Is borstvoeding na mRNA-vaccinatie veilig?

door | 18 nov 2023 | COVID-19 vaccin, Zwangerschap

Onderzoeksjournaliste Sonia Elijah doet al langere tijd onderzoek naar de effecten van borstvoeding van pas gevaccineerde moeders op hun baby’s. Is borstvoeding na mRNA-vaccinatie veilig? – Pfizer’s eigen veiligheidsrapporten tonen het tegendeel aan, maar niemand heeft het erover. Het onderstaande artikel is eerder gepubliceerd op de substack van Sonia Elijah
 
 

Is borstvoeding na mRNA-vaccinatie veilig?

 
Vanaf het begin van de grote campagne om ‘injecties’ in de armen van iedereen te krijgen – van ouderen tot baby’s van 6 maanden, inclusief zwangere vrouwen – benadrukte elke politicus, ambtenaar, gezondheidsautoriteit en regelgever op papegaaiachtige wijze hoe het COVID-19 mRNA-vaccin in de arm blijft en snel wordt afgebroken. Dit was gewoon niet waar.

De lipide nanodeeltjes die het synthetische vaccin mRNA inkapselen reizen door het hele lichaam – inclusief de borstklieren waar ze worden uitgescheiden in de moedermelk van zogende vrouwen.

Dit werd voor het eerst aangetoond in de studie van Low et al., gepubliceerd in augustus 2021, en daarna in de studie van Yeo et al., gepubliceerd in januari 2022. Gevolgd door de studie van Hanna et al. in september 2022: ‘Detection of Messenger RNA COVID-19 Vaccines in Human Breast Milk’. Waarbij de onderzoekers ontdekten dat het mRNA van zowel Moderna [mRNA-1273] als Pfizer-BioNTech’s [BNT162b2] aanwezig was in de moedermelkmonsters.

“Van de 11 ingeschreven personen die borstvoeding gaven, werden sporen van BNT162b2 en mRNA-1273 COVID-19 mRNA-vaccins gedetecteerd in 7 monsters van 5 verschillende deelnemers op verschillende tijdstippen tot 45 uur na de vaccinatie.”

Een nieuw onderzoek door Hanna et al., onlangs gepubliceerd op 19 september 2023, toonde vergelijkbare resultaten voor zowel de Moderna als de Pfizer-BioNTech mRNA-vaccins.

Van 13 vrouwen die borstvoeding gaven en het vaccin kregen (20 blootstellingen), werden bij 10 blootstellingen sporen van mRNA gedetecteerd tot 45 uur na vaccinatie.

De auteurs verklaarden verder:

‘Onze bevindingen tonen aan dat het mRNA van het COVID-19 vaccin niet beperkt blijft tot de injectieplaats, maar zich systemisch verspreidt en verpakt wordt in BM (breast milk/ moedermelk) EV’s (extracellulaire blaasjes).
 
 

Van de arm naar de moedermelk

De onderstaande grafiek geeft een gedetailleerd overzicht van het door de auteurs voorgestelde model van biodistributie van vaccin mRNA naar moedermelk (BM).
 

 
 
Bron: Hanna et al. studie van september 2023
 
 

Wat al bekend was vanaf januari 2021

 
Bewijs dat het Pfizer-BioNTech lipide nanodeeltje ingekapseld gemodificeerd mRNA door het hele lichaam reist en zich ophoopt in bijna elk orgaanweefsel- was al bekend in januari 2021.

Dit werd onthuld in het niet-klinische evaluatierapport van BNT162b, uitgevoerd door de Therapeutics Goods Administration van Australië (TGA). Maar ondanks deze kennis keurde de toezichthouder het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin aan het einde van die maand voorlopig goed voor gebruik in Australië.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de fabrikanten (BioNTech en Pfizer) nooit een biodistributiestudie hebben uitgevoerd (en ook niet van plan waren uit te voeren) voor het feitelijke gemodificeerde mRNA dat codeert voor het SARS-CoV-2 spike-eiwit. Op de een of andere manier werd hiertegen geen bezwaar gemaakt door de regelgevende instanties, noch door het feit dat er nooit cruciale veiligheidsstudies werden uitgevoerd. De enige biodistributiestudie die werd uitgevoerd – Studie 185350 op Wistar Han ratten – betrof de distributie van lipide nanodeeltjes (die ALC-0315 en ALC-0159 bevatten) dat mRNA codeert voor luciferase.

De gemarkeerde secties in de tabel hieronder laten zien waar de lipideconcentratie het meest accumuleerde na een injectie met één dosis: de eierstokken, het beenmerg, de lever en de bijnieren.
 

 
Bron: TGA’s nonclinical evaluation report for Comirnaty, BNT162b2 [mRNA] COVID-19 vaccine
 
Het is opmerkelijk dat het TGA-rapport, net als het openbare beoordelingsrapport van de MHRA, ook stelt: Het is onbekend of BNT162b2 wordt uitgescheiden in moedermelk.

Bovendien schrijven de MHRA in het oorspronkelijke openbare beoordelingsrapport van Pfizer-BioNTech mRNA-vaccin op pagina 21: “In de context van levering onder Regulation 174, is men van mening dat er op dit moment niet voldoende zekerheid kan worden gegeven over een veilig gebruik van het vaccin bij zwangere vrouwen.

In het rapport wordt vervolgens categorisch gesteld: Vrouwen die borstvoeding geven moeten ook niet gevaccineerd worden.”

Dit bericht werd er echter pas veel later aan toegevoegd.
 

 
Op de een of andere manier weerhield dit gezondheidsautoriteiten over de hele wereld er niet van om de mRNA-vaccinatie voor zwangere en zogende vrouwen vanaf het voorjaar van 2021 aan te moedigen, ondanks dat de regelgevers anders stelden.

Het is interessant – dat na mijn rapport van 4 september 2022 over het tegenstrijdige advies tussen de regelgevende instanties en gezondheidsautoriteiten dat oorspronkelijk werd gepubliceerd op Trial Site News – dat de MHRA op 5 september de volgende aankondiging deed op de website van de Britse regering.
 
 

 

 

Problemen met de overtuiging van de auteurs

 
In de recente studie van Hanna et al. verklaren de auteurs dat ze ervan overtuigd zijn dat: “borstvoeding na vaccinatie veilig is”, wat gevormd lijkt te zijn op basis van het feit dat:

..slechts minieme concentraties aanwezig zijn en een duidelijke translatie-activiteit afwezig is.

Er werd echter een geautomatiseerd Western Blot-systeem (in plaats van een traditioneel systeem dat met de hand wordt gedaan) gebruikt om aan te tonen dat ‘translationele activiteit afwezig is’. Western Blotting is een methode die wordt gebruikt om specifieke eiwitten te identificeren. In de EV’s van moedermelk (te zien in banen 4-7) werd geen spike-eiwit gedetecteerd, wat betekent dat het vaccinale mRNA in de moedermelkmonsters niet werd omgezet in het spike-eiwit, waardoor de auteurs dachten dat het veilig was.
 
 

Geautomatiseerde capillaire western blot (WES)

 
Dit geeft aanleiding tot bezorgdheid, gezien de bevindingen van mijn diepgaande onderzoek naar het #Blotgate-schandaal met betrekking tot Pfizer/BioNTech’s eigen geautomatiseerde Western Blots (die ze durfden te laten doorgaan voor traditionele/authentieke Westerns). Deze bevatten vernietigend bewijs bevatten dat de gegevens waren ‘gekopieerd en geplakt’- dat wil zeggen frauduleus.
 
 

De mislukte positieve controle

Als positieve controle werden HT-29 cellen behandeld met mRNA-1273 [Moderna mRNA-vaccin] in verschillende verdunningen (1:104, 1:106 en 1:107).

Lanes 1-3 in de bovenstaande afbeelding tonen de positieve controle, maar lanes 2-3 tonen geen aanwezigheid van het spikeiwit, wat onverwacht is. De auteurs merken op: “Positieve controlemonsters die gebruikt werden in concentraties die vergelijkbaar zijn met die van BM EV’s konden echter ook geen expressie van S-eiwit opwekken.” Het is ongebruikelijk dat het vaccinale spike-eiwit afwezig was in de positieve controlestroken (2-3), wat geen vertrouwen wekt wat betreft de betrouwbaarheid van de test.
 
 

De vele beperkingen van het onderzoek

 
De auteurs gaan verder met het onthullen van de beperkingen van hun studie:

“Andere beperkingen zijn de mogelijke onderschatting van de mRNA-concentraties als gevolg van verschillen in de verzameltechnieken en bewaarcondities van de moeders na de zelfafname, wat kan bijdragen aan degradatie van het mRNA. Een andere beperking is het beperkte volume borstmelk dat door de moeders werd geleverd, wat de haalbaarheid van verdere experimenten beperkte. Ook hebben we de mogelijke cumulatieve blootstelling aan mRNA van het vaccin niet getest na frequente borstvoeding bij zuigelingen, die tot 150-200 ml/kg/dag borstmelk kan toevoegen.

Het is zeer zorgwekkend dat het onderzoek de mogelijke cumulatieve blootstelling aan mRNA-vaccin bij zuigelingen niet heeft getest, gezien de frequentie waarmee jonge baby’s borstvoeding krijgen.
 
 

De noodzaak van verder onderzoek

 
De auteurs vermelden het volgende:

“Hoewel het mRNA van het vaccin translationeel inactief lijkt te zijn, is verder onderzoek nodig om de minimale hoeveelheid mRNA te bepalen die nodig is om een immuunrespons op te wekken bij pasgeborenen.
 
Niettemin, aangezien de minimale dosis mRNA-vaccin om een immuunreactie op te wekken bij zuigelingen jonger dan 6 maanden onbekend is, moet een dialoog tussen een moeder die borstvoeding geeft en haar zorgverlener gaan over de voordelen/risico-overwegingen van borstvoeding in de eerste twee dagen na vaccinatie door de moeder.
 
De mogelijke overdracht van het mRNA van het vaccin naar moedermelk, resulterend in neonatale blootstelling, werd niet onderzocht. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raadt vaccinatie met COVID-19 bij kinderen jonger dan 6 maanden af vanwege het gebrek aan veiligheidsstudies en de mogelijke interactie met andere routinevaccinaties in deze leeftijdsgroep.”

 
 

De verwoestende schade voor zuigelingen die borstvoeding krijgen uit de eigen gegevens van Pfizer/BioNTech!

 
Dit brengt ons bij de verontrustende ontdekkingen die gevonden zijn na het analyseren van de Periodic Safety Update Reports van Pfizer voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), vanaf januari 2021. Deze rapportenreeks is gepubliceerd in Children’s Health Defense, Europe.
 

 
Uittreksel uit: EMA’s laatste bom van vernietigende gegevens bevestigt hun falen: PSUR #3, de zwangerschaps- en borstvoedingszaken, rapport
 
Het is diep schokkerend dat Pfizer niet eens de gevallen van zuigelingen die borstvoeding kregen bij de “discussie” heeft betrokken, omdat ze als “niet-bijdragend” werden beschouwd vanwege indirecte blootstelling “aan BNT162B2 (trans-mammaire route)” en de toezichthouder, de EMA, die beslissing goedkeurde.

Daarnaast onthulde het Pregnancy & Lactation Cumulative Review document van Pfizer nog meer vernietigende gevallen van schade aan baby’s die borstvoeding kregen en via de moedermelk aan het vaccin werden blootgesteld.

Ik (Sonia Elijah) was een van de eerste journalisten die dit document ontdekte uit de maandelijkse data dump van Pfizer-documenten. Mijn rapport werd gepubliceerd in Trial Site News, op 22 april 2023. Het screenshot hieronder is afkomstig uit mijn oorspronkelijke rapport.
 

 
Bron: Pfizer’s Pregnancy & Lactation Cumulative Review onthult vernietigende gegevens in Trial Site News
 
 

Redacted

 
De bovenstaande bevindingen van Sonia Elijah bespreekt ze met Clayton Morris op Redacted.
 


 
 
Als U het werk dat Sonia Elijah doet waardeert, overweeg dan om een betaalde abonnee te worden of te upgraden naar een abonnee en help zo onafhankelijke onderzoeksjournalistiek te ondersteunen! U kunt ook een eenmalige bijdrage leveren door een donatie te doen!
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This