Mondkapjes worden ingezet als middel tot gedragsverandering

door | 5 aug 2020 | COVID-19 ziekte, Nationale politiek

Op 30 juli schrijft Hugo de Jonge het volgende aan de leden van de Tweede Kamer:[1]

“Het OMT concludeert dat de 1,5 meter regel door de samenleving steeds minder in acht wordt genomen, met name in de thuissituatie, op het werk, binnen families of tijdens feestjes. Doordat het advies om thuis te blijven met klachten steeds minder in acht wordt genomen, leidt dit tot clusters van besmettingen na samenkomsten in de privésfeer (borrels, feestjes) en horecagelegenheden (huwelijken, familiefeesten), en met name onder jongeren. Naar aanleiding van deze ontwikkeling benadrukt het OMT het belang om in de privésfeer, ook in huiselijke kring (borrels, feestjes, religieuze bijeenkomsten zoals het offerfeest), bij bijeenkomsten (begrafenissen, introductieweken voor studenten) en horecagelegenheden (huwelijken, familiefeesten) het aantal gasten te beperken zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het blijft van essentieel belang om hier strikt aan te houden en mensen met klachten moeten thuis blijven en zich laten testen.
 
Het kabinet onderschrijft dit en zal er in de communicatie aandacht aan besteden.

 
 
Lokaal maatwerk
 
Verschillende veiligheidsregio’s hebben aangegeven behoefte te hebben aan instrumenten voor lokaal maatwerk voor gedragsbeïnvloeding. Hierbij hebben zij voorbeelden genoemd zoals toeristen, dagjesmensen en jongeren die zich niet of onvoldoende aan de regels houden. Hierover heeft het kabinet met het Veiligheidsberaad op woensdag 29 juli gesproken.
 
Het kabinet is van mening dat de 1,5 meter afstand regel de meest effectieve maatregel is en volgt hierin het OMT. Daarnaast is er voor gemeenten de mogelijkheid voor lokaal maatwerk indien de situatie dat verlangt, zoals ik dat in mijn brief van gisteren heb aangegeven. Op basis van het OMT advies zoals hierboven aangegeven, ziet het kabinet geen reden om vanuit gezondheidsperspectief een niet-medisch mondkapje te verplichten. Maar, in specifieke en uitzonderlijke situaties, heeft het kabinet er begrip voor dat veiligheidsregio’s behoefte hebben aan meer mogelijkheden (naast het lokale maatwerk) om bovengenoemde situatie te keren.
 
Aan het einde van het overleg is PG-CI Kenmerk 1727999-208597-PG is geconcludeerd dat er behoefte is aan experimenten met nieuwe maatregelen gericht op gedragsverandering, waarbij we de effectiviteit in ogenschouw willen nemen. Onderdeel van deze maatregelen is het gebruik van niet-medische mondkapjes.
 
Het kabinet gaat op korte termijn samen met de veiligheidsregio’s uitwerken hoe aan dergelijke experimenten invulling kan worden gegeven. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een niet-medisch mondkapje dan betreft dat een ondersteunend middel ter bevordering van de naleving van de geldende gedragsregels en adviezen. Daarbij blijft te allen tijde de 1,5 meter afstand de norm. Het gebruik van mondkapjes vervangt de 1,5 m afstand regel niet, maar is aanvullend daarop. Daarnaast is het belangrijk goed te motiveren om welke omstandigheden en situaties het gaat. Onderdeel van het experiment is bekijken welke gedragseffecten optreden. We zullen hier uw Kamer zo spoedig mogelijk over informeren.”

 

 

De Tweede Kamer

Zouden er nog mensen zitten in de Tweede Kamer die zelfstandig kunnen nadenken?

 

Ten eerste: Het OMT heeft zelf het advies gegeven dat mondkapjes niet beschermen

Jaap van Dissel verklaarde op 29-07-2020 het volgende:
 

 
Mondkapjes hebben wel bijwerkingen. De bedoeling van ademen is de uitwisseling van zuurstof (brandstof) en koolmonoxyde (afvalstof). Doordat mensen die een mondkapje dragen hun eigen afvalstoffen weer inademen treedt er een verzuring op. Verzuring van het lichaam is een ideale basis voor ziektekiemen.

 

Ten tweede: Het vaccin werkt niet

 
Op 14-07-20 bericht het Parool:

“Het onschadelijk maken van het coronavirus is een lastiger klus dan gedacht. Antistoffen die ex-patiënten tegen een nieuwe infectie beschermen, lijken snel hun kracht te verliezen. Wie het coronavirus heeft gehad, raakt de aangemaakte neutraliserende antistoffen zo snel kwijt dat de bescherming tegen een nieuwe corona-besmetting slechts enkele maanden duurt. Het gevolg is dat een mogelijk vaccin met antistoffen – dat er nog niet is – dan jaarlijks of vaker moet worden toegediend.” – Parool2

 
De bedoeling van deze ‘voorlichting’, is de bevolking voor te bereiden op meerdere vaccins. De politiek zet zich kennelijk liever in voor het belang van de industrie, dan het belang van de bevolking. Het vaccin is niet veilig en niet nodig?
 

Ten derde: Het vaccin is gevaarlijk

De angst voor het virus is veroorzaakt door onafhankelijke mediacampagnes, die maandenlang een bijna dagelijkse portie “stijging van het aantal COVID-doden” voorschotelden. Nu blijkt uit de sterftecijfers dat het gevaar van COVID-19 vergelijkbaar is met een normale griep, wordt ingezet op de “stijging van het aantal besmettingen”.

Het aantal testen is toegenomen, dus het aantal besmettingen dat wordt aangetoond neemt ook toe. Maar het aantal besmettingen zou niet het criterium moeten zijn voor de maatregelen, noch voor de “noodzaak” van een vaccin. Zeker niet als het aantal besmettingen niet in verband gebracht kan worden met het aantal opnames op de intensive care, of sterfte.

Waarom denkt Hugo de Jonge hier niet aan? Omdat het contract voor “potentiële vaccins” met de farmaceutisch bedrijf AstraZeneca al is getekend?

Waarom hecht hij meer waarde aan een vaccin – waarvan zelfs AstraZeneca zegt dat het mogelijk niet werkt – dan aan het opbouwen van natuurlijke groepsimmuniteit?

Waarom kan het Hugo de Jonge kennelijk niet schelen dat AstraZeneca geen verantwoordelijkheid neemt voor mogelijke vaccinatieschade?

Het begin zolangzamerhand allemaal duidelijk te worden: Het miljoenencontract van Hugo de Jonge en de hulp die hij hierbij heeft gekregen van medewerkers van AstraZeneca – lees de pagina ‘Hugo de Jonge’. Het gemanipuleer met cijfers, lees ‘Coronadoden – worden de tellingen gemanipuleerd’ Het gebrek aan interesse van politici wat betreft de te verwachte vaccinatieschade: Lees pagina ‘Kabinet Mark Rutte III’

Niet de maatschappij, maar de politiek is ziek!

 
Waarom worden we niet gewoon geïnformeerd, in plaats van geïndoctrineerd?

 

 

Communicatiestrategie

 
De volgende strategie om de angst van de bevolking in stand te houden ligt al klaar. Uit het schrijven van Hugo de Jonge komt het volgende citaat:
 

Op dit moment is vanuit de ‘Alleen Samen-campagne’ op radio, televisie en online aandacht voor de boodschap ‘Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.’ Komende week wordt de campagne geïntensiveerd, met een nieuwe uiting rond de boodschap ‘Houd afstand’.

De overheid zit kennelijk nog verlegen om een aantal besmettingen, want ja – het is een feit: het jasje van de angst wordt de bevolking te klein!

 

Daarnaast wordt met experts in jongerencommunicatie opnieuw gekeken op welke manier deze groep kan worden gemotiveerd tot het naleven van de regels. Deze landelijke aanpak is in aanvulling op de lokale communicatie-acties van de GGD’en. Op lokaal niveau zie ik dat GGD-en in hun communicatie over gewenst gedrag en de noodzaak tot testen zich meer en meer richten op specifieke groepen in de samenleving.

 
Deze landelijke aanpak is in aanvulling op de lokale communicatie-acties van de GGD’en. Op lokaal niveau zie ik dat GGD-en in hun communicatie over gewenst gedrag en de noodzaak tot testen zich meer en meer richten op specifieke groepen in de samenleving. Zo worden in de grote steden sleutelfiguren in specifieke gemeenschappen benaderd om hun bijdrage te leveren aan de boodschap dat grootschalige bijeenkomsten zoals studentenbijeenkomsten of de Pride week niet wenselijk zijn.
 
GGD-en voeren een actief socialmedia-beleid waarin zij doelgericht deze kanalen gebruiken voor communicatie.
 
Daarnaast geven GGD’en regelmatig webinars aan verschillende professionals, bijvoorbeeld bij langdurige zorg organisaties, kinderdagverblijven, ouders van kinderen bij bepaalde kinderdagverblijven, ouders van kinderen die niet naar school gingen, vrijwilligersorganisaties, etc.”

Het valt te proberen, maar of deze maatregelen in staat zijn om het groeiende bewustzijn onder de bevolking – en onder beroepsgroepen – tegen te houden wagen wij te betwijfelen.

De belangrijkste strategie is het creëren van verdeeldheid – de nieuwe lijn is:

Een groot deel van het aantal besmettingen is terug te voeren op huiselijke kring en familiebijeenkomsten. Zoals het OMT geadviseerd heeft is het belangrijk om het aantal gasten in huiselijke kring te beperken zodat de 1,5 meter nageleefd kan worden.

“Minder mensen” moet als doel hebben dat we nu binnen ook 1,5 meter afstand houden?

We denken niet dat dat gaat werken…

 

 

 

 

Bronnen:

1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/30/kamerbrief-reactie-op-73e-omt-covid-19
2.
https://www.parool.nl/nederland/genezen-coronapatient-blijft-kort-immuun-aldus-engelse-studie~be4ad20b/

 

 

 
Over de auteurs:
Ellen Vader maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij, en is moderator van de facebookgroep van Vaccinvrij.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This