Maxima overschrijdt haar bevoegdheden: wat doet zij in Davos en namens wie spreekt ze?

door | 23 jan 2024 | WEF

Een ongekozen en aangetrouwde Koningin zit in DAVOS – namens wie? – de Digitale ID te promoten omdat dit niet alleen zakelijk goed is maar ook om te weten of iemand is gevaccineerd. (Voor de mensen die het nog niet gezien hebben – klik hier)

Om ten minste twee redenen is dit zeer kwalijk:

Ten eerste: Het Europese digitale ID is een controversieel onderwerp. De Tweede Kamer heeft hier in een motie op 1 december 2022 tegen gestemd.1,2 Vervolgens is Staatssecretaris van Huffelen naar Brussel gegaan en heeft er doodleuk vóór gestemd. Za gaf aan “inhoudelijk geen aanleiding” te hebben gezien om de motie uit te voeren.”1

Dient van Huffelen niet het standpunt van de Tweede Kamer te respecteren? De Tweede Kamer is het hoogste democratische orgaan wat we hebben in Nederland. De leden van de Tweede Kamer zijn rechtstreeks gekozen door de burgers en zij vertegenwoordigden de stem van het volk. Het nieuwe normaal is dat politici de democratie aan hun laars lappen.

“.. zeer ernstig en weer een mooi voorbeeld van dat de politiek niet draait om wat wij in de Tweede Kamer willen, maar wat ze daar in Brussel willen”, was de reactie van Pepijn van Houwelingen (FvD)3

Het zou het einde van de politieke carrière moeten zijn van van Huffelen, en het einde van de steun voor een Europese DigiD van Nederland, maar de Tweede Kamer blijkt niet in staat zich te weren tegen de plannen van de EU.

Ten tweede: Maxima promoot de specifieke toepassing van de Europese Digitale ID om te kijken wie er gevaccineerd is – terwijl we hier in ons land een desastreuse ervaring mee hebben. Mensen die niet waren gevaccineerd werden buitengesloten van de maatschappij. De coronapas bleek een instrument voor pure discriminatie, en de schade die het heeft aangericht in de maatschappij is nog steeds niet erkend, laat staan hersteld.

Wat hebben we geleerd van onze pijnlijk ervaringen met de QR-pas (de nationale versie van de Europese DigiD). Toch zeker dat het een waardevolle les was over hoe het NIET moet? We zetten de belangrijkste drie lessen even op een rij:

Les 1: een medische keuze – die zich nog in een experimenteel stadium bevindt mag nooit worden afgedwongen door uitsluiting van de maatschappij.

Les 2: We weten inmiddels dat het wel of niet gevaccineerd zijn geen enkele invloed heeft op het wel of niet kunnen overdragen van het virus. Dus uitsluiten heeft geen enkele zin.

Op 11 oktober 2022 is in het Europese parlement de vraag gesteld aan de vertegenwoordiger van Pfizer Janine Small of het vaccin de overdracht van het virus kan stoppen. Zij moest toegeven dat “ten tijde van de introductie het vaccin nog nooit getest op het stoppen van de overdracht van het virus.” Het was niet eens getest!4

“Dit neemt de hele wettelijke basis voor het covid paspoort weg”, concludeerde Europarlementariër Rob Roos terecht.5

Wat het extra schrijnend maakt is dat de Nederlandse overheid dit van het begin af aan wist, zo blijkt uit onderzoek van Cees van den Bos gepubliceerd op 14 oktober 2023 op zijn blog ‘Bomen en Bos’.6

“Het RIVM corrigeerde de communicatieadviseurs van het ministerie van VWS op 21 december 2020 over het transmissievraagstuk. VWS wilde in de communicatie opnemen dat het vaccin ook de verspreiding van het virus voorkomt. ‘Dat klopt in feite niet’, antwoordde de medewerker van het RIVM.”

 

 
 
Was het wettelijk toegestaan om mensen uit te sluiten uit het sociale leven? Waarschijnlijk niet – zeker niet gezien de kennis die onze politici op het ministerie van VWS al hadden maar achterhielden voor de bevolking. Het QR-beleid heeft totaal gefaald, want het discrimineren van ongevaccineerden maakte de maatschappij niet veiliger – ook de gevaccineerden konden het virus immers doorgeven. Maar het experiment moest kennelijk doorgang vinden. Het QR-beleid was een voorbereiding op de Europese DigiD, een test in gehoorzaamheid, waar een groot deel van de bevolking met open ogen ingelopen is.
 
 
Les 3: Het EMA (Europese Medicine Agency), het agentschap dat verantwoordelijk is voor het uitgeven van een licentie om een vaccin op de markt te brengen, heeft recentelijk zelf toegegeven dat de bevolking proefkonijn was. Het is verbijsterend, niet alleen de QR-code maar het vaccin zelf was een experiment.7

Eveneens met desastreuze gevolgen zoals bijvoorbeeld blijkt uit een “Congressional Hearing in het Witte huis in Amerika over de link tussen de corona-injectie en de gelijktijdig optredende toename van sterfte, turbo-kankers, ernstige hartaandoeningen zoals myocarditis, neurologische aandoeningen, verminderde vruchtbaarheid en dies meer.8 De link met de corona-injectie is niet langer een aanname, geen complotverhaal, maar overduidelijk aangetoond met pieken in de aandoeningen die volgden op vaccinatiecampagnes.

Maar Maxima vindt het een goed idee om de uitrol van de Europese DigiD te promoten zodat mensen die liever geen proefkonijn willen zijn hier in de toekomst toe kunnen worden gedwongen op straffe van uitsluiting in de maatschappij en zelfs toegang tot uw bankrekening en meer. De Europese digitale ID gaat een flinke stap verder dan de QR-code.

Stelt u zich eens voor dat al deze data op uw Europese digitale ID staat en de overheid bij machte is om u daarmee volledig onder controle te houden.9 Prettig idee?
 

 
 
Is Maxima naïef? Zo begaan met het lot van haar burgers dat zij helemaal naar Davos komt om ervoor te pleiten dat ze allemaal onder de digitale controle van de overheid komen te staan?

Waarschijnlijk niet. Maxima heeft een studie gedaan naar hoe financiële systemen in de toekomst digitale middelen kunnen gebruiken, en daarna heeft zij bij verschillende banken gewerkt onder andere in Duitsland en Amerika.10 Zij is niet alleen de koningin van Nederland, maar bekleedt een rij aan nevenfuncties.11 Het is waarschijnlijker dat zij de agenda van de VN en het bankwezen vertegenwoordigt dan de belangen van de bevolking van Nederland.

Maxima maakt deel uit van de “Global Elite”, die bezig is met het ombouwen van Nederland en het uitrollen van een dictatoriale wereldregering.
 
 

 
Ze leent zich voor suikerzoete filmpjes waarin zij voor lagere schooltelevisie Artificiële Intelligentie promoot. Leuk hoor kindertjes dat de koningin aan komt lopen en jullie allemaal mooie liedjes zingen voor haar. Beseffen jullie dat je nu al wordt voorbereid op een technocratisch aangestuurde maatschappij die al jullie data verzamelt en gebruikt om je onder controle te houden?

Meer info: Koningin Maxima geeft les op basisschool de Bank.12
 
Ze heeft zich eveneens op een controversiële manier uitgelaten over de introductie van een CBDC. Ook tegen de wil van de Tweede Kamer in. Op 13-10-2023 berichtte de NOS dat “het ministerie van Financiën heeft gevraagd of koningin Máxima zich minder wil uitspreken over de komst van een digitale euro.” Het riep “negatieve reacties” op.13 Toch ging ze een maand later, voor het Europees Parlement, wel degelijk nadrukkelijk in op de invoering van de digitale euro. Onze koningin lapt alles aan haar koninklijke laarsjes.14
 
 

De digitale dictatuur

 
Arno Wellens waarschuwde ons er al in maart 2023 voor dat Maxima een digitale Dictatuur aan het pushen is.15

“Máxima wil daarom het gebruik van CBDC reguleren: bepaalde overboekingen worden dan verboden, wat makkelijk kan als alles digitaal is omdat cash is afgeschaft. Je bent dan wel je vrijheid en je privacy kwijt. Maar dat vindt ze prima. Dit onderwerp is bijzonder politiek en een ongekozen lid van het koninklijk huis zou zich daar in een constitutionele monarchie niet mee moeten bemoeien.
 
Op 23 november is er een groot debat over CBDC in de Tweede Kamer. Die is unaniem tegen programmeerbaar geld maar Máxima zegt doodleuk dat het er wel komt. Als ze daarmee het standpunt van de regering deelt, wat heel waarschijnlijk is, dan wordt de uitkomst van het debat bij voorbaat al genegeerd. Dat is bijzonder ondemocratisch en dat maakt dat Máxima dus helemaal niet zo’n leuk mens is. Ze heeft lak aan het parlement en onze democratische tradities. Het belang van de banken moet gediend worden! Maar waarom eigenlijk?”

 
Wellens nam er in november 2022 een twee uur durende video over op bij V for Valentine: die zeer de moeite waar is. Klik hier: Centrale Bank Digitale Slavernij  
 
 

Partners in crime?

 
Mark Rutte draagt ministeriele verantwoordelijkheid voor de uitspraken van Koningin Maxima. Wat houdt de ministeriële verantwoordelijkheid in?

De Koning en ministers vormen samen de regering (artikel 42, eerste lid, Grondwet). Artikel 42, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn. Dit betekent dat de ministers politiek verantwoordelijk zijn voor het optreden van de Koning (zij leggen daarover verantwoording af aan het parlement).
 
De (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid bestaat sinds de Grondwetsherziening onder leiding van Thorbecke in 1848.”16

Mark Rutte is een demissionaire premier. Hem past grote bescheidenheid. Dat zou moeten doorwerken in de uitspraken van Maxima. In de praktijk lijkt het er meer op dat Rutte en Maxima “partners in crime” zijn. Mark Rutte loopt al jaren met een WEF tasje onder zijn arm rond in de Haag en spreekt in Davos over “wij” waarmee hij zelf impliceert dat hij deel uitmaakt van de (plannen van) de Elite.17

Er zouden Kamervragen gesteld moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. De Koningin staat boven de wet en Mark Rutte is waarschijnlijk liever demissionair dan in functie, want dan kan hij gewoon zijn gang gaan zonder lastige vragen.
 
 

De gevaarlijke mRNA-techniek

 
Het is de bedoeling dat in de toekomst alle vaccins met mRNA technieken worden uitgerold.18,19 “Om te beginnen bij TBC-, malaria- en griep en HIV-vaccins en ook op andere, nog niet bekende, virussen gaat dit toegepast kunnen worden”, zegt Rogier Sanders, hoogleraar vaccinologie van het Amsterdam UMC in augustus 2021 tegen RTL Nieuws.

Tracy Beanz, onderzoeksjournalist bij ‘Highwire’ zei in maart 2023 al:

“Deze technologie – ondanks de miljoenen bijwerkingen wereldwijd – zal niet wordt gestopt, integendeel, steeds meer vaccins zullen mRNA “vaccins” worden.”20

Deze techniek is levensgevaarlijk. Op de eerder genoemde hoorzitting beweerde wereldberoemde deskundigen zoals cardioloog Peter McCullough dat mensen zelfs na vijf jaar nog kunnen overlijden door de prik. De schade kan zich langzaam in het lichaam verergeren omdat de werking van de prik – het produceren van “spike proteïnen” – in het lichaam nog jaren door kan gaan.21 Hij spreekt over de grootste medische ramp ooit. En nogmaals: de mensen die hiervoor passen zouden gemakkelijk getraceerd en afgesloten kunnen worden van de maatschappij.

Wat Maxima doet is onverantwoordelijk, gevaarlijk en ze gaat volledig buiten haar boekje. Maar Maxima hoeft geen verantwoording af te leggen en geen uitleg te geven? Zij is gewoon koningin van het Nederlandse Volk die mag zeggen en doen wat zij wil en daarvoor een uitkering van 1.111.000 per jaar ontvangt (met een man die een uitkering van € 6.408.000 per jaar ontvangt).21 Geen wonder dat de roep om afschaffing van het koningshuis steeds groter wordt.
 
 

 
En dan gebeurt er dit: BIZARRE CONFRONTATIE: FVD mag in debat met Rutte GEEN vragen stellen over WEF
Dit is ongekend. In debat met Rutte wordt het Pepijn van Houwelingen onmogelijk gemaakt om zijn inbreng te doen.
Het WEF, de digitale identiteit (gekoppeld aan vaccinatiestatus) en de politieke rol van het koningshuis mogen NIET worden besproken in de Tweede Kamer.
 
 

 
 
 

Bronnen:

 1. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/interpellatie-leijten-over-de-europese-digitale
 2. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z23596&did=2022D50845
 3. https://www.youtube.com/watch?v=nc7GhukEqGs&t=9s
 4. https://twitter.com/Rob_Roos/status/1579759795225198593
 5. https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197709/ROBERT_ROOS/home
 6. https://bomenenbos.substack.com/p/wob-dossier-beleidskeuzes-en-communicatie
 7. https://indepen.eu/ema-bevestigt-nogmaals-bevolking-was-proefkonijn-voor-coronavaccins/
 8. https://www.youtube.com/watch?v=7-p0kFdcVkA&t=515s
 9. https://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-agenda-digital-identity-frameworks/
 10. https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2024-01-22
 11. https://www.koninklijkhuis.nl/leden-koninklijk-huis/koningin-maxima/lijst-van-functies
 12. https://www.youtube.com/watch?v=N0uMWgWfAiA
 13. https://nos.nl/artikel/2471245-ministerie-wil-dat-koningin-maxima-zich-minder-uitspreekt-over-digitale-euro
 14. https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2022/11/07/online-toespraak-koningin-maxima-bij-de-conferentie-towards-a-legislative-framework-enabling-a-digital-euro-for-citizens-and-businesses-van-de-europese-commissie-en-de-europese-centrale-bank
 15. https://arnowellens.eu/blog/m%C3%A1xima-is-een-digitale-dictatuur-aan-het-pushen
 16. https://www.kabinetvandekoning.nl/veelgestelde-vragen/wat-houdt-de-ministeriele-verantwoordelijkheid-in#:~:text=De%20Koning%20en%20ministers%20vormen,dat%20de%20ministers%20verantwoordelijk%20zijn
 17. https://twitter.com/stillgray/status/1749301702568951894
 18. https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/actueel/mrna-techniek-mogelijk-breder-inzetbaar
 19. https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5249514/vaccin-hiv-moderna-mrna-coronavaccin
 20. https://stichtingvaccinvrij.nl/tracy-beanz-mrna-gaat-niet-weg-moderna-heeft-wereldwijde-plannen/
 21. https://www.youtube.com/watch?v=7-p0kFdcVkA&t=515s

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This