VU – de foutste universiteit van Amsterdam?

door | 14 okt 2022 | Overig

De Vrije Universiteit in Amsterdam kent op 17 november een eredoctoraat toe aan de Belgische viroloog Marc van Ranst.[1] Waarom maakt dat – in combinatie met de vlag van de Sustainable Development Goals die wappert voor de universiteit – de VU tot een voorbeeld van hoe het niet moet? U leest het na een korte introductie over de persoon die kennelijk een titel nodig heeft om zijn reputatie op te vijzelen…
 

 

Wie is Marc van Ranst?

Van Ranst is viroloog met een leidende rol in het Belgische crisis-managment, zowel tijdens de Mexicaanse griep als tijdens de Coronapandemie.2 Van Ranst staat niet bekend als integer persoon, maar meer om zijn botte tweets, belangenverstrengelingen, en het misleiden van het grote publiek.

Een aantal voorbeelden uit zijn omstreden carrière:
 

– Verwarring zaaien

In 2009 eiste De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) dat viroloog Marc Van Ranst opstapte als griepcommissaris bij ‘Interministerieel Commissariaat Influenza’.

“Dokter Roland Lemye, voorzitter van de BVAS, stelt zich de vraag of Van Ranst “niet zijn fouten en zijn chaotische beheer aan het maskeren is, door de fout af te schuiven op de dokters, die bericht en tegenbericht krijgen, foute uitleg, of zelfs regelrechte leugens.”
 
In de ogen van Lemye wekt de houding van Van Ranst “twijfel op over zijn capaciteiten om de gebeurtenissen in goede banen te leiden. Het vertrouwen dat het medische korps in hem kon hebben, is weg”.3

 

– Belangenconflicten

Ten tijde van de Mexicaanse griep ontving hij als voorlichter en deel uitmakend van de adviesraad van de overheid geld van de producent van het Mexicaanse griep vaccin GlaxoSmithKline. Op 20-11-2010 berichtte de Belgische krant ‘De Morgen’:4

“Een derde van de wetenschappelijke experts die het vaccin tegen de Mexicaans griep (H1N1) hadden aanbevolen aan de overheid, kan worden gelinkt aan het farmaciebedrijf GSK.”
 
“GSK sleepte uiteindelijk het contract voor de vaccins in de wacht. Volgens de journalist van Politique speelde voor maar liefst vijf van de vijftien experts van het wetenschappelijk comité van het Interministerieel Commissariaat Influenza een belangenconflict met GSK. Dat zou ook het geval geweest zijn voor de voorzitter, Marc Van Ranst.” –
De Morgen

 

– Labelen en stigmatiseren

Marc van Ranst is een uitgesproken voorstander van vaccineren die afgezien van zijn goede contacten met de media ook goede contacten met de farmaceutische industrie heeft. Hij verstaat de kunst om iedereen die zich bezorgd of kritisch uitlaat over vaccins publiekelijk de grond in te boren.

verbaasde manIn 2019 schreven Ellen Vader en Door Frankema een artikel naar aanleiding van zijn tweets dat “antivaxxers dement zijn”. Het artikel kunt u hier nog lezen Maar de pagina achter een link in het artikel – die een lijst bevat met flinke bedragen die van Ranst ontving voor ‘sprekers- en/of advisory board vergoedingen’ van Astra-Zeneca, GSK, Sanofi-Pasteur/Merck, Sandoz, Johnson & Johnson, en Biocartis – is verdwenen…
 

 

– Misleiden

In 2020 spanden zes ondernemers een rechtszaak tegen hem aan omdat hij “tal van fouten maakte”. Het werd hem verweten dat hij “ongenuanceerde en roekeloze uitspraken’ deed die tot verwarring bij de bevolking en economische schade zouden hebben geleid.” 5

Van Ranst was “allerminst onder de indruk”. Hij verklaarde: “Het staat iedereen vrij eender wie te dagvaarden, maar ik maak me geen zorgen. Ze zouden beter het virus aanklagen, dan maken ze meer kans om een rechtszaak te winnen.”
 
Wat de Belgische bevolking al in de gaten heeft is dat van Ranst angst zaait. Dat hij arrogant is en kennelijk denkt overal mee weg te komen omdat hem toch wel de hand boven het hoofd gehouden wordt. Zijn taak lijkt te zijn om ervoor te zorgen dat mensen een vaccin gaan halen, en dat gaat altijd het beste door het creëren van angst.

 

– Bangmaken

Nederlandse collega-viroloog Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing”. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers.

Op deze conferentie was Marc van Ranst de gastspreker die met misplaatste humor en flair de Mexicaanse Griep als voorbeeld stelde van zijn grootste succes. Belgie bereikte immers in die pandemie (die later een milde griep bleek te zijn) de hoogste vaccinatiegraad in Europa, en daar is Van Ranst trots op. Hij vertelt aan een zaal vol internationale collega’s dan ook triomfantelijk hoe hij dat deed en deelt de kneepjes van het vak. Hoe manipuleer je de pers, de politici en het volk en kun je ze in angst gijzelen zodat ze doen wat je wilt: zich laten vaccineren.

De lezing is op het internet opgedoken en stuitte vele mensen tegen de borst. In de positie van van Ranst komt een dergelijke manier van “voorlichten” neer op pure misleiding. Voor wie hem nog niet heeft gezien en een sterke maag heeft is dit de lezing.
 


 

 

De vrije universiteit van Amsterdam

De VU is hier kennelijk allemaal niet van op de hoogte? Op 12-10-22 bericht het ‘VU nieuws’ dat van Ranst een eredoctoraat zal krijgen en steekt de loftrompet over hem af:6

“Marc van Ranst is als hoogleraar Virologie verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven en diensthoofd laboratoriumgeneeskunde van het UZ Leuven. Tijdens de corona-crisis is hij één van de belangrijkste adviseurs van het Belgische kabinet.
 
Als viroloog is hij een gewaardeerd deskundige en duider in de media. Ook op Twitter laat Van Ranst van zich horen en spreekt hij zich uit tegen sceptici. Daardoor wordt hij regelmatig doelwit van rechtszaken en bedreigingen. Het is zorgelijk dat in deze tijd zelfs wetenschappers zich niet vrijuit kunnen uitspreken.
 
Juist in tijden waar misinformatie en onwetendheid leidt tot polarisatie en onrust in de maatschappij, is wetenschapscommunicatie onmisbaar. Met dit eredoctoraat willen wij de belangrijke rol die Marc van Ranst binnen de wetenschapscommunicatie heeft vervuld, benadrukken. Evenals zijn volhardendheid en moed om zich als wetenschapper tegen corona sceptici uit te spreken”, aldus Jeroen Geurts, rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.” – VU-nieuws

 
Dat van Ranst een eredoctoraat krijgt zegt helaas meer over de VU dan over de kwaliteiten van van Ranst. Zeker in combinatie met de vlag van de Sustainable Development Goals die voor het VU gebouw wappert. Het lijkt erop dat rector magnificus Jeroen Geurts is gezwicht voor de agenda van de globalisten en/of subsidies van het bedrijfsleven?
 
“Het is zorgelijk dat in deze tijd zelfs wetenschappers zich niet vrijuit kunnen uitspreken”, zegt hij. Hoe hypocriet wil je het hebben? Wetenschappers die tegen het narratief van de overheid ingaan kunnen een streep zetten onder hun carrière, en iemand die een trukendoos van angst en manipulatie opentrekt om mensen ertoe over te halen een experimentele prik te nemen krijgt een eredoctoraat?
 

 
Hoeveel universiteiten zijn inmiddels verworden tot starre, politiek aangestuurde instituten, waar geen plaats is voor afwijkende meningen? Hoeveel wetenschappers of universitair geschoolde mensen zijn afgestraft omdat ze niet bereid zijn hun wetenschappelijke integriteit op te offeren, of kritiek hebben op het beleid?

Mr. Dr. Raisa Blommestijn, rechtsfilosoof, publicist en politiek commentator heeft zowel rechten als filosofie gestudeerd op de Universiteit van Leiden. In april 2022 heeft ze succesvol haar Proefschrift verdedigd over de Weimar Republiek, de val van de democratie en haar verval naar totalitarisme. Tijdens de corona-crisis heeft ze bijgedragen aan meerdere rechtszaken, aangespannen om fundamentele rechten te handhaven. In een interview met Willem Engel over de ‘Sustainable Development Goals’ deelt ze hoe een afwijkende mening een zwarte vlek op een universitaire carrière werpt, en hoezeer dit wetenschappers belemmert om zich uit te spreken indien zij een andere mening hebben dan het gangbare narratief.7

Mr. Maria Louise Genet is na haar rechten-studie en carrière als advocaat 9 jaar werkzaam geweest als universitair rechten-docente aan de UVA in Amsterdam, gespecialiseerd in Privaatrecht, Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Nationaal en internationaal personen-, familie & erfrecht.8 Bij het uitbreken van de pandemie was zij kritisch over het narratief wat haar een spreekverbod bij de UVA opleverde. Interviews op eigen titel waarin zij klip en klaar aantoonde dat juridisch gezien er nogal wat duistere kantjes zaten aan de “covid-crisis” mondden uit in haar ontslag bij de Universiteit. Zij heeft haar eigen ‘Vrije Mens Academie‘ opgericht met cursussen om mensen wegwijs te maken in hun (grond)rechten die steeds meer op het spel komen te staan.

Wetenschap is niet zwart of wit, maar zou altijd in beweging moeten zijn. Helaas worden studenten opgeleid in de “juiste” versie van het klimaatverhaal, artificiële intelligentie, transgender en andere onderwerpen. En helaas krijgen mensen zoals Marc van Ranst een eredoctoraat.
 

 

Bronnen:

 
1. https://www.ad.nl/amsterdam/vu-eredoctoraat-voor-belgische-viroloog-marc-van-ranst~a6b8922c/
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Van_Ranst
3. https://www.gva.be/cnt/aid874936
4. https://www.demorgen.be/nieuws/experts-mexicaanse-griep-kregen-geld-van-fabrikant-vaccin~b713932c/
5. https://www.ad.nl/buitenland/boze-ondernemers-klagen-belgische-topviroloog-aan-hij-maakt-tal-van-fouten~aaad36c4/
6. https://vu.nl/nl/nieuws/2022/vu-eredoctoraat-voor-viroloog-marc-van-ranst
7. https://odysee.com/@CafeWeltschmerz:f/Willem-Engel-en-Raisa-Blommestein—Interview:a?src=embed
8. https://devrijemensacademie.nl/
 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij’
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This