Mysterieuze slaapziekte treft 50.000 Duitsers! – Link met griepprik aangetoond in Finland

door | 10 jan 2012 | Vaccins

SlaapziekteOp 3 januari 2012 deed de Duitse krant ‘Die Welt’ melding van een bizarre nieuwe ziekte met gevaarlijke gevolgen; mensen met narcolepsie vallen onvrijwillig in slaap, in welke situatie ze zich ook bevinden.1 Hoewel monotone situaties een slaapaanval kunnen uitlokken gaat het in dit geval niet om de vermoeidheid die op kan treden na een avondje uit of lagere tijd hard werken. Onbedwingbare slaperigheid (narcolepsie) kan 2 tot 6 keer per dag optreden en zich zelfs voordoen tijdens fysieke activiteiten die eenzelfde beweging herhaald uitvoeren, zoals wandelen of fietsen. Op dit moment lijden een onthutsende 50.000 Duitsers aan deze ziekte, en er bestaat nog geen doeltreffende behandeling tegen ‘slaapaanvallen’.

 

Wat weten we over de oorzaak?

In een Fins onderzoek, gepubliceerd op 31 januari 2011 is het verband tussen het vaccin Pandemrix en narcolepsie vastgelegd. In de winter van 2009-2010 is Pandemrix gebruikt ter voorkoming van de Mexicaanse griep. In 2010 is er in Finland een plotselinge toename waargenomen van narcolepsie onder kinderen en pubers die dit vaccin toegediend gekregen hebben. Hoewel de gebruikelijke voorzichtigheid in acht genomen wordt en er ‘nog meer onderzoek nodig is om tot een volledig begrip te komen van het verband tussen narcolepsie en Pandemrix, teneinde soortgelijke bijwerkingen in de toekomst te voorkomen’ heeft het CHMP (European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use) een aanbeveling gedaan om het gebruik ervan aan banden te leggen.3 In een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt melding gemaakt van een toegenomen rapportage van gevallen van narcolepsie vanaf augustus 2010, volgend op het wijdverspreide gebruik van vaccins tegen griep (H1N1); niet alleen in Finland maar ook in Zweden, en IJsland. In deze publicatie wordt nog geen melding gemaakt van bv. het toegenomen aantal ziektegevallen in Duitsland, en waarschijnlijk ook in andere delen van wereld. Inmiddels zijn verschillende onderzoekscomités bezig met het verzamelen van data en interpreteren van gegevens.

 

Het verschil tussen de griepvaccins gebruikt in de winter van 2009 -2010 en ‘normale’ vaccins

Ten tijde van de ‘dreiging’ van een mondiale catastrofe in de vorm van een varkens griep, mexicaanse griep, H1N1 griep – allemaal verschillende namen voor hetzelfde gevaar – moest er in zeer korte tijd voldoende vaccin geproduceerd worden om te kunnen voldoen aan de enorme ‘vraag’ naar griepvaccins. Dat betekende dat er voor de productie gebruik werd gemaakt van een ongebruikelijk adjuvants, squaleen genaamd om het productieproces te versnellen. Inmiddels weten we dat de hele dreiging een door de farmaceutische industrie in scene gezette farce was. Dat de reguliere media meeliep in een berichtgeving die niets anders deed dan ongefundeerde angst aanwakkeren. Het verhaal over H1N1 klopte niet, maar bleek desondanks geloofwaardig genoeg om hordes mensen te ervan overtuigen dat zij – je geld of je leven – het vaccin moesten krijgen of het risico liepen hun weigering met de dood te bekopen. Hoewel de tegenberichten er ook waren en wij een vrij nuchter volkje zijn hebben dus toch heel veel mensen het H1N1 vaccin – inclusief squaleen – ingespoten gekregen. En wereldwijd hebben we het over miljoenen mensen.

 

Squaleen – een nieuwe ‘oude bekende’…

“Een nieuw aspect van de twee H1N1 vaccins die door bedrijven als Novartis en GlaxoSmithKline ontwikkeld worden is de toevoeging van squaleen-bevattend adjuvants om de opwekking van immuniteit (antilichamen) te stimuleren terwijl het aantal virale antigenen (stoffen die het lichaam triggeren tot het aanmaken van antilichamen) dramatisch gereduceerd kan worden. Dit leidt tot een veel snellere productie van de gewenste hoeveelheden vaccins”. Meryl Nass, M.D.4
Squaleen kan gebruikt worden om de snelheid van het productieproces op te voeren; gunstig voor de fabrikant – die het zich niet kan (of wil) permitteren om de klant te laten wachten. Wat weten we nog meer? Squaleen is een meervoudig onverzadigde koolwaterstof (een triterpeen) en wordt in grote hoeveelheden gevonden in de leverolie van haaien (de naam Squalidae verwijst naar een familie van haaien)5 – een stof die dus in de natuur en zelfs in het menselijk lichaam voorkomt. En dit wordt aangevoerd als reden dat er geen sprake van kan zijn dat deze stof gevaarlijk zou kunnen zijn mensen.
Maar zoals we vaker in de officiële (vaccinatie)voorlichting hebben gemerkt zit er een addertje onder het gras. Het verschil tussen gevaarlijke en ongevaarlijke squaleen zit hem in de manier waarop de stof het lichaam binnenkomt. Het is mogelijk om squaleen te consumeren bv. in de vorm van olijfolie en in dat geval zal je lichaam het herkennen, en heeft het een positief effect op je gezondheid. Injecteer je de squaleen dan geeft dat een verwarrende prikkel die het lichaam aanzet om zich van de stof te ontdoen. In het laatste geval wordt naast de geïnjecteerde ook het lichaamseigen squaleen aangevallen, wat aanleiding kan zijn tot het ontstaan van auto-immuunaandoeningen.4

Squaleen als adjuvant in vaccins heeft een slechte reputatie gekregen door de vele squaleen bevattende vaccins – met name het experimentele antrax vaccin – die de Amerikaanse troepen kregen voordat ze in 2004 naar Irak vertrokken.

“Sinds de eerste Golf oorlog, heeft het leger in het geheim een op olie gebaseerd adjuvant genaamd squaleen in bepaalde, voor het leger bedoelde experimentele vaccinpartijen toegevoegd. Net zoals de laboratoriumdieren, hebben de duizenden soldaten die squaleen bevattende vaccins toegediend gekregen hebben, belemmerende auto-immuunziekten ontwikkeld. Onafhankelijke onderzoekers hebben squaleen-antilichamen aangetroffen in deze door ziekte overmande soldaten. In 2005 heeft het leger toegegeven dan militair personeel die het Antrax vaccin gekregen heeft voordat zij naar Irak vertrokken recentelijk serieuze ziekten ontwikkelden, inclusief geheugenverlies en chronische moeheid.” Bron: Gary Matsumo, schrijver van ‘Vaccine A – the covert Government Experiment that’s Killing Our Soldiers and Why GI’s Are Only The First Victims’6

De militaire en federale gezondheidsorganisaties in U.S.A. hebben langer tijd hun experimenten op soldaten van het Amerikaanse leger geheim gehouden omdat bekend is dat op olie gebaseerde adjuvants grote schade aanrichten op het immuunsysteem, veroorzaakt doordat het immuunsysteem lichaamseigen weefsels aanvalt. Matsumoto documenteert in zijn boek hoe federale en militaire autoriteiten er regelmatig op betrapt zijn dat zij liegen over de squaleen in vaccins die voor militairen bestemd zijn. Onder de vele aandoeningen waarmee de militairen – allemaal gezonde jonge mannen bij vertrek – terugkwamen zaten: rheumatoïde arthritis, chronische hoofdpijn, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, geheugenverlies, multiple sclerose en meer. En in dermate grote aantallen dat er al snel gesproken werd van het “Gulf war syndrome”. In plaats van, naar mijn idee, ‘vaccinatieschade’.

 

We leren van onze fouten of we herhalen ze..!

Professor Birgit Högl en haar collega’s van de Universiteit van Innsbruck, Oostenrijk, hebben bevestigd dat narcolepsie – een chronische neurologische aandoening veroorzaakt door het onvermogen van de hersenen om de slaap te reguleren – waarschijnlijk een auto-immuunziekte is.7 De vraag die bij mij opkomt is natuurlijk of het mogelijk is dat in het geval van narcolepsie het adjuvant squaleen ook de trigger of oorzaak zou kunnen zijn. De Finse overheid is begonnen met het compenseren van kinderen voor de schade die veroorzaakt is door het H1N1 vaccin, en volgt 900 gerapporteerde schadegevallen.8 En het onderzoek duurt voort.

 

Nieuwe geluiden uit Duitsland

Het vaccin dat in Finland gebruikt is, is ook in andere Europese landen gebruikt.8 Desondanks brengt het artikel in ‘Die Welt’, de enorme stijging in gevallen van narcolepsie in Duitsland niet in verband met het H1N1 vaccinatieprogramma in 2009 en benoemt ook de in Finland bevestigde link tussen narcolepsie en het adjuvant niet. Deze krant citeert slaapstoornisspecialist Sandra Overmann uit Keulen die zegt dat elk zesde slachtoffer dat gediagnosticeerd wordt met narcolepsie – of ongeveer 8.300 van de 50.000 – een kind is. ‘De gemiddelde leeftijd van een narcolepsie slachtoffer is tussen de 15 en 25 jaar oud’, zegt Overmann.1 Tja.. Het doet me een beetje denken aan een andere ‘mysterieuze’ ziekte waar we recentelijk van horen. Twaalfjarige meisjes worden gevaccineerd met het HPV vaccin, wat betekent dat er grote hoeveelheden van een ander – niet minder gevaarlijk adjuvant – aluminium, ingespoten wordt. We weten dat aluminium een stof is die beschadiging aan het zenuwstelsel veroorzaakt uit onderzoek naar de oorzaken van neuro-degeneratieve aandoeningen als Alzheimer en Parkinson.

En plotseling wordt er in dezelfde leeftijdsgroep een onverklaarbare toename gerapporteerd van allerlei neurologische aandoeningen; verlammingen, stuiptrekkingen en nu zelfs een Gilles de la Tourette-achtig ziekte met oncontroleerbare tic’s. En het volgende nieuws gaat over het onderzoek dat gaande is en dat er nog méér onderzoek nodig is om precies te snappen wat de oorzaak hiervan kan zijn.

 

Is 1 + 1 geen 2 ?!

Een emotionele reactie is niet wetenschappelijk verantwoord, ik weet het, maar ik denk toch dat we ons eigen gevoel over het inspuiten van wát dan ook – en ons gezonde verstand over de mogelijke gevolgen van welk vaccin dan ook, een hele duidelijke stem moeten geven in het bepalen van onze keuzes. Ik heb zo vaak gehoord dat ouders zeggen: ‘Ik had nooit gedacht dat vaccins in staat zouden zijn om vul in: ‘aandoening X’ te veroorzaken. Nooit gedacht, maar het kan. Echt!

 

For the Greater Good

De recentelijk uitgekomen documentaire ‘For the Greater Good’10 geeft een indringend beeld vanuit de ouders die vanaf het moment van het ‘onschuldige prikje’, en het moeten leven met de consequenties van dat ‘onschuldige prikje’. Het is veel vaker wél dan niet een totaal onverwachte en pijnlijke gebeurtenis om te zien dat onze kinderen het slachtoffer worden van een ongeneeslijke of zeer invasieve aandoening die hun leven op een totaal ander spoor zet – ‘toevallig’ net na vaccinatie.

Hoewel er dus tot op heden over de oorzaak van narcolepsie geen eenduidig uitsluitsel is zien we dus weer een alarmerend bericht voorbij komen. Een onverklaarbare ziekte die een enorme vlucht genomen heeft. Onderzoek in 2002 door de Duitse vereniging voor slaaponderzoek en slaapmedicatie, de ‘Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schrafmedizin’, schatte het vóórkomen van narcolepsie op 2 of 3 van de 100.000 jonge mensen onder de 18 jaar.9

Er zijn ongeveer 11 miljoen mensen in de leeftijd van jonger dan 14 jaar of ongeveer 16 miljoen mensen onder de 18 jaar in Duitland. Er zouden maar ongeveer 300 mensen moeten lijden aan narcolepsie in die leeftijdsgroep uitgaande van het in 2002 gedane onderzoek terwijl er sprake is van 30 keer zoveel mensen in die leeftijdsgroep die de aandoening hebben. Misschien is deze slaapziekte weer een van de vele bellen die ons proberen wakker te maken?

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

  1. www.welt.de/gesundheit/article13796373/Rund-50-000-Deutsche-leiden-unter-Schlafanfaellen.html
  2. www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352
  3. European Medicines Agency press release, 21 July 2011 (pdf)
  4. blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2009/07/17/Squalene-The-Swine-Flu-Vaccines-Dirty-Little-Secret-Exposed.aspx
  5. nl.wikipedia.org/wiki/Squaleen
  6. www.vaclib.org/docs/VaccineAflyer.htm
  7. www.i-med.ac.at/mypoint/archiv/2011011401.xml
  8. www.hs.fi/english/article/Hundreds+of+reports+of+harm+from+swine+flu+shots/1135264564296
  9. www.krankenpflege-journal.com/schlaf/4228-deutschlandweite-narkolepsie-studie-hat-begonnen-epidemiologische-studie-zur-assoziation-zwischen-der-impfung-gegen-die-pandemische-influenza-ah1n1v-und-dem-auftreten-von-narkolepsie-.html
  10. www.youtube.com/watch?v=ulmEGbwQsOU

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This