Minister Ollongren: “We gaan niet voor wetenschappelijk bewijs” – welke opties hebben we in dat geval?

door | 11 nov 2020 | COVID-19 ziekte, Nationale politiek

Op 26 oktober wordt door minister Kajsa Ollongren bij de verdediging van de spoedwet de medische noodzaak voor de maatregelen overboord gekieperd.[1] Waar eerst bestaande mogelijkheden om COVID-19 te behandelen werden tegengehouden met het argument dat het effect ervan eerst bewezen moest worden (HCQ), is het nu kennelijk acceptabel dat maatregelen verplicht kunnen worden ingezet zonder dat er enig bewijs is dat ze effectief zijn (mondkapjes).

 

 

26-10-20 Debat over de spoedwet

 
Op 26 oktober 2020 beantwoordt minister Ollongren vragen van senatoren van de eerste kamer over het aantonen van de noodzaak van maatregelen. Zij zegt letterlijk:

“Dus als we overgaan op de invoering van de plicht van het dragen van een mondkapje – van een dringend advies naar een plicht – dan moet het voldoen aan de criteria van noodzaak en effectiviteit.”
 
“Dat is niet helemaal hetzelfde als te stellen dat er altijd een 100%, helemaal dicht getimmerd en door getimmerd wetenschappelijk bewijs moet zijn voor het invoeren van zo’n plicht. Het gaat om redelijke gronden, voldoende gronden die moet je kunnen aanvoeren.”1

 

Wat betreft het wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid van een maatregel zegt Ollongren:

“Dus wetenschappelijk bewijs, mooi, maar dat is voor de noodzaak niet per se noodzakelijk. Je kunt ook andere gronden en onderbouwingen aanvoeren om zo’n maatregel toch te nemen. Bijvoorbeeld dat je vindt dat een maatregel een bijdrage levert aan het bereiken van een doel en daarom noodzakelijk is.”1

 
Niet wat wetenschappelijk is aangetoond, maar wat een politica vindt, en de “symboolwaarde” van een maatregel is de nieuwe normaal in de politiek.

 

 

De symboolwaarde van het dragen van mondkapjes

 
Mondkapjes zijn niet effectief – hierover later in dit artikel meer, maar voor nu samengevat: het dragen van mondkapjes komt neer op muggen vangen met kippengaas. Maar het debat gaat niet over een medisch effect met gedegen wetenschappelijke onderbouwing, maar over de “symboolwaarde” van het dragen van mondkapjes.

 
Ollongren zegt hierover:

“Ik zou dat beschouwen als een indirect doel. Als je mensen met een mondkapje ziet wordt je herinnerd aan het feit dat we leven in Coronatijd.”1

Mensen continue bang houden door het dragen van mondkapjes is een indirect doel. Het hoofddoel ontbreekt. Minister Ollongren blijkt in het hele debat niet in staat om aan te tonen dat er medische argumenten zijn voor het dragen van mondkapjes. Maar het nevendoel (het bang houden van mensen voor het virus) is voor Ollongren kennelijk voldoende om het dragen van mondkapjes via de spoedwet tot een verplichting te maken.

 

 

Angst als manipulatie middel

 
Politici zijn in staat om alles wat recht is krom te praten om hun doel te bereiken. Mondkapjes drukken op psychologische knoppen die noodzakelijk zijn om de politieke agenda van verplichte vaccins – die ongetwijfeld volgt op de verplichte mondkapjes – ten uitvoer te brengen.

Wij willen in dit artikel graag wat krom is weer recht praten! Als minister Ollongren stelt dat het niet noodzakelijk is dat er een wetenschappelijk onderbouwd medisch doel is, dan liggen er vele mogelijkheden open die tot voorheen zijn tegengehouden vanwege een gebrek aan medisch bewijs: HCQ, vitamine C, UV-licht, ventilatie etc.

 
Er zijn drie zaken die zo krom zijn als het maar kan!

1. De plotselinge ommezwaai van het wel of niet noodzakelijk zijn van een wetenschappelijke onderbouwing;
2. Het systematisch blokkeren van andere mogelijkheden dan mondkapjes, social distancing en “toekomstige vaccins”;
3. Het negeren van de “bijwerkingen” – lees: desastreuze neveneffecten van de (bijna verplichte) maatregelen

 
We zullen ze alle drie apart bespreken:

 
 

1. Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing

 
Succesvolle alternatieven mogen niet worden toegepast omdat “ze niet bewezen zijn”. In het begin van de Corona crisis moesten volgens viroloog Ab Österhaus behandelingen tegen Covid-19 eerst een dubbelblind onderzoek doorlopen hebben, voordat ze in de praktijk toegepast mochten worden. In meerdere televisie een televisie-uitzending keerde hij zich fel tegen Rob Elens – een huisarts die met een zorgvuldig opgebouwd protocol het leven van negen COVID-19 patiënten heeft gered.2 De inspectie volksgezondheid verbood deze succesvolle manier van behandelen verder toe te passen. En kort daarna verloor Rob Elens zijn volgende COVID-19 patiënt.3

Inmiddels is er een rapport van maar liefst 74 pagina’s waarin ondubbelzinnig wordt aangetoond dat wereldwijd talloze artsen succesvol zijn geweest in het genezen van COVID-19 patiënten met een HCQ-protocol.4

Waarom is de angst strategie van Ollongren nodig? Wordt het HCQ-rapport – dat naar alle leden van de eerste en tweede kamer is gestuurd – genegeerd omdat de contracten voor potentiële vaccins al zijn getekend? Negeren de media goed werkende alternatieven omdat een vaccin niet versneld op de markt gebracht mag worden als zou blijken dat er alternatieven zijn voor de “bestrijding” van COVID-19?

 

 

2. Gebrek aan alternatieven

 
De media hebben vanaf het begin het beeld geschapen van een levensgevaarlijke ramp die alleen met een – nog niet bestaand vaccin – onder controle gebracht zou kunnen worden. Goede, reeds bestaande mogelijkheden werden ontkend en aan de bevolking onthouden. Het argument hiervoor – voor zover dat al ter tafel kwam – was altijd het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. Nu Minister Ollongren stelt dat dit niet nodig is, zou hieruit direct dienen te volgen dat de alternatieven die we hebben bekend en beschikbaar gemaakt worden aan de bevolking.

Dit gaat niet gebeuren, want de (financiële) belangen zijn te groot, en daar draait het kennelijk toch om. Maar wij willen toch kort wat opties onder uw aandacht brengen. Het is dieptreurig dat we in de media, die ons nu al negen maanden bombarderen met discussie en drama, moeten zoeken naar informatie over alternatieven. Maar ze zijn er echt.

 

Vitamine D

Op 28 oktober 2020 staat in het AD: ‘Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona
“Meerdere hoogleraren immunologie, wetenschappers en doctoren pleiten voor het slikken van vitamine D tegen corona. Volgens experts is de kans dat je een corona-infectie oploopt kleiner en als je tóch ziek wordt kan de ziekte minder ernstig verlopen.” – AD5

 

Goede luchtventilatie

Arts en microbioloog Peter de Man kreeg het verzoek van de GGD om niet te communiceren met de pers over zijn onderzoek naar ventilatiesystemen in verpleeghuizen.6

Het NRC besteedde op 8 augustus 2020 aandacht aan het onderzoek: Onlangs werden in een verpleeghuis coronavirus-deeltjes gevonden op het ventilatiesysteem. Is het verstandig om te ventileren, of leidt hercirculatie van lucht juist tot de verspreiding van het virus? Uit het artikel komt het volgende citaat:

“Met goede ventilatie wordt de kans dat je via die weg wordt blootgesteld aan het virus gauw tien tot honderd keer kleiner “.6

Er is zoveel onduidelijkheid over mondkapjes, waarom moeten we ze dragen? Waarom wordt er niet massaal ingezet op goede ventilatie? Laten we niet vergeten dat de helft van de COVID-patiënten is overleden in verzorgingstehuizen. Waar ze als gevangenen leven zonder frisse lucht, zonder vitamine D, zonder voldoende beweging – en zonder sociale contacten. Hoeveel COVID-doden zijn overleden als gevolg van de corona-maatregelen?

 
 

UV-licht

UV-licht werkt kennelijk ook goed tegen virussen. Een ziekenhuis in Aalst ontsmet de beschermende kleding van het ziekenhuispersoneel door het in een kast te stoppen met UV-licht. Het staat in de grootste krant van België (HLN), maar er wordt niets met die kennis gedaan.

Aalsters ziekenhuis ontsmet beschermingsmateriaal in kast met UV-licht – “Op tien minuten is het virus dood”- HLN7

 

Ioniseren

Met een ionisator kan de elektrische lading van lucht binnenshuis worden beïnvloed. Een expert op dit gebied, Ton Rademaker verklaart dat er in de tweede kamer 55 ionisatie-machines staan.

“Door omstandigheden kwam ik erachter dat er 55 ionisatie-machines in de tweede kamer staan te draaien.” – Ton Rademaker in Café Weltschmerz8

Waarom niet in verpleeghuizen, bibliotheken, scholen en andere openbare gelegenheden?

 

Opheffen van de lockdown

Mensen in het verzorgingshuis zouden veel vaker naar buiten begeleid dienen te worden. Frisse lucht, lichaamsbeweging en een menselijk praatje zijn allemaal zaken die hun weerstand vergroten, en die helaas in de lockdown in april allemaal werden verboden.

De hele bevolking zou baat hebben bij het opheffen van de lockdown omdat het opbouwen van groepsimmuniteit de beste en meest natuurlijke vorm van bescherming is.

In de begintijd van de uitbraak was niet duidelijk hoe gevaarlijk dit virus was, maar op dit moment blijkt uit wereldwijde cijfers dat COVID-19 qua sterfte vergelijkbaar met een normale griep. De politieke gehechtheid aan de lockdown lijkt geen fundament te hebben!

 

Vroegtijdige behandeling

Patiënten met beginnende klachten kunnen direct behandeld worden met Zink AZT en HCQ of Quercitine. Uit ervaring is gebleken dat er goed werkende protocollen zijn die COVID-19 in een paar dagen genezen in de beginfase.9

 

Ernstig zieke patiënten

Bij ernstig zieke patiënten zou op basis van eerdere goede resultaten gekozen kunnen worden voor intraveneuze behandeling met vitamine C, voor Ozon-therapie of voor intraveneuze behandeling met waterstofperoxide.10,11 Waarom worden deze mogelijkheden niet benut? Misschien kan minister Ollongron ons hier een antwoord op geven?

 

 

Gedragsexperimenten met mondkapjes

 
Vele mensen met grote invloed in dit debat, zoals Hugo de Jonge, maar ook Marc van Ranst in België, en Dr. Fauci in de VS, hebben zich zeer sceptisch uitgelaten over het nut van mondkapjes. Ook Jaap van Dissel liet zich negatief uit over mondkapjes:

“200.000 mensen moeten een week lang een mondkapje dragen om MISSCHIEN – en dan zeg ik nog misschien – 1 corona besmetting te voorkomen.”12

Maar begin oktober stond het dragen van mondkapjes toch in de adviezen van het OMT. Van Dissel gaf als verklaring hiervoor: “De enige reden waarom onder zijn leiding het OMT in sommige gevallen toch mondkapjes adviseert is omdat ‘het OMT beseft dat mensen dat graag willen’.”13

Is het OMT gestoord? Zijn de mensen gestoord? Waarom willen we een mondkapje op als dit geen effect heeft? Helaas heeft het mondkapjes bovendien wel degelijk een onbedoeld neven-effect, zowel op onze gezondheid als op onze inkomsten.

 

 

1 – negatieve effecten op onze gezondheid

Neurologe Margareta Griesz Brisson waarschuwt voor de negatieve effecten van het dragen van mondkapjes:

“Het opnieuw inademen van onze uitgeademde lucht resulteert onvermijdelijk in een zuurstoftekort en een teveel aan kooldioxide. We weten dat de menselijke hersenen zeer gevoelig reageren op een zuurstoftekort. Er zijn zenuwcellen, bijvoorbeeld in de hippocampus, die niet langer dan 3 minuten kunnen overleven zonder zuurstof.”
 
“De acute waarschuwingssymptomen van zuurstoftekort zijn hoofdpijn, duizeligheid, concentratiestoornissen, vertraagde reactietijd, dus beperkingen van de cognitieve functie.”14

 

 

2 – negatieve effecten op onze portomonnee

 
Winkeliers in Rotterdam en marktkooplui hebben die experimenten met gedragsverandering middels het verplichten van mondkapjes hard gevoeld in hun portemonnee. Op 5 augustus 2020 bericht het Parool:

“Marktkooplieden op de Albert Cuypmarkt zeggen dat de mondkapjesplicht die woensdag is ingegaan, hun handenvol geld kost.”

 
“Ze hebben na één dag de balans opgemaakt en de uitkomst is ronduit schokkend, zegt belangenvereniging CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel). “De ondernemers draaiden vandaag nog niet de helft van de normale omzet in coronatijd. En die is al een stuk lager dan normaal.’”15

De klanten bleven weg, en de ondernemers waren de dupe van onnodige maatregelen.

Het is absurd dat politici experimenteren met “gedragsverandering”. Gedrag zou niet het gevolg van een manipulatief experiment moeten zijn, maar het logische gevolg van eerlijke cijfers en eerlijke wetenschap. Natuurlijk houden mensen zich niet aan de regels als ze zien dat er geen onderbouwing is voor de noodzaak.

De willekeur waarmee er wordt gesold met onze gezondheid, onze inkomsten en ons welzijn gaat alle perken te buiten. Enkele weken voor deze absurde mondkapjes-actie was een rapport uitgebracht van de Radboud Universiteit waarin het volgende werd geconcludeerd:

• Voor binnen-evenementen zal ventilatie helpen om het risico te beperken, al dan
niet in combinatie met toepassingen die werken op basis van UV-straling.

• Voor buitenevenementen is de kans op besmetting al voldoende klein en zien we in de literatuur geen harde aanwijzingen dat bepaalde maatregelen aantoonbaar effectief zouden zijn om transmissie van virus nog verder te beperken. – Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid Radboud Universiteit16

 

 

Experimenteren met een versneld ingevoerd vaccin

 
Maar het echte experiment moet nog beginnen. Terwijl alle mogelijkheden die er zijn aan de kant worden geschoven, besteden de media geen aandacht aan de onomkeerbare risico’s van het RNA-vaccin. Een nieuwe, nog niet eerder gebruikte technologie, die erfelijke codes beïnvloedt, gaat zonder dat de “normale” veiligheidstesten zijn uitgevoerd toegediend worden aan de gehele wereldbevolking. Hoe onverantwoord is dit?

Maar maakt u zich vooral niet ongerust, want de EMA (European Medicine Agency) gaat ons goed in de gaten houden.

“EMA neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het gebruik kan maken van real-world gegevens uit de klinische praktijk (red. de proefkonijnen zijn wij) om de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen die worden gebruikt bij patiënten met COVID-19 te controleren.
 
De real-world monitoring van geneesmiddelen en vaccins op de markt vormt een aanvulling op de reguliere veiligheidsbewaking van EMA, met inbegrip van de spontane melding van vermoedelijke bijwerkingen door patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.” – EMA17

Wat hebben we hieraan? Er wordt extra gelet op de mensen die deelnemen aan dit grote experiment, maar er wordt ons niet uitgelegd hoe het precies zit met het injecteren van RNA en het mogelijke effect ervan op ons DNA – en het feit dat testen die voorheen in het laboratorium plaatsvonden nu gedaan worden op de wereldbevolking.

De angst voor COVID-19 heeft bij menige Nederlander allang plaatsgemaakt voor de angst voor machtsmisbruik door politici. Hugo de Jonge al heeft laten weten dat mensen die niet gevaccineerd zijn geen zorg zullen krijgen.18 En waarschijnlijk is het eind van het liedje dat mensen die niet gevaccineerd zijn niet mogen studeren, niet mogen reizen, niet mogen deelnemen aan een normale maatschappij. Maar de volgende stap is dat we ook die angst laten varen, en verzet en bewustzijn creëren.

Elke wet is ook maar een stukje papier. En een politicus is ook maar een mens.

En als onze leiders gek doen en wij lopen er achteraan wie is er dan gek?

 

 

 

update

Net voordat deze nieuwsbrief eruit gaat lezen we het volgende in het AD: “Kabinet wil mondkapjesplicht én boete invoeren”

“Wie geen mondkapje draagt op plekken waar dat moet, riskeert binnenkort een boete van 95 euro. Dat staat in een ministeriële regeling die justitieminister Grapperhaus dinsdag aan de Tweede Kamer aanbiedt. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met het nieuwe justitieplan, zal de mondkapjes-boete per 1 december ingaan. Minister Hugo de Jonge liet eerder al weten dat iedereen van 13 jaar en ouder straks in publieke binnenruimtes een mondkapje moet dragen. Er zijn wel uitzonderingen, zoals voor sekswerkers en sporters.” – AD

Onze politici gaan kennelijk voor de strategie van onwetenschappelijk, onnodig en onacceptabel machtsmisbruik.

Wat gaan wij doen?

 
Bronnen:

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=dxPJPhd3OKM
2. https://www.youtube.com/watch?v=ctALgnCck1g
3. https://www.telegraaf.nl/nieuws/301895413/limburgse-huisarts-claimt-ik-genas-coronapatienten
4. https://stichtingvaccinvrij.nl/rapport-van-74-paginas-hcq-heeft-in-de-praktijk-bewezen-mensen-te-genezen-van-covid-19/
5. https://www.ad.nl/binnenland/experts-roepen-iedereen-op-slik-vitamine-d-tegen-corona~a6e26440/
6. https://www.npostart.nl/arts-microbioloog-peter-de-man-kreeg-verzoek-van-ggd-niet-in-de-pers-te-communiceren-over-zijn-onderzoek-naar-ventilatiesysteem-in-verpleeghuis/11-08-2020/POMS_BV_16257649
7. https://www.hln.be/in-de-buurt/aalst/aalsters-ziekenhuis-ontsmet-beschermingsmateriaal-in-kast-met-uv-licht-op-tien-minuten-is-het-virus-dood~ab8aa817/
8. https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs
9. https://zelfzorgcovid19.nl/
10. https://www.youtube.com/watch?v=g-jDbCuD8Zk
11. https://www.facebook.com/DrRobertJRowen/posts/1237471899784142
12.https://www.facebook.com/pvanaarle/posts/10158549399684036
13. Teletekst 2 oktober 2020

14. https://www.youtube.com/watch?v=YafnaWC9npo
15. https://www.parool.nl/amsterdam/marktlieden-albert-cuyp-luiden-noodklok-over-mondkapjesplicht~b9522be6/
16. https://crisislab.nl/wordpress/wp-content/uploads/Wat-is-er-bekend-over-corona-def-24-8-2020.pdf
17. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19
18. https://www.ad.nl/binnenland/kabinet-wil-mondkapjesplicht-en-boete-invoeren~a42a9a7c/
19. https://www.ad.nl/binnenland/kabinet-wil-mondkapjesplicht-en-boete-invoeren~a42a9a7c/

 

 
U kunt her de flyer “mondkapjes” aanvragen.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This