Bill Gates wil een “digitaal certificaat” om te identificeren wie het COVID-19-vaccin heeft gehad

door | 15 apr 2020 | Bill Gates, COVID-19 ziekte, Overig

Bill Gates zei onlangs op Reddit, het grootste forumplatform ter wereld, dat “digitale certificaten” zullen worden gebruikt om te identificeren  wie het toekomstige COVID-19-vaccin heeft gehad. En deze certificaten zullen ook worden gebruikt voor het onderscheiden van wie zaken mag doen en wie niet. Dit artikel beschrijft hoe dit plan al wordt ondersteund door een enorme organisatie genaamd ID2020.

Bill Gates loopt al jaren voorop met onderzoek naar wereldwijde pandemieën en massale vaccinatiecampagnes. In het afgelopen decennium heeft Gates verschillende keren gezegd dat de wereld niet klaar was voor een wereldwijde pandemie.

In oktober 2019 (slechts een paar maanden voor de verschijning van COVID-19) organiseerde de Bill and Melinda Gates Foundation (in samenwerking met het World Economic Forum) Event 201, een 3,5-uur durende simulatie van een wereldwijde pandemie.


Event 201 gesprekken, New York 18-10’19

Vreemd genoeg ging deze simulatie over een nieuw coronavirus dat miljoenen mensen zou doden. Ongeveer acht weken later brak echt een nieuw coronavirus uit in China. En de simulatie gaf aanleiding tot vele vragen of deze oefening de verspreiding van COVID-19 had voorspeld. In antwoord hierop werd een verklaring geplaatst op de Event 201-website.

 

Verklaring over het coronavirus en onze pandemische oefening

“In oktober 2019 organiseerde het John Hopkins Center for Health Security een simulatie van een pandemie genaamd Event 201 samen met het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation. Onlangs werd aan het Center for Health Security de vraag gesteld of die pandemie-oefening een voorbereiding was op de huidige uitbraak van coronavirus in China. Voor alle duidelijkheid, het Center for Health Security en partners hebben geen voorspelling gedaan met deze oefening.

 

Voor het scenario hebben we een fictieve coronaviruspandemie gemodelleerd, maar we hebben expliciet verklaard dat het geen voorspelling was. De oefening diende om uitdagingen op het gebied van paraatheid en respons op de pandemie te onderzoeken, die waarschijnlijk zouden optreden bij een ernstige pandemie. We voorspellen niet dat de nCoV-2019-uitbraak 65 miljoen mensen zal doden. Hoewel onze oefening een soortgelijk nieuw coronavirus betrof, zijn de gegevens die we gebruikten voor het modelleren van de potentiële impact van dat fictieve virus niet vergelijkbaar met nCoV-2019.”

 

Op 13 maart, ongeveer een dag nadat de hele westerse wereld, wegens COVID-19 begon met maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan, stapte Bill Gates uit het bestuur van Microsoft om “meer tijd te besteden aan filantropische prioriteiten, waaronder wereldwijde gezondheid en ontwikkeling, onderwijs en klimaatverandering”. Toen de pandemie zich over de hele wereld verspreidde, werd Gates een uitgesproken en gezaghebbende figuur over de pandemische crisis, die overal in de reguliere media verscheen om zijn standpunten en aanbevelingen naar voren te brengen.

 

Op 18 maart nam Bill Gates deel aan een AMA (Ask Me Anything – vraag me wat je wilt) via Reddit met als titel: ‘Ik ben Bill Gates, co-voorzitter van de Bill & Melinda Gates Foundation AMA over COVID-19’, waarin hij vragen over de pandemie beantwoordde. In een van zijn antwoorden verwees Gates naar een “digitaal certificaat” om bij te houden wie er gevaccineerd is.

 

Een Reddit-gebruiker genaamd ‘RemoteControlledUser’ stelde deze vraag:

“Welke veranderingen moeten we aanbrengen in de manier waarop bedrijven werken om onze economie in stand te houden en tegelijkertijd ‘social distancing’ in acht te nemen?”

Het antwoord van Bill Gates:

“De vraag welke bedrijven door moeten werken is lastig. In ieder geval de voedselvoorziening en de gezondheidszorg. We hebben nog steeds water, elektriciteit en internet nodig. Aanvoerketens voor kritieke zaken moeten worden onderhouden. Landen zijn nog steeds aan het uitzoeken wat ze moeten blijven doen.”

 

“Uiteindelijk zullen we een aantal digitale certificaten hebben om aan te tonen wie er recentelijk is hersteld of getest of wanneer ze een vaccin hebben gekregen.”

Een screenshot van de vraag en het antwoord op Reddit

 

 

De meeste antwoorden van Gates werden met lof ontvangen, maar dit antwoord deed bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. De reactie die de meeste bijval kreeg benadrukt de overeenkomsten tussen de oplossing van Gates en de passage “Het teken van het Beest” in de Bijbel.


Meest gewaardeerde reacties op het antwoord van Bill Gates

 

Dit concept van een “digitaal certificaat” om medische informatie op te slaan (inclusief toegediende vaccins), en om toegang te krijgen tot rechten of diensten was niet slechts een suggestie. Het maakt deel uit van een grootschalig project, genaamd ID2020, dat wordt aangedreven door een machtige groep die wordt gesteund door de Verenigde Naties, de Rockefeller Foundation en … Microsoft, het bedrijf van Bill Gates.

 

 

 

 

ID2020 – 2016

ID Summet Brussel – 2016

 

Het komt er simpelweg op neer dat ID2020 streeft naar een digitaal identificatiesysteem dat een schat aan persoonlijke informatie zou kunnen opslaan en dat de grenzen van de nationale regeringen zou overschrijden. De officiële website van ID2020 stelt dat een wereldwijde digitale identiteit nodig is om vluchtelingen en mensen zonder identiteitsbewijs in ontwikkelingslanden te registreren. Natuurlijk zouden mensen in Westerse landen ook opgenomen zijn in het digitale identificatiesysteem. Op de website staat:

“We moeten de digitale identiteit nog verder ontwikkelen.”

 

“Helaas voldoen de huidige modellen van digitale ID niet aan de behoeften van iedereen. Ze zijn over het algemeen ouderwets, onveilig, onvoldoende privacybescherming en voor meer dan een miljard mensen wereldwijd niet beschikbaar.”

 

“Iedereen zou toegang moeten hebben tot een digitale ID die hen in staat stelt om te bewijzen wie ze zijn over institutionele en internationale grenzen heen, terwijl ze tegelijkertijd controle hebben over de manier waarop hun persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld.”

 

In een artikel dat ID2020 in 2018 publiceerde, zijn vaccins de perfecte manier om de digitale identiteit in de wereld te introduceren – vooral bij kinderen. De titel van het artikel luidt:

“Vaccinatie: een ingang voor digitale identiteit”:

 

“Omdat vaccins gegeven worden in de kindertijd, zou het verstrekken van een digitale gezondheidskaart voor kinderen hen een unieke, draagbare digitale identiteit geven in het begin van hun leven. En als kinderen opgroeien, kan de digitale gezondheidskaart voor hen worden gebruikt om toegang te krijgen tot diensten, zoals de basisschool, of om het proces van het verkrijgen van referenties te vergemakkelijken. In feite wordt de gezondheidskaart voor kinderen de eerste stap naar een wettelijke, algemeen erkende identiteit.”

 

Kortom, volgens ID2020 zijn vaccinaties de perfecte gelegenheid om een digitale ID in te voeren die de medische geschiedenis van elk individu zou opslaan. Deze identiteit zou ook worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot basisrechten en -diensten.

ID2020 test nu al de invoering van digitale ID’s in Bangladesh. In augustus 2019 publiceerde ID2020 een artikel met de titel “Verzoek om informatie” waarin gesteld werd dat:

“A2i en haar partners Gavi en ID2020 zetten zich in voor het gezamenlijk onderzoeken en implementeren van een unieke ID voor baby’s door middel van digitalisering van vaccinatieprocedures in Bangladesh.”

 

“Het programma zal zuigelingen en kinderen voorzien van een draagbaar, biometrisch (gebaseerd op vingerafdruk) gekoppeld digitaal ID, hetzij op het moment van de geboorteregistratie, hetzij op het moment van hun vaccinatie, en zal tegelijkertijd drie gemeenschappelijke doelstellingen ondersteunen:

 

• Verbetering van de vaccinatiegraad en het proces van CRVS (Demografische en Sociale Statistieken).

 

• Ondersteuning van verbeteringen in de vaccinatieprocedure en toegankelijkheid van vaccins

 

• En het ultieme doel is het ondersteunen van de toegang tot rechten en diensten gedurende het hele leven.”

 

In dit Bangladesh experiment is digitale ID “biometrisch gekoppeld”, wat betekent dat het gebaseerd is op de vingerafdrukken van individuen. Het artikel beschrijft het proces:

“Er is informatie nodig over biometrische scanners die in staat zijn om de vingerafdruk van de ouders tijdens fase 1 vast te leggen, met de ambitie om ook in fase 2 effectief kinderbiometrie vast te leggen. De scanners kunnen worden bekabeld of met Bluetooth worden uitgerust. Scanners moeten minimaal FBI-gecertificeerd FAP30 zijn, draagbaar, robuust en in staat om minimaal 500 pixels per inch te kunnen vastleggen. Vermeld het poorttype op de scanner(s), bijvoorbeeld micro USB, USB C, etc.”

 

Terwijl dit project gekoppeld is aan biometrie, financiert Bill Gates onderzoek naar een andere vorm van vaccin-identificatie: Quantum Dot Tattoo (Quantum stip tatoeage)

 

 

Quantum Dot Tattoo

In december 2019 publiceerde een groep onderzoekers van het MIT een studie in Science Translational Medicine over het gebruik van quantum stip tatoeages om te kunnen indentificeren wie is gevaccineerd.

Een afbeelding die het aanbrengen van een kwantumdotatie op de huid beschrijft door middel van vaccinatie uit de ‘Science, Translational Medicine’, december 2019.

 

 

Een artikel in ‘Futurisme’ getiteld ‘Een onzichtbare kwantum stip tatoeage zou gebruikt kunnen worden om gevaccineerde kinderen te identificeren’ heeft deze studie geëvalueerd:

 

“Voor de mensen die toezicht houden op landelijke vaccinatie-initiatieven in ontwikkelingslanden, kan het bijhouden van wie welke vaccinatie heeft gehad en wanneer een lastige taak zijn.”

 

“Maar onderzoekers van MIT hebben misschien een oplossing: ze hebben een inkt gemaakt die veilig in de huid kan worden ingebed naast het vaccin zelf, en die alleen zichtbaar is met een speciale smartphone-camera-app en -filter.”

 

“Met andere woorden, ze hebben een geheime manier gevonden om het vaccinatiedossier rechtstreeks in de huid van een patiënt te integreren in plaats van het elektronisch of op papier te documenteren – en hun trackingsysteem met lage risico’s zou het proces van het bijhouden van nauwkeurige vaccindossiers sterk kunnen vereenvoudigen, vooral op grotere schaal.”

 

(…)

 

“De onzichtbare “tatoeage” bij het vaccin is een patroon dat bestaat uit minuscule kwantumstippen – kleine halfgeleidende kristalletjes die licht weerkaatsen – die gloeien onder infrarood licht. Het patroon – en het vaccin – wordt in de huid gebracht met behulp van hi-tech oplosbare micronaalden die gemaakt zijn van een mengsel van polymeren en suiker.”

 

“Het is mogelijk dat deze ‘onzichtbare’ benadering op een dag nieuwe mogelijkheden kan creëren voor gegevensopslag, biosensing en vaccinatietoepassingen die de medische zorg kunnen verbeteren, met name in de ontwikkelingslanden”, zei MIT-professor en senior auteur Robert Langer in de verklaring.

 

Het artikel stelt dat deze studie het resultaat was van een direct verzoek van Bill Gates.

De Bill en Melinda Gates Foundation financierden het onderzoek van het team, dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Science Translational Medicine.

Volgens een wetenschappelijk Amerikaans verhaal kwam het project tot stand naar aanleiding van een direct verzoek van de oprichter van Microsoft, Bill Gates, die persoonlijk betrokken is geweest bij de inspanningen om polio en mazelen uit te roeien door middel van vaccinaties.

 

 

Conclusie

Tijdens het beantwoorden van een vraag over het zakendoen in het tijdperk van de sociale afstand, antwoordde Bill Gates dat “digitale certificaten” zullen worden gebruikt om te bepalen wie COVID-19 heeft gehad, wie ervan is hersteld, wie er recentelijk voor werd getest en wie het vaccin toegediend kreeg. Dit korte (en onverwachte antwoord) opende een gigantische doos van Pandora over wat de nabije toekomst voor ons in petto zou kunnen hebben: De onvermijdelijke massale vaccinatiecampagne om COVID-19 uit te roeien zou de perfecte gelegenheid zijn om een wereldwijde digitale ID te introduceren. Dit systeem zou een schat aan informatie over elk individu (inclusief de vaccinatiegeschiedenis) opslaan en het zou worden gebruikt om toegang te verlenen tot rechten en diensten. Hoewel Gates niet in details is getreden, zouden “digitale certificaten” kunnen worden gekoppeld aan biometrische gegevens of een kwantumstip-tatoeage.

Gezien het feit dat dit hele project op een griezelige manier doet denken aan een passage in het Boek Openbaring (een merkteken van het Beest dat aan de “rechterhand of op het voorhoofd” wordt ontvangen en dat vereist is “om te kopen of te verkopen”), zou de invoering van een dergelijk systeem hoogstwaarschijnlijk op veel weerstand stuiten. En niet alleen van religieuze mensen.

 

Vertaling voor Vaccinvrij: Door Frankema

Bron originele artikel: https://vigilantcitizen.com/latestnews/bill-gates-calls-for-a-digital-certificate-to-identify-who-is-vaccinated/

 

De stichting Vaccinvrij schrijft al sinds 2017 over de praktijken van Bill Gates en zijn grote invloed binnen de WHO. Voor meer informatie ga naar de pagina ‘Bill Gates’, ‘Wereldgezondheidsorganisatie’, ‘GVAP=EVAP=NL en Timline EVAP Nederland’

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This