Aartsbisschop Carlo Vigano: Nieuwjaars verklaring met confronterende boodschap voor de wereld

door | 9 jan 2024 | COVID-19 ziekte

Na twee weken welverdiende rust pakken we de draad weer op met de nieuwjaarswens van Aartsbisschop Viganò, een belezen en moedige man die kennis heeft van de machten en krachten achter de schermen die de wereld besturen. Hij spreekt als een van de weinigen op zijn niveau over de misdadige plannen achter wat hij een “nep-pandemie” noemt, en over de gevaren van de prik. Hij is er duidelijk over dat het kwaad “ook de kerk en in het bijzonder de Heilige Stoel geïnfiltreerd heeft”.
 
Carlo Maria Viganò is een voormalig Italiaans diplomaat van de Heilige Stoel. Paus Benedictus XVI benoemde hem op 16 juli 2009 tot secretaris-generaal van de pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad,

Viganò is een uitgesproken tegenstander van paus Franciscus die hij ziet als een ketter en de antichrist. Hij stelt dat paus Franciscus kort nadat hij in maart 2013 als paus was aangetreden, sancties die door zijn voorganger paus Benedictus aan kardinaal McCarrick wegens misbuik opgelegd waren, heeft verzacht.

Op 4 april 1989 werd Viganò aangesteld als permanente waarnemer bij de Raad van Europa in Straatsburg.

De woorden van Aartsbisschop Carlo Viganò hebben veel invloed binnen en buiten de Katholieke gemeenschap. De onderstaande Nieuwjaarstoespraak gaf hij tijdens een zoom bijeenkomst van Artsen voor Covid Ethics International. Hij ziet kans om heel beknopt het grotere plaatje duidelijk te maken. Het transcript staat onder de video.
 
 

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò op 3 januari 2024

Het transcript van de toespraak van Carlo Viganò staat onder de video.
 


 

Transcript van de verklaring tijdens de bijeenkomst van Artsen voor Covid Ethics International aan de artsen en aan de wereld

 

De afgelopen vier jaar zijn we getuige geweest van de uitvoering van een misdadig plan van wereldontvolking, bewerkstelligd door het creëren van een valse pandemie en het opleggen van haar nepvaccin, waarvan u nu weet dat het een biologisch massavernietigingswapen is, ontworpen met het doel om het immuunsysteem van de hele bevolking te vernietigen, door het veroorzaken van onvruchtbaarheid en het ontstaan van dodelijke ziekten.

Veel van onze vrienden en kennissen zijn gestorven of ernstig beschadigd door de bijwerkingen van deze experimentele gen-serums. Velen hebben te laat ontdekt dat ze het slachtoffer zijn geworden van een globaal plan met één script en één richting.
Nog ernstiger is dat er aan dit nieuwe Malthusiaanse project van massale uitroeiing, de wil is toegevoegd om ieder van ons te controleren door middel van grafeenoxide nanostructuren. Dit is ons al enige tijd aangekondigd door diegenen in de Wereldgezondheidsorganisatie en het World Economic Forum die het hebben bedacht en uitgevoerd.

De heersers van de westerse staten, gegijzeld door Bill Gates en Klaus Schwab, zijn medeplichtig geworden aan deze misdaad. Zij hebben hun kwaadaardigheid en voorbedachte rade laten zien door hun gedrag waaronder het vervalsen van gegevens over vermeende infecties, het vervalsen van statistische gegevens om sterfte en nadelige effecten toe te schrijven aan covid-19 maar niet aan de gen-serums, het verbieden van effectieve behandelingen en het opleggen van schadelijke protocollen zonder wetenschappelijke basis, het verbieden van autopsies en het verhinderen van nauwkeurige rapporten aan de autoriteiten.

In deze aanval, ongekend in de geschiedenis van de mensheid, zijn we getuige geweest van de medeplichtigheid van alle nationale en internationale instellingen, de hele medische wereld en de media.

Er is een social engineering-operatie uitgevoerd om de consensus te manipuleren door middel van terreurdreigingen, chantage en de schending van de meest heilige grondrechten van burgers.

De rechterlijke macht heeft gezwegen.

De strijdkrachten hebben de andere kant opgekeken.

De leraren en priesters hebben ijverig meegewerkt.

We weten heel goed wie de daders zijn van deze misdaad tegen God en de mensheid.

Natuurlijk hebben de internationale farmaceutische bedrijven buitenproportioneel geprofiteerd van de massale vaccinatie en ze zijn nu bereid om nog meer miljarden dollars te vergaren uit de behoefte aan behandelingen tegen de turbokankers die hun serums hebben veroorzaakt. Degenen die met het vaccin leuren en profiteren van het toedienen van dit gif aan zwangere vrouwen, kinderen en ouderen, hebben de zelfbenoemde experts gefinancierd en hen betaald om valse werkzaamheid en veiligheid te propaganderen via de reguliere media.

Multinationals hebben geprofiteerd en door de blokkades hebben ze de plaats ingenomen van kleine bedrijven, restaurants en plaatselijke winkels.

Energieleveranciers hebben geprofiteerd en profiteren nog steeds van de crisis die het systeem heeft veroorzaakt. Ze hebben enorme winsten gemaakt door de verhoogde kosten van elektriciteit en gas waardoor bedrijven gedwongen zijn om hun prijzen te verhogen of te sluiten.

Degenen die profiteerden van de beperkingen om thuis te werken, degenen die maskers verkochten die niet alleen nutteloos maar zelfs schadelijk waren, degenen die plexiglas barrières en handontsmettingsmiddelen leverden, en degenen die de koortsmeting op openbare plaatsen beheren, hebben ook hun deel van de winst gepakt.

Velen van hen, die heel goed begrepen wat er gebeurde, maar gaven er de voorkeur aan te zwijgen om de kans om geld te verdienen aan de levens en de gezondheid van de rest van ons niet te missen.

Maar niet alleen geld is het motief voor deze misdaad. Achter de motivatie van velen zit de wil tot macht van de subversieve Davos-elite, die de Nieuwe Wereldorde wil vestigen.

De psychologische pandemie is een dekmantel voor de aanval die ze nu plegen op de economie, het sociale weefsel en zelfs het leven zelf van de mensheid.

15 minuten steden, digitale identiteit, het genereren van verarming en de vernietiging van landbouw en veeteelt dienen allemaal hetzelfde doel dat staat vermeld in de agenda 2030 en het grote reset-project van de Rockefeller Foundation.

De oorlogen in Oekraïne en Palestina hebben ook hetzelfde doel, het destabiliseren van de internationale orde, het creëren van een permanente crisis en het aanwakkeren van conflicten die individuele naties zullen verarmen en de globalistische Leviathan zullen voeden.

De olievelden van Gaza zijn een verleidelijk doelwit voor degenen die zich deze willen toe-eigenen om Europa en de Verenigde Staten te chanteren, vooral wanneer dezelfde mensen een krankzinnig energiebeleid opleggen in naam van een valse klimaatnoodtoestand.

Vandaag hebben de daders van deze misdaden een naam en een gezicht, hun handlangers in overheidsinstellingen maken zich schuldig aan hoogverraad en zeer ernstige misdaden.

Ze komen allemaal van het World Economic Forum en waren studenten van zijn programma genaamd Young Global Leaders for Tomorrow.

Anderen zoals George Soros steunden hen door middel van filantropische stichtingen die sociale onrust, burgeroorlogen en kleurenrevoluties over de hele wereld aanwakkeren.

Deze wereldwijde staatsgreep moet worden veroordeeld en de verantwoordelijken moeten worden berecht door een internationaal gerechtshof.

Maar bovenal is het noodzakelijk dat we allemaal begrijpen dat deze totale oorlog tegen de mensheid niet alleen wordt ingegeven door hun zucht naar rijkdom en macht, maar vooral door een religieus motief, een theologische reden.

Deze reden is de haat van Satan: haat tegen God, haat tegen Gods schepping en haat tegen de mens die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God.

Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros en hun honderden dienaren die ze chanteren in de regering haten allemaal God en ze haten het leven, dat alleen God kan geven.

Ze haten liefde, die alleen van God komt.

Ze haten vrede, die alleen kan heersen waar Christus heerst.

Zoals Tucker Carson een paar dagen geleden zei, hebben we te maken met mensen die Satan en de demonen van de hel dienen. Net zoals de normale mensen God aanbidden en dienen.

Dit is een strijd waarin lichaam en ziel, materie en geest, door mensen en geestelijke machten dodelijk worden aangevallen. Maar laten we niet vergeten dat als onze vijand de hulp van helse geesten inroept, wij de Here God van alle legers aan onze zijde hebben, Dominus Deus over en alle engelen- en heiligenlegers is oneindig veel machtiger.

God is almachtig. Laten we dat nooit vergeten. Hij is vader. Hij laat zijn kinderen niet in de steek in tijden van misdaad.

En daarom spoor ik jullie aan, beste vrienden, om deze strijd te voeren met de geestelijke wapens die God jullie ter beschikking stelt: gebed, vertrouwen in de Heer en het besef dat deze vijand niet verslagen zal worden waar hij het meest georganiseerd en angstaanjagend is, maar door hem te treffen waar hij zwak is.

Deze zwakheid komt voort uit zijn corruptie, uit zijn dienstbaarheid aan het kwaad uit de (tol) van alle zonden die het heeft begaan en nog steeds begaat: zonden tegen Gods kleine kinderen.

Omdat de mannen en vrouwen die zich in deze vier jaar hebben onderworpen aan het verduren van opsluitingen, schending van hun rechten, beroving van hun baan en sociale segregatie, niet bereid zijn om de misdaden te tolereren die dit vervloekte netwerk van perverselingen en pedofielen begaat tegen kinderen.

Breng daarom het netwerk van medeplichtigheid en misdaden van politici, bankiers, acteurs, journalisten, prelaten en beroemde mensen aan het licht en stel ze moedig aan de kaak.En het hele kasteel van leugens en bedrog dat ze hebben uitgebroed zal instorten en het hele Globalistische plan, de woke ideologie, de gendertheorie, de nep klimaatnoodsituatie en fraude en digitale valuta met zich meeslepen.

“Simul staben, simul caden” zegt de Latijnse spreuk: “zoals ze samen staan, zo zullen ze ook samen instorten”.

Blijf daarom sterk onder de banier van Christus en in het leger van God, die almachtig is en die het kruis heeft gewonnen, de wereld al heeft gewonnen die nu zijn laatste stadia ingaat.

Verzamel je rond de Heer, roep Zijn heilige naam aan en dit zal een impuls geven aan jullie strijd. Denk aan de woorden van Sint Paulus: “Ik kan alle dingen doen door hem die mij kracht geeft”.

Moge God u allen zegenen.
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This