Onze kinderen worden geïnjecteerd met menselijk foetaal DNA, en vaccins zijn veilig?

door | 16 mei 2019 | BMR-vaccin, Farmaceutische industrie, Vaccins, Wetenschap

foetusGoed geïnformeerde ouders zijn bezorgd. De rodehond component van het BMR-vaccin wordt gekweekt op cellijnen die afkomstig zijn van een geaborteerde foetus. In het bloed van kinderen die zijn gevaccineerd met het BMR-vaccin wordt niet-eigen erfelijk materiaal in hoge concentraties aangetroffen. Is het inspuiten van DNA van de ene (geaborteerde) baby bij de andere baby veilig?

Er is een groeiende hoeveelheid informatie die reden geeft tot grote bezorgdheid. Eigenlijk komt het hierop neer: alleen al het feit dat baby’s geïnjecteerd worden met niet eigen DNA is een reden om het BMR-vaccin te weigeren. Waarom? Omdat er voldoende wetenschappelijk onderzoek is om te concluderen dat het ‘gevaar’ van de ziekte rodehond in het niets valt bij de risico’s van het vaccin tegen de rodehond (dat onderdeel is van de BMR). Dit artikel begint met u te informeren over de laatste stand van zaken van de wetenschap over foetale cellijnen. Het einde is nog zoek…

 

 

Vaccinatiegraad

 
Op 08-04-2019 was staatssecretaris Blokhuis in Neder-Betuwe om de gelovigen aan te moedigen hun kinderen te laten vaccineren. Hij kreeg een lastige vraag:

‘Klopt het dat de cellijn die vaccinproducenten gebruiken voor de viruskweek afkomstig is van het longweefsel van een geaborteerde foetus?’ Blokhuis wist dat niet, maar zei:

‘Ik laat dat nagaan en zorg dat de aanwezigen hier via de NPV Neder-Betuwe later schriftelijk over worden geïnformeerd.’1 – Reformatorisch Dagblad.

Een maand later lezen we in het Reformatorisch Dagblad het antwoord dat de ongerustheid van ouders over foetaal DNA moet sussen.

“Het is pertinent onjuist dat er steeds nieuwe embryo’s nodig zijn voor het kunnen kweken van de virussen voor de vaccins tegen bijvoorbeeld bof, mazelen of ronde hond.” Dat stelde het ministerie van VWS dinsdag desgevraagd in een toelichting over de productie van vaccins tegenover de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV).” 2

 
vraagtekenDe mythe – Vaccins zijn veilig
De vraag – Het zal toch niet waar zijn dat we het DNA van de ene baby inspuiten bij de andere baby?
Het antwoord – Ja, dat klopt. Oh nee, ouders zouden kunnen gaan denken dat het niet veilig is… De politiek ontkent de bezorgdheid van de ouders en gaat een zijspoor in: “het is pertinent onjuist dat er nieuwe embryo’s nodig zijn…” Klopt zelfs dat?

 

 

Ontbrekende wetenschap

 
De wetenschap staat aan de kant van de twijfelaars. Er is géén wetenschap die kan bewijzen of zelfs maar aantonen dat het veilig is om vaccins die foetaal DNA bevatten te injecteren in baby’s. Op de Amerikaanse bijsluiter van het BMR-vaccin staat:

“M-M-R-II has not been evaluated for carcinogenic or mutagenic potential, or potential to impair fertility.”3

Met andere woorden: Er is geen onderzoek gedaan wat de effecten zijn van het MMR-II vaccin tegen mazelen, bof, en rodehond voor wat betreft kankerverwekkende eigenschappen, of het veroorzaken van mutaties (genetische veranderingen), of stoornissen in vruchtbaarheid. Het is bijna niet voor te stellen, maar het is niet onderzocht. En mensen die twijfels hebben over vaccineren zijn ‘vaccingekkies’ – want we weten het niet, dus is het veilig?

 
Er is wél wetenschap die aantoont dat het gevaarlijk is om te experimenteren met het injecteren van foetaal DNA-bevattende vaccins.

Sound choice Pharmaceutical InstituteHet beste voorbeeld is misschien wel de wetenschap die uitgevoerd wordt door het Sound Choice Farmaceutical Institute in USA. Sound Choice Farmaceutical Institute (SCPI) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut, dat zich onder andere bezighoudt met onderzoek naar DNA-mutaties, stamcellen, kanker, en autisme spectrum stoornissen. De directeur van SCPI is Dr. Theresa Deisher (PH.D), een wetenschapper die voordat zij dit instituut oprichtte meer dan 20 jaar werkzaam was in de farmaceutische industrie. Onder haar leiding bestudeert het instituut ziekte-veroorzakende gevolgen van het injecteren van foetaal-DNA, vervuilingen, en retrovirussen in baby’s.4 Wat ouders met gezond verstand vermoeden wordt door de wetenschap bevestigd: niet eigen menselijk DNA kan zich mengen met het DNA van de gevaccineerde baby. De conclusies van Dr. Theresa Deisher zijn dodelijk voor de mythe dat dit veilig is en zo belangrijk dat we deze in een apart artikel bespreken.5

 

 

Waarom ‘moeten’ onze kinderen tegen kinderziektes gevaccineerd worden?

 
Het politiek correcte antwoord is: de vaccinatiegraad daalt en dus lopen onze kinderen onnodig gevaar. Het eerste deel van het antwoord is juist, maar de rest niet. De vaccinatiegraad daalt en dat heeft gigantisch grote financiële consequenties. Er zijn een aantal zaken die niet meegenomen worden in de voorlichting over het ‘gevaar’ van kinderziektes:

 
1. Ontbrekende cijfers over de winst die gemaakt wordt op het BMR-vaccin

 
Uit het artikel: ‘De winsten van Merck rijzen de pan uit met een toename van 27% tot 496 miljoen dollar in 2019’ komen de volgende citaten:6

“Er gaat niets boven een ‘mazelenepidemie’ om de verkoop van het mazelenvaccin te promoten. Vooral als je het enige beschikbare mazelenvaccin hebt – en de gesponsorde reguliere media bijna al je marketing gratis doen. Ze zingen de loftrompet over het vaccin zonder de mogelijke bijwerkingen van de BMR, of de strafzaken die momenteel gaande zijn in verband met corruptie rond de ontwikkeling van het vaccin te benoemen.”7

 
“De Amerikaanse wet verhindert dat iemand Merck aanklaagt in geval van vaccinatieschade of overlijden veroorzaakt door hun vaccins. En de Amerikaanse regering is met een aanschaf ter waarde van $ 5 miljard per jaar de grootste koper van vaccins ooit.8 Gezien deze feiten is de vaccinindustrie misschien wel de meest lucratieve markt in de wereldgeschiedenis.”

 
“Merck & Co Inc. rapporteerde dat de winst voor het eerste kwartaal voor 2019 hoger is uitgevallen dan verwacht. De verkoop van het BMR-vaccin tegen mazelen steeg met 27% tot $ 496 miljoen.”9

 
“Een vergelijkbare toename van de verkoop van het BMR-vaccin vond plaats in 2015 toen de ‘bedrijfsmedia’ het publiek angst inboezemde met een ‘mazelengevaar’ afkomstig uit Disneyland.”

 
“Omdat veel overheidsfunctionarissen een baan hebben gekregen bij Merck vragen we ons af of ze om de paar jaar mazelencrises plannen als onderdeel van hun verkoop- en marketingplan…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ontbrekende cijfers over het aantal bijwerkingen van het vaccin

 
Ouders worden bang gemaakt voor de ziekte, maar niet geïnformeerd over hoe groot het risico op bijwerkingen door het BMR-vaccin is. Op bijsluiters staat dat het vaccin kan veroorzaken wat het geacht wordt te bestrijden: koorts, vlekjes – kortom een ‘mazelachtig beeld’ komt regelmatig voor. Er staat ook op de bijsluiter dat er met de “beschikbare gegevens niet kan worden bepaald hoe vaak het voorkomt”, maar dat ernstige aandoeningen als aseptische meningitis (ontsteking van de hersenvliezen), en encefalitis (ontsteking van de hersenen) gemeld zijn.10 Hoe komen we erachter hoe vaak dat is? Zoeken naar informatie over bijwerkingen op de site van het Lareb heeft geen zin, want het Lareb loopt al twee jaar achter met de on-line registratie van gemelde bijwerkingen.11

 

 
Bijwerkingen BMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ontbrekende cijfers over het aantal complicaties of sterfte die we met het vaccin kunnen voorkomen

 
De reden waarom sinds 1974 generaties kinderen blootgesteld worden aan foetaal DNA is dat de rodehond hiermee ‘bestreden’ moet worden. Waarom?

“Rodehond is een milde virale kinderziekte. De symptomen zijn koorts, rode ogen en rode vlekjes. De rode vlekjes zijn bij meer dan de helft van de geïnfecteerde kinderen niet aanwezig, en moeilijk te onderscheiden van andere rode vlekjes ziektes zoals de mazelen. Rodehond wordt verspreid via hoesten. Voor kinderen is de ziekte ongevaarlijk, maar in volwassenen veroorzaakt het in zeldzame gevallen gewrichtsontstekingen. Een serieuze complicatie van rodehond kan zich voordoen als een zwangere vrouw in de eerste 16 weken van de zwangerschap de ziekte krijgt. Dit kan aangeboren afwijkingen veroorzaken zoals mentale achterstand, oogaandoeningen, doofheid, hartafwijkingen en miskramen.” ~ RIVM-rapport 21367600812

Over een periode van tien jaar voorafgaand aan de introductie van het rodehond-vaccin voor meisjes stierven er 5 personen aan de rodehond. Dit betrof ook volwassenen dus dat is gemiddeld minder dan een ‘half persoon’ per jaar op miljoenen kinderen en volwassenen.12 En hoeveel zwangere vrouwen krijgen in de eerste 16 weken van de zwangerschap de rodehond?

Volgens het eerdergenoemde RIVM-rapport zijn er inde periode van 1971 – 1996, dus over een periode van bijna 25 jaar waarin vanaf 1974 gevaccineerd werd, 432 gevallen van rodehond gemeld bij kinderen jonger dan 10 jaar, en 92 gevallen bij personen van 10 jaar en ouder. Er wordt niet gespecificeerd hoeveel van die 92 gevallen vrouwen waren die in de eerste 16 weken van de zwangerschap rodehond kregen. Maar dat is een gedeelte van die 92 gevallen van 10 jaar en ouder over een periode van 25 jaar. En dat kan alleen maar betekenen dat het risico op rodehond tijdens de eerste 16 weken van de zwangerschap uitermate klein is.12

 

 

Moeten we voor de gezondheid van onze kinderen vertrouwen op politici?

 
Het Reformatorisch Dagblad vervolgt:

“In hun uitleg verwijzen de ambtenaren onder meer naar artikelen die het Reformatorisch Dagblad in 2013 publiceerde over vaccins. Daarin wordt gememoreerd aan de Amerikaanse microbioloog Leonard Hayflick. Hij slaagde in 1962 als eerste in het ontwikkelen van een menselijke cellijn, waarop onder meer de virussen die nodig waren voor de vaccins tegen rodehond zich konden vermeerderen.”

 
“Later zijn er steeds nieuwe cellen opgekweekt voor het kunnen verlengen van deze cellijn. Het ministerie wijst er echter op dat het gebruik van menselijk weefsel voor deze lijn in 1962 eenmalig was.”2

 
Het ministerie van VWS verwijst naar de wetenschap betreffende het “ontwikkelen van de menselijke cellijn” waarop virussen gekweekt kunnen worden. Dit onderzoek stamt uit 1962. We zijn inmiddels ruim veertig jaar verder! En het ontdekken van de mogelijkheid om virussen te kweken op menselijke cellijnen zegt helemaal niets over de vraag of het veilig is om virussen die gebruikt worden in vaccins te kweken op menselijke cellijnen. En hier zijn anno 2019 veel voortschrijdende wetenschappelijke inzichten over te vinden.

boze vrouw met armen over elkaarHet artikel in het Reformatorisch Dagblad rept er niet over, maar grijpt terug op een artikel dat in 2013 in het RD gestaan waarin een ethicus zijn mening geeft: “De gekweekte cellen zijn niet meer dezelfde als die van de vrucht”. En “de oorsprong van de cellen erbij te halen om zo de keus voor vaccinatie van de hand te wijzen noemt hij geen sterk argument”. Met alle respect, maar de mening van een ethicus over een netelige medische kwestie aanhalen vinden wij geen sterk argument. Waar het ouders met gezond verstand om gaat is de volgende vraag: is het rubella-vaccin veilig? Is het nodig? Worden onze kinderen er beter van of de farmaceutische industrie? En dat weten we dus nog steeds niet.

 
Keer op keer blijkt dat de overheid niet in staat is om de burger goed te informeren, omdat zij kennelijk meer belang hecht aan het eenzijdige doel dat zij nastreeft. Het verhogen van de vaccinatiegraad.

 

 

European Vaccine Action Plan in actie

 
Er is nog een taboe, waar de media het niet over hebben. En dat is dat de Nederlandse overheid met handen en voeten gebonden is aan het European Vaccine Action Plan (EVAP) dat zij in 2014, buiten het zicht van de burger heeft ondertekend. Het EVAP streeft geen goede voorlichting na. Het EVAP streeft een vaccinatiegraad van 95% na. En op dit moment is een daling van een paar procent, niet een grote uitbraak, of medisch gevaar, reden om een massale vaccinatiecampagnes op touw te zetten.
De gemiddelde krantenlezer weet helaas net zo weinig van de politieke achtergronden als de consequenties van het inspuiten van cel-DNA-bevattende vaccins. Denk mee, denk na, en informeer uzelf, en informeer anderen.

 

 

 

 
Meer informatie over foetaal DNA in vaccins:

 
groene foetus

Open brief aan wetgevers en burgers over de risico’s van foetaal cel DNA in vaccins

De rodehond component van het BMR-vaccin wordt gekweekt op cellijnen die afkomstig zijn van een geaborteerde foetus. Het vaccin vervuild met menselijk DNA. Dr. Theresa Deisher heeft [..] Lees meer

 

 
Meer informatie over het EVAP:

 
Jongetje met handen op hoofd

‘Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie’ – het persbericht dat ons zorgen baart

De World Health Organization is onderdeel van de Verenigde Naties, en de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ zijn onder andere beschreven in het European Vaccine Action Plan (EVAP). Het begint de oplettende burger zolangzamerhand duidelijk te worden. De nationale politiek wordt niet langer aangestuurd door de nationale behoeftes, maar [..] Lees meer
 

 
Demonstratie in Italie

Overzicht van de toename, en de reden voor verplicht vaccineren in Europa – hoe het EVAP zich voor onze ogen voltrekt

De afgelopen twee jaar is in de meeste Europese landen een lichte daling merkbaar van een paar procent van de deelname aan landelijke vaccinatieprogramma’s. De verplichting is geen toeval. De gevestigde orde is bezig haar greep op de bevolking te verliezen en tracht hiermee de daling een halt [..] Lees meer

 

 

 

 

Bronnen:

 
1. https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/blokhuis-over-vaccinatie-god-geeft-ons-de-instrumenten-1.1559808
2. https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/ministerie-geeft-npv-neder-betuwe-uitleg-over-vaccins-1.1566513
3. Amerikaanse bijsluiter: https://www.fda.gov/media/75191/download
4. https://www.soundchoice.org/
5. Open brief van Theresa Deisher https://stichtingvaccinvrij.nl/open-brief-aan-wetgevers-en-burgers-over-de-risicos-van-foetaal-cel-dna-in-vaccins/
6. http://healthimpactnews.com/2019/merck-profits-soar-as-mmr-measles-vaccine-increases-27-to-496-million-in-2019/
7. https://vaccineimpact.com/2019/fda-cover-up-new-data-obtained-shows-mmr-vaccine-approved-on-clinical-trials-of-only-342-children-half-suffered-side-effects/
8. https://vaccineimpact.com/2018/should-the-cdc-oversee-vaccine-safety-when-they-purchase-over-5-billion-of-vaccines-from-big-pharma/
9. https://www.reuters.com/article/us-merck-co-results/merck-raises-full-year-forecasts-as-vaccines-power-profit-beat-idUSKCN1S616K
10. https://www.rivm.nl/bijsluiter-m-m-rvaxpro-bmr
11. https://www.lareb.nl/en/databank/Result?formGroup=&atc=J07BD52&drug=MMRVAXPRO+%28BOF%2FMAZELEN%2FRUBELLAVACCIN%29
12. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/213676008.html

 

 

 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee, inmiddels volwassen ongevaccineerde kinderen. zij is de schrijver van ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This