WOB-verzoek veiligheid kindervaccins – wat gebeurde er na 5000 euro en een flut antwoord?

door | 19 jul 2022 | Overig

Op 19-7-2022 bericht het AD dat het ministerie van VWS liever een dwangsom betaalt dan openheid van zaken te geven.1 Hebben WOB-verzoeken zin? Hoeveel mogelijkheden heeft de overheid om allerlei smerige deals te doen en die ondanks de mogelijkheid van het indienen van WOB-verzoeken nog steeds te kunnen verbergen?
 

 

De (on)macht van het WOB-verzoek

 
Er bestaat géén wetenschappelijk bewijs dat de vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma, die volgens schema worden toegediend aan baby’s en jonge kinderen, VEILIG zijn. Dat weet ik, omdat ik namens de stichting Vaccinvrij een WOB-verzoek heb ingediend en dat bewijs desondanks niet in handen heb gekregen. Het verzoek van Vaccinvrij werd met €5000,- en een flut-antwoord onder de voet gelopen. Waarom deden we het, en wat is er daarna veranderd?

Dat vaccins veilig zijn klopt niet, maar het wordt nog steeds als een mantra eindeloos herhaald. Ik heb persoonlijk van honderden ouders gehoord dat hun kind vaccinatieschade heeft opgelopen. Uit naam van de stichting heb ik meerdere brieven gestuurd naar het Ministerie van VWS, met het verzoek om aan te geven wat de wetenschappelijke onderbouwing is van de ‘veiligheid en effectiviteit’ het RVP. Ze werden niet eens beantwoord.
 
Er was wel wat voor nodig voordat wij een WOB-verzoek stuurden: de toenemende propaganda in de reguliere media, het framen van ouders met kritische vragen, of kinderen met vaccinatieschade als ‘wappies’, wetenschapsontkenners, complotdenkers en meer. Staatssecretaris Blokhuis die een hetze voerde tegen de stichting omdat we “nepnieuws” zouden verspreiden, zonder dat hij daar een concreet voorbeeld van kon geven. Het censureren van informatie die tegen het ‘veilig en effectief narratief’ inging op social media etc. Allemaal omdat bewezen zou zijn dat vaccineren veilig is en vaccinatieschade dus niet bestaat.
 

 

Vaste Prikdag

 
De druppel die de emmer deed overlopen gebeurde tijdens de jaarlijkse ‘Vaste Prikdag’ in de vorm van een oproep van het RIVM aan de aanwezige artsen.

De Vaste Prikdag is een jaarlijkse nascholingsdag, georganiseerd door het RIVM. Op die bewuste dag riep het RIVM de artsen op om zich te scharen achter het “Standpunt vóór vaccineren” dat hun beroepsvereniging AJZ- jeugdartsen heeft opgesteld. Hierin staat dat het “bewezen is dat vaccineren veilig is”. Geen van de aanwezige artsen stond op en zei: “Waar kan ik dat bewijs inzien?” Ze nemen het klakkeloos aan. En tegen onrustige ouders die intuïtief voelen dat het niet OK is om “iets”- wat precies weet noch de arts noch de ouder – in te spuiten bij een baby, wordt gezegd: “Het is heel goed onderzocht en er is bewezen dat het veilig is”.
 

 

WOB-verzoek

 
Wat met een druk op de knop van de computer boven water had moeten komen liet eindeloos op zich wachten. Na meer dan twee jaar gedraai, verzoeken om toelichting, aangeboden gesprekken, toesturen van documenten waar we NIET om vroegen enzovoorts, kwam met tussenkomst van de rechter de aap eindelijk uit de mouw. Het daadwerkelijke ‘besluit’ op ons WOB-verzoek bestond uit drie regels.
 

Besluit
 
“Uw verzoek heeft deels betrekking op informatie die niet aanwezig is. Daarom wijs ik uw verzoek in zoverre af.
 
Verder besluit ik om de aanwezige documenten niet openbaar te maken, zodat het verzoek voor het overige deel eveneens wordt afgewezen.
 
Ten slotte is een deel van de door u gevraagde informatie reeds openbaar.”
– Ministerie van VWS

 
Zoiets als: We hebben het niet, en wat we wel hebben gaan we niet openbaar maken, dus ga lekker zoeken op het internet en daar kom je vast wel wat tegen.
 

 

5000 Euro

 
Dit antwoord hebben we gekregen omdat we de hulp hadden ingeroepen van de bestuursrechter. Na het heen en weer geploeter met het Ministerie van VWS en het RIVM verzochten wij de rechter uiteindelijk om het WOB-verzoek namens ons af te handelen. Hij bepaalde dat de wettelijke termijn van 4 weken, plus een verlenging van 4 weken overschreden was (al anderhalf jaar). En sommeerde het Ministerie van VWS binnen 14 dagen de betreffende onderzoeken te overleggen op straffe van een dwangsom van €100,- per dag voor elke dag dat het ‘besluit’ op het WOB-verzoek nog langer uitgesteld werd, met een maximum van €15.000. Bij €5000 vond de overheid het kennelijk welletjes en kwam het bovenstaande ‘besluit’ als antwoord op ons verzoek.
 

 

En toen?

 
En toen was ik genezen van enig vertrouwen in de Nederlandse overheid en het RIVM wat betreft het Rijksvaccinatieprogramma. Hun uitstel interpreteer ik als het niet willen toegeven dat het RVP is gebaseerd op gebakken lucht. Het eerlijke antwoord was natuurlijk direct al duidelijk, maar de poging was kennelijk om – heel formeel, of met vriendelijk “rond de tafel zitten” voor toelichtingen of “uitleg” – de waarheid onder de pet te houden.

Dat (ernstige) bijwerkingen veel voorkomen, dat de vaccins geen garantie bieden dat het kind de ziekte niet krijgt, en dat de voorlichting hierover (Informed Consent) zo goed als niet bestaat in Nederland interesseert ze kennelijk niet. We hebben het heel duidelijk aangegeven, maar we hadden ons de moeite kunnen besparen. Het wordt niet opgepakt en uiteindelijk verandert er niets. De vaccin-propaganda in de media gaat gewoon door, de witte en zwarte leugens van het RIVM gaan gewoon door, de artsen blijven gewoon zeggen dat het bewezen is dat vaccins veilig zijn. Kortom: we nemen een glas, we doen een plas en alles bleef zoals het was.

En met elke onnodige prik die er wordt toegevoegd aan het RVP, nemen de nullen op de bankrekeningen van Big Pharma toe, en het aantal kinderen met vaak chronische gezondheidsproblemen eveneens. Het corrupte systeem zit sterk in het zadel.
 

 

10 WOB-verzoeken

 
Voor de volledigheid: we hebben niet één, maar tien WOB-verzoeken gedaan, niet alleen gericht aan het ministerie van VWS en het RIVM, maar ook aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, aan de Gezondheidsraad en aan het Lareb. Op basis van de informatie die wij gedurende twee jaar wel of niet hebben ontvangen op die tien WOB-verzoeken hebben wij moeten concluderen dat de wetenschap en de cijfers – die zouden moeten kunnen aantonen dat het Rijksvaccinatieprogramma veilig, effectief en noodzakelijk is – ontbreken, in hoge mate onvolledig zijn, of helemaal niet overlegd (kunnen) worden.

Ter info: Alle WOB-verzoeken, inclusief de context en reden waarom wij het gedaan hebben, de tussentijdse correspondentie en de uiteindelijke ‘besluiten’ staan op de website van de stichting Vaccinvrij: klik hier
Voor mensen die meer willen weten hoe het “bewijs van veiligheid” dat de farmaceutische industrie aanlevert in elkaar wordt geflanst is de uitleg van Del Bigtree over de “piramide-placebo” een absolute aanrader: klik hier
 

 

Dieven in de maatschappij en boeven bij de overheid

 
Kortgeleden kwam mij een filmpje onder ogen met de volgende vraag: Wat is het verschil tussen een gewone dief en de boeven bij de overheid?

De gewone dief steelt je geld, je tas, je fiets en je juwelen. Maar de boeven bij de overheid stelen je gezondheid, je bedrijf, je vrijheid, je rechten… En het idiote is dat de gewone dief kiest wie hij gaat bestelen, maar wij zijn degenen die de boeven bij de overheid kiezen.

Ik ben ervan overtuigd dat er in Nederland vele mensen rondlopen die hebben gemerkt dat hun WOB-verzoek niet werd beantwoord, of dat de documenten bijna helemaal zwart werden gelakt of iets dergelijks. Misschien opent de ophef over het feit dat de overheid weigert om informatie te geven aan de Volkskrant weer wat ogen over het Ministerie van VWS. Hetzelfde departement dat meent ons te kunnen dicteren dat we ons moeten inspuiten met een experimentele prik en ons aan onzinnige maatregelen moeten houden.

Een instantie die een rechterlijke uitspraak om communicatie over de Sywert-deal – van 100 miljoen! – vrij te geven gewoonweg negeert, en vervolgens met belastinggeld dwangsommen betaalt om dit corruptieschandaal af te dekken, gaat alle perken te buiten.

In onze overheid zitten een aantal grote boeven. Ze zijn herkenbaar aan hun deelname aan het World Economic Forum. En wie naar hen luistert moet niet verbaasd zijn als hij op een gegeven moment merkt dat alles kwijt is.
 

 

Bron en verdieping:

1. https://www.ad.nl/politiek/ministerie-betaalt-liever-dwangsom-dan-openheid-te-geven-over-mondkapdeal-van-lienden~af0ed06b/

– Voor een interview over het WOB-verzoek bij Café Weltschmerz klik hier
– Voor een interview over het werk van de stichting Vaccinvrij bij Jorn Luka kilk hier

 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij’
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This