Uitnodiging HPV-vaccin voor jongens (en meisjes) – overhalen in plaats van Informed Consent

door | 7 okt 2022 | HPV-vaccin, RIVM

De afgelopen week viel bij ons een brief van het RIVM door de brievenbus die was gericht aan mijn zoon van 18 jaar. Er stond in grote paarse letters op ‘Afspraak voor uw kind’. Heeft mijn zoon een kind? Of probeert het RIVM met een omweg om toch mij als ouder aan te spreken? Het betrof in de woorden van het RIVM een “afspraak” voor een HPV-prik, die zou beschermen tegen 6 soorten kanker. In de bijgevoegde folder stond weer een tekst die weer aan de ouders was gericht: ‘Bescherm uw kind tegen ziektes’.

“Heb jij een afspraak gemaakt?”, vroeg ik aan mijn zoon, maar hij wist nergens van. Het RIVM bedoelt natuurlijk dat het om een uitnodiging gaat. Maar de communicatieprofessionals van het RIVM maken gebruik van manipulatief taalgebruik. De afspraak kan worden verzet als je het telefoonnummer belt dat in de brief staat. Er staat niets over afzeggen. Het is kennelijk niet de bedoeling dat dit idee zelfs maar in de geadresseerde jongeren opkomt.

In een losse bijlage wordt gewaarschuwd dat het die dag druk gaat worden. “Het is beter dat je op de fiets komt of met het OV”, stelt het RIVM. Met daarboven een foto van jongeren die in de rij staan, met hier en daar een ouder. Als het zo druk is, dan doet iedereen het en kun je echt niet achterblijven?
Hoe groot het opkomstpercentage daadwerkelijk is staat niet in de bijlage. Nu.nl publiceerde op 3-10-22 een artikel over de tegenvallende opkomst, met de uitspraak van het RIVM dat dit percentage nog wel “opgekrikt kan worden met herhaaluitnodigingen”. Het varieert van 34% tot 45,5%.1

Maar in de folder staat: “Meer dan 95 procent van alle ouders in Nederland laat hun kind vaccineren. Bijna iedereen dus.” Er staat niet bij dat dit percentage niets te maken heeft met het HPV-vaccin, maar baby-vaccins betreft. Het is bovendien niet waar. De vaccinatiegraad van vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma neemt al jaren af en de 95% wordt al lang niet meer gehaald.
 

 

Neuro Linguïstisch Programmeren

 
NLP is een techniek waarbij gedachtepatronen worden gestimuleerd om bepaald gedrag uit te lokken. Hiermee kun je in een therapietraject of zelfstandig je eigen patronen herkennen een aanpassen van ongewenst, naar gewenst gedrag.2 Heel nuttig in veel gevallen. Maar je kunt het ook misbruiken als onderdeel van een marketingstrategie. Onbewust van de toepassing van deze techniek zal de doelgroep dan hun gedrag aanpassen, en zowel het RIVM als de overheid passen deze techniek veelvuldig toe. Igor van Kaam heeft talloze malen de NLP-elementen uit de Covid-persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge geanalyseerd en bij BLCKBX meermaals aan de hand van voorbeelden de techniek toegelicht. Deelname aan vaccinatieprogramma’s berust voornamelijk op manipulatief taalgebruik, terwijl er eigenlijk sprake zou moeten zijn van ‘Informed Consent’.3
 

 

Geïnformeerde toestemming

 
Wettelijk gezien hebben we recht op Informed Consent bij medische ingrepen waaronder vaccinaties vallen. Kortweg betekent het dat we goed geïnformeerd moeten zijn over alle aspecten van de behandeling, dus ook de risico’s of nadelen ervan, voordat we toestemming geven. Dit principe is bijvoorbeeld verwerkt in de artseneed waarin de arts belooft patiënten goed voor te lichten, en niet te schaden. Dit kan gebeuren en het zou altijd aan de persoon zelf moeten zijn om – na goed voorgelicht te zijn over de mogelijkheid van schade – de keuze te hebben om dit risico wel of niet te willen nemen.

Informed Consent is ook beschreven in diverse internationale verdragen waaronder de Universal Declaration on Bio-ethics and Human Rights. Artikel 6 daarvan gaat over ‘consent’, toestemming.4

Artikel 6 – Toestemming
 
Preventieve, diagnostische en therapeutische medische handelingen mogen alleen worden verricht met de voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, die is gebaseerd op adequate informatie. De toestemming moet dan door de betrokkene te allen tijde en om elke reden worden ingetrokken zonder nadeel of schade. – Unesco

 

Heeft u nog vragen?

 
Het is nationaal en internationaal vastgelegd dat goede voorlichting over voor- en nadelen een vereiste is, maar het wordt niet nageleefd. De “afspraak” die het RIVM maakt om de spuit te gaan halen is een voorbeeld van hoe het niet moet.

Om te beginnen welke spuit? Er is geen handelsnaam genoemd, en geen bijsluiter bij de uitnodiging gevoegd. Er is ook niets gezegd over welke kankers dan precies voorkomen gaan worden. De sleutelwoorden zijn: “bescherming” en “het wordt druk”. De toon is: niet nadenken, gewoon komen. Aan het einde staat in de folder. Heb je vragen? Kijk op ggd.amsterdam.nl/vaccineren.

De naar alle waarschijnlijkheid kleine groep adolescenten die dat daadwerkelijk gaan doen komen op een algemene pagina en moeten doorklikken naar: rijksvaccinatieprogramma.nl/jongeren/hpv Daar staat:

“Het HPV-vaccin beschermt tegen zes soorten kanker. Jongens en meisjes kunnen zich laten vaccineren tegen HPV.
 
HPV staat voor humaan papillomavirus. De meeste infecties met HPV gaan vanzelf weer over en u merkt er meestal niets van. Maar soms ruimt het lichaam het virus niet op en ontstaat er na 10 tot 15 jaar kanker. De meest voorkomende vorm van kanker door HPV is baarmoederhalskanker. Jongens kunnen peniskanker krijgen. Ieder jaar krijgen ongeveer 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV.
– RVP

Het is code-taal voor HPV-infecties komen aan de lopende band voor en je merkt het niet eens. De 400 mannen die een kanker krijgen die in verband wordt gebracht met de aanwezigheid van het HPV-virus doen er meer dan tien jaar over om dit te ontwikkelen (dat wil zeggen dat ze dus al die jaren met infecties rondlopen die uiteindelijk een gezwel kunnen gaan vormen als deze infecties worden verwaarloosd). En de sterfte aan een van de kankers die worden geassocieerd met het HPV-virus is een fractie van de sterfte aan bijvoorbeeld prostaatkanker en longkanker – de meest voorkomende kankers bij mannen.5
 

 

Bescherm je kind

 
De strategie is telkens weer om de focus te houden op het niet verder gespecificeerde “gevaar” van de ziekte, zonder iets vrij te geven over de risico’s van de vaccins. Op de pagina’s van de GGD staat nog steeds niet tegen welke zes kankers het HPV-beschermt. Daarvoor moet je weer een andere link aanklikken en dan kom je van de website van de GGD op de website van het RIVM. Hoe bizar is dit: een uitnodigingsbrief die zegt dat je tegen zes kankers wordt beschermd, maar niet welke dat zijn. En pas na drie keer doorklikken wordt een tip van de sluiter opgelicht voor degenen die het nog niet opgegeven hebben. Het RIVM zegt:6

“Het HPV-vaccin beschermt je tegen 6 soorten kanker. Namelijk baarmoederhalskanker, kanker aan mond- en keelholte, de vagina, schaamlippen, de anus en de penis.
 
Als je je laat vaccineren, bescherm je jezelf én anderen tegen HPV. Het is geen 100% bescherming, maar je hebt hierdoor een veel kleinere kans op kanker door HPV.”
– RVP

Dat is het. Je weet niet hoe groot de kans is om één van de soorten kankers te krijgen als puber, en ook niet met hoeveel procent de kans verkleint op de ziektes later in je leven mocht je de prik willen nemen. En je moet nog flink verder zoeken als je iets wilt weten over de risico’s van het vaccin. Wie het uitklapblok ‘Vragen over vaccinaties bij jongens’ open klikt, komt achter de naam “Cervarix”.6

“Jongens krijgen hetzelfde vaccin als meisjes (Cervarix®). Het is dus geen nieuw vaccin. In andere landen worden al langer jongens gevaccineerd tegen HPV. Daar zijn geen bijzonderheden rond de veiligheid van deze vaccinatie bij jongens gevonden.” – RVP

Dit klopt niet. In het buitenland zijn ernstige bijwerkingen gemeld. Er is minder ervaring met Cervarix voor jongens, maar er zijn zelfs sterfgevallen gemeld.7 Een link naar de bijsluiter is nergens te vinden, terwijl dat met slechts één klikje opgelost zou kunnen worden
 

 

Drie vragen

 
De belangrijkste drie vragen zouden natuurlijk in de uitnodigingsbrief beantwoord moeten worden, en niet in een soort van doorklik-doolhof van websites en uitklapblokken opgezocht moeten worden. Maar als de voorlichting eerlijk en compleet zou zijn, dan zou de vaccinatiegraad van de HPV-prik waarschijnlijk helemaal kelderen. Wat dien je te weten? Is het nodig? Is het veilig? Werkt het? Het korte antwoord is nee, nee, nee. En het lange antwoord volgt hieronder.
 

1. Is het nodig?

Kanker is een ernstige ziekte, maar de kans op penis of anuskanker is gelukkig heel klein en bovendien zijn er risicofactoren die bekend zijn. Homoseksuelen en rokers hebben meer kans op penis, anus en mond en keelkanker geassocieerd met HPV. Bovendien ‘kondigt deze kanker zich aan’ – gedurende meer dan tien jaar tijd is er mogelijkheid om infecties te behandelen en risicovol gedrag aan te passen.

Op kanker.nl staan per kanker cijfers die het gevaar in perspectief zetten. Over peniskanker staat er bijvoorbeeld:8

• Hoe vaak komt peniskanker voor?
Peniskanker is een zeldzame ziekte. In 2021 kregen 173 mannen de diagnose peniskanker.
 
• Hoe vaak komt peniskanker voor per leeftijdsgroep?
Peniskanker komt vooral voor bij mannen ouder dan 60 jaar.
 
• Wat is de overleving van peniskanker?
Gemiddeld zijn 5 jaar na de diagnose nog 74 van de 100 mannen in leven.

 
Is het nodig? Nee, bijna de helft van de mannen die bijvoorbeeld peniskanker krijgen is 75 jaar of ouder, en daarvan zijn er gemiddeld 74 van de 100 na vijf jaar nog in leven. Maar helaas heeft noch de GGD, noch het RIVM een doorklik-link naar kanker.nl
 

2. Is het effectief?

Naar aanleiding van de reactie van het RIVM op de uitzending van Zorg.nu op 15 november 2016 over het HPV-vaccin, geeft Dick Bijl, arts-epidemioloog en voormalig hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, de onderstaande reactie.7

“Voor het definitieve antwoord op de vraag hoe goed HPV-vaccins baarmoederhalskanker voorkomen, moeten we nog zo’n acht jaar wachten.” – Dick Bijl

Het HPV-vaccin voor meisjes was een experiment, laten we dat niet vergeten. Of het “werkte” kon men pas na jaren beoordelen, omdat ook baarmoederhalskanker lange tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

‘Een waanzinnig goed experiment’ noemde Mathilde Boon, patholoog en oprichter van het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium de hele situatie, in de documentaire De prik en het meisje uit 2011.9 Waarin een moeder de vraag probeerde te beantwoorden of haar dochter dit vaccin zou moeten krijgen. Het is bijna bizar hoe mensen elke keer maar weer in de val van “bescherming” stappen zonder te beseffen dat ze deelnemen aan gevaarlijke experimenten.

De introductie van het eerste kankervaccin ging gepaard met het grootste budget voor een marketingcampagne ooit, 127 miljoen dollar in USA (voor reclamespotjes, armbandjes enz.) Het leverde in het eerste jaar 628 miljoen dollar op voor Merck.10

Werkt het? Nee, als het zou werken dan zou nu gebleken zijn dat baarmoederhalskanker flink is gedaald, maar dat is niet het geval. In 2021 kregen 947 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker.11 Ten tijde van de introductie van het HPV-vaccin kregen 600 vrouwen per jaar de diagnose baarmoederhalskanker.10
 

3. Is het veilig?

Meisje krijgt HPV-vaccinHelaas niet. Kort na de start van het HPV-vaccin voor meisjes kwam een stroom van berichten over bijwerkingen op gang op sociale media en verschillende films waaronder de Deense Documentaire uit 2015 “De gevaccineerde meisjes”.12 Hierin deelden gevaccineerde meisjes en hun ouders hoe erg de meisjes eraan toe waren na de HPV-vaccinaties: toevallen, uitvalverschijnselen, chronische vermoeidheid, hoofdpijnen, spierpijnen – kortom jonge meisjes in rolstoelen lieten zien dat hun leven voorbij was. Soms zelfs letterlijk. De moeder van Amerikaanse Chris Tarsell besprak de dood van haar dochter en de nasleep ervan in deze documentaire. Op aanvraag van de Deense staat volgde daarop een Officiële evaluatie van de commissie PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) die tegenwoordig is gevestigd in Amsterdam. Heel kort samengevat deed de EMA na drie jaar niet-transparant aanmodderen de bijwerkingen af als een onbelangrijk toeval, en werd de documentaire van het internet gehaald. De moeder van Chris Tarsell heeft acht jaar moeten procederen voordat er eindelijk erkenning kwam dat de dood van haar dochter in causaal verband stond met de HPV-vaccinatie.13

De vaccin industrie is een gewetenloze, op geld en macht beluste industrie. Elk vaccin gaat gepaard met marketingcampagnes die veel geld kosten en misleidend zijn. Ouders en adolescenten worden bang gemaakt voor de ziekte, en tegelijkertijd dom en onwetend gehouden over de risico’s het vaccin. De winsten zijn voor de fabrikant, maar in het geval van bijwerkingen is er niemand thuis. De schade is voor de naïeve prikker.

We hebben het lot niet in de hand, maar de beste optie die we hebben om kanker te voorkomen is waarschijnlijk nog steeds een gezonde levensstijl. Het zou fijn zijn als het RIVM aan jongeren voorlichting zou geven over het belang van voeding, sport en de gevolgen van te veel roken, drugs en drank. Maar de eerste campagne van het RIVM die gaat over het bevorderen van gezondheid moeten we nog meemaken. Daar is de overheid kennelijk niet in geïnteresseerd.
 

 
Bronnen

1. https://www.nu.nl/gezondheid/6219298/opkomst-voor-hpv-prik-onder-jongens-valt-nog-tegen-maar-rivm-is-optimistisch.html
2. https://www.mindacademy.nl/wat-is-nlp
3. https://www.youtube.com/watch?v=OrEi4rc2Wx4
4. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
5. https://limoserviceinneworleans.com/nl/5-meest-voorkomende-kankers-bij-mannen/
6. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/jongeren/hpv
7. https://stichtingvaccinvrij.nl/hpv-vaccin-overzicht-feiten/
8. https://www.kanker.nl/kankersoorten/peniskanker/algemeen/overlevingscijfers-van-peniskanker
9. https://www.2doc.nl/documentaires/2011/05/de-prik-en-het-meisje.html
10. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/specifieke-vaccins/hpv-vaccin/
11. https://www.kanker.nl/kankersoorten/baarmoederhalskanker/algemeen/overlevingscijfers-van-baarmoederhalskanker
12https://web.archive.org/web/20210308225837/https://www.bitchute.com/video/WVrTqc3A9ML3/
13. https://www.leagle.com/decision/infdco20171016777
 

 

Over de auteur
Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This