Informed Consent

In de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WOGB) staat de verplichting tot het geven van ‘Informed Consent’ beschreven. Wordt deze wet massaal overtreden door artsen die vaccins toedienen?

Deze pagina gaat over :

I. Wet op geneeskundige behandeling volgens het wetboek
II. Wet op geneeskundige behandeling volgens het RIVM
III. Informed Consent is eigenlijk ‘Manufactured Consent’
IV. Ontbrekende Informatie

 
Informed Consent zou ten bate van de ouders moeten zijn. De wet is opgezet om de ouders de informatie te geven die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen nadenken over hun keuze. Maar het RIVM gebruikt de tijd die is uitgetrokken voor Informed Consent ten bate van zichzelf – om toestemming te krijgen om te vaccineren en gegevens uit te wisselen.

 

 

I. Wet op geneeskundige behandeling volgens het wetboek

Wetboek - lees verder
Artsen zijn wettelijk verplicht zijn om de risico’s voor de gezondheid van de voorgestelde behandeling te bespreken.

Wetboek 7 – Afdeling 5 – Art. 48

1. De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in, die past bij zijn bevattingsvermogen, en overlegt tijdig met de patiënt over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt.

2. Bij het uitvoeren van de in lid 1 neergelegde verplichting laat de hulpverlener zich leiden door hetgeen de patiënt redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van:

a. de aard en het doel van het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling of de uit te voeren verrichtingen;

b. de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt bij het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling, de uit te voeren verrichtingen en bij niet behandeling;

c. andere mogelijke methoden van onderzoek en behandelingen al dan niet uitgevoerd door andere hulpverleners;

d. de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van de mogelijke methoden van onderzoek of behandelingen;

e. de termijn waarop de mogelijke methoden van onderzoek of behandelingen kunnen worden uitgevoerd en de te verwachte tijdsduur ervan.

 

 

II. Wet op geneeskundige behandeling volgens het RIVM

RIVM - lees verder
De invulling die de overheid geeft aan Informed Consent is extra tijd uittrekken voor:

 
1. Reclame voor het Rijksvaccinatieprogramma – alleen de voordelen benoemen en niet specifiek waarschuwen voor de nadelen.
2. Misleidende informatie verstrekken over de effectiviteit van het RVP
3. Belangrijke informatie over de bijwerkingen weglaten.

 
De onderstaande uitleg van de ‘terminologie’ is afkomstig van de website van het RIVM:
 

 

 

 

Consultatiebureau artsen krijgen een kwartier per persoon voor de “Informed Consent Procedure”. Artsen worden door het RIVM misleid over de wettelijke verplichting die zij hebben. De onderstaande informatie beschrijft de informed consent procedure. De groen gemarkeerde tekst is afkomstig van de website van het RIVM. De schuingedrukte tekst is door ons toegevoegd.

 

RIVM: In de uitleg van het RVP worden de ten minste de volgende vier onderdelen besproken:
 
1. Wat is het RVP?
2. Waarom vaccineren we?
3. Bijwerkingen
4. Centrale registratie en groepsbescherming
 
Tips voor het gesprek
 

 
A. Aankondiging van het gesprek
 
• Allereerst wordt het gesprek over het RVP aangekondigd. Bijvoorbeeld: ‘Ik zou u graag wat willen vertellen over het vaccinatieprogramma.’ en ‘Heeft u op dit moment zelf vragen hierover?’.

 
 
B. Wat is het RVP en waarom vaccineren we
 
• Het RVP is een preventieprogramma dat gratis aan alle kinderen die in Nederland wonen wordt aangeboden. Deelname aan het RVP is vrijwillig. Het RVP is niet alleen iets van Nederland, bijna alle landen in de wereld hebben een vergelijkbaar vaccinatieprogramma.

Vaccinvrij: De boodschap die gegeven moet worden is: “Het is gratis en iedereen doet het”

• We vaccineren omdat we deze ziektes en de ernstige complicaties van de ziektes kunnen en willen voorkomen. Sinds de start van het RVP ruim 60 jaar geleden zijn er in Nederland ongeveer 9000 doden en een nog veel groter aantal complicaties voorkomen.

Vaccinvrij: 98% van de daling in de sterfte aan infectieziektes is verdwenen vóórdat het RVP van start ging. Het heeft dus niets met vaccins te maken want die daling vond plaats toen er nog niet gevaccineerd werd.
 
Meer informatie:
Maarten en de media – promotieonderzoek over het effect van het RVP dient om de bevolking te misleiden?

• Vaccinaties geven naast individuele bescherming ook groepsbescherming (bij een voldoende hoge vaccinatiegraad). Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Groepsbescherming is ook voor jezelf van belang.

Vaccinvrij: Er is geen bewijs dat een vaccinatiegraad van 95% zorgt voor groepsimmuniteit. Ons Wob-verzoek hierover is niet beantwoord.
 
Meer informatie:
– Mythe 11 – Voor kuddeimmuniteit is een vaccinatiegraad van 95% nodig.
– WOB-verzoek 5 – vaccinatiegraad

 

C. Bijwerkingen
 
• Een vaccin is een geneesmiddel. Geneesmiddelen moeten aan strenge eisen voldoen. Vaccins worden extra goed in de gaten gehouden omdat ze worden toegediend aan gezonde mensen (vaak kinderen). Dit gebeurt zowel nationaal als internationaal en ook nadat een vaccin is toegelaten op de markt en in gebruik is.

Vaccinvrij: Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is voor haar basis inkomen afhankelijk van de farmaceutische industrie. Dit is een regelrechte belangenverstrengeling.

Meer informatie:
– Mythe 13 – vaccins worden rigoureus getest voordat ze op de markt komen
– Mythe 14 Vaccins worden nauwlettend gevolgd en gecontroleerd door overheidsinstellingen

• Er zijn bijwerkingen die bijna iedereen krijgt en die horen bij vaccineren. Ze worden veroorzaakt door het werkingsmechanisme van vaccins. Dit zijn pijn en roodheid en/of zwelling op de injectieplaats en koorts.

Vaccinvrij: Dit zijn bijwerkingen die binnen 72 uur na toediening van de prik optreden. Maar er zijn ook veel bijwerkingen die na dagen, maanden, zelfs jaren pas aan het licht komen. Over bijwerkingen op lange termijn worden ouders niet voorgelicht.

• Ernstige bijwerkingen waarvoor soms ziekenhuisopname noodzakelijk is, zijn uitermate zeldzaam en voorbijgaand. Dit zijn bijvoorbeeld koortsconvulsies, idiopathische trombopenie (ITP), Extensive limb swelling (ELS) en persistent crying. Bij vaccins die in het vaccinatieprogramma gebruikt ontstaat geen blijvende schade.

Vaccinvrij: Dat ernstige bijwerkingen uitermate zeldzaam en voorbijgaand zijn is onjuist. Het is een mythe.
 
Meer informatie:
– Mythe 8 – vaccins kunnen geen autisme veroorzaken.
– Mythe 9 – vaccins zijn altijd mild en tijdelijk van aard.

• Lareb is een onafhankelijk instituut dat bijwerkingen registreert en onderzoekt. Ouders en professionals kunnen bijwerkingen melden bij het Lareb.

Vaccinvrij: Het LAREB is een wassen neus. Ongeveer 1% van de bijwerkingen wordt gemeld. Hoe dit komt kunt u lezen in het volgende artikel: ‘Waarom stopt de Amerikaanse CDC het 1 miljoen dollar kostende Harvard Project voor het upgraden van het controle systeem voor vaccinveiligheid’

• Helaas doen er veel verhalen de ronde, onder andere op internet, over vermeende bijwerkingen die gewoon niet kloppen.

 
Hmmmm, vraag maar aan de ouders zelf wat er niet van klopt!

De verhalen van ouders met vaccinatieschade zijn min of meer hetzelfde… Ze worden niet serieus genomen en gaan elkaar informeren. En dan worden ze weggezet als antivaxxers die misinformatie verspreiden…
 

 

 

 

III. Informed Consent is eigenlijk ‘Manufactured Consent’

 
Dr. Suzanne Humphries legt in vier afleveringen uit hoe ‘Informed Consent’ met betrekking tot vaccins in werkelijkheid ‘Manufactured Consent’ is. Sinds de Bill & Melinda Gates Foundation in 2010 10 miljard dollar investeerde in wereldwijde initiatieven om zoals Bill Gates zei: “elk kind ter wereld te vaccineren”, is de voorlichting gedegradeerd tot één universele versie die ten dienste staat van dat doel. U kunt ondertiteling rechts onder in het scherm aanzetten.

Wie is Dr. Suzanne Humphries?
Over Dr. Suzanne Humphries:

Dr Suzanne Humphries is een regulier opgeleide arts die van 1989 tot 2011 als internist en nierspecialist werkte in verschillende ziekenhuizen. In 2011 heeft zij uit eigen beweging, en met een goede reputatie haar baan in het ziekenhuis opgezegd. Zij heeft diepgaand onderzoek verricht in de medische literatuur over vaccins, immuniteit, en de geschiedenis van vaccins en reguliere geneeskunde. Zij is co-auteur van ‘Dissolving Illusions – Disease, Vaccines and the Forgotten History’. Ze heeft in verschillende delen van de wereld lezingen gegeven.

 
Over “Dissolving Illusions’:

Nog niet zo lang geleden teisterden infecties de westerse wereld. Pokken, roodvonk, mazelen, tyfus, difterie, difterie, kinkhoest en andere ziekten werden ooit beschouwd als onvermijdelijk onderdeel van het leven. Vanaf het midden van de jaren 1800 was er een gestage daling van het aantal sterfgevallen door al deze ziekten, die tegen het midden van de jaren 1900 verder afnam tot bijna niet meer voorkomend. De uitroeiing van deze ziekten is een van de meest verbazingwekkende, maar voor vele nog onbekende ontwikkeling op het gebied van de volksgezondheid in de geschiedenis. Het is een verhaal van plagen en hongersnood, verpletterende armoede en smerigheid, individuele vrijheden versus de macht van de staat, protesten en arrestaties, en nog veel meer. Dissolving Illusions schildert een historisch portret met citaten uit lang genegeerde medische tijdschriften, boeken, kranten en andere bronnen.

 
Waarom geloven we iets? Is het omdat iedereen het gelooft? Is het omdat onze familie en vriendenkring het geloven? Is het omdat iemand in een autoriteitspositie ons heeft verteld dat we het moeten geloven? Werd ons op school geleerd om het te geloven? Geloven we het omdat het idee al zolang bestaat? Wat als alles wat we geloven over vaccineren een illusie is?

 

 
‘Dissolving Illusions – Disease, Vaccines and the Forgotten History’ – van Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk is niet meer te verkrijgen. Maar u kunt de pdf van geweldige boek hier downloaden.

Aanbevolen!

 

Meer informatie: Op 06-07-21 gaf juristen Maria Louise Genet een uitgebreid college over Informed Consent , experimenten op mensen en aansprakelijkheid. U kunt het hier bekijken: https://www.facebook.com/Viruswaarheid/videos/568203084189216

 

 

 

Gerelateerde pagina's

Rechten
WOB-verzoeken
Covid rechtzaken

Share This