13 redenen waarom 5 tot 11-jarige kinderen het Covid-19 vaccin niet zouden moeten krijgen

door | 22 jan 2022 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Het onderstaande artikel is een vertaling van 13 reasons why 5 to 11-year-old Children should not be given the Covid-19 Vaccine
 

 
Op dinsdag 22 december gaf de Britse medicijnregulator (MHRA) toestemming voor noodgebruik voor de Pfizer/ BioNTech Covid-19 injectie – om te worden toegediend aan alle kinderen tussen 5 en 11 jaar oud.

Binnen enkele minuten adviseerde het ‘Joint Committee on Vaccination and Immunisation’ (JCVI) de Britse regering om de prik uit te rollen naar alle kinderen die geacht worden tot een klinische risicogroep te behoren, of die contact hebben met iemand in het huishouden die verminderde weerstand heeft.

Professor Wei Shen Lim, voorzitter van het JCVI zei:

De meerderheid van de kinderen van 5 tot 11 jaar loopt een zeer gering risico op ernstige ziekte als gevolg van COVID-19. Sommige 5- tot 11-jarigen hebben echter onderliggende gezondheidsaandoeningen waardoor zij een hoger risico lopen, en wij adviseren om deze kinderen als eerste te laten vaccineren.”

Nu de vermeende Omicron-variant op het punt staat de dominante stam in het VK te worden, heeft het weinig zin om de Pfizer-injectie aan kinderen te geven, omdat deze alleen gericht is tegen het S-eiwit van het virus, dat bij Omicron sterk is gemuteerd (veranderd).

Maar dat is niet de enige reden waarom kinderen vanaf 5 jaar de Covid-19 injectie niet zouden moeten krijgen.

Om de beslissing te kunnen nemen om hun kind wel of niet het Pfizer Covid-19 vaccin te laten geven, moeten ouders op de hoogte worden gebracht van alle feiten. Daarom hebben we 13 onderbouwde redenen verzameld waarom 5- tot 11-jarige kinderen het Covid-19-vaccin niet zouden moeten krijgen…

 

 

Reden Nr. 1

86% van de 12-15-jarige kinderen kregen een bijwerking van het Pfizer Covid-19 vaccin in de klinische studie
 
Deze informatie is openbaar en is opgenomen in een informatieblad van de US Food & Drug Administration (FDA) dat hier kan worden geraadpleegd (zie blz. 25, tabel 5 en verder).

Het bovengenoemde informatieblad bevat twee tabellen met details over het alarmerende aantal bijwerkingen en beschadigingen bij 12- tot 15-jarige kinderen die ten minste één dosis van de Pfizer mRNA-injectie kregen toegediend.

Uit de tabellen blijkt dat 1.127 kinderen één dosis van de mRNA-prik hebben gekregen, maar dat slechts 1.097 kinderen de tweede dosis hebben gekregen. Dit feit op zich roept al vragen op over de reden waarom 30 kinderen geen tweede dosis van de Pfizer-prik hebben gekregen.

Van de 1.127 kinderen die een eerste dosis van de prik kregen, ondervond 86% een bijwerking. Van de 1.097 kinderen die een tweede dosis van de prik kregen, ondervond 78,9% een bijwerking.

 

 

 

Reden nr. 2

1 op de 9 kinderen in de klinische proef van Pfizer kreeg een ernstige bijwerking waardoor zij niet meer in staat waren om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren.

In de klinische studie van Pfizer met het Covid-19-vaccin bij kinderen van 12 tot 15 jaar werd vastgesteld dat tijdens de observatieperiode van twee maanden 10,7% oftewel bij 1 op 9 kinderen ernstige bijwerkingen optraden in de gevaccineerde groep en 1,9% in de niet met Covid-19 -gevaccineerde groep.

Bijgevolg hadden kinderen die het Covid-vaccin kregen bijna zes keer meer kans op een ernstige bijwerking tijdens de observatieperiode van twee maanden in vergelijking met kinderen die het vaccin niet kregen. Bovendien was de incidentie van Covid-19 in de niet-gevaccineerde groep 1,6%. Er werden dus bijna zeven keer meer ernstige bijwerkingen waargenomen in de gevaccineerde groep, dan er Covid-19-gevallen waren in de niet-gevaccineerde groep.

Al deze informatie is vrij beschikbaar in officiële documenten van de Food and Drug Administration (FDA) en het Centre for Disease Control (CDC).

 

 

 

Reden nr. 3

Er hebben zich slechts 17 sterfgevallen in verband met Covid-19 voorgedaan bij tieners en kinderen sinds maart 2020

Officiële NHS-gegevens die hier kunnen worden bekeken (zie Tabel 3 – ‘COVID-19 sterfgevallen per leeftijdsgroep en reeds bestaande aandoening’ van het downloadbare excel-document) laten zien dat sinds maart 2020 slechts 17 mensen onder de 19 jaar zijn overleden met Covid-19 die geen bekende, reeds bestaande aandoeningen hadden in de ziekenhuizen van Engeland tot 8 december 2021. Uit de gegevens blijkt ook dat in hetzelfde tijdsbestek krap 60 mensen onder de 19 jaar met Covid-19 zijn overleden die wel andere ernstige onderliggende aandoeningen hadden.

Er zijn ongeveer 15,6 miljoen mensen van 19 jaar en jonger in het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat slechts 1 op elke 260.000 kinderen en tieners in 21 maanden met Covid-19 zou zijn overleden die andere ernstige reeds bestaande aandoeningen hadden. Terwijl slechts 1 op de 917.647 kinderen in 21 maanden met Covid-19 is overleden, die geen bekende, reeds bestaande aandoeningen hadden.

 

 

Een wetenschappelijke studie getiteld “Deaths in Children and Young People in England following SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year: a national study using linked mandatory child death reporting data” (die hier kan worden gevonden), uitgevoerd door Clare Smith van NHS England en ‘Improvement’ en verschillende universiteiten, concludeerde ook dat kinderen een verwaarloosbaar risico lopen op overlijden, ziekenhuisopname of ernstige ziekte als gevolg van het vermeende Covid-19-virus.

De studie verzamelde gegevens uit de National Child Mortality Database; een verplicht systeem dat alle sterfgevallen registreert bij kinderen onder de 18 jaar in Engeland. Wat de onderzoekers vonden is dat slechts 25 kinderen onder de 18 jaar overleden aan Covid-19 tussen maart 2020 en februari 2021, waarbij 15 van de 25 een reeds bestaande levensbedreigende aandoening hadden, en 19 van de 25 een chronische aandoening hadden.

 
Uit de studie bleek ook dat 16 van de 25 helaas overleden kinderen twee of meer co-morbiditeiten (meerdere sterfte-oorzaken) hadden, waarbij 8 kinderen reeds bestaande neurologische (zenuw) en respiratoire (ademhalings) problemen hadden, 3 kinderen reeds bestaande neurologische en cardiologische (hart)problemen hadden, en 3 kinderen respiratoire en cardiologische problemen hadden.

 

 

 

Reden nr. 4

Het risico dat kinderen een ernstige ziekte oplopen als gevolg van Covid-19 is uiterst gering

Uit een studie (hier te vinden) onder leiding van professor Russell Viner van het UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, gepubliceerd op de medRxiv-server, bleek dat 251 jongeren onder de 18 jaar in Engeland tijdens het eerste jaar van de pandemie (tot eind februari 2021) met Covid-19 op de intensive care werden opgenomen.

De resultaten van de studie toonden aan dat er 5.830 opnames in verband met Covid-19 waren onder kinderen tot 17 jaar tijdens het pandemie-jaar, dit vertegenwoordigt slechts 1,3% van de secundaire zorg-opnames onder kinderen.

De hoofdauteur van de studie zei: “Deze nieuwe studies tonen aan dat het risico van ernstige ziekte of overlijden als gevolg van SARS-CoV-2 bij kinderen en jongeren uiterst gering is”.

 

 

 

Reden nr. 5

Het Pfizer Covid-19-vaccin is experimenteel en bevindt zich nog in een klinische testfase

De Pfizer mRNA Covid-19 injectie is in feite slechts tijdelijk toegelaten (zie officieel MHRA document hier) – alleen voor gebruik in noodsituaties. In oktober heeft de regering wijzigingen aangebracht in de Human Medicines Regulations 2012 om de MHRA in staat te stellen een tijdelijke vergunning voor een Covid-19-vaccin te verlenen zonder te hoeven wachten op het EMA.

Een tijdelijke gebruiksvergunning is slechts één jaar geldig en vereist dat de farmaceutische bedrijven aan specifieke verplichtingen voldoen, zoals lopende of nieuwe studies. Zodra uitgebreide gegevens over het product zijn verkregen, kan een standaardvergunning voor het in de handel brengen worden verleend. Dit betekent dat de fabrikant van het vaccin niet aansprakelijk kan worden gesteld voor letsel of overlijden ten gevolge van zijn vaccin, tenzij dit te wijten was aan een probleem met de kwaliteitscontrole.

 

 
De reden waarom voor de Pfizer mRNA Covid-19 injectie slechts een tijdelijke vergunning is verleend, is dat het zich nog steeds in klinische proeven bevindt die pas op 2 mei 2023 zullen worden afgerond. U kunt de officiële Clinical Trial Study Tracker voor de Pfizer-injectie op de site van de Amerikaanse National Library of Medicine hier bekijken.

 

 

Dit is de eerste keer dat mRNA-injecties ooit zijn toegelaten voor gebruik bij mensen (zie hier), en de bijwerkingen op lange termijn zijn niet bekend, wat betekent dat de miljoenen mensen over de hele wereld die de Pfizer Covid-19-injectie hebben gekregen, in wezen deelnemen aan een experiment.

 

 

Reden Nr. 6

Drie wetenschappelijke studies, uitgevoerd door de Britse regering, de Universiteit van Oxford en CDC, die in augustus werden gepubliceerd, hebben aangetoond dat de Covid-19 vaccins niet werken.

Nieuw onderzoek in verschillende settings toont aan dat de vermeende Delta Covid-19 variant, de nu dominante variant in het VK, zeer hoge virale ladingen produceert die even hoog zijn in de gevaccineerde populatie vergeleken met de niet-gevaccineerde populatie. Daaruit blijkt dat het vaccineren van individuen de verspreiding van de vermeende dominante Delta Covid-19-variant niet stopt of vertraagt.

 
CDC-studie

De CDC-studie (hier te vinden) richtte zich op 469 gevallen (positieve testen) onder inwoners van Massachusetts die gedurende een periode van twee weken openbare bijeenkomsten binnen en buiten bijwoonden. Uit de resultaten bleek dat 346 van de gevallen zich voordeden onder gevaccineerde inwoners en dat 74% van hen Covid-19-symptomen vertoonde, waarvan 1,2% in het ziekenhuis werd opgenomen. De overige 123 gevallen (positieve testen) kwamen echter voor onder de niet-gevaccineerde bevolking, waarbij slechts 1 persoon in het ziekenhuis werd opgenomen (0,8%).

 
Studie van de Universiteit van Oxford

De studie van de Oxford University (hier te vinden) onderzocht 900 ziekenhuismedewerkers in Vietnam die tussen maart en april 2021 waren gevaccineerd met de virale vector-injectie van Oxford/ AstraZeneca. Het voltallige ziekenhuispersoneel testte midden mei 2021 negatief op het Covid-19-virus, maar het eerste geval onder de gevaccineerde personeelsleden werd ontdekt op 11 juni.

Alle 900 personeelsleden van het ziekenhuis werden vervolgens opnieuw getest op het Covid-19-virus en er werden onmiddellijk 52 nieuwe gevallen vastgesteld, waardoor het ziekenhuis tot een lockdown werd gedwongen. In de daaropvolgende twee weken werden nog eens 16 gevallen vastgesteld.

Uit de studie bleek dat 76% van de Covid-19 positieve personeelsleden ademhalingssymptomen ontwikkelden, waarbij 3 personeelsleden longontsteking kregen en één personeelslid drie dagen zuurstoftherapie nodig had. De virale piekbelasting bij de volledig gevaccineerde besmette groep bleek 251 keer hoger te zijn dan de virale piekbelasting bij het personeel in maart-april 2020 toen zij niet waren gevaccineerd.

 
Onderzoek van het Britse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg

De studie van het Britse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg (hier te vinden) is een analyse van de lopende monitoring van SARS-CoV-2 onder de gehele bevolking in het Verenigd Koninkrijk en omvat metingen van de virale belasting onder de bevolking.

Uit de studie blijkt dat de virale belasting onder de gevaccineerde en de niet-gevaccineerde bevolking vrijwel gelijk is, en veel hoger dan vóór de invoering van de Covid-19-injectie werd vastgesteld. Uit de studie bleek ook dat de meerderheid van de gevallen onder de gevaccineerde bevolking symptomen vertoonde toen zij positief getest werden.

De auteurs van de studie concluderen dat de injectie van Pfizer en Oxford/ AstraZeneca niet langer werkzaam is tegen wat volgens hen de Delta Covid-19-variant is.

 

 

Reden nr. 7

Uit gegevens van Public Health England blijkt dat het merendeel van de Covid-19 sterfgevallen zich voordoet onder gevaccineerde mensen en dit suggereert dat de vaccins de ziekte verergeren.

Verschillende rapporten van het UK Health Security Agency Vaccine Surveillance geven een gedetailleerd overzicht van het aantal gevallen van Covid-19 per vaccinatiestatus in Engeland. De volgende grafiek toont het aantal ziekenhuisopnames per vaccinatiestatus over een periode van 16 weken van 16 aug. 21 tot 05 dec. 21.

 

 
Uit de grafiek blijkt dat tussen augustus en begin september de volledig gevaccineerde populatie de meerderheid van de Covid-19-gevallen voor zijn rekening nam. Tussen midden september en begin oktober veranderde dit echter in de niet-gevaccineerde populatie, die de meerderheid van de gevallen voor haar rekening nam. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat kinderen in september weer naar school gaan en worden “aangemoedigd” om regelmatig te testen.

Maar tussen 11 oktober en 5 december zijn de rollen weer omgedraaid, en is het de volledig gevaccineerde bevolking die de meerderheid van de Covid-19-gevallen in Engeland voor haar rekening heeft genomen.

Deze gegevens alleen al maken een einde aan de mythe dat het Covid-19-vaccin zal voorkomen dat kinderen besmet raken en Covid-19 verspreiden.

De volgende grafiek toont ziekenhuisopnames per vaccinatiestatus over een periode van 16 weken van 16 aug 21 tot 05 dec 21.

 

 
Tussen 16 aug. en 05 dec. was de niet-gevaccineerde bevolking goed voor 11.767 ziekenhuisopnames tegen Covid-19. De gevaccineerde populatie was echter verantwoordelijk voor bijna het dubbele, namelijk 19 730 ziekenhuisopnames, waarvan 18 406 onder de populatie die in 2/3 doses was gevaccineerd. Dit betekent dat 63% van de Covid-19 ziekenhuisopnames sinds augustus 2021 voor rekening komt van de gevaccineerde bevolking.

De volgende grafiek toont de sterfgevallen per vaccinatiestatus over een periode van 16 weken van 16 aug. 21 tot 05 dec. 21.

 

 
Tussen 16 aug 21 en 05 dec 21 waren er 3.070 Covid-19 sterfgevallen onder de niet-gevaccineerde bevolking in Engeland, vergeleken met 12.058 sterfgevallen onder de gevaccineerde bevolking in hetzelfde tijdsbestek. Dat is een verschil van 293%.

De volgende grafiek toont het sterftecijfer onder de niet-gevaccineerde bevolking en het sterftecijfer onder de gevaccineerde bevolking in 2/3 doses tussen 16 augustus en 05 december 21.

 

 
Het sterftecijfer wordt berekend door het aantal bekende sterfgevallen te delen door het aantal bekende gevallen onder de bevolking. Zoals uit het bovenstaande blijkt, bedraagt het sterftecijfer onder de niet-gevaccineerde bevolking slechts 0,2%, wat overeenkomt met het gemiddelde sterftecijfer in 2020 voordat de Covid-19-injectie bij de massa’s werd geïntroduceerd.

Het sterftecijfer onder de volledig gevaccineerde bevolking ligt echter veel hoger, namelijk op 0,8%. Volgens de officiële cijfers van de Britse regering hebben volledig gevaccineerde personen dus 4 keer/ 300% meer kans om te sterven bij blootstelling aan het Covid-19-virus.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de volgende officiële rapporten van de UK Health Security Agecy over het toezicht op vaccins.

COVID-19-vaccin surveillance rapport – Week 37 (bestrijkt Week 33-36)
COVID-19-vaccin surveillance rapport – Week 41 (bestrijkt Week 37-40)
COVID-19-vaccin surveillance rapport – Week 45 (bestrijkt Week 41-44)
COVID-19-vaccin surveillance rapport – Week 49 (bestrijkt Week 45-48)

 

 

Reden nr. 8

Alleen al in het VK waren er tot 1 september minstens 1,18 miljoen bijwerkingen van de Covid-19-vaccins.

Uit het tweeëndertigste verslag over bijwerkingen van de injecties met Covid-19 van Pfizer/ BioNTech, Oxford/ AstraZeneca en Moderna, die zijn gemeld bij het Yellow Card-systeem van de Britse toezichthouder voor geneesmiddelen (MHRA), blijkt dat er tussen 9 december 2020 en 1 september 2021 1.186.844 bijwerkingen zijn gemeld.

De rapporten voor elk beschikbaar vaccin zijn hier te vinden onder de rubriek analyseprint en omvatten bijwerkingen zoals blindheid, toevallen, beroertes, verlammingen, hartstilstand en vele andere ernstige aandoeningen. Vanaf 8 december 2021 zijn er nu meer dan 1,3 miljoen bijwerkingen geweest, waaronder 1.852 sterfgevallen.

De Pfizer mRNA-injecties hebben tot 1 september 2021 ten minste 107 volledig verlamde mensen en een aantal andere mensen gedeeltelijk verlamd achtergelaten. De MHRA stelt echter dat naar schatting 10% van de bijwerkingen daadwerkelijk wordt gemeld bij het Yellow Card-systeem (het bijwerkingen-registratiesysteem in UK), wat betekent dat het werkelijke aantal bijwerkingen enorm veel hoger ligt.
 

 

 

Reden nr. 9

Er zijn in 8 maanden meer sterfgevallen als gevolg van de Covid-19-injecties, dan als gevolg van alle andere beschikbare vaccins bij elkaar sinds het jaar 2001

De Britse toezichthouder voor geneesmiddelen heeft gereageerd op een WOB-verzoek om informatie (hier te vinden) waarin werd gevraagd hoeveel sterfgevallen er in de afgelopen 20 jaar zijn geweest als gevolg van alle vaccins. Uit hun antwoord bleek dat er in slechts acht maanden tijd vier keer zoveel sterfgevallen zijn geweest als gevolg van de Covid-19-injecties.

Het verzoek werd gedaan via e-mail aan de Medicine and Healthcare product Regulatory Agency (MHRA) op 6 augustus 2021. En in antwoord op de gestelde vraag over het aantal sterfgevallen als gevolg van alle andere vaccins in de afgelopen twintig jaar, onthulde de MHRA dat zij in totaal 404 gemelde bijwerkingen van alle beschikbare vaccins (met uitzondering van de Covid-19 injecties) hadden ontvangen die in verband werden gebracht met een dodelijke afloop tussen 1 januari 2001 en 25 augustus 2021 – een tijdsbestek van 20 jaar en 8 maanden.

 

 
Volgens het MHRA Yellow Card Report (zie hier – onder elke sectie van de analyseprint) zijn er echter 1.632 sterfgevallen gemeld als bijwerkingen van de Covid-19-vaccins van 9 december 2020 tot 1 september 2021. Dit omvat 16 sterfgevallen als gevolg van de Moderna-prik, 24 sterfgevallen waarbij het merk vaccin niet was gespecificeerd, 1.064 sterfgevallen als gevolg van het AstraZeneca-vaccin, en 524 sterfgevallen als gevolg van de Pfizer mRNA-injectie.

 

 

 

Reden nr. 10

Het risico op Myocarditis (hartontsteking) bij kinderen als gevolg van het Pfizer-vaccin

Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, en pericarditis is een ontsteking van de beschermende zakjes rondom het hart. Beide aandoeningen zijn ernstig omdat de hartspier niet kan regenereren, en beide aandoeningen zijn officieel toegevoegd aan de bijsluiters van de Pfizer-prik en Moderna-prik door de MHRA (zie hier).

 

 
Myocarditis en pericarditis komen zeer zelden voor in de (ongevaccineerde) bevolking. Men schat dat er in het VK ongeveer 6 nieuwe gevallen van myocarditis per 100.000 patiënten per jaar zijn en ongeveer 10 nieuwe gevallen van pericarditis per 100.000 patiënten per jaar.

De MHRA heeft een grondig onderzoek ingesteld naar zowel Britse als internationale meldingen van myocarditis en pericarditis na vaccinatie tegen Covid-19 vanwege een recente toename van de meldingen van deze aandoeningen, met name met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, met een consistent patroon dat die vaker voorkomen bij jonge mannen.

Uit een wetenschappelijke studie, gepubliceerd op het JAMA-netwerk, is ook gebleken dat de incidentie van myocarditis bij gevaccineerde personen ten minste het dubbele is van wat de gezondheidsautoriteiten beweren.

 

 
De nieuwe JAMA-studie (hier te vinden) vertoonde een soortgelijk patroon als een CDC-studie (hier te vinden), zij het met een hogere incidentie van myocarditis en pericarditis na vaccinatie, wat wijst op onderrapportage van bijwerkingen van vaccinatie.

De onderzoekers berekenden dat het gemiddelde aantal gevallen van myocarditis of pericarditis per maand tijdens de pre-vaccinatieperiode van januari 2019 tot en met januari 2021 16,9 was, vergeleken met 27,3 tijdens de vaccinatieperiode van februari tot en met mei 2021. Het gemiddelde aantal gevallen van pericarditis tijdens dezelfde periodes was 49,1 en 78,8.

Dr. George Diaz, die de studie uitvoerde, vertelde Medscape dat “Onze studie resulteerde in hogere aantallen gevallen waarschijnlijk omdat we het EMR doorzochten, en ook omdat VAERS vereist dat artsen verdachte gevallen vrijwillig melden,” vertelde Diaz aan Medscape. Ook werden in de overheidsstatistieken pericarditis en myocarditis “op één hoop gegooid”.

 

 

Reden nr. 11

Kinderen zijn gestorven en sterven nog steeds als gevolg van de Covid-19-vaccins

Uit het VS Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dat hier kan worden opgezocht door de specifieke VAERS-ID in te voeren, blijkt dat in de VS verschillende kinderen zijn overleden na het Covid-19-vaccin, waarbij de meeste van hen een hartstilstand kregen.

Een 16-jarig meisje kreeg het Pfizer-vaccin op 19 maart 2021. Negen dagen later kreeg dezelfde vrouw thuis een hartstilstand. Op 30 maart 2021 was zij helaas overleden. Gevonden onder VAERS ID 1225942.

 
Een 15-jarig meisje kreeg een hartstilstand en belandde op de intensive care vier dagen na de Moderna mRNA-prik. Ook zij overleed helaas. Gevonden onder VAERS ID 1187918.

 
Een andere 15-jarige vrouw ontving haar tweede dosis van de Pfizer-prik op 6 juni 2021. Helaas overleed zij een dag later plotseling zonder reden. Gevonden onder VAERS ID 1383620.

 
Een 15-jarige man overleed door een onverklaarbare reden drieëntwintig dagen na het krijgen van de Pfizer-prik. Gevonden onder VAERS ID 1382906.

 
Dit zijn helaas maar een paar voorbeelden van sterfgevallen onder kinderen als gevolg van de Covid-19-vaccins in de VS.

 

 

Reden Nr. 12

Wie heeft er baat bij dat uw kind het Covid-19 vaccin krijgt?

Het zal u misschien verbazen te weten dat huisartsen reeds werden aangemoedigd om de volwassen bevolking te injecteren met het Covid-19 vaccin met een betaling van £12.58 voor elke toegediende dosis.

Het zal u dus misschien nog meer verbazen dat de huisartsen een extra betaling van £10 krijgen bovenop de £12,58 die reeds wordt aangeboden voor elke injectie die aan een kind in het Verenigd Koninkrijk wordt toegediend. Dit alles is gedocumenteerd in een officieel NHS-document dat hier te vinden is.

Volgens de laatste telling in 2020 zijn er in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 3.154.459 kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Dus huisartsen in het hele Verenigd Koninkrijk samen kunnen 142,45 miljoen pond verdienen als elk kind met een Covid-19-vaccin wordt geïnjecteerd.
 

 

Uit een verzoek om informatie (hier te vinden) waarop de MHRA in mei 2021 heeft geantwoord, blijkt dat de huidige subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation 3 miljoen dollar bedraagt en “een aantal projecten” dekt. De MHRA is de Britse toezichthouder op geneesmiddelen die de vergunning voor noodgebruik heeft verleend voor het mRNA-vaccin van Pfizer/ BioNTech om aan kinderen te worden toegediend.

Toevallig kocht de Bill & Melinda Gates Foundation al in 2002 aandelen in Pfizer (zie hier), en in september 2020 zorgde Bill Gates ervoor dat de waarde van zijn aandelen steeg door in een CNBC-interview aan de mainstream media aan te kondigen dat hij de Pfizer-vaccins beschouwde als de leider in de Covid-19 vaccin-wedloop.

“Het enige vaccin dat, als alles perfect zou verlopen, tegen eind oktober de licentie voor noodgebruik zou kunnen aanvragen, zou Pfizer zijn” – Bill Gates

De Bill & Melinda Gates Foundation kocht toevallig ook voor $ 55 miljoen aan aandelen in BioNTech (zie hier) in september 2019, vlak voordat de vermeende Covid-19 pandemie toesloeg.

Kunnen we er echt op vertrouwen dat de MHRA onpartijdig blijft wanneer haar belangrijkste financier de Bill & Melinda Gates Foundation is, die ook aandelen in Pfizer en BioNTech bezitten?

 

 

Reden nr. 13

Het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) heeft geweigerd het Pfizer-vaccin aan te bevelen voor kinderen van 12-15 jaar

Op 3 september 2021 kondigde het JCVI aan (zie hier) dat het NIET aanbeveelt om de Pfizer Covid-19 injectie aan te bieden aan alle kinderen boven de 12 jaar.

De beoordeling van het JCVI is dat de gezondheidsvoordelen van vaccinatie marginaal groter zijn dan de mogelijke bekende nadelen. De marge van de voordelen wordt echter te klein geacht om de universele vaccinatie van gezonde 12- tot 15-jarigen op dit moment te ondersteunen.

Het JCVI citeerde het volgende:

“Voor de overgrote meerderheid van de kinderen is de SARS-CoV-2-infectie a-symptomatisch of mild symptomatisch en verdwijnt zonder behandeling. Van de zeer weinige kinderen tussen 12 en 15 jaar die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, heeft de meerderheid onderliggende gezondheidsproblemen.

Sinds 1 april 2009 is de minister van Volksgezondheid in Engeland op grond van de Health Protection (Vaccination) Regulations 2009 verplicht ervoor te zorgen dat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de aanbevelingen van het JCVI worden uitgevoerd (zie hier – blz. 6).

Maar in een ongekende stap hebben de minister van Volksgezondheid en de regering besloten om het JCVI te omzeilen en het advies van de vier Chief Medical Officers (CMO’s) van het Verenigd Koninkrijk in te winnen.

In hun brief aan de regering (hier te vinden) verklaarden de Britse CMO’s dat zij hadden gekeken naar de voordelen en risico’s voor de volksgezondheid van wereldwijde vaccinatie in deze leeftijdsgroep om te bepalen of dit de risico-baten verhouding in beide richtingen zou verschuiven. Zij beweerden in hun brief dat “het belangrijkste in deze leeftijdsgroep het effect op het onderwijs was”.

Dit roept een aantal serieuze vragen op:

– Heeft Covid-19 de scholen gesloten? Het antwoord is natuurlijk nee. De scholen werden gesloten op grond van het regeringsbeleid.
– Moet iemand een medische behandeling ondergaan om deel te kunnen nemen aan de maatschappij of het onderwijs? Het antwoord is natuurlijk nee. In het geval van het Covid-19-vaccin moet die reden het voorkomen van infectie zijn, wat niet het geval is, of het voorkomen van ziekte, wat niet het geval is omdat kinderen zo weinig risico lopen om ernstig ziek te worden als gevolg van het Covid-19-vaccin.

De beslissing van Chris Whitty en zijn collega’s, de Chief Medical Officers, om de regering te adviseren dat de Covid-19-vaccins moeten worden aangeboden aan kinderen van 12 tot 15 jaar, was geen beslissing op basis van wetenschap, maar een politieke beslissing.

Dit zijn 13 redenen waarom kinderen van 5 tot 11 jaar het Covid-19-vaccin niet moeten krijgen, en elk van deze redenen is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens.

Nu is de keuze aan u, we hopen dat u de juiste maakt.

 

 
Bron originele artikel: https://dailyexpose.uk/2021/12/23/13-reasons-why-children-5-to-11-should-not-have-the-covid-vaccine/

 
Doneer aan The Exposé https://dailyexpose.uk/2022/01/01/january-fundraising-campaign/

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This