Jaap van Dissel is corrupt, en adviezen van het OMT worden beïnvloed door de regering – mag het gezegd worden?

door | 28 mei 2022 | COVID-19 vaccin, Hugo de Jonge, Kabinet Rutte III - IV, Tweede kamer

Voordat we beginnen twee opmerkingen. We hebben in Nederland zoiets als de Wet op Openbaarheid van Bestuur (WOB) waarmee beleidsmatige stukken opgevraagd kunnen worden. En we hebben ook al sinds jaar en dag de dikke ‘van Dale’ – Nederlands grootste woordenboek. Dit artikel gaat over de verdenkingen die zich opstapelen en de politici die hun kop in het zand blijven steken…
 

 

Leugens en Corruptie

Het online woordenboek ‘van Dale’ geeft de volgende betekenissen van de woorden liegen en corruptie:
 
Liegen: ‘met opzet onwaarheden spreken’[1]
Corrupt: ‘omgekocht’, ‘omkoopbaar’, ‘oneerlijk’[2]
 
Recentelijk zei Gideon van Meijeren onomwonden dat Jaap van Dissel liegt en corrupt is. De Tweede Kamer stond te schudden op haar grondvesten. Het mag kennelijk niet gezegd worden. Maar de politici laten zich zooooooo kennen. De alternatieve media, de Tweede kamer en zelfs de reguliere media hebben het al lang en breed uitgemeten. Aan de hand van het onderstaande voorbeeld laten we zien dat Nederland is verworden tot een bananenrepubliek.

 

 

De bizarre, onwetenschappelijke wending

 
4 augustus 2020 – NOS
Jaap van Dissel: “200.000 mensen moeten een week lang een mondkapje dragen om MISSCHIEN – en dan zeg ik nog misschien – 1 corona besmetting te voorkomen.”3

2 oktober 2020 – NOS

‘Volgens van Dissel heeft de wijziging in het OMT-advies niets te maken met een veranderde kijk op mondkapjes, maar meer met het gevoel van veiligheid van mensen. “Uiteraard hebben wij als OMT ons ook gerealiseerd dat sommige mensen toch wel liever een mondkapje op hebben. Als iemand zich dan veiliger waant, vinden wij dat prima”, zegt hij.’4

De kritische denker bleef in stomme verbazing achter vanwege het feit dat van Dissel 180 graden draaide met zijn advies over mondkapjes. De eerste keer werd een wetenschappelijke onderbouwing gegeven tégen het dragen van mondkapjes, en na de draai voldeed een gemakzuchtig “ach de mensen willen het” als basis voor het verplichten van mondkapjes. Van een team dat wordt ingehuurd voor hun wetenschappelijke standpunten was dit uitermate verbazingwekkend.

 

 

Het onderzoek van nieuwsuur

 
Het NOS-programma ‘Nieuwsuur’ heeft maar liefst elf onderzoeksartikelen gewijd aan de aanpassingen van de OMT-adviezen.5

“Nieuwsuur onthult dat het ministerie van Volksgezondheid tekstuele wijzigingen heeft laten doorvoeren in conceptadviezen van het Outbreak Management Team. Ook het RIVM nam tekstsuggesties over van het ministerie.
 
Het kabinet zei juist altijd dat het OMT volstrekt onafhankelijk is. In het eerste artikel hieronder leggen we uit hoe de adviezen werden aangepast. In de drie artikelen daarna diepen we drie aangepaste OMT-adviezen verder uit. Onderaan deze pagina vind je onze verantwoording en de reacties van het RIVM en het ministerie.”
– Nieuwsuur5

Het vermoeden dat bij het mondkapjes-advies sprake was van beïnvloeding is nog veel sterker geworden – zo niet bewezen? – nu uit de door ‘Nieuwsuur’ opgevraagde documenten is gebleken dat van Dissel op 11 aug 2020 loog over het feit dat de regering wel degelijk invloed had op de adviezen van het dus niet zo onafhankelijke OMT.

 

 

Is Jaap van Dissel onschendbaar?

 
Als je maar leugen op leugen op leugen blijft stapelen gaat het kennelijk een hele tijd goed.

Gideon van Meijeren kaartte op 16-2-22 – nog tijdens de vernederende en schadelijke Lockdown – de kwestie aan tijdens de reacties op de ‘technische briefing’ van van Dissel.6

Gideon van Meijeren: “Nederland gaat nu al twee jaar gebukt onder vergaande beperking van grondrechten, en om die te verdedigen verschuilt het kabinet zich steevast achter de adviezen van het RIVM. FVD waarschuwt er al twee jaar voor dat het OMT niet onafhankelijk is, al is het maar omdat de heer van Dissel voorzitter is van het OMT; hij krijgt zijn salaris van de Minister van Volksgezondheid, alle leden ontvangen ook royale vergoedingen van de Minister. En op 11 aug 2020 heeft de heer Hiddeman, namens Forum voor democratie expliciet de vraag gesteld aan de heer van Dissel of hij kan uitsluiten dat er op enig moment politieke beïnvloeding heeft plaatsgevonden op het tot stand komen van de adviezen van het OMT. En de heer van Dissel antwoordde toen heel stellig: “Nee – op geen enkele wijze”.
 
En inmiddels is onomstotelijk bewezen dat die politieke beïnvloeding wel degelijk plaatsvond. En toen ook al maandenlang volop gaande was – kortom de heer van Dissel heeft de kamer voorgelogen, met alle gevolgen van dien. En dat brengt mij tot de vraag: waarom heeft de heer van Dissel niet de waarheid verteld en hoe verwacht hij nu nog geloofwaardig zijn functie te kunnen uitoefenen?”

 
Jaap van Dissel: “Het enige antwoord dat ik hierop kan geven is dat als u mij die vraag opnieuw zou stellen dan zou ik zeggen: ‘Nee, ik heb geen kennis van de beïnvloeding van de uitkomsten van het OMT.’ Ik denk waar u naar verwijst – ook als u dat in detail analyseert – dan ziet u gewoon dat dat een verduidelijking is en helemaal niet een beïnvloeding van het advies. En wat wij als OMT belangrijk achten in brieven die we schrijven is dat daar geen onzekerheden zijn over hoe die moeten worden geïnterpreteerd. En een verduidelijking is in mijn ogen totaal iets anders dan een beïnvloeding.”7

Het is een laf woordspel tussen “duidelijk maken” en “invloed uitoefenen” – om de van Dale er maar weer bij te halen.8,9 Sorry, maar ook met een “verduidelijking” kun je invloed uitoefenen. Het is maar welke kant je met die verduidelijking op wilt.

Bovendien:

Gideon van Meijeren: “Mag ik hier even kort op reageren? OMT leden geven zélf aan dat het niet gaat om tekstuele verduidelijking, maar wel degelijk om inhoudelijke politieke beïnvloeding. Neem bijvoorbeeld het advies om die niet werkende, zelfgemaakte mondkapjes te dragen. Het OMT zag daar het nut niet van in en onder druk van het ministerie heeft OMT vervolgens geadviseerd dat die wél overwogen kunnen worden, en daar heeft het kabinet zich vervolgens achter verscholen. Er is hier wel degelijk sprake van politieke beïnvloeding.”7

Het valt allemaal na te lezen in de stukken die boven water zijn gekomen. Maar van Dissel blijft draaien en ontkennen. En op een enkeling na gaan de politici hier klakkeloos in mee. Dat is nog het meest bizarre.

 

 

Liegen hoort erbij?

 
Van Dissel is geen uitzondering. Er zijn vele politici die liegen: Mark Rutte, Hugo de Jonge, Ernst Kuipers, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het zou niet zo moeten zijn, maar het is wel zo. Ze zitten nog steeds in Den Haag en bepalen de kwaliteit van ons leven in hoge mate.

In een debat over de bemoeienissen van het ministerie met de OMT-adviezen op 24-5-22 zegt Wybren Haga: “Het kabinet moet zich schamen. Het kabinet verschool zich achter de heilige, onafhankelijke OMT-adviezen, maar we werden belogen en bedrogen. Het advies van de Jonge waar hij zogenaamd op voer was een advies van zijn eigen departement om de eigen blunders te maskeren. En slechts dankzij de WOB-verzoeken van de NOS is de deksel van de doofpot gegaan” 10

Liegen is de norm en het wissen van sporen is in zwang. Rutte wist zijn sms’jes en Jaap van Dissel gebruikte zijn privé mail voor zaken die alle Nederlanders aangaan.11

 

 

Maar ze zijn niet corrupt?

 
Waar we niet omheen kunnen is dat miljarden euro’s niet verantwoord kunnen worden. Op 19-05-21 bericht RTL-nieuws het oordeel van de Rekenkamer over het eerste Corona-jaar:

Puinhoop bij ministerie Volksgezondheid: 5,1 miljard aan corona-uitgaven niet te controleren
 
“Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vorig jaar een potje van de boekhouding gemaakt. Er werden miljarden euro’s uitgegeven om de corona-uitbraak te bestrijden, maar het ministerie heeft geen overzicht of alle bestelde spullen ook echt zijn geleverd.
 
Op het ministerie van Hugo de Jonge (CDA) is de administratie al jaren slecht op orde. In de afgelopen twintig jaar ontdekte de Algemene Rekenkamer maar liefst zeventien keer fouten in de jaarrekening van het ministerie. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt ieder jaar of ministeries hun budget wel volgens de regels hebben uitgegeven.
 
De coronacrisis vorig jaar verergerde de boekhoudkundige chaos op het ministerie alleen maar, omdat in grote haast medische spullen gekocht moesten worden. Van een bedrag van 5,1 miljard euro is onduidelijk of het wel goed is terechtgekomen.”
– RTL nieuws12

Het is maar belastinggeld. En het zijn maar (verplichte) verzekeringskosten…
 
Op 29 juli 21 publiceerde zorgwijzer:

“De Nederlandse zorguitgaven stegen in 2020 naar een totaalbedrag van 116 miljard euro. De zorg en preventie rondom corona spelen een centrale rol in de fors hogere kosten. Gezien de forse toename in de zorguitgaven ligt een forse stijging van de zorgpremie en/of de inkomensafhankelijke bijdragen voor de hand in 2022.”13

En voor de duidelijkheid: de 5,1 miljard die niet verantwoord kan worden is maar een “klein” deel van het bedrag dat uitgegeven wordt aan Corona. Het komt waarschijnlijk nog bovenop het bedrag dat wél verantwoord kan worden.

De NOS informeert ons op 18-7-21 in een artikel getiteld: ‘Ruim 76 miljard euro aan corona-uitgaven. Waar gaat het geld naartoe?’ met uitleg over de begrotingsposten.

“Je hebt uitgaven die nodig zijn om de pandemie te bestrijden en uitgaven die nodig zijn op de economische crisis te bestrijden”, zegt Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer. “En zoals je ziet, kost dat laatste veel meer geld.”14

Hoe komen zo veel mensen toch bij het idee dat de regering goed met ons geld omgaat? Dat zij het beste met ons voorhebben? Dat zij ‘deskundig’ zijn en dat zij alles het beste weten?
 
Op 18 mei ’22 meldt het AD het oordeel van de Rekenkamer over het tweede Corona-jaar:

Kabinet hield zich voor derde keer op rij niet aan financiële spelregels, vraagtekens bij 15,5 miljard euro
“Dat oordeel velt de Algemene Rekenkamer vandaag, bij de jaarlijkse controle van de rijksuitgaven.”
15

Het gaat om bedragen waarvan de overheid zich heeft verplicht deze te gaan besteden in de (nabije) toekomst. Het is een financiële puinhoop op alle gebieden, dus ook bijvoorbeeld bij Defensie, Ontwikkelingshulp etc. Maar Volksgezondheid loopt niet achter…

“Zo ging het bij het ministerie van Volksgezondheid om 4,1 miljard euro aan corona-gerelateerde verplichtingen waarvan de rechtmatigheid niet vast te stellen was. De miljarden gingen vorig jaar onder meer naar de GGD’s, testcapaciteit en ontwikkeling en aankoop van vaccins. De Rekenkamer schrijft: “Belangrijkste oorzaak is dat het ministerie niet kan bewijzen dat álle goederen en diensten waarvoor was betaald, echt geleverd zijn.” Dat was ook al het geval in 2020.”15

 
Geen schaamte, geen verbetering. Het is schrijnend, omdat voor zoveel Nederlanders dit niet alleen betekent dat niet te traceren valt hoe hun geld wordt besteed, maar dat dit wanbeleid ook nog eens ten koste gaat van hun bedrijf of baan, hun gezondheid of zelfs hun leven.

“Of het oordeel van de Rekenkamer nou gaat inslaan als een bom, valt te bezien. Toen vorig jaar harde kritiek kwam op het ministerie van Volksgezondheid bij de aankoop van testmateriaal, beschermingsmiddelen en de uitkering van zorgbonussen, vroeg minister Hugo de Jonge vooral begrip vanwege de haast. Soms ontbraken bonnetjes, soms werd de Kamer te laat geïnformeerd, soms werden testen gekocht, maar niet gecontroleerd of de beloofde aantallen wel geleverd waren. De Jonge toen: “Het was kopen wat je kopen kon.” Dat belanghebbenden niet tijdig waren geïnformeerd over uitgaven, wuifde het kabinet weg.” 15

 

 

De Astra Zeneca deal

 
Hoe zat het ook alweer? Die Astrazeneca deal die Hugo de Jonge met zoveel haast sloot net nadat de “pandemie” uitbrak? Nog vóórdat de vaccins ontwikkeld en goedgekeurd waren was het hem al gelukt om ze aan te kopen, want hij had zulke goede contacten. Helemaal zeker weten hoe het zit is lastig, want de Jonge bombardeerde zijn deal van 185 miljoen Euro meteen tot staatsgeheim. Maar een zekere Hans Sijbesma was sinds januari 2017 president van AstraZeneca Duitsland. Zijn broer Feike Sijbesma was door Hugo de Jonge benoemd als zijn speciale ‘coronagazant’ (waarnemer).
Van januari 2009 tot december 2015 was Hans directeur AstraZeneca Nederland, en de baas van Martinus de Jonge, de broer van Hugo. De wereld is klein en ja de corruptie bewijzen kunnen we het niet, maar de lijntjes waren zo kort, het heeft er alle schijn van. Meer info: Pagina ‘Hugo de jonge’ en ‘De deal van Hugo de Jonge – corona-vaccincontract(en) in Europa
 

 

De mondkapjes deal

 
De overtreding van de aanbestedingsregels? Sywert van der Linden? De cijfers op het Corona-dashboord die zijn gemanipuleerd? De Jonge die niet reageert op een WOB-verzoek en zijn e-mails via i-Cloud liet lopen in plaats van zijn VWS-account? Ook hier ligt het er dik bovenop dat er flink gerommeld is. Mocht u het nog eens na willen lezen dan kan dat: Hugo de Jonge – de aangifte, de mondkapjesdeal, de leugens en meer

 

 

De A-status van de apenpokken

 
Hoe komt het dat de A-status voor de apenpokken binnen 1 dag is goedgekeurd – waardoor straks de spoedwet direct weer in werking kan treden – zonder dat er zich nog maar één sterfgeval heeft voorgedaan?16

Hoe zat het ook alweer met de A-status van Covid-19 – die wel volgens de daarvoor bestaande procedure is aangevraagd? Op 21 juni 2022 zegt Gideon van Meijeren hierover in BLCKBX:

“Ik vind dit zo schokkend. De wet die de A status (van Covid-19) legitimeert wacht al meer dan een jaar op behandeling. Strikt genomen heeft minister Hugo de Jonge de wettelijke verplichting niet uitgevoerd en is zelfs sprake van een ambstmisdrijf. En wordt straks de vraag gesteld of hij hier niet voor vervolgd moet worden”.17

Je zou gaan denken dat het niet erger kan… de leugens, de corruptie, de destructie… Wat is ervoor nodig dat het volk zegt: ‘Genoeg is genoeg’, we doen niet langer mee. Niet 10% of 20%, maar minstens 50% van de Nederlandse bevolking. Hebben we onze lessen niet al lang geleerd met Covid? We hoeven toch niet het hele rondje straks nog een keertje te gaan maken met de Apenpokken?

 

 

De kamer steekt haar hoofd in het zand

 
Van de politiek hoeven we niet veel te verwachten. Op 25 mei 22 zet het FVD een filmpje op YouTube van Gideon van Meijeren die het heikele onderwerp nog weer eens ter sprake brengt.18

“FVD waarschuwt al twee jaar dat het OMT niet onafhankelijk is, en krijgt nu gelijk. Hoe kunnen we het RIVM en Jaap van Dissel nog vertrouwen (zeker nu ook apenpokken als A-ziekte is aangemerkt)? Van Dissel is beïnvloedbaar en moet ontslagen worden.”18

Eerlijk gezegd denken wij dat dit ook geldt voor Ernst Kuipers, en alle politici die banden hebben met het World Economic Forum. Maar de kamer is helemaal upset. De woorden liegen en corruptie zijn te heftig, en namen mogen niet worden genoemd.

Wat voor streken ze ook uithalen, politici komen weg met hun witte boorden criminaliteit. Zaken waarvoor ze op zijn minst ontslagen zouden moeten worden, en in het ergste geval voor in de gevangenis terecht zouden moeten komen, worden gladgestreken en weggepoetst.

We krijgen aan alle kanten voorgeschoteld dat politici liegen en mensen de vernieling in helpen. Maar is niet het grootste probleem dat nog steeds een groot deel van zowel hun collega’s als de bevolking het gedrag van corrupte politici goedpraat?

 

 
Bronnen:

1. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/liegen#.YpEofRNBwzg
2. https://www.facebook.com/pvanaarle/posts/10158549399684036
4. https://nos.nl/artikel/2350709-van-dissel-blijft-erbij-gewone-mondkapjes-hebben-weinig-effect.html
5. https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/27417
7. https://www.youtube.com/watch?v=W8Jy3mD4gCc
8. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/beinvloeden
9. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/verduidelijken
10. https://www.youtube.com/watch?v=ldOMpulH2GY&t=99s
11. https://cafeweltschmerz.nl/jaap-van-dissel-gebruikte-privemail-voor-zaken-die-alle-nederlanders-aangaan/
12. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5231880/hugo-jonge-vijf-miljard-uitgegeven-geen-bonnetjes-rekenkamer
13. https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2022/corona-stuwt-zorguitgaven-naar-116-miljard-euro
14. https://nos.nl/collectie/13856/artikel/2389860-ruim-76-miljard-euro-aan-corona-uitgaven-waar-gaat-het-geld-naartoe
15. https://www.ad.nl/politiek/kabinet-hield-zich-voor-derde-keer-op-rij-niet-aan-financiele-spelregels-vraagtekens-bij-15-5-miljard-euro~aa68a50a/
16. https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken/vragen-en-antwoorden#monkeypox
17. https://www.blckbx.tv/corona/hier-is-sprake-van-een-ambtsmisdrijf-gideon-van-meijeren
18. https://www.youtube.com/watch?v=m-vwKLnNL88

 
 
Over de auteurs: Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het kernteam van de Stichting Vaccinvrij.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij, ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This