Campagne ‘Stop de Pandemiewet’ – informeer uzelf en doe mee, onze vrijheid staat op het spel

door | 9 mei 2023 | COVID-19 vaccin, Pandemiewet, Rechten

Met het verschijnen van De Andere Krant van 6 mei is de campagne ‘Stop de Pandemiewet’ gestart. Deze campagne loopt tot 25 mei wanneer de Eerste Kamer gaat stemmen over dit thema. De pagina ‘Pandemiewet’ van De Andere Krant geeft u belangrijke informatie over wat er aan de hand is en wat we kunnen doen.
 
 

Help mee met de campagne ‘Stop de Pandemiewet’

 
De Andere Krant van 6 mei 2023 is bijna geheel gewijd aan de nieuwe Wet publieke gezondheid, de zogenaamde Pandemiewet, die eind deze maand ter stemming ligt bij de Eerste Kamer. Deze wet geeft verregaande bevoegdheid aan de minister van VWS om al bij de ‘dreiging’ van een ‘pandemie’ ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen aan de bevolking. De minister kan eigenhandig bepalen wanneer er sprake is van een ‘dreiging’ en kan letterlijk elke maatregel nemen die hij nodig acht om daar iets aan te doen.

Een goed jaar nadat de laatste maatregelen rond corona zijn opgeheven blijkt meer en meer dat de maatregelen veel leed en schade berokkend hebben en nauwelijks meetbaar effect hebben gehad op de volksgezondheid. Landen waar deze maatregelen niet zijn opgelegd, zoals Zweden, zijn met minder slachtoffers en additionele schade door de afgelopen jaren gekomen. Juist deze wetenschap maakt dat het een logische stap zou zijn om eerst te reflecteren op het beleid en een goede evaluatie op te zetten. Er blijkt politiek echter geen enkele interesse om lering te trekken uit de afgelopen periode. Een geplande parlementaire enquête is zelfs uitgesteld tot 2025. De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid heeft aan deze krant te kennen gegeven dat ze het niet als haar taak ziet om een oordeel te vellen over de wetenschappelijke basis van de straks in de wet opgenomen maatregelen.

Tot onze verbazing is het vanuit onze collega’s van de gevestigde media doodstil gebleven met betrekking tot deze Pandemiewet. Hierdoor ontbreekt het maatschappelijk debat volkomen. De meeste Nederlanders hebben geen flauw benul dat er zometeen een wet ligt die hun grondrechten en vrijheden teniet doet. Als onze democratie ons echt zo nauw aan het hart ligt als door de politiek altijd wordt beweerd, dan mag zo’n brede maatschappelijke discussie niet ontbreken. Met deze speciale uitgave hopen wij dit debat op de valreep alsnog op gang te brengen. Het is nog niet te laat om deze wet te stoppen. We vragen de Eerste Kamer pas op de plaats te maken en haar rol als hoeder van de democratie serieus te nemen en niet in te stemmen met deze wet, maar ruimte te maken voor een breed debat waarbij er daadwerkelijk lessen getrokken kunnen worden uit wat ons nu de afgelopen jaren collectief is overkomen of aangedaan. Onze lezers roepen wij op in actie te komen voordat het te laat is.
 
 

Wat iedereen kan doen:

 
– Download en verspreid de poster Stop-pandemiewet.pdf
– Download en verstuur een brief aan eerste kamerleden (Stuur deze brief naar: De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ([email protected]) met het verzoek om hem door te sturen naar de Senaatsleden)
– Bestel 5 kranten inclusief posters voor €7,50 of 12 posters voor €5,- op onze bestelpagina.
– Teken de petitie tegen de Pandemiewet op de website van Cultuur Onder Vuur.
– Teken de petitie tegen de Pandemiewet op de website petities.nl.
– Ondersteun de actie van Ik de Burger en verbied de wijziging in de Wet publieke gezondheid.

Informatie en nieuwsartikelen over de Pandemiewet:

– Op de pagina Wet die je niet wilt staat veel informatie over de Pandamiewet.
– Cultuur onder Vuur – De Nieuwe Pandemiewet bedreigt de grondrechten van alle Nederlanders.
– De Andere Krant – Artikel over de Pandemiewet van 8 januari 2023
– Op Ezaz.nl staat een artikel hoe deze wet de vrijheid zal beperken.
– Stichting Vaccinvrij – Wat hangt ons boven het hoofd met de nieuwe Pandamiewet.
– De Biomedische Rekenkamer stelde vragen over de wijzigingen in de Wet Publieke Gezondheid.
– De Ander Krant – Oppositie tegen dictoriale Pandamiewet boekt succes.
– De Andere Krant – Regering wil corona lockdowns verankeren in de wet.
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This