Over een ‘polio-achtige ziekte’… niet nieuw – en de meest voordehand liggende oorzaak wordt genegeerd?

door | 13 dec 2018 | Media

Enterovirus D68Op 12-12-2018 bericht de Volkskrant over een nieuwe dreiging die ons boven het hoofd hangt; een ‘polio-achtige ziekte’. Het is kennelijk gemakkelijker om ‘nieuwe-aandoeningen- te-creëren-waarvoor-we-geen-oorzaak-hebben’, dan te analyseren wat er inmiddels bekend is over verlammingen die optreden na vaccinatie. In het onderstaande artikel vullen we de informatie die u in de krant kunt lezen aan. Moge het de kinderen (en specialisten en ouders) bereiken die het nodig hebben.

 

 

Volkskrant 12-12-2018

Nieuwe polio-achtige ziekte in opmars – vooral kinderen onder negen jaar worden getroffen

‘Een nieuwe, polio-achtige ziekte is aan een opmars bezig. Deze is genaamd ‘acute slappe verlamming’, of AFM. In de VS hebben sinds 2014 al zo’n vierhonderd mensen de diagnose gekregen, voornamelijk kinderen. In Europa gaat het om zeker enkele tientallen.’

 
‘De ziekte treft met name kinderen onder de negen jaar en begint met verkoudheidsklachten. Na een paar dagen raken vervolgens ledematen en soms ook het middenrif onomkeerbaar verlamd, net als bij polio. Patiënten kunnen in een rolstoel terechtkomen en afhankelijk worden van een beademingsapparaat. Er is geen vaccin voor AFM.’
1

De ziekte is klinisch niet te onderscheiden van polio. Het begint hetzelfde, met ‘verkoudheidsklachten’, en in zijn meest extreme vorm eindigt het kind op dezelfde manier als bij polio: in een rolstoel (als ledematen verlamd raken), of aan de beademing (als ademhalingsspieren verlamd raken).

 

 

Alleen polio is de wereld uit, dus polio bestaat niet meer?

Het verschil tussen polio, en een polio-achtige ziekte is slechts het virus dat de ziekte veroorzaakt? Hoogleraar medische microbiologie Berg Niesters stelt:

‘De veroorzaker van AFM is naar alle waarschijnlijkheid EV-D68, een verkoudheidsvirus dat zich in de luchtwegen nestelt, bijvoorbeeld in de neus. Het is afkomstig uit dezelfde zogeheten enterovirusgroep waartoe ook het poliovirus behoort. Niesters: ‘Op MRI-beelden lijkt het net een infectie met poliovirus, volgens radiologen.’ Polio zelf komt overigens in Nederland al decennia niet meer voor, dankzij het Rijksvaccinatieprogramma.’1

 

 

Dankzij het Rijksvaccinatieprogramma?

De vraag is of het vaccin tegen polio veel heeft bijgedragen aan de afname van polio. Uit wetenschappelijk onderzoek van het RIVM getiteld: ‘The effect of vaccination, the incidence of the target diseases’, (Het effect van vaccinatie op het voorkomen van de doelgroepziektes van het RVP) komt de onderstaande grafiek.

 
grafiek poliomyelitis RIVM

 

 
Het poliovaccin is ingevoerd in 1957 (deze grafiek loopt van 1950 – 1995)

• In de periode vóór vaccinatie 1950 – 1956 zijn er 261 sterfgevallen gemeld. Er zijn twee pieken geweest van 74 gevallen; één in 1952, en één in 1956. Van de 261 sterfgevallen waren er 159 jonger dan 20 jaar. De sterfgevallen in de periode van 1901-1950 ontbreken in het rapport.

• In de periode ná vaccinatie 1957 – 1995 zijn er nog 141 sterfgevallen gemeld.

Polio is pas na ruim 20 jaar na opname van het poliovaccin in het RVP ‘verdwenen’. Het is moeilijk om in te schatten in hoeverre het vaccin hiertoe bijgedragen heeft.

 

 

Waarom duikt er een nieuwe polio-achtige ziekte op?

 
Meisje met vraagtekenAfgezien van de vraag of polio wel of niet verdwenen is door het poliovaccin, is de vraag wat maakt dat er een polio-achtige ziekte ontstaat. En natuurlijk ook, of er een verband is tussen polio en de ‘polio-achtige ziekte’, en of het mogelijk is dat het vaccin tegen polio daar iets mee te maken heeft. Geen vragen waar de gevestigde orde zich op dit moment mee bezig houdt.

 

 

 

Wat weten we over het enterovirus D-68?

 
Het Universitair Medisch Centrum Groningenstelt in 2017 in een persbericht:

‘Enterovirus-D68 (EV-D68) is een verkoudheidsvirus dat zich in de luchtwegen vermenigvuldigt; het verschil met het verwante poliovirus is dat het laatste zich voornamelijk in de darm vermenigvuldigt. Veruit de meeste besmettingen met EV-D68 zijn heel mild, het merendeel van de patiënten krijgt van EV-D68 alleen een snotneus. Maar in enkele gevallen leidt het tot verlammingen; dit komt waarschijnlijk doordat het ruggenmerg aangetast raakt. EV-D68 zorgt voor verlammingen in het bovenlichaam. Gevolg hiervan kan zijn dat patiënten niet altijd meer zelfstandig kunnen ademen of spierkracht in hun schouder of arm verliezen. Als na een MRI-scan is gebleken dat de verlamming het gevolg is van schade in het ruggenmerg, heet de aandoening AFM, of ‘Acute Flaccid Myelitis’.’3

 

De ‘polio-achtige ziekte’ is in ieder geval niet nieuw

 
kind in rolstoelDe polio-achtige ziekte is niet nieuw, maar door onbekendheid wordt het grootste gedeelte ervan waarschijnlijk niet goed gediagnosticeerd. Zowel in 2014 als in 2016 zijn er wereldwijd besmettingen (ziektegevallen) geregistreerd. In Nederland zijn in 2016 zo’n veertig EV-D68-patiënten bekend, en twee patiënten daarvan hebben hierbij verlammingen opgelopen. In Europa zijn tot nu toe enkele honderden gevallen bekend van opnames op een IC-afdeling en bij ongeveer dertig kinderen met verlammingen bleek de diagnose EV-D68.3

‘Het EV-D68-virus is waarschijnlijk besmettelijk, zegt Niesters, net als alle verkoudheidsvirussen. Maar dat is op zichzelf geen reden tot zorg. ‘Bij 99,9 procent van de geïnfecteerden zorgt het virus hooguit voor een fikse verkoudheid. Waarom het bij die andere 0,1 procent niet zo is, weten we echter niet.’1

Ook hierin verschilt het klinische beeld (wat we in de praktijk tegenkomen) van EV-D68 niet van het klinisch beeld van polio, waar de besmetting ook maar 0,1-1% van de gevallen daadwerkelijk leidt tot verlammingen.4

 

 

Is polio ooit totaal verdwenen?

Als we kijken naar het klinisch beeld niet. Jaap van Dissel, directeur van het RIVM stelt in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde:
‘Sinds de introductie van de vaccinatie tegen poliomyelitis in Nederland in 1957 is de jaarlijkse incidentie van acute slappe verlamming ongeveer 0,5 op de 100.000 kinderen jonger dan 15 jaar; dat zijn zo’n 10-15 patiënten per jaar, gelijkelijk verdeeld over het land.’
5

En volgens de Vlaamse overheid wordt er in niet-endemische landen* voor polio een ‘non-polio AFP rate’ van minimaal 1 per 100 000 kinderen jonger dan 15 jaar verwacht, wat in België neerkomt op ongeveer 18 gevallen per jaar.6 (*niet endemisch = ‘niet in een eigen gebied voorkomend, van bijv. een bepaalde ziekte.’)

Polio is een zeer omstreden ziekte. Zowel over de oorzaak als het verdwijnen ervan bestaan verschillende theorieën. Het is in ieder geval duidelijk dat zelfs als polio verdwenen zou zijn, dat ‘slappe verlammingen’ nog steeds bestaan.

 
Meer info: hier, hier, hier, hier en hier

 

 

Vaccin of vitamine C?

man met vraagtekensOver de oorzaak van de nieuwe ‘polio-achtige ziekte’ tast de gevestigde orde in het duister. En er is ook geen behandeling voor. De onderzoekers van het UMCG zeggen:

‘Er is geen behandeling bekend die leidt tot volledig herstel, dus de verlammingen zijn voor een deel blijvend. Niet alle gevallen van AFM zijn even ernstig; er zijn ook mildere vormen bekend die wel tot een goed herstel leiden. Met een vergelijkbare aanpak als tegen polio moet het mogelijk zijn om een vaccin te ontwikkelen tegen EV-D68.’3

En over de hoogleraar, genoemd in het bovenstaande krantenartikel zegt de Volkskrant:

‘Niesters wil dan ook dat AFM meer bekendheid krijgt bij huisartsen, kinderartsen en neurologen. Een verplichte melding van gevallen aan het RIVM zou daarbij kunnen helpen. ‘Dan wordt de omvang van deze ziekte duidelijker. Zo kan er meer energie gestoken worden in het begrijpen en behandelen ervan, of eventueel het ontwikkelen van een vaccin.’1

De gevestigde orde bereidt, heeft het liefst nog voordat ze een oorzaak te pakken hebben, de route naar een nieuw vaccin voor. Maar hoe zit het met een hoge dosis vitamine C? Als de ziekte zo lijkt op polio, zouden we dan niet op zijn minst kunnen proberen of dezelfde behandeling waar polio mee genezen kan worden ook van toepassing zou kunnen zijn op de ‘polio-achtige ziekte’?

Er zijn in het verleden diverse publicaties geweest waarin werd gemeld dat met hoge doses vitamine C per infuus ernstige infectieziekten zijn genezen. Helaas zijn die positieve bevindingen tot dusver vrijwel niet opgepikt door de medische wereld. Zo behandelde de Amerikaanse arts Fred Klenner in 1948 zestig poliopatiënten met verlammingsverschijnselen door hen in de acute fase iedere vier uur hoge doses vitamine C per infuus te geven. Binnen 72 uur herstelden alle patiënten volledig. Ook bij andere infectieziekten zoals mazelen, bof, griep, gordelroos en de ziekte van Pfeiffer meldde Klenner goede resultaten. De behandeling [tijdens de polio-epidemie in Noord-Carolina in 1948, 60 gevallen], bestond erin om vitamine C in zeer grote hoeveelheden toe te dienen. Alle patiënten waren beter na 72 uur.7, 8

Ook de Amerikaanse arts en nierspecialist Susanne Humphries heeft niet alleen zeer goed gedocumenteerde artikelen geschreven over bijvoorbeeld polio, maar ook over het gebruik van vitamine C bij infectieziektes.

Moge de onderstaande youtube de slachtoffers van AFM bereiken en vitamine C een plek krijgen in het medicijnkastje van AFM-patiënten.

 

 

 

 

 

 

 

 
Bronnen

1. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-polio-achtige-ziekte-in-opmars-vooral-kinderen-onder-negen-jaar-worden-getroffen~bc06e407/
2. RIVM rapport 213676008 – ‘The effect of vaccination, the incidence of the target diseases’ van den Hof, Conyn-van Spaendonck MAE, de Melker HE, Geubbels ELPE, Suijkerbuijk AWM, Talsma E, Plantinga AD, Rumke HC voor de periode 1900-1966
3. https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/Onbekend-virus-EV-D68-kan-leiden-tot-verlammingen.aspx
4. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/polio
5. https://www.ntvg.nl/artikelen/enterovirus-type-d68-en-acute-slappe-verlamming-een-nieuw-duo
6. https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/plabnl/eradi05nl.pdf
7. https://www.rd.nl/polioachtig-virus-trekt-diepe-sporen-1.1434561
8. https://www.westonaprice.org/health-topics/environmental-toxins/pesticides-and-polio-a-critique-of-scientific-literature/

 

 

 

 

 

 
Over de auteurs
Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccin gerlateerde onderwerpen.
Door Frankem is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This