Het muntje valt? – zo wordt de Covid-pandemie in stand gehouden en tegen ons gebruikt

door | 29 jul 2022 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Het gaat niet goed met de gezondheid van de Nederlandse bevolking de laatste tijd. Het oplopende ziekteverzuim, het stijgende aantal ambulanceritten, en de immer voortdurende oversterfte zijn indicaties die wijzen op toenemende ziekte en sterfte.

De media bereiden u hier en daar al voor op nieuwe prikrondes en maatregelen die ons de komende herfst te wachten staan. Maar de broodnodige evaluatie van ons Covid wanbeleid ontbreekt. De regering is kennelijk vastbesloten om nog verder de doodlopende weg in te gaan. Maar steeds meer mensen zien wat er echt aan de hand is.
 

 

Hoezo “onverklaarbaar”?

 
1. Ambulances:

De Volkskrant trekt op 11-7-22 aan de bel:1

Aantal ambulanceritten ‘absurd’ sterk toegenomen, sluitende verklaring ontbreekt
 
‘Met uitzondering van het coronajaar 2020, toen veel ambulance-inzet wegviel, groeit het aantal ritten al langere tijd met zo’n 2 procent per jaar, een stijging die op zich ook al fors is’, zegt Noten. ‘Maar nu hoor ik over regio’s met een stijging van 18 procent. Dat is extreem.’
– Volkskrant

 
2. Ziekteverzuim:

Op 14-7-22 bericht het Financieel Dagblad dat het ziekteverzuim 30 keer hoger is dan vóór Corona.2 En Ornet meldt op 15-7-22 dat het ziekteverzuim steeds langer duurt.3

“Het korte verzuim door een verkoudheid of ‘griepje’ is sinds de coronacrisis 30 tot 50 procent langer geworden. Dat blijkt uit cijfers van de ArboUnie. Ook andere arbodiensten melden dat het verzuim langer duurt.
 
In 2019 duurde een ziekmelding meestal 4 tot 8 dagen. Nu is die verzuimduur 5 tot 12 dagen. Deze cijfers gaan alleen over het kortdurende verzuim. Vooral in de bouw en dienstverlenende sectoren melden veel mensen zich ziek, en daar duurt het verzuim ook langer. ‘In deze sectoren is het aantal verzuimdagen ongeveer 50 procent hoger dan drie jaar geleden’, aldus Arbo Unie. Ook in de verpleging, verzorging, de thuiszorg en in andere contactberoepen was het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van dit jaar hoog.”
– Ornet

 
3. Oversterfte:

De “onverklaarbare” oversterfte blijft aanhouden. In 2021 overleden volgens het Centraal Bureau voor Statistiek ruim 16.000 mensen meer dan verwacht, wat neerkomt op een stijging van 10%.4 Medical Facts bericht op 23-6-22:5

Oversterfte in tweede helft 2021 hoger dan COVID-19-sterfte
 
“In de tweede helft van 2021 was de oversterfte naar schatting 3,4 duizend hoger dan het aantal mensen dat aan COVID-19 overleed. Dit was vooral zichtbaar bij 65- tot 80-jarigen. Bij andere doodsoorzaken dan COVID-19 werden op hoofdgroep niveau geen grote veranderingen in voorkomen gezien. Dit blijkt uit onderzoek dat het CBS in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uitgevoerd”.
– Medical Facts

 
Wouter Roest houdt op LinkedIn de sterftecijfers bij:6

“De wekelijks gepubliceerde CBS cijfers geef ik hier cumulatief weer t.o.v. referentiejaar 2019. In 2019 hadden we namelijk geen griep en geen Covid19. Stijging van de curve betekent oversterfte, daling betekent ondersterfte en een vlakke curve normale sterfte.
 
Zowel in 2021 als 2022 was de Covid-19 sterfte minimaal. De 15-20 duizend oversterfte in 2020 en 2021 is 10% oversterfte. Behoorlijk fors.
 
Er is dus structureel iets heel erg mis met onze gezondheid in Nederland. Iets wat 15-20 duizend mensen extra het leven kost elk jaar. Omtzigt had gevraagd om een onderzoek. Die vraag is nog altijd actueel.”

Weet U nog? 6 januari 2021 was de start van het zeer zwaar gepromote experimentele Covid-19 vaccin.7 Waarom blijft dit onderzoek uit?

 

 

 
Op 11-7-2022 verscheen de volgende post op Twitter: “Kan iemand mij uitleggen waarom we op 11 juli 2020 77 coronapatiënten in dit land hadden, op 11 juli 2021 125 en nu op 11 juli 2022 926? Na alle vaccinatierondes en met het gegeven dat het virus minder krachtig zou worden?”
 

 

 
Er zijn logische verklaringen voor de toegenomen ziekte en sterfte, en het heeft alles te maken met een gevaarlijke Covid-injectie en de frauduleuze PCR-test. Aan de hand van de volgende drie vragen zullen we deze bewering kracht bijzetten.

1. Waarom sterven er in 2022 meer mensen aan Covid-19 dan in 2020 terwijl er vanaf 6 januari 2021 t/m 3 juli 2022 maar liefst 24.166.866 mRNA-injecties zijn gezet?8
 
2. Waarom kampen de ziekenhuizen weer, en al in juli, met een instroom van “covid-patienten”? 9
 
3. Waarom moeten we NU stoppen met testen en prikken omdat omdat het anders niet goed met ons afloopt?

 

 

Het korte en het Lange antwoord op bovenstaande vragen

 

Vraag 1:

1. Waarom sterven er in 2022 meer mensen aan Covid-19 dan in 2020 terwijl er vanaf 6 januari 2021 t/m 3 juli 2022 maar liefst 24.166.866 mRNA-injecties zijn gezet?

Korte antwoord: Wij zoeken het antwoord in de hoek van ‘Antibody Dependent Enhancement’ (ADE).

Lange antwoord: Op 22-4-20 nog voor de uitrol van de experimentele mRNA-injectie publiceerden wij een blog getiteld: ‘Waarom Bill Gates geen aansprakelijkheid wil – bent u bereid het risico te nemen?’10 Wat er nu gebeurt ligt helemaal in de lijn der verwachting, en was bekend bij mensen als Dr. Fauci, Bill Gates, Peter Hotez en andere grote namen die het vaccin promoten. Het volgende fragment en het filmpje daaronder komen uit dat artikel en beschrijven de gevaren van ADE:

“Wetenschappers probeerden voor het eerst vaccins tegen het coronavirus te ontwikkelen na de SARS-CoV-2 uitbraak in China in 2002. Teams van Amerikaanse en buitenlandse wetenschappers vaccineerden dieren met de vier meest veelbelovende vaccins. In eerste instantie leek het experiment succesvol omdat alle dieren reageerden met het aanmaken van antilichamen tegen het coronavirus.
 
Maar toen de wetenschappers de gevaccineerde dieren aan het wilde virus blootstelden, waren de resultaten zeer verontrustend. De gevaccineerde dieren kregen te maken met hyper-immuunreacties, waaronder ontstekingen in hun hele lichaam, met name in hun longen. Onderzoekers hadden dezelfde “overactieve immuunrespons” ook gezien tijdens het testen van het mislukte RSV-vaccin in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen stierven twee kinderen daaraan.
 
In de hiernavolgende videobeelden, waarschuwen Paul Offit, Peter Hotez en zelfs Anthony Fauci (in een onbewaakt moment), allemaal voor het feit dat elk nieuw vaccin tegen het coronavirus dodelijke immuunreacties kan uitlokken wanneer gevaccineerde mensen in contact komen met het wilde virus.

 
In plaats van voorzichtig te werk te gaan, heeft Fauci de roekeloze keuze gemaakt voor fast track vaccins (versnelde invoering vaccins), gedeeltelijk gefinancierd door Bill Gates. Dit houdt in dat er geen studies gedaan zullen worden op proefdieren die een vroege waarschuwing zouden kunnen geven voor een op hol geslagen immuunreactie, alvorens over te gaan tot menselijke klinische proeven.
 
Gates is zo bezorgd over het gevaar van ‘ongewenste neveneffecten’ dat hij zegt dat de vaccins niet moeten worden gedistribueerd totdat de overheden akkoord gaan met schadeloosstelling tegen rechtszaken. Op 4 februari 2020 waren er volgens de website van de Centers for Disease Control (CDC), slechts 11 actieve COVID-19- gevallen in de VS. Desalniettemin heeft de V.S toen stilletjes de federale regelgeving erdoor gedrukt die de makers van het corona-virusvaccin volledig vrij waart van de mogelijkheid om aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de bijwerkingen van het vaccin.
10

 


 

 
Er zijn drie manieren waarop de Covid-injectie ons (immuun)systeem vernietigt:

1. De “natuurlijke afweer” is te sterk. De persoon bezwijkt aan een allergische overreactie van het immuunsysteem (ADE – Antibody Dependent Enhancement) bij een nieuwe blootstelling aan een Corona-virus.

2. De “natuurlijke afweer” wordt ondermijnd. Dus de persoon is niet meer goed in staat weerstand te bieden tegen iedere infectie, en ontwikkelt allerlei aandoeningen als gevolg van bacteriën, schimmels etc. die de overhand nemen. (VAIDS – Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome).

3. De persoon is het slachtoffer van de spike eiwitten die door het vaccin worden gegenereerd en ontstekingen veroorzaken in het hele lichaam: hart, hersenen, bloedvaten, voortplantingsorganen etc.11,12,13,14
 

 

Vraag 2:

2. Waarom kampen de ziekenhuizen wéér, en nu al in juli, met een instroom van “covid-patiënten”?

Korte antwoord: Wij denken dat de instroom van patiënten te maken heeft met ‘Vaccine Acquired Immune-deficiency Syndrome’ (VAIDS), en andere vaccinatieschade. Maar dat veel van de mensen met vaccinatieschade het label “Covid-patiënten” krijgt opgeplakt vanwege het testbeleid.

Lange antwoord: In de media hebben we iets gehoord over sterfte aan myocarditis of bloedklonters. Maar er zijn veel meer ernstige aandoeningen die in verband met de experimentele prik worden gebracht waaronder VAIDS (Vaccine Acquired Immunodeficiency Syndrome). We hebben hierboven gezien dat de Covid-injectie in staat is om het immuunsysteem “hyperactief” te maken (ADE), in het geval van nieuwe blootstelling aan het virus. De Covid-injectie is ook in staat om de weerstand te verminderen waardoor de persoon kwetsbaarder wordt voor ALLE virussen. De sterfte neemt uiteraard ook toe als het lichaam niet in staat is tot het opbouwen van een adequate immuunreactie tegen onder andere micro-organismes.

Het Engelse nieuwsblog “The Expose” besteedt veel aandacht aan VAIDS:
 
Nieuwe studie vindt dat natuurlijke immuniteit voor Covid-19 niet afneemt, maar de gevaccineerden ontwikkelen Acquired Immunodeficiency Syndrome

“Een nieuwe wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat de natuurlijke immuniteit tegen Covid-19 niet afneemt, maar gegevens uit de praktijk tonen helaas aan dat hetzelfde niet kan worden gezegd van immuniteit die door vaccins is verworven. Integendeel. De data tonen een enorme aantasting van het immuunsysteem aan onder de gevaccineerde bevolking, die alleen kan worden omschreven als Covid Vaccine Acquired Immunodeficiency Syndrome”15

 
Artsen getuigen dat Covid-19 Vaccins Kanker en AIDS veroorzaken

“Artsen getuigen dat de Covid-19 injecties individuen kanker en acquired immune deficiency syndrome (AIDS) doen ontwikkelen.”16

 
Nieuwe studie levert meer bewijs dat de Covid-19 Vaccins het Acquired Immune Deficiency Syndrome veroorzaken

“Al maandenlang publiceren regeringen gegevens die er sterk op wijzen dat de Covid-19 injecties het immuunsysteem zozeer beschadigen dat de ontvangers een nieuwe vorm van Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) ontwikkelen. Het meest betrouwbare voorbeeld hiervan is afkomstig van het UK Health Security Agency (UKHSA).”17

 
Etc.

 

Vraag 3:

3. Waarom moeten we NU stoppen met testen en vaccins omdat het anders slecht met ons afloopt?

De PCR test deugt niet: hij is niet geschikt voor het stellen van een diagnose, en geeft veelvuldig vals positieven. Deze test is door verschillende deskundigen volledig onderuit gehaald.18,19,20

Als de test niet betrouwbaar is en vals positieven genereert, dan creëert dat een schijnpandemie. Als je sterft aan VAIDS of ADE – beide bijwerkingen van de Covid-injectie – maar het wordt gediagnosticeerd als de ziekte COVID, leven we in een illusie dat Covid gevaarlijk is, terwijl in feite het vaccin gevaarlijk is.

De experimentele Covid-injectie is uitgelopen op een medische en maatschappelijke ramp waarvan het einde nog niet in zicht is. Testen creëert de illusie dat de zogenaamde pandemie weer oplaait, en het verbloemt de bijwerkingen van de Covid-injecties. Als we doorgaan met het negeren van de dodelijke bijwerkingen, die bij elke booster natuurlijk toenemen, en we door een gefingeerde pandemie alleen maar nog meer prikken gaan toedienen, wat denkt u dan dat het eindresultaat is?

 

 
Bronnen:

1. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-ambulanceritten-absurd-sterk-toegenomen-sluitende-verklaring-ontbreekt~bd60a110/
2. https://fd.nl/economie/1445168/verzuim-30-hoger-dan-voor-corona-mng2aay9UBSq#Echobox=1657789673
3. https://www.ornet.nl/blog/2022/07/15/ziekteverzuim-duurt-steeds-langer/
4. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/04/10-procent-meer-mensen-overleden-dan-verwacht-in-2021
5. https://www.medicalfacts.nl/2022/06/23/oversterfte-in-tweede-helft-2021-hoger-dan-covid-19-sterfte/
6. https://www.linkedin.com/posts/activity-6957636774844080128-158o/
7. https://nos.nl/artikel/2363236-mega-operatie-van-start-nederland-begonnen-met-vaccineren-tegen-corona
8. https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma
9. https://www.trouw.nl/binnenland/aantal-coronapatienten-in-ziekenhuizen-stijgt-niet-meer~bc425361/
10. https://stichtingvaccinvrij.nl/waarom-bill-gates-geen-aansprakelijkheid-wil-bent-u-bereid-het-risico-te-nemen/
11. https://phibetaiota.net/2021/03/video-3234-dr-tenpenny-expains-in-simple-terms-some-of-the-dangers-of-the-covid-19-vaccine/
12. https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/stephanie-seneff-covid-vaccines-disease
13. https://drjessesantiano.com/13-ways-that-the-sars-cov-2-spike-protein-causes-damage/
14. https://childrenshealthdefense.org/defender/moderna-pfizer-vaccines-blood-clots-inflammation-brain-heart/
15. https://expose-news.com/2022/07/14/natural-immunity-covid-doesnt-wane-vaccinated-developing-aids/
16. https://expose-news.com/2022/02/24/doctors-testify-that-covid-19-vaccines-cause-cancer-and-vaids/
17. https://expose-news.com/2022/06/18/new-study-proves-covid-vaccines-cause-a-id-s/
18. https://stichtingvaccinvrij.nl/op-basis-waarvan-worden-de-actuele-coronamaatregelen-genomen-pcr-test-onder-de-loep/
19. https://www.blckbx.tv/corona/breaking-pcr-test-van-de-baan
20. https://stichtingvaccinvrij.nl/de-covid-leugens-dr-mike-yeadon/

 

 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van ht boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This