De democratie is dood in Canada? – of is het gevecht voor vrijheid nog maar net begonnen!

door | 15 feb 2022 | COVID-19 ziekte

In de strijd tussen licht en donker lijkt het donker een wanhopige poging te doen om aan de macht te blijven. Maar voor hoe lang nog? Wat is de volgende stap voor de Truckers? George Orwell sprak de woorden: “All tyrannies rule through fraud and force, but once the fraud is exposed they must rely exclusively on force”. Dat moment lijkt aangebroken te zijn in Canada. Trudeau heeft zich ontpopt tot een dictator en tracht door het misbruiken van zijn macht een falend, en waarschijnlijk illegaal, beleid te rechtvaardigen.

Zelden is er zoveel support van de bevolking geweest als voor de vastberadenheid van de truckers. Niet alleen is er ruim 9 miljoen dollar voor hen opgehaald1, maar zij werden ook toegezwaaid door honderden duizenden Canadezen langs de kant van de weg; ze werden door burgers van voedsel en brandstof voorzien en er werd met hen gehugged en gedanst in de straten van Ottawa. De energie in de hoofdstad was zo hoog, dat het tot ver buiten de grenzen werd opgemerkt, en de actie van de Canadese truckers heeft navolging gekregen in andere delen van de wereld. Het verlangen naar vrijheid resoneert…

In het onderstaande filmpje dringt oppositieleider Candice Bergen aan op het gesprek waar de truckers al vanaf hun aankomst in Ottawa om vroegen. Een team van wetenschappers en artsen die onderbouwen dat dit het moment is om de maatregelen los te laten, staan aan hun kant. Evenals een vaccinatiegraad van 90%. De Canadezen hebben gedaan wat de overheid van hen vroeg. Wanneer worden de “tijdelijke maatregelen” eindelijk losgelaten?

 

 

 
Justin Trudeau lijkt op een langspeelplaat die blijft doordraaien: De Canadezen moeten vaccineren en hun boostershots halen en de truckers moeten hun protest staken. Zijn vastgeroeste “vaccins zijn de enige weg uit deze crisis” – waar hebben we dat eerder gehoord – blijft al twee jaar lang het voornaamste wat er uit zijn mond komt. Maar inmiddels is 90% van de Canadezen gevaccineerd, en die enige uitweg loopt dood. De tijdelijke maatregelen zijn blijvend, niet wetenschappelijk onderbouwd en verwoestend voor de maatschappij.
 

 

De uitweg uit de leugen is een illegale dictatuur?

 
De enige echte uitweg uit de crisis is natuurlijk het opheffen van de maatregelen want die veroorzaken de crisis, en ze zijn sowieso niet in staat zijn gebleken om de transmissie van virussen tegen te houden. Maar het gaat niet om de pandemie, het gaat om het installeren van een controlemaatschappij. Dat is voor een snelgroeiend deel van de bevolking duidelijk.

Trudeau begon met een denigrerende mededeling dat de opstand een small fringe minority (kleine marginale minderheid) betrof, maar neemt een paar weken later – zonder zelfs maar een gesprek te hebben willen voeren met de truckers – zijn toevlucht tot het in werking stellen van de ‘Emergencies Act’ om het verzet tegen de dehumaniserende maatregelen neer te slaan.

Onder het mom van de “Emergencies Act” probeert Trudeau nogmaals de financiële kraan dicht te draaien. Dat de wet hier niet voor is bedoeld interesseert hem kennelijk niet.

 
Op 15-02-22 deelde Chrystia Freeland, de vice premier van Canada en na Trudeau de meest invloedrijke politica van het land mee dat de bedrijfsrekeningen van de truckers worden bevroren en hun verzekeringen worden opgeschort.

 
Onder deze wet kunnen zelfs de bankrekeningen van de mensen die hebben gedoneerd aan de Truckers geblokkeerd worden.2 Hoe democratisch is dit?

Dit is niet de eerste keer dat via het afsluiten van de geldtoevoer wordt getracht om het verzet te breken. Het is lafhartig, want het doet niets om inhoudelijk de problemen op te lossen, het is slechts gericht op het onderdrukken van de opstand. De democratie faalt schromelijk. Waarom is er geen ruimte voor de nood van de bevolking? Voor de collaterale maatschappelijke schade? Voor de mentale problemen? Voor de wetenschap die aan de kant van de truckers staat? Voor de grens die is bereikt?

 

 

Meer over de Emergency Act

 
De Wet op de Noodsituaties is aangenomen in 1988, en nog nooit eerder gebruikt. Deze wet geeft de regering Trudeau buitengewone bevoegdheden gedurende 30 dagen.3 De situatie waarin een premier zich mag beroepen op deze wet moet aan hoge eisen voldoen. Het moet een “dringende en kritieke situatie” zijn die “het leven, de gezondheid of de veiligheid van de Canadezen ernstig in gevaar brengt”.

De vraag is alleen: zijn de Truckers de oorzaak is van de “kritieke situatie”, of is dat de regering Trudeau?

De BBC schrijft over de noodsituatie:

“De wet op de noodsituaties kent vier soorten noodsituaties: noodsituaties met betrekking tot het openbaar welzijn, noodsituaties met betrekking tot de openbare orde, internationale noodsituaties en oorlogsnoodsituaties. Als de wetgeving deze week wordt ingeroepen, zal dat waarschijnlijk zijn in de categorie ‘openbare orde’.” – BBC3

En de BBC stelt direct de vraag of dat wel van toepassing is. Er was een onvoorstelbaar grote steun vanuit de bevolking. En er was géén sprake van geweld of iets dat in de verste verte leek op een oorlogsnoodsituatie. De BBC vervolgt:

“In plaats daarvan moet de situatie worden beschouwd als een bedreiging voor de veiligheid van Canada, zoals omschreven in de Canadian Security Intelligence Service Act. In deze wet worden vier mogelijke scenario’s beschreven:
 
• Spionage of sabotage
• Activiteiten met buitenlandse invloeden
• Dreiging met of gebruik van ernstige gewelddaden voor politieke, religieuze of ideologische doeleinden
• Heimelijke, onwettige handelingen met als doel de grondwettelijk ingestelde regering te ondermijnen of omver te werpen
 
Het is tot dusver onduidelijk op welk scenario de heer Trudeau zich zou baseren om het gebruik van de noodwet te rechtvaardigen – geen van deze vier scenario’s heeft zich duidelijk voorgedaan in Ontario.”
– BBC3

 

 

Is het legaal wat Trudeau doet?

 
Om de wet te kunnen inroepen, moet de premier ook overleg plegen met de premiers van de betrokken provincies voordat hij de wet aan het parlement voorlegt. Als de wet daar niet door de stemming komt, wordt de proclamatie herroepen.

Vooralsnog heeft Trudeau geen steun van zijn volledige parlement. Yves-François Blanchet bekritiseert Trudeau’s gebruik van de noodwet om op te treden tegen vrijheidsprotesten. En de premiers van Alberta, Manitoba en Saskatchewan sloten zich aan bij Blanchet in hun verzet tegen Trudeau’s beslissing om de noodwet in te roepen tegen de truckers.

“Laten we duidelijk begrijpen dat Quebec, de regering van Quebec en wijzelf niet willen dat deze wet op het grondgebied van Quebec wordt toegepast. Het is niet legitiem, en het is nutteloos,” zei hij.

 

 

Burgerrechten in het geding

 
De ‘Canadian Civil Liberties Association’ denkt dat de stap van Trudeau NIET legaal is:4

“De federale regering heeft niet voldaan aan de drempel die nodig is om de noodwet in te roepen. Deze wet stelt niet voor niets een hoge en duidelijke norm: de wet staat de regering toe de gewone democratische processen te omzeilen. Aan deze norm is niet voldaan.
 
De “Emergencies Act” kan alleen worden ingeroepen wanneer een situatie “een ernstige bedreiging vormt voor het vermogen van de regering van Canada om de soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit van Canada te beschermen” en wanneer de situatie “niet effectief kan worden aangepakt op grond van enige andere wet van Canada”.
 
Regeringen pakken regelmatig moeilijke situaties aan, en doen dat met bevoegdheden die hun door democratisch verkozen vertegenwoordigers zijn verleend. Noodwetgeving mag niet worden genormaliseerd. Het vormt een bedreiging voor onze democratie en onze burgerlijke vrijheden.”

 

 

World Economic Forum

 
Waarom wordt er eigenlijk niet geluisterd naar de bevolking? Of zoals oppositieleider Candice Bergen stelde in het parlement: “Moet 100% van de Canadezen gevaccineerd worden voordat de maatregelen stoppen?” Wanneer houdt het op?

De reden waarom de bevolking zo hard vecht is dat men zich in steeds grotere getale realiseert dat het NIET ophoudt. Omdat het doel NIET het beëindigen van de pandemie is, maar het installeren van het “nieuwe normaal”.

Zowel Justin Trudeau als vice premier Chrystia Freeland zijn leden van het World Economic Forum.5,6, En beiden hebben wat uit te leggen aan de bevolking, want zij vertegenwoordigen niet de belangen van het volk, maar de belangen van het WEF. Dit is geen geheim. Klaus Schwab zelf is degene die opschept over hoe hij de Canadese regering heeft geïnfiltreerd.

 


 

Nog niet één Westerse leider heeft de acties van Trudeau veroordeeld. Waarschijnlijk omdat ze allemaal aan het handje lopen van Klaus Schwab. Typ op google een naam in van een staatshoofd en daarna ‘World Economic Forum’ en hoogstwaarschijnlijk blijken die twee verbonden. En de lijst met multinationals die verbonden zijn aan het WEF is indrukwekkend.

Mussolini zei: “Fascism should rightly be called corporatism, as it is the merger of corporate and government power.” Had hij nog geleefd dan had hij zich waarschijnlijk helemaal thuis gevoeld bij het World Economic Forum.

 

 

En de Truckers?

 
Vooralsnog lijkt het erop dat zij zich staande weten te houden – ook met een premier die zich een dictator waant.

 

 

 
Bronnen:

1. https://www.givesendgo.com/FreedomConvoy2022
2. https://twitter.com/greg_price11/status/1493342812926054418
3. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60381096
4. https://twitter.com/cancivlib/status/1493383579983917057
5. https://www.weforum.org/people/justin-trudeau
6. https://www.weforum.org/people/chrystia-freeland

 

Lees ook:
De truckers gaan ze het redden? – een positieve prognose

 
Over de auteurs:

Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het kernteam van vaccinvrij.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This