Over een billboard, de reclamecodecommissie, en een vraag aan boeren met land naast de snelweg

door | 24 okt 2019 | Inhoudsstoffen vaccins, Overig

Van maandag 23 september tot maandag 30 september verscheen de hiernaast afgebeelde billboard langs de A15 ter hoogte van Sliedrecht. Er is een klacht over ingediend bij de reclamecodecommissie. Dit was de tekst van de klacht:

‘Er hangt een groot bord van Vaccinvrij boven de snelweg. Het doel van deze “reclame” is in strijd met het belang van de Volksgezondheid. Het is in strijd met de waarheid en het is in strijd met het algemeen belang.’

Op 26-09-2019 werd ik (Door Frankema, initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij) van de klacht op de hoogte gesteld door de reclamecodecommissie. In de brief werd verzocht om een verweerschrift, en de mogelijkheid aangeboden om het verweer toe te lichten in een gesprek.

 
Op 24-10-2019 heeft het gesprek met de reclamecodecommissie plaatsgevonden. De toelichting begon met het bespreken van pleitaantekeningen die door een jurist zijn opgesteld. Een belangrijke vraag is of er überhaupt sprake is van reclame. Hieronder volgen de pleitaantekeningen:

Pleitaantekeningen stichting Vaccinvrij – zitting Reclame Code Commissie d.d. 24 oktober 2019

 
Klager is niet ontvankelijk

 
1. De Stichting Vaccin Vrij is een stichting die als doel heeft de Nederlandse bevolking te waarschuwen voor de gevaren van vaccineren. Dit doet de stichting uit puur ideële motieven. Er is geen enkel winstbejag. De stichting draagt haar ideeën uit, uit zorg voor de volksgezondheid. De medewerkers van de stichting zijn bevlogen mensen die hun werk onbezoldigd doen. Er is trouwens ook helemaal geen geld om een salaris te betalen.

 
2. Een reclame uiting in de zin van artikel 1 van de reclame Code is “iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze…”
Om te kwalificeren als reclame-uiting moet deze dus worden gedaan in het belang van (ten behoeve van) de adverteerder.

 
3. Haar ideeën draagt de stichting niet uit ‘ten behoeve van zichzelf’. De stichting wordt er niet beter van wanneer mensen haar boodschap ter harte nemen. Alleen al daarom kan de bestreden uiting niet worden gezien als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Reclame Code. De bestreden uiting op een billboard is dus alleen al daarom geen reclame in de zin van de Reclame Code.

 
4. De uiting op het billboard is daarenboven geen reclame-uiting omdat daarin geen ideeën werden aangeprezen. Op de poster werden mensen ‘slechts’ opgeroepen om zich te verdiepen in de vraag welke stoffen er in vaccins zitten. Ook daarom is de gewraakte uiting geen reclame in de zin van artikel 1.

 
5. De klager moet dus in de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

 
Inhoudelijk

 
6. Ook inhoudelijk valt er niets op de poster aan te merken. Het valt binnen de vrijheid van meningsuiting die we verondersteld worden in dit land te hebben, dat we mogen zeggen wat we van bepaalde dingen zoals vaccinaties, vinden.

 
7. Vaccinaties zijn omstreden om de volgende redenen.

 
Schadelijke inhoudsstoffen:
Vaccins bevatten stoffen die volgens veel onafhankelijk onderzoek ernstige schade kunnen veroorzaken. Volgens de bijsluiter zitten er in de meeste vaccins bijvoorbeeld aluminium dat zich ophoopt in de hersenen en schade aanricht aan het zenuwstelsel, en formaldehyde dat een kankerverwekkende stof is. Alsmede vervuilingen – dierlijk en menselijk DNA & RNA afkomstig van het productieproces van vaccins, waar onafhankelijke wetenschap ons voor waarschuwt.

 
Ontbreken van veiligheidsnormen en wetenschappelijk bewijs van veiligheid:
– Er bestaan geen veiligheidsnormen voor het injecteren van de inhoudsstoffen in baby’s, prematuur geboren baby’s en zwangere vrouwen.
– De overheid is niet in staat om wetenschappelijk bewijs te overleggen. De stichting heeft op 24-08-2018 een WOB-verzoek gestuurd naar het ministerie van VWS met het verzoek om de wetenschap te overleggen die bewijst dat het veilig is om (combi)-vaccins te injecteren in baby’s. Wij hebben alleen wetenschap ontvangen dat is uitgevoerd door de farmaceutische industrie en dat in de verste verte niet in de buurt komt van bewijs, want daarvoor is een inerte placebogroep nodig.
– Farmaco-kinetisch onderzoek ontbreekt voor vaccins.

 
8. De stichting heeft daarom zelfs de vrijheid om wél het publiek op te roepen om zich niet te laten vaccineren (hetgeen de stichting nu juist niet heeft gedaan).

 
9. Als de poster een reclame-uiting zou zijn (nee dus), valt er inhoudelijk niets op die uiting aan te merken.

 
Conclusie
De klager is niet ontvankelijk
subsidiair; de klacht is ongegrond en dient te worden verworpen.

 

 

Vaccinatieschade bestaat niet?

 
De billboard gaat niet over het verkopen van een product of dienst, maar is bedoeld als waarschuwing, en als richtingaanwijzer naar de website van Vaccinvrij. Het zou niet zo moeten zijn dat ouders er in de praktijk achter komen dat vaccinatieschade bestaat. Op bijsluiters worden meldingen van bijwerkingen in preklinisch onderzoek beschreven, bij bijwerkingen centrum LAREB worden ze – gedeeltelijk – geregistreerd, en op sociale media wemelt het van verhalen van ouders van kinderen met ernstige aandoeningen, waarvan zij denken dat vaccins hier (mede) oorzaak van zijn. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat wij nog steeds in een land leven waar wij dit onder de aandacht mogen brengen.

Over vier weken volgt het advies van de reclamecommissie dat wordt toegestuurd aan de klager en aan ondergetekende. Ik houd u daar uiteraard van op de hoogte.

 

 

Wat hebben we geleerd?

 
1. Een week is erg kort voor een duur billboard. We willen vragen aan boeren die een stuk land hebben aan de rand van de snelweg om een spandoek gedurende een wat langere tijd op hun land te mogen plaatsen. Stuur alstublieft een bericht via de mailbox van de stichting vaccinvrij over uw locatie en uw telefoonnummer zodat we contact met u op kunnen nemen.

2. De tekst was aan de lange kant voor auto’s die voorbijrazen. Dit is het volgende ontwerp. Wie heeft een mooi plekje waar veel verkeer voorbijkomt waar we dit bord een tijdje mogen plaatsen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het is nog steeds mogelijk om te doneren.

 

 

 

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This