Aanbeveling om tijdelijke goedkeuring Covid-injecties om te zetten in standaard autorisatie – de bijwerkingen doen er verder niet toe?

door | 18 okt 2022 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Graag wil ik uw aandacht vestigen op het artikel: ‘EMA bericht standaard autorisatie Comirnaty en Spikevax’ dat is gepubliceerd op 10-10-22 op de website ‘www.onderzoekvaccins.nl. Droge feiten zetten dikke vraagtekens bij de integriteit van het European Medicins Agency. De auteur van het artikel, Freek Visser, plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de aanbeveling van het EMA.[1] Wat wordt er beoogd met de standaard autorisatie? Op welke studies en aannames is het gebaseerd? En vooral: het aantal meldingen met 1 of meer bijwerkingen na een COVID-19 vaccinatie in Europa in de periode van 1-1-2021 t/m 05-07-2022 opgelopen tot bijna twee miljoen!1 Waarom schenken de regelgevende instanties daar geen aandacht aan?
 

 

Infection Fatality Rate van Covid is 0,15%

 
Een studie gepubliceerd in ‘European Journal of Clinical Investigation’ op 19-1-2021 heeft de IFR (de kans om aan Covid te sterven als je het krijgt) wereldwijd vastgesteld op 0,15%.2 De studie is gedaan door John Ioannidis, een zeer gerenommeerde en zelfs door de WHO erkende wetenschapper. Van een gevaarlijke pandemie is geen sprake.

Ioannidis ging zelfs zover dat hij zijn excuses aanbiedt aan de kinderen wereldwijd voor het Covid-beleid. Zijn grootste fout, geeft hij toe, is dat hij heeft onderschat hoe groot de invloed van de media en politieke belangen is. “We moeten ervoor zorgen dat kinderen weer normale levens kunnen leiden”, zegt hij.
 


 

 

EMA

 
Helaas zijn er talloze aanwijzingen dat onze kinderen het nog zwaar gaan krijgen. Op 16 september 2022 heeft de EMA het nieuws naar buiten gebracht dat het aanbeveelt bij de Europese Commissie (EC) om de voorlopige goedkeuring van de COVID-19 vaccins Comirnaty (van Pfizer) en Spikevax (Moderna) om te zetten in een standaard goedkeuring om deze vaccins in Europa te mogen verhandelen.1

Er wordt gesuggereerd dat het slechts gaat om administratieve handeling. Er verandert immers volgens de EMA verder niets. Maar als er niets verandert wat is dan de noodzaak om de omzetting van een voorlopige in een standaard vergunning door te voeren? En waarom negeert de EMA de bijwerkingen en de sterfte van deze prik?

De auteur van het artikel ‘EMA bericht standaard autorisatie Comirnaty en Spikevax’ wijst erop dat er selectief gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke studies. Visser stelt:1

“Volgens het bericht zet de EMA deze stap omdat diverse studies positieve resultaten laten zien over de preventieve werking van de vaccins. Om welke studies het gaat wordt niet vermeld. Het is toch een kleine moeite om met een link daarnaar te verwijzen. Maar een glimp van die geruststellende data wordt ons hier niet gegund.
 
Ook geen woord over de ernstige bijwerkingen en overlijdensgevallen die zijn geregistreerd bij de EMA in EudraVigilance.
 
Verder wordt er expliciet op gewezen dat aan de formele verplichting is voldaan door het leveren van aanvullende data. Er is geen enkele verwijzing naar de inhoud, de kwaliteit, de omvang en de relevantie van die data. We weten dus niet tot welke inzichten dat heeft geleid anders waren daar zeker wel enkele woorden aan gewijd. Het hebben voldaan aan de verplichting lijkt van groter belang dan de inhoud waarmee aan die verplichting is voldaan.”

Het lijkt een kwestie te zijn van de “juiste wetenschap” en selectieve aannames om de voorwaarden voor een standaard goedkeuring af te vinken.
 

 

EMA – instituut met veel macht en weinig integriteit?

 
De EMA houdt toezicht op de ontwikkeling, evaluatie en veiligheid van geneesmiddelen inclusief vaccins. De EMA wordt daarbij ondersteund door de CHMP (Committee on Human Medicinal Products’) dat nu Committee for Medicinal Products for Human Use wordt genoemd. Nederland wordt daarin vertegenwoordigd door het CBG (Centraal Bureau Geneesmiddelen). De Nederlandse regering is vertegenwoordigd in de Europese Commissie (EC). De EC bekrachtigt de voorstellen van de EMA.1 En zo is het cirkeltje weer rond.

Visser wijst op de consequentie voor toekomstige vaccins in het geval de aanbeveling van het EMA om de tijdelijke goedkeuring om te zetten in een standaard goedkeuring in werking treedt.1
 

“De aanbeveling van de EMA heeft betrekking op alle bestaande en aankomende aangepaste Comirnaty- en Spikevax-vaccins. De onderbouwing, waarom dat ook op de nieuwe vaccin varianten van toepassing is, ontbreekt. Er is ook geen link naar de onderliggende documentatie.
 
Dit besluit zou wel eens onderdeel van een deal kunnen zijn tussen de EU/EMA en de farmaceuten Moderna en Pfizer. Voor het ontwikkelen van nieuwe varianten willen deze farmaceuten markt- en afzetzekerheid.
 
Door op de voorhand verzekerd te zijn van goedkeuring wordt het ook minder noodzakelijk om uitvoerig te testen. Dat is een kostenbesparing voor de farmaceuten. Of het sneller kunnen beschikken over nieuwe vaccins ten koste gaat van de veiligheid lijkt van latere zorg te zijn.”

Wordt het geen tijd voor kamervragen? Zouden journalisten niet eens goed uit moeten zoeken hoe het zit met de financiering van het EMA – en de burger hierover informeren?

 
Op de website van het EMA staat:3

“Voor 2022 bedraagt de totale begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 417,5 miljoen euro. Ongeveer 86% van de begroting van het Bureau is afkomstig uit vergoedingen en heffingen en 13% uit de bijdrage van de Europese Unie (EU) voor volksgezondheidskwesties en minder dan 1% uit andere bronnen.
 
Van de totale begroting in 2022
 
• wordt ongeveer 357,7 miljoen euro verwacht uit vergoedingen en heffingen voor regelgevingsdiensten;
• wordt ongeveer 55,2 miljoen euro aan inkomsten van de EU verwacht, voornamelijk ter ondersteuning van het beleid voor wees- en kindergeneesmiddelen, geavanceerde therapieën en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.”

Vergoedingen en heffingen voor “regelgevingsdiensten” zijn de rekeningen die de farmaceutische industrie betalen om de goedkeuring van het EMA te krijgen om hun medicijnen en vaccins op de markt te krijgen. Al in 2018 waarschuwde Dick Bijl in het Reformatorisch Dagblad over de belangenverstrengeling bij het EMA:4

“De fabrikanten betalen forse sommen om hun middelen geregistreerd te krijgen. Die bedragen vormen ruim driekwart van de inkomsten van de registratieautoriteiten. Die zijn daardoor financieel afhankelijk van de farmaceutische industrie.” ~ Dick Bijl

Inmiddels is die 75% kennelijk opgelopen tot 86% in 2022. En de “financiële afhankelijkheid” resulteert hoogstwaarschijnlijk in de standaard goedkeuring voor een gevaarlijk experiment dat allang beëindigd had moeten worden.

Een enkeling, zoals Freek Visser, heeft het in de gaten, en hopelijk gaat zijn goed onderbouwde informatie meerdere alternatieve media bereiken. De reguliere media, de overheid en de EU lijken niet geïnteresseerd te zijn in de overduidelijke belangenverstrengelingen van de EMA, noch in de enorme aantallen ernstige bijwerkingen en sterfgevallen. De bevolking moet kennelijk door schade en schande wijs worden?
 

 
Bronnen:

1. https://onderzoekvaccins.nl/ema-bericht-standaard-autorisatie-comirnaty-en-spikevax-16-09-2022/#EMA03-01
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13554
3. https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding
4. https://www.rd.nl/artikel/893229-dr-dick-bijl-eenzame-strijder-tegen-de-farma-maffia
 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.
 
Voor een uitgebreide versie van dit artikel ga naar: ‘EMA bericht standaard autorisatie Comirnaty en Spikevax’
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This