Breaking News: Willem Engel is vrij

door | 6 apr 2022 | COVID-19 ziekte, Rechten

Willem Engel is op 16 maart opgepakt zonder dat hij een strafbaar feit had gepleegd. Op 30 maart is hij vrijgelaten op voorwaarde dat hij niet zou spreken in de sociale media. Bizar om deze voorwaarde te stellen, maar Willem heeft zich daaraan gehouden. Desondanks werd hij op 3 april wéér opgepakt zonder dat hij een strafbaar feit had gepleegd. En op 5 april is hij weer vrijgelaten. Wat is hier aan de hand?

 

 

 
De onrechtmatigheid van deze juridische dwaling bereikte zelfs de reguliere media. En dat is heel wat nadat Willem Engel volgens advocaat Jeroen Pols ruim 400 keer negatief is weggezet door bevooroordeelde en cynische journalisten.

In de Volkskrant schreef advocaat Willem Jebbink:

“De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, neergelegd in onze grondwet, maar ook in het Internationaal Verdrag voor burgerrechten en politieke rechten en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Deze verdragen beschermen de burger tegen willekeurige en disproportionele beperking van het recht van de burger om zich te uiten. In de zaak van Willem Engel zijn beide factoren aan de orde.

 
De voorwaarde over sociale media is willekeurig, omdat volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de vrijheid van meningsuiting alleen mag worden ingeperkt op gronden die duidelijk zijn vastgelegd in de wet. In het Wetboek van strafvordering staat niet dat voorlopige hechtenis mag worden geschorst onder de voorwaarde van een mediaverbod. Ook in het licht van andere rechtsbronnen, zoals de Nederlandse rechtspraak, is de voorwaarde krakkemikkig. Het was dus vanuit onze rechtsregels niet voorzienbaar dat Engel een socialemediaverbod zou kunnen worden opgelegd.”
Volkskrant

 

 

Hoe kon dit gebeuren?

 
Het is duidelijk. De politiek, de rechtsstaat en de media zijn niet onafhankelijk, en hebben zich de laatste twee jaar onbetrouwbaar, incompetent en corrupt getoond. Willem Engel speelt een grote rol in het blootleggen hiervan, en is een doorn in het oog van al die mensen op wie dat betrekking heeft. Men tracht hem monddood maken door smaad, intimidatie en onrechtmatige vrijheidsbeperking.

Maar Willem is mentaal zeer sterk en heeft bovendien een grote achterban. Dit gaat hem niet klein maken, maar juist groter. En dat verdient hij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This