Het lab van Frankenstein en de Christelijke levensprincipes van Hugo de Jonge

door | 5 jul 2020 | BMR-vaccin, COVID-19 ziekte, Wetenschap

Op 12-03-2020, één dag nadat Tedros Adhanom Gebreyesus op 11-03-20 heeft verklaard dat de COVID-19 uitbraak een pandemie is, verschijnt er een persbericht van farmaceutisch bedrijf Inovio, waaruit het volgende citaat:[1,2]

“Inovio ontvangt subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation om het testen en opschalen van CELLECTRA® 3PSP’s eigen slimme apparaat voor de intradermale toediening van INO-4800, een DNA-vaccin voor COVID-19, te versnellen.”

 

De subsidie bedraagt “wederom 5 miljoen” staat in de titel van het persbericht, dus kennelijk komt het bovenop eerdere subsidies.

 

 

Foetus cellijn en link met Nederland

Dit Inovio-coronavaccin wordt gekweekt op de cellijn HEK-293 afkomstig van de foetus van een ongeboren meisje in Nederland (1972):

“HEK-293 is oorspronkelijk afkomstig van nierweefsel van een meisje dat in 1972 in Nederland werd geaborteerd en dat later in 1973 werd ontwikkeld tot een cellijn in een laboratorium.” – Population Research Institute3

 

foetusCellijnen van HEK-293 worden eveneens gebruikt door het bedrijf AstraZeneca. Een farmaceutisch bedrijf waarmee Hugo de Jonge in 10 dagen tijd een contract afsloot van naar schatting 185 miljoen Euro voor ‘potentiële COVID-19 vaccins’. Met andere woorden: de koop is al gesloten, nog voordat het vaccin bestaat. Dit is naar ons idee groen licht voor de mogelijkheid van ‘nog sneller dan snel’, om de eerste te zijn die het vaccin op de markt brengt. Hierdoor bestaat er een grotere kans op een riskant vaccin, met name vanwege de nieuwe DNA-technologieën die gebruikt worden voor de productie en toediening van het COVID-19 vaccin. De vroegtijdige deal stelt de winsten veilig, maar niet de veiligheid voor de bevolking.

 

Meer info wat betreft de (on)veiligheid van DNA-vaccins: De deal van Hugo de Jonge – coronavaccin-contracten in Europa

Meer info over de duistere rol van Bill Gates: www.stichtingvaccinvrij.nl/billgates/

 

 

Meerdere deals

Hugo de Jonge heeft aangegeven dat zijn deal met AstraZeneca niet de enige deal is die hij wil sluiten. “Wij willen wedden op meerdere paarden tegelijk, omdat je van tevoren niet weet wie de race gaat winnen.”4

Wij hebben al aandacht besteed aan het gevaar van het kweken van vaccins op cellijnen van geaborteerde baby’s, zoals AstraZeneca dat doet in ons artikel ‘De deal van Hugo de Jonge’, maar het bedrijf Inovio gaat nog een stap verder met een “nieuwe DNA-technologie”. Aangezien het bedrijf Inovio ook in de kopgroep loopt – in Amerika én Europa – willen wij ook dit bedrijf in het voetlicht zetten.

 

 

Inovio

 De nieuwe technologie van het Amerikaanse biotechbedrijf Invovio gaat alles te buiten. Dit is de nieuwe technologie in één zin:

“Toediening met het CELLECTRA-apparaat (red: in plaats van een ‘ouderwetse vaccinspuit’) zorgt ervoor dat het DNA-medicijn efficiënt rechtstreeks in de cellen van het lichaam wordt toegediend, waar het aan het werk kan gaan om een immuunrespons te sturen.”5

 

Met andere woorden: Er wordt lichaamsvreemd DNA “efficiënt” rechtstreeks in de cel geïnjecteerd. Het roept een immuunrespons op, en daarmee heeft de fabrikant het beoogde effect behaald. Maar wat gebeurt er verder met het lichaamsvreemde DNA als het eenmaal in de cel zit?

 

Wij lopen er stap voor stap met u doorheen.

In de Franse krant ‘Le Soir’ verscheen op 30-06-20 een artikel over “de eerste resultaten van een experimenteel coronavaccin”:6,7

“Het Amerikaanse biotechbedrijf Inovio kondigde dinsdag bemoedigende voorlopige resultaten aan voor zijn vaccinproject tegen het nieuwe coronavirus, dat wordt toegediend aan 40 vrijwilligers in de Verenigde Staten. Volgens een bedrijfspersbericht veroorzaakte het vaccin een immuunsysteemreactie bij 94% van de deelnemers die de zogenaamde fase 1 klinische proef volgden, dat wil zeggen met twee injecties vier weken na elkaar.”

 

We krijgen mogelijk dus niet één, maar twéé griepvaccins (plus voor de “risicogroepen” als derde het normale griepvaccin). Het bedrijf Inovio wordt zwaar gesponsord door Bill Gates, dus dat zal ongetwijfeld in haar voordeel werken in de ‘race naar een “veilig” vaccin.’  Moeten we dat geloven?

 

“Het Inovio-vaccin, INO-4800 genaamd, omvat het injecteren van een genetische DNA-code in het lichaam van de persoon om een specifieke immuunrespons tegen het SARS-CoV-2-coronavirus te activeren.

Het vaccin wordt met een naald onder de huid ingespoten en vervolgens geactiveerd door een apparaat dat lijkt op een tandenborstel, die een elektrische minipuls afgeeft (van een fractie van een seconde), waardoor het DNA de cellen van het lichaam binnendringt.”6.7

 

U leest het goed, de nieuwe generatie vaccins wordt toegediend met behulp van een soort tandenborstel waardoor lichaamsvreemd ‘COVID-DNA’ plus naar alle waarschijnlijkheid het DNA van een geaborteerde (Nederlandse) foetus – geforceerd ingebracht wordt in cellen van ons lichaam.

 

Waarom willen kritisch denkende burgers geen lichaamsvreemd DNA in hun lichamen laten spuiten?

“DNA is een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen.” –  Wikipedia8

 

Wat is de invloed van “horizontale gen-overdracht” (geen familie) – in tegenstelling tot “verticale gen-overdracht” (van ouder op kind)? Vooruitlopend op een volgende deal met een DNA bevattend vaccin, misschien wil Hugo de Jonge ons uitleggen wat het effect is van het inbrengen van de erfelijke informatie van – naar wat ons wordt verteld – een levensgevaarlijke ziekte, én het inbrengen van de erfelijke informatie van één foetusmeisje – dat is doorgekweekt tot “cellijnen” waarop vaccins worden geproduceerd – welke nu mogelijk beide in de cellen van een paar honderd miljoen mensen worden geforceerd.

“Inovio, door het Amerikaanse ministerie van Defensie en de CEPI gefinancierd, kondigde ook aan dat het door president Donald Trump was geselecteerd om te proberen honderden miljoenen doses van het vaccin te produceren voor januari 2021.”6,7

 

We hebben niet zo veel tijd meer om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen bewust zijn geworden voor een collectief NEE tegen experimenten!

 

 

Meer info van, en meer info over Inovio

De fabrikant legt op haar website uit hoe het tandenborstelapparaat, of te wel de nieuwe “CELLECTRA 2000 van Inovio” werkt. Voordat we beginnen het volgende over “plasmiden”

Een plasmide is volgens WIKIPEDIA “een cirkelvormige streng DNA die zich buiten het chromosomaal DNA bevindt van sommige eencellige organismen. Met dit DNA kan genetische informatie tussen bacteriën, ook tussen soorten, worden uitgewisseld. Dit is een vorm van horizontale genoverdracht.”9

 

groene foetusIn het BMR-vaccin zitten genen van geaborteerde baby’s onbedoeld in het vaccin. Dit is via regulier onderzoek in een laboratorium aangetoond door de Italiaanse organisatie CORVELVA. Het is een ‘vervuiling’, en zeer verontrustend vanwege insertie-mutagenese (het binnendringen van lichaamsvreemd DNA in het eigen DNA). Lees alstublieft onze artikelen:

Open brief aan wetgevers en burgers over de risico’s van foetaal cel DNA in vaccins

Corvelva – Italiaanse analyses luiden de noodklok over aanwezigheid lichaamsvreemd DNA in vaccins

Onze kinderen worden geïnjecteerd met menselijk foetaal DNA en vaccins zijn veilig?

We hadden het toen nog over DNA als “vervuiling” van het productieproces, die terecht kwam in de vaccins en daarom mee ingespoten werd. Maar het nieuwe COVID-19 vaccin-apparaat maakt BEWUST gebruik van GENOVERDRACHT.

 

Dit is wat de fabrikant zegt over haar nieuwe “CELLECTRA 2000”:10

“INOVIO’s DNA-medicijnen injecteren geoptimaliseerde “plasmiden” direct intramusculair (in de spieren) of intradermisch (in de huid) in de cellen met behulp van een van INOVIO’s eigen CELLECTRA® smart devices. Het CELLECTRA apparaat gebruikt een korte elektrische puls om kleine poriën in de cel omkeerbaar te openen, zodat de “plasmiden” binnen kunnen komen. Hiermee wordt een belangrijke beperking van andere DNA- en andere nucleïnezuurbenaderingen, zoals mRNA, overwonnen.”10

 

Worden we straks niet langer gevaccineerd met bacteriën en virussen, maar met DNA – afkomstig uit een laboratorium – dat de beoogde antilichamen-respons moet opwekken?

“Eenmaal in de cel stellen de DNA-plasmiden de cel in staat om het beoogde antigeen te produceren.”10

 

“Eenmaal in de cel”, moeten we maar weer zien hoe we die erfelijke informatie er weer uitkrijgen, als blijkt dat dit schadelijk is. Of zullen we u maar meteen verklappen dat dat niet mogelijk is?

Waarom zouden we de bevolking aan een riskante DNA-procedures willen blootstellen? Omdat Hugo de Jonge werkt voor het bedrijfsleven, en niet voor de bevolking?

 

 

Cijfers in perspectief

We willen graag de sterftecijfers aan COVID-19 in Nederland in perspectief plaatsen door de sterftecijfers van deze infectieziekte naast de sterftecijfers van hart-, en vaatziekten en kanker te zetten.

 

Kanker

In 2019 stierven er in Nederland volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 45.000 mensen aan kanker (1 op de 3 sterfgevallen). Bijna 22% hiervan, dat is ruim 10.000 gevallen, stierven aan longkanker.11

Een simpel verbod op het verkopen van sigaretten zou waarschijnlijk al voldoende zijn om 6113 levens (dat is het totale aantal mensen dat in Nederland op 02-07-20 aan COVID-19 is gestorven) te kunnen redden.12 Maar daar gaat het kennelijk niet om. De tabaksindustrie is rijk en machtig, en haar lobbyisten bespelen de politici. De overheid verdient op elk pakje sigaretten dag €5,68 aan belastingen.13 Dat is mooi meegenomen.

En ziekenhuizen verdienen elk jaar miljoenen aan al die duizenden kankerpatiënten die vroeg of laat op de afdeling oncologie belanden, nog afgezien van misschien de jarenlange medische behandeling die zij vóór die tijd voor hun longproblemen hebben gehad. Geen reden voor Hugo de Jonge om levens te redden in dit geval.

 

 

 

Hart-, en vaatziekten

De tweede doodsoorzaak is hart-, en vaatziektes. In 2019 sterven er 37.000 mensen aan hart-, en vaatziekten in Nederland.11 Ook hier zouden we nog wel een paar duizend af kunnen knabbelen met goede voorlichting over voeding. Maar de voedingsindustrie laat zich niet de kaas van het brood eten, dus helaas, daar doet de overheid niet aan.

 

Infectieziektes

 Als er gevochten kan worden tegen infectieziektes is de overheid er als de pinken bij. Zo ook in het geval van COVID-19, zelfs als blijkt dat deze ziekte helemaal niet zo gevaarlijk blijkt te zijn als eerst werd verondersteld. In een artikel van de NOS, gepubliceerd op 02-07-20 getiteld: Meer mensen lijken bestand tegen coronavirus dan tot nu toe gedacht”, stelt hoogleraar Mihai Netea dat naar schatting 45 % van de met corona besmette personen geen symptomen heeft.14

 

 

De commissie COGEM

In het media is er volop aandacht voor het (‘tijdelijk’) genetisch manipuleren corona-vaccins. Er verscheen zelfs een poll om de stemming bij het volk te peilen en meer dan 50% van de deelnemers is het ermee eens. In de media verschijnt NIET het bericht van de deskundigen op het gebied van gentechnologie die juist tegen het gebruik hiervan voor COVID-19 vaccins zijn.

Op 24 juni 2020 publiceert COGEM, Commissie Genetische Modificatie (gevestigd in hetzelfde gebouw als het RIVM in Bilthoven), haar standpunt:

“De COGEM is om advies gevraagd naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie om de milieurisicobeoordeling voor klinisch onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) ten behoeve van de behandeling of preventie van COVID-19 af te schaffen. De COGEM is een sterke voorstander van het verkorten en versoepelen van de procedures zolang de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd blijft, maar is van oordeel dat het generiek opzijzetten van de ggo-regelgeving, en het toelaten van ggo’s zonder dat een milieurisicobeoordeling is uitgevoerd, ONVERANTWOORD en DISPROPORTIONEEL is vanuit het oogpunt van de veiligheid voor mens en milieu.”15

 

 

Destructief beleid, dat niet te stoppen is?

Er is gebleken dat het beleid van kabinet Rutte-III niet transparant is, onnoemelijk veel emotionele en economische schade aanricht, en onze grondrechten schaadt. Er is zeer veel informatie hierover te vinden (o.a. bij www.viruswaanzin). Wij beperken ons in dit artikel tot onze minister van Volksgezondheid.

 Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, lijkt voor de Tweede Kamerleden en de massa een flitsende politicus te zijn; daadkrachtig, strak pak, mooie schoentjes. En hij gaat ons redden? De coronacrisis maakt veel duidelijk. Onder andere dat niets is wat het lijkt, inclusief Hugo de Jonge.

 

“Het kabinet zet liefst 700 miljoen euro opzij om alle Nederlanders zo snel mogelijk aan een coronavaccin te helpen. Opmerkelijk is dat minister Hugo de Jonge inhoudelijke vragen over vaccindeals alleen via een vertrouwelijke brief aan de Tweede Kamer wil beantwoorden. Sterker nog, de bewindsman heeft die brief inmiddels gebombardeerd tot staatsgeheim vanwege ‘informatie die ernstige schade kan toebrengen aan het belang van Nederland of zijn bondgenoten’. – AD (02-07-20)16

 

 Zowel het Outbreak Managment Team (OMT), als Hugo de Jonge komen weg met een totalitair en oncontroleerbaar beleid. Zou hij niet op het matje geroepen moeten worden? Kennelijk betekent het uitroepen van een pandemie een startschot voor het tekenen van contracten en gouden mogelijkheden voor een politieke carrière. De media, de politiek, en zelfs de universiteiten spannen samen. Een voorbeeld:

Professor prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, hoogleraar aan de faculteit Gedrag- & Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen17 en hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam18 heeft zich laten verleiden tot een reclamefilmpje voor de verkiezingscampagne van Hugo de Jonge. Hij is kennelijk een goede bekende van Hugo, en wil duidelijk maken hoe empathisch en toegankelijk deze politicus is.

Het is helaas niet onze ervaring. Op brandbrieven van de Stichting Vaccinvrij, en zelfs op WOB-verzoeken gericht aan Hugo de Jonge met betrekking tot ontbreken van onafhankelijke veiligheidsstudies krijgen wij geen antwoord van het ministerie van VWS. En wij niet alleen, burgers die kritisch nadenken en vragen hebben worden weggezet als “antivaxxers”, en vervolgens genegeerd. Het voelt een beetje alsof je een auto koopt (de burger betaalt ten slotte al die vaccins), waarvan de remmen het niet doen, en de garage niet wil luisteren naar het probleem.

 

 

De bevolking maakt zich zeer ongerust en niet zonder reden. Landgenoot Frank Ruesink kreeg op de vraag aan De Jonge of hij wel eens heeft getwijfeld over de veiligheid van vaccinaties het antwoord: “Nooit.” Hugo de Jonge is volledig bereid om de Nederlandse bevolking bloot te stellen aan een in onze ogen onnodig en potentieel zeer gevaarlijk vaccin. Nogmaals: lichaamsvreemd DNA spuit je in één seconde de cellen in, maar hoe krijg je het weer uit, als zou blijken dat er risico’s aan verbonden zijn?

Hugo de Jonge is bezig met zijn carrière als lijsttrekker van het CDA en heeft zelfs de ambitie om premier te willen worden van Nederland.14 De media hebben laten zien dat zij bereid zijn om alles te plaatsen, zolang het maar “één kant van de zaak is”. Maar er is geen reden om – uitgaande van de cijfers van het RIVM – de maatregelen aan te houden op dit moment. Behalve dan dat de mondkapjes en de 1.5 meterafstand en de schermen in de winkels etc. onze angst blijven voeden terwijl de politiek op zomerreces is. De burgers blijven bang voor COVID-19, terwijl ze eigenlijk bang zouden moeten zijn voor het vaccin dat ons te wachten staat.

Gezien het bovenstaande, met name over DNA-vaccins, vragen wij ons ondertussen af hoe Hugo de Jonge zijn politieke ambitie in overeenstemming brengt met zijn Christelijke levensprincipes. God vergeeft ons al onze zonden?

 

 

 

 

Bronnen:

 1. https://www.nu.nl/coronavirus/6033756/who-bestempelt-corona-uitbraak-officieel-als-pandemie.html
 2. INOVIO Receives New $5 Million Grant to Accelerate Scale Up of Smart Delivery Device for Its COVID-19 Vaccine
 3. https://www.pop.org/which-covid-19-vaccines-are-being-developed-with-fetal-cell-lines-derived-from-aborted-babies/?fbclid=IwAR2WoYqyZIQdsuvCA_LWtw-HqIUaOVHUNNN-cdrcpqISndTtPOC4W5Wkfe8
 4. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/13/mogelijk-coronavaccin-voor-europa-gecontracteerd
 5. https://www.inovio.com/dna-medicines-technology/
 6. https://www.lesoir.be/310442/article/2020-06-30/resultats-preliminaires-positifs-pour-un-vaccin-experimental-contre-le
 7. http://ir.inovio.com/news-releases/news-releases-details/2020/INOVIO-Announces-Positive-Interim-Phase-1-Data-For-INO-4800-Vaccine-for-COVID-19/default.aspx
 8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur
 9. https://nl.wikipedia.org/wiki/Plasmide
 10. https://www.inovio.com/dna-medicines-technology/
 11. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/27/54-procent-sterfgevallen-in-2019-door-kanker-of-hart-en-vaatziekten#:~:text=In%202019%20overleden%20151%20885,was%2070%20jaar%20of%20ouder.
 12. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200704-covid-19-sitrep-166.pdf?sfvrsn=6247972_2
 13. https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoeveel-accijns-wordt-er-geheven-op-een-sigaret/
 14. https://www.ad.nl/politiek/hugo-de-jonge-wil-cda-lijsttrekker-en-premier-worden~aec3aa5b/
 15. https://cogem.net/publicatie/cogem-advies-n-a-v-voorstel-ec-om-de-milieurisicobeoordeling-bij-klinische-studies-t-b-v-behandeling-en-preventie-covid-19-af-te-schaffen/
 16. https://www.ad.nl/binnenland/mondkapjes-vaccins-en-tests-zijn-een-aanslag-op-de-schatkist~a871f67e/
 17. https://www.rug.nl/staff/e.j.a.scherder/
 18. https://www.fgb.vu.nl/nl/disciplines/psychologie/erik-scherder/index.aspx

 

 

Over de auteurs:

Ellen Vader verzamelt en verspreid informatie over vaccins en aan vaccins gerelateerde zaken. Zij maakt deel uit van het kernteam van de stichting Vaccinvrij.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This