Boem! – De WHO is bezig ongekende macht naar zich toe te trekken ten koste van uw vrijheden en rechten

door | 5 jan 2023 | COVID-19 ziekte, WHO

Van alles dat we hebben meegemaakt zijn de plannen van de WHO waarschijnlijk de meest corrupte en gewetenloze plannen die er zijn. Als ze doorgaan – wat waarschijnlijk is – dan ligt de macht over de wereldbevolking in handen van een klein groepje mensen die, zoals nu uit de officiële wijzigingsvoorstellen blijkt, niets geven om uw waardigheid, uw rechten en uw vrijheden.

James Roguski houdt nauwlettend de voorgestelde veranderingen in de International Health Regulations (IHR) in de gaten. Hij bespreekt in de onderstaande video het document dat 194 landen in 2005 ondertekenden en dat de WHO de macht geeft wereldwijd te bepalen wat er in tijden van een pandemie moet gebeuren. Dat zij hiermee NIET in het belang van de wereldbevolking handelen, is duidelijk geworden door de voorgestelde IHR-wijzigingen die onlangs door de WHO zijn gepubliceerd. Het gedeelte over het belang van mensenrechten, waardigheid en vrijheid is geschrapt en vervangen door vage termen waarvan niemand weet wat ze precies inhouden. Het wordt er stilletjes doorgedrukt?
 
Waarschuwing vooraf:

Maria van der Zeee is totaal upset over deze plannen en haar intro is lang. Bovendien moet zij ook rondkomen en is er voorafgaand aan het interview een reclame.

Als u direct naar het gesprek met James Roguski wilt gaan, begin dan op 3.33 min.

KIJK deze video alstublieft.

 


 
 

Toelichting:
 
1. De World Health Organization (WHO) werd op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties. Zij heeft volgens wikipedia “een coördinerende en sturende rol op het gebied van gezondheid en welzijn”. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
 

De WHO zat er met haar respons op de Covid-19 pandemie volledig naast. Zij voorspelde een sterfte aan Covid van 3,4%, wat later 0,7% bleek te zijn. Zij adviseerde tégen werkzame middelen zoals hydroxichloroquine en Ivermectine die al tientallen jaren in de praktijk hadden laten zien dat het gebruik ervan veilig is. En zij drong de wereldbevolking experimentele injecties op die een record aan geregistreerde sterfte en bijwerkingen opleverden.
 
Wat betreft de volgende Public Health Emergency of International Concern zou iedereen de adviezen van de WHO in de wind moeten slaan, maar dat is nu precies wat straks niet meer kan.

 
2. De World Health Assembly (WHA) is het platform waarmee de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) door haar 194 lidstaten wordt bestuurd. Het is het hoogste orgaan ter wereld dat het gezondheidsbeleid bepaalt, en bestaat uit de ministers van Volksgezondheid van de lidstaten. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Assembly
 
3. De International Health Regulation (IHR), voor het eerst aangenomen door de Wereldgezondheidsvergadering in 1969 en laatstelijk herzien in 2005, is een juridisch bindende regeling die alleen geldt voor de WHO, een instrument dat gericht is op internationale samenwerking “om de internationale verspreiding van ziekten te voorkomen, ertegen te beschermen, deze te beheersen en er een volksgezondheidsrespons op te geven op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot de risico’s voor de volksgezondheid en die onnodige belemmering van het internationale verkeer en de internationale handel vermijdt”. De IHR is het enige internationale wettelijke verdrag dat de WHO de bevoegdheid geeft om op te treden als het belangrijkste wereldwijde surveillancesysteem. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Health_Regulations
 
4. Een Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) is een formele verklaring van de WHO van “een buitengewone gebeurtenis die een risico voor de volksgezondheid vormt voor andere staten door de internationale verspreiding van ziekten en die mogelijk een gecoördineerde internationale reactie vereist”, die wordt geformuleerd wanneer zich een situatie voordoet die “ernstig, plotseling, ongewoon of onverwacht” is, die “gevolgen heeft voor de volksgezondheid buiten de nationale grenzen van de getroffen staat” en “onmiddellijk internationaal optreden kan vereisen”. Volgens de International Health Regulations (IHR) van 2005 zijn staten wettelijk verplicht om onmiddellijk te reageren op een PHEIC. De verklaring wordt bekendgemaakt door een IHR-noodcomité (EC) van internationale deskundigen, dat werd opgezet naar aanleiding van de SARS-uitbraak in 2002-2004.
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_health_emergency_of_international_concern
 
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This