Pandemiewet – wat is de basis voor het vergroten van pandemische paraatheid – en wat is een beter alternatief?

door | 27 mei 2023 | COVID-19 ziekte, Rechten

Op 23-5-23 stemde de Eerste Kamer voor de voorgestelde wijzigingen van de Wpg, in de volksmond de pandemiewet genoemd. Wat is de basis voor een dergelijke wet en wat tracht men er überhaupt mee te bereiken? Het onderstaande artikel is gebaseerd op een brief die Joris Baas naar alle Eerste Kamerleden heeft gestuurd voorafgaand aan de stemming op 23 mei. Er is enorme schade aangericht door het experimentele “vaccin” en de maatregelen. Toch zijn ze in de wet opgenomen. Dit artikel gaat over het wegkijken en de desinteresse van de politici voor de negatieve kanten van de “oplossingen” die in de wet zijn opgenomen – en over wat er wél in de wet had moeten staan om ons land goed voor te bereiden op de volgende pandemie.
 
 
De pandemiewet, het wetsvoorstel dat ingevoegd gaat worden in de Wet publieke gezondheid (Wpg), is bedoeld om de pandemische paraatheid te verhogen. Ook in de overleggen op 21-30 mei 2023 tijdens de 76ste World Health Assembly van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zal dit onderwerp ongetwijfeld besproken worden.1 Deze paraatheid is niet voldoende, zo zou gebleken zijn uit het verloop van de corona-crisis. Er zijn te veel doden gevallen en te veel zieken en langdurig zieken door covid-19. Over de dramatische nevenschade van de maatregelen wordt amper gesproken. En de overheid lijkt actief aanwijzingen voor vaccinatieschade te negeren.

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit de houding van Lareb, de organisatie die bij een piek van meer dan 1000 meldingen per dag nog geen reden ziet om alarm te slaan, zogenaamd om geen ongerustheid over de covid-injectie op te wekken.2 Dat blijkt ook uit de weigering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) om data over de oversterfte vrij te geven. Nu deze data eindelijk vrij worden gegeven tegen betaling, worden ze meegenomen in versplinterd onderzoek naar verschillende mogelijke oorzaken van oversterfte, waaruit straks een gemiddeld en vaag beeld naar voren zal komen.3 Het onderzoek naar de specifieke link tussen oversterfte en vaccinatie wordt daar niet in meegnomen terwijl we dat juist willen weten.4

Uit uitspraken van minister Kuipers blijkt dat hij niet geïnteresseerd is in betrouwbaarheid van de PCR-test, specifiek in het verschillende aantal Cycli per lab waarmee een besmetting zou zijn vastgesteld. Maar zonder deze data kan hij niet aan zijn eigen wet voldoen om te bepalen wat nu eigenlijk een proportionele maatregel is geweest en in de toekomst zal zijn.5 De overheid is niet geïnteresseerd in de succesvolle vroegbehandelingen zoals die van huisarts Rob Elens.6 En zij neemt geen verantwoordelijkheid voor ernstige schade en overlijdens die de behandelingen in het ziekenhuis met Midazolam en Remdesivir in de begintijd van covid-19 hebben veroorzaakt.7, noch voor de mechanische ventilatie waarmee vele longen van toch al fragiele mensen kapot zijn gemaakt.8 Ook de enorme verschillen in cijfers van het aantal mensen dat door covid is overleden in plaats van met covid interesseert de beleidsmakers niet. In Italië is het aantal mensen dat door covid stierf teruggebracht van 13.000 naar 4000. Ze zaten er dus 97% naast.9 Dat is nogal wat als de maatregelen daarop afgestemd zijn.

Arts met vraagtekens en een laptopEn het gaat verder dan desinteresse, want het is zelfs duidelijk dat vanuit de overheid cijfers zijn gemanipuleerd.10 En dat er wegen zijn gevonden om data die belangrijk zijn voor het monitoren van de zorgbelasting door covid-19 privaatrechtelijk weg te stoppen11 Alles in het belang van het in stand houden van het Covid narratief.12 In de Nederlandse media of bij de overheid komt hierover helaas geen discussie op gang. Ook de oorsprong van het virus interesseert niemand in de politiek zo lijkt het, want de debatten in de Eerste Kamer spreken louter over mogelijke zoönose (ziektes van dieren die overgedragen kunnen worden naar mensen). Als de IC’s al overspoeld dreigden te raken dan lagen daar mensen op leeftijd, en voornamelijk dikke mannen met (dreigende) suikerziekte. Dit op het moment dat de sportscholen dicht moesten, en de McDonalds open waren.13
 
 

Pandemische paraatheid

 
Je zou kunnen concluderen dat er geen interesse is in pandemische paraatheid. Toch is pandemische paraatheid al voor de corona-crisis een begrip waar aandacht voor was. De Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) waarin destijds Dr. Fauci, de overheidsadviseur van de Verenigde Staten rond corona en mevrouw Kaag, momenteel minister van financiën zitting hadden, zette in hun jaarverslag in 2019 dat er in september 2020 een oefening zou moeten worden gehouden met een gesimuleerd scenario waarin met opzet een dodelijk pathogeen vrijgelaten zou worden onder de bevolking.14 Ook de oefening Event 201 uit oktober 2019 waarvan de website onlangs zonder aankondiging is verwijderd, voorzag 65 miljoen doden door een coronavirus binnen 18 maanden tijd.15 SPARS is ook zo’n denkbeeldig scenario rond een pandemie die zou starten in 2025 met een scenario dat op een griezelige manier lijkt op wat we hebben meegemaakt met Covid-19, inclusief aan het einde van de SPARS-pandemie rechtszaken rond vaccinatieschade en inclusief het vertrek van hoge CDC en FDA medewerkers die ‘meer tijd met hun familie willen gaan doorbrengen’.16

Opvallend is dus dat voorafgaand aan de corona-crisis op hoog niveau wel degelijk aandacht werd besteed aan pandemische paraatheid, maar dat achteraf met de concrete ervaringen vers in het geheugen er geen interesse voor is. Toch moeten we constateren dat de maatregelen inclusief de vaccins enorme schade hebben toegebracht aan de maatschappij. Kortom: wat is er NIET gezegd over de pandemiewet?
 
 

Een voorstel voor een betere aanpak

 
“Gooi het huidige wetsvoorstel maar in de prullenmand”, zei Karel Beckman, hoofdredacteur van De Andere Krant op 16 mei tegen de senatoren die hij een speciaal nummer van De Andere Krant aanbood dat helemaal was gewijd aan de tekortkomingen van de pandemiewet. “Maak een nieuw concept dat niet uitgaat van vrijwel nutteloze, op z’n hoogst heel kort werkzame, maar wel zeer gevaarlijke GMO-injecties en andere onbewezen werkzame maatregelen.

Wat kan wel werken?

1. Wettelijk verbod op gain-of-function onderzoek
Er zou een wettelijk verbod op gain-of-function onderzoek (onderzoek naar het gevaarlijker maken van virussen) kunnen opgenomen worden in de Wpg. We weten nu wel hoe gevaarlijk dit is. Lees bijvoorbeeld het boek ‘Viral’ van Chan en Tideley dat hierover gaat.17

2. Programma’s voor een gezonde leefstijl
We weten dat zuurstof op celniveau één van de belangrijkste aspecten is voor een gezond lichaam, maar het aantal mensen dat een sport beoefent, is na de corona-periode drastisch gekelderd. Het gaat dus juist de verkeerde kant op18 Ook gezond eten is een van de beste manieren om een goede weerstand op te bouwen. Het is nog steeds geen vanzelfsprekendheid in Nederland. Kort door de bocht gesteld: BTW op groente is dodelijk. Schrap dat uit de wet en maak degelijke voorlichting over gezonde voeding en een gezonde levensstijl een prioriteit. Geen pillen maar paprika.19

3. Een gezond milieu
Sporten en beter eten is niet genoeg als giftige stoffen uit de lucht, het water en de aarde niet worden weggenomen. Ook het gebrek aan goede stoffen zoals vitaminen en mineralen die uit onze aarde en zeeën via groente vlees en vis via onze voeding zouden moeten worden opgenomen zien we afnemen. Daarnaast wordt 5G-straling alleen maar erger. 4G was al gevaarlijk en 5G is een ramp in wording.20 Organiseer in de Wpg dat de vergiftiging wordt teruggedrongen en de rijkdom van de bodem en wateren en lucht weer terugkeert. Een mineraalrijke bodem is essentieel voor het leven.

4. Transparante protocollen voor Vroegbehandeling
Als mensen een virusinfectie oplopen die mogelijk gevaarlijk voor hen is, zijn er talloze behandelingen waarvan is bewezen, of met grote waarschijnlijkheid is aangetoond, dat ze werken. Uit onderzoek in 2005 wisten we al dat chloroquine mogelijk zou kunnen helpen tegen corona-infecties,21 maar toen viroloog Ab Osterhaus tegenover Rob Elens zat in Op1 op 17 mei 2020 om hierover te praten, zweeg hij daarover en keurde het protocol waarmee Elens al 10 van de 10 patiënten met Covid in zijn praktijk had gered af. De denktank tipte de inspectie en die saboteerde deze behandeling op straffe van maximaal 150.000 euro boete. Het tegenovergestelde moet natuurlijk gebeuren. Een goed werkend medicijn mag nooit worden tegengehouden. Maar de onuitgesproken reden was dat als er een goed werkend medicijn is er geen noodvergunning meer gegeven kan worden voor een vaccin dat nog in de testfase is. Het doel was duidelijk de vaccins te promoten waar het meeste geld mee verdiend kon worden.

Er waren nog veel meer behandelingen die onderdrukt werden terwijl wij moesten wachten op een Covid-vaccin. Diverse onderzoeken toonden aan dat hoge doseringen Vit C, al dan niet intraveneus goede resultaten opleverden. Van het medicijn Ivermectine zijn nu ook meer dan 150 peer reviewed onderzoeken bekend waarbij het gebruik ervan bij vroegbehandeling succesvol is. Trump werd uitgelachen om ‘iets met UV’ hoewel iedere arts weet dat medische apparatuur in het ziekenhuis daarmee ontsmet wordt. Niet iedere UV-golflengte is gevaarlijk voor de mens. In tegendeel, de 222 nanometer-variant is veilig en helpt tegen corona-virussen.22 Ozon en Waterstofperoxide zijn ook stoffen die zuurstof in het lichaam kunnen brengen. In een Pubmed artikel staat hoe positief dr. Robert Rowen en zijn collega’s hierover denken.22
Er was een skala aan andere oplossingen voor het “nieuwe virus” die allang hadden bewezen veilig en effectief te zijn voordat de wereldbevolking een gevaarlijk experimenteel vaccin werd opgedrongen zoals: vit C, NAC, Ivermectine, HCQ , Waterstofperoxide , Nattokinase etc.

Het is belangrijk om hierbij te beseffen dat de voorbeelden inhoudelijk gaan over de bestrijding van corona-virussen. In de toekomst gaan we natuurlijk met andere virussen te maken krijgen. Het is dus belangrijk om de vroege signalering van oplossingen die er ook tegen corona-virussen al was de ruimte te geven in plaats van weg te lachen, of te onderdrukken. Vroegbehandeling is de beste manier om de fragiele IC-capaciteiten te vrijwaren van overbelasting. De pandemiewet had kunnen helpen om dit vast te leggen.

5. Onafhankelijk dubbelblind en herhaald medicijnonderzoek.
Daarnaast had de wet ook moeten vermelden dat we nooit moeten afgaan op de slager die zelf zijn vlees keurt. Of we vaccin-fabrikant Pfizer nu via hun productprijs of via een in de toekomst hopelijk onafhankelijke EMA moeten betalen voor onderzoek maakt de burger niet uit wat betreft de kosten, wel wat betreft een onafhankelijk oordeel over deze producten. Helaas is het Europees Medicijn Agentschap (EMA) die goedkeuring moet verlenen om medicijnen of vaccins op de makrt te brengen nu nog voor 80% financieel afhankelijk van de bedrijven die zij kritisch moet onderzoeken.23

6. Verbod op invloed van buitenlandse ngo’s zoals de WHO.
De oorspronkelijke bedoelingen van de WHO zijn goed, maar op dit moment is het een organisatie die de belangen behartigt van investeerders, niet van Nederlanders.24 Nederland moet op een transparante democratische en directe manier zijn eigen belangenbehartigers kiezen. De gekozenen moeten vervolgens de belangen behartigen van Nederlanders en niet die van de multinationals.25

De Eerste Kamer kan geen wetten wijzigen, zij heeft de taak om de democratie te beschermen. De Pandemiewet had gewoon terug naar de tekentafel moeten gaan, om pandemische paraatheid te ontwerpen die de burgers beschermt zonder dat dit schade oplevert of ten koste gaat van grondrechten en vrijheden.
 

 

Bronnen

1. https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-sixth-world-health-assembly
2. https://deanderekrant.nl/nieuws/vws-rivm-en-lareb-verzwegen-ernstige-schade-covid-vaccins-2023-03-24
3. https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/start-onderzoek-naar-oversterfte-tijdens-de-coronapandemie
4. https://deanderekrant.nl/nieuws/onderzoek-relatie-vaccins-oversterfte-afgewezen-2022-12-20
5. https://www.biomedische-rekenkamer.nl/verheldering/pcr-ct-hoger-beroep-bodemprocedure-nog-tot-maart-afwachten
6. https://www.youtube.com/watch?v=ctALgnCck1g
7. https://twitter.com/BluecollarBran/status/1660039378104733696
8. https://expose-news.com/2023/03/17/drs-killed-thousands-with-ventilators-druing-pandemic/
9. https://deanderekrant.nl/nieuws/georganiseerde-misleiding-in-itali-2023-04-02
10. https://indepen.nl/wob-de-jonge-kon-op-bestelling-cijfers-bij-rivm-manipuleren/
11. https://twitter.com/dimgrr/status/1628037602707136512?s=20
12. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon
13. https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-sportscholen-dicht-en-fastfoodketens-open-dat-leidt-tot-survival-of-the-sickest~bedc741c/
14 https://www.gpmb.org/annual-reports/annual-report-2019
15. https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/
16. https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2017/spars-pandemic-scenario.pdf
17. https://www.bol.com/nl/nl/f/viral/9300000040894005/
18. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/05/15/vooral-jongeren-en-lageropgeleiden-sporten-minder-na-corona-a4164764
19. https://huisarts.bsl.nl/video/geen-pillen-maar-paprika/
20. https://www.es-uk.info/wp-content/uploads/2023/03/ES-UK-Newsletter-Spring-2023-vol.20-no.3-SHORT.pdf
21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1232869/
22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33115670/
23. https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-farma-methode
24. https://jamesroguski.substack.com/p/who-do-you-think-you-are
25. https://stichtingvaccinvrij.nl/klokkenluider-dr-astrid-stuckelberger-over-de-duistere-kant-van-de-who-en-vn-wie-heeft-deze-organisaties-overgenomen/
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This