Verplicht polio-vaccin België – overzicht van de feiten

door | 21 dec 2016 | Overig

plaatje hamer plus speentje

Gunstige afloop proces

De “verplichte” poliovaccinatie België – Geen vaccin voor onze zoon; geen straf en geen boete voor ons! https://stichtingvaccinvrij.nl/verplichte-poliovaccinatie-belgie-geen-vaccin-zoon-geen-straf-en-geen-boete/

 

Informatie van de overheid

* Wanneer het combinatievaccin niet kan worden toegediend (bv. omdat de ouders zich verzetten tegen het DTP-vaccin), wordt ook het IPV vaccin gratis ter beschikking gesteld. Dit vaccin wordt toegediend op 2, 4, en 13-18 maanden (nvdr, in totaal dus 3 doses i.p.v. 4X combi dktp-hib-hepb), rekening houdend met het feit dat een tijdspanne van 8 weken tussen de eerste en tweede dosis moet worden gerespecteerd.

* De herhalingsvaccinatie op 5-6 jaar (in het eerste studiejaar) is NIET verplicht. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=86

Bijsluiter Imovax Polio http://www.vaccinatieschade.be/content/imovax-polio-1-x-05-ml-spuitamp-im-sc

 

Kinderopvang

Uit de Infomap Kinderopvang – Kind en Gezin (pdf): Enkel de vaccinatie tegen polio is wettelijk verplicht – Het is dus mogelijk dat er in de opvang ook kinderen zijn die niet gevaccineerd zijn – Juridisch gezien kan de kinderopvang vaccinatie NIET als opvangvoorwaarde stellen. https://www.kindengezin.be/img/infomap-augustus-2017.pdf

Interne memo gemeenten over poliovaccin in de buitenschoolse kinderopvang Mei 2018 – Volgens de nieuwe privacywet hebben ouders nu recht om medische info van hun de kinderen niet te willen delen met derden.

‘Het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang dient te worden aangepast n.a.v. de nieuwe regelgeving rond privacy en het overschakelen naar een nieuw softwareprogramma. Het College van Burgemeester en Schepenen wil ook de regelgeving m.b.t. het poliovaccin aanpassen zodat kinderen die niet ingeënt zijn wel terug kunnen toegelaten worden.’

 

In de praktijk

– Een rechter kan nooit alsnog verplichten tot vaccineren, omdat het vaccin VOOR 18 mnd moet worden toegediend en het kind na mogelijke verdere stappen van de gemeente en/of een eventuele rechtzaak al ouder zal zijn.

– De hoogte van een eventueel opgelegde boete zal binnen redelijke grenzen blijven.

– Overleg met arts over mogelijkheid contra-indicatie: ‘allergische reactie op één van de bestanddelen van het vaccin’.

 

Aanvullend advies

Na ontvangst van een brief van de gemeentelijke instanties, zou onderstaande voorbeeldbrief kunnen dienen als antwoord (brief die doorgaans pas -en niet altijd- na 18 maanden in de bus ligt – na deze leeftijd is de wettelijke verplichting niet meer van kracht en zal de overheid niet kunnen eisen alsnog in te enten). Eventueel aanpassen met onderbouwde argumenten gericht op de persoonlijke situatie.

‘Naar aanleiding van de brief ivm de verplichte inenting kinderverlamming (polio) voor xxxxxxxx, schrijf ik u het volgende. Wij, als ouders, hebben besloten af te zien van deze vaccinatie. De stoffen (w.o. formaldehyde, aluminium, antibiotica e.a.) die aanwezig zijn in de vaccinaties zouden , buiten de andere vermelde bijwerkingen, een allergische reactie kunnen geven (bekend bij gezondheidsinstanties en vermeld in de bijsluiters). Zolang niemand ons kan garanderen dat deze vaccinatie 100% veilig is, kiezen wij er bewust voor om dit niet te laten toedienen aan ons (gezonde) kindje. Hopende op uw begrip,’ xxxxxxx

 

In het kort

Een eventueel op te leggen boete zal in de praktijk meevallen, gevangenisstraf wordt zelden of nooit effectief opgelegd, K&G bezoek is niet verplicht en niet alle ouders worden aangeschreven of ‘vervolgd’ (steekproefsgewijs). Advies

Wel altijd reageren op de brief van de gemeente, want dan is de ouder in regel met de wet (brief beantwoord met opgave van reden, zie voorbeeldbrief hierboven) en hebben zij de door hun gewenste informatie…

 

Aanvullende info

Het oraal poliovaccin zat tot 2001 in België in het vaccinatieschema: ‘De vaccinatie tegen poliomyelitis werd in België in 1958 voor het eerst aanbevolen en in 1967 wettelijk verplicht. Van 1967 tot en met 2000 werd voor deze verplichte vaccinatie het levend afgezwakt oraal vaccin (OPV) (Sabin) gebruikt. Sinds januari 2001 werd het vervangen door het geïnactiveerd vaccin (IPV).’ https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/hgr_9208b_polio_volwassenen.pdf

 

Meer informatie

Preventie Vaccinatieschade: https://www.vaccinatieschade.be/
https://www.facebook.com/preventie.vaccinatieschade?fref=ts

 

 

 
Over de auteur:
Ellen Vader onderzoekt, verzamelt en schrijft over vaccin-gerelateerde onderwerpen voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This