(NIET) In het Nieuws – Februari 2018 (1)

door | 14 feb 2018 | Media

Klopt alles wat er in de kranten staat? Geven de kranten en actualiteitenprogramma’s ons volledige informatie of mogen bepaalde dingen niet naar buiten komen? Dit lezen we in het nieuws, aangevuld met achtergrondinformatie en/of vragen van de redactie van Vaccinvrij…

 

13 Februari 2018 – Vaccinatie tegen de griep bij leraren voorkomt volgend jaar groot ziekte verzuim.

Moeten we dat geloven? De cijfers laten zien dat de griepprik niet werkt. Maar Osterhaus heeft de media kennelijk in zijn broekzak:
Osterhaus: ‘Om nou te gaan kibbelen over deze cijfers. Bij een goeie match werkt het in driekwart van de gevallen. Maar zelfs al is de effectiviteit 50 procent, dan nog moet je het doen.’Marion Koopmans, hoofd van de virologie-afdeling van Erasmus MC, is het niet eens met Osterhaus. ‘Getallen zijn gebaseerd op giswerk.

Bron: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/vaccinatie-tegen-griep-bij-leraren-voorkomt-volgend-jaar-groot-ziekteverzuim-klopt-dit-wel~a4569277/

Aanvulling van de redactie: Jaar in jaar uit lezen we in de media dat de griepprik niet werkt:

‘De griepprik werkt niet dit jaar’
De griepprik is dit jaar weinig effectief. Een groot deel van de bijna drie miljoen Nederlanders die het vaccin hebben gekregen, is voor hooguit 10 tot 20 procent beschermd tegen het circulerende griepvirus. Dat schrijft De Telegraaf vandaag.

Bron: Griepseizoen 2014/15: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-griepprik-werkt-niet-dit-jaar~a3846766/

‘Griepprik beschermt niet tegen rondwarend virus’
Voor het tweede jaar op rij sluit het griepvaccin dat risicogroepen moet behoeden voor de griep niet goed aan bij de rondwarende griepvirussen.

Bron: Griepseizoen 2015/16: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/griepprik-beschermt-niet-tegen-rondwarend-virus~a4241165/

‘Griepprik helpt niet tegen huidig virus door verkeerde keuze cocktailprik’
De griepprik schiet tekort. Uitgerekend de griepvariant die nu duizenden mensen rillend in bed houdt, zit niet in het vaccin.

Bron: Griepseizoen 2017/18: https://www.ad.nl/gezond/griepprik-helpt-niet-tegen-huidig-virus-door-verkeerde-keuze-cocktailprik~a6ddd1a2/

2012 – Roel Coutinho (RIVM): ‘Gewoon blijven geven, die griepprik’. Ook al is het onduidelijk hoe effectief de jaarlijkse griepprik is, het intenten moet voorlopig gewoon doorgaan. Nieuw onderzoek vindt Coutinho niet haalbaar. Hij ziet grote problemen, niet alleen in ethisch opzicht, maar ook praktisch.’  

Bron: https://www.nursing.nl/gewoon-blijven-geven-die-griepprik-nurs007982w/

Waarom vaccineren we nog tegen de griep???

 

9 Februari 2018 – Waarom de ‘natuurlijke’ trend emancipatie tegenwerkt

‘De nieuwe antivaccinatiebeweging heeft precies diezelfde demografie. Traditioneel zijn het vooral religieuzen en antroposofen die zich tegen vaccinatie keerden, maar sinds het begin van deze eeuw laat een groeiende groep hoogopgeleide stadse ouders hun kinderen niet vaccineren. Volgens het RIVM zijn zij verantwoordelijk voor de lichte daling van de vaccinatiegraad in Nederland de laatste jaren. In de Verenigde Staten, waar de beweging meer voet aan de grond heeft, zijn er enclaves, met name in het progressieve Californië, waar de vaccinatiegraad lager is dan in het straatarme Zuid-Soedan.’

Bron: https://www.volkskrant.nl/opinie/waarom-de-natuurlijke-trend-emancipatie-tegenwerkt~a4568499/

Aanvulling van de redactie: Waarom zo’n kleine groep (enclave Californië) als voorbeeld  om een statement te maken in dit artikel? Californië waar vaccineren verplicht is, en niet te vergelijken met de schrijnende situatie in Zuid-Soedan. Niet echt relevant dus… Waar het eigenlijk om gaat is dat wereldwijd mensen die nadenken over hun keuze, hun motivatie verliezen om te vaccineren.

 

8 Februari 2018 – RVS: verruil beleidsjargon voor dagelijkse ervaringen

‘Gezien en gehoord’… ‘Zorgbeleid moet veel meer worden bepaald door dagelijkse ervaringen van zorggebruikers dan door de ambtelijke werkelijkheid.’

Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id33513-rvs-verruil-beleidsjargon-voor-dagelijkse-ervaringen.html

Aanvulling van de redactie: Die boodschap van dit essay van RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) zou dan ook moeten opgaan voor de ervaringsverhalen uit de praktijk over vaccinatieschade. Verhalen van ‘ervaringsdeskundigen’. De grote klacht van ouders met kinderen die (ernstige) vaccinatieschade oplopen is dat zij keer op keer tegen een muur van ontkenning oplopen. Vaccinatieschade is geen mythe! Meer info: https://www.vaccinvrij.nl/vaccinreacties-en-herstel-van-vaccinatieschade/ en bijvoorbeeld: www.followingvaccinations.com

 

7 Februari 2018 – Digitale uitwisseling vaccinatiegegevens Zuid-Holland

‘In Zuid-Nederland heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Zorgboog de primeur met de eerste succesvolle digitale uitwisseling van vaccinatiegegevens tussen de consultatiebureaus in de Peelregio en in Mierlo en het RIVM. De digitale uitwisseling van gegevens verloopt via het Landelijk Schakel Punt (LSP).’

Bron: https://siris.nl/artikel/98883399/eerste-succesvolle-digitale-uitwisseling-van-vaccinatiegegevens-in-zuid-nederland

Aanvulling van de redactie: Wat er aan vooraf ging…

Protest (2015): ‘Het EPD-LSP systeem wordt gepropageerd als manier om de zorgverlening voor patiënten te verbeteren, en om medische fouten te voorkomen. Maar aangezien er de afgelopen 5 jaar door medici en ICT experts zoveel bezwaren en gevaren zijn aangetoond die aan de invoering van een grootschalig EPD-LSP kleven, kan nu worden gesteld dat de opzet niet leidt tot een verbetering van de persoonlijke zorgverlening maar juist nieuwe risico’s introduceert als zorgverleners bij hun behandeling uitgaan van informatie verkregen uit een grootschalig onbetrouwbaar EPD-LSP systeem.’
Bron:  http://www.ikgeentoestemming.nl/waarom-geen-toestemming.html

Helaas (2016): ‘Zolang patiënten uitdrukkelijk, uit vrije wil en na informed consent toestemming geven voor het delen van hun gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP), voldoet deze aan de eisen voor de privacywetgeving. Het gerechtshof vindt dat het beroepsgeheim niet wordt geschonden bij het verstrekken van medische gegevens aan een derde, zeker niet als de patiënt hulp behoeft en de derde optreedt als vervanger wanneer de eigen huisarts afwezig is.’

Bron: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/rechter-geeft-huisartsen-ongelijk-over-lsp.htm

 

7 Februari 2018 – HPV vaccins (Gardasil/Cervarix) gelinkt aan vervroegde menopauze

Bron: http://vaccineimpact.com/2013/studyhpv-vaccine-linked-to-premature-menopause-in-young-girls/ !!

Aanvulling van de redactie: Het Amerikaans College van kinderartsen waarschuwde begin 2016 al voor ernstige bijwerkingen van HPV-vaccins. Zij zien een duidelijk verband tussen vaccinatie en het vroegtijdig in de menopauze komen van tieners. Halloooo, anyone here??

Bron: http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/health-issues/new-concerns-about-the-human-papillomavirus-vaccine

 

7 Februari 2018 – Frankrijk raadt inenten zwangeren af

In een recent artikel (29 december 2017) van een bekende artsenwebsite in Frankrijk staat geschreven dat bepaalde vaccins NIET worden aanbevolen voor zwangere vrouwen, omdat ze slecht worden verdragen en MISKRAMEN kunnen veroorzaken. Dit blijkt het geval bij het kinkhoest- en difterievaccin, dat aanzienlijke koortsreacties kan veroorzaken en het ‘theoretisch ricico dat het virus in de vaccins de placenta kunnen doordringen en dan de foetus kunnen infecteren’. De Franse Gezondheidsraad ontraadt dan ook het inenten van zwangeren met een combivaccin waarin difterie en kinkhoestkomponenten zijn opgenomen. Met deze kanttekening:

‘Kinkhoest (pertussis) vaccin: het vaccin is gemaakt van het gedode virus. Het mag niet tijdens de zwangerschap worden toegediend, omdat het vaak gepaard gaat met koorts, waardoor een vroeggeboorte dreigt.’

‘Difterie vaccin: is vervaardigd met difterie bacillen toxoïde (Löffler bacillus). Het wordt niet gegeven tijdens de zwangerschap omdat het slecht wordt verdragen.’

Bron: http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/vaccination/articles/sa_7895_vaccins_pendant_grossesse.htm

Aanvulling van de redactie: Dit lijkt ons belangrijke informatie voor zwangeren aan wie vaccins tijdens de zwangerschap worden aanbevolen door hun gynaecoloog of verloskundige. Vooral in België is deze methode al geruime tijd ‘in zwang’ (het combivaccin: difterie-kinkhoest-tetanus, plus de griepprik). Ook in Nederland blijkt dit geleidelijk aan ingeburgerd te raken. Lees het feitenblad ‘zwangeren’ op de website: https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccineren-zwangeren-overzicht-feiten/

 

7 Februari 2018 – Zullen we volgend jaar dan maar allemaal aan de griepprik?

‘Het griepseizoen duurt lang dit jaar. Nu scholen kinderen naar huis sturen omdat hun juf of meester ziek is, fantaseert columnist Mensje Melchior over een griepvrije wereld. Klassen die naar huis worden gestuurd omdat de juf of meester ziek op bed ligt? Niet nodig: als alle leraren verplicht een griepprik krijgen, staan hun leerlingen niet meer voor een dichte deur. Dat balletje wierp griepdeskundige Ab Osterhaus begin deze week op.’

Bron: https://radar.avrotros.nl/columns/detail/zullen-we-volgend-jaar-dan-maar-allemaal-aan-de-griepprik/

Aanvulling van de redactie: Het promoten van de toekomstige uitbreiden van het aanbevelen of verplichten van de griepprik voor beroepsgroepen is gaande.

 

7 februari 2018 – Deze verpleegster geeft een prima advies ipv de griepprik

‘Was jullie stinkende handen!’

Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verpleegster-is-helemaal-klaar-met-de-griep-was-jullie-stinkende-handen/

Aanvulling van de redactie: Naast handen wassen… We weten er nog wel een paar: wat Vitamine C, of D in de wintermaanden. Voldoende rust en voldoende beweging… Simpel, maar doeltreffend.

 

7 Februari 2018 – Onderzoek effectiviteit griepgevaccineerden

‘We zochten naar wetenschappelijke studies over het effect van een griepvaccinatie. In een Cochrane review van 2014 vinden we de meest betrouwbare informatie. De auteurs gebruikten cijfers uit 90 studies met betrekking op meer dan 8 miljoen gezonde individuen tussen 16 en 65 jaar. Van de personen die niet gevaccineerd werden ontwikkelde 15,6% griep (of een griepachtige aandoening), terwijl dit 9,9% was bij de personen die gevaccineerd werden. Dit betekent dat je ongeveer 75 mensen moet vaccineren om 1 geval van griep te voorkomen.’

Bron: https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/moeten-alle-leerkrachten-gevaccineerd-worden-tegen-griep

 

6 Februari 2018 – Geef leraar griepprik om lege klassen te voorkomen

”Alle leraren zouden een griepprik moeten krijgen. Dat zou kunnen voorkomen dat leerlingen op school voor een gesloten deur staan omdat hun leraar ziek is. Daarvoor pleit griepdeskundige Ab Osterhaus in De Telegraaf. “De lege klassen maken de noodzaak duidelijk.”

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/geef-leraar-griepprik-om-lege-klassen-te-voorkomen

Aanvulling van de redactie: Maar de griepprik werkt de laatste jaren toch niet door verkeerde keuze in samenstelling van het vaccin?

 

5 Februari – Vaccins voorkomen niet alleen ziekte, maar ook armoede

‘Het toedienen van vaccins helpt niet alleen om ziektes te voorkomen, het voorkomt ook dat mensen in ontwikkelingslanden tot armoede vervallen.

Het zijn geen kleine getallen, waar de onderzoekers van de Harvard Chan School of Public Health mee komen: 36 miljoen doden kun je over een periode van 15 jaar voorkomen, en 24 miljoen gevallen van armoede. Simpelweg door extra geld vrij te maken voor vaccins in arme en ontwikkelingslanden. Wat hebben de wetenschappers precies onderzocht? ‘Ze keken naar het effect over een periode van 15 jaar, van 2016 tot 2030.’

Bron:  https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/8009-vaccins-voorkomen-niet-alleen-ziekte-maar-ook-armoede

Aanvulling van de redactie: Moeten we dit serieus nemen? Natte vingerwerk? De ‘helderziende wetenschappers’? Dit lijkt eerder een slag in de ruimte, want het is toch wel opvallend dat juist de actieve inzet de laatste jaren van ngo’s ter plaatse op het gebied van schoon water, voeding en educatieve gezondheidsadviezen, een positief effect blijkt te hebben. Extra geld voor waterpompen en vuilnisophaal alstublieft.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This