Nep of natuurlijk – 10 verschillen tussen bescherming door een prikje of door moeder natuur

door | 20 jan 2012 | Overig

VragenWat is eigenlijk het verschil tussen kunstmatige (door vaccins opgewekte) en natuurlijke (bij de geboorte meegekregen) immuniteit? De informatie die ouders krijgen over weerstand tegen ziekten is erop gericht hen ervan te overtuigen dat kunstmatige immuniteit precies hetzelfde is als natuurlijke weerstand. En tegelijkertijd is de verwarrende redenering dat natuurlijke immuniteit schijnbaar niet afdoende is, en we vaccin-geïnduceerde immuniteit nodig hebben omdat we anders ziek worden. We kunnen ‘bescherming’ kopen – en de overheid besteedt er zonder blikken of blozen miljarden euro’s belastinggeld aan. Niet alles is te koop – en zeker gezondheid niet – maar afgezien daarvan lijkt het alsof vaccins ons regelrecht in een alles of niets denken zetten. Ben je gevaccineerd dan ben je beschermd, en ben je dat niet dan loop je (onnodig) risico.

Er zijn twee soorten immuniteit: a-specifieke en specifieke immuniteit. Je zou kunnen zeggen dat 90% van onze weerstand a-specifiek is; het is de ‘algemene weerstand’ die ons beschermd tegen alle ziekten. En 10% is specifiek; bestaat uit antilichamen die erop gericht zijn om één bepaalde ziekteverwekker te bestrijden. Vaccins ‘stimuleren’ de specifieke immuniteit (antilichamen productie).

Waarom richten we onze aandacht eigenlijk op de 10% i.p.v. de 90%?

Of met andere woorden, waarom zorgen we er niet voor dat de algehele gezondheid ondersteund wordt, en dat het kind in een goede conditie is door bv. volwaardige voeding en gezonde leefgewoonten? Nogmaals – waarom gokken we op de 10% en niet op de 90%? En bovendien, als we beschermd worden door ons eigen gezonde lichaam, hebben we dan – levend onder de goede hygienische omstandigheden anno 21ste eeuw – nog wel die ‘door het vaccin-opgewekte’ bescherming nodig? Waarom beseffen zo weinig mensen dat de ‘extra’ (kunstmatige) weerstand altijd bovenop reeds bestaande (natuurlijke) weerstand komt? Tijd om denkbeelden die we klakkeloos aangenomen hebben over het ‘versterken’ van immuniteit met gezond verstand te analyseren. Mijn gezichtspunten wijken af van de reguliere geneeskunst, dus ik zou zeggen. Denk mee, denk na!

In de brochure ‘50 vragen en antwoorden over vaccinatie’, uitgegeven door het RIVM geeft de overheid haar visie op hoe natuurlijk het vaccin is.

Is vaccineren onnatuurlijk?

“Nee, het lichaam reageert op natuurlijke wijze op vaccinatie.

Het lichaam reageert op vaccins op dezelfde wijze als tegen een natuurlijke ziektekiem. Maar bij vaccinatie maak je de ziekte niet of slechts in milde vorm door. Het enige onnatuurlijke aan vaccinatie is dat de mens het tijdstip kiest waarop een vaccinatie wordt uitgevoerd.” Bron: ’50 vragen en antwoorden over vaccinatie’ – Rudy Burgmeijer

Dat is duidelijk. Door vaccins opgewekte immuniteit – weerstand tegen een bepaalde ziekte – is, afgezien van ‘het tijdstip waarop’, volgens de overheid hetzelfde als haar natuurlijke versie.

De leerboeken van de artsen gaan nog een stapje verder; de schrijvers vinden de term kunstmatige immuniteit zelfs misleidend. Uit het ‘Handboek Vaccinaties’, examenstof voor aspirant consultatiebureau artsen komt het volgende citaat:

“De term ‘kunstmatige immuniteit’ is misleidend. Bij actieve immunisatie worden immers dezelfde natuurlijke mechanismen opgewekt als bij welke andere wijze van het lichaam binnen dringen van het antigeen. Slechts de wijze en het moment waarop een kind met het antigeen in contact komt is bewust door de mens gekozen en dus anders dan hoe de natuur het zou doen.” Bron: Handboek vaccinatie – deel A Rudy Burgmeijer

Zo worden artsen dus misleid; want kunstmatige immuniteit lijkt net zoveel op natuurlijke immuniteit als een kip op een computer. Ik zal jullie tien belangrijke verschillen geven.

 

10 Verschillen tussen KI (kunstmatige immuniteit) en NI (natuurlijke immuniteit)

 

DE PRIKKEL

1. De conditie van het micro-organisme (de ‘ziekteverwekker’) verschilt:
KI: verzwakt, gedood – NI: levend, gezond

De conditie van de ‘ziekteverwekker’ verschilt. De antigenen in een vaccin zijn verzwakt of gedood, maar de bacteriën die ons in het echte leven ‘aanvallen’ zijn levend en gezond. Behalve dan dat we niet aangevallen worden… we ademen ze in of slikken ze door.

2. Blootstelling van het organisme aan het micro-organisme verloopt anders:
KI: via injectie – NI: via neus (inademing), mond (eten, drinken)

Blootstelling verloopt kunstmatig via injectie en natuurlijk via inademing of inslikking. Heeft iemand zich eigenlijk ooit wel eens afgevraagd hoe het lichaam zou reageren op dode en verzwakte ziektekiemen als we die zouden inademen of inslikken in plaats van inspuiten?

Het lichaam zou er waarschijnlijk niet echt van wakker liggen, maar de hele boel afvoeren. Met andere woorden: ze komen de volgende dag, samen met nog een paar miljard andere bacteriën, met de ontlasting mee in de wc terecht. Maar waarom kunnen dode, en verzwakte bacteriën wél een bedreiging zijn als ze ingespoten worden? Precies dáárom! Ze komen niet in de ontlasting terecht, maar in de bloedbaan… en dus binnen de kortste keren in de hersenen of andere kwetsbare organen.

En dan… wat is de reactie van het lichaam… niks aan de hand toch… die bacteriën kunnen toch geen ziekte veroorzaken, ze zijn toch verzwakt?

Wél wat aan de hand… want de medische wereld wil antilichamen zien… en we weten dat het lichaam niet reageert met ‘voldoende’ antilichamen op het inspuiten van verzwakte ziektekiemen, TENZIJ óngevaarlijk gemaakte bacteriën weer geváárlijk gemaakt worden door ze te koppelen aan een toxische stof, zoals aluminium. Dus niet alleen de bacterie logeert voortaan in de hersenen maar ook de hulpstof. En wat is het enige dat het lichaam dan nog kan doen om te proberen ze daar weg te krijgen? Juist, een onstekingsreactie…. Vaccins veroorzaken chronische ontstekingen in de hersenen, in de darmen, of waar ze ook maar terecht komen… met alle gevolgen van dien, beschadigingen, litteken weefsel enzovoorts.

 

DE REACTIE VAN HET LICHAAM OP DE PRIKKEL

3. De aard van de reactie is verschillend:
KI: natuurlijke reactie op onnatuurlijke prikkel (ziektekiem wordt geïnjecteerd) NI: natuurlijke reactie op natuurlijke prikkel (ziektekiem wordt ingeademd)

De aard van de reactie verschilt ook. Kunstmatige immuniteit is een natuurlijke reactie op een onnatuurlijke prikkel (de ziektekiem wordt geïnjecteerd). Natuurlijke immuniteit is een natuurlijke reactie op een natuurlijke prikkel (de ziektekiem wordt ingeademd of doorgeslikt.) En de reactie van het lichaam op bacteriën die via de neus of mond binnenkomen is totaal anders dan de reactie van het lichaam op bacteriën die ingespoten worden. Het immuunsysteem is een vernuftig systeem dat we nog totaal niet doorgrond hebben. Dat vooropgesteld. Maar om het begrijpelijk te houden kunnen we zeggen dat de reactie van het lichaam op drie punten wezenlijk verschilt: 4. Andere locatie, 5. Andere organen, en 6. Andere handelingen die uitgevoerd worden.

4. De locatie van de immuunreactie is verschillend:
KI: natuurlijke immuunreactie vindt voornamelijk diep in het organisme plaats: bijvoorbeeld: aanmaken van antilichamen in het bloed, ontstekingsreactie in de hersenen. NI: natuurlijke reactie vindt voornamelijk oppervlakkig in het organisme plaats: ademhalings- en spijsverteringsstelsel: bijvoorbeeld hoesten, snuiten, overgeven… Een relatief makkelijke ‘weg met die rommel-actie’

Hoe dieper ongewenste micro-organismen en stoffen het lichaam binnendringen des te moeilijker is het om ze weer uit ons systeem te krijgen. Als de boosdoener het niveau van het bloed heeft weten te bereiken hebben we echt een probleem, want het bloed gaat het hele lichaam door en bereikt kwetsbare organen zoals de hersenen.

Antilichamen binden zich aan antigenen (lichaamsvreemde stoffen) om deze stoffen als het ware in de boeien te leggen. Daarmee zijn ze misschien wel achter slot en grendel maar nog niet uit het lichaam verwijderd! Daar hebben we andere organen die deel uitmaken van ons immuunsysteem voor nodig zoals bijvoorbeeld de lever. Maar die is nog niet voldoende ontwikkeld bij een zuigeling om bijvoorbeeld aluminium te ontgiften. De ‘weg-met-die-rommel’ wordt een ‘prop-de-klerenkast-nog-maar-wat-voller’aktie. Met elke vaccinatie-ronde wordt een nieuwe dosis gifstoffen die de baby nog niet kan afvoeren diep in het lichaam opgeslagen.

5. De immuunreactie wordt door andere organen uitgevoerd:
KI: slechts een gedeeltelijke reactie van het immuunsysteem is nog mogelijk. NI: totale reactie van het immuunsysteem is mogelijk (naar schatting 80% van je immuunsysteem zit in je darmen.)

Het overmatig stimuleren van antilichamen getuigt naar mijn idee van tunnelvisie die de realiteit onrecht aandoet. Zoiets als een hardloper die denkt dat hij harder gaat lopen door het trainen van één spier! Waar het om gaat is natuurlijk dat het hele spierstelsel (of totale immuunsysteem) zich goed ontwikkeld en goed gecoördineerd gaat samenwerken. Met andere woorden, niet een grote hoeveelheid antilichamen in het bloed maar algehele gezondheid –inclusief een goed ontwikkeld immuunsysteem – is de beste verdediging tegen ziekte.

6. De handeling die het immuunsysteem uitvoert is verschillend:
KI: gericht op het produceren van antilichamen tegen ‘ziektekiemen’ NI : gericht op het onderscheiden, afbreken en uitscheiden van onwelkome micro-organismen.

Zoals we gezien hebben leven er miljarden ziektekiemen in ons lichaam zonder dat we er ziek van worden. Maar wat doet het lichaam met micro-orgamismen die ons kwaad kunnen doen? Ze werkt ze meteen naar buiten; door te niezen, te hoesten en te snuiten als we ze inademen en met overgeven en diarree als we ze inslikken. Het héle immuunsysteem is erop gericht datgene wat het niet wil naar buiten te werken voordat het in het bloed terecht komt. Waarom? Alles wat in het bloed terecht komt gaat het hele lichaam door en komt in kwetsbare, vitale organen zoals de hersenen en voortplantingsorganen. Dus daar zitten behoorlijk wat filters voor!
En wat doen wij mensen, denkend dat we slimmer zijn dan moeder natuur? We spuiten het vaccin in, praktisch direct in de bloedbaan. En op ziektekiemen die ingespoten worden kán het lichaam niet reageren met diarree of overgeven – dus lijkt het of we niet ziek zijn. In de bloedbaan is de (paniek)reactie van het immuunsysteem het aanmaken van antilichamen – dus lijkt het of we immuniteit opgebouwd hebben.

Maar zelfs die antilichamen verschillen.

Waar we in het hele verhaal aan voorbij gaan is dat het kind na vaccinatie wel antilichamen opgebouwd heeft tegen een ‘dood micro-organisme gekoppeld aan een gevaarlijke stof’, maar dat het kind in zijn of haar verdere leven blootgesteld gaat worden aan een levend, gezond micro-organisme dat niet gekoppeld is aan een gevaarlijke stof. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal.

HET PRODUCT

7: Aard van de opgebouwde “weerstand” / antilichamen is verschillend:
KI: antilichamen tegen micro-organismen die in de natuur in die vorm niet voorkomen. NI: antilichamen tegen in de natuur / realiteit voorkomende micro-organismen.

Met andere woorden: kunstmatige immuniteit bouwt weerstand op tegen onze eigen demonen. In de natuur komen geen ‘geattenueerde-aan-aluminium-of-kwik-gekoppelde-micro-organismen’ voor. Die vijand waartegen we vechten hebben we in een laboratorium eerst zelf gecreëerd!

8: Kwaliteit van de antilichamen als reactie op een vaccinatie versus de kwaliteit van antilichamen geproduceerd als reactie op natuurlijke blootstelling, of het doormaken van een ziekte verschilt.
KI: inferieur, tijdelijk – NI: superieur, levenslang

De kwaliteit verschilt. Kunstmatig opgewekte antilichamen zijn van inferieure kwaliteit en tijdelijk in het lichaam aanwezig. Dit is de reden dat kinderen niet genoeg hebben aan één shot, maar elke paar jaar een herhalingsprik nodig hebben om de hoeveelheid antilichamen weer op te krikken. Natuurlijke antilichamen blijven levenslang in het bloed aanwezig en worden zelfs van moeder op kind doorgegeven met de borstvoeding… geweldig hè? Dus… kind krijgt mazelen vaccin, bouwt antilichamen op, tegen gemánipuleerd mazelen virus… heeft géén weerstand tegen natuurlijk mazelenvirus.. Natuurlijk mazelenvirus komt voorbij en kind krijgt de mazelen! Heel goed mogelijk.
Epidemieën van natuurlijke mazelen komen voor in populaties met een vaccinatiegraad van 100%… beschreven in de medische vakliteratuur.1

Conclusie:

De hoeveelheid antilichamen die we opbouwen tegen gemanipuleerde virussen zegt weinig over de conditie of de reactie van het totale immuunsysteem als het later blootgesteld wordt aan het natuurlijke virus.

Waarschijnlijk is het zelfs ook zo dat natuurlijke immuniteit op peil blijft omdat we ons hele leven lang, op ieder moment blootgesteld zijn aan ontelbare ‘ziekteverwekkers’ en vaak zonder enige ziektesymptomen toch antilichamen hebben die aantonen dat we met dat specifieke micro-organisme in contact geweest zijn.

Hoe het ook zij, de hypothese dat antilichamen aangemaakt tegen, zeg maar de lijken van virussen, ons beschermen tegen het levende, gezonde virus is absurd. Maar nog erger is dat we om het virus te doden het moeten vergiftigen met bijvoorbeeld formaldehyde. En resten van formaldehyde worden ook mee ingespoten.

9: Consequentie voor de gezondheid van het individu verschilt:
KI: vaccins belasten het onvolgroeide systeem met gevaarlijke toxische hulpstoffen, dierlijk erfelijk materiaal, RNA, DNA, vervuilingen enzovoorts. NI: schoon, puur, zuiver, natuurlijk.

En last but not least…

10: De prijs verschilt:
KI: miljarden euro’s per vaccin per jaar plus de kosten voor het behandelen van niet erkende bijwerkingen. NI: Gratis. Een kado van moeder natuur dat we bij de geboorte meegekregen hebben.

Dus, om nog even terug te komen bij de schrijvers van de leerboeken van artsen, de experts van de gezondheidsraad en iedereen die meent dat kunstmatige immuniteit hetzelfde is als natuurlijke immuniteit. Er klopt volgens mij helemaal niets van!

Ten eerste is het immuunsysteem na de hersenen het meest gecompliceerde en minst begrepen systeem van het menselijk lichaam. Niemand – artsen, wetenschappers, of welke expert dan ook – weet precies hoe het lichaam in staat is ‘zelf’ van ‘niet-zelf’ te onderscheiden. We hebben nog niet eens volledig begrip van hoe het lichaam een simpel schaafwondje geneest, laat staan van hoe het de balans tussen de triljoenen micro-organismen, – waaronder talloze ‘ziekteverwekkers’- in het lichaam kan handhaven. We weten het gewoon niet. Punt.
Ten tweede is tot op de dag van vandaag geen enkel door de mens nagemaakte orgaanfunctie zelfs maar in de buurt gekomen van de perfectie van de natuurlijke versie ervan… en ik verwacht niet dat het ooit zal gebeuren ook!

 

 

Bronnen:

  1. Bijvoorbeeld: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3821823

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This