EU stelt “speelruimte” voor op het gebied van gentechnologie voor coronavirus-vaccins – ook dat nog

door | 29 jun 2020 | COVID-19 ziekte, Internationale politiek

De Europese Unie is bezig om de regelgeving voor het gebruik voor gentechnologie te versoepelen ten behoeve van een snellere productie van COVID-19 vaccins. 
Over de gevaren van het gebruik van gentechnologie voor de productie van vaccins is nog niet veel bekend. De effecten van de veranderingen in onze genen door het injecteren van (resten) lichaamsvreemde genen kunnen zich op korte, maar uiteraard ook pas op langere termijn voordoen. En het is inmiddels overduidelijk gebleken dat onderzoek naar de veiligheid van vaccin niet de prioriteit is van de farmaceutische industrie.
 

 

 DNA-altering vaccines’

‘DNA-altering vaccines’ –zijn vaccins die de erfelijke codes, die vastgelegd zijn in ons DNA (kunnen) wijzigen. Deze technologie is een nieuwe ontwikkeling in vaccinatieland. Het is ook een medisch experiment, vanwege de onbekendheid over de (lange termijn) gevolgen van lichaamsvreemd DNA op ons eigen DNA. En gezien de enorme schaal waarop het COVID-vaccin toegediend gaat worden is deze ontwikkeling op zijn zachts gezegd riskant.

Aan het einde van dit artikel besteden we aandacht aan onze Belgische collega’s die samen met een advocaat opheldering eisen over de gevolgen van ‘DNA-altering vaccines’.

 

 

Gentechnologie voor de productie van COVID-vaccins

Op 17-06-20 publiceert internationaal nieuwsagentschap Reuters het volgende bericht: ‘EU proposes emergency leeway on gene engineering rules for coronavirus vaccines’ (De EU stelt speelruimte voor op het gebied van gentechnologie voor coronavirus-vaccins’). Hieruit komt het volgende citaat:
 

BRUSSEL (Reuters) – “De Europese Commissie heeft voorgesteld om tijdelijk de regels voor proeven met geneesmiddelen waarbij genetisch gemodificeerde organismen zijn betrokken te versoepelen. Dit zou een noodmaatregel zijn om de ontwikkeling van een vaccin tegen het nieuwe coronavirus te versnellen.”1

Een genetisch gemodificeerd organisme (GGO/GMO) is elk organisme waarvan het genetische materiaal (de erfelijke code) is gewijzigd met behulp van genetische manipulatietechnieken. Verschillende soorten GGO’s zijn:

  • bacteriën,
  • virussen,
  • dieren (zoals zoogdieren, vissen, en insecten),
  • planten (zoals maïs, rijst, sojabonen, en aardappelen)

 
De exacte definitie van een genetisch gemodificeerd organisme en wat genetische manipulatie is, varieert. De meest voorkomende definitie is dat een GMO een organisme is dat zodanig is veranderd dat het “niet van nature voorkomt door paring en/ of natuurlijke recombinatie”.2

Het is niet duidelijk uit dit persbericht op welk onderdeel van de vaccin-ontwikkeling dit betrekking heeft, maar wel dat het gaat om geld.

 
Het bovengenoemde persbericht gaat verder:1

“Het voorstel maakt deel uit van een bredere EU-strategie, die ook het investeren van ongeveer 2 miljard euro omvat voor de vooraankoop van ‘potentiële vaccins. De EU wil voldoende doses veiligstellen omdat men bang is om achter te blijven bij de Verenigde Staten en China.”

 
“Europese landen hebben strengere regels voor onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) dan in veel andere delen van de wereld. Reuters melde vorige week al dat de uitvoerende commissie van de EU overwoog om die regels voor COVID-vaccins te versoepelen.”

 
“Een woensdag gepubliceerd document van de Europese Commissie bevestigde het nieuwe voorstel. Het zou de bevoegdheid van de lidstaten verminderen om aan producenten van geneesmiddelen extra eisen op te leggen wanneer zij klinische proeven uitvoeren met geneesmiddelen en vaccins die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan.”

 
“EU-functionarissen zeiden dat veel veelbelovende vaccins die in ontwikkeling zijn tegen het nieuwe coronavirus vertraging kunnen oplopen bij Europese proeven als de regels niet worden versoepeld. EU-landen stellen nu extra eisen aan vaccins en medicijnen die ggo’s bevatten, volgens regels die ook het publiek gevoelige gebied van ggo-gewassen bestrijken.”

 
Het ligt inderdaad gevoelig, want het publiek weet dat GGO’s gevaren voor de gezondheid opleveren. De EU werkt kennelijk voor de voedselindustrie en de vaccinindustrie (en de rest van de industrieën).

Voor meer informatie over de naar schatting 25.000+ lobbyisten die in Brussel werkzaam zijn: ga naar de pagina ‘Europese Uni’ op de website van Vaccinvrij. En voor wat we al weten over de gevaren van GMO in ons voedsel bekijk bijvoorbeeld de film ‘Peril on your plate’, of ga naar de website van Miep Bos www.gentechvrij.nl

 

Het persbericht sluit af met:

“Het voorstel, dat door de EU-regeringen en wetgevers moet worden ondersteund, zou alleen geldig zijn tijdens de COVID-19-noodsituatie.”

Noodsituatie? Afgezien van de maatregelen is de ‘crisis’ voorbij. En tegen de tijd dat Covid-19 weer voorbijkomt is het virus misschien alweer gemuteerd, want virussen veranderen constant. Als de EU het beste met de gezondheid van de Europese bevolking voor zou hebben, zou zij meteen een punt achter dit gevaarlijke voorstel zetten.

 

WOB-verzoek van onze Belgische collega’s

Onze Belgische collega’s van ‘Initiative Citoyenne’ (burgerinitatief) staan bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben eerder aandacht besteed aan hun werk in verband met het naar buiten brengen van een vertrouwelijk rapport van Farmaceut GSK over de bijwerkingen van het DKTPHib HepB vaccin (merknaam Infanrix Hexa) in ons artikel ‘Infanrix Hexa is vervangen door Vaxelis – stappen we van de ene beerput in de andere?’

 
‘Initiative Citoyenne’ heeft ons recentelijk benaderd met het verzoek om hun brief waarin zij een WOB-verzoek aankondigen te steunen. Hieronder volgt een vertaling van de Franstalige versie van hun persbericht.4

 

Burgerinitiatief vraagt de Europese Commissie om informatie over de aankoop van coronavirusvaccins

“De Europese Commissie heeft de opdracht voor het versneld, en zonder enige transparantie produceren van coronavirus-vaccins aangenomen. De verplichting om te vaccineren, en het afwijken van de wetgeving met betrekking tot GMO-veiligheidsnormen worden vermeld. Initiatief Citoyenne verzoekt om toegang tot de verschillende wetenschappelijke en technische documenten die de Europese Commissie in staat zullen stellen door te gaan met deze deal.

 
Initiatief Citoyenne is een gemengde vereniging (artsen en niet-artsen) die is opgericht in 2009, ten tijde van de H1N1-griep (Mexicaanse griep) in België. Het doel van deze beweging was om antwoorden te krijgen op vragen over de gevaren voor de volksgezondheid wat betreft het vaccineren tegen deze ziekte, zodat de rechten van de patiënt, en in het bijzonder het recht op (Informed Consent) vrije en geïnformeerde toestemming konden worden gerespecteerd. De opeenvolging van de gebeurtenissen, met de talrijke ongewenste neveneffecten die zich voordeden (bv. narcolepsie), bevestigden het belang van de vragen en de juridische stappen die op dat moment werden ondernomen.

 
Meer dan tien jaar later zijn dezelfde vragen nog urgenter geworden tijdens de coronavirus-crisis. Zo is de Europese Commissie, zonder enige transparantie, van plan om honderden miljoenen doses van een vaccin met nog onbekende ongewenste neveneffecten te bestellen. In de afgelopen dagen heeft de pers melding gemaakt van een mogelijke wettelijke verplichting om de bevolking te vaccineren tegen COVID-19. Bovendien is het de bedoeling om in het kader van de productie van dit vaccin af te wijken van bepaalde milieubeschermingswetten, zoals het gebruik van GGO’s. Daarom heeft het burgerinitiatief via een van zijn advocaten, de heer Stéphane Rixhon van de Brusselse balie, contact opgenomen met de Europese commissaris voor gezondheid om alle relevante documenten over de gunning van deze overheidsopdracht te verkrijgen. Door gebruik te maken van haar recht op toegang tot administratieve documenten hoopt zij een deel van het mysterie rond dit Europese project, dat zorgwekkend is voor de gezondheid van de gehele wereldbevolking, weg te nemen.

 
Initiatief Citoyenne heeft ook een online petitie ingediend, in samenwerking met de Vlaamse vereniging Tegenstroom, om absolute vrijheid van vaccinatie te eisen in verband met deze toekomstige vaccins. Deze petitie heeft in dit stadium al meer dan 5000 handtekeningen verzameld in de Franse en Nederlandse versie.
4

 
Namens Initiatief Citoyenne,
 
Sophie Meulemans, Marie-Rose Cavalier, Muriel Desclée

 

Laten we er maar heel gauw een nulletje achter zetten en er 50.000 van maken!

U kunt de petitie hier ondertekenen

Nederlandstalig: https://petitie.be/petitie/geen-verplichte-vaccinatie-tegen-covid-19

Franstalig: http://initiativecitoyenne.be/2020/06/initiative-citoyenne-reclame-des-informations-a-la-commission-europeenne-sur-l-achat-de-vaccins-contre-le-coronavirus.html

 

 

 

Bronnen:

1. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccine/eu-proposes-emergency-leeway-on-gene-engineering-rules-for-coronavirus-vaccines-idUSKBN23O1EX?fbclid=IwAR0rBCYOQif0ZOlhpo7DZm2j1pMRIZtTw-nARhxqMScGxDJsBZPHoEMxhZo
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_food
3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Genetisch_gemodificeerd_organisme
4. http://initiativecitoyenne.be/2020/06/initiative-citoyenne-reclame-des-informations-a-la-commission-europeenne-sur-l-achat-de-vaccins-contre-le-coronavirus.html

 

 

 
Over de auteurs:

Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aanverwante onderwerpen, zij is moderator van de FB-groep van de stichting Vaccinvrij.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen dochters, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This