De Covid-Leugens – Dr. Mike Yeadon

door | 22 jul 2022 | COVID-19 vaccin

Het “narratief”, of te wel de verhaallijn over het Sars-CoV2-virus is wetenschappelijk gezien onjuist. Dr. Mike Yeadon, schreef een gebalanceerd artikel, onderbouwd met talloze wetenschappelijke links getiteld: ‘Covid-leugens’ Aan de hand van 12 punten wordt het Covid-narratief ontrafeld.

 

12 punten uit het COVID-narratief ontmaskerd

NARRATIEF – PUNT 1
1.SARS-CoV-2 heeft zo’n hoge letaliteit (sterfte) dat maatregelen genomen moeten worden om levens te redden.
 

BELANGRIJK
Het is essentieel om een hoge dodelijkheid te claimen zodat nog nooit eerder vertoonde reacties op deze ziekte/ dit virus gerechtvaardigd lijken. Herinnert u zich de “vallende man” in Wuhan om de claim over het gevaar van dit virus op te kloppen? Deze persoon was zogenaamd ziek, maar liep gewoon rond voordat hij plotseling dood neerviel. Dat was niet echt. Het was theater.
 
DE REALITEIT
Vroege schattingen van de dodelijkheid waren zeer hoog met in sommige rapporten, een “Infection Fatality Rate” (IFR – d.w.z. de kans om te sterven als je besmet bent met Sars-CoV-2) van 3%. Een seizoensgebonden wintergriep wordt over het algemeen geacht een typische IFR te hebben van 0.1%. Dat betekent dat in sommige seizoenen de IFR voor griep 0,3% kan zijn en andere winters 0,05% of lager.
 
In de praktijk – en dit was gebruikelijk – werden de ramingen van de IFR voor Covid-19 herhaaldelijk naar beneden bijgesteld, en nu wordt algemeen erkend dat zij binnen het bereik van 0,1-0,3% liggen. Er kan nu niet meer worden beweerd dat Covid-19 significant verschilt van seizoensgebonden griepepidemieën.

Waarom hebben we de moderne wereld dan zo’n beetje kapot gemaakt om Covid-19 te bestrijden?
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 1 is onjuist.
– De daders wisten dat schattingen van de dodelijkheid van nieuwe virale luchtweg-aandoeningen ALTIJD hoog beginnen en dan afnemen. Dat komt omdat we in het begin geen schatting hebben van het aantal besmette mensen die niet ernstig ziek zijn, en het aantal besmette mensen zonder symptomen.
– Ze wekten de indruk van extreem gevaar, wat er nooit is geweest. Dit is een cruciaal punt, want als je dat ziet voor wat het is, dan is de rest van het Covid-narratief overbodig. Alle ophef om Covid-19 te bestrijden was niet nodig geweest.
– Dr. John Ioannidis is een van ‘s werelds meest gepubliceerde epidemiologen, en hij heeft vernietigend geoordeeld over de totaal overtrokken reacties op een nieuw virus dat geen ongebruikelijke dodelijkheid liet zien. Zoals de meeste respiratoire (ademhalings)-virussen, vormt SARS-CoV-2 geen ernstige bedreiging voor de gezondheid van mensen onder de 60 jaar, zeker niet voor kinderen, en is een ernstig verlopende Covid-infectie alleen een bedreiging voor mensen die het einde van hun leven naderen, en naast hun hoge leeftijd meerdere co-morbiditeiten (onderliggende doodsoorzaken) hebben.1
– Dr. Ioannidis raamt de wereldwijde IFR momenteel op ongeveer 0,15%. Ter referentie, een typische seizoensgebonden griep-uitbraak heeft een typische IFR van ongeveer 0,1%, maar deze kan aanzienlijk hoger zijn in strenge winters.2
 

 
NARRATIEF – PUNT 2
2. Omdat dit een nieuw virus is, heb je geen al bestaande immuniteit onder de bevolking.
 
BELANGRIJK
Dit lijkt redelijk, nietwaar? Deze opmerking, die in het begin herhaaldelijk werd gemaakt, was bedoeld om het idee dat er al een zekere mate van immuniteit aanwezig was in de populatie met de grond gelijk te maken. Reeds bestaande immuniteit en natuurlijke immuniteit worden nu pas, na twee jaar, niet meer beschouwd als “desinformatie”.
 
DE REALITEIT
Binnen een paar maanden toonden meerdere publicaties aan dat een grote minderheid (variërend van 30%-50%, en sommigen zeiden later zelfs meer) van de bevolking T-cellen in hun bloed had die verschillende stukjes van het virale eiwit herkenden (gesynthetiseerd, omdat niemand echte virus-isolaten had om te gebruiken). Sommige mensen beweerden dat herkenning door T-cellen geen functionele immuniteit betekende, maar dat is wel zo.

Onze constatering dat we al zes coronavirussen kenden – waarvan er vier een “gewone verkoudheid” veroorzaken wat bij hoogbejaarden de dood tot gevolg kan hebben – mocht niet naar buiten komen.
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 2 is onjuist.
– Het was een leugen. Het is bijna nooit waar dat er geen reeds bestaande immuniteit aanwezig is in een bevolking. Dat komt omdat virussen allemaal zijn afgeleid van eerdere virussen en een deel van de populatie dus al weerstand heeft opgebouwd tegen de voorafgaande virussen. Hierdoor zijn ze ofwel immuun, of ze hebben een grote voorsprong om weerstand op te bouwen tegen het nieuwe virus. Voor een groot deel van de bevolking is er dus nooit enige reden voor ongerustheid geweest.
Dit artikel bevat alle belangrijke peer-reviewed artikelen tot medio 2020, en veel daarvan tonen aan dat minstens 30%-50% van de bevolking al immuniteit had opgebouwd (afhankelijk van de maatstaf die wordt gebruikt om dit te beoordelen).3
 

 
NARRATIEF – PUNT 3
3. Het virus maakt geen onderscheid. Niemand is veilig totdat iedereen veilig is.
 
BELANGRIJK
De bedoeling was om het aantal mensen dat zou kunnen denken dat ze geen risico liepen, tot een minimum te beperken.
 
DE REALITEIT
Deze bewering was altijd al absurd. De dodelijkheid van dit virus is – zoals dat gebruikelijk is bij respiratoire virussen – 1000x minder bij jonge, gezonde mensen, dan bij hoogbejaarden met meerdere co-morbiditeiten.
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 3 is onjuist.
– Kortom, bijna niemand die niet dicht bij het einde van zijn leven was, liep het risico op ernstige ziekte en overlijden. Bij mensen van middelbare leeftijd is ernstig overgewicht een risicofactor, net zoals dit een risicofactor is voor een aantal andere doodsoorzaken.
– Dit intrigerende overzicht beschrijft hoe de aanvankelijke modellering angst veroorzaakte wat het excuus was voor harde maatregelen, met name “Lockdowns”.4 Het was echter niet meer dan dat: een excuus. Alle ervaren volksgezondheidsdeskundigen wisten dat Lockdowns absurd, ineffectief, en enorm destructief zijn. Dit kun je niet mooier maken dan het is. Men wist dit al voordat het in gang werd gezet, en het moet onderzocht worden waarom degenen die het wisten niet protesteerden. Het lijkt erop dat ze medeplichtig waren.
 

 
NARRATIEF – PUNT 4
4. Mensen kunnen dit virus bij zich dragen zonder symptomen, en anderen besmetten: dit heet a-symptomatische overdracht.
 
BELANGRIJK
Dit is de kern van het bedrog. Als dit waar zou zijn, dan kan iedereen je besmetten en doden. De onjuiste bewering dat mensen zonder klachten toch het virus over kunnen dragen (a-symptomatische transmissie) is de basis van bijna elke maatregel: mondkapjes, massaal testen, Lockdowns, grensrestricties, schoolsluitingen, en zelfs vaccinatie-paspoorten.
 
DE REALITEIT
Het beste bewijs komt van een meta-analyse van een groter aantal goede studies waarin werd onderzocht hoe vaak een positief bevonden persoon een familielid besmette. Hierbij vergeleken de onderzoekers als mogelijke besmettingsbron mensen die symptomen hadden met degenen die geen symptomen hadden. ALLEEN degenen met symptomen waren in staat om een familielid te besmetten.5
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 4 is onjuist.
– A-symptomatische overdracht is epidemiologisch irrelevant. Het is niet nodig om te beweren dat het nooit voorkomt; het is genoeg om aan te tonen dat, als het al voorkomt, het zo zeldzaam is dat het niet de moeite waard is te meten.
– In deze video laten we ook Fauci en een WHO-arts ons precies dit vertellen.6 Ook laat deze video zien waarom het is zoals het is. Het is heel duidelijk.
 

 
NARRATIEF – PUNT 5
5. Deze PCR test geeft aan of mensen besmet zijn.
 
BELANGRIJK
Dit is de kern van het bedrog. Als dit waar zou zijn, dan zouden we mensen die een risico opleveren kunnen opsporen en isoleren. We zouden nauwkeurig diagnoses kunnen stellen en ook het aantal sterfgevallen kunnen tellen.
 
Polymerase Chain Reaction (PCR) kan op zijn best de aanwezigheid van genetische informatie in een schoon monster aantonen en is daarom nuttig in forensisch onderzoek. Het bestaat uit cycli van amplificatie, waarbij het uitgangsmateriaal aan het begin van elke cyclus wordt gekopieerd. De uitvinder van de PCR test, Kary Mullis, won er een Nobelprijs voor. Hij bekritiseerde Dr. Fauci voor het misbruiken van die test om AIDS-patiënten te diagnosticeren, wat volgens Mullis geen juist gebruik van de test was.
 
DE REALITEIT
In een “vuil” klinisch monster, zit veel meer dan een mogelijk stukje van een virus, of een heel virus dat zich zou kunnen vermenigvuldigen. Het bevat bacteriën, schimmels, andere virussen, menselijke cellen, slijm en meer. Het is niet mogelijk om eenduidig te weten, als een test “positief” wordt bevonden na vele cycli, wat het was dat werd versterkt om aan het eind het signaal te geven dat wij “positief” noemen.

Bij massaal testen, zoals dit gebruikelijk is, voert niemand ooit de zogenaamde “positieve controles” uit. Dat is een basisbeginsel voor diagnostisch testen.

Elke test heeft een “operationeel False-Positief Rate” (oFPR), waarbij een onbekend percentage van de monsters positief wordt, zelfs als er geen virus aanwezig is. Een goede oFPR zou minder zijn dan 1% zijn, maar is het 0,8% of 0,1%? Als je dagelijks 100.000 monsters test, en de oFPR is 0,8%, krijg je 800 positieve testen of “besmettingen”, ook al is er geen virus in de hele gemeenschap. Vaak ligt de “positiviteit” – het gedeelte van tests die positief zijn – binnen dat bereik, minder dan 1% of minder dan een-cijferig. Ik denk dat veel of alles daarvan kan worden veroorzaakt door vals- positieven. Criminelen kunnen de inhoud van de testkits manipuleren omdat er maar een paar providers zijn in een gebied, vaak slechts een. De voorwaarden voor het uitvoeren van de test zijn ook onderhevig aan variatie door de autoriteiten, zoals de CDC.
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 5 is onjuist.
– Je kunt positief zijn, maar niet ziek. Er is geen ondergrens van zuivere detectie waaronder je een aantal kopieën van het virus zou hebben, maar klinisch gezond zou worden verklaard. Het is een absurd idee.
– Je kunt ook helemaal geen virus hebben en toch positief getest worden (met of zonder symptomen). Dit wordt allemaal bij elkaar geveegd en “Covid-19 gevallen” genoemd. Als je sterft in de komende 28 dagen, wordt er gezegd dat je een “Covid-dode” bent, ongeacht de oorzaak.
– De testkits die in de handel verkrijgbaar zijn, worden “black box” genoemd. Men is niet in staat om te zeggen wat er in de kit zit, omdat dit beschermd is. De originele “methodes werden binnen 48 uur gepubliceerd – wat een aanfluiting is voor de geclaimde “peer review” – door een Berlijns lab onder leiding van Professor Christian Drosten, wetenschappelijk adviseur van politicus Angela Merkel uit Duitsland. Dit paper werd uitvoerig weerlegd door een internationaal team.7
– De WHO bracht een reeks richtlijnen voor PCR uit,8 en het was duidelijk dat hun technische staf het massaal testen van de bevolking niet goedkeurde, omdat het mogelijk is dat ze vals-positieve resultaten opleveren. Vooral in tijden van lage echte prevalentie van het virus.
– Ik vraag me af of dit real-life voorbeeld uit 2007 van een op PCR-gebaseerd testsysteem dat 100% vals positieven teruggaf – maar toch de staf van een groot ziekenhuis ervan overtuigde dat ze een enorme uitbraak hadden in dat ziekenhuis die wekenlang duurde – misschien de inspiratie is geweest voor de onbetrouwbare methoden die bij het Covid-19 bedrog zijn gebruikt?
– Drosten leidde ook de TV-reclamespots rond het idee van asymptomatische transmissie. Eén wetenschapper die in het middelpunt staat van de twee van de meest belangrijke misleidingen in het hele Covid-19 gebeuren!
– Professor Norman Fenton presenteert hier een meerdelige lezing met twee hoofd-elementen.10
Ten eerste beschrijft hij hoe massaal testen van mensen zonder symptomen onvermijdelijk het aandeel van vals positieve PCR-testresultaten opschroeft. Het tweede deel behandelt de mogelijkheid dat gegevensfraude de schijnbare werkzaamheid van de vaccins volledig verklaart, terwijl wordt geprobeerd de sterfte door het vaccin te verbergen, door de mensen te classificeren als ‘ongevaccineerd’ gedurende 14 dagen na de injectie.
 

 
NARRATIEF – PUNT 6
6. Mondkapjes zijn effectief in het voorkomen van de verspreiding van dit virus.
 
BELANGRIJK
Mondkapjes worden vooral gebruikt om de illusie van gevaar in stand te houden. Je ziet de mondkapjes van anderen en dat genereert angst. Ze zijn ook een maatstaf voor de mate van gehoorzaamheid van de bevolking: doe je wat je gezegd wordt, zelfs als de maatregel nutteloos is.
 
DE REALITEIT
We weten al tientallen jaren dat chirurgische maskers die in medische ruimten worden gedragen de overdracht van ademhalingsvirussen niet tegenhouden. De mondkapjes zijn getest tijdens een reeks operaties door artsen van het ‘Royal College of Surgeons’ in Engeland. Er werd geen verschil gezien in het aantal postoperatieve infecties door het gebruik van mondkapjes.

Stoffen mondkapjes houden de overdracht van het respiratoire virus niet tegen, zoals blijkt uit verschillende grote, gerandomiseerde onderzoeken. Als ze al iets doen, dan verhogen ze het risico op longinfecties.

De autoriteiten hebben veelal toegegeven over stoffen maskers dat ze niet werken.
Sommigen hebben het over “bronbestrijding”; het opvangen van druppeltjes. Het probleem is dat er geen bewijs is dat de overdracht plaatsvindt via druppeltjes. Evenzo is er geen bewijs dat het gebeurt via “aerosolen”. Niemand heeft het virus kunnen vinden op mondkapjes, en ook niet op luchtfilters in ziekenhuisafdelingen met Covid patiënten. Waar is dat virus?
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 6 is onjuist.
– Het is niet eens nodig om tijd te besteden aan dit onderwerp. Het was al lang voor Covid-19 bekend dat mondkapjes niet werken.
– Velen weten niet dat blauwe medische mondkapjes geen “filters” zijn. Je ingeademde en uitgeademde lucht beweegt zich in en uit tussen het mondkapje en je gezicht. Het zijn alleen maar spatschermen.
– Dit is een goed overzicht van de bevindingen met maskers bij respiratoire virussen door een erkend expert op dat gebied. Geen enkel effect.11
– Noch maskers noch Lockdowns konden de verspreiding van het virus tegengaan. Dit overzicht vat 400 papers samen.12
 

 
NARRATIEF PUNT – 7
7. Lockdowns vertragen de verspreiding en verminderen het aantal ziektegevallen en sterfgevallen.
 
BELANGRIJK
De meest drastische en destructieve interventie, waarmee niets nuttigs wordt bereikt. Het is alleen nuttig voor de daders, die de economie willen schaden en contacten tussen mensen willen verminderen. Deze maatregel werd verrassend genoeg getolereerd in veel rijke landen, omdat er regelingen werden ingevoerd die veel mensen financieel compenseerden als ze niet konden werken, of hen verplichtten thuis te werken.
 
DE REALITEIT
Deze maatregel – de meest onderdrukkende maatregel die ooit aan burgers in een democratie is opgelegd – was voor velen intuïtief redelijk. Dit is een voorbeeld van hoezeer propaganda ons bij ons zuivere gevoel vandaan kan brengen.
Het kernidee was simpel. Ademhalingsvirussen worden van mens op mens overgedragen.
Vermindering van het gemiddelde aantal contacten vermindert de overdracht toch zeker? Nee, dat doet het niet, omdat het transmissie concept verkeerd is. Overdracht verloopt van een SYMPTOMATISCHE persoon naar een vatbare persoon. Mensen met symptomen zijn ZIEK. Ze blijven in de meeste gevallen thuis zonder maatregelen van de overheid. De overdracht vond meestal plaats in instellingen waar zieke mensen en vatbare mensen met elkaar in contact kwamen: in ziekenhuizen, in verzorgingstehuizen, en in de huiselijke omgeving.
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 7 is onjuist.
– De Lockdown had geen aantoonbaar effect op de verspreiding van het virus, het aantal Covid-gevallen, de ziekenhuisopnames of de sterfgevallen.
– Dit wordt nu algemeen als feit aanvaard na een meta-analyse die is gedaan door de Johns Hopkins University (interessant, aangezien de JHU herhaaldelijk voorkomt als acteur in een documentaire over pandemie-gerelateerde fraude door de Duitse journalist Paul Schreyer).13
– Dit komt omdat degenen die betrokken zijn bij het overgrote deel van de contacten van mens tot mens gezond zijn en dergelijke contacten zouden sowieso niet hebben geleid tot overdracht van het virus. Als je je voor de gek laat houden door de “asymptomatische transmissie” leugen, dan kan je denken dat isolatie zinvol is. Maar Lockdowns kunnen nooit werken, en alle medische literatuur bevestigt dit.
– Dat ze niet werken is bekend bij gezondheidswetenschappers en artsen. Daarom waren “Lockdowns” nooit eerder toegepast.
– Belangrijk is te om vermelden dat WHO-wetenschappers een gedetailleerd overzicht hebben gemaakt van alle niet-farmaceutische interventies (NPI’s) in 2019 en kopieën van het rapport hebben verspreid onder alle lidstaten. 14
– Dit betekent dat ALLE lidstaten eind 2019 al wisten dat er mondkapjes, Lockdowns,
dichtgooien van landsgrenzen, en bedrijf- of schoolsluitingen zinloos waren. Alleen “blijf thuis als je ziek bent” werkt enigszins, en dit hoeft niet aan mensen te worden verteld, want ze zijn te ziek om naar buiten te gaan.
 

 
NARRATIEF – PUNT 8
8. Er zijn helaas geen behandelingen tegen Covid-19 behalve ondersteuning in het ziekenhuis.
 
BELANGRIJK
Dit versterkte het idee dat het uiterst belangrijk was om ervoor te zorgen dat men het virus zou oplopen.
Wettelijk gezien was het essentieel voor de daders die met nieuwe vaccins kwamen dat er geen andere behandelingen waren. Als er ook maar één was geweest, dan zou de wettelijke route van een “Emergency Use Authorisation” (EUA – vergunning voor noodgebruik) niet mogelijk zijn geweest, want een EUA wordt alleen verstrekt als er geen enkele ander medicijn is tijdens een noodsituatie.
 
DE REALITEIT
Naar mijn mening waren al deze maatregelen destructief en zelfs wreed. Maar het actief ontzeggen van toegang tot nog niet eerder bij coronavirussen toegepaste, maar anderszins bekende, veilige en effectieve medicijnen heeft direct geleid tot miljoenen vermijdbare sterfgevallen wereldwijd. In mijn ogen is dit een beleid van massamoord.
In tegenstelling tot het officiële verhaal was de therapeutische waarde van vroegtijdige behandeling al begrepen en empirisch aangetoond in het voorjaar van 2020. Vanaf dat moment is een handvol bekende, gepatenteerde, goedkope en veilige medicinale behandelingen gekarakteriseerd als niet bestaand.
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 8 is onjuist.
– Het uitgangspunt was dat de ziekte Covid-19 niet behandeld kon worden en de patiënt alleen maar “ondersteund” kon worden, o.a. door mechanische beademing. Beademing is totaal ongeschikt omdat Covid-19 zelden een obstructieve luchtwegaandoening is, en had een hoge geassocieerde morbiditeit en mortaliteit. Een zuurstofmasker verdient de voorkeur.
– Naar mijn mening, vanwege de zeer grote hoeveelheid empirische behandelingen en goede communicatie, is Covid-19 de meest behandelbare virale luchtwegziekte ooit. Wij wisten in de eerste drie maanden van 2020 dat hydroxychloroquine, zink, en azithromycine goed bruikbaar waren, mits de behandeling vroeg werd gestart en op de juiste manier werd uitgevoerd.15
– Het is zeer belangrijk om op te merken dat het al meer dan tien jaar bekend is dat het verhogen van intracellulair zink goed werkt om virale replicatie (vermeerdering) tegen te gaan.16
– Het lijdt geen twijfel dat hooggeplaatste adviseurs van een aantal regeringen wisten dat zogenaamde “zink ionoforen”, verbindingen die kanalen openen om bepaalde opgeloste mineralen de celmembranen te laten passeren, nuttig waren geweest bij het ‘Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in 2003. En ze zouden naar verwachting ook therapeutisch bruikbaar moeten zijn bij een SARS-CoV-2-infectie.
– Dit is een uitgangspunt voor alle klinische proeven in Covid-19,17 waaronder met name Ivermectine en Hydroxychloroquine (wat zinkionoforen zijn).18
– Er zij op gewezen dat het gebruik van bekende veilige agentia voor experimentele doeleinden altijd al een gevestigde ethische medische praktijk is geweest en bekend staat als “off-label voorschrijven”.
 

 
NARRATIEF – PUNT 9
9. Het is niet zeker of het virus je maar één keer kan besmetten.
 
BELANGRIJK
Het idee van natuurlijke immuniteit werd totaal ontkend en daarmee werd het absurde idee dat je twee keer besmet zou kunnen worden met hetzelfde virus gemeengoed. Dit versterkte de angst, die anders misschien snel over zou zijn geweest.
 
DE REALITEIT
Mensen met zelfs maar een basale kennis van de immunologie van zoogdieren wisten dat hooggeplaatste adviseurs van de overheid die in onzekere bewoordingen over deze kwestie spraken, logen. Zeker, in het geval van de auteur, was het een cruciaal punt. Ik deelde een basisopleiding aan Britse universiteiten op hetzelfde moment als de belangrijkste wetenschappelijke adviseur van de Britse regering. Deze gedeelde opleiding betekende dat we les hadden gehad in dezelfde onderwerpen. Ik redeneerde dat hij wist wat ik wist en vice versa. Ik was er zo zeker van als het maar kan dat het niet mogelijk zou zijn om twee keer klinisch onwel te worden als reactie op hetzelfde virus, of varianten ervan. En ik had gelijk. En hij loog.
 
CONCLUSIE EN VONNISUitspraak 9 is onjuist.
– Er zijn tientallen peer-reviewed artikelen over dit onderwerp verschenen.19 Klinisch belangrijke herinfecties zijn zelden vastgesteld.
– Het overwinnen van een luchtweginfectie geeft bijna iedereen een zelf verworven immuniteit. Een natuurlijke immuniteit, die krachtig en langdurig is.
– Je zou het niet zeggen door de misleiding rond antilichamen in bloed, maar zulke
antilichamen worden niet beschouwd als de spil van de immuniteit van de gastheer. Antilichamen in het vocht dat wordt afgescheiden in de celwanden van de luchtwegen van het IgA isotype zijn belangrijker, maar het belangrijkst zijn de geheugen-T-cellen.20
– In 2003 met SARS besmette vrouwen hadden 17 jaar later nog steeds duidelijk bewijs van een robuuste, T-cel gemedieerde immuniteit.21
 

 
NARRATIEF – PUNT 10
10. Er komen varianten van het virus voor en deze zijn zeer zorgwekkend.
 
BELANGRIJK
Ik denk dat het doel van deze bewering was om de schijnbare duur van de “pandemie” en de angst ervoor te verlengen zo lang als de daders dat wilden. Sommige artsen denken dat herinfectie door varianten een serieus probleem is. Ik denk dat onbetrouwbare PCR-testen en andere virussen de simpele verklaring zijn.
 
DE REALITEIT
Ik bekijk dit probleem als een immunoloog. Vanuit dat gezichtspunt, is er een zeer sterk precedent dat herstel na infectie een natuurlijke immuniteit verleent die verder gaat dan de variant die de patiënt besmette en alle varianten van SARS-CoV-2 omvat.
Het aantal bevestigde herinfecties is zo klein dat ze, epidemiologisch gesproken, geen probleem zijn.
We hebben goed bewijs door degenen die in 2003 met SARS zijn besmet. Deze mensen hebben niet alleen een sterke T-cel immuniteit tegen SARS, maar ook immuniteit tegen SARS-CoV-2. Dit is zeer belangrijk omdat SARS-CoV-2 aantoonbaar een variant van SARS is, met ongeveer 20% verschil op het niveau van de sequentie. Dus ons immuunsysteem herkent SARS-CoV-2 als vreemd en kan er toch een immuunrespons tegen ontwikkelen, ondanks het feit dat we het nog nooit eerder hebben gezien!
Door infectie jaren geleden met een virus dat 20% anders is dan waartegen we immuniteit hebben opgebouwd, zullen de varianten van SARS-CoV-2, zoals delta en omicron ook herkend worden door ons immuunsysteem.
Geen enkele variant van SARS-CoV-2 wijkt meer dan 3% af van de oorspronkelijke Wuhan-sequentie, en waarschijnlijk is dat percentage nog lager.
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 10 is onjuist.
– De normale regels van de immunologie zijn hier van toepassing.22 Ondanks de publiciteit die het tegendeel beweert, muteert SARSCoV-2 relatief langzaam en zijn we ook immuun tegen alle varianten door een eerdere, natuurlijk doorgemaakt infectie.
– Dat komt omdat het menselijk immuunsysteem 20-30 verschillende structurele variaties in het virus herkent, en er slechts een handvol nodig heeft om een effectief immuun-geheugen op te roepen.23
– In dit verhaal over varianten wordt geen aandacht besteed aan “Muller’s Ratchet”. Dat is het verschijnsel waarbij varianten van een virus – die in een geïnfecteerde persoon worden gevormd tijdens virale replicatie (waarbij “typografische fouten” worden gemaakt die niet worden gecorrigeerd) – kunnen leiden tot een grotere overdraagbaarheid, maar een geringere dodelijkheid.
Als dit niet het geval was, dan zouden we op een bepaald moment in de menselijke evolutie hebben gezien dat een respiratoire virale pandemie een aanzienlijk deel van de mensheid zou hebben gedood. Maar er zijn geen historische gegevens over zo’n gebeurtenis.
– Ik sluit niet uit dat de zogenaamde vaccins zo slecht ontworpen zijn dat ze de vorming van een immuun-geheugen voorkomen. Als dat waar is, dan zijn de vaccins erger dan falende producten, en is het mogelijk om herhaaldelijk besmet te raken. Dit zou een vorm van verworven immuundeficiëntie zijn.
 

 
NARRATIEF – PUNT 11
11. De enige manier om de pandemie te stoppen is universele vaccinatie.
 
BELANGRIJK
Dit is naar mijn mening altijd het doel geweest van de grotendeels vervalste pandemie. Eerdere pandemieën zijn NOOIT op die manier geëindigd. En er was niets aan deze pandemie dat de extreme risico’s rechtvaardigt die zijn genomen en die hebben geleid tot honderdduizenden, waarschijnlijk miljoenen, volledig vermijdbare sterfgevallen.
 
DE REALITEIT
De aan de bevolking opgelegde interventies hebben de verspreiding van het virus niet voorkomen. Alleen individuele isolatie voor onbepaalde tijd zou dat kunnen doen, en dat is duidelijk onmogelijk (ziekenhuispatiënten en bewoners van verzorgingstehuizen moeten op z’n minst verzorgd worden en bovendien moet het land worden voorzien van voedsel en geneesmiddelen).
Alle interventies waren nutteloos en enorm belastend.
Toch hebben we het einde van de pandemie min of meer bereikt. Dat zou sneller zijn gegaan en met minder lijden en dood als we maatregelen hadden genomen zoals in de Verklaring van Great Barrington zij opgenomen – en door het gebruik van de behandelingen met bijvoorbeeld Ivermectine die werden ontdekt, plus algemene verbeteringen in de volksgezondheid, zoals het stimuleren van vitaminesupplementen.
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 11 is onjuist.
– Het is OP GEEN ENKEL MOMENT een goede keuze geweest om te proberen de pandemie te “beëindigen” met een vaccin bestaande uit een totaal nieuwe technologie. Bij een massale volksgezondheids-interventie is veiligheid de hoogste prioriteit, meer nog dan effectiviteit, omdat zoveel mensen het zullen krijgen.
– Het is gewoonweg niet mogelijk om gegevens te verkrijgen die de veiligheid op lange termijn kunnen aantonen in de periode die een pandemie kan duren.
– Degenen die dit argument aanvoerden en toestonden dat de op genen gebaseerde middelen onnodig werden geïnjecteerd in miljarden onschuldige mensen, zijn schuldig aan misdaden tegen de mensheid.
– Het was al snel duidelijk dat natuurlijke immuniteit sterker was dan de minimale bescherming door vaccinatie,24>en dat de meeste mensen sowieso geen risico liepen op ernstige gevolgen als ze besmet raakten.25
– Zelfs kinderen met verminderde weerstand, lopen geen verhoogd risico op Covid-19, dus het advies om kinderen te vaccineren is gevaarlijk en fout temeer omdat het een risico op sterfte door de prik met zich meedraagt.26
– De vaccins presteren duidelijk veel slechter verwacht.27
 

 
NARRATIEF – PUNT 12
12. De nieuwe vaccins zijn veilig en effectief.
 
BELANGRIJK
Ik heb een sterke aversie bij deze bewering. Beide onderdelen zijn leugens. Ik schets de toxiciteit van alle vier de op genen gebaseerde vaccins hieronder.
Los daarvan, de klinische proeven waren totaal ontoereikend. Ze werden uitgevoerd op mensen die gezond waren en de kwetsbaren die de “bescherming” nodig hadden waren uitgesloten van de testen. De onderzoeken waren veel te kort in duur. De eindpunten waren alleen “infectie” en werden gemeten door inadequate PCR-testen, en die hadden moeten worden aangevuld met Sanger-sequencing om de echte infectie te bepalen. De proeven waren onvoldoende om belangrijke eindpunten zoals ziekenhuisopname en overlijden te testen. Er is bewijs van fraude in ten minste een van de cruciale klinische proeven. Ik denk dat er ook duidelijk bewijs is van productiefraude en corruptie bij regelgevende instanties. De vaccins hadden nooit toestemming voor noodgebruik (EUAs) mogen krijgen.
 
DE REALITEIT
De opzet van de agentia die vaccins worden genoemd, is zeer problematisch. Op genen gebaseerde middelen zijn een nieuwe toepassing voor de volksgezondheid. Als ik een regelgevende functie had gehad, dan zou ik alle leidende Research & Development (R&D) bedrijven laten weten dat ik deze nieuwe technologie niet zou goedkeuren zonder uitgebreide lange termijn studies. Ik zou het gebruik ervan bij kinderen, bij zwangere vrouwen en bij van Covid-19 herstelde personen totaal verbieden. En ik zou pas na jaren van veilig gebruik zelfs maar beginnen te overwegen of ik dit standpunt zou veranderen.
De basisregels van deze nieuwe ontwikkeling – vaccins op basis van genen – zijn:
(1) het selecteren van het deel van het virus dat geen inherente biologische werking heeft – dat sluit spike proteïnes uit, waarvan we al dachten dat zij zeer schadelijk zouden zijn nog voordat ze met klinische proeven waren begonnen;28
(2) de genetisch meest stabiele delen van het virus selecteren, zodat we de grove onjuiste voorstellingen belemmeren van varianten die zo weinig verschilden van het origineel dat ze alleen dienden om ons via propaganda te bespelen – ook dit sluit spike-eiwitten uit;
(3) delen van het virus die het meest verschillen van menselijke proteïnen. Dit sluit spike
proteïnes onmiddellijk uit, omdat anders onnodige risico’s van auto-immuniteit worden genomen.
Dat alle vier de farmaceutische hoofdrolspelers het spike-eiwit kozen, tegen alle redelijke selectiecriteria in, doet mij vermoeden dat er sprake is van samenzweren en kwade opzet.
Tenslotte, laat de natuur ons leiden. Tegen welke componenten van het virus richt de natuurlijke immuniteit zich? 90% van het immuun-repertoire richt zich tegen NIET-spike eiwitten sup>29 Moet ik nog meer zeggen?
 
CONCLUSIE EN OORDEELUitspraak 12 is onjuist.
– Deze vaccins waren vanaf het begin af aan schadelijk. De vraag was alleen, in welke mate?
Door het selecteren van spike proteïnes om hier antilichamen tegen aan te maken – een proteïne dat bloedstolling veroorzaakt – werd het risico op trombo-embolische bijwerkingen in het ontwerp ingebouwd.
– Niets beperkt de hoeveelheid spike-eiwitten die worden aangemaakt in reactie op een bepaalde dosis. Sommige individuen maken weinig aan en slechts kortstondig. Anderen maken overvloedige hoeveelheden spike-eiwitten aan gedurende een langere periode. De locaties waar deze pathologische gebeurtenis zich voordoet, evenals de hoeveelheden spike-eiwitten die worden aangemaakt, spelen naar mijn mening een cruciale rol in de kans op bijwerkingen, waaronder sterfte.
– Er zijn vele aandoeningen die het gevolg zijn van het ontwerp van deze middelen, waaronder – voor de mRNA “vaccins” – dat lipide nanodeeltjes (LNP) de injectieplaats verlaten en terechtkomen in de lever en de eierstokken30 en andere organen.31
– Zie dit interview voor bewijzen van fraude bij klinische proeven en andere fraude, gepubliceerd door Edward Dowd, een voormalig BlackRock beleggingsanalist.32
– Zie deze video voor bewijzen van fraude met officiële gegevens (UK Office of National Statistics): vooral op 2min 45sec voor de kern van de zaak.33
– Zie hier voor bewijs van productie-fraude.34 Dezelfde methodologie werd gebruikt om vergunningen te verkrijgen, dus ik betoog dat er ook sprake is van fraude.
– In het brievingsdocument van de klinische proef met Pfizer aan de FDA, dat werd gebruikt voor het afgeven van de EUA (op blz. 40 of daaromtrent), staat een paragraaf waarin staat dat er ongeveer 2.000 “vermoede, onbevestigde gevallen van Covid” waren – d.w.z. dat mensen ziek waren met symptomen maar niet getest waren. Hiervan waren er 400 die een vaccin hadden kregen en 200 een placebo. Deze proefpersonen werden uitgesloten van de dataset die werd gebruikt om de werkzaamheid te beoordelen. Het is het duidelijkste bewijs van fraude dat je kunt krijgen; ze geven het toe in de FDA briefing! Niemand heeft hier aandacht aan besteed voor zover ik weet.
– Er is ook bewijs van fraude met gegevens in die klinische proef, samengevat door Dr. Peter Doshi, hoofdredacteur van de BMJ (voorheen de British Medical Journal).
– Hoewel veel mensen weigeren het bewijs te accepteren of er zelfs maar naar te kijken, is het duidelijk dat het aantal bijwerkingen en sterfgevallen korte tijd na het ontvangen van een Covid-19 vaccinatie verbazingwekkend hoog is. En het zijn er veel meer, alleen al in 2021, dan alle bijwerkingen en sterfgevallen van alle vaccins samen die aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in US zijn gemeld in de voorgaande 30 jaar. Hier is een vereenvoudigde weergave van Covid vaccin-gerelateerde sterfgevallenrapporten van VAERS.35
– Deze uitstekende presentatie door een forensisch statisticus, die ervaring heeft in het presenteren van analyses in rechtszaken, ontmantelt de beweringen dat de vaccins effectief zijn en laat zien hoe toxiciteit verborgen wordt gehouden (zie de tweede helft van de opname).10
– Een ander artikel, gepubliceerd door dezelfde groep, trekt de doeltreffendheid van vaccins in twijfel.
 

 

Samenvatting

Ik (Mike Yeadon) beweer dat alle belangrijke punten in het coronavirus-verhaal leugens zijn. Bovendien zijn alle “maatregelen” die aan de bevolking zijn opgelegd ook leugens.

Gezien het voorgaande is het niet langer mogelijk om de afgelopen twee jaar te zien als goedbedoelde fouten. In plaats daarvan zijn de doelen van de daders waarschijnlijk totalitaire controle over de bevolking door middel van verplichte digitale ID’s en cashloze digitale valuta’s (CBDCs) van een centrale bank.

Er is geen medische noodsituatie of een noodsituatie voor de volksgezondheid. We kunnen en moeten onze vrijheden met onmiddellijke ingang terugnemen. Het testen van gezonde mensen moet stoppen. Als u ziek bent, blijf dan gewoon thuis.

Mondkapjes horen in de prullenbak. Covid-19 mRNA(gen)-injecties zijn niet nodig en mogen niet onder dwang plaatsvinden of verplicht worden gesteld. Het is cruciaal dat de database van de vaccinatie status en vaccin-paspoorten worden vernietigd. Economische integriteit is noodzakelijk.

Het is duidelijk dat er ernstige misdaden zijn gepleegd. Het is niet de bedoeling van dit document om de schuldigen aan te wijzen, of om op dit moment het bewijs tegen hen aan te leveren. Echter, wanneer dit allemaal is voorbij is, zou de mensheid aandacht moeten besteden aan de rol van Washington in deze pandemie.
 

 

Over Dr. Mike Yeadon

Mike Yeadon: Ik ben een ervaren Research en Development (R&D) professional, met 32 jaar in commerciële R&D.
Er is geen reden voor mij om de dingen te zeggen die ik doe, anders dan dat ik geloof dat ze dat ze waar zijn. Ik heb nooit campagne gevoerd voor of tegen iets in mijn leven, en ik heb nooit publiekelijk commentaar gegeven op iets buiten de nauwe kennis van mijn professionele functies, voorafgaand aan Covid-19.
Ik heb enorm genoten van mijn jaren bij Pfizer. Ze waren een goede werkgever, en ik vertrok op uitstekende voorwaarden toen zij hun Britse R&D basis sloten. Het bewijs hiervan is dat ik een zakelijk partnerschap met Pfizer ben aangegaan het jaar nadat ik wegging (2012), en we werkten samen aan een uiteindelijk succesvolle onderneming, die in 2017 voor iedereen goed uitpakte.25
Ik ben de meest hoog- en breed-gekwalificeerde wetenschapper die zich uitspreekt over deze vermeende fraude. Ik heb geen financiële of andere belangenconflicten, in tegenstelling tot de meesten van hen waarvan ik beweer dat zij wereldwijd het publiek bedriegen.

– Momenteel Hoofd Wetenschappelijk Adviseur van America’s Frontline Doctors en van de Truth For Health Foundation.
– Voormalig oprichter en CEO van Ziarco, een biotech overgenomen door Novartis (2017).
– Voormalig VP en wereldwijd hoofd van onderzoek naar Allergie & Aandoeningen van de Luchtwegen bij Pfizer, UK (1995-2011).
– Onafhankelijk consultant voor meer dan 30 biotechbedrijven, voornamelijk in de VS (2011-2021).
– Doctoraat in ademhalingsfarmacologie (1988) en dubbele onderscheiding in biochemie en toxicologie (1985).
 

 
Bronnen:
1. Ioannidis JPA, Axfors C, Contopoulos-Ioannidis DG. Population-level COVID-19
mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals
without underlying diseases in pandemic epicenters. Environ Res. 2020 Sep;188:109890.
2. Ioannidis JPA. Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of
COVID-19: an overview of systematic evaluations. Eur J Clin Invest. 2021
May;51(5):e13554.
3. Doshi P. Covid-19: Do many people have pre-existing immunity? BMJ.
2020;370:m3563.
4. Jo#e AR. COVID-19: Rethinking the lockdown groupthink. Front Public Health. 2021
Feb 26;9:625778.
5. Madewell ZJ, Yang Y, Longini Jr IM, Halloran ME, Dean NE. Household transmission
of SARS-Cov-2: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020 Dec
1;3(12):e2031756.
6. “Exposing the lie of asymptomatic transmission, once and for all.” May 10, 2021.
https://www.bitchute.com/video/lIj22KttYq7z/
7. https://cormandrostenreview.com/
8. World Health Organization. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. Interim guidance,
Sep. 11, 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-
nCoV-laboratory-2020.6-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

9. Kolata G. Faith in quick test leads to epidemic that wasn’t. New York Times, Jan. 22,
2007. Available at https://eumeswill.wordpress.com/2020/08/11/faith-in-quick-testleads-to-epidemic-that-wasnt/
10. “Prof. Norman Fenton – Open science sessions: How %awed data has driven the
narrative.” PANDA, Feb. 3, 2022. https://rumble.com/vtxi1h-open-science-sessionshow-“awed-data-has-driven-the-narrative.html
11. Je#erson T, Del Mar CB, Dooley L, et al. Physical interventions to interrupt or reduce
the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Nov
20;11(11):CD006207.
12. Alexander PE. More than 400 studies on the failure of compulsory Covid interventions
(lockdowns, restrictions, closures). Brownstone Institute, Nov. 30, 2021. https://
brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsorycovid-interventions/

13. Dinerstein C. $e Johns Hopkins lockdown analysis. American Council on Science and
Health, Feb. 16, 2022. https://www.acsh.org/news/2022/02/16/johns-hopkinslockdown-analysis-16135
14. World Health Organization. Non-pharmaceutical public health measures for mitigating
the risk and impact of epidemic and pandemic influenza: annex: report of systematic
literature reviews. World Health Organization, 2019. https://apps.who.int/iris/handle/
10665/329439
. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
15. McCullough PA, Kelly RJ, Ruocco G, et al. Pathophysiological basis and rationale for
early outpatient treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection. Am J Med. 2021
Jan;134(1):16-22.
16. Te Velthuis AJW, van den Worm SHE, Sims AC, Baric RS, Snijder EJ, van Hemert MJ.
Zn(2+) inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc
ionophores block the replication of these viruses in cell culture. PloS Pathog. 2010 Nov
4;6(11):e1001176.
17. COVID-19 early treatment: real-time analysis of 1,609 studies. Retrieved Apr. 4, 2022
from https://c19early.com/.
18. Bryant A, Lawrie TA, Dowswell T, et al. Ivermectin for prevention and treatment of
COVID-19 infection: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis to
inform clinical guidelines. Am J “er. 2021 Jun 21;28(4):e434-e460.
19. Alexander PE. How likely is reinfection following Covid recovery? Brownstone
Institute, Dec. 29, 2021. https://brownstone.org/articles/how-likely-is-reinfectionfollowing-covid-recovery/
20. Wyllie D, Mulchandani R, Jones HE, et al. SARS-CoV-2 responsive T cell numbers are
associated with protection from COVID-19: a prospective cohort study in keyworkers.
MedRxiv, Nov. 4, 2020.
21. Le Bert N, Tan AT, Kunasegaran K, et al. SARS-CoV-2-speci”c T cell immunity in
cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature. 2020
Aug;584(7821):457-462.
22. Tarke A, Sidney J, Methot N, et al. Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4+
and CD8+ T cell reactivity in COVID-19 exposed donors and vaccinees. BioRxiv, Mar.
1, 2021.
23. Tarke A, Sidney J, Kidd CK, et al. Comprehensive analysis of T cell immunodominance
and immunoprevalence of SARS-CoV-2 epitopes in COVID-19 cases. BioRxiv, Dec. 9,
2020.
24. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to
vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv,
Aug. 25, 2021.
25. Alexander PE. 150 plus research studies a0rm naturally acquired immunity to
Covid-19: documented, linked, and quoted. Brownstone Institute, Oct. 17, 2021.
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-a#rm-naturally-acquiredimmunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
26. Chappell H, Patel R, Driessens C, et al. Immunocompromised children and young
people are at no increased risk of severe COVID-19. J Infect. 2022 Jan;84(1):31-39.
27. Alexander PE. 46 e0cacy studies that rebuke vaccine mandates. Brownstone Institute,
Oct. 28, 2021. https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-e#cacy/
28. Grobbelaar LM, Venter C, Vlok M, et al. SARS-CoV-2 spike protein S1 induces
“brin(ogen) resistant to “brinolysis: implications for microclot formation in
COVID-19. MedRxiv, Mar. 8, 2021.
29. Ferretti AP, Kula T, Wang Y, et al. Unbiased screens show CD8+ T cells of COVID-19
patients recognize shared epitopes in SARS-CoV-2 that largely reside outside the spike
protein. Immunity. 2020 Nov 17;53(5):1095-1107.
30. Schädlich A, Ho#mann S, Mueller T, et al. Accumulation of nanocarriers in the ovary:
a neglected toxicity risk? J Control Release. 2012 May 30;160(1):105-112.
31. https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/p$zer-report-japanese-governmentpdf#page=14
32. “Edward Dowd interview portion on Steve Bannons War Room Ep #1602.” https://
www.onenewspage.com/video/20220204/14277521/Edward-Dowd-Interviewportion-on-Steve-Bannons-War.htm

33. “Norman Fenton interviewed by Majid Nawaz, LBC Radio 4 Dec 2021.” Truth Archive
2030, Feb. 21, 2022. https://www.bitchute.com/video/KApFxhjiWLqI/
34. “COVID vax variability between lots – independent research by international team.”
Craig-Paardekooper, Dec. 15, 2021. https://www.bitchute.com/video/4HlIyBmOEJeY/
35. https://openvaers.com/covid-data/mortality
36. Neil M, Fenton NE, Smalley J, et al. Latest statistics on England mortality data suggest
systematic mis-categorisation of vaccine status and uncertain e#ectiveness of Covid-19
vaccination. ResearchGate, December 2021. DOI:10.13140/RG.2.2.14176.20483

 

 
Bron originele artikel: https://doctors4covidethics.org/the-covid-lies/
 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This