Ivermectine werkt – waarom mogen we het niet gebruiken?

door | 11 dec 2021 | COVID-19 ziekte

Na een uitgebreide bespreking van het geneesmiddel HCQ, gepubliceerd op het blog van de stichting Vaccinvrij onder de titel: ‘Hydroxychloroquine – luis in de pels van de vaccinindustrie’, is het nu tijd voor een uitgebreide bespreking van het geneesmiddel Ivermectine.

Er zijn inmiddels vele berichten verschenen over succesvolle genezing van Covid-19 met behulp van dit medicijn, maar de conventionele media zwijgen dit dood, of ontkennen het. De Volkskrant concludeerde op 4 maart 2021 aan de hand van een “groot en gedegen onderzoek” dat Ivermectine niets doet tegen corona.1

 
Hiermee leek voor de conventionele media de kous afgedaan. Maar voor mensen die het onderzoek zelf lezen werden de belangenverstrengelingen – zoals dat zo vaak het geval is bij wetenschappelijk onderzoek – direct duidelijk. De studie waar de Volkskrant het over heeft, geleid door dr. López-Medina, werd voornamelijk gefinancierd door de drie farmaceutische multinationals: Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, en Janssen.2

Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT, is ook geen voorstander van het middel en hij doet voorkomen alsof daar een wetenschappelijke consensus over bestaat. Hoe ver dit afligt van de waarheid zal later in dit artikel blijken. In praktijk komt het erop neer dat één persoon op 3 juni 2021 de hele Tweede Kamer misleidt:

‘Voor Ivermectine ziet u hier gewoon dat de hele medische wereld vindt –ieder ander mag daar van alles van vinden-. Maar er is geen medicus die op grond van wetenschappelijke bewijsvoering momenteel een reden ziet voor Ivermectine. Sterker nog de fabrikant zelf zegt dat zij dat ook niet zien. En geloof me, die beoordelen alles dat langs komt.’ – Jaap van Dissel3

 

 

Vaccins vertonen hun gebreken

Ondertussen is de zomer voorbij en er is in december 2021 een groot probleem ontstaan. Inmiddels beweert de overheid dat 85% van de mensen die daartoe zijn opgeroepen is gevaccineerd. Toch stijgen de besmettingen en ook de oversterfte stijgt – zelfs als je de covid-sterfte buiten beschouwing laat. Of de “Covid-doden” al dan niet gevaccineerd zijn lijkt zo langzamerhand een staatsgeheim te worden, maar uit Engelse cijfers van begin november 2021 blijkt dat 83% van de Covid-patiënten die in het ziekenhuis werd opgenomen was gevaccineerd. 4

 

 

 
Hugo de Jonge verklaart op 17 november 2021 in de kamer: “De besmettingsgraad is hoger dan ooit, want mensen wanen zich veilig als ze gevaccineerd zijn.” Hiermee suggereert zelfs hij dat je dus niet “veilig” bent, wat inderdaad klopt. Er is gebleken dat gevaccineerden nog steeds besmet, (en ziek) kunnen worden, en nog steeds het virus kunnen doorgeven.5,6

Inmiddels is er ook een rapport naar buiten gekomen dat Pfizer zelf heeft opgesteld waaruit blijkt dat er een alarmerend hoog aantal bijwerkingen is gerapporteerd, direct nadat het vaccin op de markt kwam. Dit document is in het bezit van de FDA, die het tot 2075 geheim had willen houden, maar een rechter dacht daar anders over.

Hier volgt een korte samenvatting: In februari van 2021 – nadat het vaccin slechts 2 maanden op de markt was – had Pfizer al meer dan 1.200 meldingen ontvangen van sterfgevallen die zouden zijn veroorzaakt door het vaccin. Daarnaast waren er tienduizenden gemelde bijwerkingen, waaronder 23 gevallen van een spontane abortus op 270 zwangerschappen, en meer dan 2.000 meldingen van hartstoornissen. Dit zijn de gegevens van Pfizer zelf, die zij heeft afgegeven aan de FDA in verband met het verlengen van de EUA (Emergency Use Authorisation). De vraag die zich direct aandient is of het vaccin – dat vanaf het begin af aan een ongekend hoog aantal sterfte en ernstige ongewenste neveneffecten liet zien – niet direct van de markt afgehaald had moeten worden. Was dat de reden dat de FDA liever had gezien dat dit niet in de openbaarheid zou komen? 7

 

 

Vaccineren is niet de enige oplossing

 
En er zijn nog steeds veel mensen die denken dat er maar één oplossing is. Dat is vaccineren, en alle andere mogelijkheden zijn ‘magical thinking’, zoals ik laatst te horen kreeg. Maar Laten we ons eens focussen op wat volgens steeds meer artsen en wetenschappers wél veilig is en ook nog eens goed werkt tegen Coviod-19: Ivermectine.

Pas toen eind juni 2021 de grootste groep Nederlanders en Europeanen was gevaccineerd, werd het onderzoek naar de werking van Ivermectine tegen Covid-19 onderzocht in Engeland. Op 23 juni 2021 rapporteerde de BBC het zogenaamde ‘Principle onderzoek’ dat nog steeds voortduurt aan de Universiteit van Oxford.8 De deelnemende wetenschappers van ‘Principle’ doen onder andere langlopend onderzoek naar de werking van Ivermectine bij Coviod-19 patiënten.Tot nu toe (dd 25 november 2021) meldden 7.883 mensen met Covid-achtige klachten zich aan om mee te doen aan de studie.9

De twijfels die voor die tijd over Ivermectine waren gezaaid, logen er niet om. Het zou een slechts een paardenmiddel tegen wormen zijn. Dat kan nooit werken, het is gevaarlijk, giftig etc. etc. Maar dit lijkt slechts propaganda te zijn om de mensen niet van het vaccin af te houden.

Laten we zonder vooroordelen kijken naar dit middel.

 

 

1. Wat is Ivermectine?

Hieronder komen een aantal toonaangevende instituten aan het woord over het omstreden medicijn.

Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen over Ivermectine:

“Ivermectine is goedgekeurd voor de behandeling van infecties met parasieten. In laboratoriumstudies lijkt Ivermectine ook te werken tegen het coronavirus. De dosis voor effectiviteit tegen het virus lijkt alleen hoger te moeten zijn dan de dosis die is goedgekeurd voor infecties met parasieten. De studies die tot nu toe zijn gepubliceerd over de werkzaamheid en veiligheid van Ivermectine bij COVID-19-patiënten, laten een aantal tekortkomingen zien. Daarom is de rol van Ivermectine bij de behandeling van deze patiënten op dit moment nog niet goed vast te stellen. Het wachten is op de resultaten van grote klinische studies waarin de behandeling met Ivermectine is vergeleken met placebo of een andere werkzame behandeling. Op basis daarvan kan worden bepaald of Ivermectine werkzaam is bij deze patiënten.” 10

 
Wikipedia over Ivermectine:

Ivermectine is ontwikkeld door MSD en wordt onder naam Mectizan sinds 1977 gratis verstrekt in Afrika, in een grootschalig donatieprogramma om rivierblindheid uit te roeien. In Nederland is het sinds 2003 geregistreerd als een tablet van 3 mg met de naam Stromectol. Het middel staat al decennia op de Lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO.11

 
Instituut voor verantwoord medicijngebruik over Ivermectine:

Het is slechts een eenvoudig ‘ontwormingsmiddel tegen parasitaire infecties’ volgens het Instituut voor verantwoord medicijngebruik in een uitzending van Teun van der Keukens. Op 30 september 2021 zegt Ruud Coolen van Brakel van het instituut: “Er is geen verband tussen ivermectine en Covid-19.”12

 
We gaan daar dus geen aandacht aan besteden, we moeten nu het land redden. Tot voor kort, was dit de gemiddelde houding onder artsen beleidsmakers wat betreft Ivermectine. Maar ondertussen wordt duidelijk dat de tunnelvisie van demissionair minister Hugo de Jonge rond het idee dat vaccinatie de enige uitweg is uit de covid-crisis, barsten begint te vertonen. Vaccinatie helpt niet tegen alle varianten, en 15% van de Nederlanders wil er niet aan. Deze groep heeft hier alle reden toe. De rapporten bij EMA’s Eudravigilance (dd. 4 december 2021) beschreven 32.652 overledenen na vaccinatie en meer dan 3 miljoen rapportages van bijwerkingen bij een enorme geschatte onderrapportage.13

Voor jongeren is het vaccin niet nodig en voor ouderen geldt dat Covid-19 regelmatig uitbreekt als nagenoeg iedereen is gevaccineerd. Daarnaast weten we nu ook dat het vaccin na een aantal maanden is uitgewerkt zodat iedereen twee keer per jaar een booster zou moeten krijgen tot in de eeuwigheid. Het kan niet zo zijn dat er zijn geen betere oplossingen te bedenken.

 

 

We zijn niet veel opgeschoten…

 
Inmiddels staan we aan de vooravond van de winter van 2021. Het Rhinovirus-, griep- en coronavirus-seizoen is weer in volle gang. Ondanks vaccinatie breekt er zoals gebruikelijk, weer van alles uit nu de vitamine D-niveaus weer zijn gezakt door mindere blootstelling aan de zon. De IC’s dreigen weer overvol te raken ondanks vaccinatie. Daar bovenop wordt de zorgcapaciteit ook nog eens extra belast door een inhaalslag van alle uitgestelde operaties.

Kortom, iedereen die zijn ogen open heeft ziet dat we verder moeten zoeken. Waarom zouden we niet serieus kijken naar wat het “ontwormingsmiddel” voor ons zou kunnen betekenen?

 

2. Hoe werkt Ivermectine?

 
Dr. Mobeen Syen legt ons in een presentatie, die te zien is op Youtube en Bitchute, uit dat Ivermectine op vijf verschillende manieren werkt tegen covid 19. Het is een vrij technisch verhaal, maar alleen al het besef dat Ivermectine op zoveel manieren SARS-CoV-2 blokkeert is fascinerend. Hieronder volgt een hapklare samenvatting:14,15

1. Ivermectine vermindert de toegang van het virus SARS-CoV-2 naar onze cellen.
SARS-CoV-2 grijpt met het spike proteïne aan op het ACE2 eiwit van de cellen in de longen, de manier waarop het virus probeert die binnen te dringen. Ivermectine gaat daar tussenin zitten en blokkeert de toegang tot onze longcellen voor het virus.

2. Ivermectine verstoort het enzym RdRp waardoor virusvermeerdering wordt beperkt.
Als het virus toch in de cel terecht is gekomen dan kan Ivermectine de reproductie vertragen door een bepaald enzym van het virus te blokkeren: RdRp. Hierdoor krijgt het immuunsyteem meer kans om te reageren. Het vermindert ook weefselschade.

3. Ivermectine verstoort 3-Chrymotrypsin-lachtige protease waardoor virusvermeerdering wordt beperkt.
Daarnaast vertraagt Ivermectine ook de productie van een ander enzym van het virus: 3-Chrymotrypsin, waardoor vermeerdering van het virus ook bemoeilijkt wordt.

4. Ivermectine verstoort het virus om stoffen de celkern in te sturen waardoor die geen waarschuwingssignalen meer kunnen afgeven.
Wanneer een cel wordt aangevallen geeft die waarschuwingssignalen af met interferon en het zogenaamde ‘tumor necrosis factor’ voor nabijgelegen cellen, zodat die zich kunnen verzetten. Deze stoffen helpen de cel zelf en de nabij gelegen cellen om zich schrap te zetten tegen het virus. SARS Cov-2 blokkeert het aanmaken van deze stoffen door een stofje te sturen naar de celkern, via een lichaamseigen stof genaamd Importing Alfa en Beta. Deze stof blokkeert de genen om waarschuwingssignalen af te geven. Maar Ivermectine blokkeert het gebruik van de lichaamseigen stof ‘Importing Alfa en Beta’ door het virus.

Door de bovengenoemde werkingen voorkomt Ivermectine drastisch zowel de vermeerdering van het virus als het functioneren ervan.

5. Ivermectine verstoort het NF-KB proces.
Dit proces zorgt voor ontstekingsreacties zoals roodheid, pijn en zwellingen. Ivermectine vermindert het ontstekingsproces, Het voordeel daarvan is dat het de kans op een cytokinestorm vermindert. Cytokinestorm is een gevaarlijke overreactie van het immuunsysteem op indringers zoals virussen.

Dr. Mobeen Syen sluit zijn presentatie af met de volgende logische conclusie: “Het is veilig, goedkoop en heel effectief in het bestrijden van dit virus. Er zijn talloze studies die dit aantonen. Dus waarom zouden we het niet gebruiken?”

 
De Australische professor Borody vult nog aan dat je het als preventief medicijn kan geven en ook als therapeutisch medicijn. En dat je het niet los voorschrijft, maar in combinatie met twee andere medicijnen: “Ik sta achter de behandeling met Ivermectine, doxycycline en zink, omdat die heel weinig bijwerkingen heeft en een echte killer is van het coronavirus,” zei Borody.16

 

 

 

3. Informatie toegankelijk maken – internationaal

Terwijl we doodgegooid worden met propaganda over een risicovol en slecht werkend vaccin, wordt de informatie over Ivermectine wereldwijd onderdrukt. Hieronder volgt een lijst van pogingen om door de censuur heen te breken.

December 2020

3.1 Hoorzitting met Pierre Kory in de VS

Dr. Pierre Kory, voorzitter en mede-oprichter van de ‘Front Line COVID-19 Critical Care Alliance’ (FLCCC), smeekte de leden van de hoorzitting van de Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee in de VS waar hij voor een tweede keer sprak na zijn statement in mei 2020, om dit middel toe te laten om de crisis te bestrijden. Dit werd op 8 december 2020 door C-span gedupliceerd. (vanaf 28:10 min.) Hij zegt over Ivermectine: “Het vernietigt in principe de overdracht van dit virus.” (33:10 min)

Je zou denken dat je bij een pandemie alle wegen open moet houden om de ramp af te wenden. Maar dit is niet wat er gebeurde; Kory kreeg weinig internationale bijval.

 
Februari 2021

3.2 E-BMC presenteert bewijs in UK

Het Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd (E-BMC Ltd) presenteerde het bewijs over Ivermectine ter preventie en behandeling van covid-19 aan het Britse Ivermectin Recommendation Development (BiRD) panel in februari 2021. De BiRD-groep bestaat uit onderzoekers en artsen uit de hele wereld die op zoek zijn naar doeltreffende behandelingen om de pandemie te bestrijden. Het BiRD-panel heeft beraadslaagd over het bewijsmateriaal voor het gebruik van Ivermectine tegen covid-19, wat heeft geleid tot een aanbeveling ten gunste van Ivermectine als eerstelijnstherapie tegen covid-19.20

 
14 oktober 2021

3.3 Dr. Sanjay Gupta – geen paardenmiddel

Langzamerhand worden de uitspraken om Ivermectine in het belachelijke te trekken teruggenomen. De Amerikaanse TV presentator Joe Rogan confronteerde neurochirurg dr. Sanjay Gupta met de propaganda tegen Ivermectine van CNN, waaronder de herhaalde uitspraken dat het slechts een paardenmiddel is. Sanjay Gupta antwoordde uiteindelijk met kennelijke tegenzin: “Dat hadden ze nooit mogen zeggen.” 21

 
23 juni 2021

3.4 Dr. Pierre Kory – misdaad van wetenschapsonderdrukking

Pierre Kory, die in het filmpje van December 2020 al zichtbaar aangedaan was door frustratie over het feit dat de CDC Ivermectine niet wilde aanbevelen, gaat later nog een stapje verder en noemt het criminele onderdrukking van de wetenschap.

Pierre Kory op 23 juni 2021: “Let op mijn woorden…deze criminele onderdrukking van de wetenschap over Ivermectine staat op het punt wereldwijde aandacht te krijgen.”

 
De rollen worden zo langzamerhand omgedraaid. Vooralsnog moest Ivermectine in de doofpot. Nu komen er zaken die worden aangespannen omdat de hulp van Ivermectine bij de bestrijding van de coronacrisis werd onthouden.

 
13 juni 2021

3.5 India klaagt WHO aan voor negatieve advisering van Ivermectine

Op 13 juni 2021 heeft de Indiase Orde van Advocaten een aanklacht ingediend tegen Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Dr. Soumya Swaminathan, de hoofdwetenschapper van de WHO en Prof. (Dr.) Sunil Kumar wegens “contempt of judgment” of te wel minachting van het vonnis van het Bombay High Court.
 
Het Bombay High Court heeft met zijn uitspraak van 28 mei 2021 reeds groen licht gegeven voor het gebruik van Ivermectine voor de behandeling van Covid-19.
 
Desondanks hebben de bovengenoemde personen een complot gesmeed en door het verspreiden van onjuiste informatie via de media, verwarring gezaaid onder artsen door het invoeren van richtlijnen die op 27 mei 2021 zouden zijn gepubliceerd, die in feite niet verplicht zijn en worden tenietgedaan door het arrest van het Bombay High Court van 28 mei 2021.
22

De wetenschap wordt terzijde geschoven en met propaganda en smaad wordt de monopolie positie van het vaccin in stand gehouden.

 ‘

 

4. Informatie toegankelijk maken – nationaal

Dezelfde strijd om het toegankelijk maken van cruciale informatie wordt ook in Nederland gevoerd.

 

4.1 Het werkt maar is niet onderzocht

Het middel Hydroxychloroquine werd door de Limburgse huisarts Rob Elens met succes toegepast in een zorgvuldig protocol. Hij bereikte hiermee zelfs Op1 (17 mei 2021). Maar binnen korte tijd moest hij zijn behandelingen staken. Niet omdat het niet werkte, maar omdat “het niet was onderzocht”. Ditzelfde geldt ook voor Ivermectine. 23

 
25 maart 2021

4.2 Boete voor het gebruik van een medicijn

Op 25 maart 2021 bericht huisarts Rob Eelens, op zijn website zelfzorgcovid19.nl:24

“Artsen die (Hydroxy)chloroquine of Ivermectine voorschrijven tegen covid-19 krijgen daarvoor vanaf nu een boete van maximaal 150.000 euro opgelegd door de inspectie. Het kan daarbij ook gaan om andere medicijnen die buiten de richtlijnen om worden voorgeschreven. De IGJ roept apothekers op melding te doen.”

Hoe stroef de erkenning van Ivermectine gaat blijkt dus ook in Nederland. Vooral uit de afwijzende houding van demissionair minister van gezondheid Hugo de Jonge rond vragen hierover:25

 
mei 2021

4.3 Kamervragen van Wybren van Haga

Koen Verhagen meldt 8 mei 2021 op LinkedIn:

“Naast mijn vrijwillige campagne werkzaamheden voor www.properganda.nl ben ik al geruime tijd bezig om het gebruik van Ivermectine goedgekeurd te krijgen. Het onderzoek van het internationale onderzoeksteam onder leiding van dr. Pierre Kory (FLCCC) werd recentelijk gepubliceerd in The American Journal of Therapeutics en op 24 en 25 april jl. vond de International Ivermectin for Covid Conferentie plaats. Keer op keer blijkt de positieve werking van Ivermectine bij COVID-19.
 
Samen met Niels Vanaken, advocaat bij Open Legal Advocaten en Tweede Kamerlid Wybren van Haga stelde ik een vragenlijst op, die de heer Van Haga aan de Tweede Kamer heeft gestuurd en die demissionair Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge binnen 6 weken dient te beantwoorden. Wordt vervolgd!”
26

De lijst kunt u hier bekijken: https://www.linkedin.com/pulse/vragen-aan-hugo-de-jonge-over-ivermectine-koen-verhagen/

 

Het zijn relevante vragen, maar de antwoorden die Minister Hugo de Jonge op 10 juni 2021 gaf, waren teleurstellend. 27Bijvoorbeeld:

Vraag 4: “Wat vindt u van de beslissing van de Indiase overheid om Ivermectine aan te
bevelen als onderdeel van de behandeling van COVID-19?”

Antwoord 4: “Het is niet aan mij om hier een oordeel over te geven.”

Bureaucratisch wellicht een correct antwoord, maar hij toont geen enkele interesse in het feit dat een van de grootste landen ter wereld besluit om dit middel wel aan te bevelen.

Alsof een brandweerman tijdens een enorme brand en groot water tekort een nieuwe waterput heeft aangesloten op de brandkraan.
“Commandant, hier water, we kunnen blussen!!”
“Hmm, dank, maar ik vind dat niet zo boeiend, ondergeschikte.”

Bekijk de frustratie in de ogen van ‘brandweerman’ Dr. Kory in de hoorzitting hierboven nog eens.

 
oktober 2021

4.4 Kamervragen van Pepijn van Houwelingen

Ook kamerlid van Houwelingen heeft onlangs nog vragen gesteld over dit middel, en nietszeggende antwoorden teruggekregen.28,29 Samenvattend komt de teleurstellende houding van de Jonge neer op: ‘Ik ga niet over de beoordeling en het OMT ook niet.’ Zijn houding geeft blijk van onwil en vooroordelen.

Op 1 december 2021 vindt Hugo de Jonge zelfs dat artsen die Ivermectine of HCQ voorschrijven “op hun jasje gespuugd moeten worden.” 30

 

4.5 Dagvaarding tegen de staat

Kortgeding voor het vrijgeven van het voorschrijven van Ivermectine van de algemene Nederlandse burgerbelangen vereniging tegen de Nederlandse huisarstenvereniging.31

De huisartsen wijzen dit af want ze willen het liever intern oplossen, maar veel schot lijkt er niet te zitten, ondanks het feit dat we momenteel met veel overlijdens zitten. We hebben een hoge vaccinatiegraad en desalniettemin een oversterfte alleen al in november van 3500 mensen. 32

Al eerder is er tevergeefs gepoogd om het advies van negatief alleen maar naar neutraal te krijgen.31 De zaak zit muurvast.

 

 

5. Wetenschappelijk onderzoek

 
“Zijn er dan geen interessante peer reviewed onderzoeken over Ivermectine?”, zult u zeggen. Die zijn er zeker, maar ze passen kennelijk niet het script van het OMT en het kabinet. De hierna volgende opsomming zou genoeg moeten zijn om de interesse van onze beleidsmakers op te wekken. Het moge duidelijk zijn dat dit slechts een deel is van al het bestaande wetenschappelijk onderzoek met positieve conclusies over dit middel.

 

5.1. 134 studies, 87 peer reviewed

Meestal zeggen de wetenschappers rondom de heersende macht dat er eerst een ‘body of evidence’ moet zijn voordat ze iets kunnen aanbevelen. Dat er met twee maten wordt gemeten moge duidelijk zijn. Mondkapjes werden met een negatieve ‘body of evidence’ – “het werkt niet” concludeerde van Dissel – niet alleen aanbevolen, maar gelijk verplicht gesteld. Maar op dit moment zijn er 134 onderzoeken naar Ivermectine afgerond, waarvan 87 peer reviewed. Die ‘body of evidence’ is er dus. Er is zelfs een database die u onder de volgende link kunt vinden:

Database of all ivermectin COVID-19 studies. 134 studies, 87 peer reviewed, 69 with results comparing treatment and control groups.
FLCCC provides treatment recommendations.
Submit updates/corrections.
https://c19ivermectin.com/

 
December 2020

5.2 meta-analyse van 11 studies door Dr. Andrew Hill

Een meta-analyse van 11 onderzoeken door dr. Andrew Hill in December 2020 bracht hem tot de volgende conclusies:

In een meta-analyse van 11 gerandomiseerde onderzoeken – uitgevoerd in december 2020 door dr. Andrew Hill – bij 1452 patiënten werd behandeling met Ivermectine geassocieerd met:33

• Snellere tijd voor het opruimen van virussen
• Kortere duur van ziekenhuisopname
• 43% hogere percentages van klinisch herstel (95% C.I. 21-67%)
• 83% verbetering van de overlevingskansen (95% C.I. 65-92%)
 

 
Een paar voorbeelden van op zichzelf staande andere experimenten:

 
10 augustus 2020

5.3 Australian Professor: Ivermectin ‘Amazingly Successful’ in Killing Coronavirus

We hadden een proef in Bangladesh die is uitgevoerd bij 14 ziekenhuizen. Het resultaat was genezing bij 100 van de 100 patiënten. In China hebben ze geprobeerd het te reproduceren. Ze kregen genezing bij 60 van de 60 patiënten.
Borody zei dat de Ivermectine tablet niet meer dan $2 hoeft te kosten, wat waarschijnlijk de reden is waarom farmaceuten het gebruik van het medicijn niet hebben gepromoot. Hij suggereerde ook gemakkelijk toegang hebben tot een geneesmiddel tegen de ziekte de noodzaak voor mensen om in het ziekenhuis te worden opgenomen zou wegnemen, wat artsen minder geld zou opleveren.”
34

 
21 mei 2021

5.4 Meer goed nieuws over Ivermectine

Tess Lawrie is een onafhankelijk medisch onderzoeker, die onder andere voor de WHO en NIH de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen evalueert. Zij las alle 27 onderzoeken die ze via dr. Kory onder ogen kreeg en stuurde het solide bewijs dat Ivermectine veilig is en werkt naar diverse autoriteiten waaronder de directeur van National Health Services in Engeland, parlementsleden en Boris Johnson. Later besprak ze haar bevindingen met de 60 internationale wetenschappers van de BIRD conferentie (British Ivermectin Recommendation Development groep). Ook zij beoordeelden Ivermectine als goed en vonden dat het een standaard middel moest worden en wijd verspreid zou moeten worden.

“U kunt mij vertrouwen omdat ik in de eerste plaats arts ben”, zei Lawrie tegen de premier, “met een morele plicht om mensen te helpen, niet te schaden, maar levens te redden. Mogen we nu alstublieft beginnen met levens te redden?”35

Ze heeft er niets meer op gehoord…

Er was een uitgebreid interview te vinden van de Amerikaanse arts dr. Mercola met Tess Lawrie op zijn website.36 Deze url is helaas zelfs bij The Way Back Machine ‘excluded’. Het interview met een oplossing voor de “crisis” – die bovendien zowel wetenschappelijk grondig is onderbouwd, als in de praktijk heeft gebleken veilig en effectief te zijn – is van het internet verbannen.37
 

21 juni 2021

5.5 Wetenschap in Pubmed

‘Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines’

Het bovengenoemde onderzoek komt tot de onderstaande conclusie:38

“Met enige zekerheid kunnen we stellen dat grote vermindering in COVID-19 sterfgevallen mogelijk is met Ivermectine. Het gebruik van Ivermectine in een vroeg stadium van de ziekte kan het aantal sterfgevallen en ernstige ziekte verminderen. De klaarblijkelijke veiligheid en lage kosten suggereren dat Ivermectine waarschijnlijk een belangrijke impact zal hebben op de wereldwijde SARS-CoV-2 pandemie.”

 

5.6 Documentaire: ‘Ogen wijd open’

In de uitstekende documentaire serie ‘Ogen wijd open’ uit mei 2021 door Gert Jaap Wiegers, Sheila Schaasberg en Terah Afke Beek, komt Ivermectine ter sprake in deel 3:39

Tessa van der Steen, natuurgeneeskundig therapeut (09:58 min.): “Op 8 december 2020 is er een persconferentie geweest over het medicijn Ivermectine in Amerika. Dat is een artsen-alliantie die artsen bevat ook uit Mexico, Zuid-Amerika en Amerika zelf. En zij hebben dus heel goede resultaten met dit medicijn. Het is al 40 jaar op de markt en het is veilig bewezen. Het is een middel dat ingezet wordt bij parasitaire infecties. En zij hebben dus inmiddels een hele stapel met papers, ik geloof meer dan 100 onderzoeken, want het is ook wereldwijd de afgelopen acht maanden al ingezet, maar ja je hoort dit helaas zo weinig…”

 
22 April 2021

5.6 Wetenschap in American Journal of Therapeutics:

‘Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19’

Conclusie: Meta-analyses gebaseerd op 18 gerandomiseerde gecontroleerde behandelingstrials van Ivermectine bij COVID-19 hebben grote, statistisch significante verminderingen gevonden in mortaliteit (sterfte), tijd tot klinisch herstel, en tijd tot virale klaring (snelheid waarmee het lichaam virussen elimineert). Bovendien melden de resultaten van talrijke gecontroleerde profylaxe(preventie)-studies aanzienlijk verminderde risico’s op het oplopen van COVID-19 bij het regelmatig gebruik van Ivermectine. Tenslotte wijzen de vele voorbeelden van distributiecampagnes met Ivermectine die leidden tot een snelle afname van morbiditeit (ziekte) en mortaliteit (sterfte)in de hele populatie erop dat een oraal middel dat effectief is in alle fasen van COVID-19 is geïdentificeerd.40

 

 

6. Ivermectine in de praktijk

Afgezien van de wetenschap heeft Ivermectine in de praktijk ruimschoots bewezen dat het veilig is en heel goed werkt.

6.1. Nobelprijs voor Ivermectine

Het medicijn is niet nieuw; het heeft een nobelprijs gewonnen in 2015. En uit de praktijk was het veiligheidsprofiel bij mensen dus al goed bekend, ook al was het voor andere toepassingen. Voor de uitbraak van Covid-19 is het medicijn al vele miljoenen keren voorgeschreven.41

‘Sinds 1987 is Ivermectine namelijk 2.6 miljard keer voorgeschreven en meer dan een 100 miljoen keer aangewend als COVID behandeling. Waarom Ivermectine verboden wordt als COVID behandeling is hiermee een zeer merkwaardige beslissing vanuit verschillende overheden en bestuurders.’ – De oorsprong en impact van Ivermectine – LNNmedia42

In welke landen wordt het medicijn wel met succes gebruikt?

 
28 januari 2021

6.1. Slowakije

Slowakije was op 28 januari 2021 het eerste land in de EU dat Ivermectine goedkeurde voor gebruik. In vergelijking tot Engeland hebben zij het niet slecht gedaan.
 

 
26 mei 2021

6.2 Mexico

Nadat Mexico City het “Ivermectineplan” introduceerde zijn ziekenhuisopnames en sterfte als gevolg van Covid-19 verdwenen.43,44

 
8 november 2021

6.3 Japan

Op 8 november 2021 heeft TFI Global belangrijk nieuws:
Japan verplettert Big Pharma met een kleine maar effectieve zet
“Ivermectine werd tot nu toe onverbiddelijk terzijde geschoven, maar Japan heeft aangetoond dat het geneesmiddel kan worden gebruikt als een doeltreffender remedie en als een permanente vervanger van de door grote farmaceutische bedrijven geproduceerde vaccins tegen het Coronavirus.”45

Japan is vrijwel gestopt met vaccineren zoals u kunt zien in de onderstaande grafiek van het aantal dagelijks toegediende doses Covid-19 vaccins. Zou dit niet in alle kranten op de voorpagina moeten staan?

 

 

 

6.4 India

Ook uit India komen hoopvolle berichten over de toepassing van Ivermectine.

 
23-september 2021

6.4.1 De Indiase staat Uttar Pradesh met 240 miljoen inwoners heeft Covid-19 volledig uitgeroeid met Ivermectine

World Unity bericht op 23 september 2021:

“In mei en juni 2020 werd Ivermectine op grote schaal toegediend aan alle ademhalingsprofessionals die werkzaam zijn in het Uttar Pradesh-district van Agra. Destijds was dit een experiment om te zien hoe het de ontvangers verging.
 
Volgens Dr. Anshul Pareek werd waargenomen dat “geen van hen Covid-19 ontwikkelde ondanks dagelijks contact met patiënten die positief waren getest op het virus.”
 
Na deze succesvolle proef besloot de deelstaatregering het gebruik van Ivermectine als geneesmiddel tegen het Chinese virus officieel te sanctioneren, niet alleen voor medisch personeel, maar later ook voor het grote publiek.’
 
“Ondanks dat we de staat zijn met de grootste bevolkingsaantallen en een hoge bevolkingsdichtheid, hebben we een relatief laag percentage positieve testen en ziektegevallen per miljoen inwoners weten te behouden”, legt Pareek uit.”
46

 
6 mei 2021

6.4.2 Dr. John Campbell bespreekt profylactisch gebruik Ivermectine in India

Op Youtube staat een interessant betoog van dr. John Campbell over een Indiase studie waarin profylactische gebruik van Ivermectine wordt bestudeerd. Met profylactisch wordt bedoeld preventief.47

 
Juni 2021

6.4.3 Ivermectine roeit 97 procent van de gevallen in Delhi uit

Het volgende citaat komt uit een artikel in “The Desert Review”:

“Een daling van 97% van het aantal gevallen in Delhi door het gebruik van Ivermectine is doorslaggevend – punt uit. Het is het laatste woord in een epische strijd om levens te redden en mensenrechten te beschermen. Deze grafiek symboliseert de overwinning van de rede op corruptie, goed op kwaad, en recht op onrecht. Het is net zo belangrijk als de overwinning van David op Goliath. Het is een absolute rechtvaardiging van Ivermectine en vroegtijdige poliklinische behandeling. Het is een duidelijke weerlegging van het beleid van de WHO, FDA, NIH, en CDC van “thuis wachten tot je blauw wordt” voordat je behandeld wordt”.48

 
5 september 2021

6.5 Verenigde Staten – arts bespreekt gebruik Ivermectine en risico’s traditionele behandeling op IC’s

Dr. Stella Immanuel zei: “Mensen bellen me de hele tijd vanuit het ziekenhuis omdat ze ziek zijn en het ziekenhuis weigert hen de medicijnen te geven die ze nodig hebben.” Vervolgens vertelde zij over een COVID-19-patiënt aan wie zij Ivermectine (IVM) gaf en hoe zij in het vizier kwam van de medische autoriteiten, ondanks het feit dat de patiënt herstelde.49

 
24 december 2020

6.6 Belize

Al redelijk vroeg in de pandemie heeft het Midden-Amerikaanse land Belize toestemming verleend om Ivermectine te gebruiken. Dr. Melissa Diaz-Musa, waarnemend directeur van de gezondheidsdiensten van het ministerie van Volksgezondheid van Belize licht de beslissing toe:
“Deze beslissing is gebaseerd op recente onderzoeken en diverse protocollen.” In wat ongetwijfeld als een controversiële stap zal worden beschouwd door belangrijke spelers in onderzoeks- en regelgevende machtscentra in de VS en Europa, vertegenwoordigt de beslissing in feite een pragmatische overleving voor een Latijns-Amerikaans ontwikkelingsland antwoorden zoekt op de pandemie.”50

 
16 februari 2021

6.7 Macedonië

Macedonie was niet het eerste land dat begon met het gebruik van Ivermectine, dat was Slovenie, maar toch meldden de autoriteiten de na eerste leveringen van dit medicijn:

“Lirim Shabani, directeur van het Bureau voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen (MALMED) van deze Balkan-natie, heeft de plaatselijke media laten weten dat de zendingen van het geneesmiddel zijn aangekomen en deze week in de apotheken in voorraad zullen worden genomen.”51

 

 

7. Waarom wordt Ivermectine tegengehouden?

Nov 2021

7.1.Het zit de vaccincontracten in de weg

LNN-media geeft als reden dat er geen Emergency Use Authorisation (EUA), of te wel toestemming om het vaccin op de markt te brengen voordat alle onderzoeken zijn afgerond, vanwege de “noodtoestad” en het feit dat er geen andere mogelijkheden zijn om Covid-19 te behandelen.

“Een versnelde toepassing van vaccins is namelijk alleen toegestaan, wanneer er geen effectieve behandeling beschikbaar is voor de ziekte waar het vaccin voor wordt gemaakt. Er is dus een motief te vinden om de toegang tot Ivermectine te belemmeren. Wanneer Ivermectine namelijk geaccepteerd zou worden als algemene COVID behandeling, zou de huidige toelating van ‘vaccins’ in een experimentele fase niet mogelijk zijn.”52

 
9 november 2021

7.2. Het zit de commerciële “Ivermectine pillen” in de weg

Een ander aspect is dat het niet alleen de monopolie-positie van vaccins als zijnde “de enige oplossing uit deze crisis” ondermijnt, maar dat de farmaceuten ook bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een eigen “Ivermectine pil”. John Campbel vergelijkt de nieuwe te patenteren Pfizer-pil met gewone, goedkope, niet gepatenteerde Ivermectine. Hij zegt op 9 nov 2021:“Een vergelijking: New Pfizer drug and ivermectin: het werkt op dezelfde manier.” – Youtube 53

 
Nu de ontwikkeling van deze nieuwe Ivermectine-pillen door multinationals Pfizer en Merck is afgerond, wordt er open en bloot reclame gemaakt voor twee pillen op de Nederlandse televisie op 30 november 2021. Ineens mag het wel, maar pas op, er is verschil. Dr. Pierre Kory Twitterde:

“Trap niet in deze val. Er is 4 miljard uitgetrokken om een “nieuwe Ivermectine-pil” te ontwikkelen. Vraag uzelf af: wil Big Pharma u nu opeens wel gezond maken? Ze hebben Ivermectine verboden sinds april 2020, en nu willen ze het opeens wel? Dit is de blauwe pil. Wees voorzichtig met wat je kiest te slikken…”54

 

 

8. Hoe maken we Ivermectine beschikbaar?

 
Ivermectine werkt, is veilig en wordt duidelijk gesaboteerd ten behoeve van vaccins. De prijs die we daarvoor betalen is hoog. Niet alleen financieel, maar ook in de vorm van een schrikbarend hoog aantal “ongewenste neveneffecten”, en vrijheidsbeperkingen. Hoe maken we Ivermectine beschikbaar?

 

8.1. VS

In de VS komen rechtszaken op gang waarbij men smeekt de patiënten te mogen redden. De ‘Front Line COVID-19 Critical Care Alliance’ (FLCCC Alliance) kwam met een persbericht op 9 november 202155,56

Perbericht FLCCC.net – ‘s Werelds meest vooraanstaande IC-arts spant een rechtszaak aan tegen ziekenhuis nadat het hem verboden is om veilige en effectieve COVID-19-behandelingen toe te dienen Een arts uit Virginia is verboden om veilige en aloude medicatie te gebruiken in het ziekenhuis, terwijl het sterftecijfer als gevolg van COVID-19 blijft stijgen.
 
WASHINGTON, D.C. – Paul Marik, MD, een van de meest gepubliceerde IC-artsen in de wereld en de directeur van de Intensive Care Unit (ICU) in Sentara Norfolk General Hospital, kreeg onlangs van Sentara Healthcare te horen dat hij een reeks zeer effectieve COVID-19-behandelingen niet langer mocht toepassen bij ernstig zieke patiënten. Dit betreft behandelingen die hij met succes heeft gebruikt om het aantal COVID-doden op de ICU met maar liefst 50% te verminderen. Het resultaat van het verbod is een sterke toename van de sterfte onder patiënten. Omdat Dr. Marik niet langer kan toekijken terwijl patiënten nodeloos sterven zonder de juiste behandeling, heeft hij een rechtszaak aangespannen om hem en zijn collega’s in staat te stellen de combinatie van FDA-goedgekeurde medicijnen en andere therapieën toe te dienen die de afgelopen 18 maanden duizenden ernstig zieke COVID-19 patiënten heeft leven heeft gered.”

 

8.2. Nederland

Ook in Nederland protesteren artsen, maar de staat blijkt een taaie tegenstander. Het middel is nog steeds verboden, maar de bevolking roert zich.57

 
25 juni 2021

8.2.1 Viruswaarheid zet alternatieve distributie Ivermectine op.

Willem Engel zegt op Youtube: ‘Je mag het bestellen, in huis hebben, er komt distributie via viruswaarheid’58

 
rechterIn Nederland is onlangs een belangrijke rechtszaak gevoerd op maandag 6 december 2021 tegen het Nederlands Huisartsengenootschap om Ivermectine te mogen voorschrijven om patiënten te redden en zelfs te voorkomen dat ze in het ziekenhuis komen. Het “ontlasten van de zorg” is tenslotte een onderwerp wat keer op keer wordt aangevoerd als argument om het huidige Covid-19 beleid te rechtvaardigen.

 
23 November 2021

8.2.1 Kort geding

Op 6 December vond het belangrijkste kort geding van dit jaar plaats:

Mag de huisarts eindelijk helpen voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken?
 
“De ANBB (Algemene BurgerBelangenvereniging met ruim 10.000 leden), 2 huisartsen, 4 patiënten/nabestaanden spannen gezamenlijk een kort geding aan tegen het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) om Ivermectine neutraal geadviseerd te krijgen waardoor huisartsen, zonder bang te hoeven zijn voor boetes, kunnen voorschrijven bij COVID-19. Ivermectine is een zeer veilig geneesmiddel met nauwelijks bijwerkingen wat in de praktijk zeer effectief blijkt in het voorkomen en genezen van COVID-19.
 
Het NHG adviseert negatief, naar eigen zeggen, vanwege onvoldoende bewijs voor de werking en de mogelijk gevaarlijke bijwerkingen zonder te bewijzen dat de bijwerkingen van Ivermectine daadwerkelijk een reëel gevaar vormen voor de volksgezondheid. Er is overvloedig bewijs voor de werking van Ivermectine echter door de drempelcriteria en eisen die het NHG aan bewijs stelt wordt dit bestempeld als onvoldoende.”59

Een aantal interessante punten uit het kort geding over Ivermectine60

32. Er is meer dan voldoende betrouwbaar medisch wetenschappelijk bewijs voorhanden om te stellen dat Ivermectine een positieve
werking kent bij de voorkoming (profylaxe) en de behandeling van COVID-19.

33. Ivermectine is een anti-parasitair geneesmiddel, dat zowel bij mens en dier effectief wordt
gebruikt.

34. In Nederland wordt het middel verkocht onder de merknaam Stromectol© Goekoop en voorradig

35. Ivermectine kent een zeer hoog veiligheidsprofiel bijwerkingen bij normaal gebruik doorgaans niet veel meer dan een
allergische reactie of jeuk.

37.
Het geneesmiddel Ivermectine wordt aantoonbaar reeds jarenlang gebruikt, waarbij sinds 1987 wereldwijd naar schatting inmiddels circa 3,7 miljard dosissen van het middel veilig aan mensen zijn verstrekt. Het staat op de Lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO (vide productie 17) en is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). In het jaar 2015 hebben de ontdekkers van het middel, William C. Campbell and Satoshi Ōmura, gezamenlijk zelfs de Nobelprijs voor geneeskunde8 voor hun ontdekking in ontvangst mogen nemen.

38.
‘Op basis van de tot op heden beschikbare wereldwijde onderzoeksdata en het gebruik van Ivermectine in de praktijk, stellen eisers dat inmiddels met zeer grote mate van zekerheid kan worden aangenomen dat dit middel effectief is bij de (vroeg)behandeling van COVID-19.’

39.
‘Het biologisch mechanisme van Ivermectine is immers hetzelfde als dat van antivirale antilichamen die worden gecreëerd door vaccins. Deze antilichamen binden zich aan het zogeheten spike-eiwit van het SARS-CoV-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt. Als gevolg hiervan wordt de virale aanhechting van het virus aan de menselijke gastheercellen geblokkeerd en kan het virus de cellen niet binnendringen’

42.
Uit het onderzoek volgde dan ook de algemene conclusie dat een patiëntbehandeling met Ivermectine leidt tot een lager sterftecijfer. Een extra controleonderzoek is uitgevoerd door onder meer de Florida International University.

44.
Volgens de FLCCC Alliance13, opgericht en geleid door Prof. Paul E. Marik, zijn per 11 januari 2021 in totaal 27 wereldwijde studies met 6.612 patiënten in goed afgestemde controlegroepen voltooid (productie 22). Van deze 27 studies betroffen 16 studies met ruim 2.500 patiënten zogeheten prospectieve14 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken15. 11 van de 27 studies op basis van 3.900 patiënten zijn gepubliceerd in vooraanstaande peer-reviewede tijdschriften.

45.
Uit al deze studies is gebleken dat bij COVID-19 patiënten die behandeld werden met Ivermectine een consistente toename van de gezondheid kon worden vastgesteld. Ook werd hierbij vastgesteld dat Ivermectine de replicatie van SARS CoV2 remt. Zo ook werd vastgesteld dat Ivermectine de overdracht van COVID-19 voorkomt, dat het middel een versnelde. werking op het herstel van de patiënt vertoont en dat het hospitalisatie en sterfte bij COVID-19 patiënten vermindert.
Belangrijk was ook de conclusie dat Ivermectine haar werking niet zou verliezen ingeval sprake is van nieuwe virusstammen oftewel nieuwe varianten van het virus.

46.
In het door o.a. IC-arts dr. Pierre Kory namens de FLCCC gepubliceerde peer-reviewede document ‘Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19’ (productie 23) wordt een gedetailleerd totaaloverzicht van vastgestelde resultaten uit de studies en de praktijk verstrekt.

47.
Uit dit document blijken de resultaten voor profylactisch en therapeutisch gebruik van Ivermectine in eerste of tweede lijn consistent positief. Volgens dr. Kory verhindert de toediening van Ivermectine zowel het binnendringen als de vermenigvuldiging van het virus in weefsels en is het middel zelfs effectief tegen nieuwe stammen van het COVID-19 virus.’

 
Deze punten van onderbouwing telt in verschillende hoofdstukken door tot punt 171!60

De uitspraak zal worden gegeven op 20 december 2021.61

 

 

Conclusie

We zijn in afwachting van het vonnis op 20 december 2021. De ervaring leert dat we geen al te grote verwachtingen moeten hebben van de rechters in dergelijke zaken.

De druk om het gebruik van Ivermectine toe te staan neemt toe door de publiciteit die het middel krijgt in de alternatieve media en vooral ook door de enorme gezondheidswinsten die ermee worden behaald in het buitenland. Mensen die nu nog beweren dat er een probleem is met Covid-19 en varianten, kunnen zo langzamerhand niet meer ontkennen dat vaccins en eindeloze boosters niet de enige oplossing zijn. En ook kunnen ze niet ontkennen dat er grote problemen mee zijn. Er zijn andere middelen, en de ongekend hoge aantallen bijwerkingen en bovendien een onverklaarde oversterfte sinds het gebruik van Covid-19 injecties spreken voor zich. En dat terwijl het in de praktijk bewezen veilige medicijn Ivermectine wel een oplossing biedt – die notabene impliciet is erkent door de pillen die nu op de markt komen, maar helaas veel duurder zijn.

Ivermectine werkt – maar we mogen het niet gebruiken. Hoe triest is het dat gezondheid kennelijk niet nummer 1 is – dat is geld. En de pandemie is uiteindelijk een heilig melkkoetje geworden voor de farmaceutische industrie.

 

 

 
Bronnen:

1. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bejubeld-wondermiddel-ivermectine-doet-niks-tegen-corona~b0a8ee76/
2. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777389
3. https://www.youtube.com/watch?v=DGX2Es1QXPU
4. https://twitter.com/MarcVegt/status/1463122009244766212?t=IvVX6H6V6yg2qMlX3l26Gw&s=09
5. https://www.ninefornews.nl/de-jonge-besmettingsgraad-is-hoger-dan-ooit-want-mensen-wanen-zich-veilig-als-ze-gevaccineerd-zijn/
6. https://www.ninefornews.nl/de-jonge-besmettingsgraad-is-hoger-dan-ooit-want-mensen-wanen-zich-veilig-als-ze-gevaccineerd-zijn/
7. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
8. https://www.bbc.com/news/health-57570377
9. https://www.principletrial.org/
10. https://web.archive.org/web/20210507111626/https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/medicijnen-tegen-corona
11. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivermectine
12. https://www.npostart.nl/propaganda/30-09-2021/KN_1727157
13. https://deanderekrant.nl/nieuws/oversterfte-en-hartschade-bom-onder-dwang-2021-12-11
14. https://www.bitchute.com/video/iKSnTVmbufff/
15. https://www.youtube.com/watch?v=UZxgRTeeuaM&feature=youtu.be
16. https://humansarefree.com/2020/08/australian-professor-ivermectin-amazingly-successful-in-killing-coronavirus.html
17. https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Kory
18. https://www.c-span.org/video/?507035-1/medical-response-covid-19
19. https://americasfrontlinedoctors.org/2/videos/dr-pierre-kory-us-senate-hearing-ivermectin-is-100-cure-for-covid-19/
20. https://covid19criticalcare.com/videos-and-press/flccc-releases/joint-statement-may-03-2021-joint-statement-on-widespread-use-of-ivermectin-in-india-for-prevention-and-early-treatment
21. https://www.youtube.com/watch?v=DkTXEexNB2E
22. https://www.gids.tv/video/212470/op1-rob-elens-en-ab-osterhaus-discussieren-over-corona-medicijn
24. https://zelfzorgcovid19.nl/huisartsen-in-de-handboeien-door-boetedreiging-covid-19-behandeling/
25. https://www.linkedin.com/pulse/vragen-aan-hugo-de-jonge-over-ivermectine-koen-verhagen/
26. https://www.linkedin.com/pulse/vragen-aan-hugo-de-jonge-over-ivermectine-koen-verhagen/
27. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/11/beantwoording-kamervragen-over-ivermectine-hydroxychloroquine-en-testen-op-antilichamen
28. https://twitter.com/PvanHouwelingen/status/1466314646072311809?s=20
29. https://www.ninefornews.nl/de-jonge-over-arts-die-ivermectine-goed-idee-vindt-die-moet-natuurlijk-wel-op-zijn-jasje-worden-gespuugd/
30. https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2021/11/DAGVAARDING-IN-KORT-GEDING_IVM_def_geanonimiseerd.pdf
31. https://www.nhg.org/actueel/nieuws/kort-geding-over-ivermectine
32. https://anbb.nl/kwesties/q42-wilt-u-dat-de-anbb-een-kort-geding-aanspant-tegen-het-nhg-om-off-label-voorschrijven-van-ivermectine-door-de-huisarts-toe-te-staan
33. https://swprs.org/wp-content/uploads/2021/01/andrew_hill_ivermectin_slides_december_2020.pdf
34. https://humansarefree.com/2020/08/australian-professor-ivermectin-amazingly-successful-in-killing-coronavirus.html
35. https://albertapressleader.ca/?p=35541
36. http://web.archive.org/web/*/https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/21/ivermectin-for-covid-19.aspx
37. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/21/ivermectin-for-covid-19.aspx
38. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34145166/
39. https://ogenwijdopen.nl/documentaire/deel-3-de-halve-waarheid-is-een-hele-leugen/
40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8088823/
41. https://www.youtube.com/watch?v=3JE2oqFPOOk&feature=youtu.be
42. https://www.lnnmedia.nl/achtergrondinformatie/de-oorsprong-en-impact-van-ivermectine/
43. https://tinyurl.com/2kexhbj7
44. https://www.lifesitenews.com/news/after-mexico-city-introduced-ivermectin-plan-covid-hospitalizations-and-deaths-disappeared
45. https://tfiglobalnews.com/2021/11/08/japan-crushes-big-pharma-with-a-small-yet-effective-move/
46. https://www.worldunity.me/indiase-staat-met-240-miljoen-inwoners-heeft-covid-volledig-uitgeroeid-met-ivermectine/
47. https://www.youtube.com/watch?v=XYv30g7TKVM
48. https://www.thedesertreview.com/news/national/ivermectin-obliterates-97-percent-of-delhi-cases/article_6a3be6b2-c31f-11eb-836d-2722d2325a08.html
49. https://basedunderground.com/2021/09/05/dr-stella-immanuel-reveals-the-stunning-truth-about-covid-cures-and-how-hospitals-are-killing-patients/
50. https://trialsitenews.com/central-american-nation-of-belize-authorizes-use-of-ivermectin-for-covid-19/
51. https://trialsitenews.com/macedonia-pharmacies-to-supply-with-ivermectin-for-covid-19-as-malmed-apparently-authorizes/
52. https://www.lnnmedia.nl/achtergrondinformatie/de-oorsprong-en-impact-van-ivermectine/
53. https://www.youtube.com/watch?v=ufy2AweXRkc
54. https://twitter.com/pierrekory/status/1406432880780316678?s=12
55. https://covid19criticalcare.com/
56. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/11/FLCCC-Marik-Case-Release-FINAL-Nov-9.pdf
57. https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2021/04/doc01383020210412190439.pdf
58. https://www.youtube.com/watch?v=Q7nWaSxOZfk
59. https://zelfzorgcovid19.nl/belangrijkste-kort-geding-van-dit-jaar-mag-de-huisarts-eindelijk-helpen-voorkomen-dat-de-ziekenhuizen-overbelast-raken/
60. https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2021/11/DAGVAARDING-IN-KORT-GEDING_IVM_def_geanonimiseerd.pdf
61. https://www.lnnmedia.nl/nieuws/update-kort-geding-tegen-nederlands-huisartsen-genootschap-nhg/

 

 

Over de auteur: Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen, en maakt deel uit van het kernteam van de stichting Vaccinvrij

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This