‘Biodigital Convergence’: het “samenvoegen” van biologische en digitale aansturing van mensen – een nachtmerrie?

door | 28 jul 2021 | COVID-19 ziekte, WEF

Onderzoeksjournalist James Corbett is al 13 jaar bezig met onderzoek naar de plannen en invloed van de machten en krachten achter de schermen die de politiek aansturen, en zelfs onder controle lijken te hebben. Hij wordt al 13 jaar weggezet als complotdenker, maar het moment lijkt aangebroken te zijn om serieus te luisteren naar wat hij te zeggen heeft en zijn bronnen te checken. Wat is bijvoorbeeld “Bio-digital Convergence”? En waarom betekent dit het einde van ons menszijn zoals we dat nu kennen?

Technische ontwikkelingen staan niet stil en de ‘Covid-crisis’ lijkt de perfecte kans om de transhumanistische agenda tot uitvoer te brengen. Transhumanisme is een kruising tussen mens en machine; een poging om de biologische, natuurlijke aansturing van het menselijk lichaam uit te breiden met een digitale, van buitenaf gecontroleerde aansturing van het menselijk lichaam. Een beetje te ver gezocht? Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum promoot de transhumanistische agenda in het openbaar, en in zijn boek ‘The Great Reset’.

“What the Fourth Industrial Revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital and our biological identities” – Klaus Schwab

Wat moeten we daar van denken? Als ons bepaalde informatie wordt onthouden kunnen we hier niet over denken. De media zullen ons niet wijzer maken dan we zijn, maar documenten over het samenvoegen van mens en computer zijn zelfs – of misschien moeten we zeggen juist – doorgedrongen tot regeringsleiders die de uitvoerders zijn van dit plan.

 
Exploring Biodigital Convergenance
 
Hieronder volgt een vertaling van het artikel ‘Exploring Biodigital Convergence’ dat afkomstig is van een website van de Canadese overheid. Het onderzoekt de volgende vraag: Wat gebeurt er als we onze menselijke biologie en digitale technologie samenvoegen?

James Corbett vat de belangrijkste punten samen en geeft commentaar op het artikel. Als u de Engelse taal machtig bent ga eerst naar de website van de Canadese overheid, en lees daarna wat James ons te vertellen heeft. Bent u dat niet dan is de onderstaande vertaling nog steeds zeer belangrijk om kennis van te nemen. Het idee dat de mens half computer wordt… Huh? Wie denken ze dat ze zijn? God?

 

 

James Corbett aan het woord

 
Als je ‘Exploring Biodigital Convergence’ nog niet gelezen hebt, stel ik voor dat je stopt met wat je aan het doen bent en het nu leest. Serieus. Ik wacht wel…

 

 

 

…En nu je terug bent, weet ik zeker dat je het met me eens bent dat dit belangrijke informatie is. Ben je klaar om er over te praten?

OK, laten we er in duiken.

Het eerste wat opvalt aan dit onthullende document is dat het een officiële publicatie is van de Canadese regering. Meer specifiek, het is van “Policy Horizons Canada”, die zichzelf beschrijft als “een federale overheidsorganisatie die toekomstverkenningen uitvoert.” Net zo helder als modder? Wel, blijkbaar is hun mandaat “de regering van Canada te helpen toekomstgericht beleid en programma’s te ontwikkelen die robuuster en veerkrachtiger zijn in het licht van ontwrichtende veranderingen aan de horizon,” en zijn ze een “foresight center” (een toekomst voorspellend centrum) van de regering, compleet met een “Chief Futurist” (Chef toekomst) en een team van “Foresight Analysts” (voorspellende analysten) die werken in het eerste “innovatielab” van de regering van Canada en regelmatig “MetaScans” produceren over onderwerpen die van belang zijn voor de regering, waaronder “gedragsinzichten en experimenten.”

Als dit klinkt als een hoop bureaucratisch gewauwel van de overheid om te verdoezelen dat dit gewoon een denktank van de regering is die het heeft over toekomstige trends en ontwikkelingen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat is precies wat het is.

Het tweede wat opvalt aan het document is het grijnzende gezicht van Kristel Van der Elst, die, zo wordt ons verteld, directeur-generaal van Policy Horizons Canada is en de auteur van het voorwoord van dit document. Drie seconden zoekwerk brengen aan het licht dat mevrouw Van der Elst het voormalige hoofd is van Strategic Foresight bij (u raadt het al) het World Economic Forum, wier globalistische bingo-kaart bijna even indrukwekkend is als die van Dr. Leana Wen. Behalve dat ze een goede bekende is van de ‘Davoskliek’ (belangrijke deelnemers van het World Economic Forum), is ze ook een Fulbright Scholar die naar Yale ging, speciaal adviseur van de vice-voorzitter van de Europese Commissie Maroš Šefčovič, en, naast het hoofd van Policy Horizons Canada, is ze ook een fellow bij het Center for Strategic Foresight van het U.S. Government Accountability Office. De juiste contacten… Het zou ons niet moeten verbazen.

 
Wat zegt Van der Elst in haar voorwoord?

In de komende jaren zouden bio-digitale technologieën in ons leven verweven kunnen raken op dezelfde manier als digitale technologieën dat nu zijn. Biologische en digitale systemen kunnen convergeren (samengevoegd worden), en dit zou de manier waarop wij mensen werken, leven, en zelfs evolueren als een soort – kunnen veranderen. Meer nog dan een technologische verandering kan deze bio-digitale convergentie de manier veranderen waarop we onszelf begrijpen en ervoor zorgen dat we herdefiniëren wat we als menselijk of natuurlijk beschouwen [alle klemtonen in dit artikel zijn van mij, JC].

Raad eens, jongens? Ik heb zojuist mijn go-to synopsis gevonden voor als mij gevraagd wordt om de grote reset en de vierde industriële revolutie in een notendop uit te leggen. In een paar korte, kernachtige zinnen, staat precies waar ik al 13 jaar voor waarschuw met betrekking tot de trans-humanistische agenda. Maar helemaal in lijn met openbare complot tegen de mensheid zal – aangezien dit een nietszeggende bekentenis is van een hooggeplaatste denktank-medewerker van de regering – het ongetwijfeld worden gezien als een saaie, vanzelfsprekende waarheid, door de normies die een manier zoeken om het komende uitsterven van het menselijk ras te bagatelliseren.

 
Vanaf daar wordt het alleen maar vreemder.

Het document gaat verder met het schetsen van “Drie manieren waarop bio-digitale convergentie zich ontwikkelt,” namelijk:

Volledige fysieke integratie van biologische en digitale entiteiten;
Co-evolutie van biologische en digitale technologieën; en
Conceptuele convergentie van biologische en digitale systemen

Lees die lijst nog eens voor het geval u de eerste keer de betekenis ervan niet begreep. En voor het geval u het belang van deze trends niet hebt begrepen, geeft het rapport vervolgens enkele concrete voorbeelden van elk ervan.

 
Met betrekking tot de “volledige fysieke integratie van biologische en digitale entiteiten,” merkt het document op:

Robots met biologische hersenen en biologische lichamen met digitale hersenen bestaan al, net als mens-computer- en brein-machine-interfaces. Het medisch gebruik van digitale apparatuur bij mensen, alsmede digitaal gemanipuleerde insecten zoals drone-libelles en bewakings-sprinkhanen, zijn voorbeelden van digitale technologie die wordt gecombineerd met biologische entiteiten. Door het zenuwstelsel te bewerken en neuronen te manipuleren, kan technologie aan een organisme worden toegevoegd om de functie en het doel ervan te veranderen. Naarmate de convergentie – het samenvoegen van biologie en techniek – voortschrijdt, zouden nieuwe menselijke lichamen en nieuwe identiteitsgevoelens kunnen ontstaan.

Met betrekking tot de “co-evolutie van biologische en digitale technologieën,” wordt ons verteld dat er “een vervaging is tussen wat als natuurlijk of organisch wordt beschouwd en wat digitaal, gemanipuleerd of synthetisch is.”

Bio-synthetische vanille bijvoorbeeld wordt gemaakt met ferulinezuur, eugenol en glucose als substraten – en bacteriën, schimmels en gisten als microbiële gastheren voor de productie. Hoewel het niet van een vanilleplant afkomstig is, mag het volgens de levensmiddelenwetgeving van zowel de VS als de EU worden geëtiketteerd als een “natuurlijke smaakstof”, omdat het wordt geproduceerd op basis van “microbiële omzettingen van natuurlijke grondstoffen”.

 
En in de uitwerking van de “Conceptuele convergentie van biologische en digitale systemen”, stellen de auteurs van dit verslag dat:

“Naarmate we de mechanismen die aan de biologie ten grondslag liggen beter begrijpen en beheersen, zouden we een verschuiving kunnen zien weg van het vitalisme – het idee dat levende en niet-levende organismen fundamenteel verschillend zijn omdat ze door verschillende principes zouden worden beheerst. In plaats daarvan zou het idee dat de biologie voorspelbare en digitaal beheersbare kenmerken heeft, wel eens steeds meer gemeengoed kunnen worden als gevolg van het leven in een bio-digitaal tijdperk. Elke biologiestudent van vandaag zal zijn opgegroeid in een digitale wereld en zal dat referentiekader bewust of onbewust toepassen op bio-informatica en biologie in het algemeen.”

Begrijpt u al waar dit naartoe gaat? Kijk niet weg en neem niet zo maar aan dat deze ontwikkeling voor ons bestwil is. Een denktank van de regering spreekt openlijk over het vervagen van de grenzen tussen biologische en digitale systemen, tussen levende en niet-levende organismen, en hoe dit zou kunnen leiden tot “nieuwe menselijke lichamen” en nieuwe betekenissen van de menselijke identiteit. Het trans-humanistische plan om het uitsterven van de homo sapiens te bewerkstelligen wordt rustig besproken en ontleed alsof het de zoveelste technologische doorbraak van de wetenschappelijke knappe koppen is.

 
Laat uw vooroordeel over normaliteit hier niet de overhand nemen. Dit is waanzin.

Arts met vraagtekens en een laptopMaar wacht! Het wordt nog krankzinniger!

Vervolgens worden we getrakteerd op de verzinselen van een cyberpunk fan annex gefrustreerde sciencefiction schrijver bij Policy Horizons Canada. In een bizar verhaal getiteld “Good morning, biodigital” (“Goedemorgen, biodigitaal”) worden we door een typische dag uit het leven van een gemiddelde post-mens in deze bio-digitale nachtmerrie-staat geleid. Hier is een representatieve passage:

 

“De samenvatting van mijn bugbot bewakingsbeelden laat zien dat mijn appartement afgelopen nacht veilig was voor indringers (inclusief andere bugbots), maar het laat me wel weten dat mijn kudde kleine cyber-draakvliegjes hongerig is. Ze hebben de hele nacht hard gewerkt om gegevens te verzamelen en de buitenomgeving in de gaten te houden, maar het aantal muggen en lyme-dragende teken waarop ze normaal jagen om hun energie aan te vullen, was kleiner dan verwacht. Middels een gedachte, bestel ik wat voedingsondersteuning voor hen.”

Als een Engelse majoor, is mijn eerste gedachte: Welke “Foresight Analyst” heeft dit saaie stuk onbenulligheid geschreven? Maar als kenner van trans-humanistische propaganda vind ik dat ik moet opmerken dat deze weergave van de toekomstige dystopie aan alle punten voldoet van het verlanglijstje van de globalisten voor de Agenda 2030:

• Mensen bijeengedreven in dichtbevolkte stedelijke omgevingen en gesust met digitale replica’s van de natuurlijke wereld? Check.

• Slimme technologie die alles wat we doen in de gaten houdt en al onze belangrijke beslissingen voor ons neemt? Check.

• Korte glimpen van de bedreiging die dergelijke technologie voor ons vormt (indringer bugbots en dergelijke) die onmiddellijk worden verdreven door zorgvuldige uitwerking van alle verbazingwekkende dingen die deze whiz-bang technologie kan doen (zoals het kweken van een lever voor een lokale puppy als een schoolproject)? Check.

• Een nuttige cursieve noot aan het eind om ons te informeren dat “Dit verhaal klinkt misschien vergezocht, maar alle genoemde technologieën bestaan vandaag de dag al” Natuurlijk is dat een check.

 
Vervolgens worden we, in een typisch staaltje van tekstuele whiplash, teruggebracht naar de vraag “Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er door de bio-digitale convergentie”. Ditmaal wordt de informatie ons gepresenteerd in de vorm van een tabel met de volgende lijst:

“Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er?” (b.v. “Nieuwe manieren om lichaamsfuncties te bewaken, te beheren en te beïnvloeden, alsmede ziekten te voorspellen, te diagnosticeren en te behandelen”),

“Welke combinaties van biologische en digitale technologieën maken dit mogelijk?” (bv. “Gene sequencing van volledige monsters helpt ons complexe omgevingen te begrijpen, zoals het menselijke micro-bioom; Digitale apparaten kunnen worden gedragen of ingebed in het lichaam om functies te behandelen en te controleren; en Machine learning systemen kunnen mortaliteit en behandelingsresultaten voorspellen”), en

“Wat is vandaag mogelijk?” (bv. “Guardant’s vloeibare biopsie blijkt nauwkeuriger en sneller dan weefsel-biopsie bij patiënten met longkanker; Onderzoekers van de Universiteit van Waterloo ontwikkelen een zichzelf aansturende sensor voor medische monitoring; Amazon-patent zal Alexa in staat stellen een hoest of een verkoudheid te detecteren; AI geeft betrouwbare voorspelling van coma-uitkomsten.”)

De derde kolom is vooral verhelderend voor wie misschien de laatste ontwikkelingen in de bio-digitale technologie heeft gemist, zoals Microsofts demonstratie van het eerste volledig geautomatiseerde DNA-gegevens opslagsysteem of het gebruik van CRISPR om dual-core computers in menselijke cellen te bouwen.

 
Vervolgens worden we getrakteerd op een hoofdstuk waarin de “mogelijke kenmerken van het bio-digitale systeem” worden geanalyseerd en waarin ons wordt verzekerd dat deze technologieën democratiserend zullen werken; per slot van rekening kunnen “bio-engineering- of CRISPR-kits via de postorderbedrijven biohackers in staat stellen om thuis genetische manipulatie aan te schaffen en uit te oefenen”. (Deze technologieën zullen toch zeker op een gelijke manier worden verspreid onder Jan met de Pet, en zeker niet worden gebruikt door de inlichtingendiensten van de wereld tegen de eigen bevolking van hun land, toch?)

De “vooruitziende analisten” achter dit document proberen zelfs aan te tonen dat deze technologieën zullen decentraliseren door het aanhalen van lab-gekweekt vlees, omdat dit zal leiden tot “de mogelijkheid om voedsel te creëren en vlees te ontwikkelen zonder de noodzaak van landbouwgrond”. Dus wacht, in plaats van dat iedereen, waar dan ook, letterlijk zaden in de grond kan gooien en de vruchten ervan kan plukken, zullen ze nu toegang moeten hebben tot complexe en kostbare laboratoriumapparatuur om hun voedsel te “kweken”? En dit is bedoeld om de voedselproductie te decentraliseren? Daar bestaat een meme voor.

Tenslotte gaat het document verder met de beleidsimplicaties van deze technologieën. Ik ben er zeker van dat je zelf de pareltjes uit dit gedeelte kunt pikken, maar mijn favorieten zijn onder andere het “neurotech nachtmerrie” scenario dat ze schetsen in hun zijbalk over “The future ain’t what it used to be” (wat, oplettende lezers zullen opmerken, griezelig veel lijkt op de “Carrot Rewards” Canadese sociale krediet voorloper waar ik het vier jaar geleden over had.

 
Nu zijn er veel, heel veel dingen die gezegd moeten worden over dit document, maar laten we het terugbrengen tot een paar dingen die we kunnen onthouden.

Ten eerste, gezien de herhaalde nadruk in het document op het nut van deze bio-digitale technologieën voor het voorkomen, opsporen, diagnosticeren en behandelen van pandemische ziekten, is het interessant om op te merken dat het rapport werd uitgebracht in februari 2020, wat betekent dat het werd geschreven lang voordat de COVID-zwendel het Canadese publiek werd aangesmeerd.

Ten tweede, en nog belangrijker, het geeft nog meer bevestiging (als er nog een nodig was) dat de would-be sociale ingenieurs niet alleen werken aan, maar actief plannen maken voor het uitsterven van de homo sapiens. Lees het document. Dit is geen hyperbool. Ze hebben het letterlijk over de herdefinitie van wat het betekent om mens te zijn. Dit is nog meer van de tweedeling van de mensheid waar die gekke complotdenkers bij de BBC het 15 jaar geleden al over hadden en waar de gestoorde Klaus Schwab al 5 jaar over schrijft.

Trap niet in de val van het debat over de vraag of u denkt dat deze of gen-technologie die zij proberen te verkopen als onderdeel van deze trans-humanistische visie op de toekomst al dan niet tot bloei zal komen. Zij zouden u graag opsluiten in eindeloze en zinloze discussies over de vraag of een broodrooster een ziel heeft, terwijl zij druk bezig zijn met het uitrollen van de geïntegreerde hersenmachine interface-platforms, het vrijlaten van de bio-digitale sprinkhanen-zwermen en het creëren van volledig synthetische, bio-ingenieur gemaakte levensvormen.

 
Deze dingen zijn al aan het gebeuren.

En hoewel ik al eerder heb laten doorschemeren dat ik geloof dat de “we zullen allemaal ons bewustzijn uploaden naar een computer en het universum verkennen via een robot avatar” hype over de trans-humane toekomst inderdaad onzin is die wordt verkocht aan de middenmaat stewards van de technocratische staat om hen te motiveren, moeten we niet uit het oog verliezen dat de trans-humanisten in feite actief werken aan het veranderen van de mensheid op zo’n manier dat het niet echt menselijk meer is.

In feite ontpoppen de “trans-humanisten” zich als post-humanisten, met een zeer reële anti-menselijke neiging. Die neiging wordt openlijk geopenbaard in documenten als deze. En we verwerpen deze openlijke en toegegeven bedreiging voor de menselijke soort op eigen risico.

Ze werken aan de uitroeiing van homo sapiens. De mRNA injecties zijn slechts het dunste randje van de wig die uiteindelijk zal leiden tot de grootschalige transformatie van de mensheid in iets heel anders. En precies op het moment dat we toestaan dat het precedent wordt geschapen dat regeringen de gedwongen injectie van onbekende biomedische technologieën kunnen opleggen in naam van een verklaarde gezondheids-“crisis”, wordt Orwells nachtmerrie van een laars die voor altijd op het menselijke gezicht stampt, getransformeerd van een duistere waarschuwing over een mogelijke toekomst tot een virtuele zekerheid.

U bent gewaarschuwd. Ik stel voor dat u anderen waarschuwt. Maar laat mij zelf een gewaagde voorspelling doen: Velen zullen ervoor kiezen deze informatie te verwerpen met gebruikmaking van het soort zelfbedrog dat ik aan het eind van het artikel van vorige week heb beschreven.

 

 

 

Meer informatie van James Corbett

Documentaire – NL ondertiteld: ‘How big oil conquered the world’
Documentaire – NL ondertiteld: ‘Bill Gates’

Meer infrormatie over ‘The great Reset’Biodigital Convergence: Bombshell Document Reveals the True Agenda

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This