Nieuw onderzoek bevestigt enorme onderrapportage – mogelijk 50 tot 120 maal meer bijwerkingen dan worden gemeld

door | 5 apr 2021 | COVID-19 ziekte

Het Informed Consent Network (ICAN) heeft op basis van een nieuwe studie geconcludeerd dat het aantal bijwerkingen na COVID-19 en andere vaccins mogelijk 50 tot 120 maal hoger is dan het aantal bijwerkingen dat wordt gemeld.

Onderrapportage van bijwerkingen is een duister gebied. Er wordt weinig onderzoek naar gedaan. Opvallend is dat ook bij het bijwerkingen-centrum LAREB in Nederland de meldingen veelal van de burgers komen – zonder dat die geïnformeerd worden over hoe en waar bijwerkingen gemeld moeten worden – en niet zoals je zou verwachten worden gedaan door artsen. Het onderstaande fragment komt uit de nieuwsbrief van ICAN.

ICAN heeft via haar advocaten opnieuw een brief geschreven aan Dr. Rochelle Walensky, de nieuwe directeur van de CDC. Deze keer was het om een antwoord te eisen op de vraag waarom de CDC rapportage van anafylaxie – een levensbedreigende overreactie van het immuunsysteem – na COVID-19 vaccinatie, niet in overeenstemming is met een recente klinische studie. Deze studie laat veel hogere percentages laat zien van analfylaxie die optreedt na deze vaccinaties, dan wat de CDC aangeeft.

De CDC vertelt het publiek dat “Anafylaxie na COVID-19 vaccinatie zeldzaam is en voorkwam bij ongeveer 2 tot 5 mensen per miljoen gevaccineerden in de Verenigde Staten, en is gebaseerd op voorvallen die zijn gemeld aan bijwerkingen-centrum VAERS.” ICAN bekeek echter een recente studie uitgevoerd in Mass General Brigham, die anafylaxie beoordeelde in een klinische setting na de toediening van COVID-19 vaccins. Deze studie, in schril contrast met de bewering van de CDC, vond dat “ernstige reacties die consistent zijn met anafylaxie voorkwamen met een frequentie van 2,47 per 10.000 vaccinaties”. Dit komt overeen met 50 tot 120 maal meer gevallen dan wat VAERS en de CDC melden!

In een brief aan Dr. Walensky legde ICAN uit dat deze alarmerende onderrapportage van anafylaxie door de CDC en VAERS bijzonder verontrustend is omdat het verplicht is voor medische zorgverleners om anafylaxie na elk COVID-19 vaccin te rapporteren aan VAERS.

Bovendien meldt de CDC dat de meeste van deze reacties binnen 30 minuten na vaccinatie optreden. De studie meldde dat de gemiddelde tijd tot reactie 17 minuten na vaccinatie is. Dit betekent dat vaccinatiebeheerders op de hoogte moeten zijn van de meeste, zo niet alle gevallen, aangezien ontvangers van vaccins 15 tot 30 minuten na de vaccinatie op alle vaccinatieplaatsen moeten worden geobserveerd.

 
Bovendien, en specifiek met betrekking tot COVID-19-vaccins, hebben gezondheidsautoriteiten druk uitgeoefend op medische zorgverleners dat zij anafylaxie aan VAERS moeten melden. Desondanks blijkt de meldingsgraad nog steeds slechts ongeveer 0,8 tot 2 procent van alle gevallen van anafylaxie te zijn. (Dit komt in de buurt van het Harvard Pilgrim-onderzoek waaruit bleek dat ongeveer 1% van de ongewenste voorvallen aan VAERS worden gemeld).

 
ICAN legde Dr. Walensky uit dat dit aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid met betrekking tot (1) onderrapportage van andere ernstige bijwerkingen na COVID-19 vaccinatie, en (2) bijwerkingen na andere vaccins waarvoor niet dezelfde druk is uitgeoefend om bijwerkingen te melden.

De anafylaxie-studie benadrukt de urgentie van het aanhoudende en welbekende probleem met de rapportage van bijwerkingen na vaccinatie, waar ICAN al jaren op wijst.

Tenzij en totdat dit wordt aangepakt, zal onderrapportage aan VAERS, een passief detectiesysteem, de gezondheidsinstanties, medische professionals en patiënten blijven misleiden voor wat de werkelijke risico’s van vaccineren zijn. En bovendien zal werkelijk Informed Consent onmogelijk blijven vanwege het ontbreken van complete cijfers.

ICAN blijft de harde vragen stellen aan Dr. Walensky en anderen. ICAN zal elk antwoord van Dr. Walensky nauwkeurig bestuderen en zal blijven aandringen op verbeterde transparantie betreffende vaccins en hun ontwikkeling, klinische testen, en veiligheidsbewaking.

 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This