GSK hield informatie over ernstige bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin achter – en wat gaat de WHO doen?

door | 27 sep 2018 | BMR-vaccin, Overig

dokter met griepvaccinIn onze nieuwbrief van 21 September hebben wij u bericht over een brief die is gestuurd naar de WHO-top die van 17-27 September vergadert in Rome. Een belangrijk punt op de agenda van de WHO is het Europese vaccinatiebeleid tussen nu en 2030. Een belangrijk punt uit de betreffende brief is de toenemende bezorgdheid over de ernstige bijwerkingen van vaccins.

 
Maar liefst 130 belangenorganisaties, waaronder de Stichting Vaccinvrij, uit heel Europa en Amerika hebben deze brief ondertekend en hij is verspreid onder meer dan 1 miljoen mensen, die via nieuwbrieven op de hoogte gehouden worden van deze actie. Voor meer informatie lees: ‘Open brief van internationale organisaties aan de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid’

 
De zorg van de belangenverenigingen, die een groeiende groep bewuste en bezorgde ouders in heel Europa vertegenwoordigen, is terecht en wordt weer eens bevestigd. Nog geen drie dagen nadat de brief aan de WHO werd aangeboden, onthult het medisch vakblad ‘British Medical Journal’ dat farmagigant Glaxo Smith Kline informatie over ernstige bijwerkingen van het Mexicaanse griepvaccin (Pandemrix) heeft achtergehouden in de periode dat miljoenen mensen wereldwijd gevaccineerd werden.1 Problemen met de veiligheid van vaccins beïnvloeden de ‘vaccinatiebereidheid’, en farma hangt niet graag de vuile was buiten. Waarom ontbreken de veiligheidsnormen en het openbaar wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is? En wat gaat de WHO doen met de steeds luider wordende roep om transparantie, keuzevrijheid en het beëindigen van corruptie op hoog niveau?

 

 

De Mexicaanse griep – onnozel griepje opgeblazen tot gevaarlijke ‘pandemie’

 
man met griepDe Mexicaanse griep is voor vele mensen een ‘eye-opener’ geweest. De burger begon te zien dat er iets niet klopte, dat er sprake was van een angst-campagne – geen werkelijk gevaar, maar propaganda voor het vaccin.

 
De oplettende burger ziet het op dit moment hetzelfde gebeuren met het meningokokken ACWY vaccin. Meer info: Is het meningokokken ACWY-vaccin voor baby’s een van de meest onnodige vaccins ooit? En: Men ACWY – waar zijn de cijfers die rechtvaardigen dat er gevaccineerd moet worden?

 
En we hebben het daarvoor zien gebeuren bij het baarmoederhalskankervaccin en de BMR. Het gevaar voor de ziekte speelt zich voornamelijk af in de krant, niet in de praktijk. Baarmoederhalskanker komt niet voor bij meisjes van 12, en een uitstrijkje is een veilige optie om baarmoederhalskanker te voorkomen. Meer info: ‘Baarmoederhalskanker – officiële cijfers laten zien dat er géén reden is om jonge meisjes te vaccineren tegen HPV‘ En: ‘Het ‘uitstrijkje’ in beeld – waarom is het ingevoerd en waarom wordt het ‘afgebouwd’?

 
De mazelen is in Nederland een gewone kinderziekte die in het jaar vóór de start van het mazelenvaccin in 1975 nog slechts 1 sterfgeval eiste. Dat wil zeggen dat er ook praktisch geen complicaties meer waren, want iemand sterft niet aan de mazelen; het is een voorspelbare, zichzelf genezende kinderziekte. In zeldzame gevallen kan iemand sterven aan de complicaties die bij de mazelen op kunnen treden.
Meer info: ‘Mazelen & BMR-vaccin

 

 

Geen medische reden, maar marketing

Onderzoeksverslaggever Daan de Wit schreef het boek: ‘Dossier Mexicaanse griep – een kleine griep met grote gevolgen’ waaruit de volgende citaten komen:

‘Voortdurend werden we eraan herinnerd: we moesten rekening houden met een nieuwe Spaanse griep. Maar inmiddels is bekend dat de Mexicaanse griep honderdmaal minder dodelijk was dan de beruchte griep uit 1918. Sterker, onderzoek van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC laat zien dat de Mexicaanse griep de helft minder slachtoffers maakte dan een gemiddelde seizoensgriep. Epidemioloog Luc Bonneux: ‘De Mexicaanse griep is het grootste medische schandaal sinds de Tweede Wereldoorlog.’ 2

 
Een belangrijke rol bij het zaaien van paniek over de Mexicaanse griep is weggelegd voor viroloog Ab Osterhaus.

‘Eind april 2009 schetst Osterhaus in het televisieprogramma De Wereld Draait Door wat presentator Matthijs van Nieuwkerk een ‘apocalyptisch scenario’ noemt. De Mexicaanse griep is de eerste pandemie in 41 jaar; Nederland, België en de rest van de wereld staan historische tijden te wachten. Later blijkt echter dat Osterhaus diezelfde ochtend heel anders tegen deze ‘ernstige’ boodschap aankeek. ‘Knetterpositief!’ zegt hij enthousiast tijdens een vergadering met zijn staf over het eerste geval van Mexicaanse griep dat in Nederland is geconstateerd: een kind van vier jaar. De camera van VPRO’s Tegenlicht registreert hoe Osterhaus een fles whisky laat aanrukken om met zijn team te toasten op de primeur. ‘Soms krijg je de indruk dat er een hele industrie bijna staat te trappelen voor een volgende grieppandemie,’ zegt griepexpert Tom Jefferson. Carrières, reputaties van instituten en vooral veel geld staan op het spel.’2

Vaccin spuitenWe dienen er rekening mee te houden, DAT OOK NU, er mensen zijn die kennelijk niet het beste met onze kinderen voorhebben, en niet de gezondheid van onze kinderen voorop stellen, maar toch een platform krijgen in de media om angst te zaaien.

 

 

 

 

Veel geld en grote belangenverstrengelingen – de WHO

 

‘Bij een invloedrijke organisatie als de WHO is onafhankelijkheid cruciaal. Daarom is het gerechtvaardigd te kijken naar de inkomstenbronnen. In 1998 is het overgrote deel van de inkomsten van de WHO afkomstig van overheden. Maar dat verandert in 2004 wanneer er ‘publiek private partnerschappen’ (PPP’s) worden aangegaan. Vanaf dan is het grootste deel van de inkomstenstroom afkomstig van de industrie, waarna hun invloed navenant toeneemt. Wolfgang Wodarg, van de Raad van Europa: ‘De private invloed is overweldigend. En dat is de reden dat we niet kunnen begrijpen dat de WHO die we zo liefhadden onherkenbaar is geworden.’ 2

Wat kunnen we hieraan toevoegen? De WHO wordt voornamelijk gefinancierd door belanghebbenden. Wie betaalt die bepaalt. Belangenverstrengelingen zijn kennelijk normaal bij de WHO.

 

 

Ongewenste neveneffecten: pandemische griepvaccins van GSK

 
GeldHet opgeblazen verhaal over de ‘pandemie’ die de hele wereld met angst en beven naar het achtuurjournaal deed kijken, had tot gevolg dat er miljoenen mensen in de rij stonden om de prik te gaan halen. En NU PAS, acht jaar later komt er naar buiten dat GSK tijdens de ‘pandemie’ en al die tijd erna, tot op de dag van vandaag wist dat dit vaccin ernstige bijwerkingen heeft.

 
Het British Medical Journal (BMJ) kreeg toegang tot rapporten over de farmacovigilantie, of te wel geneesmiddelenbewaking van vaccins, opgesteld door GSK (GlaxoSmithKline) tijdens de Mexicaanse griep uitbraak in 2009 (ook wel H1N1 of “varkensgriep” genoemd). De rapporten beschrijven de bijwerkingen van drie van de griepvaccins die voor wereldwijde griepuitbraken ingezet kunnen worden: Pandemrix, Arepanrix en een H1N1-vaccin zonder adjuvans (hulpstoffen) waar geen merknaam van is verstrekt. Ondanks overeenkomsten in de samenstelling van Pandemrix en Arepanrix-vaccins, verschilden de gerapporteerde bijwerkingen, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding aanzienlijk. Noch GSK noch de gezondheidsautoriteiten hebben deze informatie openbaar gemaakt tijdens de Mexicaanse griep uitbraak of in de acht jaar daarna. Uit het artikel getiteld: ‘Pandemrix vaccine: why was the public NOT TOLD of early warning signs?’ uit het zijn BMJ komt de onderstaande visuele samenvatting van het onderzoek.

 

 
Screenshot Britisch Medical Journal

 

 

Zijn dit alle bijwerkingen of zijn er nog meer?

 
Deze informatie is afkomstig van het farmaceutisch bedrijf. In de praktijk zal een veelvoud van de bijwerkingen niet gemeld en zelfs vaak niet herkend of erkend worden. We kunnen alleen maar gissen naar het aantal kinderen en volwassenen die moeten leven met de gevolgen van een ondoordacht moment. Maar op een getal van 70 miljoen mensen die de prik hebben gekregen zullen een paar miljoen slachtoffers niet ondenkbaar zijn.

 
Kennelijk zijn overheden eerder bereid het publiek voor te houden dat vaccineren veilig is dan te erkennen dat dit helemaal niet bewezen is. Kennelijk zijn journalisten tevreden met het publiceren van persberichten in plaats van zelf onderzoek te doen. En kennelijk zijn veel artsen liever niet dan wel op de hoogte van wat ze precies inspuiten en wat hier de ‘ongewenste gevolgen’ van kunnen zijn. En dat moet stoppen!

 

 

Gaat de WHO luisteren naar de bevolking?

 
Volgend op de brief die is gestuurd naar de WHO-top naar aanleiding van de onthulling dat GSK bijwerkingen heeft achtergehouden, is nog een korte brief geschreven met het dringende verzoek de bevolking serieus te nemen. Hieronder de vertaling:

 

 

Beste lid van het Europees Parlement,

 
‘Aan de vooravond van de WHO-vergadering over ‘Vaccine Quality Control’ (het waarborgen en controleren van de kwaliteit van vaccins) die volgende week in Rome wordt gehouden, heeft het ‘European Forum of Vaccine Vigilance’ (Europees Forum voor waakzaamheid betreffende vaccins) naast 130 andere organisaties de bijgevoegde Internationale Open Brief ondertekend. In deze brief dringen wij aan op meer transparantie, keuzevrijheid en Informed consent (volledig geïnformeerde toestemming).

Verschillende feiten en gebeurtenissen tonen nu duidelijk aan dat het probleem van vaccinveiligheid niet langer over het hoofd kan worden gezien. Op 19 april 2018 heeft u een resolutie aangenomen over de “Weerstand tegen vaccineren en de afname van de vaccinatiegraad in Europa”, waarin u herhaaldelijk het belang van meer transparantie en het beëindigen van belangenconflicten bij de beoordeling van vaccinveiligheidsstudies en bij de goedkeuring om nieuwe vaccins op de markt te brengen benadrukt. Met name van het Europees Geneesmiddelen Bureau (EMA).

Op 21 september 2018, direct na het versturen van onze brief, onthult een artikel uit het British Medical Journal schokkende informatie over de onveiligheid van het Pandemrix-vaccin van GSK en wordt de vraag gesteld of het EMA (European Medicine Agency, belast met goedkeuring van vaccins voor de Europese markt), haar werk wel naar behoren uitvoert.

We staan ​​erop dat u onze brief leest. Hij is in een aantal verschillende talen vertaald en vóór de start van de vergadering van de WHO-top in Rome hebben meer dan een miljoen mensen hem ontvangen. Het is nu absoluut noodzakelijk dat de stem van onafhankelijke deskundigen en burgerverenigingen zonder belangenconflicten wordt gehoord. Wij verzoeken u ons te laten weten wanneer het debat over dit onderwerp wordt gepland, zodat onze vertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn.’

 
Het Europees Forum voor vaccinwaakzaamheid.

 

 
babyOf de WHO de consumentenorganisaties als serieuze gesprekspartner zal benaderen is de vraag. Zo ja, dan mogen we hopen dat onze roep om wetenschappelijk bewijs van veiligheid van vaccins serieus wordt genomen. Zo nee, dan dient dit voorval ter illustratie van de roep van consumentenorganisaties zoals de Stichting Vaccinvrij naar de burger toe: DENK MEE, DENK NA, DOE MEE. We dienen aan beide kanten actief te zijn. Zowel op politiek als op persoonlijk niveau. U heeft dit artikel tot het einde toe gelezen… zorgt u ervoor dat het ook anderen bereikt, bijvoorbeeld door de link ervan op facebook te plaatsen? Door erover te praten? Denkt u mee, en deelt u informatie? De WHO werd en wordt betaald door het bedrijfsleven. Maar de WHO heeft misschien het geld en de macht, maar de burger heeft de aantallen en een groeiend bewustzijn. Is het einde van angst en onwetendheid in zicht?

 

 

 

 

 

Bronnen:
1. https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3948 
2. https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html

 

 

Over de auteurs

Ellen Vader verzamelt, onderzoekt en verspreidt informatie over vaccingerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, volwassen kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichtig Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This