Ministerie trekt 5 miljoen uit voor schikkingen vaccinatieschade door Mexicaanse griep-vaccin

door | 20 sep 2018 | BMR-vaccin, Overig

SlaapziekteOp 20-09-2018 berichten alle grote kranten, waaronder de Volkskrant:

‘Het kabinet heeft 5 miljoen euro uitgetrokken als schadevergoeding voor mensen die ernstig ziek zijn geworden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.’

De Volkskrant heeft het over de schade die ‘na’, dus niet persé door het vaccin zou komen, en daarmee verdoezelt zij de werkelijkheid. De overheid zou er nog wel even mee wachten om 5 miljoen euro uit te trekken als niet onomstotelijk was vastgesteld dat de narcolepsie het directe gevolg is van de vaccinatie.

‘Het gaat volgens de Volkskrant om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter het vaccin Pandemrix kreeng toegediend en daarna narcolepsie kreeg. Narcolepsie is een zeldzame aandoening in de hersenen waardoor de patiënt op elk willekeurig moment in slaap kan vallen. De ziekte is niet te genezen, maar symptomen kunnen met medicijnen wel worden bestreden.’1

 

Laten we ons geheugen even opfrissen wat betreft de Mexicaanse griep

 
In 2009 lieten de media zich weer eens voor het karretje spannen van de farmaceutische industrie. Maandenlang werd de wereldbevolking in een toestand van angst gehouden. Onderzoeksjournalist Daan de Wit schreef het boek:‘Dossier Mexicaanse griep – een kleine griep met grote gevolgen’, waaruit de volgende citaten komen:

‘In februari 2009 krijgt een vijfjarig jongetje in Mexico pijn in zijn keel. Anderhalf jaar later worden alleen al in Europa meer dan honderd miljoen griepvaccins vernietigd. Overheden hebben enorme verliezen geleden – de farmaceutische industrie maakte een miljardenwinst. Wat is er gebeurd? Zijn we door het oog van de naald gekropen of is er schaamteloos misbruik gemaakt van de angst voor een dodelijk griepvirus? 2

‘Door een definitieverandering kon een milde griep uitgeroepen worden tot pandemie, werden vaccins op de markt gebracht die nog niet of nauwelijks waren getest en werd de vaccinatie van de wereldbevolking één groot experiment. Langzaamaan worden de gevolgen zichtbaar. En die stemmen niet vrolijk.’2

Belangenverstrengelingen, miljardenwinsten, angstcampagnes, experimentele vaccins en geheime contracten: dat is het verhaal van de Mexicaanse griep.

 

 

Het boek ‘Dossier Mexicaanse griep’ onthult:

 

Verkouden student* De ingrediënten van de vaccins zijn mogelijk minder onschuldig dan minister Klink heeft doen geloven. Er zijn stoffen gebruikt die grote gevolgen kunnen hebben op de lange termijn. Nooit eerder zijn zwangere vrouwen en kleine kinderen met deze stoffen geïnjecteerd en op zo’n grote schaal.

* De bevolking van Nederland en de rest van de wereld heeft onvrijwillig deelgenomen aan een groot experiment, zonder kosten voor de farmaceutische industrie. En eventuele claims als gevolg van bijwerkingen of de dood worden afgehandeld door de overheid, niet de industrie.

* Minister Klink heeft geheime contracten getekend – die in het boek worden onthuld – waarin de farmaceutische industrie bepaalde wat wel en vooral niet naar buiten mocht komen.

* Uit een reconstructie van de besluitvorming blijkt dat er een bewuste vaccinatiecampagne is gevoerd in plaats van een informatiecampagne. Van informed consent was geen sprake.

* Kamerleden, een rechter en ook bezorgde burgers die om meer informatie vroegen, zijn om de tuin geleid door de overheid.

* Hetzelfde pro-vaccinatiebeleid werd buiten Nederland gevoerd door de WHO die met de industrie als drijvende kracht ervoor zorgde dat een kleine griep grote gevolgen kreeg.

* Bij de besluitvorming was sprake van vergaande belangenverstrengelingen, zowel in Nederland als bij de WHO.

* Terwijl allang bekend was dat het ging om een milde griep, is toch alles op alles gezet om een paniek van pandemische proporties te ontketenen.

* In en buiten Nederland was viroloog Ab Osterhaus een belangrijke aanjager, net als eerder bij de sars en de vogelgriep. Op basis van die ervaringen zijn de contracten zijn gemaakt voor de volgende pandemie, en die werden automatisch geactiveerd nadat de WHO de pandemie uitriep. Kort voor die uitspraak was de definitie versoepeld onder invloed van de industrie. Dezelfde invloed speelde een belangrijke rol bij het uitroepen van de pandemie. 2

 

 

Het doel van ‘Dossier Mexicaanse griep’ was het aanleveren van een dossier voor een parlementaire enquête.

Er hadden mensen voor de rechter gedaagd moeten worden voor het moedwillig misleiden van de (wereld)bevolking. Maar de hele hype over de Mexicaanse griep ging – nadat de vaccins aangekocht waren – als een nachtkaars uit.

 

 

Behalve voor de slachtoffers…

 
Meer dan een half miljoen kinderen hebben in Nederland Pandemrix gekregen. Een aantal van hen kreeg last van narcolepsie’, een chronische slaapstoornis, waarbij het dagritme wordt verstoord door een onvermogen om wakker te blijven.3
 
“Zwangeren, kleine kinderen, ouderen en andere risicogroepen hebben in feite onvrijwillig en onbetaald deelgenomen aan een medisch experiment. ‘In plaats van de normale registratieonderzoeken hebben de in Nederland gevaccineerde kinderen in feite een fase II-onderzoek doorlopen, aangezien het vaccin niet was onderzocht bij kinderen jonger dan drie jaar en ook niet bij zwangeren. De volwassenen doorliepen een verkort fase III-onderzoek’, noteert het Geneesmiddelenbulletin in november 2010.”’

 

 

‘Zorgvuldige procedure’ – of stuisvogelpolitiek?

 
Minister Schippers van Volksgezondheid gaf in 2014 opdracht om tot een schikking te komen, zonder aansprakelijkheid te erkennen. Deze “zorgvuldige” procedure is op de begroting naar 2019 doorgeschoven omdat het raadplegen van onder meer onafhankelijke deskundigen “meer tijd vergt dan voorzien”.1

 
De Nederlandse gezondheidsautoriteiten hadden misschien even met hun Noorse en Finse collega’s moeten overleggen? Al in 2015 werd er in Finland door de overheid 100 miljoen Euro vrijgemaakt voor mensen die in de jaren 2009-2010 de diagnose narcolepsie kregen. Er werd 30 miljoen euro uitbetaald door de Finnish Pharmaceutical Insurance Pool en 70 miljoen euro door de Finse regering aan iets meer dan 80 slachtoffers.5
En Noorse collega’s hebben in 2017 wederom de link tussen het griepvaccin en narcolepsy bevestigd. 6,7

 
Als er sprake zou zijn van ‘zorgvuldigheid’, dan hadden de autoriteiten onmiddellijk moeten onderzoeken of het nog wel verantwoord is naar de burger toe om de WHO te vertrouwen in plaats van te blijven bestuderen of Pandemrix narcolepsie kan veroorzaken.

 

 

Wat hebben we van de Mexicaanse griep geleerd?

 
De WHO is géén onafhankelijke organisatie. De WHO ontvangt grote ‘donatie’s’ van de farmaceutische industrie. En wie betaalt, die bepaalt.

 
De arts dr. Wolfgang Wodarg is het voormalig hoofd Gezondheid van de Raad van Europa:

‘Onder druk van vaccinproducenten heeft de WHO een definitie opgesteld die sneller leidt tot een pandemie.’ Wodarg eist dat de industrie geen toegang meer krijgt tot commissies die uiteindelijk beslissen over de definitie van wat een pandemie is. Hij zegt ook: ‘De industrie beïnvloedt de WHO met behulp van wetenschappers en instituten die worden betaald door Big Pharma. De wetenschappers weten dat hun instituten afhankelijk zijn van dat geld. Zij doen de klinische studies voor de industrie en dringen er vervolgens bij de WHO op aan dat bepaalde beslissingen worden genomen.’2

 
Het Brits parlementslid Paul Flynn heeft voor de Raad van Europa uitgebreid onderzoek gedaan naar de Mexicaanse griep: ‘Wie heeft er voordeel gehad van wat is gebeurd?’ vraagt hij. Flynn beantwoordt zijn eigen vraag direct: ‘De enigen die echt voordeel hebben behaald, zijn de farmaceutische bedrijven.’ Cruciaal elemement bij het debakel rond de Mexicaanse griep is volgens hem het versoepelen van de WHO-definitie van wat een pandemie is.2

 
De Duitse Professor Ulrich Keil is directeur van het Collaborating Centre for Epidemiology van de WHO. Hij is aanwezig op een hoorzitting van de Raad van Europa, januari 2010, getiteld ‘Neppandemieën – Een gevaar voor de gezondheid’. Daar zegt hij: ‘We hebben iets opgeblazen dat een milde ziekte bleek. We hebben mensen angst aangejaagd en geld voor gezondheidszorg aan de verkeerde dingen besteed.’ 3

 

 

Maar de geschiedenis herhaalt zich?

 
We hebben er kennelijk niets van geleerd. Op dit moment speelt de WHO de hoofdrol in de toenemende druk om vaccineren door heel Europa verplicht te stellen. Het door de WHO ontworpen ‘Europese Vaccine Action Plan’ (EVAP) 2015-2020 gaat haar laatste jaar in, en de puntjes worden op de i gezet. Agendapunt op de agenda van de 10 dagen durende bijeenkomst van de WHO in Rome van 17-27 september 2018 in Rome, is hoe de Europese landen het volledige ‘potentieel’ van het EVAP kunnen realiseren’.8

 
Dit zijn de doelen van het EVAP:

1. Voor elk land geldt dat vaccineren hoogste prioriteit heeft.
2. Ieder individu moet de waarde van vaccins begrijpen en erom vragen.
3. De baten van vaccineren worden door innovatieve strategieën tot ieder individu uitgebreid.
4. Sterke systemen die zich bezighouden met vaccineren zijn een integraal deel van een goed functionerende gezondheidszorg.
5. Vaccinatieprogramma’s hebben toegang tot voorspelbare financiering en hoge kwaliteit vaccinvoorraden.9

 
De gemiddelde Europeaan is zich totaal niet bewust van het feit dat alle Europese lidstaten in 2014 de EVAP ondertekend hebben, en dat zij zich hiermee dus verbinden aan de doelen die de EVAP stelt. De geschiedenis herhaalt zich en blijft zich herhalen, zolang de farmaceutische industrie haar invloed doet gelden. Er is geen medische noodzaak, maar goed georganiseerde marketingcampagnes creëren de angst de ouders in de rij doen staan voor de prik.

 
De afgelopen maanden zijn we gebombardeerd met berichten over het gevaar van drie ziektes die ons niet zouden beroeren als we goed voorgelicht zouden worden:

 
De mazelen – een ziekte die vóór de start van het vaccin hiertegen in 1975 slechts 0,02% van de kindersterfte betrof (dus 99,98% van de kinderen die stierf in 1975 overleed aan een andere doodsoorzaak dan de mazelen). Dat betekent dat de complicaties ook al zeer gering waren, want men sterft normaalgesproken niet aan de mazelen, maar aan de complicaties die in een uitzonderlijke gevallen op kunnen treden bij de mazelen. 10,11 Lees meer op de pagina: ‘Mazelen en BMR vaccin’

 

Baarmoederhalskanker – een ziekte die niet eens voorkomt in de leeftijdsgroep van het vaccin. En bovendien voorkomen kan worden door het laten doen van uitstrijkjes vanaf 30 jaar.12 Lees meer in onze blogpost: ‘Baarmoederhalskanker – officiële cijfers laten zien dat er géén reden is om jonge meisjes te vaccineren tegen HPV’

 
Meningokokkenziekte W – een ziekte waarvan de kans om het te krijgen in de leeftijdsgroep van 0-20 jaar gemiddeld per jaar slechts 0,00041% is. Het valt te verwaarlozen.13 Lees meer in onze blogpost: ‘MenACWY – waar zijn de cijfers die rechtvaardigen dat er gevaccineerd moet worden?’

 

 

Maar hoe klein de kans ook is – een goede marketingcampagne zorgt ervoor dat ouders in de rij staan om de prik te halen

 
Trouw bericht op 19-09-2018 dat de GGD een wachtlijst heeft voor ouders die niet willen wachten tot volgend jaar:

‘Ouders van wie de kinderen niet zijn opgeroepen voor de vaccinatie tegen de meningokokkenbacterie, vragen de plaatselijke GGD om vaccins. Zij willen niet wachten tot volgend jaar, wanneer er weer voldoende voorraad is voor de kinderen die nu niet zijn opgeroepen. Reden hiertoe is het oprukken van meningokokken type W, die dit jaar al tot achttien doden heeft geleid.’ 14

Hoe dit komt? De media hebben wekenlang niets anders gecommuniceerd dan sterfgevallen aan Men W, zonder erbij te zeggen dat deze sterfgevallen andere leftijdsgroepen betrof dan de 14 jarigen aan wie het vaccin vanaf 14 oktober in het RVP ‘aangeboden wordt’.

 
Marketingcampagnes gaan kennelijk niet over goede, en volledige voorlichting, maar zijn in staat om op de juiste knoppen in de breinen van het publiek te drukken die het meeste geld opleveren. Dat is het tegenovergestelde van wat de media zou moeten doen: het publiek dienen met feitelijk correcte informatie.’ En we zullen maar moeten duimen dat de miljoenen die het ministerie uittrekt voor de schikkingen na het Mexicaanse griepvaccin over een aantal jaren niet aangevuld zullen moeten worden met extra miljoenen die het ministerie uit zal moeten trekken voor schade door een van de andere, bovengenoemde vaccins.

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

1. https://nos.nl/artikel/2251232-ministerie-trekt-miljoenen-uit-voor-schikkingen-na-vaccin-mexicaanse-griep.html

2. http://www.dossiermexicaansegriep.nl

3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcolepsy/symptoms-causes/syc-20375497

4. http://www.dossiermexicaansegriep.nl/p/25d568.html?m=13

5. The Finnish Pharmaceutical Insurance Pool will be paying out 30 million in claims, with the remaining 70 million provided by the State.
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/paper_narcolepsy_sufferers_to_get_100_million/7151251

6. http://sciencenordic.com/norwegian-study-links-flu-vaccine-narcolepsy-risk

7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17302669

8. http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/pages/news/news/2018/8/annual-meeting-of-ministers-to-set-health-priorities-in-europe

9. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014

10. ‘Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century‘: a historical analysis Maarten van Wijhe, Scott A. MacDonald, Hester E. de Melker, Maarten J. Postma, Jacco Walinga

11. https://stichtingvaccinvrij.nl/bmr-vaccin/

12. https://stichtingvaccinvrij.nl/baarmoederhalskanker-officiele-cijfers-laten-zien-dat-er-geen-reden-is-om-jonge-meisjes-te-vaccineren-tegen-hpv/

13. https://stichtingvaccinvrij.nl/men-acwy-waar-zijn-de-cijfers-die-rechtvaardigen-dat-er-gevaccineerd-moet-worden/

14. https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/44668-wachtlijst-voor-ouders-die-kind-willen-vaccineren-tegen-meningokokken.html

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This