewustwording rondom vaccineren. Er zijn echter maar weinig leden in deze groep die zich herkennen in de term antivaxxer. Ik (Door Frankema) ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij, en ik heb deze stichting niet opgericht voor antivax, – of antiwetenschap doeleinden.

De term anti-vaxxer is ook niet van mij afkomstig en op de website van de Stichting Vaccinvrij zult u hem niet tegenkomen. Hij is gecreëerd in de media, kennelijk vanuit een behoefte om verdeeldheid te creëren onder de bevolking. De mensen die niet (langer) willen vaccineren krijgen eerst deze naam en worden daarna onder die noemer aangevallen, beledigd en belachelijk gemaakt. En het uiteindelijke doel is om kritiek op de gevestigde orde – onder het mom van gevaar – monddood te maken.

 

Screenshot site Stichtingvaccinvrij

De Stichting Vaccinvrij

Voor de duidelijkheid: Het doel van de Stichting Vaccinvrij is mensen te voorzien van transparante informatie en het behouden van een vrije vaccinatiekeuze. Met andere woorden: wij staan voor uitspraken die onderbouwd kunnen worden met controleerbare bronnen. En of mensen – na volledig geïnformeerd te zijn – wel of niet willen vaccineren is wat ons betreft aan de ouders zelf.

 

 

Eenzijdige reguliere voorlichting

Als wij volledig geïnformeerd zouden worden door de media en overheidsinstanties, dan zouden wij informatie krijgen over de voor, – en nadelen van acute infectieziektes waaronder kinderziektes (in feite zijn dit allemaal zichzelf-genezende, voorspelbare processen die met de juiste begeleiding voor gezonde kinderen geen gevaar vormen). En zouden wij informatie krijgen over de voor, – en nadelen van vaccins – waaronder het risico op bekende, door ouders gemelde bijwerkingen, en het ontbreken van objectieve veiligheidsnormen en openbaar wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is.

 

 

Blind vertrouwen is passé

Steeds meer ouders hebben er genoeg van om blind te moeten vertrouwen op wat farmaceutische industrieën, beleidsmakers, CB-artsen en journalisten zeggen ‘dat zo is’. In een tijd waarin er inderdaad volop sprake is van nepnieuws – ook, of misschien zelfs wel vooral in de reguliere media – willen wij controleerbare normen, transparante wetenschap, en volledige cijfers. De beweging die gaande is wordt gevormd door intelligente ouders die zelfstandig denken en zelfstandige keuzes willen maken. Burgers die bereid zijn om vele uren te studeren om erachter te komen wat er wel en niet klopt van het hele vaccinatieverhaal. En de essentie van de beweging rust, helaas, op de talloze negatieve ervaringen van de ouders en de kinderen. Ervaringen die er niet om liegen.

 

 

Pro-vaxxer

VaccinatiespuitIn de media is ook de term pro-vaxxer gelanceerd. Staat pro voor propaganda? De verhouding tussen de krantenartikelen die geschreven worden vanuit het gezichtspunt van mensen die de vaccinatiegraad willen verhogen en de mensen die vanuit hun persoonlijke ervaring of keuze uit kunnen uitleggen waarom de vaccinatiegraad daalt is ongeveer 95% – 5%.

Waarom is er geen aandacht voor ouders van kinderen wiens kind is overleden als gevolg van vaccinatieschade, of wiens kind levenslange aandoeningen heeft opgelopen door vaccinatieschade, of wiens kind is genezen van vaccinatieschade?

Recentelijk is er vanuit de Stichting Vaccinvrij een klacht opgesteld naar het College voor Rechten van de Mens. Het betreft de discriminatie van non-vaxxers en ex-vaxxers in de media en in de politiek. Gelijktijdig werd dit weer eens geïllustreerd in de vorm van de in het begin van dit artikel genoemde over de mazelen in Madagascar. Een cynische opmerking van in een twitter van viroloog Marc van Ranst wordt door de media voetstoots overgenomen als kop van een artikel. Wij zullen het gebruiken als voorbeeld van de beeldvorming die er in de media wordt gecreëerd om bewuste, zelfdenkende, intelligente ouders in een kwaad daglicht te stellen.

 

Dement

Onder ons bevinden zich artsen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Het gaat ons om veiligheid. Dat is begrijpelijk: vaccins worden geïnjecteerd onze baby’s, en ouders moeten beoordelen of het nodig is en vooral of het veilig is. Wij willen dus weten wat er precies wordt ingespoten, en hoe, en door wie is bewezen dat het injecteren van vaccins veilig is. Dat is ons goed recht.

Ouders die zelf nadenken zijn ‘dement’? Wie is Marc van Ranst en hoe komt hij tot een dergelijke uitspraak?

 

 

Wikipedia – Marc Van Ranst

“Marc Van Ranst (53) is een Belgische hoogleraar virologie, epidemiologie en bio-informatica aan de Katholieke Universiteit Leuven en staat bekend als de ‘griepcommissaris’ van België. Van Ranst schrijft sinds 2014 in de sociale en publieke media geregeld opiniestukken over maatschappelijke problemen, waarin hij vooral van leer trekt tegen extreemrechtse standpunten.”~ Wikipedia3

Van Ranst is een uitgesproken voorstander van vaccineren. Op zijn facebook pagina schrijft hij:

“Als je zoals de Belgen een beetje gezond verstand hebt, weet je dat vaccins nuttig en veilig zijn.”

Hij is er kennelijk op gebrand om mensen die nadenken, en die vragen hebben over vaccins zwart te maken:

“Wanneer mensen stoppen met hun kinderen te vaccineren omdat ze luisteren naar jullie demente en levensgevaarlijke praatjes.” – HLN.be1

Marc Van Ranst heeft goede contacten met de farmaceutische industrie. Hij ontving sprekersvergoedingen en/of advisory board vergoedingen van Astra-Zeneca, GSK, Sanofi-Pasteur/Merck, Sandoz, Johnson & Johnson, Zoëtis, Biocartis.4

Dit zeggen wij niet omdat daar iets mis mee is, maar omdat het voor de burger duidelijk moet zijn dat deze persoon zijn informatie waarschijnlijk krijgt van de contacten die hij heeft met het bedrijfsleven, en dat we er rekening mee moeten houden dat zijn voorlichting daardoor beïnvloed wordt, en dat we niet van hem kunnen verwachten dat hij kennis heeft of voorlichting kan geven over de ‘andere kant van het verhaal’.

 

 

Ontbrekende informatie over de mazelen uitbraak in Madagascar

 

Informatie over de levensstandaard in Madagascar

Vrouwen in MadagascarMadagascar behoort tot de groep armste landen ter wereld volgens de Verenigde Naties. Deze organisatie heeft landen onderverdeeld in groepen en Madagascar valt in de groep (Least Develloped Country).5

Over LDC’s

De minst ontwikkelde landen vormen het armste en zwakste deel van de internationale gemeenschap. Ze omvatten meer dan 880 miljoen mensen (ongeveer 12 procent van de wereldbevolking), maar vertegenwoordigen minder dan 2 procent van het mondiale BBP (bruto binnenlands product) en ongeveer 1 procent van de wereldhandel in goederen.

Hun lage sociaal-economische ontwikkeling wordt gekenmerkt door zwakke menselijke en institutionele capaciteiten, lage en ongelijk verdeelde inkomsten en schaarste aan binnenlandse financiële middelen. Ze hebben vaak last van bestuurscrises, politieke instabiliteit en, in sommige gevallen, interne en externe conflicten. Hun grotendeels agrarische economieën worden beïnvloed door een vicieuze cirkel van lage productiviteit en lage investeringen. Ze zijn afhankelijk van de export van enkele primaire grondstoffen die dienen als belangrijke bron van export- en belastinginkomsten, wat hen bijzonder kwetsbaar maakt voor externe opgelegde wisselingen in handelsvoorwaarden. Slechts een handjevol mensen heeft zich los kunnen maken met een beperkt aantal producten in arbeidsintensieve industrieën, zoals textiel en kleding. Deze beperkingen zijn verantwoordelijk voor het onvoldoende benutten van internationale grondstoffen, een slechte economie, chronische tekorten, een hoge schuldenlast en grote afhankelijkheid van externe financiering die de minst ontwikkelde landen in een vicieuze cirkel van een leven onder extreme armoede houden.”5

Met andere woorden – er is sprake van extreme armoede in Madagascar! En extreme armoede gaat gepaard met ondervoeding en dat is de reden waarom de kinderen verzwakt zijn, ‘geen weerstand hebben’. En dat is ook de reden dat ze kunnen sterven aan de mazelen, niet zozeer omdat het een gevaarlijke ziekte is, maar omdat ze ondervoed zijn, en bijvoorbeeld niet de energie hebben om de koorts te genereren die nodig is om de ziekte op een normale manier door te kunnen maken.

 

De gevolgen van een verzwakt immuunsysteem

“Ondervoeding vergroot het effect van elke ziekte. De geschatte percentages van overlijden waarin ondervoeding een onderliggende oorzaak is, zijn ongeveer gelijk bij diarree (61%), malaria (57%), longontsteking (52%) en de mazelen (45%).” ~ Hungerfacts 6

RTL-nieuws doet een poging om het uit te leggen:

Vaccins

“Je hoeft niet dood te gaan aan de mazelen. Maar wanneer een patiënt ondervoed is of een verzwakt immuunsysteem heeft, kan je eraan sterven. Voor een vaccinatiedekking moet 95 procent van de bevolking zijn ingeënt. Daarom voeren de overheid, UNICEF en World Health Organization nu massaal campagne om de bevolking te wijzen op de gevaren van de mazelen en om meer informatie te geven over inenten.” 7

De eerste regel klopt. Maar de rest niet. Het probleem van ondervoeding kan namelijk niet worden opgelost met een vaccin!

 

De vaccinatiestatus van de mazelenpatiëntjes ontbreekt ook

In het ‘Weekly report WHO Africa’ dd 10 feb 2019 staat:

“A total of 56% of registered cases are either not vaccinated or of unknown vaccination status.”8

Dus 44% of meer van de patiëntjes was wel gevaccineerd en kreeg toch de mazelen! Dat wil zeggen dat er óf sprake van ernstig vaccin falen, met andere woorden: dat het vaccin niet ‘naar behoren’ werkt, óf de uitbraak wordt niet veroorzaakt door ‘wilde’ mazelen virussen maar door virussen uit het vaccin. Nog maar kortgeleden was dit het geval in de Oekraïne. Een gebeurtenis die totaal is genegeerd door de reguliere media, maar wij hebben er een artikel over geschreven dat u hier kunt lezen.

 

 

De ‘oplossing’ is een ‘noodvaccinatieprogramma’?

Falende vaccins en een falende economie doen er kennelijk niet toe. De situatie wordt uitgebuit om geld te verdienen, en tegelijkertijd om de mensen die zich ernstig zorgen maken of beleidsmakers wel in staat zijn om verantwoordelijke beslissingen te maken, te belasteren.

Vaccins kosten veel geld, en de vraag is natuurlijk of meer van hetzelfde effectief gaat zijn. Deze vraag heeft niets te maken met demente antivaxxers, maar met het eindeloze speurwerk dat door ouders wordt gedaan in de hoop nog wat feiten bij het grote publiek te krijgen. De journalisten zouden dit moeten doen, het is hun werk. Maar wat de reden ook moge zijn, onderzoeksjournalistiek is kennelijk in een crisis belandt.

 

 

Een betere oplossing wordt niet benoemd

Een betere en veel goedkopere oplossing is op korte termijn het toedienen van vitamine A. En op langere termijn het oplossen van mondiale armoede. En heus, er zijn genoeg mogelijkheden om hieraan te werken.

Korte termijn oplossing: Vitamine A

Volgens de CDC – Amerika’s hoogste instantie op het gebied van infectieziekte bestrijding, is vitamine A een effectief middel bij het behandelen van de mazelen, zelfs in het geval van stervende kinderen. De CDC spreekt over ‘levensreddend vitamine A’ en geeft de hoeveelheden die de kindjes nodig hebben.

“Zware gevallen van de mazelen, zouden behandeld moeten worden met vitamine A. Wat onmiddellijk nadat de diagnose ‘mazelen’ gesteld is toegediend moet worden en de volgende dag herhaald in de volgende leeftijdsgebonden doses:

• 50,000 IU voor zuigelingen jonger dan 6 maanden
• 100,000 IU voor zuigelingen tussen 6-11 maanden
• 200,000 IU voor kinderen van 12 maanden en ouder”9>

De kosten zijn een fractie van de kosten van vaccins. 45 Euro voor een kilo.10 Met een paar kilo kunnen alle kindjes in Madagascar behandeld worden?

Pub-medWetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in ‘Pubmed’ over de werking van vitamine A bij mazelen, verklaart:

“Hoewel we geen bewijs hebben gevonden dat één enkele dosis van 200.000 IU vitamine A per dag geassocieerd was met verminderde mortaliteit bij kinderen met mazelen, was er bewijs dat dezelfde dosis gedurende twee dagen werd geassocieerd met een verlaagd risico op algemene mortaliteit (sterfte) en specifieke mortaliteit door longontsteking. Het effect was groter bij kinderen onder de leeftijd van twee jaar.”11


En een ander wetenschappelijk onderzoek, eveneens gepubliceerd in ‘Pubmed’, concludeert:

“Vitamine A-therapie is relatief veilig en de effectiviteit ervan bij kinderen met mazelen en mogelijk andere groepen lijkt campagnes voor de volksgezondheid te rechtvaardigen om het vitamine A-tekort te elimineren. Vitamine A heeft blijkbaar belangrijke immunomodulerende eigenschappen, vooral bij patiënten met mazelen.”12

Waarom worden we niet geïnformeerd over vitamine A? En waarom wordt ‘vitamine A-therapie’ niet op grote schaal toegepast in de derde wereld?

 

 

Taboe in de media

Waar de hele eenzijdige ‘discussie’ in de media tussen pro-vaxxers en pro-vaxxers die het hebben over antivaxxers (huh? wanneer krijgen wij ZELF de gelegenheid om in de media te zeggen wie wij zijn?!) gaat in essentie maar over één ding: de ‘dalende vaccinatiegraad’. Dat is het probleem; die moet omhoog, en de levensgevaarlijke antivaxxers moeten hun mond houden. Het taboe in de media is dat een dalende vaccinatiegraad verregaande economische gevolgen heeft, en dat de meeste prominente ‘pro-vaxxers’ in de media banden hebben met de farmaceutische industrie.

 

 

Moeten we deze vraag nog stellen?

Waarom krijgen mensen die de vaccinatiegraad omhoog willen brengen – wat uiteraard ook in het belang is van de farmaceutische en medische industrie, en dus de economie – uitgebreid platform in de media, en de mensen die de aandacht op de andere kant van het vaccinatieverhaal willen vestigen niet?

Voor velen zal het duidelijk zijn dat het antwoord al in de vraag besloten ligt. Het belichten van de schaduwkanten van vaccineren zal de vaccinatiegraad niet verhogen. Het gaat niet om de ziekte, het gaat niet om gezondheid, het gaat uiteindelijk allemaal om geld?

 

 

 

 

 

Bronnen:

1. https://www.hln.be/nina/fit-gezond/mazelen-in-opmars-proficiat-antivaxers-jullie-droom-is-werkelijkheid-geworden~afad78b9/

2. https://www.facebook.com/hln.be/posts/10157358975381282

3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Van_Ranst

4. https://www.kuleuven.be/metaforum/docs/pdf/wg_37_n.pdf

5. https://unohrlls.org/about-ldcs/

6. https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/

7. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4605091/mazelenuitbraak-madagaskar-300-kinderen-overleden-meer-dan-50000

8. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280135/OEW06-0410022019.pdf

9. https://www.cdc.gov/measles/hcp/index.html?fbclid=IwAR3E1Dc9XCxbbBNS4DjyLn90V8qktUlPyLED6puUv7G7s2_VXwWhV0kXlAQ

10. https://www.pharmacompass.com/price/vitamin-a

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11869601/?fbclid=IwAR2pO2AeNuJ14IhKw53idpf2LajkaClMgabnAJ6t8ezBoknd0X2fgBUPpkk

12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/8354037/?fbclid=IwAR3zqx9bJQYGENdS_4xsTCruqyf_69zuO61JUPRw6tQfd68Hhmnd8OE2M7E

 

 

 

 

 

Over de auteurs:

Joris Baas is vader van gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en actief lid van de facebookgroep van de Stichting Vaccinvrij

Ellen Vader verzamelt en verspreid informatie over vaccineren en is lid van het kernteam van de Stichting Vaccinvrij

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This