Is SARSCoV-2 een lab-virus?

door | 11 jun 2021 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Het onderstaande artikel is een lang artikel dat is opgedeeld in 10 onderdelen. Het dient als basis voor verder onderzoek. Als SarsCoV-2 afkomstig zou zijn uit een laboratorium, wat zou dat betekenen voor de aanpak van de crisis?

Inleiding
1. ‘Gemakkelijk te doen’ (2011)
2. Financieringsstop in de VS (2014)
3. Biosafety lab-4 in aanbouw in Wuhan (2015)
4. VS financiert gain-of-funding onderzoek in het buitenland (2015)
5. Batwoman Shi Shengli’s vleermuizen onderzoek
6. 2016 Fauci’s Gain-of-function patent (2016)
7. Moratorium gain of function onderzoek opgeheven (2017)
8. Pandemie op komst, we gaan dood! (2018)
9. Zijn hybride virussen Biowapens?
10. Eis transparante communicatie en regelgeving
Bronvermeldingen
 

 

Inleiding

Het is eind mei 2021. Opeens komt de discussie weer opgang over de vraag of het virus dat Covid-19 zou veroorzaken, een natuurlijk virus is of uit het laboratorium komt. De zogenaamde ‘lab-lek’ hypothese. De discussie over deze vraag leek beslecht. Alleen de zogenaamde conspiracy gekkies hadden het er nog over. Maar ineens mag er weer openlijk over gesproken worden. Hoe komt dat?

 

Het is interessant deze discussie te volgen met meer informatie over het soort onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt. Het lijkt er wellicht op dat de ethische discussie over experimenteren met virussen nieuw is, maar in feite is deze discussie een decennium geleden flink opgelaaid en ook toen was het al niet nieuw. In de VS was er zelfs een paar jaar een financieringsverbod – ook wel moratorium genoemd- op dergelijk onderzoek, omdat het te gevaarlijk werd geacht. Ook is het gewoon een feit dat uit laboratoria die bekend staan als goed tot zeer goed beveiligd, toch gevaarlijke virussen ontsnappen.

 

 

1. ‘Gemakkelijk te doen’ (2011)

“Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk het eigenlijk is om te doen.”1.1

Zo verklaarde Ron Fouchier over het zogenaamde gain-of-function onderzoek tegenover de New York Times op 26 december 2011.

Met gain-of-function-onderzoek bedoelen virologen het kunstmatig vergroten van de functionaliteit van een virus, bijvoorbeeld zodat het ook voor muizen of mensen besmettelijk wordt, waar het in eerste instantie alleen vleermuizen besmette. Vaak ook probeert men het besmettelijker maken door ervoor te zorgen dat het virus door verspreiding via de lucht kan besmetten. Niet alle virussen kunnen dat van nature en verspreiding door de lucht gaat sneller dan via bijvoorbeeld oppervlakken.

De hier geciteerde Ron Fouchier werkte destijds bij het Erasmus medisch Centrum op de afdeling Virosciense waar Ab Osterhaus de scepter zwaaide. Tegenwoordig is hij daar plaatsvervangend hoofd.

26 december 2011

New York Times: Debate Persists on Deadly Flu Made Airborne

‘The news, delivered one afternoon last July, was chilling. It meant that Dr. Fouchier’s research group had taken one of the most dangerous flu viruses ever known and made it even more dangerous — by tweaking it genetically to make it more contagious.

What shocked the researchers was how easy it had been, Dr. Fouchier said. Just a few mutations was all it took to make the virus go airborne.’  1.1

 

Onder deskundigen was toen al het debat losgebroken. Moet je dit soort onderzoek eigenlijk wel willen? Is het niet veel te gevaarlijk? Ron Fouchier staat achter wat hij doet in Rotterdam. Anderen hebben zorgen hierover en waarschuwen voor ontsnapping van gevaarlijk virusmateriaal en zijn zelfs bang voor het gebruik hiervan voor biologische oorlogsvoering.

 

 ;
 
“Dit onderzoek had niet moeten worden uitgevoerd”,  zegt de verontruste Richard H. Elbright, professor in de chemie en biologische wapens aan de Rutgers universiteit te New Brunswick, in hetzelfde artikel. Hij waarschuwt de wereld voor het feit dat virussen gebruikt kunnen gaan worden als biowapen en al honderden malen per ongeluk waren ontsnapt uit het lab en dat hetzelfde zou kunnen gebeuren met dit nieuwe virus.

“This research should not have been done,” said Richard H. Ebright, a chemistry professor and bioweapons expert at Rutgers University who has long opposed such research. He warned that germs that could be used as bioweapons had already been unintentionally released hundreds of times from labs in the United States and predicted that the same thing would happen with the new virus. It will inevitably escape, and within a decade,” he said.  1.1

 

regelHeeft Richard Ebright gelijk gekregen met zijn voorspelling van 2011?

 

 

 

2. Stop op gain-of-function onderzoek in de VS (2014)

 

2.1 officiële stop

 
Drie jaar later, in oktober 2014 bleek dat dit gevaar zo algemeen aanvaard dat de Amerikaanse overheid een zogenaamd moratorium, een stop afkondigde op de financiering van het ‘gain-of-function’ onderzoek. Specifiek werden hierbij verontrustende studies genoemd rond griep, SARS en MERS.

‘In October 2014, the US government put a stop to all federal funding for gain-of-function studies, with particular concern rising about influenza, SARS, and Middle East respiratory syndrome (MERS). “NIH [National Institutes of Health] has funded such studies because they help define the fundamental nature of human-pathogen interactions, enable the assessment of the pandemic potential of emerging infectious agents, and inform public health and preparedness efforts,” NIH Director Francis Collins said in a statement at the time. “These studies, however, also entail biosafety and biosecurity risks, which need to be understood better.’ 2.1

 

Als specifiek voorbeeld werd het onderzoek genoemd van Ralph Baric, onderzoeker van infectieziektes aan de Universiteit van North Carolina, Chapell Hill. Hij was al vóór het moratorium begonnen met een onderzoek naar het construeren van hybride coronavirussen. Dat was de reden waarom heeft hij ondanks het moratorium, toch zijn onderzoek mocht afmaken. Hij publiceerde dat in november 2015 in medisch-wetenschappelijke vakblad Nature. Zijn team had op basis van een vleermuisvirus een hybride variant geconstrueerd dat SARS kan veroorzaken in muizen maar ook mensen kan infecteren. Hybride is in dit verband deels vleermuisvirus en deels een ander virus dat mensen infecteert.

‘Ralph Baric, an infectious-disease researcher at the University of North Carolina at Chapel Hill, last week (November 9) published a study on his team’s efforts to engineer a virus with the surface protein of the SHC014 coronavirus, found in horseshoe bats in China, and the backbone of to one that causes human-like severe acute respiratory syndrome (SARS) in mice. The hybrid virus could infect human airway cells and caused disease in mice, according to the team’s results, which were published in Nature Medicine.’ 2.1

 

Overigens was het onder andere de eerder genoemde dr. Ebright die het niet eens was met het besluit dat Ralph Baric zijn onderzoek mocht afmaken, ondanks het moratorium.

 

 

2.2 Europese bouwt gewoon door aan hun bio-safety labs 

 
Het is opvallend dat de discussie die tot een financieringsstop leidde in de VS, geen gevolgen leek te hebben voor de gang van zaken in Europa, waar op datzelfde moment zes laboratoria operationeel waren die dit onderzoek ook zouden kunnen doen. Daarnaast waren er zelfs nog zeven labs in aanbouw. Zo blijkt uit de Nederlandse rijksbegroting een jaar voor het moratorium:

 

4 juli 2013:

‘Er zijn momenteel in Europa zes operationele BSL-4 laboratoria in vier verschillende landen (Engeland, Duitsland, Zweden en Frankrijk) en er zijn nog zeven tot acht van dergelijke laboratoria in aanbouw. Deze laboratoria werken samen in een door het European Center for Disease Control (ECDC) gesponsord netwerk ENIVD (European Network for Diagnostics of «Imported» Viral Diseases). In een memorandum of understanding is gewaarborgd dat er altijd snelle diagnostiek (<24 uur) zal worden gedaan bij acute gevallen van patiënten met hemorrhagische koorts. Dit blijkt in de praktijk te werken, gezien onze ervaring in 2008 met een Marburg patiënt in Nederland. De diagnostiek werd toen zonder enige vertraging gedaan in het BSL-4 lab Hamburg.’ 2.2

 

Die laboratoria hebben heel specifieke aanduidingen. Het zijn zogenaamde biosafety labs (BSL) met een getal daarachter. BSL-4 staat voor een laboratorium met de aller zwaarste veiligheidsprocedures. Het gevaarlijk geachte Gain-of-function-onderzoek wordt daar gedaan.

 

 

 

 

 

2.3 Nederland bagatelliseert het gevaar van het sleutelen aan virussen 

 
Het was niet zo dat de discussie ontbrak in Europa, er zijn zelfs rechtszaken gevoerd over het vogelgrieponderzoek in het lab in Rotterdam. Amerikanen wilden bijvoorbeeld de publicatie van dit onderzoek van Ron Fouchier verbieden omdat het een handleiding voor terroristen zou kunnen worden. Maar uiteindelijk lag het toch ‘op straat’.

In Nederland zelf werd het een en ander met sussende woorden naar buiten gebracht. De website Saltmines becommentarieert de kamerbrief hierover van 17 februari 2012:

‘In een Kamerbrief van 17 februari 2012 – van de hand van Edith Schippers, minister van VWS – werd uit de doeken gedaan hoe onenigheid was ontstaan tussen de Amerikaanse overheid en wetenschappers aan het EMC Rotterdam onder leiding van Ron Fouchier over de publicatie van onderzoeksresultaten. Eerst besprak de brief het onderzoek zelf.

 

 

De toevoeging ‘de resultaten kunnen inhouden dat overdracht van dit virus tussen mensen mogelijk is’ was waarschijnlijk een bewuste afzwakking om het allemaal niet zo dramatisch te doen voorkomen, want het virus was wel degelijk overdraagbaar van mens tot mens gemaakt. De ‘zoogdieren’ waaraan gerefereerd werd waren fretten, die een longsysteem hebben dat zeer grote overeenkomsten vertoont met het menselijke longsysteem. Als een ziekte tussen fretten over kan springen, dan geldt dat ook voor mensen. Dat was tenslotte ook het beoogde doel van het onderzoek.’ 2.3

 

We zien dus dat de discussie over gevaarlijke virussen maken niet ophoudt na het verbod in de VS.  Maar veel kracht lijkt hij niet te hebben want het werk gaat door en uitbreiding ervan wordt zelfs mogelijk gemaakt.

 

 

 

3. Het westen helpt het bio-safety lab-4 in Wuhan bouwen (2015)

 

3.1 Bouw van een biosafety-lab level 4 in Wuhan

 
Maar ook in China werd in die jaren hard gewerkt aan een bio-safety lab dat zelfs gecertificeerd zou moeten gaan worden met het hoogste veiligheidsniveau: level 4. Dit naar westers model en met westerse steun. Dat lab stond in Wuhan en kwam in 2020 pas in beeld bij het grote publiek na de uitbraak van Covid-19. Maar al in 2015 waren ze zo ver met de bouw, dat ze vast internationaal en hoog gekwalificeerd personeel wierven voor de periode vanaf het jaar 2017.

‘Within the framework of the Sino-French Cooperation Agreement on Emerging Infectious Diseases Prevention and Control (2) signed in October 2004, China constructed its first BSL-4 laboratory, the Wuhan National Biosafety Laboratory (Level 4) of the Chinese Academy of Sciences, in 2015. During construction, prospective BSL-4 laboratory staff members visited France, the United States, or Australia for BSL-4 training and capacity building.’ 3.1.1

 

 

3.2 Frans Chinese samenwerking

 
Vooral Frankrijk heeft in die jaren veel gedaan voor het opzetten van dit lab. De fransman Yves Lézy, directeur van het grote gezondheidsonderzoekscentrum INSERM, keek in zijn nieuwjaarstoespraak op 23 januari 2018 trots terug op de opening van het bio-safety lab in Wuhan het jaar daarvoor. Hij en zijn vrouw, de Franse minister van gezondheid Agnés Bruzyn waren daarbij aanwezig. Lézy prijst in zijn nieuwjaarspraatje de Frans-Chinese samenwerking bij het bouwen en inrichten van het lab in Wuhan en kijkt uit naar verdere samenwerking.

“In China, while the Wuhan P4 high level biosafety laboratory – based on the Inserm Jean Mérieux P4 model in Lyon – has recently opened, cooperation on the prevention and control of emerging infectious diseases is set to continue. Both nations must also establish new scientific projects based on artificial intelligence and the silver economy. The French-Chinese collaboration should draw on Inserm research for the latter.” 3.2.1

Ook kijkt hij overigens vooruit naar een ander, maar gerelateerd onderwerp is de nieuwe technology in Frankrijk: gen-therapie:

“In early 2018, a new ART based on gene therapy will be launched in Evry. This will boost the development of new viral vectors, bioproduction technology and genome editing tools. The objective is to speed up the proof of concept transfer from Inserm laboratories to clinical practice.” 3.2.1

 

 

3.3 Twijfels over de veiligheid blijven

 
Wat niet aan bod komt in het openingspraatje in Wuhan, noch in het nieuwjaarspraatje van de INSERM directeur voor 2018, zijn de twijfels over de veiligheid van dit nieuwe Chinese lab. Het blad Nature noemt op 26 februari 2017 die twijfels wel. Grofweg zijn er twee grote bezwaren:

  1. Er zijn al eerder uit bio-safety labs in China virussen ontsnapt.
  2. De Chinese houding is niet open. Een open houding is een belangrijke voorwaarde voor goed werkende veiligheidsprocedures


Corvelva

‘On February 26, 2017 an article was published in the scientific journal Nature[5] where the concern of a part of the scientific community was highlighted about the opening of a laboratory, the first Chinese with a BSL-4 safety level, right in Wuhan: the Immunology and Metabolism of the Medical Research Institute. Concern was also given by the fact that the SARS virus had already escaped several times from Beijing’s high-level containment facilities [6] and, above all, the level of freedom and openness of the Chinese government did not allow us to be sure that these laboratories did not have a dual purpose, namely the research and development of biological weapons.’ 3.3.1

 

3.4 Tbilisi, Georgia; bijna ramp

 
De kritiek van Nature gaat over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Verstandig om daar over na te denken als het gaat om levensgevaarlijk genetische maaksels. Maar ook in de praktijk is al vaker gebleken dat een ongeluk in een niet zo heel klein hoekje hoeft te zitten. Het gaat soms maar net goed voor de wereldbevolking. Bijvoorbeeld in het nota bene door het Pentagon gefinancierde laboratorium in Tblisi, Georgia. Ook hier is de tweede waarschuwing die Nature aandroeg aan de orde: geen openheid van zaken rond veiligheid.

‘Project G-2101: Pentagon biolab discovered MERS and SARS-like coronaviruses in bats

April 30, 2020

The Lugar Center, the Pentagon-funded biolaboratory in Georgia’s capital Tbilisi
 
Two years ago, I investigated an alleged laboratory accident at the Lugar Center, the Pentagon biolaboratory in Georgia’s capital Tbilisi, which had resulted in the death of two Filipinos working in the laboratory. The death cases were hidden by the local authorities but I recorded on camera witnesses who testified about this tragic incident.
 
However, what then seemed to me to be a local issue, turned out to be part of a bigger story. The Lugar Center in Georgia is just one of the many Pentagon biolaboratories in 25 countries across the world. They are funded by the Defense Threat Reduction Agency (DTRA) under a $ 2.1 billion military program – Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), and are located in former Soviet Union countries such as Georgia and Ukraine, the Middle East, South East Asia and Africa. Much of their work is classified and includes projects on bio-agents and pathogens with pandemic potential.’ 3.4.1

 

 

3.5 Baxter, Oostenrijk

 
Maar ook dichter bij huis bij de bio-safety labs-3 van de firma Baxter in Orth an der Donau in Oostenrijk is er een ongeval geweest met een ontsnapping van gevaarlijke vogelgriepvirussen in 2009. In Nature Medicine verscheen in april 2009 een artikel daarover.

Het lek werd ontdekt doordat proefdieren in een lab in Tsjechië na een gewoon griepvaccin, hele heftige en onverwachte bijwerkingen kregen. Na onderzoek bleek het griep-vaccin vervuild met de dodelijke volgelgriep H5N1. Dit bleek afkomstig van een ander lab in Orth-an-der-Donau in Oostenrijk, dat onderdeel is van de firma Baxter.

De WHO en de ECDC zijn op de hoogte gebracht en verklaarden dat de Oostenrijkse minister van gezondheid dit af moest handelen. ‘Er is niets alarmerends gevonden’ was de reactie van het ministerie.

‘In February, a group of experimental ferrets at a research facility in the Czech Republic fell ill. The ferrets had recently been injected with a culture containing what was believed to be a straight shot of the seasonal influenza virus, but their symptoms were severe and wholly unexpected. Researchers later determined that they were suffering from avian influenza; the seasonal flu culture had been contaminated with the deadly virus H5N1.
 
The flu sample, which came from an Austrian laboratory owned by Baxter International, ended up in at least three other labs in Austria, Germany and Slovenia. Although no one has fallen ill as a result of the mix-up, experts say the incident raises biosafety concerns and highlights the need for better quality control.
 
“I think it points to major problems,” says David Topham, a microbiologist at the University of Rochester Medical Center and co-director of the New York Influenza Center of Excellence. Although contamination can happen easily, he says, there should be sufficient safety measures in place to prevent it.
 
Christopher Bona, a spokesperson for the Illinois-based Baxter, says it is “highly unlikely” that anyone was exposed to the avian flu virus. He adds that the contamination was due to “a combination of process, technical and human error,” but that the problem has since been corrected. Bona refused to give specific details about how the accident occurred, noting that Baxter’s processes are proprietary.
 
Although the World Health Organization and the European Centre for Disease Prevention and Control are aware of the incident, the Austrian Ministry of Health has jurisdiction over Baxter’s lab in Orth-Donau. The ministry audited the lab after the accident. “Nothing alarming was found,” says Sigrid Rosenberger, a spokesperson for the ministry.’ 3.5.1

 

Ab Osterhaus was ervan op de hoogte en vond dat Baxter openheid van zaken moest geven, de steeds terugkerende kritiek.
 

‘”The mere fact that this could happen,” says Albert Osterhaus, head of the virology department at Erasmus University Medical Center in Rotterdam, “indicates that there is something wrong.” Osterhaus would like to see Baxter help others learn from its mistake: “when you see […] holes in the system, I think it’s important to share that with the people that are working in this particular area.” It’s like the aftermath of a plane crash, he says. “It’s always very important to see what went wrong.”’ 3.5.2

 
Maar voor de Oostenrijkse onderzoeksjournalist Jane Bürgermeister was dat niet genoeg. Zij zat er bovenop destijds en vond het wél alarmerend. Maar na eindeloos procederen tegen de Oostenrijkse staat van haar kant om openheid van zaken te verschaffen, begon de staat tegenacties en legden haar het zwijgen op.

 

‘The contaminated flu vaccine material was sent to 16 labs in four countries. Only the vigilance of a lab technician in the Czech lab detected the contamination and prevented an outbreak of a deadly pandemic. Such a pandemic could have led to a devastating loss of life not just in Austria but around the entire globe, killing potentially millions of people and leading to mass forced vaccination.

[…]

And yet the Austrian government opened no investigation into the contamination of 72 kilos of seasonal flu vaccines with the bird flu virus in Baxter’s facilities in Orth an der Donau in February 2009. It did nothing to investigate this case of a pharmaceutical company attempting to trigger a pandemic. Baxter facilities have appeared on a top secret list of key US government sites abroad published by Wikileaks. It is clearly a dual purpose bioweapons plant.’ xx

 

 

3.6 Uitbraak bio-safety-lab Fort Detrick, North Carolina

 
In Fort Detrick staat een militair bio-safety lab. Hier heeft Judy Mikovits gewerkt die in haar Plandemic een boekje opendoet over hoe het daar toeging. (Plandemic). Al in 2003 werden daar gain-of-function onderzoeken gedaan, als gezegd de discussie over gain-of-function onderzoeken nog ouder dan Ron Fouchiers uitspraken in 2011 hierover. Maar later, vlak voor de corona uitbraak eind 2019, moest het lab dicht vanwege procedurele fouten rond de administratie van ‘gevaarlijke materialen’. Op 5 augutus 2019 meldt de New York times:

‘Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over Safety Concerns
Problems with disposal of dangerous materials led the government to suspend research at the military’s leading biodefense center.’

 

New York Times zet niet in de leader dat het om virusmateriaal ging. Elders werd dat wel degelijk genoemd:

Aug. 5, 2019
‘Safety concerns at a prominent military germ lab have led the government to shut down research involving dangerous microbes like the Ebola virus.

“Research is currently on hold,” the United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, in Fort Detrick, Md., said in a statement on Friday. The shutdown is likely to last months, Caree Vander Linden, a spokeswoman, said in an interview.’ 3.6.2

 

Deze uitbraak kwam vlak nadat een ‘mysterieuze longziekte’ was uitgebroken in het naburige Greenspring Village. Een verband tussen beide zaken is niet diepgaand onderzocht.

17 juli 2019
Overledenen na uitbraak longziekte Greenspring village, vlakbij Fort Detrick
‘A mystery respiratory disease is reported in North Virginia’ 3.6.3

 

Kortom, tot voor kort vonden uitbraken van artificiële virussen uit hoog beveiligde laboratoria regelmatig plaats. Zelfs bij militaire labs. Opvallend daarbij is dat het nauwelijks in het nieuws komt en als insiders er al iets over zeggen is dat openheid ontbreekt, bijna ongeacht in welk land het gebeurt.

 

 

 

4. VS financiert gain-of-function onderzoek in het buitenland (2015)

 

4.1 Onderzoeksgelden voor gain-of-function-onderzoek in Wuhan

 
Ondanks het lopende het moratorium op gain-of-function-onderzoek in de VS, heeft het NIAID in 20215 aan EcoHealth Alliance toch een bedrag van 3,7 miljoen dollar verstrekt om onderzoek te doen naar het risico op corona-virussen die vanuit hun natuurlijke omgeving op mensen zouden kunnen overstappen. Het werd uitgevoerd in China:

‘The NIAID did award $3.7 million in grants to EcoHealth Alliance to study the “risk of future coronavirus (CoV) emergence from wildlife using in-depth field investigations across the human-wildlife interface in China” at wet markets, but not all of that funding went to the lab in Wuhan.’ 4.1.1

 

Wat is het NIAID en wie is er de baas? De inmiddels beroemd geworden Dr. Fauci was toen -en is nog steeds- directeur van -het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en als zodanig eindverantwoordelijk voor deze financiering. In 2020 werd hij ook vanuit zijn rol als directeur van NIAID, directe adviseur van president Trump tijdens de uitbraak van de coronacrisis.

Het zou zomaar kunnen dat Fauci later gewoon keurig de waarheid spreekt als hij op 11 mei 2021 tegen senator Rand Paul met grote stelligheid poneert dat hij nooit gain of function-onderzoek van het Wuhan lab heeft gesponsord.

11th May 2021
C-Span:
Dr. Fauci: “Senator Paul, with all due respect, you are entirely and completely incorrect that the NIH has not ever and does not now fund gain of function research in the Wuhan institute of virology”  4.1.2

Immers, de betaling was aan de Eco Health Alliance van Peter Daszak.

Toch zijn er ook aanwijzingen dat het lab in Wuhan rechtstreeks gelden ontving van NIH.

‘Many media reports refer to several millions of dollars in tax money sent from the NIH to he Wuhan lab via the New York-based nonprofit “EcoHealth Alliance.” However, research with the lab, and the lab itself, received significant additional U.S. support including:

Grants directly from the NIH.

Grants directly from Dr. Fauci’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases and the NIH. (See grant numbers highlighted below.)’  4.1.3

 

 

4.2 Peter Daszak, directeur van EcoHealth Alliance  

 
Peter Daszak is een van oorsprong Britse zoöloog, gespecialiseerd in zoönose, het overspringen van ziekten van dier op mens. Hij is voorzitter van de EcoHealrth Alliance, een organisatie die verschillende programma’s ondersteunt rond ‘global health en pandemic prevention’. Peter Daszak heeft tussen 2014 en 2019 samengewerkt met de befaamde Shi Zhengli die vleermuizenvirussen onderzoekt in Wuhan en was lid van het team dat onderzoek deed naar de oorsprong van SARS-CoV-2 4.2.1

 

Al in 2013 was hij met NIAID-gelden betrokken bij virologisch onderzoek in China. Tegen maart 2015 was het duidelijk dat de virulentie van het inmiddels fameuze spike-eiwit van coronavirussen, dat kan aanhaken aan de menselijke ACE II eiwitten, een gevaar kon opleveren voor de gezondheid van mensen. Onderzoekers bij NIAID, EcoHealth Alliance en andere onderzoekers klaagden over het feit dat het grote publiek niet genoeg bezorgd was over corona-virussen om hen een goede financiering te verschaffen voor onderzoek.

 

Peter Daszak vatte dit samen door te zeggen dat totdat een uitbraak echt voor de deur staat het grote publiek hier veel te weinig besef van had.

“Als je een goede basis wilt neerleggen voor financiering tot voorbij de crisis, zo zei hij, dan moet het publiek het besef krijgen dat pandemie-vaccins noodzakelijk zijn. De media zijn ontzettend belangrijk daarbij. De zakelijke kant zal dan vanzelf de hype volgen. En wij moeten die hype in ons voordeel gebruiken om tot zaken te komen. Investeerders zullen wel reageren als ze de winsten zien aan het einde van het proces.” 4.2.2

 

 

4.3 EcoHealth Alliance doet een project in Italië     

 
In 2016 is het moratorium nog steeds van kracht. In dat jaar lanceerden EcoHealth Alliance en de Amerikaanse hulporganisatie USAID The Global Virome Project. Doel van het project was om te speuren naar virussen die een pandemie zouden kunnen veroorzaken.

Het project werd gepresenteerd in het conferentiecentrum van de Rockefeller Foundation in Bellagio in Noord-Italië, dat ironisch genoeg vier jaar later het epicentrum van de corona-uitbraak in Europa zou worden.

‘The Global Virome Project (GVP) was conceived in response to repeated and unpredictable emergence and re-emergence of high impact viral epidemics and pandemics compromising global health security and well-being of the peoples of the world.’ 4.3.1

 

 

4.4 Thousand Talents program     

 
Koffer gevuld met dollarsSoms gaat het geld de andere kant op. Zo werd professor Charles Lieber een nano-tech expert van Harvard Universiteit betaald via het Duizend Talenten Programma van de Chinese staat. Hij heeft dit verzwegen ondanks het feit dat dit wel openbaar had moeten maken, gezien de  financiering die hij kreeg vanuit NIH. Hiervoor is hij gearresteerd op 28 januari 2020.

Opvallend is dat tegelijkertijd twee Chinese staatsburgers werden gearresteerd op verdenking van spionage. Een van beiden zou biologisch materiaal naar China hebben willen smokkelen. Het is niet duidelijk uit het onderstaande justitierapport waarom dit samen genoemd wordt.

‘According to court documents, since 2008, Dr. Lieber who has served as the Principal Investigator of the Lieber Research Group at Harvard University, which specialized in the area of nanoscience, has received more than $15,000,000 in grant funding from the National Institutes of Health (NIH) and Department of Defense (DOD).  These grants require the disclosure of significant foreign financial conflicts of interest, including financial support from foreign governments or foreign entities. Unbeknownst to Harvard University beginning in 2011, Lieber became a “Strategic Scientist” at Wuhan University of Technology (WUT) in China and was a contractual participant in China’s Thousand Talents Plan from in or about 2012 to 2017.

 

Yanqing Ye, 29, a Chinese national, was charged in an indictment today with one count each of visa fraud, making false statements, acting as an agent of a foreign government and conspiracy. Ye is currently in China.

 

Zaosong Zheng, 30, a Chinese national, was arrested on Dec. 10, 2019, at Boston’s Logan International Airport and charged by criminal complaint with attempting to smuggle 21 vials of biological research to China. On Jan. 21, 2020, Zheng was indicted on one count of smuggling goods from the United States and one count of making false, fictitious or fraudulent statements. He has been detained since Dec. 30, 2019.

 

In August 2018, Zheng entered the United States on a J-1 visa and conducted cancer-cell research at Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston from Sept. 4, 2018, to Dec. 9, 2019. It is alleged that on Dec. 9, 2019, Zheng stole 21 vials of biological research and attempted to smuggle them out of the United States aboard a flight destined for China.  Federal officers at Logan Airport discovered the vials hidden in a sock inside one of Zheng’s bags, and not properly packaged.  It is alleged that initially, Zheng lied to officers about the contents of his luggage, but later admitted he had stolen the vials from a lab at Beth Israel.  Zheng stated that he intended to bring the vials to China to use them to conduct research in his own laboratory and publish the results under his own name.’ 4.4.1

 

Prof. Lieber werkt aan nano-technologie in de Lieber Research Group aan Harvard University. 4.4.2

Een voorbeeld van onderzoek door zijn groep is een publicatie van Injectable electronics.

‘408. J.M. Lee, G. Hong, D. Lin, T.G. Schuhmann, A.T. Sullivan, R.D. Viveros, H.-G. Park and C.M. Lieber, “Nano-enabled direct contact interfacing of syringe-injectable mesh electronics,” Nano Lett. 19, 5818-5826 (2019).’ [download pdf] [supplementary info] 4.4.3

Behalve de eerder genoemde financiering door NIH, krijgt de groep ook geld van DARPA, Office of Navel Research. DARPA staat voor Defense Advanced Research Projects Agency en is een Amerikaans militair technologie-onderzoeksinstituut.

Het mag duidelijk zijn dat de VS gewoon doorgaan met gain-of-functiononderzoek over de wereld al dan niet via het financieren van NGO’s zoals die van Peter Daszak.

 

 

5. Batwoman Shi Zhengli

 
Een centrale figuur bij de vraag waar het virus vandaan komt is Shi Zhengli, een Chinese onderzoekster, werkzaam in het Wuhan lab waar ze later ook de leiding krijgt. Ze heeft jarenlang grote inspanningen geleverd bij virusonderzoek afkomstig van vleermuizen samen met de eerder genoemde Britse onderzoeker Peter Daszak van EcoHealth Alliance. Haar onderzoek werd meerdere keren betaald met Amerikaanse financiering.

‘Shi studied with NIH money from North Carolina, Chapel Hill.’ 5.1

Maar ook het inhoudelijke aspect is van belang. De indruk wordt namelijk nogal eens gewekt dat het bij Peter Daszak en partners zoals Shi Zhengli gaat om onderzoek naar de natuurlijke evolutie van virussen en het gevaar van de overstap van dierlijke ziektes op mensen, genaamd zoönose.

Peter Daszak legt in een interview door viroloog Vincent Racaniello van 9 maart 2019 uit waar dat onderzoek zoal uit bestond.

Peter Daszak over wildlife trade en SARS (27:30 min.):

“We trying to look at patterns of wildlife trade that include a risk of new diseases emerging. We did a couple of things. One is around SARS, we focussed on SARS coronavirus emerged from a wildlife market, and it was this first pandemic, big event. We started to trace back from the wildlife market which species carried the virus that came into this markets. We found that it is bats, not Civets, the usual idea. So then se start looking: Where did they come from? And we went out to southern China and did surveillance of bats across southern China. And we have now found after six or seven years of dearness over a hundred new SARS related corona-viruses. Very close to SARS. Some of them get into human cells in the lab, and some of them can cause SARS-disease in humanised mice models. And they are untreatable with therapeutics, monoclonals and you can’t vaccinate against it with a vaccine. So these are a clear and present danger.” 5.2

 

Hij schept het beeld dat Shi Zhengli heel dapper de gevaarlijke natuur introk om de vleermuisvirussen te bestuderen. Hieruit is later de hypothese voortgekomen dat SARS-CoV-2 via vleermuizen die verkocht werden op de markt in Wuhan bij mensen is overgedragen.

Shi Zhengli werkt hard en heeft zeker gezwoegd in de grotten in Zuid China om de virussen te pakken te krijgen, maar Shi Zhengli deed daarnaast wel degelijk ook gain-of-function onderzoek, dat dus echt gaat over genetische manipulatie van virussen. Bijvoorbeeld uit een onderzoek in het blad Nature Medicine op 9 november 2015 komt duidelijk naar voren dat ze aan het knutselen zijn:

“Using the SARS-CoV reverse genetics system, we generated and characterized a chimeric virus expressing the spike of bat coronavirus SHC014 in a mouse-adapted SARS-CoV backbone.”  5.3

 

Ingewikkelde taal, maar het woord chimeric valt op. Het duidt op een niet natuurlijke samenstelling van een organisme uit genetisch materiaal van meerdere soorten:

‘composed of material (such as DNA or polypeptide) from more than one organism’ 5.4

 

Als je dit artikel in de Amerikaanse medische database Pubmed opzoekt tref je ook de financiële ondersteuning onder het kopje ‘Grand Support’. Daar tref je meerdere malen de National Institute of Health en dr. Fauci’s NIAID:

Grant support

 

In een recent interview door Del Bigtree legt dr. Richard Fleming uit waar het inmiddels beruchte spike eiwit van SARS CoV-2 waarmee het zich hecht aan de menselijke receptor ACE2, uit bestaat als je er nog preciezer naar kijkt. Eén van de drie onderdelen die hij benoemt is ook onderwerp geweest van het werk van Shi Zhengli. Het wordt aangeduid als ‘HIV Pseudovirus GlycoProtein 120’. Afgekort GP120

Richard Fleming zegt op 24:09 min.:

“Number one is identified as HIV Pseudovirus GlycoProtein 120 which Shi Zhengli has admitted to inserting into the spike protein to increase the infectivity. Her documented paper are on that website” 5.6

Onthoudt even die afkorting ‘GP120’. We zullen daar zo meer over te weten komen.

Het argument om dit soort onderzoek te doen is ongetwijfeld dat het nuttig is om te simuleren hoe het virus in een natuurlijke omgeving zou kunnen muteren naar iets dat gevaarlijk is voor mensen. Dat is een begrijpelijk argument, maar we stellen dan ook vast dat dit gain-of-function onderzoek naar het gevaarijker worden en dus kennelijk ook het gevaarlijker maken in het lab, al jaren plaatsvindt en in ieder geval mede wordt betaald door de VS.

 

 

 

6. Fauci’s Gain-of-function patent (2016)

 

6.1 Fauci’s patent

 
Of het aan dit onderzoek te danken is weten we niet, maar in 2016 verkrijgt dr. Fauci, inmiddels directeur van National Institute of Health (NIH) patenten op gain-of-function onderzoek. Het gaat om het eiwit dat GP120 wordt genoemd, waarvan dr. Fleming hierboven beweert dat het ook in SARS-CoV2 wordt aangetroffen en waarvan hij bovendien beweert dat Shi Zhengli heeft toegegeven het daar te hebben ingebracht. Het is een elementje waar mee virussen zich in de gastheercellen werken en onderdeel van gain-of-function technologie (zie ook de uitleg van dr. Fleming hierover):

‘Anthony S. Fauci has filed for patents to protect the following inventions. This listing includes patent applications that are pending as well as patents that have already been granted by the United States Patent and Trademark Office (USPTO).’ 6.1.1

Dan volgt een hele serie HIV gerelateerde patenten. Geen SARS-CoV dus, maar merk op dat prof. Luc Montagnier er al op gewezen heeft dat er HIV elementen in SARS-CoV-2 zitten. Ook in het interview met dr. Fleming komt dat naar voren.

Ook noemt dr. Fleming nog dat een ander deel van de spike genaamd ‘PRRA’ virussen 20 keer zo besmettelijk kan maken. Dit eiwit is ook gepatenteerd. Door overheid van de VS. OP 25:00 min.

“That GP120 is critical. The reason why that’s critical is that it is related to the PRRA insert. And those two things together allow this virus to increase it’s the ability to infect about 4 to 20 times. Guess who owns the patent for the components of the PRRA insert? US Government owns that patent.” 6.1.2

 

 

6.2 Patenten runnen de show

 
Misschien is dit niet zo vreemd. Patenten, ook die op artificiële virussen, werden al eerder verstrekt, ook specifiek op Coronavirussen:

‘It should be remembered, but it is always a pure coincidence, that in November 2013 the Bill & Melinda Gates Foundation financed the British Institute with 189,000 euros Pirbright.[14] In July 2015 thePirbright Institute it files the patent for attenuated coronaviruses to be used as a vaccine to prevent lung and respiratory diseases.’ 6.2.1

In feite is business as usual en blijkt het patent recht al langer een belangrijke manier om geld te verdienen rond uitbraken van virussen. Zo schrijft Désirée L. Röver in ‘De Andere Krant’:

‘Na de corona-uitbraak in Azië wist het CDC in 2003 het coronavirus te patenteren en zo verkreeg dit instituut het eigendomsrecht over de ziekte (7279327), over het virus (7230852) en over de detectie en meting daarvan (7776521).’

En wat zich hierboven al aftekende, zet Röver nog wat stelliger neer als ze vervolgt:

‘De kern van het huidige coronaverhaal wordt gevormd door Anthony Fauci, Ralph Baric, het CDC en andere nauw betrokkenen. Tussen 2003 en 2018 controleerden zij 100% van de geldstroom die het imperium bouwde rondom het industriële complex van Covod-19’ 6.2.2

 

Ook Ab Osterhaus en de eerder genoemde Ron Fouchier hebben een coronavirus patent op hun naam staan dd 15 januari 2020:

‘European Patent
EP 2 898 067 B1 patent Human Betacoronavirus lineage C and identification of N-Terminal dipeptidy; peptase as its virus receptor.’ 6.2.3

 

Het kan niet verwonderen dat Ab hier in 2016 –tijdens het Amerikaanse moratorium- uitlegt dat het een goed idee is om enge virussen te maken in het lab. Aan het einde van zijn uitleg tref je de implicaties voor Ab en Ron zelf:

“The benefit by far outweights the costs” 6.2.4

 

Ja, dat is duidelijk. Het virusonderzoek heeft deze wetenschapsmiljonair geen windeieren gelegd. Denk met name aan de verkoop van zijn aandelen Viroclincs, een virusonderzoeksbureau:
 

 

 

 

‘Even later stapt Ab Osterhaus ‘toch over zijn weerstand heen en bevestigt hij dat de verkoop van de aandelen inderdaad 5,6 miljoen euro heeft opgeleverd’. Het gaat hier om het aandelenbelang van 9,9 procent dat hij had in het bedrijf Viroclinics’. 6.2.5

We zien dus duidelijk dat patenten winstgevend en gewild zijn. Dat geldt niet alleen voor patenten op medicijnen of vaccins, maar ook voor patenten op bijvoorbeeld virussen en zelfs op deeltjes van virussen.

 

 

7. moratorium gain-of-function onderzoek opgeheven (2017)

 
Eind 2017 is er goed nieuws voor de virusonderzoekers: In de VS mag weer geëxperimenteerd worden met virussen op gain-of-function:

19 december 2017
NIH Lifts Funding Pause on Gain-of-Function Research

‘Today, the National Institutes of Health announced that it is lifting a funding pause dating back to October 2014 on gain-of-function (GOF) experiments involving influenza, SARS, and MERS viruses. GOF research is important in helping us identify, understand, and develop strategies and effective countermeasures against rapidly evolving pathogens that pose a threat to public health. The funding pause was lifted in response to today’s release of the Department of Health and Human Services Framework for Guiding Funding Decisions about Proposed Research Involving Enhanced Potential Pandemic Pathogens (HHS P3CO Framework).’ 7.1

 

De reden hiervoor is volgens Francis S. Collins, directeur van de NIH, dat er nu een goede set van regels is om dergelijk onderzoek veilig uit te voeren:

“I am confident that the thoughtful review process laid out by the HHS P3CO Framework will help to facilitate the safe, secure, and responsible conduct of this type of research in a manner that maximizes the benefits to public health.” 7.2

 

 

 
Laten we hopen dat men zich houdt aan de nieuwe set regels. Maar er is geen controle en de persoonlijke belangen zijn groot, dus de vraag blijft of wetenschappers de integriteit hebben om dergelijk gevaarlijk onderzoek op een veilige manier uit te voeren. Een andere vraag is of het onderzoek überhaupt noodzakelijk is.

 

 

 

8. Pandemie op komst, we gaan allemaal dood! (2018)

 
Gain-of-function onderzoek mag dus gewoon weer, ook in de VS. Onder de voorstanders daarvan tref je ook voorstanders van vaccineren aan die zich vaak uitlaten over hoe dramatisch een pandemie wel zal gaan verlopen.
 

8.1 Bill Gates Er zullen miljoen doden vallen!

 
Peter Daszak zegt geen geld te hebben ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation. De foundation zit dus wellicht niet rechtstreeks in het gain-of-function-onderzoek, maar Bill Gates voorspelt wel in 2018 dat er miljoenen doden zullen vallen door een pandemie.

10 mei 2018

Bill Gates: “Pandemie gaat 30 miljoen levens eisen” 8.1.1

Gates wordt vaak een filantroop genoemd, maar is hij niet gewoon een zakenman als hij beweert een ‘Return On Investment’ te halen op vaccins van 1 op 20? Hij verdient er dus 20 keer zoveel aan dan dat hij erin steekt. Wie spreekt hier nog over een filantroop en met welke reden?

Bill Gates: (1:20 min.) “It’s been a 100 billion overall that the world put in, our foundation submit more than 10 billion. But we feel there’s been a 20 to one return. So if you just look at the economic benefits, that’s a pretty strong number compared to anything else.” 8.1.2

 
 

8.2 Ab Osterhaus     

Uiteraard kennen we deze waarschuwingen al jaren van onze eigen Ab Osterhaus, met name ten tijde van het mildste griepseizoen in jaren: toen de Mexicaanse griep rondwaarde in 2009/2010, maar wellicht omdat hij teveel belangen heeft in de industrie, nemen een aantal mensen hem niet meer zo heel serieus.
 

 

8.3 Koopmans: zijn we wel voorbereid?

Ook Marion Koopmans begint zich in 2018 te roeren in de pandemievoorspellingen:

26 november 2018

‘Zijn wij wel goed voorbereid op een pandemie zoals het coronavirus?’ 8.3.1

Koopmans is dat in ieder geval wel. Ze werkte samen met onder meer prof Drosten, aan het artikel waarin de PCR test werd beschreven voor SARS COv-2. Dit werd al op 23 januari 2020 gepubliceerd vrijwel zonder peer review. De eerste Nederlander moest toen nog besmet raken. 8.3.2

 

 

8.4 Fauci in 2017: er komt een verrassingsuitbraak!

 

Dr. Fauci leek er bijna zin in te hebben toen hij Trump succes wenste met de door hem voorspelde onverwachte uitbraak. Het blijft wonderbaarlijk hoe hij een dergelijke verrassingen kan voorspellen. Helaas geeft hij geen openheid over hoe hij dit met zoveel zekerheid heeft kunnen zeggen.

 

 

‘Back in 2017 at forum on pandemic preparedness at Georgetown University Dr. Fauci made an interesting statement. Fauci told the audience the Trump administration will not only be challenged by ongoing global health threats such as influenza and HIV, but also a surprise disease outbreak.’ 8.4.1

Bron: https://www.youtube.com/watch? v=C95ECjxgcJE&feature=emb_logo

 

 

8.5 Event 201: 65 miljoen doden!   

 
Een pandemie simulatie in oktober 2019 aan de John Hopkins University genaamd Event 201 voorzag een aantal van 65 miljoen doden in de eerste 18 maanden van een gefingeerde uitbraak van een virus. xx Mede-organisatoren waren de club van superijken het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation. Van de oprichter van de laatstgenoemde organisatie weten we uit zijn eigen woorden hoeveel winst hij maakt op de geïnvesteerde bedragen. 8.5.1

Uit een begeleidende clip van Event 201, 10:05 min.:

‘65 million death in first 18 month’ 8.5.2

 

 

8.6 Global Preparedness Monitoring Board – jaarverslag 2019   

 
 Een door de WHO in het leven geroepen organisatie met o.a. dr. Fauci en Sigrid Kaag in het bestuur, kondigt in het jaarverslag over 2019 een zeer specifieke oefening aan in september 2020:

‘Progress indicator(s) by September 2020

The United Nations (including WHO) conducts at least two systemwide training and simulation exercises, including one covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen.’ (p 39) 8.6.1

Sigrid Kaag heeft een eigen pagina bij het World Economic Forum en zij heeft dus kennelijk ook nauwe banden met dr. Fauci in deze GPMB.

 

Het is een opvallend patroon dat de mensen die aan oplossing (vaccins dus, we spreken hier niet over zink met HCQ of Ivermectine) zullen verdienen, of die goede relaties hebben met die mensen, vaak zo hard roepen dat het heel verschrikkelijk gaat worden in de nabije toekomst.

 

 

 

 

 

9. Zijn hybride virussen bio-wapens?

 

9.1 Waar staan we nu, juni 2021?

 
De voorspellingen van Gates, Fauci, Osterhaus en Koopmans zijn deels uitgekomen: de pandemie kwam ons leven binnen en hoe. Nog dagelijks haalt het de kranten. Maar het aantal dodelijke slachtoffers is na 18 maanden veel minder groot dan de in event 201 voorziene 65 miljoen. Volgens het RIVM zijn onder de 70 jaar slechts 190 mensen overleden die alleen COVID-19 hadden zonder onderliggende aandoeningen.9.1.1 Voor de nabestaanden van deze en alle andere covid-19 slachtoffers is dit verlies triest.
 

 

 
Aan de andere kant zijn er ook slachtoffers van de maatregelen, zoals wachtende patiënten met andere ziekten, ondernemers, ontslagen werknemers, depressieve scholieren en studenten en laten we niet vergeten, mensen die lijden en overlijden aan honger in de derde wereld door lockdown-maatregelen stokte de voedseltransporten. Een veelvoud van de mensen die zijn overleden met covid-19 is overleden aan honger door de maatregelen. En ook dat is een ramp.

NOS:

‘Hongerpandemie dreigt: ‘Niet corona zelf, maar gevolgen maken meeste slachtoffers‘ 9.1.2

 

We hebben hierboven gezien dat het helemaal niet meer zo onwaarschijnlijk is dat het virus is ontsnapt uit het lab. Toch heeft The Lancet al vroeg in de coronacrisis een statement gepubliceerd waaruit duidelijk moet worden dat we echt niet verder moeten zoeken naar een ontsnapt virus, dat is namelijk een conspiracy theory. Mede ondertekend door Peter Daszak van EcoHealth Alliance en Drosten, mede-uitvinder van de PCR test voor SARS-CoV-2:

 

The Lancet, 19 februari 2020:
 
‘We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not have a natural origin. Scientists from multiple countries have published and analysed genomes of the causative agent, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and they overwhelmingly conclude that this coronavirus originated in wildlife, as have so many other emerging pathogens.
 
This is further supported by a letter from the presidents of the US National Academies of Science, Engineering, and Medicine and by the scientific communities they represent. Conspiracy theories do nothing but create fear, rumours, and prejudice that jeopardise our global collaboration in the fight against this virus. We support the call from the Director-General of WHO to promote scientific evidence and unity over misinformation and conjecture.’ 9.1.3

 

Kennelijk was het nodig om mensen die 2 maanden na de uitbraak in Wuhan, ‘nog steeds’ open stonden voor andere mogelijkheden dan die het officiële narratief ons voorschrijven, het zwijgen op te leggen. Dit door die mogelijkheden te labelen met termen als conspiracy theorieën.

Deze discussie is daarna behoorlijk ondergesneeuwd door alle coronacrisis-actualiteiten en doordat het steeds minder werd toegestaan op Social Media. Sterker nog, omdat afwijkende meningen actief worden gecensureerd, gestigmatiseerd of belachelijk worden gemaakt. De NOS citeert op 16 februari 2020 bijvoorbeeld nog nepnieuws expert Silverman:

‘Zo schrijft een website die banden heeft met de radicaal-rechtse ex-strateeg van Trump, Steve Bannon, dat China het virus zelf heeft gefabriceerd in een laboratorium.’ 9.1.4

Altijd handig om een drogreden uit de kast halen, want wie merkt dat nog op in alle corona-gekte? Deze heet officieel drogreden van associatie, met ondersoort, Reductio ad Hitlerium. Kortweg: slechteriken vinden het ook, waarmee is bewezen dat het niet waar is. 9.1.5

 

 

9.2 Regering Biden eist nu toch onderzoek naar lablek-theorie 

 
Er is echter wel iets gebeurt ondertussen. De regering Biden wilde niets weten van een lablek-theorie, maar ze zijn omgedraaid als een blad aan een boom. Sinds 26 mei 2021 eist Biden opheldering van China over de oorsprong van het virus:

‘De ‘lablek-theorie’ wordt door China categorisch afgewezen als Amerikaanse propaganda, maar de ernst die eraan wordt toegekend in de VS neemt toe. In het eerste jaar van de pandemie hebben de meeste wetenschappers en media haar weggezet als complottheorie. Ze werd vooral omarmd door de toenmalige regering-Trump, Republikeinse Congresleden en rechtse media, die er nooit direct bewijs voor aandroegen. Dit voedde de verdenking dat de zwaar door de pandemie getroffen VS de lezing alleen in omloop brachten (of hielden) om maar naar China te kunnen wijzen.’ 9.2.1

Daarnaast start de Amerikaanse regering zelf een onderzoek dat binnen 90 dagen opheldering moet verschaffen over deze kwestie. Wellicht komt dat de regering Biden goed uit, om iedereen die nu wel eens wil weten hoe het zit nog 90 dagen geen antwoord te hoeven geven, omdat we nu eenmaal in afwachting zijn van de rapportage van dat onderzoek.

Wellicht zien Joe Biden en de Amerikaanse overheid het als een kans om China hiermee onder druk te zetten en zo weer een beeld te creëren dat Amerika de baas is. Maar zij lijken er nog niet helemaal van doordrongen te zijn dat ondertussen duidelijk is dat dit onderzoek voor een niet onbelangrijk deel door Bidens eigen overheid is betaald.

 

 

9.3 Censuur rond lab-lek theorie opgeheven 

 
De dag nadat Joe Biden officieel onderzoek laat doen naar een mogelijk laboratorium lek in Wuhan, is door FaceBook een uitzondering gemaakt op de censuur rond de berichtgeving over de corona-crisis. Over deze mogelijke oorsprong uit het lab, mag je plotseling weer wél praten. Alle berichten dat dit nepnieuws zou zijn, zijn klaarblijkelijk per 26 mei 2021 weer ingetrokken door de censor volgens RTL Nieuws:

‘Facebook gaat geen berichten meer verwijderen waarin gesteld wordt dat het coronavirus door de mens is ontwikkeld. Het besluit volgt op de hernieuwde discussie over de oorsprong van het virus.

“In het licht van de lopende onderzoeken naar de oorsprong van Covid-19 en in overleg met volksgezondheidsexperts, zullen we niet langer de bewering dat Covid-19 door de mens is gemaakt uit onze apps verwijderen.”, aldus een Facebook-woordvoerder tegen nieuwssite Politico.’ 9.3.1

De censoren en factcheckers draaiden korte tijd daarvoor overuren om de berichten van talloze wetenschappers over de mogelijkheid dat SARS-CoV-2 een labvirus zou zijn, de doofpot in te krijgen. Laten we bij gratie van de censor voor de nieuwe gelegenheid van het vrije woord een paar voorbeelden onderuit de doofpot vissen. Voorbeelden van mensen die wel degelijk denken dat we met een ‘man-made’ virus te maken hebben:

 

5 juni 2021
Prof. Peter Palese

Om te beginnen, komt een van de ondertekenaars van de conspiracy-brief in The Lancet van 19 februari 2020, prof. Palese nu ineens terug op zijn woorden. Uit de Telegraaf:

‘Hoogleraar microbiologie Peter Palese zei vrijdag dat „verontrustende informatie” zijn geloof in een natuurlijke origine van het coronavirus heeft weggehaald.
 
’Complot’
 
Palese was een van de 27 wetenschappers die vorig jaar een zeer invloedrijke brief publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. In het opiniestuk maakten ze gehakt met „complottheorieën” over een mogelijke ontsnapping uit een laboratorium of een door menselijk handelen ’geknutseld’ virus.
 
Maar hoogleraar Palese, voorzitter van de microbiologie-afdeling aan de Icahn School of Medicine in New York en naamdrager van een eigen laboratorium, zegt dat hij een lab-oorsprong niet langer uitsluit.
 
„Ik denk dat een grondig onderzoek naar de origine van Covid-19 nodig is”, zegt Palese tegen de Daily Mail. „Veel verontrustende informatie is naar boven gekomen sinds ik die brief heb ondertekend. Ik wil antwoorden zien, op alle vragen.” 9.3.2

 

Wat nu ook ineens in de conventionele krant als de Telegraaf naar voren komt is het punt dat die hele Lancet-brief eenvoudig weg een belangenverdediging was van de eerder genoemde Peter Daszak:

‘De Lancet-brief was, zo bleek later, georkestreerd door Peter Daszak en hij was ook degene die andere wetenschappers regelde om de brief te ondertekenen. Daszak runt de non-profit EcoHealth Alliance die onder meer 600.000 euro van de Amerikaanse organisatie NIH, van Anthony Fauci, doorsluisde naar Wuhan. Hij heeft dus een persoonlijk belang. Daszak was ook een van de belangrijkste wetenschappers die namens de WHO, samen met onder anderen Marion Koopmans, het onderzoek naar de herkomst van corona mochten uitvoeren.
 
Talloze prominente Amerikanen hebben zich de afgelopen maanden uitgesproken over de plausibiliteit van de labtheorie, onder wie directeuren van de CIA, voormalig buitenlandminister Mike Pompeo en voormalig CDC-directeur Robert Redfield. Vaak lag de focus daarbij op China. Maar ook de Amerikaanse rol is helemaal terug op de agenda, zeker sinds het uitlekken van ’de Fauci-mails’.’ 9.3.2

 

 

17 april 2020
Luc Montagnier

Nobelprijswinnaar Luc Montagnier beweerde al in april 2020 vrij stellig dat het een door mensen samengesteld virus is. Opvallend daarbij is dat hij HIV noemt als onderdeel daarvan.

Professor Montagnier: “In feite wordt een deel van het virus, niet het geheel [..], gemanipuleerd. Het virus volgt een klassieke opbouw afkomstig van vleermuizen; maar bovenop dit model hebben ze sequenties van HIV, het AIDS-virus, toegevoegd”.
 
Journalist: “U zegt ‘ze hebben toegevoegd’, wie heeft er iets toegevoegd?”
 
Professor Montagnier: “Dat weet ik niet!”
 
Journalist: “… bedoelt u dat het niet natuurlijk is… ?”
 
Pr. Montagnier: “Nee, dit is niet natuurlijk. Het is laboratoriumwerk van professionele moleculaire biologen. Het is een zeer nauwkeurig werk … men zou kunnen zeggen een werk van een horlogemaker.”
 
Journalist: “Maar met welk doel?”
 
Professor Montagnier: “Voor welk doel? Dit is onduidelijk. Ik weet niet wie het heeft gedaan en ook niet waarom. Het is mogelijk dat men […] een vaccin tegen AIDS wou genereren. Dus namen ze kleine sequenties van het AIDS virus en installeerden ze die op een grotere sequentie van het coronavirus.”
 
Journalist: “Ik weet niet zeker of ik alles begrijp wat u zegt … bedoelt u dat er in dit virus een deel van HIV zit?”
 
Professor Montagnie: “U hebt gelijk. Het genetische materiaal van het virus is een lange streng van RNA … zoals in DNA, maar het is RNA. Op deze streng, op een bepaalde plaats, hebben ze kleine HIV-sequenties geplant. En deze sequenties zijn niet voor niets klein; ze hebben de mogelijkheid om wat we bijvoorbeeld de antigenen-sites noemen aan te passen. […] Dit betekent dat als we een vaccin willen maken, we het aan het vaccin onderworpen eiwit kunnen wijzigen door een kleine sequentie afkomstig van een ander virus.” 9.3.3

 

 
1 mei 2020
President Trump

President Donald TrumpMaar ook president Trump zegt dat hij weet dat het uit het lab komt. Trump is natuurlijk geen expert en vrijwel alles wat hij zei werd door de pers gewantrouwd. Dit maakte dat de lab theorie eigenlijk vanzelfsprekend in het conspiracy hoekje terecht kwam.

NRC stelde vast dat alleen Trump deze mening was toegedaan en dat het hem handig uitkwam om China te beschuldigen, terwijl wetenschappers wisten dat het uit vleermuizen komt:

‘Nu de VS zwaar zijn getroffen door het virus en Trump kritiek krijgt voor zijn aanvankelijk trage reactie, zou hij dit verkiezingsjaar een zondebok zoeken in China. Donderdag liet hij ook weten dat hij manieren bekijkt China te laten „betalen” voor de pandemie, via invoertarieven of het niet aflossen van schulden.
 
Wat denken wetenschappers over de herkomst?
 
Al sinds het begin van de uitbraak circuleren geruchten dat het virus per ongeluk of opzettelijk zou zijn ontsnapt uit het Wuhan Institute of Virology. Maar uit de genetische code van het virus blijkt dat het een natuurlijk virus is, niet een kunstmatig virus dat in een lab is gemaakt als biologisch wapen, schreven vijf Amerikaanse, Britse en Australische microbiologen al op 17 maart in Nature Medicine. De eigenschappen van dit virus komen ook voor bij andere coronavirussen die voorkomen in de natuur. De onderzoekers achten het ook onwaarschijnlijk dat SARS-CoV-2 in het lab is ontstaan door spontane veranderingen van een SARS-CoV-achtig virus.
 
De consensus onder wetenschappers is dat het coronavirus uit vleermuizen komt en via een ander dier is overgesprongen naar de mens. Die tussengastheer is waarschijnlijk het schubdier, al zijn er ook onderzoekers die dat betwijfelen.’ 9.3.4

 

2 juli 2020
viroloog Birger Sørensen

Ook uit Noorwegen komen in 2020 geluiden dat het virus uit een lab komt.

“The most logical explanation is that it comes from a laboratory”
 
‘The well-known Norwegian virologist Birger Sørensen and his colleagues have examined the corona virus. They believe it has certain properties which would not evolve naturally. These conclusions are politically controversial, but in this interview he shares the findings behind the headlines.’ 9.3.5

 

10 augustus 2020
Professor Giusseppe Tritto

En ook de bio en nano-technologie Giusseppe Tritto heeft het genoemd:

‘Renowned European scientist: COVID-19 was engineered in China lab, effective vaccine ‘unlikely’
 
Professor Giuseppe Tritto, an internationally known expert in biotechnology and nanotechnology, says that the China Virus definitely wasn’t a freak of nature that happened to cross the species barrier from bat to man.’ 9.3.6

 

25 april 2021
Vijf kritische artsen zien SARS-CoV-2 zelfs als biowapen

Dr. Carrie Madej, dr. Lee Merritt, dr. Christiane Northrup, dr. Larry Palevski  en dr. Sherri Tenpenny hebben in meerdere interviews uitgesproken en onderbouwd waarom zij SarsCoV-2 als biowapen beschouwen. 9.3.7

 

4 mei 2021
Dr. Laurence Sellin  
En ook dr. Sellin heeft zijn man-made virus visie:

 ‘Coronaviris was a product of a wider programm of a gain of function research’ 9.3.8

 

Mei 2021
Del Bigtree van The Highwire

Del Bigtree zegt heel helder in zijn introductie dat hij en zijn team er van nu af aan gaan van uitgaan bij zijn show The Highwire dat het gaat om een man-made virus. Er is geen onomstotelijke zekerheid, maar de waarschijnlijkheid is zo groot, dat ze er nu gewoon vanuit gaan. Als je gaat luisteren naar de gast van Del, dr. Richard Fleming vallen de schellen van je ogen. Soms wordt het wat technisch, maar over de helft van het interview is dr. Fleming glashelder:

Dr. Fleming (36:43 min.) “This virus is a man made gain-of-function-virus, paid for by US tax payers dollars including moneys that came from the department of defence. This is a bioweapon, by every definition. And by every definition they are having developed this, is a violation of biological weapons convention treaty.” 9.3.9

Fleming wijst erop in zijn interview dat USAID-EPT-PREDICT staat voor een samenwerking met de CIA. Een organisatie die nog niet veel in beeld kwam tijdens de coronacrisis, maar wellicht een grote rol speelt. xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Frank Plummer 

 
Nog even terug naar de door de NOS geciteerde nepnieuws expert Silverman. Hij verwees ook de connectie met een Canadees lab naar het rijk der Fabelen:

“Volgens een andere complottheorie hebben Chinese spionnen het virus uit een Canadees lab gestolen. Het bericht, dat linkt naar een artikel van de Canadese publieke omroep, is duizenden keren gedeeld en geliked. De auteur van het oorspronkelijke omroep-artikel waarschuwde daarop dat haar stuk die bewering helemaal niet onderbouwt. Die waarschuwing is nauwelijks geretweet of geliked.” 9.4.1

 

Dit door de NOS als nepnieuws bestempelde bericht komt steeds uit op het Lab van Frank Plummer, onderzoeker van National Microbiology Lab in Winnipeg, Canada.

‘A WUHAN laboratory received a shipment of deadly viruses from Canada’s National Microbiology Lab months before the outbreak of coronavirus, newly-released documents confirm.
 
The lethal delivery was sent from the National Microbiology Lab in Winnipeg, Canada, to the Wuhan Institute of Virology in early 2019. A CBC News report confirms one of the scientists escorted from the lab after an investigation in July last year was responsible for exporting the pathogens to China four months earlier. Dr Xiangguo Qiu was removed from Canada’s only level-4 lab over what is described as a possible “policy breach”.
 
Dr Qiu dispatched Ebola and Henipah viruses to the lab.
 
Canadian officials have been quick to confirm the shipments were not related to the coronavirus outbreak, adding that the reason for Dr Qiu’s eviction from the Winnipeg lab was not connected to the shipment.
 
Eric Morrissette, chief of media relations for Health Canada and the Public Health Agency of Canada wrote in an email: “The administrative investigation is not related to the shipment of virus samples to China.
 
“In response to a request from the Wuhan Institute of Virology for viral samples of Ebola and Henipah viruses, the Public Health Agency of Canada (PHAC) sent samples for the purpose of scientific research in 2019.’ 9.4.2

 

Het is ook niet zo vreemd dat mensen vinden dat daar een luchtje aanzit. Op 5 februari 2020 Frank zou Frank Plummer van het National Microbiology Laboratory in Winnipeg spreken als keynote speaker op een congres in Nairobi, maar hij is tijdens dat congres plotseling onwel geworden en overleden. Dit was aan het begin van de SARS-CoV-2 uitbraak en hij was iemand die enorm veel kennis van zaken had over onderzoek naar coronavirussen, waaronder HIV.

 

6 februari 2020

‘In a very strange turn of events, renowned scientist Frank Plummer who received Saudi SARS Coronavirus sample and was working on Coronavirus (HIV) vaccine in the Winnipeg based Canadian lab from where the virus was smuggled by Chinese Biowarfare agents and weaponized as revealed in GreatGameIndia investigation, has died in mysterious conditions. Frank Plummer was the key to the Chinese Biological Espionage case at Winnipeg’s National Microbiology Laboratory. According to CBC, Plummer, 67, was in Kenya, where he was a keynote speaker at the annual meeting of the University of Nairobi’s collaborative centre for research and training in HIV/AIDS/STIs.
 
Dr. Larry Gelmon, who helped set up that meeting, said Plummer collapsed and was taken to hospital in Nairobi, where he was pronounced dead on arrival.’ 9.4.3

 

coronavirus groene achtergrondJaren voorafgaand aan de dood van Frank Plummer, ging het gerucht dat Chinezen een MERS virus-sample zouden hebben gestolen uit het lab in Winnipeg waar Frank Plummer werkte. Hij zou dat virus weer van Ab Osterhaus hebben gekregen nadat hij er patent op had aangevraagd, Ab Osterhaus kreeg dit virus op zijn beurt weer uit Saudi-Arabië om het te analyseren. Dit gestolen virus zou uiteindelijk naar Wuhan zijn gestuurd.

 

24 mei 2013

‘Dutch Scientists Defend Patenting of Saudi Coronavirus
 
Dutch scientists who took out a patent on the novel coronavirus that’s killed 22 people since emerging in Saudi Arabia last year defended the move after the Saudi Health Ministry said the patent was hindering the fight against the outbreak.’ 9.4.4

 
Kortom, het voelt als verhalen van James Bond niveau. Het doet ook denken aan het verhaal dat rondgaat over Harvard professor Charles Lieber, een expert in nanotechnologie, met banden met het ‘Duizend Talentenprogramma’ voor onderzoek in Wuhan, wiens arrestatie op 28 januari 2020 ook nooit is opgehelderd. Dit feit is zo onbekend, dat het niet eens werd genoemd door de nepnieuws-expert Silverman.  9.4.5

We laten dit rusten met de gedachte dat de censuur wellicht verder opgeheven zal worden en dat binnenkort de kranten alsnog met een verklaring komen voor deze onderbelichte zaken.

 

 

9.5 De sceptici   

 
Er zijn dus serieuze wetenschappers die denken dat het SARS-CoV-2 virus uit het lab in Wuhan kan zijn ontsnapt. Aan de andere kant staan de sceptici. Zij vallen niet zo gemakkelijk onder een nummer te plaatsen. Je hebt de wetenschappers en journalisten die keurig de WHO-lijn volgen, deskundige vrijdenkers en kritische onderzoeksjournalisten.

Marion Koopmans is van de WHO-lijn. Ondertussen is zij al weer bijna vier maanden terug uit Wuhan, als lid van de WHO-commissie die onderzoek deed naar de oorsprong van het SARS-CoV-2 virus en ontwikkeling van Covid-19 in China. Ze bracht geen eenduidig antwoord mee terug op de vraag of het virus al dan niet uit het lab is ontsnapt. Wel acht de commissie dat extreem onwaarschijnlijk.

Ook voor Rosanne Herzberger is het nog steeds waarschijnlijk dat het virus op natuurlijke manier is oversprongen van dier op mens (zoönose) – De kans op een lab-virus is zeer onwaarschijnlijk en denkt ze, maar niet nul. NRC Handelsblad 29 mei 2021. 9.5.1

Een week later bevestigt viroloog Wim van der Poel wat ze zegt in haar aanwezigheid bij het programma Umberto op 8 juni 2021:

“Ik schat de kans dat het uit het lab komt extreem klein, kleiner dan 1%” 9.5.2

Hij beweert dat 70 van de virussen die in mensen vigeren, oorspronkelijk van dieren afkomstig is. Op de lab-lek hypothese zou er dus 1% kans zijn volgens Wim van der Poel. Je vraagt je af wat er dan met die andere 29% aan de hand is.

 

 

Een scepticus van een heel andere orde is bioloog Zach Bush. Hij vindt het kortgezegt een lachertje dat hele gain-of-function-onderzoek. Varkensstallen en hele varkensmestmeren zijn miljoenen keer beter en sneller in het muteren van virussen en dan welk lab dan ook. Als ze het al proberen in die labs, dan halen ze het niet bij wat er bij de varkensboeren en in de rest van de natuur gebeurt.

Zach Bush:

“If there was an effort to do that [increase gain of function experiments] it was poorly done. I don’t think they are smart enough yet. Look at Pig stool. We create Pig stool lakes and every teaspoon has a billions a viruses, gain of function experiments happens there quadrillion times a day” 9.5.2

 
En ook onderzoeksjournalist Jon Rappoport is een scepticus, van weer een andere orde. Hij gelooft namelijk niet dat het virus ooit is geïsoleerd.

“But…but if the virus doesn’t exist, what are these researchers in their lab in Wuhan doing? What are they working with? What’s going on?” 9.5.3

Hij stelt dat we niet kunnen meekijken over de schouder van de onderzoekers en dat er voldoende aanleiding is voor mensen om longontsteking te krijgen in een zwaar vervuilde stad als Wuhan.

 
De sceptici zijn om heel diverse redenen niet gevoelig voor de lablek-theorie. We kunnen hun mening samenvatten onder het begrip ‘zeer onwaarschijnlijk’. Maar dat ‘zeer onwaarschijnlijk’ komt nogal straf over nu we weten dat Shi Zhengli gain-of-function deed in Wuhan met Amerikaanse financiering aan virussen die heel veel lijken op SARS-CoV-2, zoals blijkt uit bovengenoemde documentatie maar ook Journal of Virology in december 2015 onder de titel ‘Isolation and Characterization of a Novel Bat Coronavirus Closely Related to the Direct Progenitor of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus’  9.5.5

 

 

 

 

Dus hoe dan ook, een openbare transparante discussie is nu zeer noodzakelijk.

 

 

9.6 Biologische wapens? 

 
Eind mei 2021 is een speciaal moment in de discussie over gain-of-function-onderzoek. Het is het moment dat Joe Biden onderzoek gelastte, FaceBook de censuur ophief en de Fauci-papers zijn uitgekomen. De discussie over of het virus uit het lab ontsnapt is of niet, gaat nu dus pas echt openbaar van start.

En of het met opzet gemaakt is met kwade bedoelingen is al helemaal een onontgonnen gedachtegang in de conventionele media.

Toch houdt Prof. Dr. Francis Boyle houdt zich er al jaren mee bezig. In februari 2020 werd hij hierover geinterviewd:

‘Dr. Francis Boyle discusses the coronavirus outbreak in Wuhan, China and the Biosafety Level 4 laboratory (BSL-4) from which he believes the infectious disease escaped. He believes the virus is potentially lethal and an offensive biological warfare weapon or dual-use biowarfare weapons agent genetically modified with gain of function properties, which is why the Chinese government originally tried to cover it up and is now taking drastic measures to contain it. The Wuhan BSL-4 lab is also a specially designated World Health Organization (WHO) research lab and Dr. Boyle contends that the WHO knows full well what is occurring.’ 9.6.1

Prof. Boyle gelooft niet in een puur wetenschappelijke reden voor zulke labs (07:20 min.):

“All these BSL 4 labs are by US, EU, Russia, China, Israel, are all there to research,  develop, test biological warfare agents. There is really no legitimate scientific reason to have BSL-4 labs.” 9.6.1

Francis Boyle gelooft ook niet dat het rechtstreeks uit vleermuizen komt. (12:54 min.)

“It’s certainly isn’t bats. That’s ridiculous” 9.6.1

En later herhaald hij nog maar eens hoe stellig hij is over de doelen van deze labs en wat er mee moet gebeuren in zijn ogen (20.50 min.):

“BSL3 and BSL 4 lab’s are only designed for research, development, testing of biological warfare agents. They should all be shut down, every one of them. […] Simply they are to dangerous. See the documentary ‘Anthrax Wars’ in which I say this is a catastrophy waiting to happen” 9.6.1

 

Hij gooit er nog een schepje bovenop door te voorspellen wat er daarna gebeurt (33.30 min.):

“They‘ll be using for these vaccines this DNA genetic engineered vaccines. They’ll be using live Corona virus, probably and sticking it in there and giving you some live corona virus on the theory of you develop immunity.” 9.6.1

Later vergelijkt hij het ook nog eens met hoe Ebola de wereld in is gekomen. Deze interviews zijn min of meer herhaald door dr. Mercola.9.6.2

 

Het is duidelijk dat er een aantal serieuze wetenschappers goede argumenten hebben voor de hypothese dat een ‘man made’ virus zou zijn ontsnapt. Deze mensen kwamen wel aan het woord, maar mondjesmaat.

De mensen die tot 26 mei 2021 de kranten haalden stonden daar niet of nauwelijks voor open. Een met opzet losgelaten virus is slechts voor een enkeling onder de wetenschappers een serieuze optie. Los van deze discussie staan de mensen die alles wat er in die labs gebeurt helemaal niet vertrouwen of het zinloos en onverantwoord vinden. Het lijkt er sterk op dat wat officieel naar buiten komt nu echt in een stroomversnelling komt, zeker ook met naar buiten gekomen Fauci-papers.9.6.3 Zijn positie wordt nu uiterst precair.

 

 

 

 

10. Zeer strenge regels of gewoon stoppen!

 
Wie moeten we nu geloven? Rosanne Herzberger of nobelprijswinnaar Luc Montagnier? Scepticus Jon Rappoport, of biowapen expert Francis Boyle?

De evaluatie van de hele corona-crisis is nog maar net begonnen. En er zal nog veel loskomen op dit vlak.

Maar op het gebied van gain-of-function-onderzoek is een aantal dingen inmiddels glashelder:

  1. Genetisch knutselen aan virussen gebeurt al veel langer dan we dachten;
  2. Het is relatief gemakkelijk en gebeurt op diverse plekken op de wereld;
  3. Westerse mogendheden zijn vaak op de hoogte van wat gebeurt rond gain-of-function onderzoek vanwege militaire invloed of civiele financiering via NGO’s. Zij kunnen China de schuld gaan geven, maar hun eigen betrokkenheid is nu openbare kennis;
  4. In het verleden zijn er al ongelukken en bijna-ongelukken gebeurd doordat virussen ontsnappen uit laboratoria;
  5. Geheimhouding van problemen in bio-safety-labs is levensgevaarlijk.

 

Laten we ons er nu dus al hard voor maken dat het knutselen aan de natuur door middel van gain-of-function onderzoek en gen-therapie aan zeer nauwe regels moet voldoen en in totale openheid plaatsvindt ná een breed maatschappelijk debat. En ook achteraf dient open en bloot verantwoording afgelegd wordt aan de gehele maatschappij.

De kritische burger wil niet dat GMO wetgeving even snel opzij wordt gezet voor de ontwikkeling van gen-therapie zoals de staat de nieuwe injecties tegen Covid-19 noemt. 10.1

Wij willen niet in de krant hoeven lezen dat ‘wetenschappers steil achterover slaan van het besluit van de Europese Commissie om de GMO-wetgeving te versoepelen en zodoende het pad juridisch vrij te maken voor het ontwikkelen van het zogeheten Oxford-vaccin tegen corona’. 10.2

En het is ook niet fair dat de burger deze nieuwe wetgeving achteraf in de staatscourant moet lezen, om erover geïnformeerd te zijn, want gemiddelde Nederlander leest de Staatscourant niet, als hij al weet van het bestaat ervan.

Dat er meer transparantie moet komen is al duidelijk gebleken uit de uitkomst van de ondervragingen van dr. Fauci door senator Rand Paul in de VS. Daar is nu definitief besloten in een amendement: we gaan niet meer laten knutselen aan virussen in China.

Dr. Paul sprak: “We weten niet of de pandemie in een laboratorium in Wuhan is begonnen of op natuurlijke wijze is geëvolueerd. Hoewel velen nog steeds ontkennen dat er in Wuhan onderzoek wordt gedaan naar de werking van de pandemie, denken deskundigen daar anders over. De goedkeuring van mijn amendement zorgt ervoor dat dit in de toekomst nooit meer gebeurt. Er had nooit geld van de belastingbetaler gebruikt mogen worden om ‘gain-of-function’ onderzoek in Wuhan te financieren, en nu hebben we er definitief een eind aan gemaakt.” 10.3

 

Maar dat is alleen een besluit van de VS over China als locatie van dergelijk onderzoek. We zouden dit wereldwijd moeten willen na alles wat we weten. De nieuwe Amerikaanse regels voor gain-of-function-onderzoek uit 2017 hebben de pandemie waarschijnlijk niet voorkomen.

Het gebeurt me nu weer dat ik, als kritisch volger van Rosanne Herzberger, het toch op punten hartgrondig met haar eindconclusie eens ben eens ben. Zeker niet met haar inschatting van de waarschijnlijkheid van een lab-virus na alles wat we weten, maar wel met haar roep om onafhankelijke regels:

“Er werd me nog iets duidelijk. Wetenschap moet je niet aan wetenschappers overlaten. Het mag dan onwaarschijnlijk zijn dat het virus uit een lab is ontsnapt, de kans is niet 0 procent. En er worden nog regelmatig experimenten uitgevoerd om gevaarlijke virussen nog gevaarlijker te maken. Virussen ontsnappen uit labs, polio ontsnapt, SARS-1 ontsnapt, SARS-2 vast ook.
 
En wetenschappers zijn niet altijd brave, onschuldige mensen die je kunt vertrouwen. Soms zijn ze slordig, frauderen ze of worden ze gechanteerd door hun overheden. Soms ook besluiten ze de regels te negeren en op hun eigen morele kompas te varen. Kijk maar naar He Jiankui die op eigen houtje twee embryo’s met CRISPR-Cas genetisch veranderde. Gewoon, omdat het kon.
 
Dus nee, ik ben er niet van overtuigd dat dit een labontsnapping is. Verre van. Maar ik ben er wel van overtuigd geraakt dat er veel strengere regels moeten komen voor dit type technologie en experimenten. En die regels moeten niet worden gemaakt door dezelfde microbiologen die ze uitvoeren. Die hebben namelijk veel te veel vertrouwen in de goedheid en oprechtheid van hun collega’s”.10.4

 

Wellicht is dat zelfs nog te naïef is en moeten dat alle gain-of-function labs gewoon dicht, zoals Francis Boyle ons voorhoudt.

 

 

 

 

 

Bronnen:

 

1. ‘Makkelijk te doen’ (2011)

 
1.1) 26 december 2011
New York Times: Debate Persists on Deadly Flu Made Airborne
https://www.nytimes.com/2011/12/27/science/debate-persists-on-deadly-flu-made-airborne.html
https://web.archive.org/web/20111227153536/https://www.nytimes.com/2011/12/27/science/debate-persists-on-deadly-flu-made-airborne.html
 

2. Financiering stop in de VS (2014)

 
2.1) 16 november 2015
The Scientist: Lab-Made Coronavirus Triggers Debate
The creation of a chimeric SARS-like virus has scientists discussing the risks of gain-of-function research.
https://web.archive.org/web/20200126000519/https://www.the-scientist.com/news-opinion/lab-made-coronavirus-triggers-debate-34502

2.2) 4 juli 2013
Rijksbegroting
stukken van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

https://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/8/4/kst184726.html

2.3) 30 mei 2021
Saltmines.nl: Frankenstein in de polder: het killervirus van Rotterdam
https://web.archive.org/web/20210530084714/https://saltmines.nl/2021/05/30/de-verzwegen-vogelgriepcrisis-van-2012/
Oorspronkelijke bron: https://saltmines.nl/2021/05/30/de-verzwegen-vogelgriepcrisis-van-2012/
 

3. Biosafety lab-4 in aanbouw in Wuhan (2015)

 
3.1.1) 25 mei 2019
Emerging Infectious Diseases: Biosafety Level 4 Laboratory User Training Program, China
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6478205/

3.2.1) 23 januari 2018
INSERM: Yves Lévy Presents the Inserm Roadmap for 2018
https://www.inserm.fr/en/news-and-events/news/yves-levy-presents-inserm-roadmap-for-2018

3.3.1) 30 januari 2020
Corvelva: Pandemic. The business of terror
https://www.corvelva.it/en/corvelva-papers/speciale-pandemia-2020.html

3.4.1) 30 april 2020
Arms Watch: Project G-2101: Pentagon bio-lab discovered MERS and SARS-like coronaviruses in bats
http://armswatch.com/project-g-2101-pentagon-biolab-discovered-mers-and-sars-like-coronaviruses-in-bats/

3.5.1) 30 april 2009
Nature Medicine: Biosafety bungle leads to bird flu contamination
https://www.nature.com/articles/nm0409-349a

3.5.2) 20 augustus 2010
Open Letter to the Austrian Justice Minister Dr Claudia Bandion-Ortner door Jane Bürgermeister,
https://web.archive.org/web/20100821084636/http://birdflu666.wordpress.com/2010/08/20/open-letter-to-the-austrian-justice-minister/

3.6.1) 5 augustus 2019
New York Times: Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over Safety Concerns
https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html

3.6.2) 17 juli 2019
Overledenen na uitbraak longziekte Greenspring village, vlakbij Fort Detrick
“A mystery respiratory disease is reported in North Virginia”

3.6.3)
https://www.bitchute.com/video/8loolWzkc7w/
https://www.youtube.com/watch?v=3J6zm6zgah0
 

4. VS financiert gain-of-funding onderzoek in het buitenland (2015) einde

 
4.1.1) 26 april 2020
Washington Examiner: ‘Paid for the damn virus that’s killing us’: Giuliani rips Fauci over grants to Wuhan laboratory
https://www.washingtonexaminer.com/news/paid-for-the-damn-virus-thats-killing-us-giuliani-rips-fauci-over-grants-to-wuhan-laboratory

4.1.2) 11 mei 2021
C-span: Senator Paul and Dr. Fauci Clash Over Research Funding of Wuhan Lab
https://www.c-span.org/video/?c4962333/senator-paul-dr-fauci-clash-research-funding-wuhan-lab

4.1.3) 5 juni 2021
Zero Hedge: 3 Points The Media Is Still Getting Wrong About Wuhan Lab Theory (& The Documents To Prove It)
https://www.zerohedge.com/covid-19/3-points-media-still-getting-wrong-about-wuhan-lab-theory-documents-prove-it

4.2.1)
Wikipedia Peter Daszak
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Daszak

4.2.2)
The Fauci/COVID-19 Dossier This document is prepared for humanity by Dr. David E. Martin.
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf
(pag 8)

4.3.1)
How the Global Virome Project Began: The Bellagio Initiative
http://www.globalviromeproject.org/our-history

4.4.1) 28 januari 2020
Arrest Harvards head of chemistry Charles Lieber on Wuhan connection
https://www.facebook.com/rahealing1/videos/2713187945416317/
https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related

4.4.2) 30 juli 2019
Lieber Research Group
http://cml.harvard.edu/

4.4.3) 30 juli 2019
http://cml.harvard.edu/assets/Nanoenabled-Direct-Contact-Interfacing-of-Syringe-Injectable-Mesh-Electronics.pdf
 

5. Batwoman Shi Shengli’s vleermuizen onderzoek

 
5.1) 28 januari 2020
Shi studied with NIH money from North Carolina, Chapel Hill xx
https://youtu.be/Y0j-gXuWIwY

deze clip is gecensureerd, maar het gaat zeer waarschijnlijk om deze studie: https://www.med.unc.edu/orfeome/wp-content/uploads/sites/609/2018/03/a-sars-like-cluster-of-circulating-bat-coronaviruses-shows-potential-for-human-emergence.pdf

5.2) 19 mei 2020
TWiV 615: Peter Daszak of EcoHealth Alliance
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDL_RK–w&t=3s

5.3) 9 november 2015
Nature Medicine: A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985

5.4)
Chimeric: https://www.merriam-webster.com/medical/chimeric

5.5) 9 november 2015
Nat Med op PubMed: A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
Vineet D Menachery 1 , Boyd L Yount Jr 1 , Kari Debbink 1 2 , Sudhakar Agnihothram 3 , Lisa E Gralinski 1 , Jessica A Plante 1 , Rachel L Graham 1 , Trevor Scobey 1 , Xing-Yi Ge 4 , Eric F Donaldson 1 , Scott H Randell 5 6 , Antonio Lanzavecchia 7 , Wayne A Marasco 8 9 , Zhengli-Li Shi 4 , Ralph S Baric 1 2
DOI: 10.1038/nm.3985
Grant support
• R01 AI085524/AI/NIAID NIH HHS/United States
• AI085524/AI/NIAID NIH HHS/United States
• T32 AI007528/AI/NIAID NIH HHS/United States
• F32AI102561/AI/NIAID NIH HHS/United States
• U19 AI109761/AI/NIAID NIH HHS/United States
• DK065988/DK/NIDDK NIH HHS/United States
• U19AI109761/AI/NIAID NIH HHS/United States
• F32 AI102561/AI/NIAID NIH HHS/United States
• K99 AG049092/AG/NIA NIH HHS/United States
• U19AI107810/AI/NIAID NIH HHS/United States
• U19 AI107810/AI/NIAID NIH HHS/United States
• P30 DK065988/DK/NIDDK NIH HHS/United States
• K99AG049092/AG/NIA NIH HHS/United States

5.6) 29 mei 2021
Is Covid-19 een biowapen?
https://stichtingvaccinvrij.nl/is-covid-19-een-biowapen/

6. 2016 Fauci’s Gain-of-function patent (2016)

6.1.1) 3 augustus 2016
Patents by Inventor Anthony S. Fauci
Anthony S. Fauci has filed for patents to protect the following inventions. This listing includes patent applications that are pending as well as patents that have already been granted by the United States Patent and Trademark Office (USPTO).
USE OF ANTAGONISTS OF THE INTERACTION BETWEEN HIV GP120 AND A4B7 INTEGRIN
Publication number: 20160333097
strong>
https://patents.justia.com/inventor/anthony-s-fauci

6.1.2) 29 mei 2021
Is Covid-19 een biowapen?
Bron: https://stichtingvaccinvrij.nl/is-covid-19-een-biowapen/ xx

6.2.1) 30 januari 2020
Corvelva: Pandemic. The business of terror
https://www.corvelva.it/en/corvelva-papers/speciale-pandemia-2020.html

6.2.2)
de Andere krant jaargang vier nr. 2 p.18

6.2.3) 23 september 2021
EUROPEAN PATENT SPECIFICATION:
HUMAN BETACORONAVIRUS LINEAGE C AND IDENTIFICATION OF N-TERMINAL DIPEPTIDYL PEPTIDASE AS ITS VIRUS RECEPTOR

https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=2898067&ki=B1&cc=EP&pd=20200115

6.2.4) 30 juni 2016
Ab Osterhaus: Making bad viruses in the lab can be a good idea
https://www.youtube.com/watch?v=67JZxrvhUT4

6.2.5) 11 deceber 2020
MediaCourant:
https://www.mediacourant.nl/2020/12/tv-viroloog-ab-osterhaus-is-multimiljonair-56-miljoen-euro/
 

7. moratorium gain of function onderzoek opgeheven (2017)

 
7.1) 19 december 2017
NIH Lifts Funding Pause on Gain-of-Function Research
https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-lifts-funding-pause-gain-function-research

7.2) 2017
U.S. Department of Health and Human Services: Framework for Guiding Funding Decisions about Proposed Research Involving Enhanced Potential Pandemic Pathogens
https://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/p3co.pdf
 

8. Pandemie op komst, we gaan dood! (2018)

 
8.1.1) 10 mei 2018
Telegraaf: ‘Bill Gates: “Pandemie gaat 30 miljoen levens eisen” ’
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2020747/bill-gates-pandemie-gaat-30-miljoen-levens-kosten

8.1.2) 23 januari 2019
Bill Gates and the return on investment in vaccinations
6:33 AM ET Wed, 23 Jan 2019
CNBC’s Becky Quick sits down with Microsoft Co-Founder Bill Gates at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. Gates made a $10B investment on vaccine development and distribution over the last 20 years. https://www.cnbc.com/video/2019/01/23/bill-gates-and-the-return-on-investment-in-vaccinations-davos.html

8.3.1) 26 november 2018
Lezing Marion Koopmans: Zijn wij wel goed voorbereid op een pandemie zoals het coronavirus?
https://www.youtube.com/watch?v=sEr_Xls9A3A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NBmNeTrCiNES7xyVllkWrzeAFd9cH6hQBBP6AAVQ1AQKyu4MAnVZ-EX4

8.3.2) 23 januari 2020
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

8.4.1) 28 maart 2020
Fauci: There will be a surprise outbreak (2017)
https://www.youtube.com/watch? v=C95ECjxgcJE&feature=emb_logo

8.5.1) 18 oktober 2019
Event 201: John Hopkin Bill Gates
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

8.5.2)
10:05 min. ‘65 million death in first 18 month’
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&feature=emb_logo

8.6.1) -september 2019
A World at Risk, 2019, Annual Report GPMB (p. 39):
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf
 

9. Zijn hybride virussen Biowapens?

 
9.1.1) 1 juni 2021
Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – RIVM
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-06/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20210601_1232.pdf

9.1.2) -mei 2020
NOS: Hongerpandemie dreigt: ‘Niet corona zelf, maar gevolgen maken meeste slachtoffers‘
https://nos.nl/artikel/2334114-hongerpandemie-dreigt-niet-corona-zelf-maar-gevolgen-maken-meeste-slachtoffers.html

9.1.3) 19 februari 2020
The Lancet: Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combatting COVID-19
DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30418-9
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext

9.1.4) 16 februari 2020
NOS: Nepnieuws-expert: ‘Enorm veel valse informatie rondom het coronavirus’
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2323356-nepnieuws-expert-enorm-veel-valse-informatie-rondom-het-coronavirus

9.1.5)
Drogreden van associatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden#Reductio_ad_Hitlerum

9.2.1) 26 mei 2021
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/26/ook-onder-biden-willen-de-vs-weten-ontsnapte-het-virus-toch-uit-een-chinees-lab-a4045002

9.3.1) 27 mei 2021
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5233332/facebook-staat-berichten-dat-coronavirus-uit-lab-komt-weer-toe

9.3.2) -5 juni 2021
Telegraaf: Prominente microbioloog New York maakt ommezwaai rond labtheorie
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1502671685/prominente-microbioloog-new-york-maakt-ommezwaai-rond-labtheorie

9.3.3) 17 april 2020
Luc Montagnier on Covid-19
https://nieuws.vsuhomeopathie.be/luc-montagnier-on-covid-19/
Oorspronkelijk:
«Le coronavirus est un virus sorti d’un laboratoire chinois avec de l’ADN de VIH», selon le prix Nobel de Médecine Luc Montagnier
Mis à jour le 17/04/2020 à 20:00 Publié le 17/04/2020 à 09:59
https://www.cnews.fr/france/2020-04-17/le-coronavirus-est-un-virus-sorti-dun-laboratoire-chinois-avec-de-ladn-de-vih

9.3.4) 1 mei 2020
NRC: Alleen Trump ziet ‘bewijs’ dat virus uit Chinees lab ontsnapte
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/alleen-trump-ziet-bewijs-dat-virus-uit-chinees-lab-ontsnapte-a3998485
zie ook:
Financial Times: Trump says he is confident Covid-19 came from Wuhan lab
https://www.ft.com/content/84935e17-b50e-4a66-9c37-e2799365b783

9.3.5) 2 juli 2020
Norwegian virologist Birger Sørensen
https://www.minervanett.no/corona/the-most-logical-explanation-is-that-it-comes-from-a-laboratory/361860

9.3.6) 10 augustus 2020
professor bio- en nano-technologie Giusseppe Tritto
https://www.lifesitenews.com/blogs/renowned-european-scientist-covid-19-was-engineered-in-china-lab-effective-vaccine-unlikely

9.3.7) 25 april 2020
URGENT! 5 Doctors Agree that COVID-19 Injections are Bioweapons and Discuss What to do About It
https://rumble.com/vg3drt-urgent-5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-bioweapons-and-discuss-.html

9.3.8) 4 mei 2021
Dr. Laurence Sellin
https://www.youtube.com/watch?v=qFSQihHAjdE&t=32s

9.3.9) mei 2021
Dr. Fleming by Del Bigtree van The Highwire
https://stichtingvaccinvrij.nl/is-covid-19-een-biowapen/

9.4.1) 16 februari 2021
NOS: Nepnieuws-expert: ‘Enorm veel valse informatie rondom het coronavirus’
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2323356-nepnieuws-expert-enorm-veel-valse-informatie-rondom-het-coronavirus

9.4.2) 15 juni 2020
Express: Wuhan lab ‘received shipment of world’s deadliest viruses’ months before COVID-19 outbreak
https://www.express.co.uk/news/world/1295823/china-news-coronavirus-pandemic-covid19-pathogens-canada-lab-wuhan-spt

9.4.3) 6 februari 2020
https://greatgameindia.com/frank-plummer-canadian-lab-scientist-key-to-coronavirus-investigation-assassinated
9.4.4) 24 mei 2013
Dutch Scientists Defend Patenting of Saudi Coronavirus
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-23/coronavirus-found-in-saudi-patented-by-dutch-scientists

9.4.5) 28 januari 2020
Arrestatie prof. Charles Lieber
https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related

9.5.1) 29 mei 2021
NRC Handelsblad: Rosanne Herzberg
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/29/ontsnapte-het-virus-uit-een-lab-nee-en-toch-a4045312

9.5.2) 8 juni 2021
Viroloog Wim van der Poel in het programma Umberto
https://www.rtlxl.nl/programma/humberto/f46d41be-abc0-3645-ad9f-55330abbbe9c

9.5.3) 30 april 2021
Alles wat je moet weten over COVID-19 – Jeffrey Smith interviewt Dr. Zach Bush
26:54 Zach beantwoorde een vraag over biolabs. https://stichtingvaccinvrij.nl/alles-wat-je-moet-weten-over-covid-19-jeffrey-smith-interviewt-dr-zach-bush/

9.5.4) 31 mei 2021
Jon Rappoport
https://blog.nomorefakenews.com/2021/05/31/wuhan-lab-bioweapon-gain-of-function-but-the-virus-doesnt-exist/

9.5.5) 2015 Dec
Journal of virology: Isolation and Characterization of a Novel Bat Coronavirus Closely Related to the Direct Progenitor of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus
Xing-Lou Yang 1 ,Ben Hu 1 ,Bo Wang 1 ,Mei-Niang Wang 1 ,Qian Zhang 1 ,Wei Zhang 1 ,Li-Jun Wu 1 ,Xing-Yi Ge 1 ,Yun-Zhi Zhang 2 ,Peter Daszak 3 ,Lin-Fa Wang 4 ,Zheng-Li Shi 5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26719272/

9.6.1) 4 februari 2020
Francis Boyle: Wuhan Coronavirus is an Offensive Biological Warfare Weapon
https://www.bitchute.com/video/KhWH0DxlPGbn/

9.6.2) 8 maart 2020
Coronavirus- Interview with Dr. Francis A. Boyle
https://www.youtube.com/watch?v=VVTbW47hPmo

9.6.2) mei 2021
Fauci-papers – LEOPOLD NIH FOIA Anthony Fauci Emails
https://embed.documentcloud.org/documents/20793561-leopold-nih-foia-anthony-fauci-emails/

10. Eis transparante communicatie en regelgeving

 
10.1) 30 maart 2020
 
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19 (Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html

10.2) 25 juli 2020
Scientas
https://www.scientias.nl/wel-een-genetisch-gemodificeerd-coronavaccin-maar-voorlopig-geen-genetisch-gemodificeerd-voedsel/

10.3) 28 mei 2021
Goedgekeurd amendement verbiedt Fauci definitief ‘gain-of-function’ te financieren
https://nooit.nl/goedgekeurd-amendement-verbiedt-fauci-definitief-gain-of-function-te-financieren/

10.4) 29 mei 2021
NRC Handelsblad: Rosanne Herzberg
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/29/ontsnapte-het-virus-uit-een-lab-nee-en-toch-a4045312

 

 

 

 
Over de auteur:

Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en verzamelt en verspreidt informatie rondom vaccins en het vaccinatiebeleid.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This