Must read: Samenzweringstheorieën worden samenzweringsfeiten

door | 10 mrt 2023 | COVID-19 ziekte

Oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weigert zijn Whats-App berichten vrij te geven. Waarschijnlijk omdat hij psychologisch zou worden gelyncht, en zich zou moeten verantwoorden voor zijn misdaden tegen de mensheid in de periode dat hij het bewind voerde bij het Ministerie van VWS. Deze situatie doet zich op dit moment voor in Engeland, waar de Whats-App berichten van oud-minister van Volksgezondheid Matt Hancock zijn gelekt naar de reguliere en alternatieve media. Wat veel mensen al wisten, maar niet hard konden maken, wordt zonder enige twijfel bevestigd. En is eigenlijk nog erger dan wij ons konden voorstellen.

Het onderstaande artikel werd gepubliceerd door het ‘Brownstone Institute’ en geeft aan hoe idioot, misdadig en schadelijk het beleid was, en heus niet alleen in Engeland. Het artikel zou verplichte literatuur moeten zijn, met name voor artsen, journalisten en iedereen die in zijn naïviteit, of opzettelijk, heeft bijgedragen aan de grootste medische misdaad die we ooit in deze wereld hebben meegemaakt.
 
 

Samenzweringstheorieën worden samenzweringsfeiten

 
In eerste instantie langzaam, maar de laatste weken met toenemende snelheid, zijn er twee trends ontstaan. Aan de ene kant worden veel van de argumenten voor Lockdowns, mondkapjes en vaccins opgeblazen en kan het heersende narratief in de media zich op deze drie thema’s niet langer staande houden. Maar er is nog een lange weg te gaan, zoals blijkt uit de verbeten weigering van de regering Biden om tenisser Novak Djokovic in Indian Wells te laten spelen.

Anderzijds hebben de explosieve Lockdown-dossiers in het VK het officiële verhaal opgeblazen. Wij sceptici hadden gelijk met onze donkere vermoedens over de motieven, de wetenschappelijke basis en noodzaak voor overheidsbesluiten, maar zelfs wij begrepen niet volledig hoe verachtelijk, slecht en met vol minachting voor hun burgers sommige van de smeerlappen waren die verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid, levens, bestaansmiddelen en de toekomst van onze kinderen. “De hel is leeg, en alle duivels zijn hier” (Shakespeare, The Tempest) gaat inderdaad op. Ze zullen een nieuwe afdeling in de hel moeten bouwen om alle boosdoeners die sinds 2020 op de wereld zijn losgelaten te herbergen.

Een fout is wanneer je koffie morst, of de verkeerde afslag van de snelweg neemt. Maar de Lockdown was een beleid dat door politici en beleidsmakers, ondanks wetenschappelijke waarschuwingen en aanzienlijke publieke tegenstand, er hard doorheen werd gedrukt. Hierbij werd gebruik gemaakt van instrumenten uit het draaiboek van elke tiran: desinformatie en leugens blijven promoten, terwijl je de waarheid aanvalt en censureert. De omvang van het publieke verzet bleef onopgemerkt voor veel mensen omdat de angstzaaiende media samenspanden om de protesten niet te verslaan.
 
Echte fouten waren en weinig en zijn te vergeven. Maar deze ‘crisis’ ging in de meeste gevallen om opzettelijke verdraaiingen van de werkelijkheid, regelrechte onwaarheden en een systematische campagne om mensen te terroriseren tot naleving van willekeurige dictaten. De misleiding werd afgewisseld met pogingen om alle critici te belasteren, het zwijgen op te leggen en te elimineren door de volledige macht van de staat te gebruiken om zaken te verhinderen, bruikbare mensen om te kopen en tegenstanders te pesten.

Dit alles in een streven naar de meest krankzinnige beleidswaanzin van de moderne tijd, omdat het bestaande richtlijnen van pandemische planning negeerde in blinde paniek, juist toen rust het meest nodig was. Lockdown een vergissing noemen is de schok voor de samenleving bagatelliseren. Men wist van te voren dat het niet zou werken en schadelijk was, en toch werd het doorgedrukt.

Voordat we ertoe over gaan, om meer over de Lockdown te bespreken, eerst een paar inleidende opmerkingen om samen te vatten waar we nu staan.
 
 

Wat nu bekend is en min of meer, maar helaas niet universeel wordt erkend

 
Covid is nu endemisch. Het zal over de hele wereld circuleren en blijven terugkeren met muterende varianten. Mensen die besmet en/of gevaccineerd zijn kunnen het oplopen en overdragen. Bijgevolg hebben we weinig andere keuzes dan ermee te leren leven. Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat de juiste beleidslessen worden getrokken, zodat we nooit meer, noch voor een nieuw coronavirus, noch voor enige andere besmettelijke ziekte, het pad van de waanzin van het overheidsbeleid bewandelen om een hele stad of een heel land op te sluiten na de ontdekking van 1-10 gevallen. En daarmee alle sociale, culturele en economische activiteiten een huiveringwekkende halt toe te roepen – of om sociopaten en psychopaten totale macht en controle te geven.

Wat ondertussen vooral opvalt, is hoeveel vermoedens die vanaf begin 2020 door sceptici werden geuit en als complottheorieën werden bespot, zijn veranderd in geloofwaardige beweringen en aanvaarde feiten:

1. Het virus kan zijn ontstaan in het laboratorium van het Wuhan Instituut voor Virologie;
 
2. Het Covid-model was onbetrouwbaar en heeft uitschieters als redelijke scenario’s voorgesteld;
 
3. Lockdowns werken niet;
 
4. Afsluitingen hebben perverse gevolgen en brengen andere schade toe, zoals onderbrekingen van levensreddende vaccinatiecampagnes voor kinderen in ontwikkelingslanden;
 
5. Het sluiten van scholen is bijzonder slecht beleid. Ze hielden de overdracht niet tegen, maar brachten wel langdurige schade toe aan het onderwijs, de ontwikkeling en het emotionele welzijn van kinderen;
 
6. Mondkapjes zijn niet effectief. Zij stoppen noch de infectie noch de overdracht;
 
7. Infectie veroorzaakt een natuurlijke immuniteit die minstens even doeltreffend is als vaccinatie;
 
8. Covid vaccins stoppen geen infectie, ziekenhuisopname of zelfs de dood;
 
9. Covid vaccins stoppen de overdracht niet;
 
10. De veiligheid van vaccins die gebruik maken van nieuwe technologie is niet vastgesteld, noch voor de korte, noch voor de lange termijn;
 
11. De schadelijkheid van vaccins is reëel en substantieel, maar veiligheidssignalen werden botweg terzijde geschoven en genegeerd;
 
12. mRNA-vaccins blijven niet beperkt tot de arm, maar verspreiden zich snel naar andere delen, waaronder voortplantingsorganen, met mogelijk nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid en het aantal geboorten;
 
13. De schade-batenverhouding van vaccins is, net als de ziektelast zelf, sterk gedifferentieerd naar leeftijd. Gezonde jonge mensen hadden geen eerste of boosterdoses nodig;
 
14. Vaccinatie mandaten verhogen het gebruik van vaccins niet;
 
15. Vaccinatieverplichtingen kunnen twijfels over andere vaccins aanwakkeren;
 
16. Onderdrukking van sceptische en afwijkende geluiden zal het vertrouwen in ambtenaren, deskundigen en instellingen op het gebied van de volksgezondheid, en mogelijk ook in wetenschappers in het algemeen, doen afnemen;
 
17. Schattingen van ‘Long Covid’ werden opgeblazen (CDC-schatting van 20 procent van Covid-infecties tegenover de Britse studie van 3 procent) door gebruik te maken van algemene, niet-specifieke symptomen zoals lichte vermoeidheid en zwakte;
 
18. Net als bij alle andere beleidskeuzes moeten er bij beleidsmaatregelen op het gebied van gezondheid afwegingen worden gemaakt. Kosten-batenanalyse is daarom een essentiële voorwaarde, geen optionele toevoeging.

 

De ‘Lockdown Files’

 
In de afgelopen drie jaar zijn miljoenen levens verloren gegaan, met nog tientallen miljoenen te verantwoorden in de komende jaren; geciviliseerde samenlevingen vernietigd; voorheen onaantastbare vrijheden versnipperd; burgerlijke vrijheden veranderd in privileges die worden toegekend aan de hand van de willekeur van bureaucraten; wetshandhavers gecorrumpeerd tot tuig, terwijl zij hebben gezworen mensen te dienen en te beschermen; bedrijven vernietigd; economieën verwoest; en lichamelijke integriteit geschonden.
 
De ‘Lockdown Files’, een schat van meer dan 100.000 WhatsApp-berichten in real time tussen alle belangrijke beleidsmakers op Covidgebied in Engeland in de periode dat Matt Hancock minister van Volksgezondheid was (2020-26 juni 2021), bieden een ongeëvenaard en aangrijpend venster op de amorele en cynische arrogantie die in de wandelgangen van de macht circuleert. Het dagelijkse infuus van onthullingen in de Telegraph is vergelijkbaar met het gefascineerd kijken naar een slow-motion treinramp. De deksel kan niet langer op de beerput worden gehouden.

De dossiers zijn bezaaid met lichtzinnige opmerkingen, spottende commentaren en minachting voor de burgers. Een paar voorbeelden uit de onthullingen over de regering onder Johnson:

• De regering wist dat er geen “robuuste reden” was om kinderen op te nemen in de “regel van zes” (het maximum-aantal mensen dat op een bepaald moment kan samenkomen), maar steunde toch het controversiële beleid.
• Mondkapjes werden ingevoerd op middelbare scholen in Engeland nadat Johnson te horen had gekregen dat “het niet belangrijk genoeg was om te spreken” met de Schotse tegenstander Nicola Sturgeon over de kwestie, ondanks dat de Engelse Chief Medical Officer (CMO) Chris Whitty zei dat er “geen sterke redenen” waren om dit te doen. Met andere woorden, politieke berekeningen kregen bewust voorrang boven de behoeften van schoolkinderen.
• Een plan om de beperkingen op te heffen werd ingetrokken nadat Johnson werd verteld dat het “te ver vooruit zou lopen op de publieke opinie”.
• Adviseurs werden meer dan een jaar lang meer dan 1 miljoen pond per dag betaald voor het totaal ondoeltreffende test- en traceer-programma, waardoor de regeling veranderde in verduistering van openbare middelen om particuliere zakken te vullen.

We weten nu hoe stomdronken de politieke, bureaucratische, wetenschappelijke en journalistieke klasse was tijdens de pandemie. De heersende elites, bevrijd van democratische verantwoording en mediaonderzoek, veranderden naadloos in moreel arrogante en onmenselijke kleine tirannen. Wars van alternatieve manieren van denken buiten de echo-kamer, ontwikkelden ze een neuralgie voor elk idee dat het lockdown-fanatisme in twijfel zou kunnen trekken.
 
Lockdown sceptici zoals de auteurs van de Great Barrington Declaration (GBD), die pleitten voor bescherming van ouderen en zwakkeren. werden gedemoniseerd als gevaarlijke “Covid ontkenners” die “de boel de boel wilden laten” in een harteloze en wrede strategie van kudde-immuniteit. Maar overheidsfunctionarissen wiens beleid een directe, catastrofale invloed had op de gezondheid van ouderen en zwakkeren werden behandeld als helden en onberispelijke stemmen van moreel gezag.
 
 

Sociopaat, psychopaat of allebei?

 
Onder de onthullingen over Hancock bevinden zich de onderstaande punten die aantonen dat er sprake is van waanzin, misdaad en corruptie.

• Meer dan 40.000 bewoners van verzorgingstehuizen in Engeland stierven door Covid. Hancock kreeg in april 2020 het advies van Chief Medical Officer Chris Whitty om iedereen die verzorgingstehuizen binnenkwam te testen. Hij wees het advies af omdat de testcapaciteit beperkt was en hij om politieke redenen prioriteit gaf aan het bereiken van zijn grandioze, zelf opgelegde doel van 100.000 dagelijkse tests in de bevolking (met een lager risico), boven het beschermen van de bewoners van verzorgingstehuizen. Dit ondanks herhaalde beweringen dat hij een “beschermende ring” rond de tehuizen had gegooid. Patiënten die vanuit ziekenhuizen werden ontslagen en naar verzorgingstehuizen werden overgeplaatst werden getest, maar degenen die vanuit de gemeenschap verpleeghuizen binnenkwamen niet. De “gerichte bescherming” van de “Global Burden of Disease” (GBD) was de juiste weg. In plaats daarvan maakte Hancock korte metten met de GBD en kleineerde de drie vooraanstaande epidemiologische auteurs.

• Minister van Sociale Zorg Helen Whateley vertelde Hancock dat het stoppen van bezoeken aan verzorgingstehuizen door echtgenoten “onmenselijk” was en het risico inhield dat oudere bewoners het “gewoon zouden opgeven” na langdurige isolatie, maar hij weigerde toe te geven.

• Hij verwierp in november 2020 het advies om over te stappen van de in die periode opgelegde ’14 dagen Covid-quarantaine’ voor mensen die in nauw contact waren geweest met een besmette persoon, naar alleen vijf dagen testen. De reden was omdat dit volgens hem zou “impliceren dat we het verkeerd aanpakken”. Over een verzonken kosten denkfout gesproken. Meer dan 20 miljoen mensen in totaal moesten zichzelf isoleren, zelfs als ze geen symptomen hadden. Lieve hemel, als schrijver van dit artikel voel ik zo dat ik gelijk had toen ik weigerde deel te nemen aan de onhandige test- en traceer programma’s in Australië.

• In een discussie over hoe het publiek zich moest houden aan de steeds veranderende lockdown beperkingen, stelde Hancock voor “We jagen iedereen de stuipen op het lijf” en Project Fear was geboren. Simon Case, de hoogste Britse ambtenaar, zei dat de “angst/schuldfactor” “van vitaal belang” was voor het “opvoeren van de berichtgeving” tijdens de derde lockdown in januari 2021.

• Toen Hancock en zijn assistenten in december 2020 op de hoogte werden gebracht van de opkomst van de alpha/Kent-variant, bespraken zij het ideale moment om de nieuwe variant “in te zetten” om de publieke angst voor het virus in stand te houden en ervoor te zorgen dat de richtlijnen zouden worden nageleefd.

• Een lid van zijn team vroeg of ze Nigel Farage, de Engelse oppositie, konden “opsluiten” nadat hij een video van zichzelf had getweet in een pub in Kent. Dit omdat de lastige politicus zo’n doorn in het oog van de regering was.

• Hancock en Case dreven de spot met mensen die zich moesten afzonderen in quarantainehotels, en grapten over terugkerende reizigers die werden “opgesloten” in “kamers zo groot als een schoenendoos”. Case wenste dat hij “enkele van de gezichten kon zien van mensen die uit de eerste klas in een schoenendoos van een Premier Inn kwamen”. Toen Hancock hem vertelde dat 149 mensen uit vrije wil in “Quarantaine Hotels” waren terechtgekomen, antwoordde Case: “Hilarisch.”

• Hancock vocht woedende interne gevechten uit om de schijnwerpers van de vaccinatiemedia op te eisen. Hij pochte over zijn foto’s in de media, en pochte over hoe de pandemie zijn carrière “in de volgende versnelling” kon brengen.

• Hij vertelde andere ministers om “de politie ermee op te zadelen” om lockdown beperkingen af te dwingen, en pochte vervolgens dat “de ‘ploeteraars’ (refererend aan de politie) hun orders hadden gekregen”. Dit roept vragen op over de rechtmatigheid van het ingrijpen in de operationele instructies van de politie.

• Bedwelmd door zijn eigen genialiteit en onfeilbaarheid, viel Hancock vaccin-tsaar Dame Kate Bingham, het hoofd van de National Health Service (NHS) Lord Stevens, en CEO van de Wellcome Trust (en nu top wetenschapper bij de WHO) Sir Jeremy Farrar aan.

• Hij beraamde met zijn assistenten, met behulp van een geheime spreadsheet, om opstandige partijleden de financiering van projecten in hun kiesdistricten te ontzeggen als ze zich niet aan de regels hielden, zoals bijvoorbeeld het tegenhouden van een nieuw centrum voor gehandicapte kinderen en volwassenen.

Ik kan me dan ook vinden in het online commentaar op een van deze verhalen in de Telegraph: “Hancock was voor de pandemie een intellectueel achtergebleven bruikbare idioot en dat is hij nu nog steeds, met al zijn gestoorde, criminele ideeën” Of, om het in meer technische taal te zeggen: “Hancock is een door zijn ego gedreven totale kl…zak.”

De staat criminaliseerde alledaagse activiteiten zoals zitten op een bankje in het park, wandelen op het strand en ontmoetingen met elders wonende familie-leden.

Propaganda-boodschappen over volksgezondheid werden gebruikt voor het normaliseren en heilig verklaren van sociale isolatie van gezonde burgers en bejaarden. Zelfs de Oost-Duitse Stasi weerhield ouderen er niet van om hun kleinkinderen te knuffelen. Ouderen werden nu gedwongen om alleen te sterven, en nabestaanden mochten geen afscheid nemen en kregen niet de troost van een normale begrafenis.

Hancock kon zijn machtswellust uitoefenen omdat zijn premier, Boris Johnson, lui, zwak en weifelend bleek te zijn. De levendige beschrijving van Johnson door zijn ontslagen topadviseur Dominic Cummings namelijk – een losgeslagen “winkelwagentje” dat in een supermarkt van links naar rechts slingert, afhankelijk van met wie hij het laatst heeft gesproken – is door de gelekte dossiers ruimschoots bevestigd. De instinctieve libertair veranderde snel van een Lockdown-scepticus in een ijverige voorstander.
 
 

Lessen

 
De Lockdown-dossiers bevestigen dat de politiek de beleidsmakers informeerde over de meeste belangrijke beslissingen over hoe de pandemie moest worden benaderd. De medische specialisten mochten debatteren over de technische details van de verschillende medische benaderingen, maar de politici waren de belangrijkste beoordelaars bij het evalueren van de motivering, de resultaten en de doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen.

De bestaande kaders, processen en institutionele waarborgen waaronder de liberale democratieën tot 2020 functioneerden, hebben gezorgd voor uitbreiding van de vrijheden, groeiende welvaart, een benijdenswaardige levensstijl, levenskwaliteit en onderwijs- en gezondheidsresultaten zoals we nog nooit tevoren in de menselijke geschiedenis hebben gezien. Het loslaten daarvan ten gunste van een strak gecentraliseerde kleine groep besluitvormers die gevrijwaard is van elke externe controle, kritische discussie en verantwoordingsplicht heeft zowel een disfunctioneel proces als suboptimale resultaten opgeleverd. Een zeer bescheiden winst voor een veel grotere en langdurigere pijn.

Hoe eerder we terugkeren naar de overtuiging dat een goed proces zorgt voor betere resultaten op lange termijn en als controle fungeert tegen suboptimale resultaten – naast het beteugelen van machtsmisbruik en verspilling van overheidsmiddelen – des te beter.

Interventies die voortkwamen uit paniek, en werden gedreven door politieke machtsspelletjes, waarbij alle instrumenten van de staatsmacht werden gebruikt om burgers angst aan te jagen en critici het zwijgen op te leggen, hebben uiteindelijk nodeloos grote aantallen van de meest kwetsbaren in onze samenleving gedood. En dit terwijl de overgrote meerderheid van mensen met een laag risico onder huisarrest werd geplaatst. De voordelen zijn twijfelachtig, maar de schade wordt steeds duidelijker. De regering Johnson in het algemeen, en Hancock in het bijzonder bevestigen de scherpzinnige opmerking van Lord Acton dat macht corrumpeert en absolute macht absoluut corrumpeert.

Zij volgden niet de wetenschap en de feiten, maar Hancock’s ego en carrière ambities. Hij exploiteerde Johnson’s “stinkende” luiheid en oppervlakkigheid. De Lockdown dossiers onthullen een op hol geslagen regering die de mensen als vijanden zag en behandelde. Het VK, de VS en Australië hebben geen behoefte aan een jarenlang onderzoek, dat zich richt op kleine details en het grote geheel verwaarloost, met de tamme conclusie dat er lessen zullen worden geleerd, maar dat de schuld niet kan worden toegewezen. In plaats daarvan hebben we strafrechtelijke vervolging nodig: hoe eerder, hoe beter.

De topambtenaar van het Verenigd Koninkrijk gedroeg zich meer als een partijdige, politieke verrader, dan als een apolitieke, neutrale en aan de gekozen regering loyale ambtenaar.

Over Simon Case, de secretaris van Premier Boris Johnson het volgende: zijn vooringenomenheid, onvolwassenheid, slechte beoordelingsvermogen en onwil om de premier te steunen met nauwkeurige, evenwichtige en onpartijdige informatie waren zodanig dat onmiddellijk ontslag gerechtvaardigd was. Zijn overmoed is dusdanig groot dat hij nog steeds zijn ontslag moet indienen, ondanks de publicatie van deze verschrikkelijke uitwisselingen met Hancock, die de regering feitelijk had overgenomen.

Het feit dat premier Rishi Sunak, toen de “absoluut tenenkrommende” onthullingen naar buiten kwamen, volhield dat Case zijn vertrouwen heeft, geeft een slecht signaal over Sunaks beoordelingsvermogen.

Een gebrekkig proces heeft slechte resultaten opgeleverd.

In een moderne versie van het offeren van maagden om de virale goden gunstig te stemmen, hebben de jongeren jaren van hun leven verloren om een paar eenzame, ellendige maanden extra te kopen voor de zieke ouderen.

Als de enorme bedragen die aan Covid zijn besteed, zouden zijn besteed aan de belangrijkste dodelijke ziekten en aan de verbetering van de infrastructuur van de volksgezondheid – volgens de standaardmethode van voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY) – dan zouden de komende decennia wereldwijd vele miljoenen doden zijn voorkomen.

Als we de lessen van de afgelopen drie jaar niet ter harte nemen, zullen we gedoemd zijn ze te herhalen, niet alleen voor nieuwe pandemieën van infectieziekten, maar ook voor andere crises zoals de “noodsituatie” over het klimaat.
 

 
 
Bron originele artikel:Conspiracy theories become conspiracy facts – Rhamesh Takhur
 
Vertaling: Door Frankema
 
Verder lezen:
Bom ontploft in UK: gelekte What’s-App berichten van Britse minister voor volksgezondheid schokken de natie
Hugo de Jonge will dat VWS zijn corona berichten geheimhoudt
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This