Belangenverstrengelingen: “Onafhankelijke” adviseur voor evaluatie van veiligheid van Pfizer-vaccins werkte daarvoor als betaald adviseur bij Pfizer

door | 18 jan 2023 | COVID-19 vaccin

Het onderstaande artikel verscheen eerder bij Childrens Health Defense. Het gaat over belangenverstrengelingen. Een schokkende realiteit die zich voordoet bij “onafhankelijke toezichthouders” wat betreft de veiligheid en goedkeuring van vaccins. Zowel bij de kindervaccins die wereldwijd worden toegediend aan baby’s en jonge kinderen, als bij de Covid-injecties. Het komt niet vaak zo duidelijk aan het licht als tijdens de ondervragingen in de onderstaande rechtszaak.
 
 

Belangenverstrengelingen

 
Een lid van een zogenaamd onafhankelijk comité voor gegevenscontrole, belast met het garanderen van de veiligheid en doeltreffendheid van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin, werkte daarvoor als een betaalde consultant en adviseur van Pfizer.

De overduidelijke belangenverstrengeling van Dr. Kathryn Edwards werd onthuld tijdens een recente aflevering van “The Highwire with Del Bigtree“. Bigtree, een onafhankelijke journalist en oprichter van Informed Consent Action Network (ICAN), interviewde Aaron Siri, de hoofd-advocaat van ICAN.

Siri, gesteund door ICAN, heeft Edwards ondervraagd tijdens ‘Hazlehurst tegen Hays‘, de eerste vaccin-gerelateerde autisme-zaak die ooit een jury bereikte in de VS.

Edwards diende als getuige-deskundige in de Hazlehurst zaak voor één van de verdachten, een medische kliniek in Tennessee die in 2001 verschillende kindervaccins toediende aan Yates Hazlehurst. Ze getuigde dat de vaccins die Hazlehurst kreeg “niet relevant of belangrijk waren” voor de latere ontwikkeling van autisme bij Hazlehurst.

Afschriften van de rechtbank die door The Defender zijn bekeken onthullen dat Edwards’ belangenverstrengeling met Pfizer slechts één van de vele was die in haar getuigenis en kruisverhoor naar voren kwamen.

De transcripties onthullen dat Edwards soms zitting had in overheidscommissies die de veiligheid van vaccins evalueerden, terwijl ze tegelijkertijd banden onderhield met vaccin-fabrikanten wier producten werden geëvalueerd.

Een beoordeling van de getuigenis die Edwards in augustus 2020 aflegde, en haar kruisverhoor door Siri in januari 2022 onthult ook meerdere gevallen waarin Edwards blijkbaar werd gecoacht door anderen terwijl haar getuigenis aan de gang was. Edwards ontkende dat ze werd gecoacht, zelfs toen ondersteunend bewijs werd gepresenteerd.
 
Samen met de eerdere duidelijke belangenconflicten van Edwards – waarvan vele betrekking hebben op haar gelijktijdige samenwerking met vaccin-fabrikanten en met instanties die kandidaat vaccins evalueren – roepen de rechtbanktranscripties vragen op over de onpartijdigheid in bredere zin van theoretisch “onafhankelijke” commissies die de veiligheid van vaccins evalueren.

Als onderdeel van dit onderzoek bekeek The Defender video’s en transcripten van Edwards’ getuigenverklaring en kruisverhoor, en kopieën van haar curriculum vitae (CV) van 2014 en 2019, en andere documentatie die relevant is voor haar medische en professionele achtergrond.
 
 

Wie is Kathryn Edwards?

 
Edwards wordt gezien als een wereldberoemde vaccinoloog, gediplomeerd in kindergeneeskunde en pediatrische infectieziekten, die sinds 1980 hoogleraar is aan de Vanderbilt University in Nashville, Tennessee – het jaar waarin ze ook toetrad tot het Vaccine Research Program van de instelling, dat ze eerder al leidde en waarvan ze nog steeds lid is.

Volgens een van haar biografieën op de website van Vanderbilt is Edwards hoogleraar kindergeneeskunde in de divisie infectieziekten aan de Vanderbilt University School of Medicine, waar zij ook vice-voorzitter is voor klinisch onderzoek.
 
Naast haar band met Vanderbilt is Edwards eveneens hoofdonderzoeker van het Clinical Immunization Safety Assessment Network van het Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) .

In een andere universitaire biografie voor Edwards staat dat zij “momenteel samenwerkt met het CDC om bijwerkingen na vaccinatie te onderzoeken”.

In Edwards’ eigen woorden tijdens haar kruisverhoor in 2022 zei ze dat ze:

“..studies over vaccins heeft geleid en georganiseerd en uitgevoerd. Sommige van die studies zijn de eerste keren dat die vaccins bij mensen worden gebruikt en ik heb vaccins en hun veiligheid bestudeerd. Ik blijf samenwerken met het CDC bij de veiligheidsbeoordeling van vaccins en werk aan onderzoek om ervoor te zorgen dat de vaccins veilig en effectief zijn.”

In een andere biografie van Vanderbilt staat dat Edwards contracten heeft ontvangen van het CDC en de National Institutes of Health (NIH), en zitting heeft gehad in verschillende commissies van het CDC, NIH, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Infectious Diseases Society of America.

Edwards’ deelname aan WHO-gerelateerde activiteiten omvat een adviserende rol in 2007 bij de evaluatie van pandemische griepvaccins, een niet nader omschreven adviserende rol in 1999 en het voorzitten van een bijeenkomst in 1997 over maternale en neonatale pneumokokken-vaccins, volgens een openbaar beschikbare versie van 2014 van Edwards’ CV.

Hetzelfde CV geeft aan dat Edwards tussen 1991 en 1995 lid was van het Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) van de CDC, en dat zij tussen 1996 en 2000 lid was van het Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) van de U.S. Food and Drug Administration (FDA).

De getuigenis van Edwards tijdens haar getuigenverklaring in 2020 bevestigde het bovenstaande, plus een tweede ambtstermijn in het VRBPAC van 2016 tot 2018. Volgens de getuigenis van Edwards in 2022 is ACIP “een groep niet-gouvernementele deskundigen op het gebied van vaccins tegen infectieziekten, en de gezondheid van volwassenen en kinderen die het CDC adviseren over het vaccinatiebeleid.”

Volgens de FDA beoordeelt en evalueert het VRBPAC “gegevens over de veiligheid, de effectiviteit en het juiste gebruik van vaccins en verwante biologische producten die bedoeld zijn voor gebruik bij de preventie, behandeling of diagnose van ziekten bij de mens.”

Edwards’ CV van 2014 toont ook eerdere ervaring in het uitvoerend comité van de American Academy of Pediatrics van de sectie Infectieziekten en het Comité Infectieziekten, voorafgaand lidmaatschap van het Vaccin Prioriteiten Comité van de National Academy of Science en voormalig lidmaatschap van de raad van de American Pediatric Society.

Edwards is ook een van de redacteuren van “Plotkin’s Vaccines,” algemeen beschouwd als een van de belangrijkste medische schoolboeken over vaccins – die Bill Gates beschreef als “een onmisbare gids voor de verbetering van het welzijn van onze wereld”.

Edwards is co-auteur van de “COVID-19: Vaccins sectie of UpToDate“, een online medische bron.

Edwards zat ook in de redactie van talrijke gerenommeerde medische tijdschriften, waaronder het New England Journal of Medicine (NEJM), Clinical and Vaccine Immunology en Clinical Infectious Diseases.
 
 

Edwards’ belangenverstrengeling selectief – of met tegenzin – openbaar gemaakt

 
Edwards’online biografieën beschrijven haar vele academische en overheidsbetrekkingen – maar opvallend afwezig in deze biografieën zijn details over haar banden met farmaceutische bedrijven en vaccin-producenten.

De biografieën van Edwards’ Vanderbilt University Medical School en Infectious Diseases Clinical Research Consortium (IDCRC) richten zich op haar eerdere leiding van door de overheid gefinancierde studies en haar eerdere advieswerk bij overheidsinstanties en de WHO.

Alleen de biografie van het IDCRC vermeldt vluchtig de eerdere deelname van Edwards aan “door de industrie gefinancierde vaccin- en surveillance-activiteiten”, zonder verdere details te verstrekken.

Haar CV van 2014 vermeldt haar deelname aan studies die zijn gefinancierd door Novartis, GlaxoSmithKline en andere Big Pharma bedrijven, maar deze banden worden niet expliciet vermeld.

Tijdens haar getuigenverklaring in 2020 ontkende Edwards ten stelligste alle belangenconflicten in het heden of het verleden. Ze verklaarde bijvoorbeeld dat toen ze lid was van de VRBPAC, “het absoluut noodzakelijk was dat ik geen conflicten had, en ik had geen conflicten.”

Die beweringen stortten echter in bij nader onderzoek in 2020 en 2022.

Bepaalde tijdschriftpublicaties en academische activiteiten waarmee Edwards in verband is gebracht, onthullen meerdere belangenconflicten, hoewel ze geen volledig beeld geven van de omvang van die conflicten.

Bijvoorbeeld, “Proposals to Accelerate Novel Vaccine Development for Children”, een artikel dat Edwards in december 2021 mede schreef voor Pediatrics, een tijdschrift gepubliceerd door de American Academy of Pediatrics, vermeldt onder het hoofdstuk “financiële openbaarmaking”:

“Kathryn Edwards heeft subsidie ontvangen van de NIH en Centers for Disease Control and Prevention en is adviseur van Bionet en IBM. Ze is ook lid van de Data Safety and Monitoring Board voor Sanofi, X-4 Pharma, Seqirus, Moderna, Pfizer, Merck en Roche.”

Vergelijkbare affiliaties staan vermeld in de “sprekers info” als onderdeel van het online programma voor de conferentie van de Pediatric Academic Societies (PAS) in april 2022, waar Edwards een presentatie gaf. Het programma vermeldde echter haar rol voor bedrijven als Pfizer en Moderna als “adviescommissie”.

De meeste andere online biografieën voor Edwards vermelden dergelijke Big Pharma affiliaties echter niet – evenmin als ten minste enkele van de wetenschappelijke presentaties die Edwards in de afgelopen jaren heeft gegeven.

Siri legde deze discrepanties bloot toen hij Edwards in 2020 ondervroeg. Hij wees er bijvoorbeeld op dat in een ACIP-presentatie van juli 2020 over veiligheidsoverwegingen van het COVID-19 vaccin , Edwards haar actieve banden met bedrijven zoals Pfizer en Moderna niet onthulde, en dat deze informatie ook ontbreekt in haar CV.

Deze banden met Pfizer en andere geneesmiddelenproducenten werden een van de belangrijkste aandachtspunten van haar getuigenverklaring in 2020 en kruisverhoor in 2022.
 

 

Evalueren van de ‘veiligheid’ van Pfizer’s COVID vaccin – terwijl ze betaald wordt door Pfizer

 
Om Edwards’ belangenconflicten met betrekking tot geneesmiddelen-bedrijven te begrijpen, is het belangrijk om de rol te begrijpen van entiteiten die bekend staan als Data Monitoring Committees (DMC’s), die ook wel Data and Safety Monitoring Boards (DSMB’s) worden genoemd.

Een presentatie van 25 april 2022 over Pfizer’s COVID-19 vaccin proeven, “Does It Work – and – Is It Safe?” – die Edwards mede presenteerde op de Johns Hopkins Division of Infectious Diseases, gaf een toelichting op de rol van dergelijke commissies:

“DMC’s worden beschouwd als ‘rentmeester’ van de proef. Het bestuur heeft verantwoordelijkheden om de veiligheid en werkzaamheid te bewaken en de geldigheid van de resultaten te waarborgen.”
 
“De leden van het bestuur zijn onafhankelijk, worden per uur betaald en worden uitgebreid gescreend op belangenconflicten.”
 
“Niet-geblindeerde gegevens zijn ‘Firewalled’ voor het studieteam.”

 
Arts met vraagtekens en een laptopDe presentatie stelt verder dat de samenstelling van een DMC “de disciplines en specialismen moet weerspiegelen die nodig zijn om de gegevens te interpreteren en de veiligheid van de deelnemers te evalueren,” en dat zij doorgaans bestaan uit drie tot zeven leden, afhankelijk van “de fase van het onderzoek, het scala aan medische kwesties, de complexiteit van de opzet en analyse, en het potentiële risiconiveau.”

Volgens de presentatie van 2022 april zijn dit de commissies die aanbevelingen kunnen doen aan het farmaceutische bedrijf voor de studie in kwestie, waaronder het voortzetten, wijzigen of stoppen van de studie(s), of het onthouden van een definitieve aanbeveling totdat meer gegevens zijn verstrekt.

Een intern Pfizer document, gedateerd 4 november 2020, en vrijgegeven aan het publiek als gevolg van het succesvolle Freedom of Information Act (FOIA – WOB-verzoek) verzoek ingediend door Public Health and Medical Professionals for Transparency, schetste de rol van de DMC tijdens de Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin proeven als volgt:

“Deze External Data Monitoring Committee (E-DMC) (hierna ‘de commissie’ genoemd) is een enkele, externe, onafhankelijke, deskundige adviesgroep die is opgericht om toezicht te houden op de gegevens betreffende veiligheid en werkzaamheid van het BNT162-vaccinatieprogramma.”
 
“De voornaamste beweegreden voor de oprichting van de commissie is ervoor te zorgen dat er passende externe garanties zijn om de veiligheid van de proefpersonen te helpen waarborgen en de wetenschappelijke nauwkeurigheid en studie-integriteit te handhaven terwijl het onderzoek loopt.”

Hetzelfde document, en de Johns Hopkins presentatie van april 2022, merken op dat Edwards een van de vijf (later uitgebreid tot zeven) leden was van de “onafhankelijke” DMC voor het BNT162 vaccinatie-programma dat resulteerde in de ontwikkeling van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin.

In zijn kruisverhoor van 2022 tegen Edwards stelde Siri de kwestie van Edwards’ gelijktijdige deelname aan de DMC voor het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin aan de orde:

Siri: “En is het niet zo dat u ook adviseur bent geweest van Pfizer?”
 
Edwards: “Ja meneer. Ik ben adviseur geweest van Pfizer en ik heb zeer, zeer nauw samengewerkt met Pfizer, in het bijzonder met hun COVID-vaccins en ik heb veel reacties en bijwerkingen daarvan doorgenomen. Dus ja, ik werk en word betaald door Pfizer voor mijn beoordeling van de veiligheid van vaccins.”
 
Siri: “U maakt deel uit van de Data Safety Monitoring Board voor Pfizer?”
 
Edwards: “Dat klopt.”
 
Siri: “[Voor het] COVID-vaccin, bedoelde u dat toen u dat zei?”
 
Edwards: “Dat is correct. […]”
 
Siri: “En dat wordt verondersteld een onafhankelijke data safety monitor board te zijn, correct?”
 
Edwards: “Het is een onafhankelijke data safety monitoring board.”
 
Siri: “Dat is de raad waarop wij allen in Amerika hopen en vertrouwen, die onafhankelijk ervoor zal zorgen dat de veiligheid goed wordt beoordeeld terwijl de klinische proef voor dat Pfizer COVID-19 vaccin loopt, correct?”
 
Edwards: “Dat is waar. En laat me u vertellen dat we heel hard hebben gewerkt om dit te doorlopen en heel, heel hard werken om dat inderdaad zo uitgebreid mogelijk te doen.”
 
Siri: “En omdat het verondersteld wordt onafhankelijk te zijn, is het cruciaal dat de leden van die onafhankelijke data safety monitor board in feite onafhankelijk zijn van het farmaceutische bedrijf. Dit product wordt geëvalueerd, correct?”
 
Edwards: “Dat klopt.”
 
Siri: “Is het niet zo dat u direct voordat u lid werd van de Independent Data Safety Monitor board van het Pfizer COVID-19 vaccin, adviseur was van Pfizer?”
 
Edwards: “Pfizer betaalt mij om de veiligheid van hun vaccins te evalueren omdat ik een expert ben. Dus ik krijg betaald om het werk te doen dat ik heb gedaan, maar ik heb het werk gewetensvol en uitgebreid gedaan.”
 
Siri: “Mijn vraag was, voordat u lid werd van de Independent Data Safety Monitor board voor het Pfizer COVID-19 vaccin, is het niet zo dat u, voordat u die onafhankelijke positie bekleedde, een adviseur van Pfizer was?”
 
Edwards: “Ja meneer. Maar ik denk dat wat u veronderstelt is dat omdat ik een adviseur ben geweest, mij aan hun kant maakt of doet staan, of dat ik ga zeggen wat zij willen dat ik zeg Dat is niet en is nooit een deel van mijn wezen geweest. Ik zeg wat ik geloof op basis van mijn expertise.”
 
Siri: “U denkt niet dat financiële prikkels het oordeel van mensen kunnen beïnvloeden?”
 
Edwards: “Het beïnvloedt mijn oordeel niet, meneer.”
 
Siri: “Waarom de moeite nemen om een onafhankelijke data safety monitor board te hebben? Waarom zet Pfizer er niet gewoon een paar van zijn werknemers in?”
 
Edwards: “Omdat we onafhankelijk zijn … we zijn onafhankelijk van Pfizer in deze beoordeling.”

 
Later in dezelfde uitwisseling, merkte Siri op dat op hetzelfde moment dat Edwards in CDC en FDA comités zat die aanbevelingen deden voor vaccinvergunningen, zij “relaties onderhield met een aantal farmaceutische bedrijven” waarvan de producten werden overwogen door die comités.

De DMC van Pfizer, waarin Edwards zitting had, lijkt talrijke ernstige bijwerkingen, waaronder sterfgevallen, die zich voordeden tijdens de proeven met het Pfizer-BioNTech-vaccin, over het hoofd te hebben gezien.
 
Hoewel de FDA in februari 2022 ervoor koos om de goedkeuring van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin voor kinderen jonger dan 5 jaar uit te stellen, stelde de Johns Hopkins presentatie van april 2022: “De DMC vond geen veiligheidsprobleem en adviseerde na beoordeling van de gegevens om door te gaan met een 3-shot serie (inclusief het stimuleren van de in aanmerking komende kinderen die al waren ingeschreven in de studie).”

Dezelfde presentatie beweerde ook dat het vaccin van Pfizer-BioNTech “hoge werkzaamheid” vertoonde voor kinderen van 5-11 jaar en “Effectieve neutralisatie van SARS-CoV-2 Omicron met drie doses BNT162b2”, het kandidaat-vaccin dat een vergunning voor noodgebruik kreeg, en “Vergelijkbare neutralisatie-activiteit tegen BA.1 en BA.2 met drie doses BNT162b2”.

Het vrijgeven van de Pfizer-documenten in opdracht van de FOIA(Freedom of information of te wel WOB-verzoek), samen met het inhuren door Pfizer van extra personeel om schadeclaims in verband met het COVID-19 vaccin te verwerken, onthulde later het optreden van ernstige bijwerkingen, waaronder sterfgevallen, bij deelnemers aan het onderzoek.

Bovendien heeft klokkenluider Brook Jackson, die eerder werkte voor Ventavia – waar enkele van de Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccinproeven plaatsvonden – aan The BMJ een cache van interne bedrijfsdocumenten, foto’s en opnames verstrekt die vermeende wandaden door Ventavia belichten.

Jackson heeft sindsdien een rechtszaak aangespannen waarin zij beweert dat Pfizer en anderen “opzettelijk cruciale informatie hebben achtergehouden … die de veiligheid en werkzaamheid van hun vaccin in twijfel trekt”.

Edwards’ rol in de DMC werd erkend in een NEJM-artikel van november 2021, waarin werd gesteld: “De hierin gerapporteerde gegevens ondersteunen de vaccinatie van 5- tot 11-jarige kinderen met twee doses van 10 μg van het BNT162b2-vaccin.” De studie werd uitgevoerd “met financiering van Pfizer.”

Op 7 oktober 2020 stuurde ICAN een brief aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services, FDA, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en het Witte Huis, waarin ze werden gewezen op het gebrek aan onafhankelijke leden in de DSMB’s voor COVID-19 vaccins en waarin specifiek het conflict met Edwards en een ander DSMB-lid werd uitgelegd.

ICAN deelde later de antwoordbrief van de FDA van 18 nov. 2020, die volgens ICAN “zelfs niet ingaat op één van de ernstige conflicten” en “ieder redelijk mens nog bezorgder zou maken over de toelatingsprocedure van COVID-19 vaccins.”

Edwards relatie met Pfizer blijkt ook uit haar optredens in minstens twee afleveringen van “The Antigen”, een door Pfizer geproduceerde podcast. In de eerste aflevering van de podcast legde Edwards uit “waarom vaccins nu relevanter zijn dan ooit”, terwijl Edwards in aflevering vier sprak over “twijfelaars” en “alles wat anti-vax is”.
 
De getuigenis van Edwards’ in 2020 onthulde ook dat ze tussen 1996 en 1998 jaarlijks 255.052 dollar betaald kreeg van het farmaceutische bedrijf Wyeth Lederle “om een klinische proef uit te voeren voor een van zijn vaccins”, terwijl ze “een consultant en een sprekersbureau” was voor hetzelfde bedrijf – en terwijl ze lid was van de VRBPAC.

“Toen u in het VRBPAC voor de goedkeuring van het vaccin van Wyeth Lederle stemde, had u ook een contract met Wyeth Lederle voor 255.023 dollar per jaar van 1996 tot 1998 voor de studie van een ander vaccin,” zei Siri tijdens de ondervraging – wat Edwards na enige aarzeling bevestigde. In 2009 nam Pfizer Wyeth Lederle over.
 

 

Meerdere belangenconflicten met andere Big Pharma spelers

 
Edwards onderhield ook betaalde relaties met andere farmaceutische bedrijven – vaak tegelijkertijd met of in de nabijheid van haar deelname aan de VRBPAC, ACIP en/of DMC’s voor vaccins die door diezelfde bedrijven worden geproduceerd.

In haar depositie in 2020 beweerde Edwards aanvankelijk dat zij nooit adviseur was van een vaccin-producent. Later moest zij echter toegeven dat zij, gezien het geproduceerde bewijsmateriaal, zowel adviseur als consultant van Merck was geweest, en dat zij een “recente” betaling van 5.000 dollar van Merck had ontvangen voor door haar geleverde diensten.

Voorts is tijdens de depositie in 2020 en het kruisverhoor in 2022 gebleken dat Edwards als adviseur voor SmithKline Beecham (SKB) heeft gediend terwijl zij voor datzelfde bedrijf een proef met vaccins uitvoerde. Edwards bleef vervolgens adviseur en lid van de adviesraad voor GlaxoSmithKline (GSK) na de fusie met SKB, voor wie Edwards beweerde dat zij “input leverde voor de opzet van een griepstudie”.

Uit het kruisverhoor van 2022 bleek ook dat Edwards betalingen ontving van GSK voor haar adviesdiensten en voor lezingen die zij gaf, terwijl zij klinische proeven uitvoerde met sommige vaccins van het bedrijf.

Evenzo getuigde Edwards in haar depositie van 2020 aanvankelijk dat zij nooit deel had uitgemaakt van een sprekers-bureau. Maar later sprak zij zichzelf tegen. In Edwards’ eigen woorden bestonden sprekers-bureaus uit een “lijst met namen waarvan verschillende mensen van een farmaceutisch bedrijf zullen zeggen dat die mensen lezingen geven, en zo is het algemeen bekend dat ik lezingen over vaccins geef.”

Tijdens haar verklaring beweerde zij ook dat zij zich niet herinnerde lid te zijn geweest van een sprekers-bureau of dat zij zich “vergiste”, alvorens toe te geven dat zij, terwijl zij in het VRBPAC zat, deel uitmaakte van het sprekers-bureau van ten minste twee bedrijven – Connaught en Lederle-Praxis – en consultant was voor één daarvan. Dit stond niet vermeld in haar CV.

Bij het kruisverhoor van 2022 was Edwards openhartiger en gaf zij toe dat zij deelnam aan en vergoedingen ontving van sprekers-bureaus. Ze gaf ook toe dat dergelijke bureaus “nu niet erg gebruikelijk zijn” en dat “in het algemeen mensen daar niet in willen zitten omdat men vindt dat ze misschien meer bevooroordeeld zijn dan ze zouden moeten zijn.”

Hoewel ze Siri tijdens de depositie in 2020 vertelde dat hij “niets over mij weet”, omschreef Edwards tijdens een kruisverhoor haar betrokkenheid “bij recente conflicten” als volgt: hebben een nationale pandemie… en we hebben mensen nodig die weten hoe ze de veiligheid van vaccins moeten evalueren, en daar besteed ik veel tijd aan”.
 
Edwards beweerde ook dat het CDC en de FDA “niet van mening waren” dat haar betaalde werk voor farmaceutische bedrijven, inclusief het uitvoeren van hun klinische proeven “conflicten waren”.

Met name bedrijven als Merck, GSK en Sanofi, waaraan zij ook betaalde diensten verleende, produceerden kindervaccins die aan Hazlehurst werden toegediend vóór het begin van zijn autisme.

Siri toonde verder, tijdens de ondervraging in 2020, dat tijdens Edwards ambtstermijn in ACIP en VRBPAC tussen 1991 en 2000, talrijke kindervaccins werden toegevoegd aan het steeds uitbreidende kindervaccin schema van de CDC. Deze omvatten hepatitis A en B, dTaP (difterie, tetanus, pertussis) en Hib (Haemophilus influenza type B).

Het einde van Edwards’ eerste ambtstermijn in VRBPAC, in 2000, werd verder gemarkeerd door de publicatie van een rapport van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden van 15 juni 2000 waarin belangenconflicten in VRBPAC en ACIP werden belicht en waarin werd opgemerkt:

“Hoe kunnen we vertrouwen hebben in een systeem wanneer het agentschap lijkt te denken dat het aantal deskundigen in het land zo gering is dat iedereen een conflict heeft en dit dus toegelaten moet worden?
 
“Het lijkt wel of er een ‘old boys network’ is van vaccin-adviseurs die rouleren tussen het CDC en de FDA, en soms gelijktijdig dienst doen.”

Het rapport identificeerde ook enkele belangenconflicten van Edwards: “Een ander lid [van VRBPAC], Dr. Catherine Edwards, ontving een subsidie voor onderzoek naar een ander vaccin van $163.000 van Wyeth Lederle.”
 

 

Edwards twee keer gecoacht tijdens getuigenis

 
Controverse met betrekking tot Edwards ontstond ook tijdens het Hazlehurst proces toen het leek alsof iemand Edwards coachte, haar schijnbaar begeleidde bij het geven van specifieke antwoorden op vragen van Siri, zowel tijdens de getuigenis in 2020 en het kruisverhoor in 2022.

In ten minste twee gevallen tijdens de getuigenis in 2020, die als gevolg van COVID-19-maatregelen online via Zoom plaatsvond, vroeg Siri aan Edwards of er iemand anders bij haar in de kamer was en haar antwoorden gaf die zij vervolgens herhaalde.

Edwards ontkende dat ze werd gecoacht en beweerde dat haar man “doorliep” of vroeg of ze “wat water wilde”. Meerdere malen moest Siri Edwards vragen om haar microfoon uit te zetten.

Deze kwestie werd vervolgens aangepakt tijdens het kruisverhoor van 2022, toen Siri de video van de verklaring van 2020 afspeelde – maar met het volume versterkt, waardoor een stem buiten beeld te horen was die dingen zei die Edwards vervolgens woordelijk herhaalde als haar antwoord aan Siri. Ondanks de opname bleef Edwards ontkennen dat ze werd gecoacht.

Tijdens hetzelfde kruisverhoor van 2022, dat plaatsvond in een rechtszaal in Tennessee, werd de echtgenoot van Edwards door de sheriff en de rechter die de zaak voorzat uit de rechtszaal gezet, nadat was gezien dat hij non-verbaal met Edwards communiceerde en haar blijkbaar instructies gaf over hoe te reageren. Opnieuw ontkende Edwards dat dit het geval was.
 
Op talrijke andere momenten tijdens de depositie en het kruisverhoor bestonden de antwoorden van Edwards uit variaties van “ik weet het niet”, “ik herinner het me niet” of “ik kon het niet horen”.

Opmerkelijk is dat Edwards tijdens de PAS-conferentie van 2022 blijkbaar gebruik maakte van haar ervaring tijdens de getuigenis en het kruisverhoor – waarvan zij had verklaard dat het haar eerste keer was als getuige-deskundige – om een presentatie te geven onder de titel “Hoe jezelf voor te bereiden en te getuigen als getuige-deskundige voor geschillen over vaccins“.

En, ook van belang, Edwards was, voor een periode tussen 2012 en 2015, lid van de belangenconflicten-commissie van de American Board of Pediatrics, volgens haar CV van 2014.
 

 

Nauwe banden met Fauci en aan Gates gelieerde vaccin-organisatie

 
Edwards lijkt ook verbonden te zijn met Dr. Anthony Fauci, deels door de financiering die zij ontving van de NIH en de NIAID, een van de 27 instituten die samen de NIH vormen en het instituut dat tot voor kort door Fauci werd geleid.

Deze banden bleken duidelijk tijdens een vraag-en-antwoordsessie die Fauci in mei 2021 gaf aan Vanderbilt-studenten “over de lessen die zijn geleerd tijdens de pandemie, en om loopbaanadvies te delen” – een evenement dat werd gemodereerd door Edwards. Dit evenement werd gehouden enkele dagen voordat Fauci de “Nichols-Chancellor’s Medal” van de universiteit ontving, op dezelfde dag dat hij de universiteit’s commencement speech hield.

Edwards wordt ook genoemd als vaccin expert door het Sabin Vaccine Institute, dat “erkent dat journalisten en gezondheidswerkers een vitale rol spelen in de volksgezondheid door het bevorderen van op feiten gebaseerde berichtgeving in de media,” wat leidde tot de oprichting van haar “Immunization Advocates” programma, met de steun van GAVI, de Vaccin Alliance.

Zoals eerder gemeld door The Defender, verkondigt GAVI een missie om “levens te redden en de gezondheid van mensen te beschermen” en stelt het dat zij “bijna de helft van de kinderen in de wereld te helpen vaccineren tegen dodelijke en slopende infectieziekten”.

GAVI beschrijft haar kernpartnerschap met verschillende internationale organisaties, waaronder inmiddels bekende namen: de WHO, UNICEF, de Bill & Melinda Gates Foundation en de Wereldbank, en met de “>ID2020 Alliance, die de implementatie van “vaccinpaspoorten” ondersteunt.

Tot de oprichters van ID2020 behoren de Gates Foundation, Microsoft en de Rockefeller Foundation.

De standpunten en meningen in dit artikel zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Children’s Health Defense.
 

 
Dit artikel verscheen eerder bij Childrens Health Defense

Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This