Globalisten willen gezondheidssystemen wereldwijd naar hun hand zetten

door | 1 apr 2022 | COVID-19 ziekte, WHO

Dit artikel werd gepubliceerd op www.mercola.com met de titel ‘Globalists aim to take over health systems worldwide’ Het is een zeer belangrijk artikel. De WHO is een totaal onbetrouwbaar maar zeer machtig instituut dat bezig is ongeëvenaarde macht naar zich toe te trekken. Hoe kunnen we voorkomen dat Bill Gates gaat bepalen wanneer we weer een booster nodig hebben?

 

 

Verhaal in een notendop

 

• De mondiale elite is van plan de gezondheidszorg wereldwijd te monopoliseren door een internationaal pandemie-verdrag op te stellen dat de Wereldgezondheidsorganisatie tot enige besluitvormer maakt in het geval van een pandemie.

• De WHO is waarschijnlijk ook van plan om de macht te grijpen over de gezondheidszorg in het algemeen. Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft verklaard dat het zijn “belangrijkste prioriteit” als directeur-generaal van de WHO is om de wereld in de richting van een universele gezondheidszorg te sturen.

• Onder het mom van iedereen “veilig” te houden voor infecties, heeft de mondiale elite ongekende aanvallen op democratie, burgerlijke vrijheden en persoonlijke vrijheden goedgepraat, inclusief op het recht om je eigen medische behandeling te kiezen. Nu maakt de WHO zich op om haar leiderschap over de pandemie permanent te maken, en uit te breiden tot controle over de gezondheidszorgsystemen van elk land. Het idee is om universele gezondheidszorg te implementeren die wordt georganiseerd door de WHO als onderdeel van de Grote Reset.

• Als dit verdrag doorgaat, zou de WHO de macht hebben om verplichte vaccinaties en gezondheidspaspoorten af te dwingen, en haar besluit zou voorrang hebben op nationale-, en staatswetten. Aangezien de WHO haar definitie van “pandemie” heeft gewijzigd in “een wereldwijde epidemie van een ziekte”, en de eis van een hoge morbiditeit heeft geschrapt, kan vrijwel alles voldoen aan het pandemie-criterium, inclusief zoiets als een pandemie aan overgewicht.

• Het SMART Health Cards-systeem wordt gebruikt door meer dan een dozijn landen, 25 Amerikaanse staten, Puerto Rico en Washington D.C. Het Australische parlement is bezig met een “Trusted Digital Identity Bill”. Het Amerikaanse Congres is bezig met de “Improving Digital Identity Act”. En de WHO heeft een overeenkomst gesloten met een dochteronderneming van Deutsche Telekom om het eerste wereldwijde digitale vaccin-paspoort te ontwikkelen. Al deze plannen hebben één ding gemeen: het einddoel is om ze uit te breiden tot een wereldwijd sociaal kredietsysteem.
 

 
De mondiale elite is van plan om de gezondheidszorg wereldwijd te monopoliseren, en dat plan is al aan de gang. In juni 2021 schreef Dr. Julie Gerberding een artikel in Time1 waarin zij het raamwerk schetste voor een internationaal pandemie-surveillance netwerk, dat ook een voorspelling van nieuwe pandemieën en preventie zou omvatten.

Gerberding was van 2002 tot 2009 directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.2 Na haar vertrek bij de CDC werd zij uitvoerend vice-president vaccins en stapte vervolgens een paar jaar later over naar de functie ‘strategische communicatie’ bij farma-gigant Merck. Dit is des te schandaliger omdat zij aan het hoofd stond van het regelgevend agentschap van de overheid voor vaccins en onmiddellijk een baan aannam bij een van de grootste vaccin-producenten ter wereld. Totaal onethisch, maar volkomen legaal.

Gerberding’s volgende draai door de draaideur was haar benoeming tot CEO van de Foundation of the National Institutes of Health (FNIH), op 1 maart 2022.3 Eerder besprak ik (Dr. Mercola) de enorme belangenverstrengelingen bij de FNIH, aangezien de raad van bestuur vol zit met leidinggevenden van Big Pharma en zelfs een vertegenwoordiger van BlackRock, een van de top drie grootste investeringsfirma’s in de wereld.

Hoewel Gerberding in haar artikel de Wereldgezondheidsorganisatie niet bij naam noemde, weten we nu dat dat de organisatie is die is aangewezen als de top-down heerser over alles wat met pandemieën te maken heeft. Sommige van de gedane uitspraken suggereren echter dat de WHO over enige tijd ook de macht zou kunnen grijpen over gezondheidssystemen in bredere zin.

 

 

De volgende zet van de globalisten

 
In een artikel van 18 februari 2022 waarschuwde Dr. Peter Breggin, auteur van “COVID-19 and the Global Predators: Wij zijn de prooi”4, dat de volgende stap in de oorlog van de globalisten tegen de mensheid is om de controle over de gezondheidszorgsystemen van de hele wereld over te nemen:5

“We hebben ontdekt wat de volgende stap is van de roofdieren – die al in volle gang zijn – in hun escalerende aanvallen op de individuele en politieke vrijheid. De volgende grote aanval op de menselijke vrijheid betreft een gelegaliseerde overname van nationale gezondheidszorgsystemen door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).
 
Deze heimelijke aanval – waarvan de eerste plannen al door vele naties worden gesteund – zal in 2024 met de volledige implementatie beginnen als het niet snel wordt herkend en bestreden! De Chinese communistische invloed op de WHO is al meer dan een decennium stevig, en de partij was in staat om Tedros zonder enige concurrentie te installeren.
 
Hij werd de eerste en enige directeur-generaal die geen arts is maar een communistisch politicus. Nu heeft de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus – beter bekend als Tedros – plannen onthuld om de leiding te nemen over de gehele wereldgezondheidszorg.
 
Tijdens zijn toespraak tot het uitvoerend comité van de WHO op 24 januari 2022 heeft directeur-generaal Tedros zijn plan voor wereldwijde gezondheidszorg uiteengezet, met inbegrip van zijn laatste prioriteit voor dit enorme plan: ‘De vijfde prioriteit is de WHO met spoed te versterken als de leidende en sturende autoriteit op het gebied van wereldwijde gezondheidszorg, en in het centrum van de mondiale gezondheidsarchitectuur te positioneren’.
 
De slotwoorden van Tedros in zijn rapport aan het uitvoerend comité zijn huiveringwekkend in hun grootheidswaanzin en echoën marxistische oproepen aan juichende menigten door een Stalin, Mao, of Xi Jinping: “We zijn één wereld, we hebben één gezondheid, we zijn één WHO.” Tedros wil een super-Fauci worden voor de wereld, en net als Fauci zal hij dat doen namens de mondiale geldwolven.”

 

 

De opkomst van het gezondheidsfascisme

 
Zoals uitgelegd door Breggin, begon de wereldwijde overname van de gezondheidszorg in feite met de ‘Decade of Vaccines’ van Bill Gates, door hem aangekondigd in 2010 op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos. Op dat moment installeerde Gates Anthony Fauci in zijn adviesraad voor vaccins, waarmee hij zich ervan verzekerde dat zijn plannen steun zouden krijgen van het NAtional Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID). Breggin vervolgt:6

“Een thema voor de ‘Decade of Vaccines’ was ‘Public-Private Partnerships Drive Progress in Vaccine Development’, Delivery’ (Publiek-private partnerschappen drijven vooruitgang in de ontwikkeling en levering van vaccins) – in wezen de voorloper van de Grote Reset die een wereldbestuur van publieke en private gezondheid verenigde in de geest van het fascisme.
 
In 2012 kreeg Gates de officiële goedkeuring van de VN voor zijn plan, waarbij een breed netwerk van mondiale geldwolven werd opgericht met als doel de mensheid uit te buiten en te overheersen via de volksgezondheid.
 
Communistisch China zou een prominente rol spelen door zijn controle over de VN en de WHO en door zijn nauwe banden met internationale roofdieren zoals Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, Big Tech directeuren, en vele andere miljardairs en wereldleiders.
 
Ruim tienjaar later, tijdens COVID-19, heeft de WHO bewezen nuttig te zijn voor de geldwolven in het orkestreren van wetenschap, geneeskunde en volksgezondheid in de onderdrukking van de menselijke vrijheid en het genereren van rijkdom en macht voor de globalisten.”

Onder het mom van een wereldwijde pandemie konden de WHO, het WEF en al haar geïnstalleerde leiders in de regering en het bedrijfsleven, een plan uitrollen dat al tientallen jaren in de maak was. De pandemie was een perfecte dekmantel. In naam van de “veiligheid” van iedereen tegen besmetting hebben de globalisten ongekende aanvallen op democratie, burgerlijke vrijheden en persoonlijke vrijheden gerechtvaardigd, waaronder het recht om uw eigen medische behandeling te kiezen.

Nu maakt de WHO zich op om haar leiderschap over de pandemie permanent te maken, en uit te breiden tot de gezondheidszorgsystemen van elk land. “Het idee is ‘het principe van gezondheid voor iedereen’ – universele gezondheidszorg georganiseerd door de WHO als onderdeel van de Great Reset,” legt Breggin uit.

 

 

Het internationale pandemieverdrag

 


 
Op 24 mei 2021 kondigde de Europese Raad aan dat hij de oprichting van een internationaal pandemie-verdrag steunde, op grond waarvan de WHO de macht zou krijgen om de grondwetten van individuele naties te vervangen door haar eigen grondwet onder de vlag van “preventie, paraatheid en bestrijding van pandemieën”.7

Op 3 maart 2022 heeft de Raad toestemming gegeven voor het voeren van onderhandelingen over een internationale overeenkomst. De infografiek hieronder, afkomstig van de website van de Europese Raad8, geeft een overzicht van het proces.
 

 
Tijdens de vergadering van de WHO is voor dit doel een intergouvernementeel onderhandelingsorgaan (INB) opgericht.9 Op 1 maart 2022 hield het INB zijn eerste vergadering om een internationaal instrument voor de preventie, paraatheid en bestrijding van pandemieën op te stellen en daarover te onderhandelen, onder het gezag van de WHO.10

Als dit verdrag doorgaat, zou de WHO de bevoegdheid hebben om bijvoorbeeld verplichte vaccinaties en gezondheidspaspoorten af te dwingen, en zou haar besluit voorrang hebben op nationale en staatswetten.

Maar aangezien de WHO haar definitie van “pandemie” heeft gewijzigd in “een wereldwijde epidemie van een ziekte”11, zonder de oorspronkelijke toevoeging van een ernstige ziekte met een hoge sterfte12,13, kan zo goed als alles aan het pandemie-criterium voldoen, inclusief zwaarlijvigheid, dat in 2013 als ziekte werd aangemerkt14 en wereldwijd voorkomt. Tedros heeft ook officieel verklaard dat zijn “centrale prioriteit” als directeur-generaal van de WHO is om de wereld in de richting van een universele gezondheidszorg te sturen.15

“De wereld heeft al gezien hoe elke pandemische noodsituatie, echt of verzonnen, nu of in de toekomst, dan kan “rechtvaardigen” dat de WHO alle regeringsactiviteiten van soevereine naties overneemt, alle individuen van hun vrijheden berooft, en de democratische regeringen van de wereld volledig vermorzelt,” waarschuwt Breggin.16

“De geest van het communisme is overal in het document voelbaar. Ons wordt verteld dat het ‘doel’ van de nieuwe strategie zal zijn ‘geleid door een geest van solidariteit, verankerd in de beginselen van eerlijkheid, ‘inclusion’ (insluiting) en transparantie’. Let wel, zoals in alle uitspraken van mondiale geldwolven; er is geen sprake van individuele rechten, politieke vrijheid, of nationale soevereiniteit.
 
De grote motor van de menselijke vooruitgang, de menselijke vrijheid, zal worden vervangen door de grote vernietiger van de mensheid, het collectivisme, onder de heerschappij van de elite. Verstopt in het rapport stonden de echte doelen… Hier zijn drie hoofddoelen of doelstellingen van het voorgestelde verdrag:
 
1.een respons op eventuele toekomstige pandemieën, in het bijzonder door te zorgen voor universele en billijke toegang tot medische oplossingen, zoals vaccins, geneesmiddelen en diagnostische middelen
 
2.een sterker internationaal gezondheidskader met de WHO als coördinerende autoriteit inzake mondiale gezondheidsaangelegenheden
 
3.de “One Health”-benadering, die de gezondheid van mensen, dieren en onze planeet met elkaar verbindt
 
Het rapport voegt daaraan toe: “Meer in het bijzonder kan een dergelijk instrument de internationale samenwerking op een aantal belangrijke gebieden, zoals surveillance, signalering en bestrijding vergroten, evenals het vertrouwen in het internationale gezondheidsstelsel in het algemeen. Het is duidelijk dat ze steun aan het opbouwen waren voor Tedros’ aankondiging van 24 januari 2022 dat de WHO het internationale gezondheidszorgsysteem zou overnemen.”

 

 

WHO maakt vorderingen met wereldwijd implementeren van vaccin-paspoort programma

 
Terwijl landen over de hele wereld nu hun COVID-maatregelen aan het afbouwen zijn en veel landen hebben aangekondigd dat ze toch geen vaccin-paspoorten zullen nastreven, is het vaccin-paspoort programma nog steeds springlevend onder leiding van de WHO. Op 1 maart, 2022 meldde Off-Guardian:17
 

“Deze week, terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op Oekraïne en de volgende golf van propaganda, lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie een initiatief om een ‘vertrouwensnetwerk’ te creëren van de vaccinatie-status en de internationale reizen van elke persoon.”
 
Persbureau Politico publiceerde: “WHO zet stappen op weg naar internationaal vaccinatie-‘paspoort’.

Het artikel citeert Brian Anderson, medeoprichter van het Vaccination Credential Initiative. Een instantie die zichzelf omschrijft als ‘een vrijwillige coalitie van publieke en private organisaties die zich inzetten om individuen toegang te geven tot verifieerbare klinische informatie, waaronder een betrouwbare en verifieerbare kopie van hun vaccinatiedossiers in digitale of papieren vorm met behulp van open, interoperabele standaarden.’

Zij zijn – om de marketing glans van deze uitspraak af te halen – een gezamenlijk project van bedrijven en regeringen dat digitale medische identificatiepapieren onderzoekt en promoot. Kortom, vaccin-paspoorten.”

Tot de leden van de ‘Vaccination Credential Initiative’ (VCI), die in januari 2021 werd opgericht, behoren Google, Amazon, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, biosecurity-bedrijven en de meeste grote universiteiten in de VS. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Apple, Microsoft, de Mayo Clinic en de ‘MITRE Corporation’, een door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie.

Zoals opgemerkt door Off-Guardian zal het internationale pandemie-verdrag ongetwijfeld bepalingen bevatten over internationale certificatie van vaccins. Waarom zou het dat niet doen, gezien het feit dat er al een door de WHO gesteund wereldwijd gezondheidspaspoort in de maak is? Terwijl Off-Guardian voorspelde dat het SMART Health Cards-systeem van VCI zou worden gekozen, heeft de WHO nu een overeenkomst gesloten met een dochteronderneming van Deutsche Telekom, T-Systems genaamd, om het eerste wereldwijde digitale vaccin-paspoort te bouwen.18 Zoals gerapporteerd door de Western Standard:19

“De WHO is volledig van plan steun te verlenen aan haar 194 lidstaten om de implementatie van de digitale verificatietechnologie voor de nationale en regionale verificatie van de vaccin-status van landen te vergemakkelijken.
 
‘COVID-19 treft iedereen. Landen zullen daarom alleen samen uit de pandemie komen. Vaccinatiecertificaten die fraudebestendig en digitaal verifieerbaar zijn, wekken vertrouwen. Daarom steunt de WHO de lidstaten bij de opbouw van nationale en regionale vertrouwensnetwerken en verificatietechnologie.
 
De toegangspoort-dienst van de WHO fungeert ook als brug tussen regionale systemen. Het kan ook worden gebruikt als onderdeel van toekomstige vaccinatiecampagnes en thuisregistraties”, aldus Garrett Mehl, hoofd van de afdeling Digitale Gezondheid en Innovatie van de WHO, op de website van Deutsche Telekom.”

 

 

SMART Health Cards en digitale identiteit zijn instrumenten van tirannie

 
Het SMART Health Cards systeem wordt al gebruikt door meer dan een dozijn landen,20,25 Amerikaanse staten, Puerto Rico en D.C.21 Ook het Australische parlement plaveit de weg naar tirannie met zijn “Trusted Digital Identity Bill 2021”22, en het Amerikaanse Congres heeft zijn “Improving Digital Identity Act of 2021.”23
 
Al deze wetten hebben één ding gemeen: het einddoel, namelijk om ze uit te breiden tot een wereldwijd sociaal kredietsysteem – een systeem waarin alles wat je doet en zegt wordt gecontroleerd, geregistreerd en beoordeeld op een ‘bedreiging voor het systeem’-waarde. En als je je misdraagt of verkeerd denkt, hebben ze 101 manieren om je te straffen en je te dwingen om je aan de regels te houden – van het beperken van je mogelijkheden om te reizen tot het in beslag nemen van je bankrekeningen.

Denk geen seconde dat de overheid geen toegang zal hebben tot je gegevens of ze niet tegen je zal gebruiken voor politieke doeleinden. Zoals uitgelegd door Off-Guardian:24

“SMART Health Cards worden beheerd door VCI, dat is opgericht door de MITRE Corporation, die wordt gefinancierd door de regering van de Verenigde Staten. Als je SMART toegang geeft tot je medische gegevens, kun je er maar beter van uitgaan dat de Amerikaanse regering en haar agentschappen ze in handen zullen krijgen.
 
Ze hebben misschien niet hun eigen database, maar ze zullen toegang hebben tot de database van MITRE wanneer en als ze het nodig hebben of willen. En dat geldt ook voor Apple, Amazon, Google en Microsoft. Dat is hoe privaat-publieke partnerschappen werken. Symbiose.
 
Bedrijfsgiganten dienen als fronten voor overheidsprogramma’s en in ruil daarvoor krijgen ze een groot deel van de winst, financiële reddingsoperaties als die nodig zijn, en ‘hervormingen’ van de regelgeving die hun kleinere concurrenten verlammen…
 
Hierdoor kan de federale regering “naar waarheid” beweren dat ze geen federaal paspoortsysteem implementeert, of een vaccinatiedatabase bijhoudt, terwijl ze tech-giganten inhuurt om dit voor hen te doen. Dit systeem van achterdeur-surveillance door de overheid via een vernisje van het bedrijfsleven verspreidt zich al over de VS, en het ziet er naar uit dat het ook een rol zal spelen in een toekomstig ‘pandemieverdrag’.”

 

 

Surgeon General (hoofd-chirug) eist hitlijst van Big Tech

 
Dr. Vivek Murthy, de Amerikaanse hoofdchirurg, lijkt ook een verhaal op te bouwen om een internationale gezondheidsautoriteit te rechtvaardigen. Op 3 maart 2022 heeft Murthy formeel verzocht dat alle grote tech platforms gegevens overleggen over de omvang van COVID-19 “misinformatie”. Dit omvat sociale netwerken, zoekmachines, crowdsource-platforms, e-commerce-platforms en instant messaging-systemen. Gelukkig is zijn verzoek niet juridisch afdwingbaar. Zoals gerapporteerd door The New York Times:25

“Een verzoek om informatie van het kantoor van de chirurg-generaal eiste dat tech-platforms gegevens en analyses sturen over de prevalentie van COVID-19-misinformatie op hun sites, te beginnen met veelvoorkomende voorbeelden van verkeerde informatie over vaccins zoals geregistreerd door de Centers for Disease Control and Prevention.26
 
In de mededeling worden de bedrijven gevraagd “precies aan te geven hoeveel gebruikers gevallen van verkeerde informatie over Covid-19 hebben gezien of eraan zijn blootgesteld”, evenals verzamelde gegevens over demografische groepen die mogelijk onevenredig zijn blootgesteld aan of zijn beïnvloed door de verkeerde informatie.
 
De chirurg-generaal, Dr. Vivek Murthy, eiste ook informatie van de platforms over de belangrijkste bronnen van Covid-19-misinformatie, met inbegrip van degenen die zich bezighielden met de verkoop van onbewezen Covid-19-producten, -diensten en -behandelingen… Het verzoek om informatie maakt deel uit van het COVID National Preparedness Plan27,28 van president Biden…
 
Naast het opvragen van gegevens over desinformatie van de tech-platforms, riep de surgeon general zorgverleners en het publiek op om informatie in te dienen over hoe COVID-19 desinformatie patiënten en gemeenschappen negatief heeft beïnvloed.”

 
Zoals opgemerkt door Dr. Meryl Nass,29 “Dit is echt beangstigend. Misinformatie (te controleren via tech bedrijven) wordt behandeld als een misdaad, hoewel nooit gedefinieerd.” Nass wijst ook op een nieuw wetsvoorstel,30 geïntroduceerd door twee Democratische senatoren op 2 maart 2022, dat techbedrijven “dekking zou geven om privégegevens te censureren en te overhandigen aan de overheid’. “Met andere woorden, het Congres kan censuur ‘legaliseren’ en de First Amendment rechten op vrijheid van meningsuiting criminaliseren,” zegt Nass.

 

 

CDC heeft zelf enorme hoeveelheden onjuiste informatie verspreid

 
De ironie is hierbij dat de meeste antwoorden van het CDC op “COVID mythes”31 zelf misinformatie zijn. Het CDC beweert bijvoorbeeld dat het een mythe is dat natuurlijke immuniteit beter is dan de immuniteit die je krijgt door de COVID-prik.

Maar het zal moeite kosten om wetenschappelijke onderbouwing voor die bewering te vinden. Ze hebben dat gewoon verzonnen. Het is een al lang bestaand wetenschappelijk feit dat natuurlijke immuniteit sterker is, en langer duurt dan immuniteit die door vaccinatie wordt opgewekt.

Het CDC beweert ook dat het een mythe is dat mRNA injecties geen vaccins zijn. Ze zeggen dat mRNA-injecties vaccins zijn omdat ze een immuunrespons opwekken. Wat zij er niet bij vertellen is dat zij de definitie van wat een “vaccin” is halverwege de pandemie hebben gewijzigd.32

Vóór de pandemie was een “vaccin” “een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit tegen een specifieke ziekte te produceren”. In de tweede helft van 2021, toen de mRNA-prikken bijna werden gedistribueerd, veranderde het CDC die definitie in “een preparaat dat wordt gebruikt om de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten te stimuleren”, waardoor een vaccin in feite geen immuniteit meer hoeft op te wekken – het belangrijkste wat een vaccin geacht wordt te doen.

Overigens weerlegt het antwoord van de CDC op deze “mythe” in feite haar antwoord op de “mythe” dat immuniteit door vaccinatie beter is dan natuurlijke immuniteit, aangezien de COVID-prikken helemaal geen immuniteit opleveren. Ze stimuleren alleen een immuunrespons, die overigens gunstig of ongunstig kan zijn, afhankelijk van de manier waarop je immuunsysteem wordt gestimuleerd.

De CDC houdt ook nog steeds vol dat de COVID-prikken uw DNA op geen enkele manier kunnen veranderen of er een interactie mee kunnen aangaan, maar gepubliceerd onderzoek toont het tegendeel aan. Zweeds onderzoek toont zelfs aan dat het mRNA van de Pfizer-injectie in slechts zes uur in het menselijk DNA integreert.33

Murthy’s ongrondwettelijke verzoek om gegevens van technische bedrijven over gebruikers die informatie delen die in strijd is met de verhaallijn van het CDC lijkt een poging te zijn om te rechtvaardigen dat één internationale gezondheidsautoriteit de macht heeft om de waarheid over de hele wereld te dicteren.

Als er maar één verhaal is, in elk land, verspreid door één enkele entiteit, dan zal de waarheid zijn wat zij zeggen dat het is. Uiteindelijk zal onderzoek niet eens gepubliceerd worden, tenzij het overeenkomt met het gekozen verhaal.

 

 

De WHO is totaal corrupt

 

 

Er zijn veel redenen om de WHO af te wijzen als de enige scheidsrechter van gezondheidsfeiten. Het is corrupt tot op het bot, en dat is het al jaren.34

In de nasleep van de Mexicaanse grieppandemie van 2009, waarvan het vaccin vele duizenden slachtoffers maakte, concludeerde de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) dat “de aanpak van de pandemie door de WHO, de EU-gezondheidsagentschappen en de nationale regeringen heeft geleid tot een “verspilling van grote sommen overheidsgeld, en ongerechtvaardigde angst en vrees voor de gezondheidsrisico’s voor het Europese publiek.”35

Meer specifiek concludeerde PACE dat er “overweldigend bewijs was dat de ernst van de pandemie door de WHO enorm werd overdreven,” en dat de geneesmiddelenindustrie de besluitvorming van de organisatie had beïnvloed.

Een gezamenlijk onderzoek door het British Medical Journal en het Bureau of Investigative Journalism (BIJ) bracht ook ernstige belangenconflicten aan het licht tussen de WHO – die de wereldwijde vaccinatieagenda promootte – en de farmaceutische bedrijven die deze vaccins maakten.36

De WHO is ook beschuldigd van financieel wanbeleid op grote schaal, waarbij ze elk jaar meer uitgeeft aan reiskosten – zo’n 200 miljoen dollar in 2017 – dan aan enkele van de grootste volksgezondheidsproblemen, waaronder AIDS, tuberculose en malaria samen.37

De meeste mensen weten inmiddels ook dat de WHO is gekocht en betaald door Bill Gates. Hij draagt meer bij aan het tweejaarlijkse budget van 4,84 miljard dollar van de WHO dan elke regering van een lidstaat. De VS is historisch gezien de grootste financier, maar de gecombineerde bijdragen van de Gates Foundation en GAVI maken Gates vanaf 2018 de onofficiële hoofdsponsor van de WHO.

In de documentaire “TrustWHO”38 (hierboven), onthult Lilian Franck deze en andere clandestiene invloeden die de WHO controleren, ten koste van de volksgezondheid. We hebben bijvoorbeeld gezien dat de WHO zeer loyaal is aan China, en China’s meedogenloze onderdrukking van tegenargumenten onderschrijft.

Het onderzoek van de WHO naar de herkomst van COVID-19 was van begin tot eind nep, en zelfs vóór de COVID-pandemie was de WHO al in gesprek met Facebook om “ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot gezaghebbende informatie over vaccins en om de verspreiding van onjuistheden te beperken”. Gezien de sterke en voortdurende aanwijzingen dat de WHO ernstige belangenverstrengelingen heeft en wordt aangestuurd door de industrie, moet het nut van de WHO als hoedster van de volksgezondheid ernstig worden heroverwogen.

 

 

Het plan voor een nooit-eindigende pandemie

 
Hoewel het Witte Huis een plan heeft opgesteld om de pandemie te beëindigen39,40 lijkt het meer op een plan voor een pandemie zonder einde. STAT News meldt het volgende:41

“Het rapport zet een koers uit naar wat de auteurs het ‘volgende normaal’ noemen – leven met het SARS-CoV-2 virus als een voortdurende bedreiging die gemanaged moet worden. Dit vereist verbeteringen op een aantal fronten, van beter toezicht op COVID en andere ziekteverwekkers tot het in de gaten houden van de overbelasting van ziekenhuizen; en van pogingen om de luchtkwaliteit in gebouwen aan te pakken tot voortdurende investeringen in antivirale geneesmiddelen en betere vaccins.
 
De auteurs roepen ook op om mensen die last hebben van ademhalingssymptomen gemakkelijk toegang te geven tot tests en, als ze positief zijn voor COVID of influenza, ook tot een snel recept voor het relevante antivirale geneesmiddel …
 
Het rapport suggereert dat de reactie van de VS op Covid-19 moet verschuiven van een reactie die alleen op deze ene ziekte is gericht naar een reactie waarbij inspanningen op het gebied van preventie, bestrijding en behandeling worden gericht op COVID als zijnde één van een aantal respiratoire virussen, waaronder influenza”.

Onderdeel van het plan is het creëren van een nieuwe positie: plaatsvervangend assistent van de president voor bioveiligheid binnen de Nationale Veiligheidsraad.42 De plaatsvervangend assistent voor bioveiligheid zou verantwoordelijk zijn voor het “monitoren, aanpakken en coördineren van reacties op en mededelingen over “bedreigingen voor bioveiligheid” en nieuwe pandemieën”.

Belangrijk is dat deze positie ook verantwoordelijk zou zijn voor de coördinatie van “inspanningen om buitenlandse en binnenlandse bronnen van anti-wetenschappelijke misinformatie over vaccins en geneesmiddelen tegen te gaan”. De COVID-routekaart beschrijft ook strategieën om de documentatie, het toezicht en de verantwoordingsplicht voor communicatiedoelstellingen te verbeteren.

Dit omvat het toezicht op “onrechtmatigheden op gezondheidsgebied” om “de publieke verantwoordingsplicht te vergroten en waarden te ondersteunen die het sociale welzijn en de gelijkheid op gezondheidsgebied bij infectieziekten bevorderen”. Het klinkt mij in de oren als een plan om propaganda te promoten die mensen die hun eigen gezondheid niet willen opofferen voor “het grotere goed” te schande maakt.

Het omvat ook de vaststelling van “normen voor een gestroomlijnde goedkeuring van gezondheidsboodschappen zonder politieke inmenging”. Zal de WHO verantwoordelijk zijn voor dergelijke normen? Waarschijnlijk wel.

In de routekaart staat ook dat technologieplatforms en oude media moeten worden aangespoord om “mechanismen te ontwerpen om schadelijke en onjuiste adviezen die de volksgezondheid schaden, op te sporen, af te weren en te weigeren”. Met andere woorden, censuur over de hele linie. Als de WHO de volledige bevoegdheid krijgt over gezondheid, zal censuur een gegeven zijn en zal de wetenschap zoals wij die kennen in feite ophouden te bestaan.

 

 
Bronnen:

1. Time 9 juni 2021
2. Student Life 15 april 2021
3. FNIH Announcement March 1, 2022
4. COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey
5,6,7,16. America Out Loud February 18, 2022
8. European Council March 3, 2022
9. Our World UN University January 28, 2022
10. DCAT December 2, 2021
11. Wayback Machine, WHO Pandemic Preparedness captured September 2, 2009 (PDF)
12. The BMJ 2010;340:c2912
13. Wayback Machine, WHO Pandemic Preparedness captured May 1, 2009 (PDF)
14. Obesity Medicine February 8, 2017
15,34,37. National Review June 14, 2017
17,21,24. Off-Guardian March 1, 2022
18,19. Western Standard March 2, 2022
20. VCI.org, Worldwide Footprint
22. Digital Identity Bill 2021
23. HR 4258, Improving Digital Identity Act of 2021
25. New York Times March 3, 2022 (Archived)
26,31. CDC Myths and Facts About COVID-19
27,40. White House National COVID-19 Preparedness Plan
28. NPR March 2, 2022
29. Meryl Nass Substack March 4, 2022
30. Ben Ray Lujan US Senator for New Mexico March 2, 2022
32. Miami Herald September 27, 2021
33. the Expose February 27, 2022
35. Assembly.coe.int June 24, 2010
36. Natural Society February 23, 2014
38. The Defender September 7, 2021
39. COVID Roadmap
41. STAT News March 7, 2022
42. COVID Roadmap, Biosecurity and Pandemic Leadership

 

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This