Corona-app is voorloper van ‘Europese Digitale Identiteit’ – nodig voor totalitaire medische controlestaat

door | 18 feb 2022 | COVID-19 ziekte

De versoepelingen die door Ernst Kuipers op 15-02-22 zijn aangekondigd zijn niet veel meer dan een farce.[1] Een zoethoudertje omdat de verkiezingen voor de deur staan. De burger moet even het gevoel krijgen dat het einde in zicht is, maar dat is niet waar.

Net als vorig jaar gaat Nederland vlak voor de verkiezingen weer open. Het wettelijk raamwerk dat ons in onze vrijheden en rechten kan beperken blijft echter volledig intact. Maatregelen in de ijskast betekent dat we bij wat we vroeger het volgende “griepseizoen” noemden erop kunnen rekenen dat het hele circus van op- en uitsluiten, mondkapjes, afstand houden, testen etc. weer van start zal gaan. Het moment dat we weer gewoon de griep mogen krijgen, Corona niet meer als A-ziekte wordt aangemerkt, de spoedwet is ingetrokken, en vooral de digitale infrastructuur die een voorbereiding is op het Europese Digitale Identiteit is vernietigd. De QR-code hoort niet in de ijskast, maar moet ophouden te bestaan, want gevaccineerden kunnen net zo goed het virus doorgeven als ongevaccineerden weten we inmiddels.

 

 

Geen kritiek, wel geld

 
Op 18-02-22 bericht de Volkskrant:2

“Minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid ontbindt een kritische commissie die advies geeft over de inzet van corona-apps en andere technologie bij de bestrijding van het coronavirus. Volgens Kuipers is het advies van de commissie niet meer noodzakelijk”.

Kuipers trekt zijn eigen plan. Op 7-2-22 heeft hij laten weten dat hij 29 miljoen Euro extra nodig heeft voor het verder ontwikkelen van corona-app’s.3 En daar kan hij natuurlijk geen kritische commissie bij gebruiken. Want het gaat niet om gezondheid, het gaat niet om de burgers, het gaat om het einddoel. En dat is een Europese Digitale Identiteit. Dit betekent niet alleen dat de burgers hun grondrechten verliezen, maar ook dat Europese landen hun soevereiniteit verliezen. Europa gaat de teugels in handen nemen en die zullen flink aangehaald worden.

 

 

Wat is een Europese Digitale Identiteit?

 
Als we niet in verzet komen zal onze “identiteit” bestaan uit het registreren van gegevens over ALLES wat wij doen, op ALLE vlakken van ons bestaan. De overheid zou transparant moeten zijn voor de burger. Maar onder leiding van de EU en het World Economic Forum is de eis dat de burger volledig transparant is voor de overheid.

In een rapport van het World Economic Forum getiteld: ‘Advacing towards Digital Agency 2022’ wordt uitgelegd welke gegevens worden geregistreerd en met welke reden.4 Alleen al de eerste twee – ‘Gezondheidszorg’ en ‘Financiële diensten’ – zijn genoeg om ons koude rillingen te geven:

Gezondheidszorg – Voor gebruikers om toegang te krijgen tot verzekeringen en behandelingen; om medische hulpmiddelen en wearables te monitoren; voor zorgverleners om hun kwalificaties aan te tonen

U leest het goed: om TOEGANG te krijgen tot verzekeringen en behandelingen. Wordt aan de ongevaccineerden straks de toegang tot ziekenhuizen ontzegd? Keren verzekeringen ons geen medische behandelingen meer uit? Behoren alternatieve hulpverleners tot het verleden?

Financiële diensten – Om bankrekeningen te openen, online financiële transacties uit te voeren

Huh? Wat als wij helemaal geen Digitale Identiteit willen?! Worden we dan geacht ons geld in een schoenendoos onder het bed te bewaren?

Eerst mochten we niet naar de bioscoop en er werd geroepen dat dit “niet essentiële voorzieningen” zijn. Met de Europese Digitale Identiteit heb je geen toegang meer tot ESSENTIELE VOORZIENINGEN als de overheid dat zou beslissen.

Het ziet ernaar uit dat, om straks TOEGANG te krijgen tot gezondheidszorg, of om een bankrekening te KUNNEN openen we een digitale identiteit moeten hebben. Dat is het einddoel van de ontwikkeling van de QR-code waar Kuipers nu nog eens 29 miljoen Euro van ons belastinggeld voor gaat gebruiken.

Onder de afbeelding staan alle gebieden waaruit onze digitale identiteit zal bestaan in het Nederlands. Met de informatie die de Europese Unie/ Nederlandse overheid op al die vlakken van ons in handen hebben kunnen zij ons gericht buitensluiten en ons chanteren en manipuleren om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat we onze boostershots gaan halen.

 

 

 
Gezondheidszorg
Voor gebruikers om toegang te krijgen tot verzekeringen en behandelingen; om medische hulpmiddelen en wearables te monitoren; voor zorgverleners om hun kwalificaties aan te tonen

Financiële diensten
Om bankrekeningen te openen, online financiële transacties uit te voeren

Voedsel en duurzaamheid
Voor landbouwers en consumenten om de herkomst van producten te verifiëren, om de waarde en traceerbaarheid in toeleveringsketens te verbeteren

Reizen en mobiliteit
Reizen boeken, grenscontroles tussen landen of regio’s doorstaan

Humanitaire hulpverlening
Om toegang te krijgen tot diensten, om kwalificaties aan te tonen om in een vreemd land te werken

E-handel
Om te winkelen; om zakelijke transacties uit te voeren en beveiligde betalingen te doen

Sociale platforms
Voor sociale interacties; om toegang te krijgen tot diensten van derden die afhankelijk zijn van aanmeldingen bij sociale media

E-overheid
Voor burgers om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van diensten – belastingaangifte, stemmen, uitkeringen innen

Telecommunicatie
Voor gebruikers om apparaten te bezitten en te gebruiken; voor dienstverleners om apparaten en gegevens op het netwerk te controleren

Telecommunicatie
Om toezicht te houden op apparaten en sensoren die gegevens over bijvoorbeeld energieverbruik, luchtkwaliteit en verkeersopstoppingen verzenden

 

 

Timeline van de introductie van de Europese Digitale Identiteit

 
De QR-code, de testen, de spoedwet. Het zou nu allemaal beëindigd kunnen en moeten worden. Er is ons wijsgemaakt dat het nodig is om ons te beschermen tegen een griepvariant. Dat is een leugen.

De timeline van de introductie van het Europese Digitale Identiteit geeft op een kille manier weer hoe alles al vastligt. Wat er gebeurt of gaat gebeuren doet er waarschijnlijk niet eens toe. De media liegen ons gewoon verder voor. En zelfs als de politici en de journalisten klem komen te zitten in hun eigen leugens wordt alles volgens plan uitgerold richting Europese Digitale Identiteit, want dat is waar de EU onder leiding van het World Economic Forum op uit is.

 

 

 

Hoe kunnen we ons hiertegen verzetten?

 
1. Waar het ook maar enigszins kan: doe NIET mee aan de QR-code
Leg uit waarom niet. Vraag mensen te kijken naar bijvoorbeeld het interview met Melissa Cuimmei of de presentatie van Jeroen Pols. En vraag andere mensen om ook te weigeren de QR-code te gebruiken.
Melissa Ciummei – Melissa Ciummei slaat alarm over het nieuwe geldsysteem en het vaccinatiepaspoort
Coronapas – het paard van Troje
Amy Bohn – Vaccinatiepaspoort – het grote gevaar dat de massa niet in de gaten heeft

 
2. Geef uw feedback aan de Europese Commissie
Voorbeelden: “Een digitale identiteit behoort niet tot onze open maatschappij. Binnen Europa zou elke burger vrij moeten kunnen reizen zonder vertoon van een Corona Toegangsbewijs.”

“Het invoeren van een corona-paspoort zorgt voor uitsluiting zonder wetenschappelijke grond en is daardoor discriminerend.”

“Het is wetenschappelijk aangetoond dat gevaccineerden even besmettelijk kunnen zijn en even ziek kunnen worden als niet gevaccineerden. Deze pas gaat dus niet over gezondheid.”

Zet erin wat voor u belangrijk is bij voorkeur in het Engels.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

 
3. Informeer uzelf over en doe mee aan het opzetten van een parallelle samenleving
Bijvoorbeeld bij onderstaande initiatieven:
Hoe nu verder https://hoenuverder.org/
Ad Broere https://adbroere.nl/web/video/een-parallelle-samenleving.php
Bob de Wit https://society4th.org/

Het lijkt misschien een hele grote uitdaging, maar de maatschappelijke veranderingen zijn al aan het ontstaan. Op een hele organische manier. Het bewustzijn over de misstanden groeit met de dag. En het verlangen naar vrijheid en echte democratie veroorzaakt dat mensen opstaan en in actie komen.

Blijf uzelf uitspreken, blijf uzelf informeren en blijf informatie verspreiden. Nu kan het nog.

 

 
Bronnen:

1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/02/15/samenvatting-in-beeld-persconferentie-15-februari-2022
2. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-kuipers-ontbindt-kritische-commissie-die-advies-geeft-over-corona-apps~bbde6fec/
3. https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5286472/minister-29-miljoen-extra-nodig-voor-corona-apps
4. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf
5. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl#tijdlijn

 

 
Over de auteurs:
Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen, en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This