Data analisten berekenen op basis van overheidsdata: wereldwijd 20 miljoen doden en 2,2 miljard bijwerkingen door Covid-injectie

door | 8 nov 2022 | COVID-19 vaccin

Uit een recent interview van dat Laura-Lynn Tyler Thompson heeft afgenomen met Dr. Rodger Hodkinson komt het onderstaande opzienbarende fragment dat wij voor u hebben ondertiteld. De Canadese arts wijst op een post op Substack van Peter Halligan, die vervolgens bewerkt is tot een artikel van The Exposé.[1,2]

Halligan is een data analyst die met de huidige gegevens over sterfte en schade door Covid-injecties uit wereldwijde, officiële overheidsbronnen heeft berekend dat er 20 miljoen doden en 2,2 miljard gevallen van vaccinatieschade als gevolg van Covid-19 injecties zijn. Hij komt tot dit enorm hoge cijfer omdat hij een schatting van de onderrapportage meeneemt.

Er is geen aandacht in de media voor bijwerkingen en sterfte als gevolg van de Covid-injectie. Het onderzoek naar oversterfte in Nederland wordt tegengehouden, en autopsies worden amper verricht. Men heeft kennelijk wat te verbergen.

Dr. Roger Hodkinson: “Ik hoop dat de mensen de omvang van wat hier gaande is kunnen inschatten. Een onvoorstelbaar bloedbad dat nog lang niet voorbij is.”

 


 

 

Hoe komt Hodkinson aan deze getallen?

De getallen zijn zo hoog dat we extra aandacht aan de berekening ervan willen besteden.
Hodkinson heeft de cijfers van data analist Peter Halligan, die een substack artikel schreef met de titel: ‘20 million saved or 20 million killed. Hij gebruikt een onderrapportage factor 40 (2,5%) bij het berekenen van het wereldwijde aantal doden en gevallen van vaccinatieschade. En hij baseerde zijn berekening op de cijfers verkregen uit Eudravigilence – het bijwerkingeninstituut voor Europa, samen met VAERS – het bijwerkingenmeldingscentrum voor Amerika.
 

 

Onderrapportage

De onderrapportage voor Covid-slachtoffers is uiteraard geen hard cijfer omdat het tot dusverre niet is onderzocht. In de periode vóór Covid is in Amerika onderzoek gedaan – in opdracht van de Amerikaanse overheid – naar hoe groot de onderrapportage is voor de sterfte en bijwerkingen van kindervaccins. Hieruit is gebleken dat van de vaccinatieschade die direct het gevolg is van kindervaccins slechts 1% – 10% daadwerkelijk wordt gemeld.3
Dus alle cijfers van VAERS wat betreft bijwerkingen van het Amerikaanse “Rijksvaccinatieprogramma” kunnen direct met een factor 10 – 100 worden vermenigvuldigd. En dit is naar alle waarschijnlijkheid wereldwijd het geval.

Halligan rekent voor Covid met een factor 40, dat is hetzelfde als een rapportage-graad van 2,5%.4 Sommige critici van Halligan vinden dat je een factor 10 tot 20 moet nemen, wat neerkomt op respectievelijk een rapportage-graad van 10% of 5%. Dit is natuurlijk afhankelijk van wat men aanneemt dat er wordt gemeld.

De vraag is dus: hoeveel van de sterfte door het vaccin wordt daadwerkelijk gemeld?

Hoeveel van de hoogbejaarden in verpleeghuizen, die binnen enkele dagen of weken na de vaccinatieronde sterven, worden als “Covid-vaccin dode” doorgegeven aan Eudravigilance of VAERS? Hoeveel van de topsporters die dood neervallen? Hoeveel van de kinderen of jonge mensen die ‘plotseling’ sterven? Als dat 10% is kom je uit op 5 miljoen. Als dat – zoals Peter Halligan denkt 2,5% is – kom je uit op 20 miljoen.

Hoe dan ook het zijn enorme aantallen. En zelfs als je uitgaat van de officiële getallen zoals die zijn geregistreerd in Eudravigilence en VAERS, dan zijn die hoog genoeg om alarm te slaan. En aangezien dit niet gebeurt kunnen we concluderen dat het registreren van bijwerkingen slechts een bureaucratische procedure is die verder geen invloed heeft op het beleid, want dan zouden we allang gestopt zijn met deze prik.

Uit het artikel van Halligan komen de onderstaande cijfers:

“Dus EU+VS doden (EUDRA + VAERS) = 13.972 + 46.999 = 60.971 doden
 
en EU+VS bijwerkingen = 854.084 + 6.089.773 = 6.943.857 (veelvoud per persoon, want een persoon kan meerdere bijwerkingen melden, waarvan de helft “ernstig”).
 
Vermenigvuldigen met 40 voor URF (onderrapportagefactor) en dan (vermenigvuldigen) met 8 om het totale aantal te “globaliseren”.
 
Wereldwijd zijn er ongeveer 19,5 miljoen doden en ongeveer 2,2 miljard bijwerkingen gemeld.
 
Vaccinatieschade zal zich waarschijnlijk ontwikkelen tot “aandoeningen” en vervolgens tot ziektes.”

 

 

Gevaccineerd – maar nog niet gevaccineerd?

Er is nog een punt dat ervoor pleit dat de cijfers eerder hoger dan lager uit zullen vallen, en dat is het gerommel met de definitie ‘gevaccineerd’ bij het tellen van sterfte door de covid-injectie.

Wanneer ben je gevaccineerd? Als je de prik gekregen hebt zou men denken. Niet dus. Er zijn sterke aanwijzingen voor het feit dat – nog afgezien van de vele sterfgevallen door het vaccin die gewoon niet worden gemeld – er ook vele gevallen niet worden gemeld omdat de overledene officieel nog niet werd meegeteld als ‘gevaccineerd’.

In Nederland bijvoorbeeld wordt het vaccinatiebewijs pas na twee weken verstrekt. Want pas na veertien dagen zijn mensen “voldoende beschermd”, volgens de overheid.5 Maar de meeste sterfte na een Covid-injectie vindt binnen twee weken na toediening van de prik plaats. Het Lareb schrijft hierover:6

“De duur tussen het moment van overlijden en de vaccinatie varieerde van dezelfde dag tot 263
dagen. De mediaan was 8 dagen. In 49% van de meldingen was het moment van overlijden binnen een week na vaccinatie, in 67% binnen 2 weken.”

 

 

Fraude

Het potentieel dat door de ‘voorzichtigheid’ van de overheid wordt geschapen voor fraude is groot en vindt naar alle waarschijnlijkheid wereldwijd plaats. Uit een WOB-verzoek van 29 artsen en wetenschappers aan het Zweedse Agentschap voor Volksgezondheid is gebleken dat personen die binnen 2 weken na vaccinatie overlijden, zijn geclassificeerd en geteld als niet-gevaccineerd. Ongelooflijk genoeg geldt dit voor de periode van 14 dagen na zowel de tweede als de eerste dosis. En het gaat zeker om niet-triviale aantallen aldus de medici.7

 

 

Volledige interview

De onderstaande video is het volledige interview dat Laura-Lynn Tyler Thompson heeft afgenomen met Dr. Rodger Hodkinson. De onderwerpen die worden besproken zijn onder andere: Vruchtbaarheid, Kanker, Risico’s om te vliegen en SADS. (niet ondertiteld)
 

 
En de hamvraag is natuurlijk: Waarom is dit vaccin nog steeds op de markt?
 

 

Bronnen:

1. https://www.redvoicemedia.com/2022/10/20-million-dead-from-the-jab-2-2-billion-injured-analyst-estimates-video/ref/8/
2. https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/
3. https://stichtingvaccinvrij.nl/waarom-stopt-de-amerikaanse-cdc-het-een-miljoen-dollar-kostende-harvard-project-voor-het-upgraden-van-het-controle-systeem-voor-vaccinveiligheid/
4. https://peterhalligan.substack.com/p/20-million-saved-or-20-million-killed
Aanvulling: Onderzoeksjournalist Steve Kirsch kwam eveneens uit op een factor 40 Hij heeft zijn ‘Under Reporting Factor’ van 41 onderbouwd in een uitgebreid document dat u hier kunt downloaden: https://www.skirsch.com/covid/TFNT11.pdf
5. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/06/vaccinatiebewijs-wordt-twee-weken-na-volledige-vaccinatie-verstrekt
6. https://www.lareb.nl/media/jv3puosa/signals_2022_overview_overlijdens-na-covid.pdf
7. https://www.pandata.org/data-shenanigans-as-sweden-misleads-its-public-over-vaccination-related-mortality-data/

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This