De profetische apenpokken-simulatie

door | 24 mei 2022 | COVID-19 ziekte

Precies zoals in het voorjaar van 2021 tijdens een simulatie op een bioveiligheidsconferentie is voorspeld, vindt half mei 2022 een uitbraak met het apenpokkenvirus plaats. Ondertussen zijn er al miljoenencontracten getekend voor vaccins en medicijnen. Wereldwijd dragen landen hun soevereiniteit over aan het WEF en WHO. Net op tijd voor de volgende pandemie. Nostradamus verbleekt bij zoveel voorspellend vermogen. Tenzij het allemaal vooraf gepland is…

Dit artikel is eerder gepubliceerd op www.ellaster.nl

 

 

De profetische apenpokken-simulatie

 
Net toen de wereld dacht klaar te zijn met de perikelen rond Covid, lijkt het hele circus met angstberichten en vaccinatieplannen weer opnieuw te beginnen. De gevestigde media over de hele wereld staan op scherp wanneer ze medio mei 2022 de allereerste wereldwijde uitbraak van het apenpokkenvirus rapporteren. Dit is toevallig een jaar nadat een internationale bioveiligheidsconferentie in München een simulatie hield van een “wereldwijde pandemie met een ongebruikelijke stam van het apenpokkenvirus”, die volgens hun ‘fictieve’ tijdlijn medio mei 2022 zou uitbreken.

De simulatie was een virtuele exercitie om de gevolgen van een biologische bedreiging in te perken en was georganiseerd door het NTI (Nuclear Threat Initiative) in samenwerking met de Veiligheidsconferentie München. Tijdens de oefening werden hiaten in de “nationale en internationale bioveiligheid en pandemische paraatheid onderzocht,” om de preventie en het reactievermogen op biologische gebeurtenissen, zoals een aanval met biowapens, te verbeteren.

Een besmetting met apenpokken is bij mensen pas voor het eerst in 1970 ontdekt, maar er is tot nu toe nooit een wereldwijde uitbraak buiten Afrika geweest. Toch zou er zich volgens de experts een nieuwe pandemie aandienen. De eerste besmettingen vonden plaats in de exacte week van precies dezelfde maand die tijdens de bioveiligheidssimulatie werd voorspeld. Binnen een week had de ziekte zich op drie continenten verspreid.

 

Tijdslijn uit de bioveiligheidssimulatie: op 15 mei 2022 zou een biologische aanval plaatsvinden met het apenpokkenvirus. Volgens deze planning zouden er op 1 december 2023 maatregelen genomen worden “ter versterking van het nationale vermogen tot paraatheid voor pandemieën”. Op die dag wordt tijdens de 76e World Health Assembly door de 194 leden een verslag uitgebracht over de voortgang inzake “een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument in het kader van de grondwet van de Wereldgezondheidsorganisatie om de preventie van, de paraatheid voor en de reactie op pandemieën te versterken”. Gaat het hier om een simulatie of een generale repetitie? Brinia zou een fictief land zijn, maar de naam lijkt op Brittannië en Brinian, een plaats op één van de Schotse eilanden. Het eerste land waar men op 6 mei 2022 een geval van apenpokken detecteerde was Groot-Brittannië.

Uit het rapport van de NTI bioveligheidsconferentie: “Het oefenscenario gaf een beeld van een dodelijke, wereldwijde pandemie met een ongebruikelijke stam van het apenpokkenvirus die opdook in het fictieve land Brinia en zich in 18 maanden wereldwijd verspreidde. Uiteindelijk bleek uit het oefenscenario dat de eerste uitbraak was veroorzaakt door een terroristische aanslag, waarbij gebruik was gemaakt van een ziekteverwekker die was ontwikkeld in een laboratorium met ontoereikende bioveiligheids- en beveiligingsvoorzieningen en een zwak toezicht.”

 

 

Miljoenendeals voor apenpokkenmedicijn

 
Op 12 mei 2022, zes dagen na de eerste uitbraak in het Verenigd Koninkrijk sluit het Amerikaanse ministerie van Defensie een contract met SIGA Technologies voor de aankoop van maximaal ongeveer 7,5 miljoen dollar aan orale Tpoxx. Dit antivirale medicijn Tecovirimat werkt tegen orthopoxvirussen zoals pokken en apenpokken en wordt verkocht onder de merknaam Tpoxx. De FDA (Amerikaanse Food and Drugs Administration) keurde het middel in juli 2018 goed voor de behandeling van (water)pokken.

SIGA heeft eerder samengewerkt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een programma om een PEP (profylaxe na blootstelling) voor Tpoxx te ontwikkelen en kreeg voor dit werk een afzonderlijk ontwikkelingscontract ter waarde van ongeveer 26 miljoen dollar.

De merknaam Tpoxx werd al in 2015 bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) geregistreerd. In juni 2019 sloot SIGA een Tpoxx-promotieovereenkomst met Meridian Medical Technologies (een Pfizer-onderneming) voor internationale markten. In januari 2022 werd Tpoxx goedgekeurd door de EMA (European Medicines Agency) voor de behandeling van onder andere waterpokken en apenpokken. Waaruit concludeerde men dat dit goede investeringen zouden zijn, aangezien apenpokken buiten Afrika in de afgelopen 50 jaar nooit een probleem is geweest?

 

 

Pokken in 2019 geïdentificeerd als mogelijk biowapen

 

In het rapport van het Wereld Economisch Forum, getiteld The Global Risks Report 2019, wordt benadrukt dat recente ontwikkelingen “het risico hebben vergroot dat pokken per ongeluk of opzettelijk in de wereld worden verspreid.”

In Amerika is men in 1972 ermee gestopt de bevolking standaard tegen pokken in te enten. In 2019 stelde de FDA echter “hoewel de in de natuur voorkomende pokkenziekte niet langer een wereldwijde bedreiging vormt, zou de opzettelijke verspreiding van dit zeer besmettelijke virus een verwoestend effect kunnen hebben” en wilde men voorbereid zijn door een vaccinatieprogramma te starten. In het najaar van 2019 keurt de FDA een apenpokkenvaccin goed. Het vaccin bevat een levend, niet-replicerend pokkenvirus.

 

 

 

 

 

 

Miljoenendeals voor vaccinfabrikanten

 
Op 18 mei 2022 wordt het eerste geval van apenpokken in de VS gesignaleerd. Een dag later had de Amerikaanse overheid bij het biotech bedrijf Bavarian Nordic een order van 119 miljoen dollar geplaatst, voor de levering van 13 miljoen dosissen van gevriesdroogde apenpokkenvaccins.


 
Vaccin tegen apenpokken zit in de portfolio van Bavarian Nordic.

Met deze voortvarendheid kunnen we ons afvragen of het niet allemaal lang tevoren is gepland, zoals bij de simulatie op de NTI bioveiligheidsconferentie is geoefend. Zeker nu blijkt dat degene die aan deze simulatie hebben deelgenomen dezelfde mensen waren als die deelnamen aan Event201. (Zie ook video hieronder van Amazing Polly.) Na Covid en de hevige kritiek op het beleid en de vaccinaties, was er bovendien een andere dreiging nodig om de machtsgreep die wereldwijd heeft plaatsgevonden te consolideren.

“Wat ik hier duidelijk wil maken, is dat er hier een overlappende groep mensen is, die voortdurend en consequent deze situaties fabriceren en er heel rijk van worden.” – Amazing Polly

 

 

WHO krijgt nog meer macht

 
Van 22 tot en met 28 mei vindt in Genève de jaarlijkse vergadering plaats van de World Health Assembly, de lidstaten van de WHO. Naast het nieuwe pandemieverdrag staat Nederland op het punt akkoord te gaan met verregaande wijzigingen in de International Health Regulations (IHR), die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de macht geven zonder overleg het Nederlandse gezondheidsbeleid tot in detail te dicteren. Deze IHR-voorschriften vormen een multilateraal juridisch bindend verdrag. Alle landen die VN-lid zijn, vallen onder de WHO-constitutie, en daarmee onder deze regels.

De WHO is de afgelopen jaren steeds meer onder controle komen te staan van particuliere belangen. Het is bekend dat Bill Gates via de Bill & Melinda Gates Foundation en Gavi — een alliantie van vaccinproducenten — de grootste financier is van de WHO. Zo’n 70 procent van de inkomsten van de WHO komt niet van de lidstaten, maar van private organisaties. Dan ligt het voor de hand dat het WHO-beleid vooral deze private belangen behartigt en met name belangen van de farmaceutische industrie. > lees volledige artikel over de WHO in De Andere Krant
 
 

Wie betaalt bepaalt

 
Het profetische vermogen van allerlei belangengroepen een uitbraak van (apen)pokken te kunnen voorspellen is in ieder geval opvallend. In november 2021 waarschuwde Bill Gates voor bioterrorisme en aanvallen met (apen)pokken, die kunnen leiden tot een nieuwe pandemie. Hij drong er bij wereldleiders op aan zich daarop voor te bereiden.

Zijn voorstel: een permanent GERM-team. GERM staat voor Global Epidemic Response and Mobilization. De groep van 3.000 mensen over de hele wereld, zou potentiële uitbraken in het oog houden, nauwe banden aanknopen met volksgezondheidsfunctionarissen over de hele wereld, en toezicht houden op oefeningen om zich voor te bereiden op de onvermijdelijke pandemieën.

Dat je met dit soort initiatieven en bijbehorende budgetten veel invloed kunt uitoefenen is evident. Een van de organisaties die invloed uitoefent op de paraatheid voor wereldwijde pandemieën is de Welcome Trust, een “politiek en financieel onafhankelijke wereldwijde liefdadigheidsstichting, gefinancierd door een beleggingsportefeuille van 38,2 miljard pond”. Zij hebben onder andere een ESCG panel die moet toezien op de Epidemics Supportive Care Guidelines, een forum waar vervolgens weer drie mensen uit de WHO zitting hebben.

 

 

Biologische aanvallen

 
Zijn de profetische voorspellingen van een biologische aanval met het pokkenvirus een aanwijzing dat men over voorkennis beschikt, of simpelweg het gevolg van het ontwikkelen van gevaarlijke pathogenen?

Er zijn wereldwijd 336 Pentagon biolabs en daarnaast andere laboratoria, zoals het Erasmus MC, waar bestaande virussen zodanig gemodificeerd worden dat ze besmettelijker en ziekmakender zijn gemaakt. De veiligheid van biologische laboratoria zoals het Viroscience Lab in Rotterdam is bijzonder gebrekkig geregeld, zo blijkt uit een rapport van het Instituut voor Fysieke Veiligheid in opdracht van de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).

Viroscience lab in Rotterdam produceerde het gevaarlijkste virus ter wereld, door het vogelgriepvirus H5N1 via de lucht overdaagbaar te maken van mens op mens. Met een ‘infection fatality rate’ (IFR) van 60%, hetgeen betekent dat 60% van de geïnfecteerden overlijdt aan het virus.”

Dat dit een keer goed fout kan gaan, blijkt uit allerlei verdachte uitbraken rond het biolab in Wuhan en Oekraïne. Met een opzettelijke of onopzettelijk lablek ontstaat er in ieder geval een probleem, waarvoor de farmaceutische industrie steeds al een oplossing op de plank heeft liggen. Is dit het resultaat van goede paraatheid en voorbereiding op pandemieën, of het opzettelijk creëren van een probleem om een ‘oplossing’ te kunnen verkopen? Het bekende ‘Problem, Reaction, Solution’.

Het is naïef om te denken dat er niet zoiets als biologische oorlogsvoering bestaat, ook al is er een internationaal verbod. Daarom moeten we er rekening mee houden dat het apenpokkenvirus opzettelijk is verspreid en wellicht zelfs is versterkt middels gain of function-onderzoek. Om te achterhalen wie hierbij de échte bioterroristen zijn, zou men moeten achterhalen wie ervan profiteert. Follow the money and follow the power trail.

 

 

 
Bron originele artikel: De profetische apenpokken simulatie – Ella ster.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This